Patenty so značkou «otvárač»

Otvárač viečok nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7313

Dátum: 03.12.2015

Autor: Oravec Vladimír

MPK: B65D 51/32, B67B 7/00

Značky: nádob, otvárač, viečok

Text:

...do drevenej tyče. Je výhodné, ak klin hranatej drevenej tyče má uhol 30 °.Výhody súpravy otvárača viečok nádob podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najmä V tom, že vo všeobecnosti otvárač plechoviek slúži na rýchle,efektívne a účelné využitie náterových hmôt s bezpečnou manipuláciou.Prehľad obrázkov na výkresochOtvárač viečok nádob podľa technického riešenia bude bližšie...

Nožný otvárač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19592

Dátum: 25.08.2011

Autor: Klein Sascha

MPK: E05B 53/00

Značky: otvárač, nožný, dveří

Text:

...vynálezu je podstatné, že nožný ovládací prvok má homý a dolný nožný plošnýprvok, pričom obidva tieto prvky sú spravidla usporiadané tiež V tvare dosky, pričom sú spolunavzájom kĺbovo spojené a pri nožnom ovládaní sa vždy aspoň čiastočne vykývnu dovnútraVykývnutie obidvoch nožných plošných prvkov vedie k vytvoreniu väčšieho priestoru vo dverách, takže nebezpečenstvo eventuálneho uviaznutía na vnútorných okrajoch dverí je podstatne znížené....

Otvárač pre uzatváracie viečko fľaše a uzáverová zostava obsahujúca viečko a otvárač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15737

Dátum: 12.03.2008

Autori: Leduc Nicolas, Gonzalez Christian, Christophe Philippe, Barange Jacques, Hainon Laurent, Collard Jérôme

MPK: B65D 51/24, B67B 7/16

Značky: fľaše, otvárač, uzatváracie, zostava, viečko, obsahujúca, uzáverová

Text:

...je typickykoncová stena uvedenej postrannej vonkajšej steny. S výhodou sú háčiky uložené na kryte tak, že sa môžu radiálne posunúť smerom von tak, aby prekročili pri prvom zasúvaní postrannú vonkajšiu stenu viečka a po prekročení postrannej vonkajšej steny sa pohybovali radiálne smerom dovnútra do polohy,kde leží V styku s uvedenou dolnou plochou.0013 S výhodou obsahuje kryt axiálnu časť vo forme prstencového plášťa a háčiky sú vytvorené...

Mechanizmus pre otvárač na konzervy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7271

Dátum: 07.12.2005

Autori: Sanders Mark Andrew, Mah Pat Yin

MPK: B67B 7/00

Značky: konzervy, mechanizmus, otvárač

Text:

...hnacieho kolesa beží naprázdno vdutej oblasti na ozubenom kolese uloženom na vretene nožového kolesa tak, žerezací nôž zostáva vpolohe na rezanie. Po dokončení rezu sa obráti smer otáčania hnacieho kolesa, čo spôsobuje uvedenie ozubených kolies do záberua uvoľnenie rezacieho noža zo záberu s konzervou.0009 V súvislosti stým bol prihlasovateľom navrhnutý mechanizmus pre otvárač na konzervy typu opísaného vdokumente US 4,365,417, ktorý je...

PTEN inhibítor alebo otvárač Maxi-K kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1506

Dátum: 24.02.2004

Autor: Hong Ki Whan

MPK: A61K 31/47, A61P 25/00

Značky: inhibitor, maxi-k, kanálov, otvárač

Text:

...agregáciu doštičiek a vazodilatačnú aktivitu, vykazujú aktivitu inhibujúcu PTEN, a preto sú užitočné ako inhibítor PTEN, čím sa dosiahol predložený vynález.0006 Ďalej, predkladatelia pri štúdiach funkčnej analýzy Maxi-K kanálov objavili, že tetrazolylalkoxydihýdrokarbostyrilové zlúčeniny vzorca (I) alebo ich soľ, ako je uvedené vyššie, najmä 6-4-(1-cyklohexyl-1 H-tetrazol-5-yl)butoxy-3,4-dihydro-karbostyril alebo jeho soľ, o ktorých...

Otvárač dverí na princípe kľudového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1777

Dátum: 13.11.2002

Autori: Fischbach Stefan, Peper Hendrik, Hausladen Volker

MPK: E05B 47/06, E05B 55/00

Značky: prúdu, dveří, otvárač, kľudového, princípe

Text:

...článok prostredníctvom valćeka. Tento blokovací článok zasahuje v závislosti od polohy posúvača do zatváracieho prvku, Čím jeAk je regulačný prvok pod prúdom a ťahadlo zatiahnuté, nachádzasa posúvač V spodnej polohe, v ktorej po obryse posúvača vedenýblokovací článok drží zatvárací prvok zatvorený a drží dvere, ktoré sú V zábere so zatváracím prvkom, v zatvorenej polohe.Ak je riadiaci prvok bez zapojeného prúdu alebo ak prúd...

Univerzálny otvárač plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2341

Dátum: 18.01.2000

Autor: Masák Hynek

MPK: B67B 7/18

Značky: plášťových, otvárač, univerzálny, fliaš

Text:

...a že teleso je opatrenê najmenej jedným odľahčením.Prehľad Qbrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 rez univerzálnym otváračom plastových fliaš, obr. 2 spodný pohľad na univerzálny otvárač plastových fliaš a obr. 3 detail steny kónickêho otvoru s naznačenými drážkami a štvorcovými výstupkami.Univerzálny otvárač plastových fliaš, podľa obr. 1 až 3 je tvorený telesom 1, ktoré...

Otvárač skleníkových a pareniskových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1180

Dátum: 03.07.1996

Autor: Suchánek Oldřich

MPK: E05B 51/02

Značky: skleníkových, okien, otvárač, pareniskových

Text:

...z jeho otvorenej strany, obr. 2 pôdorysný .pohľad naOtvárač neznázornených sklenníkových a pareniskových okien pozostáva podľa príkladu uskutočnenia z nosníka l, tvoreného napríklad masívnou pásovinou, ku ktorému je na zadnom konci pripojený zadný čap g a na prednom konci .predný čap ž. Na prednom čape à je výkyvne usporiadaná -vyklápacia dvojramenná páka gknapríklad vo forme dvochuparalelne upravených trojuholníkovitých prírezov 5, medzi...

Otvárač nápojových kartónových škatúľ s výlevkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 794

Dátum: 10.05.1995

Autori: Ruszó Jan, Gašpar Zdeněk

MPK: B67B 7/48

Značky: otvárač, výlevkou, škatúľ, kartónových, nápojových

Text:

...vybavena plošnýmzoolabonim. ktoré v prooho-ooh do zostavajúooj plochy bokovvaničky vytvárajú dorazovo hrany. Proäuvné viočko Je naJodnom konci vybavené zoolabonim a na druhom konci Je skosonépod uhlom rovnajúoim ea poetaveniu uhlu etojin naeúvaoieho rohu. pričom kolmo k ploche etredovej časti viečka sú ueporiadané vodiace krídla e bočnými hranami a epodnýmine hrany konca preeuvnčho viečka súna jeho spodnej ploche vybavené výetupkovým...