Patenty so značkou «ovládacího»

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: jednotkami, ovládacího, funkčními, řadiče, zabezpečovacího, propojení, mikropočítačového, zařízení, staničního

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vondrák František, Tesař Zdeněk, Hudeczek Mečislav, Waloszek Eduard, Kaleta Rudolf

MPK: E21C 35/24

Značky: členu, obvodů, ochranného, koncového, zapojení, ovládacího

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, hydraulického, ovládacího, ovládací, pouzdro, obvodů, zejména, výztuže, modulu, důlní

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matula Jan, Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: důlní, ovládacího, přesouvacího, válce, zapojení, výztuže, mechanizované, obvodů, impulsního

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: ovládacího, vřetene, polohy, pneumatického, nastavení, ručním, pohonů, zařízení, ovládáním, přesné

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Nosná konstrukce vřeten vrtacího stroje a ovládacího příslušenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 267584

Dátum: 12.02.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: příslušenství, vrtacího, konstrukce, vřeten, stroje, nosná, ovládacího

Text:

...že nosné konstrukce vřeten skládající se ze dvou podpěr spojených pevně s příčníkem sloužícím pro ukotvení vřeten a dále spojených spojovací výztuhou, je navrženn z dutých profilů zcela vyplněnýeh ve vnitřním prostoru mediem o vysoke hmotnosti /např. směsí litinových pilin a betonu/ a jako celek je nosné konstrukce vřeten ukotvena na základovou kamennou desku z monolitního materiálu taktěž o vysoké hmotnosti. Vlastní základová deska je zde s...

Uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263991

Dátum: 12.05.1989

Autor: Keřka Jaromír

MPK: B24B 55/04, B24B 49/00

Značky: dvoudílném, ovládacího, měřidla, upínače, uspořádání, součástí, krytu

Text:

...sloužící .pro odsun ovládacího měřidla mimo prostor upínání.Tím, že se ovládací měřídlo zvedá současně s horní části krytu, dochází k časové üspore.Príklad provedení uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 nárysný pohled na dvoudílný kryt s ovládacím měřidlem v praco-vní poloze, na obr. 2 půdo 2rysný pohled na dvoudílný kryt a na obr. 3 nárysný...

Sklopné hydraulické zařízení pro snímací hlavici ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243750

Dátum: 01.04.1988

Autor: Be Znoska Stanislav

MPK: B24B 49/08

Značky: snímací, sklopné, ovládacího, zařízení, hydraulické, hlavici, měřidla

Text:

...přední válec 2 a zadní válec Q, jejichž písty 1 se čelně stýkají s kulovými doteky §,kterými je opatřeno vahadlo 2. Pomocí dvou valivých ložisek lg a čepu ll je vahadlo 2 pŕipevněno k tělesu l. K vahadlu 2 je připevněna snímací hlavice gg a také válcovym kolíkem lg destička a. V zadní části deetičky g, jsou stavitelné uloženy dvaklíny li, která se střídavě stýkají s doteky lg spínačů 11. Nej- méně jedním držákem lg jsou spínače 1...

Snímač polohy ovládacího ústrojí hnací jednotky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255171

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel

MPK: D05B 69/24

Značky: textilního, polohy, ústrojí, hnací, stroje, ovládacího, snímač, jednotky

Text:

...polohy, znázorněného na přiloženém výkrese, kde značí obr. 1 uspořádání snímače polohy ovládacího ústrojí a hnací jednotky, obr. 2 vlastní provedení snímače polohy s clonkou a obr. 3 detail nosného hřídele clonky snímače polohy.Na obr. 1 je znázorněn snímač polohy s ovládacím ústrojím hnaoí jednotky textilního,např. šicího stroje. ovládací ústrojí je tvořeno nožním spouštěčem ł, který je připevněn na spojovací hřídel 3, otočné uloženou ve...

Vodicí pouzdro ovládacího táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254491

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: ovládacího, vodiči, pouzdro, táhla

Text:

...z nákružku na jedné straně přírubou tvořenou vlastním ložiskovým tělesem a na druhé straně pojistným kroužkem, se docílí dokonalého vedení táhlabez vůle, což zabráni vzniku vibrací a hluku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení vodicího pouzdra ovládacího táhla podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno vodicí pouzdro s táhlem v podélném řezu a na obr. 2 je příčný řez vodícím pouzdrem. KOvládací táhlo 3 kruhového prúřezu...

Pracovní válec hydraulického ovládacího systému spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241649

Dátum: 01.01.1988

Autor: Haffer Gregor

MPK: F16D 13/75

Značky: systému, pracovní, ovládacího, spojky, hydraulického, válec

Text:

...levé straně válcové dutiny. iv této poloze je odkryt otvor § spojující prostor-proměnného členu 2(neznůuhsno) stoupne tlak v přiváděcím potrubí spojeném s pracovním válcem l přívodním šroubem ll a písty 2 a 3 se posouvaji směrem vpravo ýle obr. 2), přičemž je tlak v proměnném členu 2 po dobu vymezováni pracovní vůle g úměrný odporu vratné pru žiny gg -úsečka AB v diagramu na obr. 5 - a jeho hodnota je nižší než hodnota tlaku potřebného k...

Zapojení pro testování ovládacího zařízení, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243221

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lacko 1ubomír

MPK: G05B 23/02

Značky: stroje, testování, tvářecího, zejména, zařízení, ovládacího, zapojení

Text:

...s druhým vstupem kontrolního obvodu B a současně přesovládací obvod 4 s prvním vstupem výkonového spínače 5, a jednak s prvním vstupem kontrolního obvodu 8, jehož výstup je spojen s druhým vstupem výkonového spínače 5. Výstup výkonoveho spínače 5 je spojen s brzdou 6 a s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 7, tvořeného čítačem nebo alespoň jedním klopným obvodem. Výstup vyhodnocovacího obvodu 7 je připojen na druhý vstup kontrolního obvodu...

Dynamický regulátor tlaku ovládacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 243144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koutský Bohumil, Jelínek Ludik

MPK: B60T 8/26

Značky: dynamický, media, ovládacího, regulátor, tlaku

Text:

...e obr. 4 znázorňuje v řazu část regulátor podle obr. 1.Dynamický regulátor L je tvořen základním těleaem g s přívodním otvorom Q a výstupnía otvorom 2 mezi nimi je vytvořena vnitřní dutina v níž je uloäen vložený píst B. Vrtáním vloienáho pístu prochází dřík uzevíracího ventilu 3, jeho dosedecí krouäek 5 jo uspořádán proti dosedscí ploěe á vloženého pístu Ľ. Na konci dříku uznvírecího- ventilu 3 je uspořádáne koncové doske ž proti ní...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252950

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, čepu, ovládacího

Text:

...v tělese l kulového kohoutu. Horní náboj gl kulového uzávěru g je opatřen dutinou gg, ve které je uložen ovládací čep 5 kulového uzávěru 3 svoji spodní částí Al. Nad spodní částí 5 ovládacího čepu Q je vytvořen nákružek Ag, jehož epodní opěrná plocha gg je opřena o čelní plochu gll horního náboje gl kulového uzávěru g. Ovládací čep 5 je s horním nábojem g kulového uzávěru g spojen holíkem Q, zasunutým do společného otvoru il spodní části il...

Zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246950

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Pavel

MPK: G01B 7/12, B24B 49/04

Značky: ovládacího, snímací, měření, měřidla, vnitřní, hlavice, zařízení

Text:

...ačkoli výrobní a montážní požadavky na přesnost jsou nižší. Další výhodou je možnost montáže a seřízení ústrojí mimo tělesa hlavice.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení snímací hlavice podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je naznačen V nárysu příklad provedení ploche pružiny.Zařízení snímací hlavice podle předmětu tohoto vynálezu sestává 2 tělesa l, k jehož vnitřní čelní ploše je spojovacími šrouby 3 připevněna...

Zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252677

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mlýnek Ladislav, Sztefek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: releové, lišty, zařízení, účastnického, ligyfonního, ovládacího, ovládání, panelu

Text:

...v tom, že spínací tlačítko z vodivé gumy je zapojeno na spínací obvod, který je připojen na releovou lištu, jejíž výstup je připojen na svítící diodu a telefonní ústřednu.Výhodou zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty podle vynálezu je snížení poruchovosti v důsledku odstranění mechanických kontaktů, ovládací panel je menších rozměrů, čímž je odstraněno obtížné ovládání panelu dispečerem důsledkem...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: obvodů, zapojení, druhý, funkcí, řízených, jednoho, obvod, přepínání, ovládacího

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Zapojení ovládacího panelu pro číslicové řídicí systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240094

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kubicsek Ladislav, Muchová Jana, Berghauer Zoltán, Straeár Slavomír, Truchlik Štefan, Šplháeek Roman, Hóz Ivan

MPK: G05B 15/02

Značky: ovládacího, zapojení, systémy, panelu, číslicové, řídící

Text:

...přenos dat a obstarává zabezpečení dat a detekci chyb. Tlačítkový blok 5 je tvořen polem tlačítok a ovládacích prvků. Zprostředkuje styk mezi obsluhou a mikroproceeorem. Pevná pamět Q je vytvořena z integrovaných obvodů typu FROM nebo typu ROM. Slouží k uchování programu,podle něhož postupuje mikroprocesor při práci, a k uchování předem připravených dat určených k zobrazování. obrazový blok 1 je vytvořen z logických obvodů typu TTL. Převádí...

Zapojení ovládacího obvodu vozíku hlav kazetového magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240226

Dátum: 15.06.1987

Autor: Berger Johannes

MPK: G11B 15/02

Značky: ovládacího, vozíků, zapojení, kazetového, magnetofonu, obvodů

Text:

...zesilovací vstup 122 zesilovače zasouvacího motorku 12. Tento zesilovaci vstup 122 je přes spínač dolního dorazu 1.0 vozíku připojen na katodu oddělovací diody 11, jejíž anoda je spojene s vý 4stupem chodu vpřed 102 řídicího obvodu chodu vpřed 1.Na tento výstup chodu vpřed 102 je připojen také spínací vstup 202 spínacího obvodu chodu vpřed 2 a dále je na výstup cho Ádu vpřed 102 připojena přes řídící ,odpor 5báze řidicího tranzistoru 8....

Snímací hlavice ovládacího měřidla pro axiální ustavení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238230

Dátum: 01.06.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/00

Značky: ovládacího, obrobků, měřidla, snímací, hlavice, axiální, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací hlavice ovládacího měřidla, které je určeno k ovládání axiálního posuvu pracovního vřeteníku brusky vzhledem k poloze brusného kotouče. Vynález řeší konstrukční provedení ústrojí hlavice. Podstatou vynálezu je, že rameno (12) je zhotoveno ve tvaru jedné páky, která je připevněna na dvou plochých pružinách (11, 7). Z toho krátká pružina je rovinná a zajišťuje výkyvný pohyb páky (12) a pravoúhlá pružina (7) zajišťuje...

Zařízení pro nastavení polohy snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250622

Dátum: 15.04.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 7/12, B24B 49/04

Značky: měření, snímací, polohy, nastavení, ovládacího, měřidla, hlavice, vnitřní, zařízení

Text:

...ramen a jejichnásledné vysunntí z obráběného otvoru, která je i bez nutnosti seřizování něměnně zejištěna tvarovou úpravou pístu, má přínos vo vyloučení použití řídicího zařízení.Na přiložených výkresoch je na obr, 1 naznačen v nárysn príklad provedení zařízení podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je-toto zařízení v půdonysném řezu v ose A, vyznačené na předchozím obr. iZařízení sestává z konzoly 1, která je provedena ve tvaru upínací desky, s...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 5/06

Značky: čepu, ovládacího, uložení

Text:

...horním nábojem 21. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je ulo rx-A, 0525 ižen V raudiálním kluzném ložisku 31 ložiskového tělesa 3, uloženého V tělese 1 kulového kohoutu. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je opatřen dutinou 22, ve které je uložen ovládací čep 4 kulového uzávěru 2 svoji -spoclní částí 41. Nad Spodní částí 41 ovládacího čepu 4 je vytvořen náikružek 42,jehož spodní opěrná plocha 421 je opřena o čelní plochu 211 horniho náboje...

Zapojení hydraulického ovládacího zařízení zvedacích stolů řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250148

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuběna Karel, Novák Josef

MPK: F15B 15/00

Značky: ovládacího, zapojení, zvedacích, stolu, hydraulického, řezačky, papíru, zařízení

Text:

...v zapojení podle vynalezu nahrazuje funkci dvou elektromagnetických rozvaděčů, tj. pohyb zvedacího stolu nahoru a zároveň odděluje hydraulický okruh řezačky od hydraulického okruhu zvedacího stolu.Dalšími výhodami je vysoká unííikace hydraulických prvků a skupin, kdy pro všechna provedení řezaček papíru, vybavených jedním, nebo dvěma zvedacími stoly je použít jeden typ dvoupolohového elektromagnetického rozvaděče, přičemž samostatné...

Páka ovládacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Morisák Zdeněk, Koudelka Karel

MPK: F16S 5/00

Značky: ovládacího, páka, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až...

Zapojení ovládacího panelu mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 237048

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pluhař Lubor, Lukeš František, Mádlík Miloš, Lhota Jan, Kondr Jan

MPK: G11C 7/00

Značky: panelu, řídicího, ovládacího, systému, mikroprocesorového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení využívá programovatelného řadiče pro vytvoření řídicích signálů panelu a rozhraní mikropočítače a pomoci přídavné paměti umožňuje zvýšit počet údajů zobrazených na panelu ve formě číslicových displejů nebo indikačních svíticích diod. Toto řešení umožňuje při zachování jednoduchého zapojení realizovat ovládací panel řídicího systému bez omezení, které je dáno kapacitou vnitřní paměti programovatelného řadiče. Podstata řešení spočívá v...

Zapojení ovládacího zařízení pohybového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248333

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sokl Radoslav, Slezák Karel

MPK: H02P 5/34

Značky: ovládacího, zařízení, zapojení, mechanismu, pohybového

Text:

...připojen na vstup 21 bloku 2 snímače proudu, který je svým výstupem gg připojenv na svorky 51 elektromotoru 5 a svým signálcvým výstupem Q na vstup lg bloku 1 vyhodnccovacího obvodu. U zapojení ovlán dacího zařízení pohybového mechanismu podle vynálezu je blok 1 vyhodnocovacího obvodu dále opetřen pomocným vstupem ll, který je připojen na pomocný výstup gg bloku g ovládání, a rovněž je245 333 opetřen výstupom 12 pro signál odozvy, který je...

Zapojení ovládacího obvodu pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 248301

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šildberger Miloš, Šiler Miloš

MPK: H02J 7/14, H02J 7/32, H02J 7/10...

Značky: zapojení, výstupního, obvodů, permanentními, synchronního, magnety, ovládacího, regulaci, generátoru, napětí

Text:

...druhým pří 248 301pojem jednak na první vstup akčního členu a jednak na kolek- tor spínacího trenzistoru, připojeného bází na výstup prvníhokomparátoru a připojeného emitorem na anodu tyristoru, připojeného řídící elektrodou na výstup druhého komparátorua připojeného katodou na zápornou svorku akumulátorové baterie, ke které je připojen uzemňovací výstup akčního členu, jehož pracovní výstup je připojen na anodu výkonové diody,...

Zapojení rozdělovače elektrického ovládacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231810

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vobořil Jiří

MPK: H03K 17/74

Značky: napětí, rozdělovače, elektrického, ovládacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zapojení pro postupné řízení elektronických prvků prostřednictvím jediného ovládacího napětí. Uvedeného účelu se dosáhne tím že k ovládacímu napěťovému zdroji se připojí řada sériově zapojených diod. Do bodů mezi diodami jsou připojeny jezdci potenciometrů, které svými vstupními a výstupními svorkami jsou paralelně připojeny ke svorkám pomocného napěťového zdroje. Paralelně ke každé diodě jsou připojeny diferenciální...

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223749

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sládek Milan

Značky: úklonu, dobývacího, elektrohydraulické, stroje, zajištění, systému, ovládacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu, je provedeno tak, že lineární hydromotor s průchozí pístnicí je připojen přívodní větví do uzlu, na který jsou napojeny zajišťovací a plnicí rozváděč, přičemž zajišťovací rozváděč je napojen na odpadní větev se škrticím ventilem a plnicí rozváděč je hydraulicky napojen na hydrogenerátor a elektricky spojen s koncovým spínačem lineárního hydromotoru. Prostor...

Zapojení obvodů pro spojení ovládacího panelu s CNC systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228803

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šnévajs Ivo, Doležal Vladimír

MPK: G05B 15/02

Značky: panelu, obvodů, systémem, zapojení, spojení, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k sériovému přenosu dat mezi ovládacím panelem a centrální jednotkou číslicového řídicího systému pro řízení pracovních strojů. Obvody obsahují dva sériové asynchronní přijímače/vysílače dat, mezi nimiž dochází k přenosu informací sériovým způsobem. Ovládací prvky panelu jsou uspořádány maticově a nečiní problém je rozšiřovat. Řídící obvody, paměti vstupních a výstupních stavů a multiplexerní sdružování informací na...

Skříňka elektroniky ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 220106

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Mrázek Jaromír, Mayer Milan

Značky: měřidla, rotační, brusku, ovládacího, skříňka, elektroniky, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že plechový plášť tvoří zadní a boční plochy skříňky. Obvodové plochy pláště jsou pravoúhle zahnuty a vytváří dosedací plochu pro dno, víko a rámeček. Dno je s pláštěm pevně spojeno na spodní ploše a víko s pláštěm tvoří stykovou spáru na obvodě skříňky. Připojení víka je provedeno zasunutím pod rámeček a dvěma spojovacími šrouby ve vložkách. Ke dnu skříňky jsou spojovacími šrouby připevněny šestihranné nožičky, které...

Zařízení pro nastavení polohy měřicích ramen ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220103

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: ovládacího, zařízení, polohy, otvory, měřicích, nastavení, brusky, ramen, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že jezdec je s držákem spojen s prismatickým vedením a mezi těmito díly je umístěn pohybový šroub, který se otáčí v hladkém lůžku v držáku a axiálně je zajištěn příložkou v prostředku délky pohybového šroubu. V jezdci je půlkruhovitý otvor se závitem pro pohybový šroub. Na jezdci je spojovacím šroubem připevněno měřicí rameno. Od otvoru pro spojovací šroub k půlkruhovitému otvoru se závitem, je v jezdci provedena úzká...

Blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220099

Dátum: 15.10.1985

Autori: Krajča Jaromil, Zbořil Antonín

Značky: blokovací, zařízení, táhla, sondy, ovládacího, hlubinné

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy pro geofyzikální, hydrogeologický, naftový a plynový průzkum ložisek hlubinnými vrty. Účelem vynálezu je dosáhnout malého průměru blokovacího zařízení, vhodného pro hlubinné sondy k průzkumu velmi štíhlých vrtů. Účelu se dosahuje tím, že na ovládací ramena odpružené klešťové opěry (15) blokovacího zařízení dosedají podélná ramena vahadel (10), jejichž přímá ramena (9)...

Zařízení pro upevnění a seřízení polohy elektromagnetu hlavice ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220077

Dátum: 15.10.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: hlavice, upevnění, ovládacího, zařízení, seřízení, elektromagnetů, měřidla, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že přední část elektromagnetu je vyřešena jako upínací a je opatřena vnějším závitem pro matici a válcovou částí navazující na kolmé čelo. Elektromagnet je umístěn v desce, která má oválnou drážku. Seřízení polohy elektromagnetu se provádí dvěma seřizovacími šrouby s kuželovými špicemi. Ve směru osy elektromagnetu se seřízení provádí stavěcí tyčkou.

Indukčnostní snímač ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224746

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Staněk Jaroslav

Značky: rotační, ovládacího, indukčnostní, brusku, měřidla, snímač, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti, s levým a pravým držíkem na planžetových závěsech, vyznačující se tím, že s levým držákem (1) je pevně spojen levý čep (2), který je opatřen průchozím otvorem se závitem, ve kterém je uložen stavěcí šroub (3), na jehož spodní části je našroubována zajišťovací matice (4), čelně dosedající na plošku levého čepu (2) a na vrchní části stavěcího šroubu (3), provedené ve tvaru...

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: měřidla, brusky, malé, pákové, hlavice, otvory, ovládacího, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Pohybové zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219060

Dátum: 15.07.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: rotační, hlavice, měřidla, součástí, brusky, pohybové, ovládacího, zařízení, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti, pro aktivní kontrolu při broušení a zařízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukční provedení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Podstatou vynálezu je, že držáky s čepy pro měřicí ramena jsou v měřicí hlavici umístěny za sebou. Přední držák je upevněn na vnějších a delších plochých pružinách a zadní držák je upevněn na vnitřních...