Patenty so značkou «ovládacie»

Ovládacie zariadenie a technologický celok pre konzerváciu kovových konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19810

Dátum: 28.11.2013

Autor: Uerlings René

MPK: B05B 13/06, B05B 15/06, B05B 1/16...

Značky: dielov, ovládacie, celok, zariadenie, konštrukčných, konzerváciu, kovových, technologický

Text:

...dosahovať vzájomného prekrytia každého vstupného otvoru rozvádzacej rúrky s aspoň jedným vstupným priechodom rozvádzacieho hriadeľa.0010 Ak nie sú všetky vstupné otvory a vstupné priechody prívodného potrubia vzájomne axíálne oddialené v smere pozdĺžnych osí rozvádzacej rúrky a rozvádzacieho hriadeľa, mározvádzacia rúrka aspoň jeden vstupný otvor, zatiaľ čo rozvádzací hríadeľ má aspoň dva radiálne presadené vstupné priechody. Altematívne má...

Spôsob a ovládacie zariadenie na kontrolu jazdného pohybu výťahovej kabíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20762

Dátum: 24.01.2013

Autori: Schreiner Frank, Düchs Dominik, Bütler Erich, Schmidt Thomas, Geisshüsler Michael, Gremaud Nicolas, Degen Michael, Stölzl Stefan

MPK: B66B 5/06, B66B 1/34, B66B 5/00...

Značky: výťahovej, ovládacie, pohybu, zariadenie, kabiny, kontrolu, spôsob, jazdného

Text:

...vopred určenú prahovú hodnotu pre zrýchlenie, uskutočňuje sa bezpečnostná informácia, na základe ktorej sa môže prípadne najprv uskutočniť adaptácia hnacieho momentu. Táto adaptácia môže byť v závislosti od stavu zaťaženia a smer pohybu kabíny výťahu predstavovať redukciu alebo zvýšenie hnacieho momentu. Často sa však táto adaptácia alebo regulácia hnacieho momentu uskutočňuje pomocou vlastnej regulácie pohonu, pridruženého pohonu kabíny...

Pevný spojovací diel rozhrania s otvorenými pórmi pre ovládacie jadrové tiahlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17292

Dátum: 16.06.2011

Autori: Rochais Denis, Ravenet Alain, David Patrick, Zabiego Maxime

MPK: G21C 7/10, G21C 21/18, G21C 7/08...

Značky: otvorenými, spojovací, pórmi, ovládacie, pevný, jádrové, rozhrania, tiahlo

Text:

...na axiálnom konci jadrového tiahla alebo dočlenov upravených v opláštení ovládacieho tiahla za účelom uvoľnenia týchto plynov do primámeho obvodu (z ktorého sú potom eliminované čístiacou slučkou), B) riadiť tepelne spojenie medzi absorbujúcim prvkom a plášťomi. zaručiť minimalizáciu tepelných bariér, najmä v radiálnom smere, aby sa vylúčil akýkoľvek nadmerný ohrev absorbujúceho prvku, ii. zaručiť kontinuítu uvedenej funkcie, najmä v...

Príves úžitkového vozidla a ovládacie zariadenie k sústave pneumatického pérovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14228

Dátum: 12.05.2011

Autori: Dumpich Sven, Volz Siegfried, Eberle Reinhard

MPK: B60G 5/04, B60G 17/033, B60G 17/015...

Značky: ovládacie, zariadenie, pérovania, sústave, přívěs, vozidla, užitkového, pneumatického

Text:

...podpomej sily primeniacej sa priťaži prívesu, je treba dbať na primerané rozdelenie nákladu.0008 Dokument DE 44 02 182 Al opisuje prives s centrálnou nápravou s ojom, zavesiteľným do spojky ťažného vozidla na pripojenie prívesu. Oje je kĺbovo spojené s podvozkom prívesu a v oblasti kĺbu je usporiadané zariadenie na meranie síl, prostredníctvom ktorého sadá určiť hodnota sily, úmemá zaťaženiu oja ťažného zariadenia vozidla na spojke...

Ovládacie zariadenie pre parkovaciu brzdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11424

Dátum: 13.01.2011

Autor: Barcin Baris

MPK: B60T 7/10

Značky: parkovaciu, brzdu, zariadenie, ovládacie

Text:

...tyčky. Toto spojenie môže byť vytvorené rýchlo a bezPodstatná výhoda upevňovacieho prostriedku podľa vynálezu spočíva V tom, že prostriedok tvori kombináciu zarážkového prostriedku a otočného uloženia, takže pri voľne uloženej ovládacej tyčke môže byť tlačidlo jednoduchým pootočením zo zarážkového spojenia opäť uvoľnené. Tlačidlo tak môže byť od ovládacej tyčky opäť rýchlo uvoľnené bez použitia nástrojov, čím je umožnená jednoduchá výmena...

Zariadenie na rozvod pitnej a úžitkovej vody v budove a jeho ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19051

Dátum: 27.02.2009

Autori: Blumenthal Roland, Theile Tobias

MPK: E03B 7/07

Značky: pitnej, rozvod, ovládacie, užitkovej, zariadenie, budove

Text:

...trvalý cyklus vyplachovania.0010 Praktickým príkladom zodpovedajúceho časového modulu je programovanie vo víkendovej chate, kde časový modul udržiava uzatvárací ventil domovej prípojky otvorený iba cez vikendy a inak ho uzavrie tak, aby v priebehu týždňa nemohlo v budove dochádzať k žiadnym únikom vody bez povšimnutia v dôsledku prerušenia potrubia alebo malej netesností. Ovládacie zariadenie je výhodne vyhotovené tak,aby mohlo byť pripojené...

Indikačné a ovládacie zariadenie, ako aj sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15859

Dátum: 28.08.2008

Autori: Vedder Andreas, Möller Uwe, Willing Thomas

MPK: G05G 1/015

Značky: indikačné, vozidla, sedadlo, zariadenie, ovládacie

Text:

...zariadenímVýht. ie slv nie na uvoľnenie odblokovania a/alebo na uvoľnenie prevoduoperadlá u rota z užitkovej polohy do polohy na nakladanie.Ďalej budú vynálezy objasnenć na základe obrázkov l - 6. Tieto objasnenia sú iba príkladné aneobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Objasnenie platí pre všetky predmety vynálezuObrázok 1 znázorňuje ovládacie zariadenie podľa vynálezu.Obrázok 2 schematicky znázorňuje vykývnutie a k tomu príslušné sily...

Ovládacie zariadenie s peristaltickým ventilom pre stroje na prípravu nápopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10036

Dátum: 07.05.2008

Autori: Denisart Jean-paul, Bonacci Enzo, Denisart Jean-luc, Pleisch Hanspeter, Talon Christian

MPK: F16K 11/02

Značky: ventilom, peristaltickým, ovládacie, nápopov, přípravu, stroje, zariadenie

Text:

...okolo 2 - 8 mm. Zvolí sa aj šírka konvexných povrchov, aby prekraćovala šírku hadičiek,keď sa stláčajú. Napríklad šírka konvexného povrchu je približne najmenej 1,5-násobok stlaćenej šírky hadičiek.Podľa jednej vlastnosti vynálezu sú privieracie ramená pripojené na kývne teleso páky pružinami, tvoriacími pružné vratné prostriedky, pričom tieto sú usporiadané tak, aby sa dostali do stabilnej polohy, prechádzajúcej za os otáčania počas...

Bezpečnostné a ovládacie zariadenie domáceho elektrospotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8306

Dátum: 20.03.2008

Autor: Roques Bernard

MPK: H05K 1/18, H01H 37/04, H01H 37/52...

Značky: elektrospotrebiča, bezpečnostné, ovládacie, domáceho, zariadenie

Text:

...vyhotovené v tvare tenkých lamiel, ktoré majú zastreté konce 10 g, 12 a.Telo 8 obsahuje na svojej strane, ktorá je protiľahlá k strane nesúcej bezpečnostnú kapiláru alebo bimetalový disk 9, jednak vo svojom strede valcový strediaci plášť 17 a jednak v blízkosti valcového plášťa 17 a na rovnakej osi ako valcový plášť otvor so závitom 13. Bezpečnostné elektromechanické zariadenie 3 môže vo variantnom vyhotovení obsahovať aspoň jeden pár...

Ovládacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14483

Dátum: 11.03.2008

Autori: Mühlenbrock Ludger, Seibt Jörg

MPK: B60N 2/30, B60N 2/12, B60N 2/235...

Značky: ovládacie, vozidla, sedadlo, najmä, zariadenie

Text:

...prestavenie vykonáva pomocou takzvaného reclineru, ktorý je usporiadaný medzi operadlom chrbta a sedacou časťou. Celkom zvlášť výhodne pri reclineri ide o takzvaný kolotavý recliner (Taumelrecliner). Pri použití kolotavého reclinera má ovládacie zariadenie podľa vynálezu značný význam, pretože pri tomto reclineri sa mení os otáčania medzi operadlom chrbta a sedacou časťou. Napriek týmto zmenám, ovládacie zariadenie podľa vynálezu...

Ovládacie zariadenie veterných turbín s vertikálnou osou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16759

Dátum: 29.01.2008

Autor: Colling Claus

MPK: F03D 7/06

Značky: turbin, zariadenie, veterných, vertikálnou, ovládacie

Text:

...prvok vždy pohybuje v smere y a v negatívnom smere y. Samozrejme, tento vynález nie je obmedzený na dve takéto ojnice. Môže sa namontovat ľubovoľne množstvo takýchto ojnic. Mysliteľné je aj uskutočnenie vynálezu len s jedinou ojnicou. Aerodynamická brzda pri plnom brzdeni (100 ) spôsobuje takmer úplné prerušenie dopadajúceho prúdenia veternej turbíny 14. Vysvetli sa to detailnejšie neskôr.0012 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu má druhý...

Ovládacie zariadenie na umiestnenie, ponorenie a otáčanie automobilových karosérií a kabíny nákladných automobilov a kovových predmetov plavidiel v procesných nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8111

Dátum: 23.03.2007

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B62D 65/18, B66F 7/02

Značky: automobilov, predmetov, automobilových, otáčanie, ponorenie, ovládacie, plavidiel, karoserií, kovových, procesných, nádržiach, nákladných, kabiny, zariadenie, umiestnenie

Text:

...uhlov otáčania, ktoré sú rotačne otáčané hriadeľom 11, otáčaný šikmým ozubeným súkolesím, vrátane ozubených kolies 12 a 13.0022 Presnejšie ozubené koleso alebo pastorok 12, zaberá s ozubeným kolesom alebo kolesom 13 aje spojené shnacím hriadeľom 14 ovládaným motorom sredukciou alebo s ozubenou prevodovou jednotkou 15.0023 Ako je uvedené, na vyklápacej platforme 32 spojenej s hriadeľom 11 je usporiadaná klzná lišta 21 nesúca karosériu...

Interaktívne ovládacie zariadenie a spôsob prevádzkovania interaktívneho ovládacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12286

Dátum: 22.03.2007

Autori: Bachfischer Katharina, Wäller Christoph, Dehmann Rainer, Wagner Volkmar

MPK: B60K 37/02, B60K 37/06, B60K 35/00...

Značky: zariadenia, spôsob, prevádzkovania, zariadenie, ovládacie, interaktívneho, ovládacieho, interaktívne

Text:

...pera od zobrazovacieho zariadenia menšia ako prvá vzdialenosť a väčšia ako druhá vzdialenosť, ktorá je menšia ako prvá vzdialenosť, prispôsobí sa zväčšená oblast zmene pozície pera paralelne ku zobrazovaciemu zariadeniu. Ked sa prekročí druhá vzdialenosť, už sa neprispôsobuje zväčšená oblasť v závislosti na pohybe pera paralelne voči povrchuzobrazovacieho zariadenia, takže sa umožní vkladanie jedného alebo viacerých zväčšeneznázomených...

Ovládacie zariadenie protišmykovej konštrukcie v nehustiteľnej pneumatike s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285589

Dátum: 21.03.2007

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: pneumatike, elektromotorom, nehustiteľnej, ovládacie, zariadenie, protišmykovej, konštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Počítačová jednotka ABS a EDS systémov elektromotorom (1) alebo elektromagnetom (1) a ovládacím ťahadlom (11) vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky ovláda protišmykové hroty (31) pospájané spojovacím ťahadlom (211).

Ovládacie zariadenie protišmykovej konštrukcie v nehustiteľnej pneumatike s hydraulickým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285503

Dátum: 08.02.2007

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: nehustiteľnej, pneumatike, ovládacie, zariadenie, hydraulickým, valcom, konštrukcie, protišmykovej

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické brzdové čerpadlo (1) ovláda hydraulický valec (11). Hydraulický valec (11) ovláda spojovacím ťahadlom (211) výkyvné telesá (21) s vratnými pružinami (212) a s ovládacími ťahadlami (213) ovládajúcimi protišmykové hroty (31) alebo pospájané spájacím ťahadlom (32). Všetky tieto prvky sú umiestnené vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky a/alebo vo vnútornom priestore ráfika.

Zotrvačníkový systém pre ovládacie zariadenie rýchlostnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3124

Dátum: 03.07.2006

Autori: Richard Olivier, Graillot Richard

MPK: F16H 61/24

Značky: zariadenie, systém, rýchlostnej, zotrvačníkový, skříně, ovládacie

Text:

...na zadržanie sú ako výhodným riešením priečky oddeľujúce priľahlé otvoryumiestnené vo vonkajšej stene jadra.Podľa jednej charakteristiky prostriedky na vymrštenie obsahujú okrem ineho prostriedky na vedenie zotrvačníkovej hmoty, ktoré spolupracujú s prostriedkami na zadržanie, aby v prípadenárazu podporovali prelomenie priečok a vymrštenie zotrvačníkovej hmoty V určenom smere.Pri osobitnom spôsobe uskutočnenie zotrvačníkový systém je...

Ovládacie zariadenie pre prívesy a nosiče jazdných bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4206

Dátum: 10.03.2006

Autor: Wystron Alexander

MPK: B60D 1/00, B60Q 11/00, B60Q 1/30...

Značky: nosiče, zariadenie, bicyklov, přívěsy, jazdných, ovládacie

Text:

...ťažneho vozidlasa odoberá príslušný signál. Ovládacie zariadenie, ktoré jespravidla umiestené vo vnútri ťažného vozidla, interpretuje namerané ovládacie signály pre relevantné svetlá ťažného vozidla a ovláda svetlá na strane prívesu tak, že tieto napodobujú správanie zodpovedajúcich svetiel ťažného vozidla. Aby sa umožnilo jednoduché pripojenie a odpojenie elektrickém siete na strane privesu, je ovládacie zariadenie s výhodou spojené S viac...

Ovládacie zariadenie posuvných stien alebo poklopov, najmä nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284897

Dátum: 16.01.2006

Autori: Göhring Dieter, Ernst Andreas

MPK: B61D 39/00, B60J 7/02

Značky: posuvných, najmä, nákladných, poklopov, stien, vozňov, zariadenie, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie posuvných stien alebo poklopov, najmä nákladných vozňov, pričom tieto posuvné steny alebo poklopy sa obsluhujú, t. j. dvíhajú a/alebo vysadzujú ručnými pákami na čelných stenách, ktorých osi sú vytvorené vo vodorovnej rovine pod uhlom 0° a 90° k rovine pripevnenia nárazníkov, pričom ručná páka (4) je usporiadaná na osi (12) otáčania s uhlom (alfa) ležiacim vo vodorovnej rovine, ktorý vyhovuje vzťahu alfa >= 90° -...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4016

Dátum: 10.06.2005

Autor: Holland John Peter

MPK: F16K 7/00, G06F 3/02, B41J 5/00...

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...súvisiace s tesným kontaktom so žiarením z elektronických obvodov pri zariadení, ako je klávesnica0008 Pohyb tlačidlového člena alebo každého tlačidlového člena s výhodou spôsobí stlačenie aspoň jedneho tekutinoveho kanálika na zvýšenie vnútorného tlaku. Pri tomto uskutočnení nie je nutné usporiadať čerpadlo na udržiavanie kladného alebo záporneho tlaku V tekutinových kanálikoch. V dôsledku toho dochádza na zníženie výrobných a...

Ovládacie zariadenie s káblom pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: 284415

Dátum: 28.02.2005

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62K 23/00, B62M 25/02, B62L 3/02...

Značky: bicykle, káblom, zariadenie, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie s káblom, najmä na ovládanie častí bicykla, ktoré obsahuje pohyblivý ovládací člen (34), s ktorým je spojený rám (14), na ktorom je usporiadaný vodiaci člen (50) pohyblivého ovládacieho člena (34) otočný okolo svojej osi (X) a obsahujúci zakrivený vodiaci vonkajší povrch (54) usporiadaný radiálne od osi (X) vodiaceho člena (50), od ktorej je radiálne smerom von usporiadané prvé oporné ložisko (70) na vedenie pohyblivého...

Brzdové ovládacie zariadenie bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284404

Dátum: 24.02.2005

Autor: Abe Takeo

MPK: B62J 39/00, B62K 23/02, B62K 23/00...

Značky: zariadenie, bicykla, ovládacie, brzdové

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ovládacie zariadenie bicykla má konzolu (5) brzdového prvku na pripevnenie k riadidlám (15), ktorá obsahuje vydutý vnútorný povrch na vymedzenie výklenku na umiestnenie spínačovej jednotky, pričom ku konzole (5) brzdového prvku je pohyblivo pripevnený brzdový prvok. Brzdovým prvkom je ovládacia páka (3), ktorá je otočne pripevnená ku konzole (5) brzdového prvku. Ďalej obsahuje spínačovú jednotku (20), zabudovanú do výklenku na...

Selektívne ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3240

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B60T 11/00, B60T 7/02, B60T 13/00...

Značky: selektivně, zariadenie, ovládacie

Text:

...zariadením podľa predloženého vynálezu,ktorý má charakteristické znaky pripojeného nárokuDalšie charakteristické znaky vynálezu súuvedené vo vedľajších nárokoch.Selektívne ovládacie zariadenie podľapredloženého vynálezu je v podstate typu obsahujúceho ovládač, pôsobiaci na ovládaciu páku,ktorá má aspoň jeden tlačný element na ovládanie prvej funkćnej skupiny a vaćkový element pohyblivý medzi aktívnou polohou, V ktorej pôsobí na druhú...

Reťazové ovládacie zariadenie na otváranie a zatváranie krídla okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284376

Dátum: 26.01.2005

Autori: Borresen Bjarne, Soger Peter, Geisshirt Leon

MPK: E05F 15/00, E05F 15/12, E05F 11/04...

Značky: zariadenie, dveří, ovládacie, reťazové, křídla, zatváranie, otváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Na otváranie a zatváranie okien alebo dverí do otvorenej polohy a z otvorenej polohy na vetranie sa predkladá reťazové ovládacie zariadenie, ktoré má prvý a druhý spojovací upínací prípravok, upevnený na hlavnom obločnom ráme a na krídle okna alebo dverí. Jeden upínací prípravok je pevne spojený s jedným koncom reťaze (4) v zábere s reťazovým kolesom, upevneným na druhom upínacom prípravku, ktorý je poháňaný rotačným pohonným prvkom. Uvedený...

Ovládacie zariadenie na odpojenie siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 710

Dátum: 24.12.2003

Autor: Van Der Laan Markus

MPK: B63B 21/56

Značky: siete, zariadenie, ovládacie, odpojenie

Text:

...zvýšeniu dotykových síl na ovládanie vlečného zariadenia. Vzhľadom na kruhový tvar vodiaceho telesamôže byť vlečné zariadenie ovládané jednoducho a spoľahlivo bezohľadu na polohu natočenia. Kruhové vodiace teleso môže obsahovať všetky konštrukcie, ktoré sú známe z predchádzajúceho stavu techniky. Tvar sa môže tiež bližiť tvaru prstenca prostredníctvonl použitia množiny priamych kusov medzi po sebe nasledujúcimi vodiacimi oporami. Dotykové...

Ovládacie zariadenie ventila na premenlivé riadenie ventilov na výmenu plynov spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1097

Dátum: 17.12.2003

Autori: Flierl Rudolf, Bösl-flierl Gerlinde

MPK: F01L 13/00, F01L 1/26

Značky: ventilov, spaľovacieho, plynov, premenlivé, výměnu, ovládacie, riadenie, zariadenie, ventila, motora

Text:

...a zotrvačných momentov, kuktorých dochádza pri vysokom zrýchlení ventilov a vysokých frekvenciách otáčania V dôsledku pohybu mechanických členov zdvihacieho zariadenia ventila, aktorý pôsobí na ventilový mechanizmus a zodpovedajúciĎalšou úlohou bolo zvýšiť maximálnu frekvenciu otáčania a zrýchlenie ventilov spalovacieho motora,ktoré mohli byt dosahované prostredníctvom dosiľ známych zdvíhacích zariadení ventilov, pri súčasnom predĺžení...

Sedadlový systém motorového vozidla, riadiace zariadenie, ovládacie zariadenie a spôsob riadenia zariadenia na nastavenie drienkovej opierky sedadla motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 550

Dátum: 04.08.2003

Autori: Forkel Michael, Beloch Klaus, Carl Ingo, Woller Alexander

MPK: B60N 2/64, B60N 2/02

Značky: sedadla, zariadenia, riadenia, spôsob, riadiace, systém, vozidla, ovládacie, motorového, drienkovej, sedadlový, zariadenie, opierky, nastavenie

Text:

...pre nastavenie v prvom smere nastavenia adruhý pohon pre nastavenie vdruhom smere nastavenia. Vzásade sa môžu používat rôzne druhy pohonov, ako pneumatický alebo hydraulický, výhodnejšie sa však používajú pohony elektrickým motorom, zvlášť výhodne elektricky komutované elektrické motory. Smer nastavenia sa pritom môže nastaviť ľubovoľne jedným pohonom, napríklad oblúkovitý, rotačný alebo zložený pozdĺž dráhy nastavenia. Uprednostňuje sa...

Ovládacie zariadenie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10165

Dátum: 11.10.2002

Autor: Bejot Philippe

MPK: B60T 11/04

Značky: zariadenie, ovládacie, brzdy, parkovacej

Text:

...je znázornená v pokojovej polohe- obr. 4 znázorňuje graf závislosti pohybu blízkej vetvy lanka od napäťovej sílyNa obr. l je znázornený systém parkovacej brzdy pre vozidlo, najmä automobil, podľavynálezu všeobecne označený vzťahovou značkou 10.Tento systém 10 obsahuje aspoň jednu kotúčovú brzdu 12, napríklad dve kotúčovébrzdy 12, ako je to zobrazené na obr. 1.Každá brzda 12 obsahuje pohyblivú časť tvorenú kotúčom 14, poháňaným jedným kolesom...

Elektronické bezdotykové ovládacie zariadenie a spôsob bezdotykového ovládania zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282320

Dátum: 26.11.2001

Autor: Mauerhofer Alex

MPK: G01V 8/20, G01S 17/02

Značky: zariadenie, zariadenia, ovládacie, bezdotykového, bezdotykové, elektronické, ovládania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenia, najmä pisoárová mušľa, s minimálne jedným vysielačom (6) na vysielanie orientovaných svetelných signálov a prijímacím zariadením (37). Prijímacie zariadenie prijíma od zisťovaného objektu (16, 17, 18) odrazené signály (21, 22, 23) a privádza ich ovládacej jednotke (11) pôsobiacej na zariadenie (12 - 14). Vysielač (6) a prijímacie zariadenie (37) vytvárajú optické triangulačné usporiadanie, pričom na potlačenie pozadia sa...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Chronek Oldřich, Ecler František, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/232, F02C 9/28

Značky: paliva, spaľovacej, turbíne, dávkovanie, ovládacie, zariadenie

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Ovládacie zariadenie vákuových výkonových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280121

Dátum: 09.04.1997

Autori: Gran Wolfgang, Mücksch Dietmar, Milk Dieter

MPK: H01H 33/66

Značky: spínačov, vakuových, ovládacie, zariadenie, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa znížilo vysoké opotrebovanie vypínacieho hriadeľa (6) a aby k zapnutiu stierača (11') spojeného s vypínacím hriadeľom (6) dochádzalo len pri vypínacom procese tak, aby sa tým dosiahlo zvýšenie počtu možných snímacích cyklov, je zapínacia páka (1) vybavená kruhovým segmentom (7) s obvodovou plochou (9), s ktorým je v každej polohe zapínacej páky (1) funkčne spojený hriadeľ (6). Na vypínacom hriadeli (6) je odpojiteľne pripojený spúšťací...

Ovládacie zariadenie odtokovej armatúry splachovacej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 281365

Dátum: 06.11.1996

Autori: Forkel Frank, Bauer Hilmar

MPK: E03D 5/09

Značky: nádrže, armatury, ovládacie, odtokovej, splachovacej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie na odtokovú armatúru splachovacej nádrže (48) obsahuje aspoň jedno ovládacie tlačidlo (21, 22) usporiadané v telese na ovládanie odtokovej armatúry. Veko (2) splachovacej nádrže (48) má upínací prvok (4), ktorý aspoň sčasti vyčnieva do vnútorného priestoru (11) veka (2) splachovacej nádrže. Teleso je vytvorené aspoň s jedným ovládacím tlačidlom (21, 22) ako vymeniteľné teleso (6), ktoré je priamo spojené s upínacím prvkom...

Ovládacie zariadenie pracovnej jednotky natáčajúcej zadné kolesá automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277864

Dátum: 10.05.1995

Autor: Ivanič Ivan

MPK: B62D 11/00, B62D 15/00

Značky: jednotky, automobilů, zariadenie, natáčajúcej, kolesa, ovládacie, pracovnej, zadné

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie pracovnej jednotky (18) s výsuvnou tyčou (17) na natáčanie zadných kolies automobilu, pozostáva z hriadeľa (11) volantu, ktorý je prostredníctvom prevodu (10) spojený s pákou (1) riadenia, otočne uloženou v ráme. Na páke (1) riadenia je ďalej vytvorená korekčná drážka (7), v ktorej je vedená kladka (9), otočne uložená na korekčnej tyči (8). Korekčná tyč (8) je posuvne uložená na prestaviteľnom člene (2) a je na nej ukotvené...

Nájazdové ovládacie ústrojenstvo výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280896

Dátum: 10.05.1995

Autor: Baumruck Manfred

MPK: E01B 7/02, B61L 5/00

Značky: ovládacie, nájazdové, ústrojenstvo, výhybiek

Zhrnutie / Anotácia:

Na nájazdovom ovládacom ústrojenstve výhybiek je medzi pohonnou jednotkou a prestavovacou tyčou (1) umiestnené spojovacie ústrojenstvo (3), ktoré obsahuje zadržiavaciu kladku (10), v spojenom stave pružne zatlačované do vybrania (9) prestavovacej tyče (1). Aby bolo možné vytvoriť toto spojovacie zariadenie i v stiesnených priestoroch, je vybavené dvoma protiľahlými kladkami (12, 12'), usporiadanými v podstate súmerne k smeru pohybu zadržiavacej...

Ovládacie zariadenie brzdy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277980

Dátum: 11.06.1991

Autor: Meyer Manfred

MPK: F16D 65/16, F16D 65/52, F16D 55/224...

Značky: ovládacie, brzdy, vozidla, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie brzdy vozidla, najmä kotúčovej brzdy, so samočinným nastavovaním, obsahuje teleso (20), ktoré sa skladá z dna (22) a z plášťa (24) s valcovým vŕtaním (26) otvoreným smerom k brzde. Piest (30) na ovládanie brzdy je posuvne uložený vo valcovom vŕtaní (26), hriadeľ mechanickej parkovacej brzdy (34) je otočne a utesnene uložený na dne (22) telesa (20) súosovo s piestom (30). Ďalej obsahuje dva kulisové kotúče (40, 50), z...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Švec Stanislav, Blahušiak Branislav, Ochodnický Vladimír

MPK: G05G 9/04

Značky: obvody, regulačné, ovládacie, ovladač, ručný, kombinované, elektrické, spojité

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Ovládacie zariadenie lamelovej spojky a brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257111

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: F16D 13/22

Značky: brzdy, spojky, lamelovej, zariadenie, ovládacie

Text:

...skrutkou 9, či iným spo jom. Na dvojici hore uvedených valivých ložísk 19, 42 je namontované ozubené koleso zu opatrené po oboch stranách ozubením 15, s ktorým je v zábere ozubenie vnútorných lamiel 18, pričom osadený tŕň 13 svojim osadeným koncom 29 je posuvne zavedený v centrálnom otvore 32 telesa 33.Toto je ďalej opatrené jednak obvodovými otvormi 27 s tlačnými pružinami 26 a jednak nnašacimi ramenami 23 vonkajších lamiel 17. Tlačné...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244328

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlík František

MPK: F16H 6/40

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...- A. Na všetkých obrázkoch je znázornená poloha pri predvolbe jazdy vpred. Na näliatku 36 telesa 1 skrine prevodovky je prostrednictvom operky 12, osadeného krúžku 11 a poistného krúžku 12 volne otočne uložená kulisa 2. Pootočením ovládacieho ramena 3, pevne prichyteného na tyč 52, ktorého čap 31 zasahuje do radiálne orientovanej drážky 33 kulisy 2, je vodičom predvolená požadovaná poloha kulisy 2, ktorá jearetovaná aretáciou lil v aretačných...

Ovládacie zariadenie posúvača najmä valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 237087

Dátum: 01.10.1987

Autori: Benák Rudolf, Křižka Bedřich

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, ovládacie, posúvača, najmä, zariadenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je synchronizácia zatvárania palcov posúvača s vykladacím postavením posúvača v hornej polovici zdvihu. Uvedeného účelu sa dosahuje ovládacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládanie elektromagnetu je pripojené prostredníctvom súčinového logického člena cez zosilňovací člen valcových súčiastok prostredníctvom oneskorovacieho člena so snímačom prítomnosti a cez zosilňovací člen so snímačom polohy posúvača.

Ovládacie zariadenie rotačných zapichovacích, či plánovacích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252509

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 1/08

Značky: rotačných, zapichovacích, ovládacie, hláv, zariadenie, plánovacích

Text:

...Na náho vých koncoch 9 predĺžených vretien 18 jeprostredníctvom valivých ložísk 1 OĎOČIIG upevnené skriňa 7 ovládania a v dutine 21 predĺženého vretena 18 je posuvné uložené ovládacie ťahadlo B, ktorého jeden koniec je pevne spojený s ovládacou hlavicou 17 a druhý koniec je prostredníctvom axiálneho ložiska 2 otočne votknutý do priečnika 12,ktorý je upevnený na osadení 3 diferenciálneho piesta 14, pričomna priečniku 1.2 alebo osadení 3...