Patenty so značkou «otočná»

Otočná záchytka a zámka dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18270

Dátum: 03.05.2011

Autori: Debroucke François, Duriez Laurent

MPK: E05B 77/40, E05B 85/24

Značky: automobilů, zámka, záchytka, otočná, dveří

Text:

...pravidelne rozmiestnené okolo prechodného valcového otvoru na jednej aj druhej strane uvedených koncov prechodného valcového otvoru,- uvedené kompenzačné výstupky sú získané vylisovaním kovového tela záchytky, pričom sa vytvorí komplementárne vystuženie strany otočnej záchytky, ktorá je protiľahlá k strane- uvedené kovové telo je aspoň čiastočne prevrstvené plastovým povlakom získaným technikou prevrstveného vstrekovania najmä za účelom...

Otočná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18679

Dátum: 15.04.2010

Autori: Cohen Arik, Rimer Ofer, Levin Asaf, Fabian Izhak, Levin Shalom, Altman Nir

MPK: A61B 17/064

Značky: otočná, príchytka

Text:

...znázorňuje otočnú príchytku30, vyrobenú a funkčnú podla uskutočnenia tohto vynálezu.0016 Príchytka 30 obsahuje špirálovité teliesko 32, so základňou 34 s uzavretou slučkou a špirálu špirálovitých závitov 36, ktoré prechádzajú od základne 34 a ktoré končia v špičke 38 na prepichovanie tkaniva (nie je ukázané). Ako je vidiet na Obr. 2 B a 2 C, každá z clevok 36 má prierez s vnútorným obvodom, obsahujúcim aspoň jednu oblúkovitú časť a aspoň...

Otočná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287061

Dátum: 30.09.2009

Autor: Mura Sante

MPK: E05D 15/48

Značky: otočná, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná konštrukcia otáčajúca rám, zvlášť okenný, v dvoch smeroch kolmých na seba, pozostávajúca z rámu a vonkajšej kazety, v ktorej je umiestnený rám a aktívna rúčka. Pozostáva z prvého posuvného mechanizmu (45) spojeného s rúčkou (46), ktorá riadi selektívne posunutie vnútorného rámu (6) s tabuľou (7), vonkajšej kazety (8) do prvej, druhej a tretej operatívnej polohy, v ktorej sa vnútorný rám (6) otáča okolo horizontálnej rotačnej osi,...

Otočná valcová zámková vložka bezpečnostného zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4454

Dátum: 08.03.2005

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 27/00

Značky: vložka, otočná, zámku, bezpečnostného, zámková, válcová

Text:

...uchytenie vždy jedného statorového koliku 25.0013 Na obrázku 3 blokujú všetky statorové koliky 25 rotor 2 negatívne, t.j. líniu strihu medzi rotorom 2 a statorom 3. Statorové koliky 25 dosadajú na palec 10, 10 a, resp. 10 b. Ak sa do kľúčovej drážky 5 rotora 2 vloží kľúč 4 zobrazený na obrázku 4, tak stavítka Z 1 až Z 3 sa zaradia podľa obrazku 4. Rotor 2 je takto voľný a možno nim otáčať. Na zaradenie stavitok Z 1 až Z 3 má kľúč 4 otvory .9,...

Otočná podložka na podávanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3094

Dátum: 04.02.2005

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/02, B23Q 1/25

Značky: súčiastok, podávanie, otočná, podložka

Text:

...otáčania sa 11.0013 Každá z plôch 6 a 9 môže byť doplnená Vertikálnymi stenami oddelenia nákladu, ktorý je prenášaný z ľavej strany obrázku V smere šípky A a ktorý je Vykladaný na pravej strane tohto obrázku podľa šípky B.0014 Rám 4 zahŕňa V spodnej časti, medzi podpornými nosníkmi konštrukcie dvoch kĺbových čapov 5 a a 5 b dve kovové doštičky 12,13 ktoré tvoria dotykovú plochu pre pružiace prvky ako pružiny 14 a 15, každá smerujúca k...

Premiestniteľná a otočná panelová konštrukcia a jej vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16275

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hilliaho Erkki

MPK: E05D 15/58, E05D 15/06

Značky: otočná, konštrukcia, premiestnitelná, vedenie, panelová

Text:

...od častí vodiacej lišty použitej ako pánt. Na hornej strane panela je možné použiť časti vodiacej lišty zdoterajšieho stavu techniky a otvory vytvorené v hornom profile, ktoré umožňujú otvorenie panelu. Normálne je otváraniemožné len v jednom priečnom smere vzhľadom k vodiacim lištám.0008 Vynález bude ďalej podrobnejšie opísaný svyužitím príkladného uskutočnenia, pričom bude zároveň odkazované na priložené obrázky, kdeObr. 1 zobrazuje...

Otočná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 140

Dátum: 07.10.2003

Autor: Wotke Andreas

MPK: E06B 11/08

Značky: závora, otočná

Text:

...význakovej časti nároku 3 je zaistené, že pri pokuse nejakej osoby prejst priechodom bez oprávnenia pre prístup sa otočná závora po zablokovaní priechodu otočí do svojho základného postavenia, ktoré uvoľňuje priechod až vtedy, ked senzor osôb nedetegoval žiadnu osobuv oblasti otočnej závory. To je potrebné preto, aby sa zabránilo prechodu takejneoprávnenej osoby, ktorá by sa po zablokovaní otočnej závory ešte mohla0011 Pokial sa však...

Otočná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2267

Dátum: 13.12.2002

Autor: Katsuta Takashi

MPK: F16L 39/00, F16L 27/00

Značky: spojka, otočná

Text:

...priechod 50, drážka 51, priechod 52 a výpust S 4 tvoria prvý priechod 5, zatial čo vstupný otvor 63, priechod 60, drážka 61, priechod 62 a výpust 64 tvoria druhý priechod 6.Ďalej, v tejto otočnej spojke RJ, ked vstupný otvor 53 a výpust 54 sú súosové ako je zobrazené na obr. 3 (stav, v ktorom značka 19 pevnej strany a značka 29 otočnej strany sú posunuté o 90 stupňov jedna od druhej), priechod 52 je posunutý o 90 stupňov od dovnútra...

Otočná zbraňová veža pre vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 787

Dátum: 09.09.2002

Autori: Möller Jan, Lundqvist Malin

MPK: F41A 27/00, F41A 23/00

Značky: vojenské, zbraňová, vozidlo, otočná, veža

Text:

...určená pre Vojenské vozidlá, označená všeobecne vzťahovou značkou 10, ktorá je vybavená automatickou zbraňou strednej ráže V podobe automatického kanónu 12 a zbraňou pomerne ťažkého kalibru V podobe granátometu 14 (alebo kanónu), kde obidve zbrane 12 a 14 sú usporiadané navzájom rovnobežne a sú namontované V lafete usadenej V zbraňovej veži 10 tak, že sú spoločne otočné okolo spoločnej vodorovnej otočnej osi 18. Zbraňová veže 10 je naopak...

Otočná vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281940

Dátum: 09.07.2001

Autor: Tratz Herbert

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04

Značky: pevný, vykurovacia, materiál, komora, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na pevný materiál, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi, hlavne bubon na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, ktorý má vo vnútornom priestore viac upravených, navzájom rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok, pričom vykurovacie rúrky (12b) sú pri pohľade v priečnom priereze umiestnené pozdĺž steny (35) vnútorného priestoru (13) a odstup vykurovacích rúrok (12b) od steny (33) vnútorného priestoru (13) a vzájomný odstup...

Otočná rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2301

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/42, B22D 41/00

Značky: inertného, plynů, rýchlospojka, otočná, napojenia, přívodů, automatického, panvu

Text:

...jePríklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva z upevňovacej dosky 1 stojana panvy, ktorá je prostredníctvom skrutiek spojená so staviteľnou základnou doskou g, opatrenou horným ložiskovým telesom g a dolnýmložiskovým telesom g. Vložiskových telesách 3, tl je uložené pneumatické otočné rameno Q, ktoré je napojené na pneumatický pohon Q. Na konci pneumatického...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/18

Značky: obráběcích, zejména, automatických, stanice, otočná, dopravníku, linek

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Otočná spojka pístnice nebo táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266769

Dátum: 12.01.1990

Autori: Piňos Miloš, Anděl Miroslav

MPK: F16J 7/00, F16B 7/22

Značky: otočná, pístnice, táhla, spojka

Text:

...síly v obou směrech. Radiální vůle je zde větší, což usnadñuje montáž.Na vyobrazení je schematicky znázorněna na obr. l celá tato spojka, na obr. 2 je detail, týkající so víka.Neotočná část l pístnice s pístem g má na svém konci dutinu Q, do které zasahuje konec otočné části § pístnice s osazením §. Na obou stranách osazení Ž je axiální valivé nebo kluzné ložisko 5. Dutina 1 se součástmi v ní uloženými je uzavřena víkem 1,zajištěným podle...

Středová otočná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264321

Dátum: 12.07.1989

Autor: Ramisch Jan

MPK: F16K 31/163

Značky: klapka, otočná, středová

Text:

...klapky s pružinnvým akumulátorem.Všechny prvky. kterých neni třeba pro bezprostředni porozumění vynálezu byly vynechány. Shodne prvky jsou ve všech obrázcích opatřeny shodnymi vztahovými znaky.Na obr. 1 je znázorněno uspořádání úplně otočné klapky l v otevřeně poloze. otočnáklapka l je opatřena taliřem lg otočné klapky l. Hřídel lla otočné klapky l na poháněci straně ga a hřídel lip otočné klapky l na straně ga pružinového akumulátoru 3 jsou...

Otočná plynová rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258731

Dátum: 16.09.1988

Autor: Rybárik Ján

MPK: B62K 23/04

Značky: rukoväť, plynová, otočná

Text:

...štyrmi skrutkami. Toto riešenie pôsobí dobrým vzhladom, ale vyžaduje si odbornú montáž a zdĺhavú demontáž pri výmene opotrebeného plyncveho lanka. Sú známe aj otočné plynové rukoväte axiálne vedené v objímke pomocou skrut~ kovaných priložiek v drážke na povrchuobjímky. Príložka je podopretá listovou pružinou, ktorá pri uvolnení skrutky vysunie príložku zo zárezu v prírube na funkčnom konci otočnej rúrky s návlečkou. Tým sa uvoľní vlastná...

Vysokotlaká otočná spojka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245926

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schirrmann Hartmut, Dirksen Joachim

MPK: F16L 31/00, F16L 27/08

Značky: hadíc, vysokotlaká, spojka, otočná

Text:

...uvedených výhod.u otočné vysokotlakó spojky hadic podle vynáležu v tom, že se usnadňuje manipulaoe při stříkání vysokotlakou pistolí, čímž se podstatně zvyšuje~prodnktivita.při.stříkání.Vysokotląká otočná spojka hadicumístěná V tI 1 e 7 vysokotlaké stříkací pistole podle vynálezu má otočný trn na konci zakončený zámitem s těsnícím kuželemą.Zakončení otočného trnu vnějším závitem s těsníoím kuželem slouží k připojení vysokotlaké hadice s...

Otočná vsuvná ploutev pro plachetní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256950

Dátum: 15.04.1988

Autori: Herlitz Wolfgang, Scheibe Wolfgang, Ehlicke Horst, Fitzner Wigand

MPK: B63B 41/00

Značky: ploutev, plachetní, otočná, desky, vsuvná

Text:

...HOCKY MBEDTOBŇÚ HMHK, KOTODbŇ OTDHHBTEHBHD CKHBMBHETCH Ha GSAOBHX Kane» cwnax nâpycnoü ocxu, a TaKxe npeçpaBnHeT coöoň onacHçcTb noapexneuua Ann nonbsymmerocn napycunň nocxoň. B anbHeümeM, B DE-OS M 2 639 073 npennaraeMGM pemenuu nnnopoTmü maepr HMeeT Taxxe syôqavoe sanennenue, cocTonmeeH 3 nayx HnH necxonbuux ayñuos, KOTOPMG pacnonoxenm na yre noxpyr ee nonopowHoro nynxra. 3 T 0 ayöuarne 3 auennenHe ao spamu snmnHHyToro nonoxeuun maepTa...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255683

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čadina Jiří

MPK: F16H 5/10

Značky: kulisa, řadicí, otočná

Text:

...uloženo levé čelo, 2 dvojíc kovových řadících kotoučů, z distantních vložek z plastické hmoty, které jsou umístěny uvnitř dvojic řadících kotoučů, 2 pravého čela pevně situovaného aretačním kolíkem k náboji a tyčky pro zajištění nastavené polohy jednotlivých dvojíc řadících kotoučů zakotvené v levém čele i pravém čele řadící kulisy. Řadící kotouče mají tvar misky a obvod čela vytažené části řadícího kotouče vytváří kombinací dvou stejných...

Otočná přípojka pro kapalinová trubková nebo hadicová vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245977

Dátum: 01.03.1988

Autor: Grunert Fritz

MPK: F16L 37/10

Značky: přípojka, trubková, kapalinová, hadicová, otočná, vedení

Text:

...exiální valívé ložisko,o které se osově opírá kroužek, nasazený na hrdle a zajíštěnýľpojistkou.Výhoda uspořádání otočné koncovky podle vynálezu spočíváv tom, že umožňuje protočení trubkového nebo hadicového vedení i za.plně axíálně působícího tlaku kapaliny. Valivé uložení hrdla i v axiálním ložiaku zaručuje ještě vyšší žívotnost funkčních ploch, zejména pak těsnících kroužků. Další výhodou tohoto uspořádání je malý zastavovaćí rozměr při...

Nesamosvorná otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241422

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka, nesamosvorná, otočná

Text:

...vodicí drážky, vytvořená na vodicím čepu pevně spoje» ném se spodním víkem.Účelným uspořádáním jednotlivých prvků uvnitř pracovního válce se docílí malý zdvih pístnice a tím i upínacího prvku.S tím souvisí i malý rozměr celého zařízení, což je v konstrukcí jednoúčelových strojů a linek podstatné.Příkladné provedení nesamosvorné otočné upínky podle vynálezu je achématicky znázorněno na přiloženém výkresu.V tělese ł pracovního válce je...

Otočná upínka pro upnutí obrobku při stavebnioovém uspořádání upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247388

Dátum: 16.11.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínka, upnutí, uspořádání, otočná, upínačů, obrobků, stavebnioovém

Text:

...stroje. Při případných poruchách lze urychlit opravu výměnou otočné upínky jako celku.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn případ konkrétního provedení otočné upínky pro upnutí obrobkü při stavebnicovém uspořádání upínačů podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez upínkou ve vertikální rovině a na obr. 2 v levé polovině řez šoupátkem V horizontální rovině a v pravé polovině půdorysný pohled na otočnou upínku.otočná upínka je na...

Otočná čisticí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246641

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dlasková Marie, Milata Rudolf

MPK: B23Q 7/02

Značky: otočná, stanice, čisticí

Text:

...uložený buben 3. V otočná bubnu 3 Jsou unístlny vodicí lilty j, na nichž da uložen obrobek |Q, ktorý je vo styku s vyprasdůovacín vdlečkovýn dopravníken 5, umístěným rovnči v otočnóm hubou 3. lla vstupní a výstupní straně Jsou v drúškâch tčlesn J. skříně uložený výsuvné zaluzie 2 napojené na nekovou prevodovku 1 a alektronotor á. V tčleso 1 je vytvořena soustava oatřikovaoích trysek s přívoden ,LL oplachovací kapaliny. Ha jedné straně l je...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: B06K 17/00, F16H 5/04

Značky: řadicí, válcová, kulisa, otočná

Text:

...byl řešen k vyjímání nástroje nebo pomocného výrobníhn zařízení kolmo od jedné dělicí roviny. Neumožñují to tvarovaná boky drážek pro váloové čepy ani zvlášt upravené boky drážek pro rolny otočné ná vllcových čepech, kdy rolny nohou nít tvar polokulové plochy. Doond známá řadící Mulň ay sklćdené 5 včtčího počtu hočních qlomontů pro tokzvenou výrobní jednoduchost jsou prá ně a někdy i provozu nćnč spolehlivá. U dělené řadící kulísy, v...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 240631

Dátum: 15.09.1987

Autori: György Lajos, Fekete Márton, Dóda Margit

MPK: F16H 5/04

Značky: otočná, řadicí, válcová, kulisa

Text:

...z plastu je rovněž nevýhodná pro obtížnou výrobu složitě tvarovaného plastového pláště. Skládaná otočná kulisa ze dvou čel a řadicích kotoučůje pro velkosériovou výrobu rovněž složítá, zdlouhavá a nákladná.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny válcovou řadící kulísou řadícího ústrojí převodcvekmotocyklü a jiných vozidel podle vynálezu, jehož podstatou je, že otočná řadící kulisaje složená z náboje a alespoň dvou kotoučů, přičemž na každém...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: dvojtryska, stavy, vzduchové, tkalcovské, tryskové, otočná

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250986

Dátum: 14.05.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: B60K 17/00, F16H 5/04

Značky: kulisa, řadicí, otočná

Text:

...z většího počtu bočních elementú pro takzvanou výrobní jednoduchost jsou pracné a někdy i provozně méně spolehlivé.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny otočnou řadící kulisou vícestupňových převodek motocyklu podle vynálezu, jejíž podstatou je, že je vytvořena z levé části a pravé části,přičemž obě části jsou spojeny V dělicí rovině, procházející osou řadící kulisy a úhel mezi dělící rovinou proloženou začátky vodících drážek a osou...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zlesák Ivan, Voborský Zlatko, Blažek Zdenik

MPK: F16H 5/02

Značky: otočná, řadicí, kulisa

Text:

...přičemž levé kovové čelo je nasazeno na kovovém náboji a řadicí kotouče í pravé čelo nasazené na kovověm náboji jsou vytvořeny z plastů. Složením řadící kulisy z náboje, dvou čel a řadicích kotoučů, je podstatně usnadněna výroba této jinak obtížné součástí, neboč všechny díly, ze kterých se skládá,jsou vyrobeny nejjednodušší technologií.V některých případech může náboj nahradit funkci levého čela tím, že jsou na něm vytvořsny prohlubně...

Otočná hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vanik František, Stolaoík Jioí

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, upínka, otočná

Text:

...v náryenám řazu a na obr. 2 je v püdorysném pohledu.Upínka seatává se základním těleae ,L uzavřenéhovíkem g, ve kterém je upevněn öep 1 s příčkou 21. V čelní stěně základního tělesa je Vytvořeno vedení i pístní tyče i. Ve výsuvném válcí á je uložen píst 1, uzavřený pratancovým víkem 8 a vodící přírubou 2.Píatní tyč 2 je točně uložena v pístu 1 a prstencovém víku g. V ćelním vybrání 1 L pístu 1 jsou uloženy dvě pŕepážlw m, která jsou...

Otočná hřídel nástavce ovíjecí pistole k ovíjení vodičů, zejména na špičky konektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235860

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jeníček Josef

MPK: H01R 4/14

Značky: ovíjení, hřídel, zejména, konektoru, špičky, vodičů, otočná, nástavce, pistole, ovíjecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení otočné hřídele nástavce ovíjecí pistole, kterým se ovíjí vodiče, zejména na špičky konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodící otvor otočné hřídele je napojena tvářecí kuželová dutina, jejíž osa je vůči podélné ose otočné hřídele vyosena. Začátek tvářecí kuželové dutiny tvoří náběhová část, konec výběhová část. Ve výběhové části jsou vytvořeny geometrické vztahy, které jsou podmínkou pro úspěšné...

Otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233624

Dátum: 01.03.1987

Autori: Landsman František, Gregor Jiří, Hrdina Jan

MPK: F15B 15/08

Značky: upínka, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otočnou upínku pro upínání nástroje a otáčení upínacího ramene do polohy mimo upínací nástroj. Podstatou vynálezu je, že dvojčinný přímočarý hydromotor s rozdílnými průměry pístů pro upnutí a uvolnění, uložený v tělese upínky, je opatřen ozubeným hřebenem, který je v záběru s ozubeným kolem pevně spojeným s upínacím šroubem, který je v záběru s válcovou maticí, otočně uloženou v upínacím rameni, přičemž mezi upínacím ramenem a...

Otočná upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247812

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/14

Značky: spojka, upínací, otočná

Text:

...Část zasahuje mezi dvojici protilehlých upinacích nálitků, jejichž Spodní upínací plocha, na kterou dosedá podložka s matici, je skloněna kolmo ke sklonu závitové části tohoto třmenu, přičemž ve spodní stykové částl telesa je uzpůsoben nálitek pro uložení středového cepu.Hlavní výhoda otočné upínací spojky podle vynálezu spočíva především ve zjedncdušení montáže, a protože u spojky je sloučena funkce třmenu a upínacího šroubu. Třmen,...

Otočná plnička guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221194

Dátum: 15.03.1986

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

Značky: guliek, plnička, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchlenie procesu plnenia guliek do valivých ložísk a tým zväčšenie pracovnej kapacity zariadení na montáž valivých ložísk. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že všetky funkcie otočnej plničky guliek, okrem nasypania guliek medzi krúžky ložiska, prebiehajú súčasne s pootáčaním podávacieho kotúča, ktorý je otočne uložený vo vodiacej doske, v ktorej je odspodu vytvorená vodiaca kruhová drážka. Tlačná plocha podávacieho kotúča a...

Otočná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229153

Dátum: 01.01.1986

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, upínacia, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočnú upínaciu jednotku ovládateľnú so silovým valcom, skladajúcu sa z plunžera, telesa a axiálneho vodiaceho elementu, určenú predovšetkým na silové upínanie nerotačných obrobkov, najmä pre automatizované prevádzky trieskového obrábania a najmä pri požiadavke upnutia otočnou upínacou jednotkou z dôvodu stiesneného priestoru alebo iného dôvodu vylučujúceho použitie ďalšieho silového valca na otáčanie upínky.

Brzdicí závěs na otočná a kyvná okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226578

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hajšl Václav

Značky: závěs, kyvná, brzdící, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdicí závěs na otočná a kyvná okna podle autorského osvědčení č. 158 998, sestávající ze dvou základních těles závěsu, dělených v podélné ose čepu ve dvě ložisková pouzdra, z nichž jedno zajišťuje brzdicí funkci a ve druhém je pevně uchycen čep a z čepu, který obě základní tělesa spojuje, vyznačený tím, že obě základní tělesa (1) závěsu jsou na své ploše, která dosedá na křídlo (3) a rám (4) okna, opatřena nosnými nálitky (2), zejména ve...

Otočná přípojka k elektrickým vysavačům prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220454

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: otočná, prachu, vysavačům, přípojka, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je otočná přípojka, která umožňuje otáčet hadicí s příslušenstvím kolem tohoto sacího otvoru. Dosáhne se toho tím, že je sestavena z pevné části opatřené nákružkem, jehož součástí jsou radiální výstupky umístěné na straně protilehlé dnu nákružku, ve kterémžto dnu jsou proti výstupkům vytvořeny otvory, a otočné části, která je opatřena obvodovým žebrem válcového tvaru s vnějším průměrem odpovídajícím vnitřnímu průměru válcové...

Lanová otočná průvlačnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220020

Dátum: 15.10.1985

Autor: Melzer Ladislav

Značky: průvlačnice, lanová, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je lanová otočná průvlačnice pro použití v systému lanového kotvení pohyblivých objektů, např. plavidel a plovoucích zařízení. Vynález řeší problém usměrnění a bezporuchového průběhu navíjeného lana k navijáku, zejména s ohledem na dosažení maximálního prostorového úhlu působnosti. Podstatou vynálezu je lanová otočná průvlačnice sestávající z kozlíku, v němž je pomocí axiálně radiálního ložiska otočně uložen dutý hřídel...

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224855

Dátum: 01.08.1985

Autori: Baumgartl Edmund, Faltys Miloslav

Značky: elektricky, hlava, ovládaná, otočná, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná, vyznačující se tím, že elektromotor (1) je mimostředně upevněn prostřednictvím nosiče (2) a desky (4) na základně hlavy (5) a přes harmonickou převodovku (6), valivě uloženou v nosiči (2), je v záběru s řídicím bubnem (8), uloženým valivě v nosiči (2).

Otočná rukojeť

Načítavanie...

Číslo patentu: 218407

Dátum: 15.03.1985

Autor: Mareš Karel

Značky: otočná, rukojeť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otočné rukojeti pro ovládání šoupátka karburátoru motocyklů. Řeší problém únavy jezdce po dlouhodobějším ovládání např. čtyř šoupátek karburátoru u obvyklých konstrukcí a složitost desmodromického ovládání. Rukojeť podle vynálezu je umístěna na konci řídítkové trubky, přičemž v této trubce je umístěna jedním koncem a druhým koncem je upevněna v zátce rukojeti. Zátka je vzhledem k trubce řidítka úhlově nastavitelná. Vynález může...

Závesná otočná násypná výsypka s rozprestieracím roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215792

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krist Herman, Milde Lubomír

Značky: závěsná, roštom, násypná, rozprestieracím, výsypka, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka dopravy drvitelných materiálov pásovými dopravníkmi a rieší technický problém pripojenia pásových dopravníkov s možnosťou častej zmeny vzájomnej polohy a smeru násypu, časti zavesenej pomocou gymokovovej podložky do rámu dopravníka pričom na pevnů výstupnů časť je otočne uložená násypná časť opatrená šikmým rozpre tieracím roštom a aretovacím kolíkom pre zaistenie aretácie požadovaného natočenia. Zariadenie podľa vynálezu je...