Patenty so značkou «oxytocinu»

Analógy oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16765

Dátum: 30.03.2009

Autori: Alagarsamy Sudarkodi, Galyean Robert, Schteingart Claudio, Wisniewski Kazimierz

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, analogy

Text:

...dráždivého čreva (IBS), zápchy agastrointestinálnej obštrukcie autizmu, stresu, úzkosti (vrátane poruchy úzkosti) a depresie (Pitman R. et al., Psychiatry Research, 481107-117 Kirsch P. et al., The Journal of Neuroscience, 25(49)11489-11493) straty krvi pri chirurgickom zákroku, regulácie popôrodného krvácanía, hojenia a infekcie rán mastitidy a vylúčenia placenty a osteoporózy. Okrem toho, agonisti oxytocínu môžu byt užitoční tak pri rakovine...

Použitie antagonistov oxytocínu a/alebo vazopresínu pri asistovanej reprodukcii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9820

Dátum: 10.05.2006

Autori: Pierzynski Piotr, Kuczynski Waldemar

MPK: A61K 31/404, A61K 31/4025, A61K 31/4439...

Značky: oxytocinu, vazopresínu, použitie, asistovanej, reprodukcii, antagonistov

Text:

...vženských pohlavných orgánoch po umelej inseminácii. Implementácia patentu sa týkaliečby ľudí alebo chovných zvierat- kráv, prasiat, oviec a koní, ktorej súčasťou je vykonanieumelej inseminácie. Ďalší predmet vynálezu tvoria lieky vyrobené podľa vyššie opísaného použitia.0011 Predmetom vynálezu je použitie účinného množstva barusibanu na výrobu liekov používaných V postupoch asistovanej reprodukcie, konkrétne pri prenose embryí alebo...

Piperazíndióny ako antagonisty receptora oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18757

Dátum: 21.06.2005

Autori: Borthwick Alan David, Liddle John, Mason Andrew Mcmurtrie, Hickey Deirdre Mary Bernadette

MPK: A61K 31/496, A61P 15/06, C07D 401/06...

Značky: antagonisty, oxytocinu, receptora, piperazíndióny

Text:

...patrí predčasný pôrod, dysmenorea, endometrióza a benígna hyperplázia prostaty.0024 Táto zlúčenina môže byť prospešná aj v súvislosti s oddialenim pôrodu pred efektívnym cisárskym rezom alebo prevozom pacienta do centra s opaterou na vyššom stupni, pri liečbe sexuálnej dysfunkcie (muži aj ženy), predovšetkým predčasnej ejakulácie, obezity, porúch príjmu potravy, kongestivneho srdcového zlyhania, arteriálnej hypertenzie, cirhóze pečene,...

Substituované diketopiperazíny a ich použitie ako antagonistov oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2343

Dátum: 22.06.2004

Autor: Liddle John

MPK: C07D 413/00, A61K 31/496

Značky: antagonistov, diketopiperazíny, oxytocinu, použitie, substituované

Text:

...Afinitu k receptorom oxytocínu v maternici potkanou je napríklad možné určiť spôsobom podľa autorov Pettibone a spol., Drug Development Research, 1993,30, 129-142. Zlúčeniny vynálezu tiež prejavujú vysokú afinitu k ľudskému rekombinantnému receptoru oxytocínu v CHO bunkách a toto je možné prakticky demonštrovať s použitím postupu opísaného V práci Wyatt a spol., Bioorganic MedicinalZlúčeniny vynálezu majú tiež výhodný...

Medziprodukty a spôsoby výroby heptapeptidových analógov oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1810

Dátum: 13.02.2003

Autori: Wisniewski Kazimerz, Stalewski Jacek, Jiang Guancheng

MPK: C07K 1/00

Značky: analógov, medziprodukty, výroby, oxytocinu, spôsoby, heptapeptidových

Text:

...zvyšku.0004 Hoci takéto peptidy antagonistov oxytocínu sa môžu vytvoriť syntézou,opísanou v 722 patente, vyžaduje to asi 7 samostatných krokov, počítajúc syntézu peptidu ako jeden a nepočítajúc syntézu modifikovaného homocysteínového (Hcy)zvyšku. Pre chemické zlúčeniny, o ktoré je potenciálny komerčný záujem, sa často vyhľadávajú ekonomickejšie syntézy, a toto platí aj v tomto prípade.0005 Tento vynález poskytuje nové prechodné zlúčeniny a...

Substituované diketopiperazíny ako antagonisti oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4355

Dátum: 20.12.2002

Autori: Sollis Steven Leslie, Miller Neil Derek, Hickey Deirdre Mary Bernadette, Szardenings Anna Katrin, Mason Andrew Mcmurtrie, Borthwick Alan David, Hatley Richard Jonathan, Wyatt Paul Graham, Livermore David George Hubert, Nerozzi Fabrizio, Liddle John

MPK: A61K 31/496, A61K 31/495, A61P 15/00...

Značky: substituované, antagonisti, oxytocinu, diketopiperazíny

Text:

...kruhR 4 predstavuje skupinu OH alebo OC 4 alky 1 ovúskupinuR 6 predstavuje atóm vodíka, Cląalkoxyskupinu,C 3 qcykloalkylovú skupinu, Cgaalkylovú skupinu voliteľne substituovanú jednou alebo viac skupinami vybranýmiz karboxylovej skupiny, Clqalkylsulfonylovej skupiny alebo Cląalkoxykarbonylovej skupinyl, Cgqalkylovú skupinu voliteľne substituovanú jednou alebo viac skupinami vybranými 2 atómu halogénu, hydroxyskupiny,Cląalkoxyskupiny...

Analogy oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270051

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slaninová Jiřina, Eichler Jutta, Hrbas Pavel, Lebl Michal, Černý Bohuslav, Barth Tomislav

MPK: C07K 7/16

Značky: analogy, oxytocinu

Text:

...Bon-Ty- standaninim postupom uvedeným v tsbuico 1. Po připojeni posledni aminokyseliny byla Boc-hránici skupina odłtłpena kyselinou iritluoroctovom pryskyřice bylo neutratizovćna roztokom triethyiaminu o peptid by cyklizován účlnkoín 1 o skvivnlontů dicykiohexytkubodlinnldu a N-hydroatybonztriązotu v 2.2.2 u~Inuoothanoiu. Po doanženi negatlvniho. výsledku v ninhydrinovćm testu byla pryokyřica důkladně promýta ,dimsiłlyitormnmidem .a...

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bietti Giuseppe, Thieme Thomas

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, fragmentu, přípravy, meziproduktu, způsob, oxytocinových, bázi, molekuly

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Stabilizovaný vodný injekční roztok deamino .sup.1.n., karba .sup.1.n., O-methyltyrosin .sup.2.n.- oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240093

Dátum: 01.07.1987

Autori: Krajeovie Alojz, Mikloš Benjamín

MPK: A61K 37/34, A61K 47/00

Značky: sup.1.n, oxytocinu, roztok, sup.2.n, o-methyltyrosin, stabilizovaný, vodný, karba, injekční, deamino

Text:

...snížila rozpustnost proti původnímu oxytocinu.Uvedené nevýhody odstraňuje stabilizovaný vodný injekční1, karbal. 0-měthyltyrosina-oxytocinu chráněného čs. A 0 149 028, vyznačující se tím, že jako zproątředkovadlo rozpouštění obsàhuje glycin v množství 0,1 až 5,0 hmot.vztaženo na celkovou hmotnost injekčního roztoku, s výhodou 1,5 hmot., s případnou přísadou desinfekční látky, například m-kresolu neboNa podkladě systematického výzkumu se tedy...

Analogy oxytocinu s pozměněnými biologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrbas Pavel, Lebl Michal, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina, Servítová Linda

Značky: pozměněnými, biologickými, oxytocinu, vlastnostmi, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a X značí buď atom vodíku nebo metylovou skupinu. Podstata způsobu výroby analogů spočívá v tom, že se lineární peptid vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I, cyklizuje karbodiimidovou reakci pro vytvoření peptidové vazby mezi aminoskupinou aromatické aminokyseliny a karboxylovou skupinou S-karboxyetylhomocysteinového derivátu.

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Flegel Martin, Krojidlo Milan Chemik, Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Lebl Michal

MPK: C07K 7/16

Značky: cyklických, způsob, oxytocinu, peptidů, vasopressinů, karbaanalogů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235151

Dátum: 15.02.1987

Autori: Flegel Martin, Lebl Michal, Krojidlo Milan

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: oxytocinu, dělení, způsob, analogů, isomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu obecného vzorce I, kde R1 a R2 je H nebo CH3, R3 je H nebo NH2, R4 je H, OH, alkyl o 1 až 3 uhlících nebo alkoxyl s jedním až dvěma uhlíky, R5 je S-S, S-CH2 nebo CH2-S a konfigurace aminoskupiny v poloze 2 je označené + je D nebo L, vyznačený tím, že směs analogů obecného vzorce I majících v poloze 2 racemickou aminokyselinu, se dělí pomocí vysokotlaké chromatografie na koloně silikagelu se...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230327

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jošt Karel, Slaninová Jiřina, Lebl Michal, Machová Alena, Barth Tomislav, Servítová Linda

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: analog, výroby, způsob, oxytocinu

Zhrnutie / Anotácia:

Analog oxytocinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu má konfiguraci D, kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu.

Analogy oxytocinu s inhibičním účinkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226923

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jošt Karel, Slaninová Jiřina, Lebl Michal, Barth Tomislav, Servítová Linda, Machová Alena

Značky: analogy, jejich, účinkem, inhibičním, oxytocinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Analogy oxytocinu obecného vzorce I kde R1 a R2 je H nebo CH3, R3 je H nebo NH2, R4 je H nebo alkyl o jednom až třech uhlících nebo a1koxyl s 1 až 2 uhlíky, R5 je S-S nebo S-CH2, aminokyselina označená hvězdičkou je D-konfigurace a ostatní chirální aminokyseliny mají konfiguraci L.

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229895

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lebl Michal, Barth Tomislav, Servítová Linda, Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Machová Alena

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: oxytocinu, analog, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového analogu oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou konfigurace L s výjimkou p-etylfenylalaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog oxytocinu vykazuje prodloužený inhibiční účinek vůči uterotonické aktivitě oxytocinu při testu ne děloze in vivo. Podstata způsobu výroby analogu oxytocinu vzorce I spočívá v tom, že se 2-D-p-etylfenylalaninloxytocin (jehož způsob výroby je popsán v PV...

Analogy oxytocinu a vasopresinu s inhibičními účinky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229893

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimek Petr, Machová Alena, Jošt Karel, Brtník František, Slaninová Jiřina, Servítová Linda, Barth Tomislav

MPK: C07C 103/52

Značky: oxytocinu, inhibičními, způsob, jejich, výroby, účinky, vasopresinu, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu a vesopresinu chemického vzorce I, kde Pen značí zbytek penicilaminu X značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, Y značí atom vodíku nebo metylovou skupinu, A značí zbytek isoleucinu nebo fenylalaninu a B značí zbytek leucinu nebo lysinu, a způsobu jejích výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata...

Analogy oxytocinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216722

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hrbas Pavel, Machová Alena, Lebl Michal, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina, Škopková Jana, Jošt Karel

Značky: jejich, způsob, oxytocinu, analogy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové analogy oxytocinu obecného vzorce I kde všechny aminokyseliny jsou L-řady a X značí aminokyselinu fenylalanin nebo fenylalanin substituovaný v p-poloze. Dále je předmětem vynálezu způsob jejich výroby záměnou tyrosinu v molekule deamino-6-karba-oxytocinu v poloze 2 za fenylalanin samotný nebo substituovaný v p-poloze. Nové látky se vyznačují vysokým specifickým natriuretickým účinkem a jsou potenciálně využitelné v...