Patenty so značkou «ozubeného»

Spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy kuželíkových ložísk a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287809

Dátum: 05.10.2011

Autor: Šlitr Milan

MPK: F16H 57/12, F16C 19/38

Značky: převodovky, axiálnej, kolesa, ložísk, najmä, vôle, výstupnej, vymedzenia, částí, kuželíkových, medzi, umiestneného, trakčného, sústavy, spôsob, ozubeného, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob vymedzenia axiálnej vôle sústavy dvoch kuželíkových ložísk (2,6), vnútorného kuželíkového ložiska (6) a vonkajšieho kuželíkového ložiska (2), a medzi nimi umiestneného ozubeného kolesa (11), vo funkčnom stave nasadené na kužeľovom hnacom pastorka (10) výstupnej časti prevodovky, najmä trakčného vozidla, spolu s dištančnými krúžkami (1,5) na vymedzenie ich axiálnej vôle, a dotlačované prítlačným prvkom v smere ku kužeľovému...

Brzda výťahovej kabíny s čeľusťami ovládanými pružinami, ktoré sú spojené so zostavou ozubeného prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12673

Dátum: 20.04.2009

Autor: Glaser Walter

MPK: B66B 5/18

Značky: ovládanými, výťahovej, ozubeného, kabiny, zostavou, brzda, pružinami, převodů, spojené, čeľusťami

Text:

...zostavou a ozubnicou a po stlačení pružin prevodová zostava zabezpečuje, že sa privedie vopred určené3 percento konečnej zvieracej sily na laná, ked sa brzdové čeľuste spočiatku dotýkajú lán počas cyklu prikladania brzdy.0020 Ďalšie ciele a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho detailného opisu týchto výhodných uskutočnení vynálezu, pričom opis treba zvažovať v spojeni s priloženými výkresmi, na ktorých podobný odkaz označuje...

Orovnávacie koleso a orovnávací nástroj na orovnávanie ozubení vykazujúcich nástrojov na jemné obrábanie obrobku, najmä ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18160

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 21/02, B23F 21/03, B23F 23/12...

Značky: najmä, orovnávací, jemné, vykazujúcich, obrábanie, orovnávanie, kolesa, nástrojov, orovnávacie, ozubeného, koleso, obrobků, nástroj, ozubení

Text:

...potrebného za účelom vytvarovania požadovaného tvaru zubov obvykle ešte tiež pohybovaný oscilačne v smere svojej osi otáčania (V smere 2). Pretože šírkaorovnávacieho kolesa pritom približne zodpovedá šírke honovaciehozmeny hodnôt osového nastavenia. Tak je možné profilové odchýlky a odchýlky línii bokov u bežných strojov vyrovnať iba tým, že je použité špeciálne na vyrovnanie týchto chýb dimenzovanêvynález si kladie za úlohu navrhnúť...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16398

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B23F 19/05, B23F 23/12, B24B 53/085...

Značky: zubov, ozubeného, obrábanie, spôsob, určeného, jemné, kolesa, orovnávania, nástroja

Text:

...i na bokoch orovnávaného nástroja. Avšak zariadenia vybavené relatívnou pohyblivosťou orovnávacíeho kotúča a orovnávaného nástroja v smere X a Z, musí počítať s podstatne zvýšenými nákladmi na konštrukčnéJe tiež nutné i cez zavedenie prídavnej osi Y, aby pre každý tvar zubu bol použitý zvláštny orovnávací nástroj. Tak môžu byť jedným orovnávacím kotúčom, ktorého dielčie telesá prichádzajúce do kontaktu s orovnávaným nástrojom môžu vytvárať...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16397

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 23/12, B24B 53/085

Značky: spôsob, nástroja, obrábanie, orovnávania, určeného, ozubeného, jemné, kolesa, zubov

Text:

...voľnosť pri vyrovnávaní prípadne korektúre geometrických chýb orovnávaného nástroja, je napríklad zo spisu EP 0 665 076 B známe superponovať relatívny pohyb v smere X a smereZ prídavne s pohybom orientovaným kolmo k týmto pohybomSímultánne relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravene u strojov druhu opísaného v spise EP O 665 076B 1 a uskutočňované v troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z,...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16138

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 23/12, B24B 53/085, B23F 19/05...

Značky: zubov, určeného, nástroja, kolesa, spôsob, obrábanie, orovnávania, jemné, ozubeného

Text:

...relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravené u strojov druhu opísaného v spíse EP O 665 076B a uskutočňované V troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z, umožňuje prakticky voľné vytváranie tvaru telesa orovnávacieho kotúča a dielčich telies nástroja, a tým korektúry šírky bokov (vypuklých, kužeľových, dutých, kužeľovo vypuklých, duto vypuklých) a momentálnej relatívnej polohy obrábaných...

Pedálová kľuka bicykla s nábojom hnacieho ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5004

Dátum: 05.02.2008

Autor: Turanský Jozef

MPK: B62M 3/00

Značky: nábojom, hnacieho, bicykla, pedálová, kolesa, kľuka, ozubeného

Text:

...ozubeného kolesa. Na obr. 9 je znázornený pôdorysný pohľad na stredovú osku. Na obr. 10 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa so stredovou oskou a detail tyčovej závlačky. Na obr. ll je znázornený zvislý rez zvisle prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre uloženie stredovej osky. Na obr. 12 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre...

Usporiadanie vloženého ozubeného kolesa v prevodovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7433

Dátum: 14.02.2006

Autori: Pregnolato Gian Luigi, Baret Carlo Emilio, Caenazzo Dario, Piazza Andrea

MPK: F16H 57/02

Značky: prevodovke, usporiadanie, kolesa, vloženého, ozubeného

Text:

...hriadeľa prevodovky.S odvolaním sa na Obrázok 1, v ktorom sú súčasti a prvky identické alebo zodpovedajúce súčastiam a prvkom na obrazku 2 (doterajší stav techniky) uvedené s rovnakými vzťahovýmiznačkami,hriadeľ 10 mechanickej prevodovky pre motorové vozidlo je podopretý na každom konci puzdrom 12, typicky vytvoreným pomocou odlievania. Obrázok 1 zobrazuje konkrétne len ľavostrannú koncovú časť hriadeľa 10,ale je jasné, že všetko opísané a...

Zostava ozubeného kolesa, najmä pre motokáry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3784

Dátum: 06.04.2004

Autori: Konopka Jozef, Konopka František

MPK: F16H 9/24

Značky: zostava, najmä, ozubeného, kolesa, motokáry

Text:

...Do jeho stredovej. rozmerovo zosilnenej časti je vytvorený kruhový otvor, v tolerancii s prihliadnutím na priemer hnaného hriadeľa 1 zadnej osi pojazdných kolies. Do vnútra otvoru je vyfrézovaná priečna vnútomá drážka 22. Na širšej bočnej strane sú vytvorené dva zárezy 25 a kolmo na ne dva otvory pre upevňovacie skrutky 23. Na vonkajšej časti náboja 2 je rovnomerne po celom obvode vyfrézovaných sedem vykrojených polkruhových nábojových drážok...

Zapojení čelního snímače otáček ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266870

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48, B60L 3/10

Značky: čelního, zapojení, snímače, ozubeného, otáček

Text:

...vstupem g a druhým vstupem h je realizován např. tranzistorovým Sehmittovým obvodem s velmi malou hodnotou společného odporu v emitorově větvi a tvaruje výstupní napětí na svoree B výstupního napětí. Stejnosměrný zesilovač 6 s prvním vstupem e a druhým vstupem f tvořený například tranzistorovým zesilovačem je připojen na emitorový sledovač 7, který je napájen obvodem 8 první stabilizaee napětí na jehož vstup je připojena svorka A napájeeího...

Způsob obnovy ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264659

Dátum: 14.08.1989

Autori: Štefek Oldřich, Drtílek Boris, Lukáš Josef, Mokroš Aleš

MPK: B23P 6/00

Značky: převodů, obnovy, ozubeného, způsob

Text:

...tyč se zhotoví se zvýšenou výškou průřezu v rozmezí rozměru 0,1 až 1 modulu oproti ozubené tyčí s normální výškou průřezu s následným dofrézováním zubů, načež na hřídele ozubených pastorků se uloží ozubené věnce se sní CS 264 659 Bženým počtem zubů nejméně o jeden oproti původnímu počtu.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že po zhotovení náhradní ozubené tyče se zvýšenou výškou príiřczlí až o jeden modul tímožñític jvrovzitlčt...

Způsob renovace ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235299

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štefek Oldřich, Mokroš Aleš, Lukáš Josef, Drtílek Boris

MPK: B21B 35/12

Značky: renovace, převodů, způsob, ozubeného

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob renovace ozubeného převodu, sestávajícího z ozubené tyče a ozubených pastorků, pro posuv trnové tyče protlačovací stolice k výrobě bezešvých trub. Renovace se provádí tak, že výška zubů na ozubené tyči se sníží o rozměr rovný 1/8 až 3/4 modulu zubů a provede se dofrézování zubů na jejich potřebnou výšku. Na ozubených pastorcích se odstraní ozubení a na vzniklé válcové plochy hřídelů pastorků se uloží ozubené...

Zařízení k vymezení zubové vůle ozubeného soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251737

Dátum: 16.07.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: F16H 55/18

Značky: vymezení, vůle, zařízení, zubové, ozubeného, soukolí

Text:

...převodové schéma náhonových ozubených kol dvou sousedních tiskových jednotekoUvedené zařízení sestává z první tiskové jednotky ,která je prostřednictvím zámku łl a ěroubů spojena s druhou tiskovou jednotkou 3. V bočnících první tiskové jednotky je uložen přenlěecí valec, na kterém je uchyoeno ozubené kolo 3. ve stěně ozubeného kola 1 přenéšecího válce jsou vytvořeny protilehle dva tverové výřezy 5, ve kterých jsou protilehle umíetěny...

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 238352

Dátum: 15.04.1987

Autor: Angst Arthur

MPK: B23F 5/04

Značky: šneku, zařízení, brousicího, ozubeného, obrobků, rotačního, přesný, zvláště, záběr, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola s předběžně opracovaným ozubením, otáčejícího se v určitém poměru k rotačnímu nástroji stroje pro obrábění ozubených kol po způsobu válcování šroubů, nuceně řízeného elektronickým ústrojím a obsahujícího elektronické spínací ústrojí, vyznačující se tím, že sestává z měřicího snímače (21), zásuvného mezi brousicí šnek (2) a obrobek (3) ozubeného...

Zařízení na srážení hran zubních mezer ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 232041

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kožant Petr, Kozojed Václav

MPK: B23F 19/12

Značky: zubních, srážení, zařízení, mezer, ozubeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro srážení hran zubních mezer ozubených kol zubových čerpadel. V základové desce (19) je otočně uložen unášecí kotouč (4) s upnutým ozubeným kolem (l). Unášecí kotouč (4) je poháněn přes třecí spojku (9). Tvarový obráběcí nástroj (15), přednostně brusný kotouč, je otočně uložen ve vysokootáčkovém vřetenu vřeteníku (14), který je výkyvně uložen na posuvném stojánku (12). Zvedání brusného kotouče z obráběcí polohy nad...

Sposob výroby ozubeného kolesa s velkým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248566

Dátum: 12.02.1987

Autori: Murgaš Marian, Pilárik Stanislav, Beleš Ladislav

MPK: B22D 27/02

Značky: kolesa, spôsob, velkým, ozubeného, modulom, výroby

Text:

...materiálov. U ozubonýoh kolies s veľký modulom sa to prejavuje najmä u parametrov tažnoot a vrúbová húžovnatosť.Uvedené nsvjhody doterajšieho stavu techniky sú odstránená spôsobom výroby ozubenćho kolesa s veľkým modulom Hnrěho predhotovený venieo z liste uhlikcvej ocele s obsahom uhlíka c od 0,1 z do 0,25 as ná. po obvode do hĺbky jedno) ittrtiny hrúbky vence vytvorená vyhrania na pitnú šírku zubov, do ktorýoh sú z konštrukčne logovanoj...

Těsnění skříně ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247981

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ptáček Libor, Landsman František

MPK: F16J 15/447

Značky: skříně, těsnění, ozubeného, převodů

Text:

...kroužku. Na ozubeněm kole je společně s odetřikovecím kroužkem umístěno oběžné kolo ventilátoru. Na akříni jsou uchyceny filtry.Příklad provedení těsnění skříně ozubenáho převodu je zobrezen ne výkrese, kde je znázorněn řez těsněním skříně.Ve skříni 1 je nem/cena pevná lamela 1 tak, aby mezi vnitřním průměrem lamely 1 a vnějěím průměrem nálitku ozubeněno kola g byla vytvořena minimální mezera. za pevnou lamelou 1 je na ozubeněm kole...

Zařízení pro omezení zpětného chodu ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234573

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: F16H 57/06

Značky: ozubeného, zařízení, převodů, omezení, chodu, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený převod s omezením zpětného chodu je určen k zvětšování krouticího momentu při montáži a demontáži šroubových spojů. Účelem vynálezu je zlepšení funkce západkového systému omezujícího samovolný pětný chod od pružných deformací ozubených převodů při každém přerušení působení vstupní síly. Uvedeného účelu je dosaženo takovým konstrukčním řešením, že západka opatřená po obvodu hranami, k nimž přiléhá pružina opřená o výstupek na tělese...

Zařízení na zaoblování přechodu mezi sraženou hranou zubní mezery a čelní plochou ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231139

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kožant Petr, Kozojed Václav

MPK: B23F 19/10

Značky: zubní, mezery, hranou, plochou, přechodu, ozubeného, zařízení, zaoblování, sraženou, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je zejména určeno pro opracování ozubených kol zubových čerpadel a motorů. Srážením hran zubní mezery a zaoblováním jejího přechodu do čelní plochy ozubeného kola (1) se zabraňuje jeho zadírání v provozu třením ve styčných místech čelních ploch a přítlačných těsnicích pouzder. Ozubené kolo (1) je otočně uloženo v stavitelných hrotech (32) a (33) rámu zařízení. Na jeho čelní plochy (5) jsou pružinou (31) přitlačovány...

Způsob vyvozování dodatečného otáčivého pohybu obrobku ozubeného kola a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247053

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stipanova Irina Pavlovna

MPK: B23F 5/04

Značky: pohybu, způsobu, tohoto, vyvozování, obrobků, způsob, zařízení, ozubeného, dodatečného, provádění, otáčivého

Text:

...které jsou neseny odlišně čerchovaně znazorněným suportem 10, a které vykonávají posuvný pohyb í ozubeného kola 6 V jeho axiálním směru. Ke generování potřebné informace o dráze pohybu saní S. je určen známý digitální systém 11 k měření dráhy, který sestava z optického měřítka 12 a čtecí hlavy 13, přičemž optické měřítko 12 je upevněno na saních 9 a čtecí hlava 13 na skříni suportu 1 U. Čtecí hlava 13 generuje v závislosti na dráze...

Čep výstředníkového ozubeného kola, zejména u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220641

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pekárek Jan

Značky: kola, lisů, ozubeného, výstředníkového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Čep je uchycen ve stojanu prostřednictvím axiálně zajištěných pouzder, přičemž délka čepu je taková, že mezi jeho čely a víčky na pouzdrech je vytvořena určitá vůle o velikosti několika milimetrů.