Patenty so značkou «ovládání»

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Tůma Zdeněk, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: výsuvu, pinoly, elektronické, zařízení, ovládání

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hartman Evžen, Kušička Bohumil, Novák Miroslav, Dolejší František

MPK: A01B 63/111

Značky: zařízení, opěrného, otočného, ovládání, pluhu

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Zařízení pro ovládání pulzace a přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260409

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/16

Značky: přisávání, ovládání, pulzace, zařízení, vzduchu, dojení

Text:

...proměnným prostorem 13 a tedy i se spojovací dutinou 15, spojovacím kanálem 14 a přes spojova EENÍVFZařízení podle vynálezu funguje takto Podtlak z podtlakového dopravního mléčyíého potrubí 31 se na začátku dojení rozšíří přes podtlakový ovládací prostor 29 sběrače 26 a spojovací potrubí 28 do podstrukových komor 37 strukových násadců 34, kde nastava takt sání. Prostřednictvím spojovací trysky 33 se za určitou dobu odsaje atmosférický tlak...

Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260231

Dátum: 15.12.1998

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: řídících, obvodů, zařízení, hlavních, elektrických, ovládání

Text:

...1 večkových spínačů Q byly od sebe vzdáleny na rozteč 3 vačkových spínačů.§. Na večkových kotoučích 5 nejsou zndžaznäna vybrání odpovídající spínacímu programu zařízení.Na obr. 2 je znázorněn vačkový válec uložený čepy 3 V ložis~ kách 3. Večkový válec tvoří nosné část 4 vsčkového válce, na které jsou nřipevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače Q. která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu....

Ústrojí pro ovládání uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260137

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černý Antonín, Koudelka Josef

MPK: C03B 5/06

Značky: ústrojí, uzávěru, ovládání

Text:

...nástroj pro ovládání-í vzrávěra vstzzpnfľno otvoru podlevynálezux objnsňuje ná ledující popispřiložený scherriatický výC- stečný nárysný řez, příkladnélmo provedení ústrojí pro ovládání nzeívěru. vstupnílrxo otvoru sklářské pícky..V ložioťnn. g, jež je pevně připojeno k tělesu sklářské pícky 1, je otočně vratně Ląložen hřídel g. Hřídel g je kinematicky,nepřą ozubeným soukolím A, spojen s neznázorněnýzn poháněcím moto-o rem. Na hřídeli i...