Patenty so značkou «oxidáciou»

Spôsob ochrany kvapaliny pred oxidáciou a plaváčik na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7029

Dátum: 03.02.2015

Autor: Heredoš Tomáš

MPK: C12H 1/22, B65D 81/24

Značky: ochrany, spôsob, oxidáciou, kvapaliny, plaváčik, tohto, spôsobu, vykonávanie

Text:

...pred oxidáciou umiestneného v nádobe so zúženým hrdlom a s použitým systémom odčerpávania kvapaliny za pomoci dávkovacej pumpičky.Zariadenie na ochranu kvapaliny pred oxidáciou podľa obrázka l je vyhotovené ako jeden celok z plastu s úrovňou ponorenia plaváčika 1 tak, že horizontálne stredová rovina g je zarovno s hladinou á kvapaliny g v nádobe Q. To sa dosiahne tak, že sa plaváčik l vyhotoví z plastu požadovanej hustoty a braním do...

Odstraňovanie amoniakálneho, amóniového a močovinového dusíka oxidáciou roztokom s obsahom chlórnanu, z odpadového vzduchu v zariadeniach na výrobu amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14915

Dátum: 27.11.2009

Autori: Gehrke Helmut, Lippmann Dennis

MPK: B01D 53/58

Značky: močoviny, chlornanů, vzduchu, obsahom, roztokom, oxidáciou, výrobu, amoniakálneho, odpadového, močovinového, zariadeniach, amoniového, amoniaku, dusíka, odstraňovanie

Text:

...zlúčenín v závislosti od reakčného času, oxidačného prostriedkustechiometrického prebytku oxidačného prostriedku a teploty. Rovnako sa opisujú V Spalding et al, REMIDIATION VľInter 2005, 55-63 pokusy na úpravu roztokov obsahujúcich amónium, alebo močovinu v Iaboratórnom meradle ako aj v poloprevádzke.0010 Všetky vyššie uvedené metódy odstraňovania dusíkatých komponentov použitím oxidačných prostriedkov zohľadňujú výlučne vyčistenie...

Výroba oxidu dusnatého oxidáciou čpavku v prítomnosti katalyzátora zmesných oxidov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13838

Dátum: 22.08.2008

Autor: Waller David

MPK: B01J 23/00, B01J 23/86, B01J 23/889...

Značky: dusnatého, oxidov, katalyzátora, oxidů, čpavku, přítomnosti, výroba, kovov, zmesných, oxidáciou

Text:

...do jestvujúcich procesných zariadení.0021 Výsledkom spôsobu podľa predloženého vynálezu je čistejší oxid dusnatý, keďže úroveň neželaného oxidu dusného je nízka. Vysoká selektivita zvyšuje účinnosť spôsobu a znižuje potrebunásledného čistenia. Preto môže oxid dusnatý nájsť nové oblasti uplatnenia, kde sa požaduje čistý oxid dusnatý za nízku cenu.gtrugny ogis obrázkov 0022Obrázok 1 ukazuje experimentálne vlastnosti Co.5 Cr,504. ktorý je jedným...

Pt, PtRh alebo PtAu materiál, spevnený disperziou oxidových častíc, vyrobený vnútornou oxidáciou, s vysokým obsahom oxidu a s dobrou duktilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7475

Dátum: 09.01.2008

Autori: Manhardt Harald, Lupton David Francis, Eckardt Tanja

MPK: C22C 32/00, C22C 5/00

Značky: spevnený, obsahom, vnútornou, dobrou, disperziou, vysokým, oxidáciou, částic, oxidových, vyrobený, oxidů, materiál, duktilitou

Text:

...drôt (4 mm x 4 mm). Podľa postupu, uvedeného v patentoch DE 197 58 724 C 2 a DE 100 46 456, bol drôt uložený 10 dní pri l 00 O°C vo vzduchovej atmosfére.0014 Extrakčnou analýzou horúcim plynom (postup LECO) bol stanovený obsah kyslíka 4500 ppm. Pri úplnej oxidácii dotovaného Zr na ZrO 2, dotovaného Sc na Sc 2 O 3 a dotovaného Y na Y 2 O 3 by dosiahol obsah kyslíka 4530. Drôt bol ďalej vyvalcovaný pri 800 °C na štvorhranný profil. Drôt...

Spôsob výroby 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov oxidáciou 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov bez použitia kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4260

Dátum: 21.07.2005

Autori: Seilz Carsten, Seba Hartmut

MPK: C07J 53/00

Značky: výroby, 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov, použitia, 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov, kovov, oxidáciou, spôsob

Text:

...lenÚloha predkladaného vynálezu preto spočíva v poskytnutí altematívneho spôsobu výroby 3-oxo-pregn-4-en-2 l,17-karbolaktónov zo zodpovedajúcich l 7-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostànov, ktorý umožňuje vyrobiť cieľová zlúčeniny vo vysokom výťažku a čistote. Tátoúloha sa podľa vynálezu vyriešíla spôsobom, ktorý Zahŕňa nasledujúce krokya) reakciu zlúčenín všeobecného vzorca IR 6 vodík alebo spoločne s R 7 skupina -CHg-gR 71 vodík alebo...

Spôsob enantioselektívnej syntézy jednotlivých enantiomérov modafinilu asymetrickou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2412

Dátum: 17.09.2004

Autori: Rebiere François, Duret Gérard, Prat Laurence

MPK: C07C 327/00, C07C 315/00

Značky: asymetrickou, enantioselektívnej, syntézy, enantiomérov, modafinilu, spôsob, oxidáciou, jednotlivých

Text:

...equi (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 19, 2229 (1985, Rhodococcus equi (Ohta H. a kol., Chem. Lett.1989 625, tak hubaml Helminthosporium sp., Mortiera/Ia isabellína sp. (Holland H. L. a kol., Bioorg. Chem. 12, 1 (1983. Veľmi pestré arylalkyltioétery boli oxidované za získania sulfoxidov s dobrou až vynikajúcou optickou čistotou (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 54 g, 671 (1985) Abushanab E. a kol., Tetrahedron Lett. L 9. 3415...

Zariadenie a spôsob na testovanie materiálov tepelnou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282855

Dátum: 25.11.2002

Autori: Plavnik Gennady, Schultz Richard

MPK: G01N 17/00, G01N 21/76

Značky: tepelnou, testovanie, zariadenie, materiálov, oxidáciou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) pozostáva z osadenia (12), ktoré obsahuje najmenej jednu opticky izolovanú komoru (16). Fotonásobič (20) na počítanie fotónov a zdroj tepla (56) pre každú opticky izolovanú komoru (16) sú taktiež umiestnené v tomto osadení (12). Článok (18), obsahujúci viacero prívodov (70) a odvodov (72) plynu, slúžiaci na upevnenie testovanej vzorky, je poskytnutý v tomto osadení (12) pre každú komoru. Prívody a vývody plynu sú rozmiestnené...

Spôsob výroby kyseliny akrylovej dvojstupňovou katalytickou oxidáciou propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278383

Dátum: 05.02.1997

Autori: Harkreader Gordon Gene, Etzkorn William George

MPK: C07C 51/25, C07C 57/04, C07C 51/16...

Značky: dvojstupňovou, spôsob, kyseliny, akrylovej, propylenu, katalytickou, oxidáciou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom stupni sa vyrába hlavne akroleín a v druhom stupni hlavne kyselina akrylová, a prípadne sa používa recyklovanie aspoň jedného nástrekového prúdu do jedného alebo do obidvoch stupňov, pričom v obidvoch stupňoch sa používajú nástrekové prúdy, ktoré obsahujú kyslík a pridávaný inertný riediaci plyn. Do prvého stupňa sa privádza jeden alebo viacero inertných riediacich plynov s nízkym obsahom vodnej pary menším ako 0,4 mólu na 1 mól...

Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny a spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho touto oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281217

Dátum: 06.12.1995

Autori: Maaz Hans Jürgen, Soyez Werner, Kowallik Wolfgang

MPK: C22B 34/22, C01B 3/36, C01G 31/02...

Značky: suroviny, vznikajúceho, touto, spôsob, sadze, oxidáciou, oxidácie, parciálnej, obsahujúceho, uhľovodíkovej, sušenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva zo stupňov splynovania, parciálnej oxidácie a odstránenia uhlíka za vzniku sadzovej vody obsahujúcej nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku filtračného koláča z uhlíka a popola. Filtračný koláč sa suší vo fluidnom lôžku a vysušený filtračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 1000 °C. Fluidné lôžko sa prednostne prevádzkuje pomocou fluidizačného plynu pri teplote aspoň 150 °C. Vysušený...

Benzofuran-2-óny, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako stabilizátorov organických látok proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281314

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kröhnke Christoph, Nesvadba Peter, Zingg Jürg, Evans Samuel

MPK: C07D 405/04, C07D 307/83, C07D 407/04...

Značky: stabilizátorov, použitie, organických, indukovanej, benzofurán-2-óny, kompozície, degradácii, oxidáciou, teplom, obsahom, látok, proti, svetlom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzofuran-2-óny všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov sú uvedené v patentových nárokoch. Tieto zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok, predovšetkým polymérov a mazív, proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom.

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Poór Alexander, Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef, Katušin Jozef, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22

Značky: cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, výroby, kontinuálnou, oxidáciou, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270181

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan

MPK: C07C 33/05, C07C 49/543

Značky: přípravy, verbenonu, oxidáciou, verbenolu, spôsob, alfa-pinénu

Text:

...alebo roztokov zriedených kyselín, z ktorých sa v prítomnosti zásad vyzrážajú príslušné nerozpustné zlúčeniny.Výhoda postupu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pracuje len v prostredí d-piněnu bez použitia rozpúěłsdla pri relatívne nízkych koncentráciach katalyzátora, pričom katalyzátor zachováva pôvodnú aktivitu aj po mnohonásobnon použití. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že sa výrazne skráti reakčná doba. ~vynález je bližšie objasnený na...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270180

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan

MPK: C07C 49/543, C07C 33/05

Značky: verbenonu, alfa-pinénu, verbenolu, přípravy, spôsob, oxidáciou

Text:

...soli (napríklad dnsičnanu, síranu alebo chloridu kobaltnatého) v zriedenej kyseline octovej. Douvedenej zmesi sa pri 70 až 90 ° 0 postupne prikvapkúva vodny rostok Nami až do pH 12. Kobaltový katalyzútor s obsahom kobaltu Go 1 až 20 SG hmot. sa po prenytí destilovanou vodou a vysuěení použije na reakciu. .Prítomnosť ohromitých solíurýohĺuje výrazne rozpad bydroperoxidov .v reakčnej zmesi pri súčasnom zvýšení obsahu verbenonu. Vaijonný pomer...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Banhedyi Erich, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, oxidáciou, výroby, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanolu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Spôsob prípravy monomérnych benzochinónov oxidáciou mono- a dimetylsubstituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255399

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hennig Horst, Thomas Philipp, Engelbrecht Peter, Sýkora Jan, Gliesing Holger

MPK: C07C 50/04

Značky: mono, fenolov, přípravy, spôsob, dimetylsubstituovaných, oxidáciou, benzochinónov, monomérnych

Text:

...o využití svetelného žiarenia na prípravu metylsubstituovaných chlnónov zatial publikované neboli.Uvedené nedostatky sú odstránené u spôsobu prípravy monomérnych benzochinónov oxidáciou mono- a dimetylsubstituovaných fenolov dikyslíkom v prítomnosti komplexov medi v acetonitrilovom roztoku, ktorého podstatou je, že roztok CuI - Cl substituovaný fenol - acetonitril o koncentráciách CuI 1 . 104 až 1 , 10 l mol .. dni a molárnom...

Zariadenie na ochranu kovových materiálov pred oxidáciou pri ich ohreve, prenose a tvárnení za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253405

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kopina Michal

MPK: B23K 9/16

Značky: tvárnení, tepla, ohreve, prenose, ochranu, oxidáciou, kovových, materiálov, zariadenie

Text:

...zariadenie podľa vynálezu. Podstatou zariadenie je, že pozostáva z vonkajšieho dutého prstence,ktorý má trysky osadené voči stredovej vertikálnej osi pod uhlom 20 ° až 80 °. K nemu je upevnený vnútorný dutý prstenec, ktorého trysky sú osadené kolmo na stredovú vertikálnu os prstenca. Tvarové duté prstence majú prívodné koncovky média.Výhody tohto zariadenia sú, že sa zabra 4ňuje tvorbe okuji, objemovej oxidácii v pripade jeho...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vernieres Jean-claude, Chenu Jacques, Simiand Jacques, Boigegrain Robert, Szántay Csaba

MPK: C07C 53/08

Značky: octovej, acetaldehydu, kyseliny, výroby, oxidáciou, spôsob

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jurovčák Ondrej, Harmaniak Ivan, Švergo Ján, Sabadoš Július, Bernauer Bohumil, Vosolsobě Ján, Kondrát Emanuel, Čollák Mikuláš, Šimeček Antonín

MPK: C01B 21/26, B01J 21/00, B01J 23/74...

Značky: amoniaku, spôsob, katalytickou, dusnatého, oxidáciou, výroby, oxidů

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234493

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ilavský Ján, Štolcová Magdaléna, Hronec Milan

MPK: C07C 39/04

Značky: fáze, spôsob, přípravy, benzoovej, plynnej, oxidáciou, fenolů, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technologie. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 250 až 350° C, keď molový pomer reagujúcich zložiek kyselina benzoová : voda : kyslík je 0,6 až 2,5 : 40 až TO : 1,5 až 2,5 s priestorovou rýchlosťou kyseliny benzoovej 0,01 až 0,22 kgh-1kg-1 katalyzátora. Podla vynálezu sa reakcia...

Spôsob prípravy azodikarbónamidu oxidáciou hydrazodikarbónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235393

Dátum: 15.02.1987

Autori: Blahovský Ladislav, Matúšová Mária, Čučiaková Alžbeta, Grečnár Milan, Čučiak Jozef, Skačániová Zuzana

MPK: C07C 107/02

Značky: spôsob, hydrazodikarbónamidu, přípravy, azodikarbonamidu, oxidáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oxidácie hydrazodikarbonamidu na azodikarbonamid s KMnO4 realizovanej tak, aby sa spomalila reakčná rýchlosť oxidácie, čoho sa dosiahne oxidáciou hydrazoderivátu v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa oxidácia prevádza pri pH 8 až 10 a teplote 20 až 80 °C, v druhom stupni na pH 1 až 4 pri teplote 20 až 90 °C za miešania minimálne 30 min. Týmto sa umožní využitie tohoto postupu vo výrobných podmienkach, získa sa vyhovujúci výťažok...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štolcová Magdaléna, Hronec Milan Csc, Ilavský Ján

MPK: C07C 39/04

Značky: plynnej, spôsob, oxidáciou, přípravy, benzoovej, fenolů, kyseliny, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 50 až 350 °C pri stanovenom mólovom pomere reagujúcich zložiek za prítomnosti katalyzátorov oxidového typu všeobecného vzorca I Cu-M-O nanesených na nosiči s merným povrchom 40 až 190 m2g-l, kde M je 0,01 až 10,9 % hmot. alkalických kovov, kovov alkalických zemín a kovov II.b podskupiny periodickej sústavy prvkov. Obsah medi v katalyzátore je 1,5 až...

Spôsob prípravy vicinálnych glykol-diacetátov a monoacetátov oxidáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227710

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vojtko Ján, Hrušovský Mikuláš, Čihová Milina

Značky: oxidáciou, spôsob, přípravy, alkénov, glykol-diacetátov, vicinálnych, monoacetátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vicinálnych glykol-diacetátov a monoacetátov oxidáciou alkénov elementárnym kyslíkom alebo vzduchom prípadne ich zmesou v prítomnosti karboxylovej kyseliny ako rozpúšťadla, za zvýšeného tlaku, vyznačený tým, že oxidácie alkénov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických s počtom p(ť až štrnásť uhlíkov sa uskutočňuje pri teplotách 130 až 180 °C, tlaku aspoň 0,4 MPa a ako rozpúšťadlo sa použije kyselina octová, alebo acetanhydrid...