Patenty so značkou «ovládaná»

Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6994

Dátum: 04.12.2014

Autor: Háša Miroslav

MPK: E05F 15/12, E05F 15/04

Značky: brána, krídiel, možnosťou, manuálneho, nezávislého, ovládaná, krídlová, motoricky, ovládania, jednotlivých

Text:

...v homej časti priechodného krídla g.Prepojovací element Q je v predstavenom vyhotovení tvorený oceľovým lankom. Môže ním však byť aj drôt, páska alebo iný známy odolný a pevný prvok.Výkyvným mechanizmom Qje v predstavenom riešení kľučka.V pokojovej polohe, kedy je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q, zaisťuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s funkčne odpojiteľným ťahadlom g a cez ťahadlo s...

Vačkou ovládaná nezávislá sekundárna zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19715

Dátum: 14.03.2013

Autor: Osterhart Michael Paul

MPK: H01R 13/436

Značky: zámka, sekundárna, vačkou, ovládaná, nezávislá

Text:

...Príklad l Zostava konektora obsahujúca telo konektora s niekoľkými dutinami svoriek a niekoľkými uzamykacími výstupkami konñgurovanými tak, aby zapadli za prvý okrajniekoľkých svoriek a aby tým tieto svorky zadržali v niekoľkých dutinách svoriek výstuž zámky,ktorá po posunutí zachytí o telo konektora, kde túto výstuž zámky možno posunúť tak, aby podoprela podskupinu uzamykacích výstupkov a zamedzila vyhnutiu týchto uzamykacích výstupkov...

Výsuvná hydraulicky ovládaná stabilizační opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267481

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komm Karel, Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/80, B66C 23/62, B66C 23/78...

Značky: ovládaná, stabilizační, opěra, výsuvná, hydraulický

Text:

...mobilniho podvozku terénem. Na vnějších koncich výsuvných etebilizačních opěr lze použít přímočerého opěrného hydromotoru e menším zdvihem, čímž se eníží í množství e velikost kmítů stabílizečního opérného systému při práci stroje.Příkled provedení výauvné hydraulický ovládané etebilizačni opěry je znázorněn na připojeném výkrese.Hydraulícky ovládané výsuvná opěra 3 je na evé apodní etrené u svého vnéjšího konce opetřens nébéhem 3 s na svém...

Hydraulicky ovládaná třecí spojka vřetenového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265216

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hilgers Klaus, Ronge Dietrich, Estreicher Marian

MPK: B30B 15/12

Značky: třecí, vřetenového, spojka, hydraulický, ovládaná

Text:

...po předem stanovené přestavovací dráze § je vyznačena dvojitou šipkou na obr. 3.Z tohoto obr. 3 je také zřejmě, že celková přestavovací dráha § sestávâ z pracovníhozdvihu H a z montážního zdvihu H . Pracovní zdvih Ě je na výkresech zvětšen, aby byl patrný,-A -M A přičemž montážní zdvih ÉM je podstatne větší než pracovní zdvih gA a je roven nejmáně jehodesetinásobku. Montážnímu zdvihu É odpovídá v prostoru třecí spojky Q montážní prostor,...

Ručne ovládaná zubová spojka pre pohon náprav mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257117

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gašpar Stanislav, Kvetan Štefan, Novanský Anton

MPK: F16D 19/00

Značky: náprav, ovládaná, strojov, mobilných, ručné, zubová, spojka, pohon

Text:

...ktorom je naskrutkovaná matica opretá o druhý ozubený náboj, pričom ozuljený prsteň je jedným svojím čelom opretý o doraz pevne spojený s prvým ozubeným nábojom a druhým čelom o skrutku zaskrutkovanú v otvore vytvorenom v matici.Výhodou takto vytvorenej zubovej spojky je, že umožňuje pri odťahovaní mobilneho stroja jednoduchým spůsobom ručne odpojiť kardanový hriadel od Ixápravy. Tým sa odstráni možnost. poškodenia prevodovly,pričom rýchlosť...

Hydraulicky ovládaná tlaková hlava hlubokovrtacího zařízení s klínovacím zajištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242590

Dátum: 11.03.1988

Autor: Major Boetislav

MPK: B23B 41/02

Značky: hydraulický, ovládaná, zařízení, hlava, klínovacím, hlubokovrtacího, zajištěním, tlaková

Text:

...provedení hydraulicky ovládané tlakové hlavy je schenatícky znázornéno na přípojenéa výkresu. kde na obr. l je celkové uspořádání tlakové hlavy s hydraulický zařízením v částečném řezu a obr. 2 zmäžónñuje její půdorysný řez A - A.V tělese l jsou vytvořeny otvory, v nichž jsou upevněny a zajiätény yodicí čepy g, uložené vkluzných pouzdrech lg uaístěných v konzolách łłmřípevnéných pomocí šroubů l§ a kolíků gł k nosné desce gg. Soubéžné s...

Elektromagneticky ovládaná bezkroužková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254316

Dátum: 15.01.1988

Autor: Riefenthaler Franz

MPK: F16D 27/07

Značky: elektromagnetický, spojka, bezkroužková, ovládaná

Text:

...oblasti, tedy nejsou,profrézovávány raž ven přes okraj. Konečnéje u spojek s jednou plochou účelne, pokud jsou upravený v idrážkách, případně štěrbínáoh třecí plochý, kteréijsou s- výhodou ,výtvořený z asbestových vl-ožek. Vynález je v dalším výsvětlen na »příklaObr. 1 znázorňuje .příčný v spojkou a její průběh magnetického toku,obr. 2 ,pohled na čelní stranu telesa ispojiký,0-br. 3 příčný řez jiným známým provedením spojky, obr. 4 pohled na...

Mixovací baterie ventilového typu, ovládaná společným regulačním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253743

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fišera Jiří

MPK: F16K 11/04

Značky: regulačním, prvkem, mixovací, ventilového, baterie, společným, ovládaná, typů

Text:

...vůči víku směšovacího prostoru ll a pouzdru lg, čímž zavírá nebo otvírá průtok kapaliny z kanálu l a 3 do směšovacího prostoru 3. Pouzdro 3 se otáčí ve víku směšovacího prostoru. Natáčení pouzdra lg se provádí ovládacím kolečkem lg. Na spodní části pouzdra lg je rameno lg, na jehož konci se otáčí kolečko lg na ramenu lg se při otočení ovládaoím kolečkem 3 pohybuje po vahadle 1 podle potřeby mezi talíŕovými ventily § a Q.Na obrázku l je...

Automaticky ovládána hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242390

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Jan, Hampl František

MPK: B23Q 1/28

Značky: ovládaná, automatický, bezpečnostní, hydraulicko-mechanická, západka

Text:

...že v tělese, které je uloženo v loži posuvové jednotky je vytvořen hydraulický válec s pístem, jehož pístnice je ve styku s jedním ramenem dvojzvratnépáky a druhé rameno, které je vs styku s čepem pouzdra ulože ného na tlačné pružině v tělese, je opatřeno ozubem, který veFunkční poloze zapadá do odpovídajícího ozubení stolu posuvové jednotky.Automaticky ovládané hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka prevedená podle vynálezu se uvádí v...

Natáčivá pohonná jednotka ovládaná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246137

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hůlka Tomáš

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, ovládaná, médiem, pohonná, natáčivá, tlakovým

Text:

...rozměr-een jako upínací přírube 1 tělesa g. obě čele takto vytvořené kompaktní natáčivé pohonné jednotky jsou opetřene středicími víčlgy u. ľěleso g je spojene s pracovním válcem IZ o ose rovnobežne s rovinou čela upínací příruby j. Pracovní válec 11 je oboustranně opatřen neznázorněnými přívody/odpady tlekového média.Uvnítř pracovního válce 1 Z je posuvné uložen píst i pevně spojený s ozubeným hřebenem n. Do ozubeného hřebene 11 zapadá...

Pneumaticky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240730

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cina Michal, Farkaš Ján

MPK: B24B 21/04

Značky: spojka, pneumatický, pásových, pohyb, ovládaná, stolu, reverzační, brusek

Text:

...spojky podle vynálezu je, že umožňuje stroj ní i ruční reverzační pohyb stolu, přičemžpři ručním pohybu stoluse stůl pohybuje lehce, protože je odpojen od poháněného klínového řemenu a nepřekonáva žádný další, třeba i čästečný odpor hnaného mechanlsmu.Na obr. 1 je schematicky znázorněn ná 4rys pneumatický ovládané spojky pro reverzační pohyb stolu a na obr. 2 je uveden řez spojkou.Pneumatícky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu...

Ovládaná vrata lisovací formy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašina Josef, Homola Jaroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: ovládaná, vráta, lisovací, formy, hydraulického

Text:

...podle vynálezu je odetranlní příćoní vrat při Jejich odeąvkání, čímž není nutná předimenzovat ani vrata, ani pohon vrat. «Ovládáná vrata lisovací formy hydreulickáho lieu podle vynálezu Jsou echematicky znázornená na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je náryený pohled na uspořádání bezzávorových ramen ne vretech lieovací form, na obr. 2 le püdoryený pohled ne vrets a na obr. 3 je detail D v půdarysnóm pohledu na uspořádání závory...

Elektromagneticky ovládaná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 232953

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kuchař Jiří, Krumpolc Eduard, Podzemný Gustav, Strakoš Ladislav, Frček Vojtěch

MPK: H02K 49/02

Značky: brzda, ovládaná, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická rotační brzda s trvalým magnetem, jehož magnetické pole polarizuje pólové nástavce brzdy v opačném smyslu než vinutí elektromagnetu, má v radiálních rovinách uspořádány dvě membránovité pružiny tvaru mezikruží, rozdílné mechanické ohybové tuhosti, které jsou spolu pevně spojeny, přičemž měkčí pružina je u vnitřního průměru spojena s hřídelem a tužší spojuje kotvu elektromagnetu a brzdový kotouč, uspořádaný proti brzdovému...

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224855

Dátum: 01.08.1985

Autori: Baumgartl Edmund, Faltys Miloslav

Značky: nástrojová, elektricky, hlava, otočná, ovládaná

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná, vyznačující se tím, že elektromotor (1) je mimostředně upevněn prostřednictvím nosiče (2) a desky (4) na základně hlavy (5) a přes harmonickou převodovku (6), valivě uloženou v nosiči (2), je v záběru s řídicím bubnem (8), uloženým valivě v nosiči (2).

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 218571

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reinecke Erich

Značky: kotoučová, prostředím, tlakovým, ovládaná, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím, s provozním brzdovým ústrojím, s alespoň jednou komorou provozní brzdy, dále s ručním brzdovým ústrojím, s alespoň jedním tlakovým prostorem, s ústrojím pro zajištění polohy pístů brzdy nebo pístů a válců brzdy a popřípadě s ústrojím pro dodatečné vymezování opotřebení třecích destiček, vyznačená tím, že v pouzdru (1, 30, 82) brzdy jsou uspořádány píst (4, 34, 83) provozní brzdy, píst (5, 35, 92)...

Hydraulicky ovládaná kotoučová brzda s plným obložením, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214727

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaue Hermann

Značky: ovládaná, kotoučová, vozidla, motorová, zejména, obložením, plným, brzda, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulicky ovládané kotoučové brzdy s plným obložením, zejména pro motorová vozidla, opatřené rotující několikadílnou skříní. Vynález řeší kotoučovou brzdu s plným obložením s uvnitř uzavřenou skříní brzdy, která má hydraulické ovládání, jež vykazuje malé zdvihové ztráty a u níž mohou být brzdové kotouče nebo segmenty brzdových kotoučů vyměněny bez demontáže o vládání. Podstata vynálezu spočívá ve spojení následujících,...

Hydraulicky ovládaná brzda tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214140

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kamelander Ivan, Michlík Libor

Značky: strojů, brzda, ovládaná, hydraulický, tvářecích

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulicky ovládaná třecí brzda mechanických tvářecích strojů současně působící třecími špalíky z protilehlých stran kolmo na čelní plochy věnce brzdového disku, pevně spojené s brzděným hřídelem, přičemž třecí špalíky jsou spojeny s pístky, posuvně uloženými v brzdových tělesech, vyznačená tím, že brzdová tělesa hlavní brzdy (6a, 6b) jsou pevně spojena se stojanem (l) a brzdová tělesa záložní brzdy (7a, 7b) jsou střídavě rozložena s brzdovými...