Patenty so značkou «otočné»

Otočné delo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19874

Dátum: 30.10.2013

Autori: Remangeon Bertrand, Grelat Philippe, De Souza Jérémy

MPK: F41A 27/22, F41A 23/28

Značky: otočné

Text:

...a obsahuje otočný veniec 10 b, ktorý vyčnieva voči homej ploche 10 a. V stredovej časti dosky 10 otáčania sa nachádza driek rúrkového tvaru 10 c, ktorým je vymedzený valcový otvor. Horná plocha 10 a, otočný veniec 10 b a driek rúrkového tvaru 10 c majú totožnú os otáčania 9, ktorá je približne zvislá 9.0016 Doska 10 otáčania má pohonný prostriedok 11 pozostávajúci z hydraulického motora 11 a,ktorý poháňa pastorok 11 b prostrednictvom uhlového...

Otočné zariadenie na príjem a manipuláciu s tovarom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18489

Dátum: 23.08.2011

Autor: Hognaland Ingvar

MPK: B65B 43/50, B65G 1/137, B65G 1/133...

Značky: tovarom, příjem, zariadenie, manipuláciu, otočné

Text:

...zariadenie ďalej má postupnosť nosných členov, 2 ktorých každý podporuje príslušný kontajner, a ktoré sú prepravované po krokoch poháňaným stolom okolo zvislejosi v rámci ovládacej jednotky, aby priviedol ďalší kontajner doplniacej stanice, keď je predchádzajúci kontajner naplnený vopred určeným počtom valivých telies a prúd valivých telies je odrezaný, pretože sa stôl otáča a/alebo V neprítomnosti prázdneho kontajnera na plniacej...

Klanicový systém s otočne uloženými klanicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5552

Dátum: 07.10.2010

Autori: Cerva Eduard, Hlinka Jiří

MPK: B61D 45/00

Značky: uloženými, klanicový, otočné, systém, klanicami

Text:

...mimo priestoru nakladacích a vykladacích prostriedkov- klaníce nie sú vyrobené z vysokopevných ocelí, čo umožňuje jednoduché opravy -rovnanie pomocou nahrievania. Vysokopevné ocele rovnanie za tepla nedovoľujú (nahrievaním znižujú svoju pevnosť).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený celkový pohľad na klanice v pracovnej polohe, na obr. 2 na klanice v odkladacej polohe. Jednotlivé súčasti klanicového systému zobrazujú nasledovne...

PROTIPOŽIARNA BRÁNA S OTOČNE ULOŽENÝMI PROTIPOŽIARNYMI DVERAMI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13095

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 3/82, E06B 5/16

Značky: dverami, protipožiarna, otočné, brána, uloženými, protipožiarnymi

Text:

...Aby sa celkové protipožiarne zariadenie vyhotovilo nehorľavo je výhodné,ak ako stenový prvok je navrhnutá protipožiarna brána, ktorá vykazuje prinajmenšom jeden protipožiarny prvok sdvomi kryclmi doskami, medzi ktorými je vložená náplň z nehorľavého materiálu. Pri tomto je priaznivé, ak krycia doska tejto protipožiarnej brány vykazuje v rohovej oblasti zahĺbenie.0009 Opticky mimoriadne zodpovedajúce stvárnenie je dané vtedy, ak protipožiarne...

Otočné miešacie zariadenie na úpravu roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7030

Dátum: 05.07.2007

Autor: Schmeisser Dirk

MPK: C22B 9/00, C22B 21/00, B01F 3/04...

Značky: roztaveného, miešacie, otočné, úpravu, zariadenie

Text:

...jemnymi bublinami suchého inertného plynunapriklad chlóru, argónu, dusíka alebo ich zmesí. Obvykle sa toto vykonáva s použitím duteho hriadeľa, ku ktoremu je pripevnený rotor. Pri použití sa hriadeľ a rotor otáča a plyn prechádza dolu hriadelom a rozptyluje sa do roztaveneho kovu pomocou rotora. Použitie rotora skôr než prívodnej rúrky je oveľa účinnejšie, pretože ten vytvára veľké množstvo jemných bublin na spodku taveniny. Tieto bubliny...

Lišta na ochranu prstov, najmä pre vonkajšie a vnútorné otočné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6582

Dátum: 22.06.2007

Autori: Fritsche Wolfgang, Schiffers Herbert, Grein Horst

MPK: B60J 10/00, H01H 3/02, E05F 15/00...

Značky: dveře, otočné, vnútorné, lišta, prstov, ochranu, vonkajšie, najmä

Text:

...hrúbku, čím sa taktiež podporí vyvolanie zopnutia šikmo zvnútra na čelnú stenu vyvíjanou silou.0017 Keď je tvar čelnej steny konvexný, výsledné predpätie profilovej lišty umožňuje vyvíjanie sily, koncentrované v smere ku komore so spínacou lištou, ktoré podporí ľahké spustenie spínacieho signálu.0018 Profilová lišta výhodne vykazuje kruhovú stredovú komoru. Tým dostane celkový tesniaci profil symetricky stabilnú úpravu ako oporu pre...

Dvojložiskové otočné uloženie rotora vírnika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4558

Dátum: 07.09.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16C 35/00, B64C 27/32

Značky: vírnika, dvojložiskové, uloženie, otočné, rotora

Text:

...ktorému je prípevnené vahadlo rotora z listami rotora je schopné sa otáčať na prvom ložisku a cez hriadel rotora aj na druhom ložisku uloženom v spodnom púzdre.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje toto riešenie v reze a obr. 2 je doplňujúci, znázorňuje pozíciu rezu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDvojložiskové otočné uloženie rotora vímika, znázornené na obr. sa...

Zariadenie na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285094

Dátum: 18.05.2006

Autor: Liebscher Arne

MPK: E05F 15/20, E05F 15/10

Značky: otočné, otváranie, dvier, zariadenie, vrát, skládacích, núdzové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát, obsahujúcich aspoň jedno vonkajšie krídlo (2, 2') a jedno vnútorné krídlo (3, 3'), s aspoň dvoma krídlami (2, 2', 3, 3') navzájom spojenými pomocou výkyvného kĺbu (9, 9'). Vonkajšie krídlo (2, 2') je nútene vedené v otočnom kĺbe na zárubni alebo opore a voľné vnútorné krídlo (3, 3') obsahujúce hlavný zatvárací okraj (7, 7'), je nútene vedené na zárubni na alebo opore...

Otočné prenosové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5725

Dátum: 22.02.2006

Autori: Hörl Roland, Graf Heiko

MPK: H01F 38/00, B23Q 1/00

Značky: přenosové, zariadenie, otočné

Text:

...vinutí sú statorové väzbové vinutia a/alebo energetické vinutia prinajmenšom na svojich k rotoru priľahlých odbočkách vinutia opatrené dielektrickou krycou vrstvou. Táto krycia vrstva pritom môže byť zafarbená označovacou farbou, aby bolo možné zvonku na základe zmeny farby posúdiť opotrebenie. Krycia vrstva má s výhodou hrúbku steny 1 mm, s výhodou 0,5 mm. Ak je prídavne použité zariadenie na sledovanie elektrickej vodivosti krycej...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/155, B23Q 3/157...

Značky: nástrojov, měnič, lineárně, otočné, pohyblivým, nosičom

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Otočné uloženie bez trecích síl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4055

Dátum: 04.02.2005

Autor: Lukovič Miloš

MPK: F16C 32/04

Značky: třecích, otočné, uloženie

Text:

...povrchu magnetických plôch budú veľmi nízke aj odporové sily, vznikajúce vplyvom trenia vzduchu.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. 1 znázorňuje v reze časť osi rotora s nasunutým prstencovým magnetom orientovaným S - sevemým pólom k protiľahlému prstencovému magnetu, ktorý je smerom k rotoru orientovaný takisto S - sevemým pólom. Medzi sevemými pólmi magnetických plôch obidvoch prstencových magnetov je vzduchové medzera, vzniknutá...

Otočné alebo natáčacie zariadenie a pripojovací modul na otočné alebo natáčacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1602

Dátum: 13.04.2004

Autor: Hoch Andreas

MPK: F15B 15/00

Značky: otočné, připojovací, zariadenie, modul, natáčacie

Text:

...puzdra umiestnených blokovacích uložení, a tým nepriamo alebo bezprostredne do puzdra. Následne sa zaistíPodľa vynálezu môže byť ďalej také usporiadanie, že blokovací piest má uloženie pre blokovacie prostriedky a na uloženie sa napájajúce vodiace skosenie na nútené vedenie blokovacích prostriedkov pri dosiahnutí blokovacej polohy. Cez definované vodiace skosenie sa blokovacie prostriedky nútene vedú radiálne smerom von do zo strany puzdra...

Otočné a sklopné kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5730

Dátum: 27.11.2003

Autor: Türk Achim

MPK: E05D 15/48

Značky: otočné, kovanie, sklopné

Text:

...prvkami pre štrbinové sklopenie, ktoré je obzvlášť prijednoduchej konštrukcii bez manuálneho zásahu prestaviteľné a premeniteľné0010 Táto úloha sa pri otočnom asklopnom kovani tohto typu vyriešiznakmi význakovej časti nároku 1.0011 Pomocou uskutočnenia podľa vynálezu sa zariadenie na vytvorenie vetracej medzery otočného a sklopného zariadenia tohto typu pri prvej manipulácii hnaoej tyče kovanie v smere do sklopenej otvorenej polohy...

Otočné rameno s odpruženým sklopným výložníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3468

Dátum: 01.04.2003

Autori: Michalík Robert, Šebo Dušan, Penzeš Ivan, Mikuláš Ludovít

MPK: B25J 9/06, B23K 37/04, B25J 3/02...

Značky: odpruženým, otočné, sklopným, rameno, výložníkom

Text:

...upevnený v čape 4 zásobníkov pevného ramena 3 a čape 6 ramena 7 nastaviteľného pantograflckého pružiaceho mechanizmu, pričom prečnievajúca časť je ukončená otočným kĺbom 12 v ktorom je otočné upevnený druhý alebo podľa potreby ďalší segment ramena 11 b, ukončený funkčným zariadením 17. Otočné kĺby 12 segmentov odpruženého sklopného výložníka 11 a, 11 h umožňujú sklopenie výložníka do prepravnej polohy (obr. 2) pričom pracovná poloha(obr....

Otočné lôžko so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5051

Dátum: 19.12.2002

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/05, A61G 7/10

Značky: otočné, stabilitou, lôžko, zlepšenou

Text:

...úlohy sa podľa vynálezu uskutočňujeprostredníctvom znakov z význakovej časti nároku 1.Nové otočné lôžko stoji svojím podstavcom na podlahe,pričom body dotyku podstavca s podlahou definujú inštalačnú plochu. Inštalačná plocha je zvyčajne obdĺžniková. Najväčší rozmer obdĺžnika prebieha rovnobežne s pozdĺžnym smerom lôžka. Pomocou otočného kĺbového závesu je na podstavci upevnené usporiadanie rámu lôžka tak, že rám lôžka sa môže voči podstavcu...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1163

Dátum: 23.08.2002

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 29/00, E05B 21/00

Značky: uloženým, otočné, valcovým, válcová, lôžkom, jadrom, zámka

Text:

...pretože nos 21 zastáva v sedle 13.Vďalšom vyhotovení, ktoré je znázornené na obr. 5 a 6, sú na doštičkách g upravené prídavné blokovacie prvky vtvare blokovacích nosov. Tieto blokovacie nosy 11 vblokovacej polohe zapadajú do sedlovej drážky E valcového lôžka § a prídavne kzablokovanému zamykaciemu čapu 51 zabraňujú otáčanie valcového jadra g vo valcovom lôžku 5. Naproti tomu, pri použití správneho kľúča sú blokovacie nosy-17 vo vnútri...

Otočné kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3297

Dátum: 18.07.2002

Autor: Sauter Karl-jürgen

MPK: B60N 2/235, G05G 5/00

Značky: otočné, kovanie

Text:

...Ďalšie znaky vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0014 Na priložených výkresoch sú znázornené príklady uskutočnenia vynálezu, ktoré sú bližšie opísané ďalej. Na výkresoch znázorňujeObrázok 1 otočné kovanie podľa vynálezu vrozobranom stavev perspektíve, Obrázok 2 čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného kovania podľapohľad v smere šípky lll na obrázku 2,rez pozdĺž čiary lVllV na obrázku 3.čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného...

Trojkolesový motorový vozík s náhonom na otočné riadiace koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1658

Dátum: 05.11.1997

Autor: Fudaly Ladislav

MPK: B62D 61/00

Značky: otočné, vozík, motorový, riadiace, koleso, náhonom, trojkolesový

Text:

...kolesa a ovládanie brzdy, ktoré prechádza vertikálnym nábojom otočnej vidlice je posuvné vo vertíkálnom smere a skladá sa z dvoch oproti sebe otočných častí.Takto riešené uloženie ovládacích prvkov umožňuje neobmedzené otáčanievidlice riadiaceho kolesa okolo svojej vertikálnej osiPrehľad obrázkov na yýkreseNa obr. 1 je trojkolesový motorový vozík pre telesne postílmutých odkázaných na invalidný vozík, obr. 2 zobrazuje nájazd invalidného vozíka...

Zariadenie na prenos tlakového média z pevných na otočné súčasti strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278108

Dátum: 13.08.1991

Autori: Kavulok Gustav, Vojnar Vilém, Tacina Jan, Moldrzyk Ervín, Lipka Stanislav, Zabystrzan Oto, Supik Stanislav

MPK: F16L 27/00, F15B 13/02, F16L 27/10...

Značky: súčastí, prenos, otočné, media, zariadenie, tlakového, pevných, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené najmä na hydraulické alebo pneumatické systémy manipulátorov. Pozostáva z pevnej skrine s vonkajším spojovacím hranolom na prívodný tlakový systém, ktorý je spojovacími hadicami spojený s vnútorným spojovacím hranolom na vonkajší tlakový systém otočnej súčasti stroja, pričom podstata riešenia spočíva v tom, že pevná skriňa (1) je vnútri vybavená otočne uloženým navíjacím bubnom (3) spojovacích hadíc (7). Navíjací bubon (3)...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: násypce, zařízení, zdviháku, šachtové, hydraulických, otočné, zavážecího, upevněných, ovládání

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Zdvihací a otočné ústrojí výsypného úseku trubkové výsypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268165

Dátum: 14.03.1990

Autor: Böcker Albert

MPK: E04G 23/08, B65G 11/14

Značky: výsypného, ústrojí, výsypky, trubkové, otočné, úseků, zdvihací

Text:

...přičemž tyto lanové kladky jsou uspořádány mezi rameny profilu vePopaané provedení má tu výhodu, že úsek tažného lane, který je uspořádàn mezi lanovými kladkaml nad otočným spojením na jedné straně skluzové věže a lanovou kladkou v příčníku a úsek tažného lane, který je uspořádán mezi další kladkou v příčníku a pevným bodem na druhé straně skluzné věže prochází relativně daleko bočně od skluzové věže, což uenadňuje boční vykyvování...

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: přestavitelného, výškově, utěsnění, otočné, závěsu, zařízení

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Upínací pozice s nejméně dvěma otočně uloženými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267588

Dátum: 12.02.1990

Autori: Neužil Milan, Mašek Jiří, Doležal Herbert, Vejmelka Jiří

MPK: H03K 3/14

Značky: upínací, rameny, dvěma, otočné, pozice, nejméně, uloženými

Text:

...je tvořeno otočně uloženým ramenem nebosuvnč uloženým čepem s proměnným průřezem s aretací poloh.Upínací pozice podle vynálezu umožnuje umístit dvěskIeněnć trubkovć banky paralelne blizko sebe, zojištuje přesnou vzdálenost vnějšího líce stěn baněk a umožnuje v průběhu procovní operace jejich další těsně přiblížení. Dvě skleněné trubkovć banky jsou pohyblivými prizmnty přitlačovány k znrážce. ohybem znrážky se trubkové banky k sobě...

Spoj otočné koncovky podlahové hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265190

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/02

Značky: prachu, otočné, hubice, podlahové, koncovky, vysavače

Text:

...spoj 5 vysokou životnosti bez použití přídavných spojovacích součástí se sníženými materiálovými a mzdovými náklady.Na Výkresu je na obr. 1 znázorněno v osovém řezu otočné spojení, sestávající z kolena a kloubu, tělesa hubice, na obr. Z je vyznačeno v axonometrickém pohledu koleno a na obr. 3 je v tomto pohledu v částečném řezu kloub tělesa hubice.Na kolenu l je vytvořena válcová část 3, která je ukončena mezikružím 35, tvořící přechod...

Zapojení pro řízení vícepolohové otočné vrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264390

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05B 19/00

Značky: vrtací, stanice, řízení, vícepolohové, zapojení, otočné

Text:

...a třetím výstupem žil s prvním vstupem zl a prvním výstupem ZŠ bloku Z pro řízení první skupiny pracovních jednotek, svým pátým vstupem 32 a čtvrtým výstupem 313 s prvním vstupem êl a prvním výstupem êä bloku § pro řízení druhé skupíny pracovních jednoteka svým Šestým vstupem 53 a pátým výstupom 213 s prvním vstupem21 a prvním výstupem 2 bloku 2 pro řízení krokového dopravníku. Blok 2 je svým druhým vstupem 33 a druhým výstupem 33...

Upínací zařízení otočné části polohovadla robotizovaného pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261705

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hoffmann Petr, Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: robotizovaného, polohovadla, částí, otočné, zařízení, upínací, pracoviště

Text:

...osová uložení, to je Jak na kulovém, tak na středícím čepu umožňují osový, výkyvný i otočný pohyb a unášecí element zajištuje fixaci technologického přípravku a přenos kroutícího momentu při otáčení nosné částiíje zaručene pružné uložení technologického přípravku v otočné části polohovedla tak, že všechny technologické i výrobní nepřesnosti a deformace nezatěžují mechanizmus polohovadla přídavnymi paeivními odpory,nezvyšují potřebu...

Zařízení pro přenos polohové informace z otočné části stroje na nepohyblivou část stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256278

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bělovský Jan, Toman Otakar, Svoboda Josef

MPK: C21D 1/00

Značky: polohové, část, prenos, otočné, informace, stroje, zařízení, částí, nepohyblivou

Text:

...278 čarých pneunatických notorů je stejné a všechny navzájom shodné skupiny přínočarých pneunatických notorů jsou umistěny ve stejné potoze, něřené ve saěru osy otàčeni otočné části stroje. Dále je podstatou vynàlezu to, že přiaočarà pneumatické aotory mají pístní tyče nekruhového průřezu.Podstatnou výhodou začízeni pro přenos polohové informacez otočné časti stroje na nepohyblivou část stroje podle vynálezu je vhodnost zařízení pro práci v...

Zařízení na přívod a odvod chladícího média pro otočné retorty tlakových generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242657

Dátum: 01.04.1988

Autori: Navrátil Stanislav, Kýr Ladislav, Raba František

MPK: C10J 3/42

Značky: zařízení, odvod, chladicího, přívod, retorty, media, generátoru, tlakových, otočné

Text:

...průtok chladíva odstraní nebezpečí nedokonalého vychlazení retorty,rozhrnovacích trną a tím se zabráni přehřátí, deformacím a praskání použitého materiálu.Příklad provedení zařízení na přívod a odvod chladícího mědía pro otočné retorty podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkresu, kde je znàzorněn řez otočnou retortou.V ose retorty 1 otočné uložené v axíàlněradíálním ložísku 31 a poháněné pastorkem gg je umístěno neotočné...

Otočné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255365

Dátum: 15.03.1988

Autor: Černáček Ľudovít

MPK: A61B 6/04, A61G 7/04

Značky: ložisko, otočné

Text:

...na ráme, ktorý nesie tiež stabilizačné kolečka, pričom vrchná časť kruhového plášťa je snimateľná.Otočný alebo kývavý pohyb lôžka a z neho odvodená sústavná zmena polohy ležiaceho, vyvolávajú dokonalý pocit uvoľnenia a tým aj regeneráciu fyzických i psychických síl. Konštrukcia stojanu umožňuje zosunút pod lôžko manipulačný vozík so zdvíhacim mechanizmom, čo má mimoriadny význam najmä pri používaní lôžka v zdravotníckych zariadeniach....

Presuvno otočné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 255335

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Kahanec Stanislav, Čačo Jozef

MPK: B23Q 7/00

Značky: otočné, presuvno, zariadenie, paliet

Text:

...prostredníctvom priamočiarych vedení 15 posuvne uložený na n-osnlom ráme 1 a otočné stoly 3 sú prostrednictvom vertikálne orientovaných otoč ~ ných vedení 14 uložené V presuvnom ráme2. K presuvnému rámu 2 sú pripevnené dve otočné pohonové jednotky 9, z ktorých každá je samostatne prepojené prostrednictvom maltézskeho mechanizmu lll na jeden otočný stôl 3. K presuvnémtt rámu 2 je ďalej pripevnená presuvná pohonové jednotka 4 ukončená záberovým...

Labyrintové těsnění přívodu oleje z pevné do otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242557

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ryšánek Vladimír, Král Jan

MPK: F16J 15/34

Značky: stroje, částí, pevně, otočné, přívodů, labyrintové, oleje, těsnění

Text:

...tělesem, je v místě nnlového přetlaku uapořádán odpadní prostor, 3 nímž jsou kenálky vzájemné nezávisle apojeny labyrintové koůrky.Labyrintové těsnění je možné využít především tam, kde se dosahuje vysoké obvodové rychlosti, nebo v případě zemezení vzniku teple na co nejmenší míru. zaručuje vysokou opolehlivoet těsnění po dlouhou dobu,bez nároku na kontrolu o výměna opotře-v bovaných dílů.4 Příklad provedení vynálezu na obráběeím stroji...

Zařízení pro spojitou indikaci malých úhlových změn polohy dvou otočně spojených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246735

Dátum: 15.12.1987

Autori: Toman Stanislav, Kudrna Rudolf

MPK: G01B 5/24

Značky: malých, spojených, zařízení, úhlových, změn, otočné, indikaci, spojitou, dílů, polohy

Text:

...častou a odbornou údržbu, může být konstruováno do prostředí s podstatne vyšší teplotou než dosud používaná podobná zařízení. Umožňuje získat spojitou informaci o úhlové odchylce, kterou lze využít buď V celém jejím průběhu, nebo pouze na indikaci požadovaných krajních hodnot. Dal 4ší výhodou zařízení podle vynálezu je jeho nízká cena, malá materiálová náročnost a pracnost.Další výhodou jsou malé rozměry, vzhledem k velikosti výstupního...

Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie otočne pripojenej k stavbe

Načítavanie...

Číslo patentu: 242457

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nudelman Boris Izrailovie

MPK: E02B 7/42

Značky: pripojenej, stavbe, hradiacej, zariadenie, konštrukcie, ovládacie, otočné, hydromotorom, priamočiarym

Text:

...cez klín zasúvateľný do vidlice páky a doplnený polstným svorníkom.Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie podľa vynálezu má viaceré výhody. Priamočiary hydromotor vnáša do spojovacej tyče silu, ktorá je V základnej hradiacej polohe približne 2,4 násobne väčšia, ako je sila V jeho tyčí,a táto zvýšená sila pôsobí na hradiacu konštrukciu točivým momentom asi 1,7 násobne väčším, ako je točivý moment pri...

Otočné rameno prístroja na skúšanie odolnosti materiálov proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242196

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 3/56

Značky: skúšanie, otočné, prístroja, rameno, materiálov, odolností, opotrebeniu, proti

Text:

...° okolo zvislej osi styk ďalšej skúšobnej vzorky s abrazívnyin materiálom na otočnom tanieri, pretože Skúšobné vzorky sú upnuté v obidvoch upínacích hlavách.Hlavná výhoda otočného ramena prístroja na skúšanie odolnosti materialov proti opotrebeniu podľa tohoto vynálezu je v tom,že zabezpečí možnost rýchlej výmeny skúšobných vzoriek a že odstráni nutnosť spätného presunutia upínacej hlavy do východzej polohy a tým je vykonávanie skúšok časovo...

Zařízení pro indikaci a signalizaci polohy otočné části mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241010

Dátum: 15.08.1987

Autor: Frey Augustín

MPK: G01B 5/24, G01B 7/30

Značky: indikaci, částí, polohy, signalizaci, zařízení, mechanismu, otočné

Text:

...měniče signálu dále od pevné části 3 v 1 (obr. sc).U provedení podle obr 3 d je otočný prstenec 307, k němuž je přípevněno spínací čidlo 309 se stoupající dráhou, uložen na dalším otočném prstenci 325, který je poháněn převodem ožubeného kola proti síle tření. U tohoto provedení vykonává kladka kladkové páky 310 radiální pohyb, čímž je umožněno používat měniče signálů v libo 241.010. volném počtulibovolnéín typu mikrospí nače, magnetické...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchové, tryska, pomocná, tryskové, stavy, dvojtrysky, tkalcovské, otočné

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...