Patenty so značkou «otvor»

Kryt na strešný otvor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288268

Dátum: 07.05.2015

Autor: Wochner Ulrich

MPK: B60J 7/08

Značky: vozidla, otvor, strešný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka krytu na strešný otvor (12) v pevnej strešnej ploche (14) vozidla, ktorý v uzavretej polohe vypĺňa strešný otvor (12), s krytovou doskou (16) a na nej nastrieknutým plastovým prvkom (17), v ktorom je aspoň čiastočne zastrieknutý najmenej jeden výstužný prvok (22). Aspoň na prednom okraji krytovej dosky (16) je vytvorená vrstvená nadstavba, v ktorej medzi krytovou doskou (16) a prvým úsekom (31) výstužného prvku (22) prebieha...

Dverný otvor medzi miestnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6610

Dátum: 02.12.2013

Autor: Pomahač Michal

MPK: E06B 7/10

Značky: medzi, dverný, miestnosťami, otvor

Text:

...vírenie prachu. Prípadné mriežky na vstupoch môžu tvoriť estetický prvok a bránia nežiaducemu upchaniu týchto otvorov. V prípade potreby je možné do kanálika umiestniť protipožiarnu napeňovacia hmotu, ktorá v prípade požiaru zaručuje zachovanie požiamej odolnosti celých dveri i zárubní - uzáveru.Navrhované riešenie je efektívne aj z hľadiska ceny, možnosti osadenia do štandardizovaných stavebných otvorov, rýchlosti aplikácie, životnosti,...

Použitie vložky pre odtokový otvor pisoára, ako aj pisoár s takouto vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19606

Dátum: 06.07.2012

Autori: Schmed Arthur, Balkau Werner

MPK: E03D 9/00, E03D 13/00

Značky: odtokový, takouto, otvor, vložkou, pisoár, vložky, použitie, pisoára

Text:

...vložky, respektíve pisoáre, sú známe zWO 2013/091862 A 1, alebo zGB 2355185 A. Zprvého uvedeného dokumentu známy zápachový uzáver má krycí poklop, ktorý zakrýva čistiaci kameň. Dodávanie tekutiny cez otvory v krycom poklope nie je opísané. Pri otvoroch opísaných v druhom uvedenom dokumente ideo Vetracie otvory, ktoré sú vytvorené na odvetranie priestoru pod krycím poklopom.Ani tento dokument neposkytuje žiadny odkaz na odvod tekutiny cez...

Otvor na podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17291

Dátum: 12.07.2011

Autori: Terreur Valerie, Spataro Stephane, Pardo Giacomino, Di Stefani Gianni

MPK: A61J 1/10, B65D 51/00, A61J 1/14...

Značky: otvor, podávanie

Text:

...okolo zóny prieniku umiestnená najmenej jedna kruhová formácia drážok. To umožňuje, aby táto kruhová formácia drážok alebo každá z týchto kmhových formácií drážok spolu so zónou prieniku uľahčili vsunutie IV tŕňa tým, že pomôžu dosiałmuťrovnomerné zníženie zasúvacej sily.0017 Vo výhodnom vyhotovení tohto vynálezu samotesniaca membrána obsahuje prvú a druhú sústrednú kruhovú formáciu drážok, kde prvá sústredná kruhová formácia drážok tvorí...

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaného dielu vykazujúceho priechodný otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16124

Dátum: 26.11.2010

Autori: Bürgin Christian, Matt Andreas, Christoffel Thomas, Stemmelin Patrick, Vulcan Mihai

MPK: B23D 23/04, B21K 1/04, B21K 1/76...

Značky: zariadenie, spôsob, otvor, priechodný, tvarovaného, vykazujúceho, dielů, výrobu

Text:

...odvodí z torzie tým, že osi otáčania obidvoch upínacích klieští alebo do orgánov na zavedenie rotačného momentu sú vzhľadom na tyčový materiál-3 Ani V spôsobe podľa DE 25 46 819 Al ani v spôsobe podľa DE 29 16 031 A 1 saneuskutočňuje oddelenie už v podstate hotového tvarovaného dielu.Pri výhodnom variante uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je koncové. oblast tyčového materiálu nachádzajúca sa po posuve tyčového materiálu vpred do tvámiacej...

Tvárnenie zasklenia, ktoré obsahuje otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13537

Dátum: 04.03.2010

Autori: Labrot Michael, Olivier Thierry, Berthe Frédéric

MPK: C03B 27/044, C03B 23/025, C03B 23/027...

Značky: obsahuje, tvárnenie, zasklenia, otvor

Text:

...výrazom skeleť. Skelet je tenký pás plechu, ktorého jedna hrana je obrátenánahor, aby mohla podopierať sklo, pričom hrúbka tejto hrany je spravidla 1 až 5 mm, presnejšie 2 až 3.5 mm. Na konci ohýbania je skelet na tejto hrane súvisle v kontakte so sklom (to platl pre krok ohýbania, v ktorom je daný skelet používaný). Skelety sú s výhodou potiahnuté vlákenným materiálom typu plsti alebo plátna zo žiaruvzdorných kovových a/alebo...

Spôsob vedenia klimatického konštrukčného prvku cez otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13169

Dátum: 26.02.2010

Autor: Müller Rainer

MPK: E04C 2/38, E04B 1/70, E04B 2/72...

Značky: klimatického, spôsob, prvků, vedenia, otvor, konštrukčného

Text:

...v oblasti opory, pričom oporný rám slúži v tomto prípade ako výmena.0010 Tvar nadstavbového rámu by mal mať len podružný význam. Tu je ale možné rešpektovať aj estetické požiadavky. To isté platí aj pre materiál,z ktorého sa nadstavbový rám vyrobí. Aj toto je v pôsobnosti Stavebníka. Nadstavbový rám môže byť spojený s konštrukčným prvkom pevne alebo byt na ňom len nasunutý. Voľba je určovaná stavebnotechnickým zadaním. Dorámca vynálezu spadá...

Zadná náprava pre motorové vozidlo, obsahujúca dve závesné ramená, ktoré obsahujú vertikálny otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13242

Dátum: 23.11.2009

Autor: Le Gourvellec François

MPK: B60G 21/05, B60G 13/00

Značky: obsahujú, vertikálny, otvor, zadná, ramena, náprava, obsahujúca, vozidlo, motorové, závesné

Text:

...v priečnom rozmere tohto ramena, je možné upevniť základňu tohto tlmiča pod závesné rameno vstrede atakto vyvážiť reakčné sily.0013 Otvor vytvorený v závesnom ramene môže mať pozdĺžne pretiahnutý tvar, pričom je dolné upevnenie tlmiča v podstate v strede vzhľadom na dĺžku0014 Podľa jedného spôsobu realizácie každé závesné rameno obsahujepozdĺžne teleso, vyrobené z lisovaného plechu s prierezom so všeobecným tvaromktoré obsahuje dve ramená...

Spôsob výroby kovového ingotu obsahujúceho otvor a súvisiaci ingot a zariadenie pre odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15987

Dátum: 21.10.2009

Autori: Faudan Thierry, Dabin Jean-luc, Braconnier Franck, Lacagne Gilbert, Leroy Maxime, Savalli Bruno

MPK: B22D 7/04

Značky: súvisiaci, výroby, odlievanie, obsahujúceho, ingotu, ingot, spôsob, zariadenie, kovového, otvor

Text:

...10, a ktorú potom možno nechat vtiect dokomory na vákuové odlievanie 5 otvorením trysky s posúvačom 11, bez toho aby došlo k porušeniu vákua.0020 Forma 1 spočíva na podpere 17, ktorej výška je prispôsobená tak, aby kokila bola úplne uložená vo vnútri komory na vákuové odlievanie 5, pričom komora na vákuové odlievanie 5 spočíva na zemi 16.0021 V svojej spodnej časti forma 1 obsahuje dno, označené obyčajne číslom 27, obsahujúce podložný...

Zariadenie na upevnenie čelnej dosky zámku pre otvor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8931

Dátum: 02.02.2009

Autori: Zola Samba, Mauduit Franck

MPK: E05B 15/02

Značky: upevnenie, zariadenie, čelnej, dosky, zámku, vozidla, otvor

Text:

...ktoré nesú čelné doskyotvorov, a to so strednými stĺpikmi a so zadnými stĺpikmi, ak ide o otvory dverí.0011 Nakoniec je takisto cieľom tohto vynálezu ponúknuť také zariadenie na upevnenie, ktoré by bolo vo všeobecnosti jednoduché, robustné, stabilné a0012 Pre dosiahnutie týchto cieľov je predmetom tohto vynálezu zariadenie na upevnenie čelnej dosky zámku pre otvor vozidla, predovšetkým motorového vozidla, ktoré sa skladá z ukotvenia, ktoré...

Uzatváracie zariadenie pre otvor do komunikácie s podporným rámom pre panel, kĺbovo osadený na ráme nedemontovateľnými prostriedkami kĺbového pripojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8377

Dátum: 31.10.2007

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: zariadenie, nedemontovateľnými, kĺbového, prostriedkami, podporným, otvor, rámě, panel, komunikácie, osadený, pripojenia, uzatváracie, rámom, kĺbovo

Text:

...do druhej, v smere priečnom na výbežok.0014 Závlačka pre pridržiavanie oboch teleskopických časti vretenavybieha z časti výbežku vybaveného vybraním.0015 Pružina je s výhodou tlačná skrutkovitá pružina uložená vo vonkajšej rúrovitej časti z oboch teleskopických častí, ktorej jeden koncový závit je opretý o dno rúrovitej časti a ktorej koncový závit na opačnom konci je opretý o koniec vnútornej teleskopickej časti.0016 Vynález sa taktiež...

Zariadenie na kĺbové pripojenie poklopu alebo veka k rámu, najmä poklopu pre otvor do komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5067

Dátum: 26.07.2006

Autori: Monneret Jean-jacques, Fumalle Christian

MPK: E05D 11/00, E02D 29/14, E05D 1/00...

Značky: rámu, otvor, komunikácie, poklopu, zariadenie, najmä, pripojenie, kĺbové

Text:

...budú jasnejšie vidiet v nasledujúcom vysvetlujúcom opises odvolaním sa na výkresy, poskytované len ako príklad znázorňujúcí- obrázok 1 perspektívny pohľad na zostavu poklopu a rámu otvoru vkomunikácii, a to s poklopom kĺbovo pripojeným k rámu podľa vynálezu,- obrázok 2 zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci kĺb podľa vynálezu, umožňujúci pripojenie poklopu k rámu,- obrázok 3 zväčšený perspektívny pohľad, podobný pohľadu z obrázku 2 a...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Meurville Florent, Boissac Jean-paul, Pain Joël

MPK: B60S 1/06

Značky: otvor, pozdĺžny, mechanizmu, hnacia, obsahujúca, tvare, štvoruholníka, skiel, páka, deformovateľná, stierača

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Presuvná brána s krídlom brány zakrývajúcim bránový otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9836

Dátum: 19.08.2004

Autor: Rejc Petra

MPK: E06B 3/48

Značky: zakrývajúcim, brány, přesuvná, branový, krídlom, otvor, brána

Text:

...známych konštrukciách priemyselných brán sa toto krídlo brány pritom obojstranne prostredníctvom nazávesných členoch pôsobiacich kladkách Vedie V bočných vedeniacha dá sa v oblasti bránového prekladu bezdotykovo viesť do špirály alebo do dĺžky sa rozprestierajúceho zvitku. Preto môže byť táto priemyselná brána prevádzkovaná pri veľmi vysokých rýchlostiach, napríklad 4 m/sek. Nakoľko záves pri tejto z praxe známej priemyselnej brány je...

Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1363

Dátum: 21.05.2003

Autor: Eder Walter

MPK: E04C 2/02, E04C 3/20

Značky: dveří, stěnový, pevného, preklad, rámu, otvor, osadenie

Text:

...byt zavesený ako známe výplňové tehlové dielce do pozdĺžnej medzery, vytvorené medzi zodpovedajúcimi prekladovými dielcami, pred tým, než je na preklad cez prekladové dielce s vloženým tepelno izolačným profilom položené maltové lôžko pre osadenie tehál, stavebného kameňa alebo tvárnic vtlačenej oblasti nad prekladom. Prekladový dielec,naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil, môže byt vprípade potreby tvorený skrinkou...

Poklop, najmä na technický otvor hydrantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281935

Dátum: 13.07.2001

Autori: Lemoine Gérard, Zinsius Joseph, Schneider André

MPK: E02D 29/14

Značky: najmä, otvor, hydrantu, technicky, poklop

Zhrnutie / Anotácia:

Poklop, ktorý pozostáva z nosného rámu (4) vymedzujúceho priechod a z odstrániteľného zatváracieho veka (6). Rám (4) okrem toho obsahuje vodiace koľajnice (28) na každej z dvoch bočných stien (10) a veko (6) nesie bočne na každej strane dve opory (56, 58) na vodiacu koľajnicu (28), z ktorých horná opora (58) kĺže po hornej strane koľajnice pri otváracích pohyboch kĺzaním smerom dopredu a pri zatváracích pohyboch kĺzaním smerom dozadu proti veku...

Prípravok na vrtanie otvorov so zastredením na strediaci otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270507

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ronec Jozef, Kubištík Vladimír

MPK: B23B 49/02

Značky: zastredením, otvor, strediaci, otvorov, vŕtanie, prípravok

Text:

...zabezpečuje priamkový dotyk vodítok z tvrdokovu s nástrojom, čím je vytvorený dostatočný priestor pre prívod chladiacej kvapaliny a dokonalý odvod triesok. Týmto je chránená vodiace čast nástroja aj vodítok pred opotrebením a poškodením. Nastavenie prípravku na požadovaný rozmer je jednoduché, rýchle a má vysokú stabilitu nastaveného rozmeru, čím je tento prípravok zaradený na vyšší kvalitatívny stupeň.Na pripojenom výkrese je znázornený...

Bednění pro kotevní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267558

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jelínek Rudolf, Rozprým Josef

MPK: E04G 15/04

Značky: bednění, kotevní, otvor

Text:

...pevnosti proti vytsžení ěroubu z betonu. Tvar otvoru zabezpečuje kotevní šroub proti vytržení i v přípndě špatné přilnnvosti obou betonů k sobě.Bednění pro kotevmí otvory je znázorněno na připojenćm výkrese, kde na obr. 1 je pohled nn celé bednční a na obr. 2 je příčný řez bcdněnín.Bednění podle vynilezu nnpříklmd sestávs ze čtyř hranolů vepsnných do čtyřbokého komolćho jeblanu, ke kterým jsou zvenčí přibity hřebíky 1 obvodov( desky g,...

Vetrací otvor nádrže hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234178

Dátum: 01.04.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: F15B 1/06

Značky: větrací, hydraulického, systému, nádrže, otvor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie vetracieho otvoru nádrže hydraulického systému zabezpečujúce zvýšenú čistotu hydraulickej kvapaliny. Podstata vynálezu v tom, že medzi filtračnou vložkou a voľnou atmosférou je umiestnený zásobník vzduchu, ktorého jbme je väčší ako 0,01 objemu nádrže. Vhodným tvarom zásobníka sa dosiahne, že do nádrže je nasávaný v prevažnej miere ten istý vzduch s minimálnym primiešaním nečist(t z okolitej atmosféry. Tým sa zníži...

Vrtačka na odpichový otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224633

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bäumer Albrecht, Müller-späth Hans-jörg, Kreuz Hans-otto

Značky: vŕtačka, otvor, odpichový

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtačka na odpichový otvor pro šachtové pece, zejména vysoké pece, s lafetou nesoucí vrtací nástroj a jeho pohon, která je upevněna na volném konci výložníku, uloženého na konci odvráceném od lafety bočně otočně v ložiskovém dílci, vyznačená tím, že ložiskový dílec (5) je přestavitelný kolem v podstatě vodorovné osy (6) naklápění pomocí klopného válce (7), pro nastavení úhlu ("alfa") náklonu výložníku (1).

Bezzárubňový dveřní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222353

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jabůrek Stanislav, Götz Josef

Značky: otvor, bezzárubňový, dveřní

Zhrnutie / Anotácia:

Dveřní otvor je určen pro silikátové nebo jiné stěnové panely. Umožňuje vyloučení zárubní při zachování všech možných alternativ umístění dveřního křídle bez polodrážky i s polodrážkou. Bezzárubňový dveřní otvor vyformovaný v panelu s hlad kým ostěním po bocích a nadpraží, popřípadě opatřený v prahové části vodorovnou ocelovou výztuží, opatřený vložkami z plastické hmoty pro uchycení závěsů dveřního křídla a zapadacího plechu, přičemž vodo...

Kluzný uzávěr pro výpustní otvor nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222153

Dátum: 15.05.1985

Autori: Matsuno Tadahiko, Fujita Masayuki, Matsuo Terumoto, Horiguchi Hiroshi

Značky: otvor, kluzný, nádoby, uzáver, výpustní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kluzného uzávěru pro výpustní otvor nádoby obsahující roztavený kov, který sestává z horního kovového rámu upevněného na nádobě a obklopujícího výpustní otvor, z dolního kovového rámu při pevněného uvolnitelně k hornímu rámu, z horní pevné a z dolní posuvné žáruvzdorné desky, které jsou uloženy mezi kovovými rámy a přiléhají na sebe těsnicím tlakem. Kluzný uzávěr je podle vynálezu opatřen hydraulickým nebo pneumatickým...