Patenty so značkou «ovladač»

Univerzálny prstový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6990

Dátum: 04.12.2014

Autor: Gajdoš Zdeno

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: prstový, ovladač, univerzálny

Text:

...ovlá 10danie palcom. Univerzálny prstový ovládačje používateľný pre pravú aj ľavú ruku. Možnosť nastavenia veľkosti obrúčky robí univerzálny prstový ovládač použiteľný pre detskú aj dospelú ruku.Univerzálny prstový ovládač je funkčný aj bez obrúčky. Takto ho možno používať univerzálne v V ruke,na kolene, na stole.Prehľad obrázkov na výkresochNa strane 5 je znázomený univerzálny prstový ovládač v mierke 2 l. Na obrázku l je...

Viacfunkčný vstupný ceruzkový periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6147

Dátum: 04.06.2012

Autori: Valíček Štefan, Mihál Alexandr, Mihál Marek

MPK: G06F 3/00

Značky: viacfunkčný, periférny, vstupný, ovladač, ceruzkový, počítača

Text:

...rozmerov tvare ceruzkya umožňuje používateľovi i ľahšie používať grafické programy na kreslenie v počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plní všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš (Mouse), alebo X - Y - Z, čím rozširuje sortiment periférnych zariadení na ovládanie počítača.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je schematicky zobrazený konkrétny príklad uskutočnenia blokovej...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5946

Dátum: 05.12.2011

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: ceruzkový, ovladač, vstupný, periférny, počítača

Text:

...programy na kreslenie v počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plní i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš(Mouse), alebo X - Y - Z, čím rozširuje sortiment periférnych zariadení na ovládanie počítača.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schernaticky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený príklad uskutočnenia...

Viacvrstvový ovládač s vonkajšími elektródami vo forme kovovej, pórovitej, roztiahnuteľnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13902

Dátum: 19.11.2009

Autor: Bindig Reiner

MPK: H01L 41/047

Značky: pórovitej, formě, vonkajšími, viacvrstvový, kovovej, ovladač, roztiahnuteľnej, elektródami, vrstvy

Text:

...ovládača podľa vynálezu, sa podľa vynálezu vyznačuje tým, že sa vo forme vonkajšej elektródy nanesie na základnú kovovú vrstvu a vypáli pasta s najmä guľovitými a/alebo vláknitými kovovými časticami, pričom sa uvedená pasta vypaľuje pri teplote, ktorá je dostatočné kvyvolaniuvzájomného zlinutia kovových častíc, avšak ktorá je dostatočne nízka k zabráneniu zhutnenía kovových častíc na pevné teleso, tak, aby sa pasta pri procese vypaľovania...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5302

Dátum: 05.11.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: vstupný, ovladač, ceruzkový, počítača, periférny

Text:

...mikrospínača v pozdĺžnom ceruzkovom telese vytvorený výstupok, ktorý môže tvoriť aspoň jedno doplnkové tlačidlo rnikrospínača.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje ľahko využívať jednoduché grafické programy na kreslenie V počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plniť i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš (Mouse), čím rozširuje sortiment perifémych zariadení na rýchle a...

Tlačidlový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5145

Dátum: 05.03.2009

Autor: Chudáčik Ladislav

MPK: H01H 13/00

Značky: ovladač, tlačidlový

Text:

...tlačidla k objímke kovovým poistným krúžkom v tvare omega, prostredníctvom ktorého je možné celé tlačidlo rýchlo upevniť i rozobrať.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázomené na pripojených výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový pohľad tlačidlového ovládača V priereze obr. 2 predstavuje hmatník tlačidla obr. 3 predstavuje kovový poistný krúžok tlačidla obr. 4 predstavuje tlačidlový ovládač rozdelený na jednotlivé...

Zliatina Fe-Co pre vysoko dynamický elektromagnetický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10542

Dátum: 14.01.2009

Autori: Fraisse Hervé, Waeckerle Thierry

MPK: H01F 1/147

Značky: dynamický, fe-co, ovladač, zliatina, elektromagnetický, vysoko

Text:

...tvárnenia za studena v prípade, keď je to nevyhnutné.Akonáhle sú vyrobené a uvedené do prevádzky, môžu sa tieto jadrá vystaviť účinku mieme oxidačného pracovného prostredia a teda musia mať dobrú odolnost proti korózii, aby odolali tomuto typu predčasného opotrebenia.Keď končí ich pohyb prudkým nárazom proti zarážkam, týmto nárazom sú jadrá takto opakovane vystavené, je zrejmé, že musia mat dobre mechanické charakteristiky, to znamená...

Ovládač chodbového svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4243

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sihelský Peter

MPK: H01H 43/00, H05B 39/00

Značky: ovladač, světla, chodbového

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1 - bloková elektrická schéma, obr. 2 - zapojenie zariadenia do obvodu,obr. 3 - podrobná elektrická schéma.Zariadenie ovládača chodbového svetla podľa obr.l pozostáva zo šiestich blokov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Elektronický spínač 1 je tvorený polovodičovou súčiastkou typu triak. Merač výstupného prúdu 2 podľa obr.l je tvorený súčiastkami, ktoré sú...

Ovládač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1979

Dátum: 26.06.2004

Autori: Škorpík Jiří, Neudert Jaroslav, Pacovský Jaroslav

MPK: F15B 15/00, E05F 15/00

Značky: ovladač, dveří

Text:

...vonkajšie puzdro g ovládača, rovnako vyhotovené ako dutý valec, v ktorom sú vytvorené dve drážky ii na plášti valca vonkajšieho puzdra g vočisebe pootočené o 180 °. Vonkajšie puzdro je opatrené prirubou Q.Obr. 4 ukazuje, že drážka g je vytvorená v tvare priestorovej krivky g, ktorejdotyčnica zviera s pozdĺžnou osou vonkajšieho puzdra g uhol 02, pričom obidvedrážky it sú opatrené predĺžením § voči drážkam § vo vnútornom puzdre 1, ktoré...

Tlakom vzduchu riadený ovládač pre pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14444

Dátum: 14.05.2004

Autor: Sacristán Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: ventrikulárne, asistenčné, ovladač, vzduchu, zariadenia, tlakom, pneumatické, riadený

Text:

...asistenčných zariadení, pneumatické zariadenia sa zdajú byť dobrou voľbou pre poskytovanie pulznej pulmonálnej augmentácie. Predsa však, ako už bolo uvedené vyššie,pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú náchylné nazlyhanie a môžu spôsobiť krvné poškodenie a zrážanie krvi. Okremtoho, pohonné jednotky ovládajúce pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú na báze motora (teda všeobecne mechanicky nespoľahlivé), a môžu...

Nožný ovládač pre mikrochirurgické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3882

Dátum: 09.10.2003

Autor: Thoe David

MPK: A61B 17/00

Značky: systémy, mikrochirurgické, nožný, ovladač

Text:

...patent číslo 0 789 929 B 1 uvádza príklady takýchto zádržiek.0005 Avšak konvenčné nožné ovládače trpia nevýhodou, že sila nutná na prekonanie zádržky a premiestňovanie k ďalšiemu chirurgickému módu rezultuje do toho, že pedál má trochu tuhú citlivosť voči chirurgovi. Ak sa sila vyžadovaná na prekonávanie zádržky zníži V amplitúde, aby sa znížila takátuhosť, zádržka sa stáva ťažkou na detekovanie pre chirurga.Preto stále existuje potreba...

Ovládač otvárania zámky vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3355

Dátum: 06.11.2002

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, otvárania, zámky, ovladač

Text:

...na otvorenie zámky, čo umožňuje vykonať potrebný ovládací pohyb len pri otvorených dverách, prípadne pri dverách pootvorených v prvej polohe zatvorenía bezpečnostnej zámky dverí.Je ekonomicky výhodné, ak protiľahlé plochy uchopovacieho prvku abočnéstrany ovládača sú tvorené jedným celkom. Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty je výhodné, ak uchopovací prvok je opatrenýplochou na umiestnenie reklamného označenia.Prehľad obrázkov na...

Ovládač páky na otváranie zámkov vozidiel s ochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3303

Dátum: 10.09.2002

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: funkciou, ovladač, zámkov, páky, otváranie, vozidiel, ochrannou

Text:

...pootvorených v prvej polohe zatvorenia bezpečnostného zámku dverí.Je ekonomicky výhodné, ak protiľahlé plochy uchopovacieho prvku abočné strany ovládacej časti páky sú tvorené jedným celkom.Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty je výhodné, ak uchopovaci prvok je opatrenýplochou na umiestnenie reklamného označenia, Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l jeznázomený ovládač páky na...

Elektronický ovládač servomotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1565

Dátum: 06.08.1997

Autor: Evin Jozef

MPK: G05D 13/62, G05D 17/02

Značky: servomotorov, ovladač, elektronický

Text:

...akumulátora. Môže byť doplnený optickým indikátorom, ovládačom a istiacim zariadením. Je prepojený s riadiacou jednotkou, výstupnou jednotkou, snímačom otáčok hriadeľa servomotora a snímačom preťaženia. Je pripojenýna vonkajšiu rozvodnú sieť.Snímač preťaženia tvorí najmenej jeden senzor uchytený na podklade a mechanizmus podnecujúci jeho činnosť, ktorý je umiestnený na mechanickom siqnalizátore preťaženia prevodovky.Korekčný modul...

Ovládač pomocných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1304

Dátum: 04.12.1996

Autor: Mareš František

MPK: H01H 9/20, H01H 19/14, H01H 3/08...

Značky: pomocných, ovladač, obvodov

Text:

...najmenej jeden aretačný otvor zabezpečovacieho krúžku a uvedenými aretačnými otvormi prechádza najmenej jeden aretačný výstupok vytvorený.na hlave vložky.Výhodou ovládača pomocných obvodov podľa tohoto technického riešenia je, že predstavuje kompaktný a funkčne spoľahlivý prvok s dlhou životnosťou, pričom umožňuje ľahko menitfunkciu otočného gombíka púhou zmenou tvaru kulisovej dráhy zarážky.Na dosiahnutie dlhej životnosti je výhodné,...

Núdzový ovládač výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 514

Dátum: 06.07.1994

Autori: Labudík Miroslav, Labudík Jozef

MPK: B66B 9/04, B66B 11/04, B66B 13/24...

Značky: ovladač, núdzový, výtahu

Text:

...bez protizávažia, lebo neumožňuje v prípade potreby nútený pohon kabíny z núdzového zdroja po odbrzdení mechanickej brzdy výťahu.Uvedené nedostatky odstraňuje núdzový ovládač výťahu podľa tohto technického riešenia vyhotovený ako prídavné zariadenie k jeho prevádzkovej brzdovej sústave, zložený zo záložného zdroja tlakového média, spätného ventilu, tlačidlového bezpečnostného ventilu umiestneného V kabíne a záložného rozvodu tlakového...

Elektrický ovládač dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279728

Dátum: 06.07.1994

Autori: Hansen Jens Finn, Moller Brent

MPK: E05F 15/20

Značky: okien, ovladač, elektricky, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický ovládač na otváranie a zatváranie dverí a okien, majúcich otvárateľný rám, medzi zatvorenou pozíciou, v ktorej je dverný alebo okenný rám zaistený vo vzťahu k hlavnému rámu zamykacími prostriedkami a príslušným zamykacím mechanizmom montovaným v jednom z rámových členov na spojenie s osadeniami alebo zasúvacími platničkami v opačnom člene hlavného rámu, a ventilačnou pozíciou, pričom zariadenie zahrnuje elektrickú pohonnú jednotku s...

Ovládač elektrického vypínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 277790

Dátum: 06.10.1993

Autori: Čáni Peter, Ondriaš Štefan, Mikler Andrej, Šišmiš Pavel

MPK: H01H 1/64, H01H 3/00

Značky: elektrického, ovladač, vypínača

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládač elektrického vypínača slúži na ovládanie spínacieho mechanizmu a na oddelenie živých častí vypínača od ovládacích častí. Ovládač sa pohybuje priamočiaro. Teleso (1) obsahuje pružné segmenty v tvare x vybavené upevňovacími výstupkami (3) s nábehovými plochami (2) usporiadanými do dvojíc proti sebe.

Kódový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 156

Dátum: 11.08.1993

Autor: Adámek Ivan

MPK: H03M 11/00

Značky: ovladač, kódový

Text:

...řádově msec). Tím dojde k zablokování hradla AND Lg a nastane počáteční stav nastavení, charakterizovaný nulovým stavem čítačů Q a L§ a nastaveným klopným obvodem platnosti znaku Z. Při vstupu datového slova (představujícího jeden znak kódu) .na skupinový vstup L vstupního obvodu dat L se toto datové slovo objeví na jeho skupinovém výstupu Q, kde je k dispozici až do příchodu dalšího datového slova. Na výstupu L obvodu L je log.i po...

Ovládač spouštěče oken automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270461

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zeman Pavel, Štěpánek Stanislav, Štorek Vladimír, Solar Jiří

MPK: B60J 1/16

Značky: ovladač, spouštěče, automobilů

Text:

...tvořena rotačním výbłžkem. po jeho obvodu jo otočnä naaazen kroužok. ktorý může být podćlnů rozříznut kvůli enadnäjĺí montáži.Výhodou navrhovaneho řeĺení je. že täteeo ovládače oken automobilů jo vyrobeno z jednoho kuau a rukojetí a e nábojem. rolo konetrukčnl řešení výraznł zvyiuje povnoet v krltlokemmietö. a tím nemůže dojít při etahovúní. reepektlve avírání oken k poškození tőleea ovládače ani rukojetí.Na pripojených výkresoch na obr....

Ovladač príklepu elektrickej ručnej vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269510

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košovan Ivan, Adamec Miroslav

MPK: B25F 5/02, B23B 45/00

Značky: vŕtačky, ovladač, ručnej, príklepu, elektrickej

Text:

...aožnoaľ ůrezu, nakolko predmetný ůkon ae auei uakutoč niř počas otáčanie vretene.Uvedené nedostatky odetreňuje ovladač priklepu elektrickej ručnej vrtačky, podla vynálezu. Jeho podstata epočiva v tom, že pre dokonale e lahká zasunutie a vyaunutie kolika priklepu vrtačky použijeme priprevok zhotovený podle vynálezu. Prípravok je tvorený na epoeob držedle, ktoré ee uohopi do ruky. Jeho výrobe je nenáročná e tento pripra~ vok má voči súčasnému...

Odstředivý ovládač brzdného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269337

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiedler Karel

MPK: B61H 9/00

Značky: brzdného, vozíků, odstredivý, ovladač

Text:

...kladka ke loolejnioi v obou mezních případech. Je zsJiš tön trvalý styk kladlq o koleJnioí.Příklsd provedení odetředivěho ovládąče brzdného vozíku podle vynálesu Je znázor~ nän na výlet-eau. Na. obr. 1 Je znázorněn odstředivý ovládač s kolejníoí v pohledu z boku, na obr. 2 Je znázorněno rozložení jednotlivých momentů sil.Odstředlvý ovládač hradného vozíka podle vynález se skládá z kladky l, ramene 2 a pružicí Jednotky 3. Rnmeno g o dáloe g,...

Pákový ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269329

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B62D 1/24

Značky: ovladač, pákový

Text:

...J.9 Jsou výkyvnč nad sebou nlošeny dva řídící třmeny 2. Třmenv Jsou. umístänv navzájom do kříže a vo střední části Jsou opatŤBW oválnými otvory g, kterými prochází středový ovládací čep g.V prodloužené boční části řídioíoh třmend 2, ktoré plní funkci svetelné clony, Jsou vytvořeny otvory JJ pro otavírání s uzavření cesty světelným paprskům mezi dvcjicemi op cs 269 329 m 3toelektroníokých spínaoíoh prvků gg, upevněnýoh v desce s tíštěnými...

Rychločinný elektromagnetický ovladač, zejména pro volicí zařízení pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266347

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: úpletu, ovladač, volicí, strojů, výrobu, elektromagnetický, punčochových, zařízení, pletacích, rychločinný, podobných, zejména

Text:

...lg vykyvovatelně do záběru nebo mimo záběr s kolénky lág vzorovacích platin lg u pletacího stroje. může být s výhodou proveden 2 tvarovaného,syntetického, neopotřebitelného a antimagnetického materiálu gg a může mit rozvidlené vytvoře ní pro spřažení s příslušnou volicí pákou.Shora uvedených materiálů lze také užít pro střední úsek łg a pro dćlkový konec 33páky 3 s tou výhodou, že se zejména pro střední úsek 35 dosáhne optimálniho mazáni a...

Pružinový ovladač brzdové jednotky kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265226

Dátum: 13.10.1989

Autori: Emilsson Fred, Ljung Krister

MPK: B60T 13/38, B61H 11/06, F01B 7/04...

Značky: kolejového, jednotky, ovladač, brzdové, vozidla, pružinový

Text:

...brzdové jednotky, V němž je uložen seřizovač vúle jakéhokoliv běžného druhu(neznázorněno ). Člen Q pro přenos výstupní síly brzdové jednotky může být, pro jednoduchost porozumění vynálezu, považován za přínos spojení s pístem ł brzdové jednotky. K připojení skříně 3 válce brzdové jednotky ke dnu 3 válce brzdové jednotky slouží společný svěrací pás1, který bude popsán dále.Brzdové jednotka dosud popsaná je znázorněna též na obr. ZB. Pružinový...

Elektromagnetický polarizovaný ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264585

Dátum: 14.08.1989

Autori: Galaš Jiří, Florjánek František, Šťastný Josef

MPK: H01F 7/16

Značky: ovladač, elektromagnetický, polarizovaný

Text:

...jež je druhým koncem opřena o nemagnetický plášt 13 elektromagnetického polarizovaněho ovladače. Dolní pôlový nástavec 19 kotvy § je přes své táhlo 1 spojens nezakresleným šoupátkem, které je elektromagnetickým polarizo vaným ovladačem řízeno.Funkce uvedeného elektromagnetického polarizovaněho ovladače je následujícítoroidní permanentní magnet Ž budí polarizační indukční tok procházející vzduchovými mezerami mezi radiálními pőlovými nástavci...

Programovatelný ovládač hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262578

Dátum: 14.03.1989

Autori: Todl Jiří, Šabek Václav, Anderle Jan, Vaněček Pavel

MPK: F23N 5/10

Značky: hořáku, ovladač, programovatelný

Text:

...dálkovou signalizaci. Výstupní skupinové svorka 2 pro lokální signalizaoi bloku § mikropočítače je spojena se vstupní skupinovou svorkou 33 pro lokální signalizaci bloku Ä lokální signalizace. zadávací výstupní skupinové svorka lg bloku Q zadávání času je spojene se zadávací vstupní skupinovou svorkou lg bloku § mikropočítače, jehož vstupní skupinová svorka ll pro lokální ovládání je spojena s výstupní skupinovou svorkou gg lokálníhc ovládání...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blahušiak Branislav, Ochodnický Vladimír, Švec Stanislav

MPK: G05G 9/04

Značky: ovladač, ručný, elektrické, regulačné, obvody, ovládacie, kombinované, spojité

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Bezklíčový mechanický kódovatelný ovladač zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261488

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jelínek Milan

MPK: E05B 37/00

Značky: ovladač, zámku, mechanicky, bezklíčový, kódovatelný

Text:

...rukojetí aještě dále pouzdro je opatřeno podélným dolním výřezem a jedním podélným nebo podle počtu hradítet jednotlivými horními výře~ zy. . Řešení podle vynálezu má ve srovnání se známýmí s běžněpoužívanými konsgrukcemí některé výhody. V prvé řadě neník otevření zámku zapotřebí klíče, ale otevření je možné kódovacími prvky, které využívají kombinaci číslíc nebo písmen,přičemž se dá kód snadno změnit. Záměna kódu je ale možná pouze jeho...

Ovladač lanovodu karburátoru s otočnou rukojetí pro motocykl

Načítavanie...

Číslo patentu: 261197

Dátum: 12.01.1989

Autor: Huml Martin

MPK: B62K 11/14, F02M 19/12

Značky: motocykl, lanovodu, rukojetí, otočnou, karburátoru, ovladač

Text:

...přípevněn kulový čep, který zapadá do radíálního výřezu navíjecí kladky v takové vzdálenosti od osy navíjecí kladky, jejíž velikost je určena axíalními podložkami. Osa navíjecí kladky je kolmá k ose otočné rukojetí a lanovod vychází z ovladače rovnoběžně s osou otočné rukojetí.Vyšší účinek tohoto řešení se projevuje bezvůlovým chodem a vyšší životnosti převodu. výhodná je též nelinearíta převodu, kdy lanko je na začátku a na konci zdvihu...

Dvouparametrový pákový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258337

Dátum: 16.08.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H01G 5/00

Značky: ovladač, pákový, dvouparametrový

Text:

...šířka mezikruží prvního polepu se rovná šířce mezikruží, vytvořeného druhými polepy.Výhody dvouparametřového pákového ovládače podlevynálezu apočívají zejména v tom, že nepotřebuje velkouovládací sílu, přičemž odpor ovládací páky je ůměrný pouze Čhlu e nikoli emäru vychý 1 eníJinou výhodou Je. žqrakticky nevyžaduje provozní Édržbu n vyznačuje se Jednoznąčností nulová polohy a velikou spoiehlivostívynález bude dále podrobněąi popsán podle...

Elektromagnetický ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257631

Dátum: 16.05.1988

Autori: Floriánek František, Šťastný Josef

MPK: H01F 7/08, H01F 7/16

Značky: elektromagnetický, ovladač

Text:

...uspořádaná kotva 1. První čelo kotvy 1 je spojeno s prvním dříkem łgł, zatímco druhé čelo kotvy 1 je spojenú s druhým dřikem łgg.Oba dříky łgł, ggg kotvy 1 maji menší průměr než jádro kotvy 1. Na prvni dřik łgł kotvy dosedá jedním koncem první vratná pružina Ag, zatimco druhý konec je opřen o tlačný čep Q zpětné vazby. Na druhém dříku 123 kotvy 1 je uspořádaná druhá vratná pružina gg,která je jedním koncem opřena o druhé čelo kotvy 1 a druhým...

Ovladač mechanismu mechanických brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255917

Dátum: 15.03.1988

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 13/02

Značky: ovladač, mechanismu, vozidel, kolejových, mechanických

Text:

...vybrânfAmećhàniąmu 7 Abrmxł . . .A nn Výhodou uvědenêho pfoýeĺenf je, že Jodnoduchýnusàolohląvýmn jzpůsobenjeÍvyfoäenovovlâdânfvbrzdovêhomechaniomnapo 3 enfhnýýfj »hod lana ą výhoďntyče.v jeden celek spoločným jejich zkotvenfhoZnáma Jean provedení k ovládání mąonàniokých proč ϧnoof/L.ĺfÉ mechąnishns 1 brzdy-je pootočen do polohy zabŕzděno Ľři od- . vbŕäčovânf dochází k opąšnému pohybu ovlâdacího členu §, který Í v...

Ovladač zavzdušňovacího ventilu rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240836

Dátum: 01.01.1988

Autor: Letenay Alexej

MPK: F04C 29/10

Značky: rotační, zavzdušňovacího, ovladač, vývěvy, ventilu

Text:

...od funkce zevzdušňovacího ventilu, Příkled provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu ř který schemeticky zobrazuje příčný/ řez rotační olejovou vývěvou. Řez je veden v místě, kde pro chází hřídel rotoru, resp. spojka, přenášející kroutící moment z pohonné jednotky na rotor rotační vývěvy.Čelem lstetoru vývěvy prochází hřídel rotoru g opetřené večkou 3. Vývěvs je uzevřehe ve skříni 5, která je neplněna olejem do...

Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244979

Dátum: 15.11.1987

Autor: Novikov Boris Grigorjevie

MPK: F16K 31/44

Značky: nastaviteľných, ovládanie, otočný, ovladač, pružný, prvkov

Text:

...jeho vzdialenosti od rukoväti ovládača. Otočný pružný ovládač je lacnejší a výrobne jednoduchší a pri správnej voľbe počtu vinutí pružiny účinne zabŕäñüjepöškoděniu nastavitelných prvkov pri výskyte veľkých bočných síl.Otočný pružný ovládač podľa vynálezuje znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je otočný pružný ovladač v osovom reze, na obr. 2 v reze A a A podľa obr. l.Otočný pružný ovládač na ovládanie nastavitelných prvlkov sa skladá zo...