Patenty so značkou «ovládáním»

Bezpečnostná taška s ovládaním elektronického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7435

Dátum: 01.06.2016

Autori: Al Kassiri Mário, Al Kassiri Amir

MPK: A45C 13/18

Značky: taška, ovládáním, zariadenia, bezpečnostná, elektronického

Text:

...hovoru alebo stíšenie hovoru po stlačení tlačidla Q, ktoré je umiestnené na ramienku bezpečnostnej tašky. Pri prichádzajúcom hovore ramienko na bezpečnostnej taške začne vibrovať. Na ramienku je tiež umiestený displej, ktoré slúži na zobrazenie tel. čísla,sms správy a ukazuje aj stav batérie. Zabudovaný mikrofón je možné využiť na hlasitý hovor bez použitia mobilného zariadenia. Fungovanie bluetooth zariadenia g je nasledovnéa)...

Elektrické zariadenie s axiálnym ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18358

Dátum: 30.05.2013

Autori: Cavalli Antonio, Volpato Alberto

MPK: H01H 13/56, H01H 13/28, H01H 23/20...

Značky: zariadenie, ovládáním, axiálnym, elektrické

Text:

...kontakty sú vyrobené z kovového materiálu s dobrou elektrickou vodivostou, zatial čo všetky ostatné komponenty prepínače, ktoré tu budú opísané nižšie, pokým nie je špecifikované ináč, sa výhodne vyrábajú z izolačného materiálu, konkrétnejšie z plastového materiálu.0020 Škatuľa 40 držiaka mechanizmu, takto nazvaná, pretože sú v nej umiestnené komponenty ovládania prvku 36 výkyvného ramena, má rovnaký rovnobežnostenný tvar základného...

Zapojenie elektrického regulátora s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5494

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/38, H05B 37/02

Značky: ovládáním, elektrického, diaľkovým, zapojenie, regulátora

Text:

...a výstup bloku (7) synchronizácie je pripojený k bloku (l) riadenia a zároveň blok (8) detektora a blok (7) synchronízácie sú pripojené k napájaciemu vedeniu (9), pričom krajný vodič (L) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (4) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (4) je pripojený k vstupu bloku (6) výkonový spinaci prvok, ďalej neutrálny vodič (N) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (3) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (3)...

Svietidlo LED s diaľkovým bezdrôtovým ovládaním príkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5316

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H05B 33/00, H05B 31/00...

Značky: příkonu, svietidlo, bezdrôtovým, ovládáním, diaľkovým

Text:

...zdroja, napájacieho zdroja,bloku detektora riadiacich signálov a bloku riadenia. Blok riadenia je prepojený s napájacím zdrojom a ten vhodne reaguje na signály šíriace sa v napájacom vedení zmenou výkonu LED svetelného zdroja. Výkon je možné meniť plynulé v širokom rozsahu.Podstata riešenia spočíva v tom, že blok detektora dešifruje informáciu zakódovanú v sieťovom napájani a na základe prijatých riadiacich signálov blok riadenia...

Parkovacia zábrana s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5306

Dátum: 07.12.2009

Autori: Hecko Karol, Jamrich Jozef

MPK: E01F 13/00, E04H 6/00

Značky: ovládáním, parkovacia, diaľkovým, zábrana

Text:

...zadanie do diaľkového ovládača iniciuje jej sklopenie. Po opustení parkovacieho miesta obvody parkovacej zábrany zistia uvoľnenie parkovacieho miesta, následkom čoho sa automaticky vztýči sklopené rameno, čím sa zabráni zaparkovaniu neoprávnenou osobou. Jednoznačné adresy parkovacej zábrany a diaľkového ovládania umožnia kontrolu využívania parkovacieho miesta iba oprávnenými osobami. Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné vytvoriť...

Elektrický zámok s ovládaním zatvorenia pre otváracie časti automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19427

Dátum: 28.05.2008

Autori: Pecoul Jean Christophe, Wattebled Christian

MPK: E05B 79/20, E05B 81/20, E05B 77/36...

Značky: částí, zámok, automobilů, otváracie, ovládáním, elektricky, zatvorenia

Text:

...zatvorenej polohy na druhej poistke, zámok obsahuje páku pohonu 9, zopnutú so západkou S, poháňanú pri otáčaní0017 Vzhľadom na to, že priestor ktorý je k dispozícii na úrovni zámku 1 je veľmiobmedzený, počíta sa s presunutím pohonu vďaka prevodovému káblu, tak aby sa vytvoril0018 Takto si môžeme všimnúť na obrázku l, prve rameno 7 páky pohonu 9, ktorá obsahuje otvor 11 pre prepojenie páky 9 k prevodovému káblu elektrického pohonu (nie je0019...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4784

Dátum: 06.07.2007

Autori: Šnapko Peter, Gaži Jozef

MPK: E05B 47/06

Značky: skříně, elektromechanický, trezory, elektromechanickým, ovládáním, najmä, zámok

Text:

...zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním pozostáva z elektronickej časti 8 a mechanickej časti prepojeným prvkom 3, ktorým je napríklad elektrický vodič. Elektronická časť 8 je tvorená napájacím blokom la spojeným s riadiacim blokom Za,ktorý je základným prvkom elektronickej časti 8. Na riadiaci blok 2 a je napojený vstupný blok 3 a tvorený napríklad klávesnicou, potom obvodový monitorovací blok Sa na monitorovanie...

Mechanizmus kódovanej kľučky s postupným ovládaním a aretáciou stavidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4005

Dátum: 01.12.2004

Autor: Goldmann Milan

MPK: E05B 13/10

Značky: ovládáním, aretáciou, stavidiel, kódovanej, mechanizmus, postupným, kľučky

Text:

...na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresu, na ktorom je na obr. l znázomený mechanizmus kódovanej kľučky, podľa technického riešenia v reze s ovládacimi prvkami blokovania, aretácie a ovládania.Mechanizmus kódovanej kľučky podľa obr. l pozostáva z otočnej časti 1 valcovitého tvaru. Jej súčasťou je aj pohyblivá otočná časť 2 valcovitého tvaru. Ďalej je to pevná časť 3, ktorou je celý mechanizmus upevnený na...

Dverný zámok s regulovateľným ovládaním kľukou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5789

Dátum: 05.10.2004

Autori: Raatikainen Juha, Tirkkonen Petri

MPK: E05B 47/06, E05B 63/00

Značky: kľukou, regulovatelným, zámok, dverný, ovládáním

Text:

...samostatný voliaci člen,ktorý je pohyblivý z jednej strany zámku na druhú stranu a prepojuje západku s torznou jednotkou na zvolenej strane,pričom prenos sily je zaistený z prevádzkovej osy prostredníctvom torznej jednotky a západky na unášač. U tohto usporiadania je vždy zaistený konštantný prenos sily prostredníctvom západky, pričom na druhej strane nemôže byt umožnený prenos sily z druhej strany zámku, pričom usporiadanie neobsahuje...

Bezpečnostné dvere, najmä do bytových priestorov, s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2195

Dátum: 11.06.1999

Autor: Molnár Tomáš

MPK: E05B 47/00, E05B 45/14

Značky: dveře, ovládáním, bytových, najmä, priestorov, bezpečnostné, diaľkovým

Text:

...stranu dverí. Vysielač poplašného zariadenia je mobilný, plní funkciu klasického kľúča a je V držaní u oprávnenej osoby. Je to vysokofrekvenčný vysielač s krátkym dosahom do cca. 30 metrov. Hodnota N je pritom z intervalu 2 až 12.Podstatou technického riešenia je aj taký konštrukčný znak, ktorý spočíva v tom, že výsuvné tyče a elektromotory sú zabudované vo vnútri dverí.Napokon podstatou technického riešenia je aj rozšírenie funkcie...

Vykurovacia sústava s poloautomatickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2151

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: F24D 3/02, F16K 15/00, F16K 11/00...

Značky: poloautomatickým, ovládáním, vykurovacia, sústava

Text:

...sústavách z dôvodov zabránenia vzniku nízkoteplotnej korózie. Kotlová teplota by nemala klesnúť pod 550 C. Táto hranica sa dosiahne nastavením trojcestnćho zmiešavacieho ventilu v rozsahu 0 až 100 .Spotrebu energie je možné ovplyvniť priestorovým termostatom,napr. digitálnym s týždenným programom, ktorým je ovládané obehové lčerpadlo. Vyyššie nadobúdacie náklady sú kompenzovanéútlumu môže byť len náhradným riešením.Vo vykurovacom období...

Lanový vozík s automatickým ovládáním aretačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260211

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horek Přemysl, Polák Jaroslav, Réman Zdeněk, Popelka Jaroslav, Závada František, Stejskal Miroslav

MPK: B66C 21/00

Značky: ovládáním, lanový, vozík, automatickým, zařízení, aretačního

Text:

...čepu łg uchyceného ve skřini 5. Výkyvné rameno Z je dále zakončeno čepem g kladky,na kterém je zavěšena výkyvné kladka g. výkyv ramene Z je omezen zerážkami łg. Výkyv ramene Z je dále přes závěsný čep gg táhlem łg a spojovací čep gł přenášen na ovládací páku łł aretačniho zařizeni à. Tažné lano łg prochází aretačnim zařizenim § A(tvořené např. evěrnými čelietmi) kolem vodicich kladek łä a kolem výkyvné kladky g tak, že konec tažného lana...

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278109

Dátum: 10.01.1996

Autor: Habiger Zdeněk

MPK: B61K 7/08

Značky: brzda, elektrohydraulickým, ovládáním, koľajová, pružinová

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním je tvorená najmenej jedným brzdovým trámom (3), ktorý je uložený na najmenej jednom výkyvnom ramene (4). Výkyvné rameno (4) je uložené na oceľovom základe (1). Brzdový trám (3) je mechanicky spojený s otočným ramenom (8), otočne uloženom na oceľovom základe (1). Otočné rameno (8) je otočne pripevnené k ťahadlu (9), na ktorom je nasadená medzi otočným ramenom (8) a mechanickým výstupom z...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 602

Dátum: 05.10.1994

Autor: Šnapko Peter

MPK: E05B 49/04, E05B 47/06, E05G 1/026...

Značky: zámok, ovládáním, trezory, elektromechanický, elektronickým, najmä

Text:

...riešenia, je výhodné, aby spojenie západky s kotúčom elektromotora bolo trojbodové, čim sa eliminuje priečenie západky vo .vodiacom puzdre. To znižuje spotrebu elektromotora a predlžujeTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je na obr. l schematicky. v čiastočnom reze, znázornený elektromechanickýzámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním so západkou v polohe, keďElektromechanický zámok trezora s...

Dvojpedál brzdy s mechanickým ovládaním brzdového ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 279306

Dátum: 15.10.1991

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 7/04, B60T 11/20, B60T 15/46...

Značky: dvojpedál, ovládáním, mechanickým, ventila, brzdy, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojpedál brzdy s mechanickým ovládaním brzdového ventilu (11) s dvomi samostatnými pedálmi (7) má čap (1) pedálov (7) na oboch koncoch upevnený ku kĺzadlám (2), ktoré sú posuvne uložené v oválnych drážkach (3) vytvorených v ramenách (4) konzoly (5) pedálov (7). Medzi nábojmi (6) pedálov (7) je na čape (1) pedálov (7) guľové ložisko (42) so spojovacím ťahadlom (9), ktoré je spojené s ovládacím ťahadlom (10) brzdového ventilu (11)...

Těsnič s mechanickým ovládáním, opakovaně upevnitelný tíhou dopravní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270565

Dátum: 12.07.1990

Autori: Szabó Géza, Bencsik István, Tatár Attila, László Rudolf

MPK: E21B 33/122, E21B 33/12

Značky: mechanickým, trubky, tíhou, ovládáním, upevnitelný, těsnič, dopravní, opakované

Text:

...tvaru T spodního vychylovocího prvku łg, kterým jsou klíny 3 vedeny, přičemž na plášti horního vychylovecího prvku 1, poprípade spodního vychylovacího prvku Lg jsou radiáině vystupující a pohyb omazující tažné čepy łg, łg, ktere zesahují do podélných drážek vodicího pouzdro Q pro vedení klínů 2. Na spodní vychylovecí prvek łg je závitem připojeno okénkové pouzdro łł, v jehož vyhrání jsou unístěny třecí vložky łł, pře CS 270 565 B 2 3Mezi...

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních kamen řízeného hromadným dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269937

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: akumulačních, kamen, regulátoru, dálkovým, nabíjení, hromadným, řízeného, zapojení, ovládáním

Text:

...prvním vývodom omltorovőho rozlstoru 33 a so olgrzúlovou výatupní avorkou i zapojení. Zapomá vstupní svorka § 33 zapojení jo spojene oo druhým vývodom omltorověho razíetoru gg. oo druhým vývodom druhőho můotlcovőho trlmru l a oo druhým vývodom prvního můatkového rezístoru g. Kledna vetupní svorka g zapojení jo epojona s kladnou napájecí ovorkou i aotabllního obvodu ž, s božoom a a prvním vývodom prvního můotkového trímru 3.2. o kolektorom...

Ventil s ručním ovládáním brzdného účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269106

Dátum: 11.04.1990

Autor: Galia Milan

MPK: B60T 7/08

Značky: ventil, ručním, ovládáním, účinků, brzdného

Text:

...2 páky výkyvně vložené v tčloso ventilu, ktorá má odpružcnou a osovč posuvnou rukoječ 5 čcpem a z kulísy, a jejímž tvarovaným povrchem je čep odpružcnć rukojetí při pohybu páky v neustálém dotyku. Tvar povrchu kullsy vytváří pro ovládací páku tři polohy, mezi kterýml se může páka výkyvně pohybovat. Každé z těchto tří poloh páky odpovídá určité propojení kanálů pro průchod tlakovćho vzduchu tčlesem ventilu. Nopůscbí-ll na motorové...

Zařízení pro zamykání armatur, zejména s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268484

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dohnal Václav, Gočál Milan

MPK: F16K 35/06

Značky: zařízení, zamykání, armatur, ručním, zejména, ovládáním

Text:

...účoloa zaoezani naopržvnłna oanipulaca ručnio ovládacin koloo lg jo lezi typickou oatici lg a desku 3 vloženo naatavitolnh část 5, v touto pripade tvoŕonž kotoučea 1 uaazanýa na doaco 3, na ktorou jo axcentricky upovnlno napriklad šrouboo 5 pouzdra ig. V atypicki ootici lg, je hotovon prvni oxcentrický průohozi otvor 122 a v nastavitelné čüoti,§ ja zhotovan druhý axcontrický průchozi otvor il. Frvni axcontrický průchozi otvor lgg atypické...

Zařízení pneumatického pohonu v nepřímé funkci s ručním ovládáním, pro vymezení zdvihu za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267848

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: pohonů, zdvihu, ručním, provozu, pneumatického, ovládáním, funkcí, vymezení, zařízení, nepřímé

Text:

...závitem gg,na kterém jsou uloženy dvě matice 25, 22. První matice 25 tvoří horní stavitelný doraz ggł ovládacíhc vřetene Q pneupohonu. Druhá matice 2 tvoří pcjistku proti samo SU alternativního provedení zařízení, obr. 2, je na závitu 2 volného konce aretučníhc kolíku 2 našroubovnnć druhé ruční kolo gg, tvořící horní stavitelný doraz 601 cvládacího vřetene á pneupohonu. Druhé ruční kolo ü má alespoň část, vnitřníhczávitu 201 vytvořenou...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: pohonů, nastavení, vřetene, ručním, ovládacího, zařízení, ovládáním, přesné, pneumatického, polohy

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267406

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velhartický Petr, Anderle Jan, Vaněček Pavel, Schlegel Miloš, Straka Antonín, Matějka Pavel

MPK: F23N 5/02

Značky: mikropočítačový, cyklickým, ovládáním, výstupu, regulátor

Text:

...regulátoru.Praktické provedení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupu podle vynálezu je patrno 2 obrázku. na kterém je blokovým schámatem zobrazen příklad zapojení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupů.Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů sestává ze skupinové svorky A analogových slgnálů. která je připoje CS 267406 B 1 2na na první vstup LL A/D převodníku 1. jehož výstup je...

Tlmič energie s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261693

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent

MPK: F16F 9/19

Značky: ovládáním, diaľkovým, tlmič, energie

Text:

...do ktorého sa privádza ovládacie tlakové médium (vzduch, kvapalina, plyn ovládacie tlakové médium spôsobuje zvýšenie tlaku tlmiaceho média v akumulačnom priestore, čo zabezpečí vysunutie piestu s piestnicou do základnej vysunutej pol-ohy.Zmenou tlaku ovládacieh-o- média m-ožno dosiahnut požadovanú rýchlosť v-ysúvania piestnice d-o základnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený mechanizmus diaľkového ovládania vysúvanlapiestnice...

Spojovací mechanismus s centrálním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258550

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stránský František

MPK: E05C 9/00

Značky: ovládáním, mechanismus, centrálním, spojovací

Text:

...použít u kombinovaných oken s ovládáním všech křídelních spojek 2 jednoho místa a tím i na méně přístupných místech.Příklad spojovacího mechanismu podle vynálezu je znázorněn na obr. 1, křídelní spojky i ovládací spojka a protiplech spojky jsou rozkresleny na obr. 2 Š a 4.Na nosném křídle l jsou okovány protiplechy 5 - obr. 1 a zavěšeno na závěsech přidružené křídlo g. Po obvodě křídla g jsou rozmístěny spojky 3 a ovládací spojka g, na...

Vstřikovací zařízení s elektrohydraulickým ovládáním vstřikování paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257319

Dátum: 15.04.1988

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/06

Značky: elektrohydraulickým, vstřikování, zařízení, motorů, vstřikovací, ovládáním, paliva

Text:

...nastavování otvíracího tlaku trysky. Synchronizačním zařízením Z jsou snímány otáčky motoru pomocí snímače Zł a poloha klikového hřídele pomocí snímače horní úvrati pístu 13. signály ze synchronizačního zařízení 1 jsou vedeny do elektronického ovĺádacího zařízení Q, ve kterém jsou obsluhou nastaveny požadované hodnoty velikosti dodávky a požadovaného počátku.V elektronickém ovládacím zařízení É je provedeno vyhodnocení snímaných a nastavených...

Vstřikovací zařízení s elektrohydraulickým ovládáním výstřiku paliva pro laboratorní zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257318

Dátum: 15.04.1988

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 65/00, F02M 51/06

Značky: elektrohydraulickým, zkoušky, laboratorní, vstřikovací, výstřiku, ovládáním, paliva, zařízení

Text:

...nádrže, středotlakého čerpadla, plnícíhc čerpadla, přepouštěcího ventilu vstřikování, přepouštěcího ventilu plnění, spouštěcího zařízení, čističů paliva,Vstřikóvače, plnícího potrubí, středotlakého potrubí, odváděcího potrubí a vedení elektrických signálů, Vyznačující se tím, že vstřikovač 8 je plnícím potrubím 2 spojen s přepouštěcím ventilem Ě plnění a 5 plnícím čerpadlem 3 a dále je vstřikovač g spojen středotlakým potrubím lg 5...

Uzavírací kohout s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257081

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudlík Metoděj

MPK: F16K 5/14

Značky: uzavírací, kohout, ovládáním, ručním

Text:

...1 s přestaveným uzavíracím segmentem v nezajištěném stavu, naobr. 6 je půdorys uzavíracího kohoutu 2 obr. 1 5 přestaveným uzavíracím seqmentem podle obr. 5 v zajištěná poloze.Uzavírací kohout na obr. 1 je tvořen tělesem l se třemi průtočnými hrdly ll, lll, ll a montážním otvorem g. Těleso l je uzavřené víkem lg, zašroubovaným v montážním otvoru 13, utěsněném pouzdrem li. V tělese l je uložen uzavírací segment 3 opatřený horní patkougl a...

Upínací hlava s ovládáním přímočarým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lucký Boris, Pluskal Jan, Hluštička Alois, Axman Josef

MPK: B23B 31/16

Značky: pohonem, upínací, přímočarým, ovládáním, hlava

Text:

...gg spojené s ovládací pákou A je spojen první hadicí gg s prvním kanálem gl, zatímco činný prostor hydraulického válce lg na jeho protilehlé straně je spojen druhou hadicí gg s druhým kanálem gg.Na rozváděcím prstenci gg je uložen nepohyblivý prstenec gg 5 průřezem v podstatě tvaru písmeno U obklopující rozváděcí prstenec gg. V místě vyústění prvního kanálu gł na vnějšim obvodu rozváděciho prstence gg je v nepohyblivém prstencí gg...

Trecí uzáver diferenciálu s tlakovým ovládaním, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256951

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ondra Jozef, Okrasa Marian, Dzikowski Witold

MPK: B60K 23/04

Značky: diferenciálu, poľnohospodárske, traktory, ovládáním, hlavne, uzáver, třecí, tlakovým

Text:

...konštrukcie ostatných elementov zadnej nápravy.Príklad riešenia uzáveru diferenciálu podľa vynálezu je zobrazený na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje diferenciál s trecím uzáverom v reze pozdĺž osi hnacieho hriadeľa. Diferenciál sa skladá z delenej klietky l a veka 3 spojených skrutkami 3. vnútri klietky 1 a veka 2 sa nachádzajú dve kužeľové kolesá.4, spojené drážkovým spojom s hnacim hriade Iom §, ktoré spolupracujú so satelitmi É...

Vstřikovací nástroj s magnetickým ovládáním letmých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256444

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Hošek Stanislav

MPK: B29C 45/40

Značky: magnetickým, letmých, ovládáním, vstřikovací, desek, nástroj

Text:

...a znečištění pracovní mezery jsou uložené magnety umístěny v izolačních pouzdrech z plastu, pryže, nebo chráněny jiným vhodným krytem. Je možné volit i okolní desky nástroje z nemagnetických ocelí. Tím se zabráni případnému poškození vstřikovacího nástroje. Magnety plní v případě pohybu letmé desky pro vyhazování nebo stírání výstřiku známou funkci magnetickét pružiny nebo v případě potřeby zachytit pohyb letmé desky známou funkci...

Svařovací hlava s ručním ovládáním pro svařování trubek do trubkovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frýba Jiří, Kubát František

MPK: B23K 9/16

Značky: trubkovnic, svařování, hlava, ovládáním, svařovací, ručním, trubek

Text:

...hlavy s ručnim ovládáním jsou v tom. že možnost vysunutí wolframové elektrody následně umožňuje zvětšit sklon hořáku do optimální polohy vzhledem ke svarovým hranám. Hořákový nástavec opatřený pôrovitou hmotou zajišřuje 1 přes velkou vzdálenost od svarového spoje plynulé laminární prouděni ochranného plynu. a tím dokonalou ochranu svaru před okolní atmosférou. Á Otočné vedení hořáku kolem středu svařovaná trubky zajišťuje. aby při svařování...

Držiak aktívnej elektródy s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kodyš Emil Nichimovie, Šimovie Juraj, Morduchovie I1ja Isaakovie

MPK: AG1B 17/39

Značky: držiak, vysokofrekvenčné, chirurgické, ovládáním, prístroje, elektrody, aktívnej, ručným

Text:

...vysokofrekvenčných režimov cez výstupok ovládača sú výhodami oproti iným už doposiaľ známym prevedeniam. Výhody spočívajú V rozoberaielnosti, jednoduchosti, malej možnosti zatekania tekutín, výlučkov, krvi pri zákrokoch, spoľahlivosti uchytenia aktívnej elektródy a jej orientácia ako i rozlíšenie režimov koagulácie a rezania hmatom.Prikladné usporiadanie držiaka aktívnych elektród s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje...

Elektromagnetická brzda s ručným ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245877

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kliment Vladimír, Eermák Ivo, Polák Jaroslav

MPK: H02K 7/102

Značky: ovládáním, brzda, elektromagnetická, ručným

Text:

...písmena U.Dolná časť ramien mostíka ručného odbrzdenia je zahnutá smerom k treciemu ko 4túču tak, že vzdialenosť odtláčuacej plochy ramien ručného odbrzdenia od pozdĺžnej osi čapu je väčšia ako vzdialenosť čela trecieho kotúčla od pozdĺžnej osi č.apu.V hornej časti sú ramená mostíka ručného odbrz-denia opatrené ťažnými pružinami,ktorých druhý koniec je opevnený na stacionárnej časti brzdy, alebo aj kostre elektromotora.Vyhotovením...

Odváděč kondenzátu s parním ovládáním odpouštěcí armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svach Miloš, Bukovan František, Balihar Miloš, Pěgřimoč Bohumil

MPK: F16T 1/36

Značky: ovládáním, armatury, parním, odváděč, kondenzátu, odpouštěcí

Text:

...odváděčů kondenzátu 5 nepřímým ovládáním odpouštěcí armatury, kde je využívéno energie pomocného média- například elkktřiny a tlakového vzduchu - tyto potíže sice odpsdsji, protože sila působící na odpouštěci orgán je dostatečně velká, avšak zařízení je složité e poměrně drahé. takže jeho využití je vhodné pouze tem, kde Jde o větší tepelné výkony.Výše uvedené noüostatky odstraňuje odváděč kondenzátu podle vynálezu, jehož podstata...

Redukční ventil s výstředníkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252936

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Václav, Rytzko Petr, Kopsová Ivana, Vančura Ivan, Šedivý Jaromír, Kuklík Vlastimil, Vaňáč Vladimír

MPK: F16K 31/524

Značky: ventil, výstředníkovým, redukční, ovládáním

Text:

...spo 1 eh~ livost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden příklad provedení redukčního ventilu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn v pohledu s řezem odpouštěcího ventilu a na obr. 2 je V řezu znázorněno vnitřní uspořádání ventilu.Redukční ventil je tvořen tělesem L, které je opetřenovstupním hrdlem g. Na vstupním hrdle g je vytvořeno sedlo 1,které je souosé s kuželkou i se zdvihátkem ž. Kuželka i je uložene v axíálně...

Mechanická čelisťová spojka s pneumatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245611

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eaueík Pavol, Kusá Anna, Karvaš Milan

MPK: F16D 25/11

Značky: mechanická, ovládáním, spojka, pneumatickým, čelisťová

Text:

...čelisčovou spnjkou s pneumatickým ovládáním podle vynálezu je možno poměrně malou tlačuou silou vyvozenou od rozpínané vzdušnice docílit velkou přítlačnou sílu třecích segmentů na třecí buben přes zvedącí páky vačkové hřidele a vačku.Pomer zvedací páky k vačce je možno podle požadované přítlačné síly upravit. Dále jsou odstraněny poruchy zapříčlněné únikem tlakové kapaliny vlivem netěsností u hydraulických spojek, a tím vyřazení spojky z...

Penetrometer na meranie utláčania stlačitelnosti, pevnosti a únosnosti pody s hydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251955

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 3/08

Značky: penetrometer, únosnosti, ovládáním, stlačitelnosti, meranie, pevnosti, hydraulickým, utláčania

Text:

...čap,na ktorý je naskrutovaná tyč kuželového penetrometra.Meracie zariadenie podľa vynálezu dáva skoré údaje o stupni utláčania, stlačiteľnosti, pevnosti a finosnosti pôdy pri pojezdoch pola mobilnými energetickými prostriedkami pracujúcimi v súpravach pri daných technologických postupoch.Príkladné prevedenie podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je predmetné zariadenie, na obr. 2 je hydraulické zapojenie...

Regulační šachta s dálkovým hydraulickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237654

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kulhavý František

MPK: G05D 9/00

Značky: šachta, dálkovým, ovládáním, hydraulickým, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce šachty s dálkovou hydraulickou regulací dvou předem plánovaných výšek v prostoru ovládaném potrubím s gravitačním průtokem, na kterém je šachta osazena. V šachtě je vnitřní prostor rozdělen hradítkem do dvou částí přítokové a odtokové, přičemž hradítko je v dolní části opatřeno regulačním otvorem ovládaným stavítkem spojeným s víkem ovládacího plováku umístěným v plovákové komoře s ovládacím maloprofilovým potrubím....

Redukční ventil s planžetovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250347

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kder Miroslav

MPK: F16K 31/126

Značky: redukční, ovládáním, ventil, planžetovým

Text:

...ventilem s planžetovým »ovládáním uzavíracího prvku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prohnutá planžeta, která otevírá kuželku uzavíracíh-o ventilu vstupního tlaiku, je druhým koncern uložena v misce redukčnIh-o ventllu.Planžet-ové ovládání škrtlcího ústrojí redukčního ventilu, je možné použít obzvláště u- ventilů s velkou plochou mebrány, například zásobníku média dýchacích přístro 4jů, kde vse prakticky neuplatňuje V...