Patenty so značkou «otočného»

Zábrana proti chybnému polohovaniu pre kovanie ťahadla voči rámu otočného krídla okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14183

Dátum: 20.10.2010

Autori: Hakenes Andreas, Kaup Ludger, Paschert Clemens

MPK: E05B 63/18, E05D 15/526

Značky: otočného, zábrana, ťahadla, polohovaniu, proti, voči, rámu, křídla, chybnému, kovanie

Text:

...liatia, nakoľko vahadlo má ložiskovú os na uloženie v tejto ložiskovej konzole. Zábrana proti chybnému polohovaniu podľa vynálezu je rovnako vhodná pre vľavo aj vpravo zavesené kridlo, nakoľko tlačidlo má nábehovú plochu a lebo sa toto tlačidlo dá namontovať s rôznym nasmerovanínx nábehovej plochy. V najjednoduchšom prípade sa dátoto tlačidlo namontovať na vahadlo V dvoch o 180 ° pootočených0009 Bezprostredné predpätie blokujúceho telesa si...

Usporiadanie otočného stola veľkého obrábacieho stroja, najmä karuselu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13896

Dátum: 20.08.2008

Autor: Luska Petr

MPK: B23Q 5/10, H02K 26/00

Značky: stola, otočného, usporiadanie, velkého, obrábacieho, stroja, karuselů, najmä

Text:

...Na zjednodušenie konštrukcie úložného systému používaných pri obrábacích strojoch, najmä karuseloch, je výhodné, keď je medzi podstavcom stroja a pracovnou doskou na ich proximálnom konci usporiadané radiálne ložisko a vyvedené vedenie mazacej sústavy a na distálnom konci usporiadané axiálne ložisko napojené na vedenie mazacej sústavy.0008 Pohon pre stroje, je konštrukčne upravený na použitie ako generátor na výrobu elektrickej energie....

Spôsob regulácie trojfázového stroja bez mechanického otočného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286265

Dátum: 23.05.2008

Autor: Schrödl Manfred

MPK: H02P 21/14

Značky: stroja, trojfázového, mechanického, regulácie, otočného, spôsob, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie trojfázového stroja (8) bez mechanického snímača, pri ktorom sa meria jediná merateľná premenná hodnota pomocného vradeného obvodu (zk), ktorou je prúd (Izk) alebo napätie (Uzk). Pritom sa zisťuje vzťah medzi nárastom fázového prúdu a indukovaným prúdom pomocou skutočného stavu zopnutia meniča (1), ktorý zodpovedá magnetickému toku alebo polohe rotora trojfázového stroja (8). Menič (1) je na vstupe (2) napájaný striedavým...

Spôsob presného osádzania otočného závesu na zasklievacom dieli, otočný záves a zasklievací diel vybavený otočným závesom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10693

Dátum: 21.12.2007

Autori: Brebion Raymond, Lamoureux Laurent, De Paoli Martial

MPK: B60J 5/10, B60J 1/18

Značky: otočným, přesného, závesom, dieli, zasklievacom, otočného, závěs, zasklievací, závěsu, spôsob, osádzania, otočný, vybavený

Text:

...z európskej patentovej prihlášky č. EP 1 661 742 riešenie, ktoré sa pokúša odstrániť všetky tieto nevýhody. Každýotočný záves zasklievacej jednotky je vybavený guľovým kĺbom, ktorého časť jevložená medzi krídlo otočného závesu a zasklievací diel zasklievacej jednotky. 0017 Koncepcia a montáž týchto otočných závesov je však zložitá, pretože guľový klb je v skutočnosti dvojitý, s dvoma gulovými plochami uloženými na jednej a druhej strane...

Plochý koncový blok na nesenie otočného naprašovacieho terča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5160

Dátum: 11.10.2005

Autori: Dellaert Krist, De Bosscher Wilmert, Lapeire Gregory, De Boever Joannes

MPK: H01J 37/32, C23C 14/34

Značky: koncový, otočného, plochy, nesenie, naprašovacieho, terča

Text:

...bloky sú namontované na stenu, ktorá je paralelná s osou otáčania terča. Tieto koncové bloky sú obvykle namontované na spodnú stranu vrchnej časti krytu obsahujúcej prídavné zariadenie. Pre ľahkú výmenu terča a údržbu sa môže vrchná časť krytu spolu skoncovými blokmi a namontovaným terčom ako celok zodvihnút zveľkoplošnéhoJednoduché priame koncové bloky, ktore sú opísané napr. v dokumente US 5,200,049(obr. l) a V ktorých sú všetky...

Ovládací mechanizmus pre blokovanie otočného krytu pre sedačkovú lanovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4726

Dátum: 23.08.2005

Autori: Michel Daniel, Coudurier Stéphane

MPK: B61B 12/00

Značky: ovládací, sedačkovú, otočného, mechanizmus, lanovku, krytu, blokovanie

Text:

...západky, ktoráobsahuje naklonenú rampu a zárez približne kolmý vzhladom na prvé- lanový spoj prepája ovládacie prvky a stredný uplnaci bod ovládacej páky- lanový spoj kĺže v puzdre, ktoré je pripevnené na závesné rameno prostrednictvom upínacích zariadení a na okraj blokovacieho mechanizmu- ovládacia páka má tvar V, jeden jej koniec sa napája na prvú os a druhý koniec nesie valček.Prehľad obrázkov na výkresoch0008 Ďalšie výhody avlastnosti...

Nosná konštrukcia otočného kresla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3386

Dátum: 03.12.2002

Autor: Mixa Roman

MPK: A47C 7/02, A47C 3/18

Značky: otočného, nosná, křesla, konštrukcia

Text:

...kolieskami (nie sú vyobrazené) na pohybMultifunkčný rám pozostáva zdvoch oblúkov nad sebou, pričom ramená spodného, sedadlového oblúka a vrchného, opierkového oblúka sú medzi sebouprepojené, vo výhodnom riešení sú prepojené dvomi vertikálnymi spojnicami.Ksedadlovému oblúku je pripevnený na aspoň jednom nosníku čap, ktorý je vložený do puzdra vtubuse. Uložený čap môže byť zaistený proti vysadeniu zpuzdraSedadlový oblúk slúži ako základňa pre...

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hartman Evžen, Novák Miroslav, Kušička Bohumil, Dolejší František

MPK: A01B 63/111

Značky: otočného, pluhu, zařízení, ovládání, opěrného

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Uloženie otočného čapu kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1283

Dátum: 06.11.1996

Autori: Totek Zdeněk, Třetina Josef

MPK: B60G 3/00, B60G 1/00

Značky: otočného, kolesa, uloženie, čapu

Text:

...nenáročnosti jednoduchý systém nastavovania predpätia v uložení. Vlastné nastavenie nie je pritom nutné vykonávať často, pretože ra diálne klzné plochy sú umiestnené V uzatvorenom mazanompriestore a tanierove pružiny svojou deformovateľnostou zaručujú predpàtie aj pri určitom opotrebovaní a deformácii radiálnych klzných plôch. Jednoduchost uloženia otoćného kolesa podľa technického riešenia vrátane nastavovacieho systémupredpàtia v...

Zariadenie na ovládanie otočného pohybu priečne posuvných ramien pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 662

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mezovský Peter, Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: ramien, pracovných, otočného, ovládanie, posuvných, pohybu, zariadenie, priečne, strojov

Text:

...hydromotorov pri manipulácii s kontejnerom. Obr.3zobrazuje v reze príklad konštrukčného riešenia hydromotora sZariadenie podla obr.1 a obr.2 pozostáva 2 dvoch priamočiarých hydromotorov 1, ktorých závesné oká sú vybavené kĺbovými ložiskamí, umožñujúcimi naklonit os kĺbového ložiska voči pozdĺžnej osi priamočiareho hydromotora o určitý, konštrukciou kĺbového ložiska daný, uhol. Priamočiare hydromotory sú cez svoje kĺbové ložiska jedným koncom...

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Stauber Herbert, Richter Wolfgang-dieter

MPK: B61F 5/00

Značky: otočného, spôsob, koľajových, rámu, podvozka, vozidiel, opracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: zapojení, pohonů, hydromotoru, brzděné, otočného, otoče, hydraulického, energie, využití, stroje, svršku

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zařízení k otáčení dvou nezávislých ramen otočného licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269732

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kopec Svatopluk, Bláha Milan

MPK: B22D 11/10, B22D 11/14

Značky: nezávislých, ramen, zařízení, otáčení, otočného, stojanu, licího

Text:

...a podobně. Výhodou je i to, že umožňuje vyeliminovat výrobní nepřesnosti a zabraňuje zaklíncvání ozubeného převodu.Na pripojených výkresoch je pčíkladně znazorněno zařízení podle vynálezu, kreslené ve svislém částečném řezu na obr. l jsou na každé rameno otočného licího stojanu dvě pohonné jednotky, přičemž pro lepší srozumitelnost je horní část od dolní části tohoto zařízení pootočena o 90 ° a na obr. 2 je detail uchycení jedné pohonné...

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: závěsu, přestavitelného, stabilizaci, výškově, otočného, zařízení

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Straka Jiří, Hirt Lubomír, Talacko Jiří, Engliš Karel

MPK: B66C 15/00

Značky: indikaci, zatížení, výložníkového, zařízení, opěrných, otočného, jeřábu, nastavení, vyhodnocení, optimální, elementů

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265706

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dolejší František, Hartman Evžen, Novák Miroslav Ing, Kušička Bohumil

MPK: A01B 3/42

Značky: zařízení, polohy, změnu, pluhu, otočného

Text:

...plocha li kyvné vidlice lg je opatřena ovládací vačkovou plochoulg ovládacího táhla lg rozvšděče ll, na nějž je napojen pracovní válec g. V konzole l je pomocí kluzného lože lg uložen vodící čep lg, nesoucí na svém konci blokovací čep gg, s výhodou kuželový, upravený pro styk s čelní plochou li kyvné vidlice lg a přes pracovnívybrání ll kyvné vidlice lg též pro styk s úložným vybráním gg ovládacího čepu Q. Vodicí ep lg je dříkem gl, na...

Zařízení pro zachycení a uvolnění otočného válcovacího trnu válcovačky kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244300

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: B21H 1/06

Značky: otočného, valcovačky, zařízení, kruhu, zachycení, válcovacího, uvolnění

Text:

...že k dolnímu konci vodicího pouzdra je připevněno nosné těleso, ke kterému jsou kyvně připevnčny nejméně dvě dvojzvratné páky, opatřenéna svých koncích kladkou, která v základní poloze zařízení zapadá do vybrání vytvořeném na dolním konci otočného válcovacího trnu. Svými druhými konci jsou dvojzvratné páky kyvně spojeny s tlačnými pružinami, kyvně připevněnými k noeněmu tělesu. V uVýhodou zařízení podle vynálezu je, že uvolnění a zachycení...

Těsnicí soustava vnitřního prostoru kruhového otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254879

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marek Jiří, Zdráhal Zdeněk

MPK: B23Q 1/16

Značky: vnitřního, prostoru, otočného, kruhového, soustava, těsnicí, stolu

Text:

...v klinové drážce, vytvořené ve spodní straně přesazenéčásti otočného stolu na druhé straně od kruhového vybraní.Příkladné provedení těsnicí soustavy vnitřního prostoru kruhového otočného stolu podle vynálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresech, kde na obr. 1 je celkové uspořádání v nárysném řezu a obr. 2 představuje detail uspořádání těsnicí manžety.Otočný stůl sestává mimo jiné z pevné části 7 a otočné desky l, ktorá je na svém...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zoň Vincent, Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: tlakového, stroja, ústrojenstvo, bubna, media, otočného, obrábacieho, rozvodné, upínačom

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Zapojení upínací soustavy výměnného stavebnicového upínacího zařízení otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241607

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nakatani Tokuji

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, soustavy, stolu, stavebnicového, upínací, výměnného, upínacího, otočného, zapojení

Text:

...zvolit lepší variantu.Příkladné provedení zapojení upínací soustavy 2417 výměnného stavebnicovêho upínacího zařízení otočné ho stolu, prevedené podle vynálezu, je schématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zapojení výměnného stavebnicového upínacího zařízení se dvěma vázanýmií upínacími místy, obr. 2 představuje jeho alternativní provedení se dvěma samostatnými soustavami dílčích upínačů a obr. 3 představuje...

Zařízení pro jištěné plynulé tlumení dojezdu otočného bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245150

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szücs Tamás, Mándi Attila

MPK: B02C 23/00

Značky: dojezdu, zařízení, jištěné, otočného, plynule, tlumení, bubnu

Text:

...se seřiditelnou tyčkou 16, v jejíž spodní častí je seřizovací kostka 17, spojená pálkou 18 s regulačním čepem 10. Regulační čep 1 I je ve styku s těsnlcííni kroužky 24 a zajištovací maticí 23. Na druhém rameni západky 4 je na boční straně připevněn šrouby 13 držák 12, v němž je na čepu 11 otočná upevněna jisticí kladka 5, jež je v alternativnírm styku s rolíatkovotl dráhou B se zaoblenými v-ýběhy,vytvuořenou na vačce 2. Západka 4 je svou...

Zariadenie pre ručné ovládanie elektrického pákového a otočného servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242538

Dátum: 15.11.1987

Autor: Orlický Jozef

MPK: H02P 1/04, F16K 31/05

Značky: pákového, otočného, ovládanie, servomotora, ručné, elektrického, zariadenie

Text:

...a spája ich na pevno. Názorné usporiadanie ručného ovládania podľa vynálezu je nakreslená na prlpojenom výkrese. Na hriadeli 7 na jeho vrchnej časti je u 4ložený otočne pastorok 4, ktorý s hriadelom 7 sa pevne spojí s unášačom B, ktorý je posuvne uložený V pozdlžnom valcovom otvore V drážkach hriadela 7. Prečnievajúce. krížové ramená unášača B cez hriadeľ 7 zapadajú do zárezov pastorka 4. Polohu unášača pre záber zaisťuje pružina B,...

Poháněcí mechanismus otočného roštu tlakového generátoru na zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240692

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stratil Jaroslav, Mach Josef, Skalický Petr, Hubálek Jan

MPK: C10J 3/42

Značky: otočného, tlakového, mechanismus, generátoru, zplyňování, uhlí, roštů, poháněcí

Text:

...je poháněcí mechanismus připojen. Rešením podle vynálezu se dosáhne úplného odstranění všech přídavných sil. které jinak vyvolává řetězový pohon. Také se odstrani použití složitých dilatečnioh spojek. Zjednodušením pohonu je snížena jeho hmotnost s ohledem na potřebný výstupní kroutici moment to přispivá k větší životnosti zařízení. uspořádání podle vynálezu umožní bez potíží využít více převodových skříní, které svými pastorky zabírají do...

Upínací nástavec otočného vícepolohového držáku ohraňovacích lisovníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242907

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trebichavský Ctibor, Redaj František

MPK: B21D 5/02

Značky: ohraňovacích, držáku, nástavec, otočného, upínací, vícepolohového, lisovníků

Text:

...ne nimi obr. I značí echematioky uspořádání upíneciho náetevce ne berenu ohreňoveciho lieu e obr. 2 znázorňuje v příčnem řezu podrobnoet provedení držáku e jeho upínání ne upimcim núetevci.Beran ohraňovaoího lieu neee upinecí nástavec z, , v něm je uložen v lołilkách 23 konci noeny hřídel 1 otočneho vicepolohového držáku 4, neeouoí lioovnik i. Neony hřídel 3, je opetřen v näkolike místech evá délky obvodovými dráłkeml g tvu-u T e v...

Pohonová jednotka otočného upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250275

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boček Mojmír, Richter František

MPK: B23Q 3/00

Značky: pohonová, jednotka, upínače, otočného

Text:

...do skříně 39 náhonu obrobku 22. Na výstupním hřídeli 12 je ve skříni 39 náhonu obrobku upevněno kuželové kolo Ba kuželového soukolí 8, jehož druhé kuželove kolo 8 h je upevněno na stavěcím hřídeli 18, který je ovrientován kolmo na směr výstupního hřídele 12. V prodloužení stavěcího hřídele 18 je upraveno kuželové soukolí 19 ručního stavění. Na straně upínaného obrobku je stavěcí hřídel 18 opatřen přítlačným talířem 2 U, protl kterému působí...

Zapojení otočného polohovacího stolu se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250089

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: stoly, otočnými, otočného, stolu, dělicími, zapojení, polohovacího, satelitními

Text:

...dělicích stolů je nápojen jeclnosměrně ~na příslušný blok 5 řízení elektromagnetického hydraulické-ho rozváděče, jednosměrně propojený s blokem G ovládání přímočarého hydromotoru,s blokem 7 ovládání zubové spojky a s blokem B ovládání zpětnovazebního válce satelitního otočneho dělicího stolu. Sepnutím ovládacích prvků v ovládaclm bloku 1 se přiv-ede elektrický signál do bloku 2 logických obvodů řízení cyklu automatického otočného...

Usporiadanie otočného bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249948

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: bubna, viacvretenovými, posuvovými, vreteníkmi, usporiadanie, otočného

Text:

...hlavne v jednoduchostia dokonalej tuhosti systému obrobok - nástroj.Príklad usporiadania otočnéh-o bubna s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi podľa vynálezu je schěmraticky znázornený na výkrese.Hlavné časti sú centrálny hriadel 5 s prírubou 3 a upínačmi 4, valivé radiálne a axiálne ložiská 7, bočnice 1 frémy a viacvre 4tenové posuvové vreteníky 2. Centrálny hriadel 5 je na jednom nenakreslenom konci opatrený náhonom a índexovacím...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nováček Petr, Jelínek Václav

MPK: B21J 13/08

Značky: zařízení, výkovků, střižnice, stolu, otočného, zakládání

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Uložení otočného čepu pro ovládání osy automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248294

Dátum: 12.02.1987

Autor: Koch Hans-joachim

MPK: B62D 7/18, F16C 25/08

Značky: čepu, ovládání, uložení, otočného, automobilů

Text:

...2 amnonneuo B Bane paöoueň nonepxnocwu non ynnoruTEHBHN ànemeuw I 2, nnoruo npnnerammero K Heuy. Ynnornenne caepxy ocymecr BHHBTCH npunepaywoů Kpumxoñ ll- V . 1- « Baemnee xonbuo nomunnuxa I cuonrnponano B noaopornbň uanýe 9 H aacwonope H 0 oTHocnren 5 HooceBoro cMemeHnaynopuun-óypruxou IO. Heoöxonnnoe ycnnne HarnraPperýnupyeTca nepe Monràxon uqnöopou yćranoBoqumx mañö 4 no nenuúnne sasopa S, Kax sro noxasano na nr.2.Run sworo...

Nosné ústrojí otočného rozdělovače hydraulické kapaliny zejména pro podvozky s otočnou nástavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247988

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pamětnický Bohumír, Špalek Jaromír, Bejda Jaroslav

MPK: E02F 3/34

Značky: otočnou, podvozky, nosné, rozdělovače, ústrojí, nástavbou, kapaliny, hydraulické, zejména, otočného

Text:

...těhel, ktoré jsou opačnými konci výwvně připojena ke konzole s pevnou částí, s výhodou skříně.Výhodou nosnőho ústrojí podle vynálezu je, že zajiiłuje volnost pusu v rediálním IISru a tím zabezpečuje stálou souosost otočnćho tölesa a pláitä otočnóho rozdčloveče. Noam ústrojí podle vynálezu tím zvyluje životnost těenieích kroužkd a vylučuje možnost zadření otočného telesa v pláöti otočného rozdälovače.Příkladná provedení nosného...

Kombinovaná opěra otočného čepu s předběžným natažením pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236924

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stemmler Kurt, Lehmann Joachim, Fey Axel

MPK: B62D 7/18

Značky: automobily, kombinovaná, otočného, opěra, natažením, předběžným, čepu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automobilové techniky. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení větší pružnosti mezi horní a dolní opěrou, při potřebě výpočtu ramen otočného čepu jen podle zatížení a také ve vytvořeném těsnění, mající velkou životnost. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření kombinované opěry otočného čapu s předběžným natažením, u které jen opěra nosného ramene otočného čepu má předběžné natažení. Vynález spočívá v tom, že se svorník s jedné...

Zařízení pro upínání otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227184

Dátum: 15.06.1986

Autor: Štěpnička Josef

Značky: stolu, zařízení, upínání, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání otočného stolu na saně obráběcího stroje, umístěné v prostoru saní pod stolem, ovládané hydraulicky, vyznačené tím, že sestává z ploché lišty (1) kruhového tvaru, pevně spojené s otočným stolem (2), zasahující svým obvodem do výřezu nejméně jednoho segmentového tělesa (3), pevně spojeného se saněmi (4), v němž jsou upraveny proti sobě ve dvojicích hydraulické válce s písty (5) z obou stran lišty (1), mezi níž a písty (5)...