Patenty so značkou «otvorů»

Spôsob výroby trubicového objektu na zavedenie do telesného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19567

Dátum: 02.05.2011

Autori: Schmid Andrea, Andersson Mats

MPK: B29C 47/20, A61F 5/453, A61M 25/00...

Značky: telesného, objektu, spôsob, otvorů, zavedenie, výroby, trubicového

Text:

...pripojených nárokov.-3 0008 Podľa aspektu vynálezu je navrhnutý spôsob výroby zdravotnickeho trubicového objektu, napríkladkatétra, na zavedenie do telesného otvoru pozostáva júci z nasledujúcich krokov extrúdovanie hadičky vytlačením hadicového materiálu vytláčacou dýzou aodrezanie vytlačenej hadičky na vopred stanovenú dĺžku, Vpričom spôsob zahŕňa ďalšie krokynasunutie počiatočnej časti vytlačenej hadičky na zúvedľatak, upinací umiestnený...

Spôsob vytvorenia otvoru v prvku s dutým telom a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15938

Dátum: 05.08.2009

Autor: Giusti Dino

MPK: B21D 28/28, B21D 26/02, B21D 51/00...

Značky: vytvorenia, uskutočnenie, otvorů, telom, dutým, zariadenie, prvků, spôsob

Text:

...uskutočnení znázornených výhradne príkladom bez obmedzenia zámerov, s odkazmi na nasledovné nákresy, v ktorýchObrázok 1 znázorňuje prvok s dutým telom v osovom prierezovom pohľade, ktorý má jeden alebo viacero kolmých otvorov vytvorených spôsobom podľa tohto vynálezu aplikovaným, ako príklad,na spojovaciu skrutku pre kvapaliny.Obrázok 2 znázorňuje prvok s dutým telom z obrázku l v perspektívnom pohľade, tvorený, ako príklad, valcovou...

Okienkový dielec na osadenie do vopred určeného otvoru automobilov a podobných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286813

Dátum: 14.05.2009

Autor: Senge Christoph

MPK: B60J 10/02

Značky: okienkový, otvorů, určeného, vopred, dielec, podobných, automobilov, osadenie, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Okienkový dielec (20) pozostáva z tabuľky (21) a rámu (22), ktorý je na tabuľku (21) vytvarovaný. Na niekoľkých obvodových miestach rámu (22) sú umiestnené pridržiavajúce zariadenia (24) na držanie závesných dielcov (23). Každé pridržiavajúce zariadenie (24) tvorí pridržiavajúca lišta (28) a pridržiavajúca spona (29). Pridržiavajúca lišta (28) je na vonkajšej strane rámu (22) a je s ním trvalo spojená, napríklad je do neho vytvarovaná....

Vrstvené sklo s upevňovacím zariadením vloženým do priechodného otvoru pre predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20280

Dátum: 29.11.2007

Autori: Ziegler Stefan, Schmidt Lothar, Melcher Martin, Labrot Michael

MPK: B32B 17/10, H01Q 1/32

Značky: otvorů, priechodného, upevňovacím, vrstvené, zariadením, předměty, vloženým

Text:

...dielu známeho z dokumentu DE 43 11 442 C 1, vytvoriť iný sklený diel s upevňovacímzariadením do priechodného otvoru pre predmety, u ktorého sa predíde0011 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu znakmi nároku 1. Znaky závislých nárokov uvádzajú výhodné zdokonalenia vynálezu.0012 Podľa vynálezu je teda upevñovacie zariadenie upevnené v podstate na tabuli s menším vŕtaním, zatiaľ čo druhá tuhá tabuľa zo skla alebo plastu zostáva...

Zariadenie na prívod mincí k otvoru na príjem mincí na automate, uvádzanom do činnosti mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10056

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 1/02, G07D 1/00

Značky: otvorů, uvádzanom, automate, zariadenie, činnosti, příjem, přívod, mincí, mincami

Text:

...dvierka vyhotovenú čelnú stranu 3. Čelná strana 3 obsahuje oblast 4 pre bližšie neznázornené hracie zariadenie, pozostávajúce z obežných telies a/alebo obsahujúce TV-monitor, ktoré je usporiadané pod obslužným pultom 5, vyhotoveným ako pulpit. Na obslužnom pulte 5 sú usporiadané obslužné prvky 6 a otvor 7 na príjem mincí. Podobslužným pultom je na základnom telese upevnená a usporiadaná miska 8 na ejekcíu mincí.Otvor 7 na príjem mincí je...

Zariadenie na privádzanie mincí k zbernému otvoru na mincovom automate

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14640

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07D 9/00, G07F 1/00

Značky: otvorů, privádzanie, mincí, zariadenie, automate, zbernému, mincovom

Text:

...je odolné proti poruchám, pretože mince sa dajú do zariadenia ľahko priviesť a kedykoľvek sa dajú zase ľahko odobrať. Pri poruchách pri privádzaní mincí do automatu nevzniká preto žiadna požiadavka na dohliadajúci personál, užívateľ automatu môže každú poruchu, ktorávznikla z dôvodu privádzania mincí vo vnútri zariadenia, odstrániť sám.Na výkrese je vynález znázornený na jednom prikladnom spôsobe vyhotovenia. ObrázkyObr. l mincový zábavný...

Zariadenie umožňujúce zachytenie osi kĺbového pripojenia do vybrania v prvku na zaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko vstupného otvoru vo vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6795

Dátum: 27.06.2007

Autor: Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14

Značky: vybrania, zachytenie, prvků, otvorů, vozovke, mriežka, napr, kĺbového, vstupného, pripojenia, zariadenie, umožňujúce, zaklopenie

Text:

...zariadenie, aké bolo definované vyššie.0013 Tento vynález sa týka ďalej tiež spôsobu inštalácie prvku prezaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko, kĺbovo namontovaného na nosnýrám, pričom tento prvok pre zaklopenie je vybavený takým zariadením, aké bolo definované vyssie. ktoré sa vyznačuje tým, že spočíva v umiestnení prvku pre zaklopenie na rám, pričom os kĺbového pripojenia je držaná zachytená vo svojom vybraní vprvku pre zaklopenie, a...

Usporiadanie zväzku a spôsob výroby prechodného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4915

Dátum: 07.03.2006

Autor: Herb Armin

MPK: B21D 39/03, F16B 5/00

Značky: spôsob, výroby, zväzku, otvorů, usporiadanie, přechodného

Text:

...materiálu. prvej súčasti sa kónicky zužuje smerom k prvej súčasti.0007 FR 2 752 886 A 1 zverejňuje usporiadanie zväzku z dvoch plechov, ktoré sú spolu spojené prechodným otvorom, pričom je materiál prvého plechu pretiahnutý cez prechodný otvor druhého plechu. Okraj prechodného otvoru v druhom plechu sa kónickyzužuje smerom k prvému plechu. Na vytvorenie prechodného otvorucez zväzok sa prednostné V jednont z plechov vytvorí prechodný...

Spôsob odmrazovania prívodného otvoru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284906

Dátum: 16.01.2006

Autor: Lietz Dieter

MPK: G08B 17/10

Značky: vykonávanie, tohto, spôsobu, otvorů, prívodného, zariadenie, spôsob, odmrazovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a spôsob odmrazovania prívodného otvoru (2) v prívodnom potrubí (1) požiarneho poplašného systému umožňuje nasávanie vzduchu z okolia alebo zariadenia a dodávanie do detektora na snímanie požiarneho parametra. Na účinné odstránenie nánosu ľadu z prívodného otvoru (2) je vytvorený v prívodnom otvore (2) alebo na ňom elastický prvok s priechodnou dierou (3), sústrednou s prívodným otvorom (2), ktorý je prispôsobený na to, aby sa...

Tyčový zámok na montáž do otvoru v tenkej stene (nepriame príchytkové upevnenie)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3715

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05B 9/00, E05B 1/00, E05C 9/00...

Značky: otvorů, stěně, upevnenie, príchytkové, tyčový, tenkej, nepriame, zámok, montáž

Text:

...symetrie a obidva jej diely tvoria priestory pre uloženie pastorku a pre dve v strede perforované proti sebe sa pohybujúce tyče z pásoviny, ktoré sa dostanú do záberu s uvedeným pastorkom.0015 Alternativou môže byť, že drieková časť zahrňuje pastorok, ktorý je delený v rovine symetrie, pričom táto drieková časť tvori priestory pre uloženie oboch dielov uvedeného pastorka a pre dva stredovo alalebo po bokoch perforované, proti sebe sa...

Záves pre montáž do otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3079

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05D 5/00, E05D 7/00

Značky: otvorů, montáž, závěs

Text:

...zachytené veľmi veľké sily, takže tento spôsob rozpínacieho upevnenia nemožno jednoducho prenášať na určitú závesovú časť.0010 Z EP 0258491 je známa podobná konštrukcia, podobne ako z US-PS 5435159, pomocou ktorej je možné upevniť zatváraci valček pomocou prídržných jazykov, tvoriacich plastové teleso vtenkostenných dverách,zásuvkách alebo podobne, pričom je uzatváraci valček uložený vtýchto prídržných jazykoch. Na základe šikmých plôch na...

Hubicová jednotka a spôsob hĺbenia otvoru v objekte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2931

Dátum: 20.10.2004

Autor: Blang Jan-jette

MPK: B24C 1/00, E21B 10/00, B24C 5/00...

Značky: objekte, jednotka, hubicová, hĺbenia, spôsob, otvorů

Text:

...1-6283833 publikuje aparatúru na vytváranie prúdu abrazívnych častíc a tekutiny zahŕňajúcu zmiešavaciu komoru a vírivú komoru.W 0-A-02/34 653 publikuje zariadenie na transport magnetických častíc pozdĺž nosnej plochy pomocou magnetu.US-A-2779571 publikuje zostavu vrtnej korunky na Vŕtanie vrtu unášaním abrazívnych častíc v toku tekutiny s vysokou rýchlosťou.WO-A-02/092956 publikuje prúdové rezacie zariadenie zahŕňajúce hubicu vybavenú...

Zariadenie na podoprenie a pripevnenie okenných alebo dverových rámov na vymedzenie otvoru v stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5053

Dátum: 23.06.2004

Autor: Steffen Markus

MPK: E06B 1/56

Značky: zariadenie, otvorů, pripevnenie, vymedzenie, rámov, dverových, podoprenie, stěně, okenných

Text:

...sa opiera na závitovom čape usporiadaná matica. Zásluhou toho je opomá plocha dostatočná ipri veľkých silách v dôsledku veľkých okien alebo dverí. Dosiahne sa takto tiež priaznivého trenia pri potrebnom prestavovaníPrehľad obrázkov na gýkresoch Ďalšie znaky podľa vynálezu a a zvláštne výhody sú v nasledujúcom opise ešte bližšievysvetlené na základe výkresov, ktoré znázorňujú naobrázku 1 šikmý pohľad na časť steny so zariadením na...

Zariadenie na rozpoznávanie prekážky v oblasti otvoru pohyblivého uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5990

Dátum: 04.03.2004

Autori: Regnet Helmut, Kopp Günther

MPK: E05F 15/00

Značky: oblastí, zariadenie, uzavieracieho, elementů, pohyblivého, otvorů, prekážky, rozpoznávanie

Text:

...je zo spisu EP O 648 628 B 1 známa bezdotykove pracujúca ochrana proti zovretiu. Táto známa ochrana proti zovretiu obsahuje extrudované tesnenie, do ktorého je integrovaný elektrický vodič. Tento elektrický vodič tvorí senzorovú elektródu, ktorá vytvára elektrické pole V oblasti otvoru okenného skla. Zmeny kapacity na základe prítomnosti nejakej prekážky v elektrickom poli sú snimané vyhodnocovacou jednotkou, ktorá vytvoríriadiaci signál pre...

Systém s vankúšom na utesňovanie otvoru budov pred povodňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4580

Dátum: 10.02.2004

Autor: Conzett Louis

MPK: E04H 9/14, E06B 9/00

Značky: povodňou, vankúšom, otvorů, systém, budov, utesňovanie

Text:

...konečne nahustiteľnú rohož zplniaceho tlaku upínaná medzi hrany otvorov budovy a utesňuje teda otvor pred vnikaním povodne. Vo vnútri vankúša prebiehajú medzi protilahlými stranami vonkajšieho obvodu vystužovacie mostíky, ktoré medzi sebou vytvárajú čiastočné oblasti. Jednotlivé čiastočné oblasti sú vzájomne spojené prietokovým spojením medzerami V mostíkoch a sú pri hustení vzduchom hustené na spôsob lopty, takže vzniká klenutý vonkajší...

Zariadenie na uzavretie otvoru, najmä cestného otvoru s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 483

Dátum: 20.05.2003

Autori: Hauer Jean-claude, Pietrzak Jean-paul

MPK: E05D 1/00, E02D 29/14, E05D 11/00...

Značky: zariadenie, cestného, otvorů, uzavretie, najmä, poklopom

Text:

...blokovania (obr. 2 a 6), vktorej je uzáver 6 udržiavaný vo svojej blokovanej otvorenej polohe a nemôže sa otáčať okolo osi X-X.Prvý záves 14 nemá prostriedky na blokovanie uzáveru 6 v otvorenej polohe a okrem iného je usporiadaný na umožnenie otáčania uzáveru 6 okolo druhej osi Y-Y, keď sa uzáver 6 nachádza vo svojej blokovanej otvorenej polohe. Druhá os Y-Y prebieha v podstate horizontálne v zostavenom stave poklopu 2, kolmo vzhľadom na os...

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metalurgickej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283126

Dátum: 03.01.2003

Autor: Winch Reginald

MPK: F27B 3/19, C21B 7/12, F27D 3/15...

Značky: otvorenie, otvorů, uzavretie, metalurgickej, odpichového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metarulgickej peci obsahuje stabilný stojan nesúci horné rameno (4) a spodné rameno (24) nezávisle otočne uložené jedným koncom na stojane. Na jedno z ramien (4) je pripojený vŕtací stroj (7) a na druhé rameno (24) je pripojená upchávačka (25) odpichového otvoru (3). Dráhy výkyvu ramien (4, 24) sú navzájom sklonené tak, že obidva stroje (7, 25) môžu byť premiestnené do pokojových polôh vo...

Upevňovací prvok pre nasadenie do pozdĺžneho otvoru nosnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 271

Dátum: 14.12.2002

Autor: Gombert Stéphane

MPK: F16B 21/00

Značky: nasadenie, pozdĺžneho, nosnej, otvorů, upevňovací, dosky, prvok

Text:

...prvku podľa vynálezu v smere proti jeho vtáčaniu.0010 Ďalšie výhodné uskutočnenia upevňovacích prvkov podla vynalezu su uvedené v závislých nárokoch. Dva zvláštne príklady uskutočnenia upevňovacích prvkov podľa vynálezu sú nasledovne bližšie vysvetlenepomocou obrázkov na výkresoch. na ktorých predstavujeobrl upevňovací prvok spátovou častou na zakotvenie vpozdĺžnomotvore v pohľade z boku. obr. 2 rez krčkom v smere k hlave nasadenej v...

Kryt revízneho otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3373

Dátum: 03.12.2002

Autor: Havlíček Martin

MPK: E04F 19/08

Značky: otvorů, revízneho

Text:

...riešenia týkajúca sa konštrukčného usporiadaniaspočíva v jednoduchej arýchlej montáži bez časových amontážnych zdržaní. Obkladovéprvky tvoriace kryt sú prilepené na celej svojej ploche kpodložke z magnetický vodivéhomateriálu, s výhodou pozinkovaného plechu, v dôsledku čoho nedochádza k poškodzovaniuobkladu pri manipulačnom odnímaní krytu. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že vdôsledkukonštrukčného usporiadania sa škára medzi rámčekom a...

Filtračná vložka do nasávacieho otvoru vetrania osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3099

Dátum: 07.01.2002

Autor: Volovár Andrej

MPK: B60H 3/06

Značky: vetrania, automobilov, vložka, nasávacieho, otvorů, osobných, filtračná

Text:

...vzduchu väčšinou riešia navliekanim rôznych textílií na nasávací otvor vetrania (najčastejšie silonových pančúch).Filtráciu atmosférického vzduchu vháňaného ventilátorom do interiéru vozidla je možné zabezpečiť použítím navrhovanej filtračnej vložky, ktorá odstraňuje nedostatky dovážaných dvoch druhov filtrov vtom žeo má dlhú dobu použiteľnostio nezvyšuje príkonové zaťaženie motora ventilátoraF iltračnávložka sa aplikuje tak, že po...

Zařízení k zahrazení odpichového otvoru nístějové sklopné ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260420

Dátum: 15.12.1998

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/19, F27D 3/15

Značky: zařízení, otvorů, ocelářské, zahrazení, sklopné, nístějové, odpichového

Text:

...opěrným výstupkem.Zařízení podle vynälezu představuje ze všech známých opatření nejméně komplikoVané ústrojí, jímž lze spolehlivě, s vysokou pracovní rychlostí a neomezeně na poloze nístěje sklopné pece zahrazovat její -odpichový otvor a zamezít výtoku strusky do pánve. Plochý tvar a výška desky keramic kého hradítka jednak eliminuje proměnlivýtvar vtokového ústí odpichového otvoru,který se erozí trychtýřovitě rozšiřuje a hlavní význam...

Zařízení k čištění slepých otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260110

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brandeis Milan

MPK: B23B 47/34, B08B 5/04

Značky: otvorů, zařízení, čištění, slepých

Text:

...jjq opatřené těsněním 1 g,jež přiláhá k tělesu g například obrobku. Součástí hlavy 1 je nátrubek 11 s vnějším povrchem 111,vnitřním povrchem ląg a vstupními otvory 131. Nátrubék 11 zasahuje do slepá díry gl se dnem gg v tělese g. °Na obr. 2 je v osevém řezu otočeném o 90 ° poti obr. 1 hlava 1 se znázorněnými vstupními otvory 1335Na obr. 3 je v bočním řezu částečně vyznačen nátrubekL 1 s če 1 em 1 g 1,které je tvarováno E opatřeno tryskou...

Spôsob utesňovania veka plniaceho otvoru koksovej batérie a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278912

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pašík Milan, Kaďůrek Petr

MPK: C10B 31/00, C10B 25/00, C10B 25/16...

Značky: plniaceho, otvorů, spôsobu, utesňovania, baterie, zariadenie, vykonávanie, koksovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesňovania veka plniaceho otvoru koksovej batérie spočíva v tom, že sa pred uzatvorením koksovej komory ofukuje tlakovým vzduchom dosadacia plocha rámu plniaceho otvoru, potom sa po uzatvorení a pretočení veka uskutoční dotesnenie zalievacou tesniacou hmotou. Zariadenie je tvorené ofukovacím vencom (5), vybaveným dýzami (6), upevneným na snímači veka koksovej komory a prepojeným cez elektromagnetický ventil (5) a tlakovú komoru (2) s...

Tesniaci uzáver otvoru pre zrovnávanie sypanej vsádzky v komore koksovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277701

Dátum: 06.07.1994

Autor: Staroň Rastislav

MPK: C10B 25/00, C10B 25/16, C10B 25/02...

Značky: baterie, tesniaci, otvorů, uzáver, komoře, koksovej, vsádzky, zrovnávanie, sypanej

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci uzáver pre uvedený účel, tvorený uzatváracími dvierkami pritláčanými a zaisťovanými prítlačným mechanizmom na čelnú plochu telesa štvorstenu má ďalej čelnú prírubu (14) telesa (12) štvorstenu a prekrývaciu dosku (21) uzatváracích dvierok (20), ktoré sú vytvorené ako kruhové a sú opatrené najmenej jedným kruhovým neprerušeným tesniacim britom (26, 16) na jednej alebo každej z ich priľahlých dosadacích plôch (15), a to s priemerom...

Zariadenie na vytváranie kruhového lemu okolo otvoru v stene plášťového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280029

Dátum: 15.10.1991

Autor: Fournier Yves

MPK: G21C 13/02, B21C 37/29

Značky: otvorů, stěně, vytváranie, zariadenie, tělesa, okolo, kruhového, plášťového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje opornú matricu (13), uloženú na jednej strane otvoru (2) a tvarovo zodpovedajúcu vonkajšiemu tvaru vytváraného lemu (3) a tlačný prostriedok (7), osadený na pevnom ráme (1) a uložený proti matrici (13) na druhej strane otvoru (2) a určený na tlačenie okrajov otvoru (2) proti tejto matrici (13). Tlačný prostriedok (7) obsahuje najmenej jeden valček (31) uložený na otáčavom nosiči (28) opatrenom posúvacími prostriedkami pre...

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281048

Dátum: 15.09.1991

Autori: Osborg-schmitz Jürgen, Lothmann Josef, Schönbrenner Wolfgang

MPK: B22D 41/22, B22D 41/38

Značky: otvorů, lejacej, výtokového, posúvačový, panvy, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy je tvorený montážnou doskou (10), pripevnenou na dno lejacej panvy, ku ktorej prilieha čelná doska (13) vybavená otvorom (11) na výtok taveniny a posúvačovou doskou (12), pritlačovanou pružne k čelnej doske (10) a posuvnou s nosným telesom (15) v ráme (16), uloženom otočne v nosnom strmeni (17) okolo prvej osi (18) natáčania. Strmeň (17) je spojený s montážnou doskou (10) otočne okolo...