Patenty so značkou «otáčení»

Zařízení pro otáčení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260459

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák Karel

MPK: B23C 3/02

Značky: zařízení, součástí, válcových, otáčení

Text:

...provedení tohoto zařízení, kde na základne stroje 11 je Lipcvněn nastavitelný hřeben lll a posuvné tíložen příčný stůl 12 ve vedení 13. Na. přičutäm stole 1.5 je posuvně uložen podélný stůl 5, na němž je uloženo vřeteuo stroje 3 s nástrojem (l.V příčnem stole 12 je otočné uložen lířídol 7, uesoucí upínací hlavu B s obráhěnou sou č částí 2, ltterá je podepřeua opěrným hrotom 1.Na konci hřídele 7 je upevněn unášecí věnec 8, s posuvné a otočné...

Zařízení k otáčení dvou nezávislých ramen otočného licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269732

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kopec Svatopluk, Bláha Milan

MPK: B22D 11/10, B22D 11/14

Značky: nezávislých, otáčení, ramen, stojanu, zařízení, otočného, licího

Text:

...a podobně. Výhodou je i to, že umožňuje vyeliminovat výrobní nepřesnosti a zabraňuje zaklíncvání ozubeného převodu.Na pripojených výkresoch je pčíkladně znazorněno zařízení podle vynálezu, kreslené ve svislém částečném řezu na obr. l jsou na každé rameno otočného licího stojanu dvě pohonné jednotky, přičemž pro lepší srozumitelnost je horní část od dolní části tohoto zařízení pootočena o 90 ° a na obr. 2 je detail uchycení jedné pohonné...

Doplňkové zařízení na upínání a otáčení obrobku o polohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269709

Dátum: 14.05.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B23Q 1/16, B23Q 7/02

Značky: polohu, doplňkové, otáčení, upínání, obrobků, zařízení

Text:

...34 a protitáhlu 28 upínačel 5 odepínací valec g. Naproti vykládacímu válci 31 .je upevněn akluz obrobků Q.Automatická pila Lee zásobníkem 3 aestává z ,vřeteníku Lopatřeného zářezovým. pilovým kotoučem i a dělicím pilovým kotoučem 31, odměřovecího zařízení ji, upínacího evěŕákuia doplnkového zařízení 2. Vícepolohový otočný buben jłje vybaven schemeticlcyf zalcreeleným otáčecím zařízením 13 a polohovacím zařízením 32 V otáčecím zařízení l...

Zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního výsevního nebo dávkovacího ústrojí zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268364

Dátum: 14.03.1990

Autori: Škola Jan, Hoblík Jaromír, Jindra Miloslav, Hainc Stanislav, Syrovátka Pavel, Tachecí Milan, Kušička Bohumil

MPK: A01C 7/04

Značky: dávkovacího, ústrojí, strojů, rovnoměrné, otáčení, zařízení, zemědělských, rotačního, výsevního

Text:

...zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního ústrojí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do tažné větve hnscího řetšzu poháněného hnncí řetězkou je zařazen vyrovnávsč. Vyrovnávač je Lložen na hornín čep-u nosiče rotačního výsevního nebo dávkovaoího ústrojí, na kterém je uloženo Výkyvné paralelo gramově téłxlo.Příklad provedení zařízení podle vínálezu je sohematioky znázorněn na př 11 ože~ ných výbresech, kde obr. 1 je nárys...

Mechanismus otáčení výložníku těžebního zařízení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266715

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jonáš Karel, Oubrychta Pavel, Adamec Vladimír

MPK: E21D 9/06

Značky: výložníku, těžebního, otáčení, mechanismus, razicích, zařízení, štítu

Text:

...hmotnosti,jednoduché a snadné výroby a menší energetické náročnosti. Zařízení je možno vyrobit v průměrně vybavených dílnách, z čehož vyplývají nízká výrobní náklady. Těžební výložníkové zařízení s tímto mechanismem otáčení je méně náročné na obsluhu, údržbu, seřizováni a opravy.Příklad provedení mechanismu otáčení výložníku těžehního zařízení razicích štítu podle vynálezu je zobrazen na obr. 1, kde je těžební zařízení v podélném řezu a na...

Zařízení k otáčení polotovarů jídelních příborů při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266397

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wagner Günter, Zimmermann Stefan

MPK: B21H 7/00

Značky: polotovarů, otáčení, jídelních, zařízení, válcování, příboru

Text:

...npMmna naTaM cvonouoro npMaopn u nonopovnou Küuco aaa nupexmca, xuww u uenmx Hanenuoro aaona M aunona npopesb n§aopaTHaro Konaca M nunonnana mMpa, Men TonuMHa naTanM cranouoro npwnopa M Tpancnorep He DdéCHBHMBaBT Towuyn aucory nouaum.Pacnuaomenuan B nepaun Süvrpaaycnon ceKTape HDBDFOTHOPO Konaca Manpamnvmmün nyra mvpaMMwMuaeT none KnMxaHMn a rnyoMHm npapaau nuaupornorn Koneca üT 1.5- no 1 ~KmTnoro anaueuww mmpmnu MüTůnM croouoro nqäoopu M...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dybal Jaroslav, Roháč Jan, Pišoft Václav, Bystrianský Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: rychlostí, zařízení, elektródou, rotující, hřídele, nastavení, otáčení

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Zařízení pro přívod kabelu k vozu opatřenému elektromotorem pro otáčení točny vozového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264093

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kasenčák Petr, Brůha Jiří

MPK: B24C 9/00

Značky: tryskače, opatřenému, kabelů, otáčení, přívod, točny, elektromotorem, vozového, zařízení

Text:

...zavážecímu vozu podle vynálezu je znázorněno na výkroeocha Obr. 1 před» stavuje půdorysný pohled, na obr. 2 je zobrazeno zařízení V řezuAěA vyznačeném na obr. 1. °Jak patrno z výkresů, k boční etčně lg kabiny vozového tryskače je z vnější strany připevněna konzola žol pro upevnění pé rového nevíjecího bubnu 5, od kterého je vedou kabel 1 přes vo~díbí kladku Q upevněnou na konzole QA do vstupniho otvoru gg pro kabel l. Vetuoní otvor lg je...

Zařízení k polohování hnacího kotouče pro otáčení pracovního stolu stolového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263748

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brůha Jiří, Novák Václav, Kasenčák Petr

MPK: B24C 3/20

Značky: tryskače, hnacího, zařízení, otáčení, polohování, stolu, pracovního, stolového, kotouče

Text:

...čepy kyvně uložena ve stojanu pevně spojeném s rámem stolového tryskače a dále je nosné konzola spojená s pístnicí pracovního válce, který je svým koncem kloubově přichycen k rámu stolového tryskače.Výhodou zařízení k polohování hnacího kotouče podle vynále zu je, že hnací kotouč mění automaticky svoji polohu vzhledemk hnanému kotouči. Při pracovním cyklu působí hnací kotouč na hnaný kotouč stálou přítlačnou silou bez ohledu na velikost...

Zařízení pro překlápění a otáčení zejména korpusového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263244

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž Emil, Zych Eduard

MPK: B65G 57/08

Značky: zařízení, nábytku, otáčení, zejména, překlápění, korpusového

Text:

...ve kterém je otočné uchycen otočný rám g, na kterém je pevně uchycen otáčivý motor 1, kyvně uložen pŕímočarý motor§ e kyvný rám Q,na kterém je uložen podélný dopravník 3 e náhonem§ a příčný dopravník Ž e pohonem.g, přičemž kyvný rám Q je kyvně epojens přímočarým motorom Q a otáčivý rám g je ovládán otáčivým motorem 1.Funkce zařízení pro překlápění a otáčení zejména korpusového nábytku je následující Korpus se posouvá po podělněm dopravníku A...

Otočný rám pro zařízení na otáčení hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262924

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž Emil, Tůma Radomír

MPK: B65G 65/24

Značky: zařízení, otáčení, otočný, hrání

Text:

...že hrán nemůže být znečištěna olejem. Možnost použití obou stran obraceče k navážení brání značně zvyšuje produktivitu práce a šetří energií potřebnou pro otáčení obraceče brání naprázdno. současné řešení otočného-rámu umožňuje jeho použití tak, ženení nutno jeho pohonné části zakopat do podlahy.Příklad otočného rámu pro zařízení na otáčení brání je na přiložených výkresech, a to na obr. l v nárysném pohledu a na obr, 2 v bokorysném...

Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262281

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: zařízení, profilových, otáčení, zejména, tyčí

Text:

...čepu.Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí, podle vynálezu je zavěšeno na závěsném ústrojí É, které může sestávat např. ze dvou svislých, motoricky posuvných sloupků, kloubově spojených s vodorovným nosníkem l. K vodorovnému nosníku l jsou na obou koncích připojeny dvě svislé tyče g a na jejich spodních koncích jsou uloženy posuvné a otočné čepy 1, které jsou navzájem souosé. Na vnitřních koncích obou posuvných a otočných čepů Q...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvořáček Jaromír, Strya Josef

MPK: D05B 57/26

Značky: otáčení, pouzdro, cívky, chapače, rotačního, vertikální

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Zařízení pro zajištění kuželky uzavíracího ventilu, zejména vlnovcového, proti otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261299

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaněk Milan, Kovář Valter

MPK: F16K 1/48

Značky: ventilu, proti, zařízení, zejména, kuželky, vlnovcového, zajištění, uzavíracího, otáčení

Text:

...třmenu, přičemž podstatou vynálezu je, že vodioíčep je upevněn ve třmenu tělesa ventilu rovnoběžně s vřetenem, přičemž je jeho volný konec umíetěný mezi dvěmi zarážkami kuželky.Dále je podstatou, že vodicí čep je opatřen osazenou plochou, o kterou je kuželka opřena v otevřené poloze ventilu.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočíva v jednoduchosti konstrukčního provedení,kterým je zajištěna kuželka jako proti otáčení, tak i proti nadměrnému...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244777

Dátum: 01.06.1988

Autori: Májek Stanislav, Šimko Karol, Šimunková Dagmar, Kaššovič Vratko

MPK: A01B 3/30

Značky: zařízení, otáčení, půdozpracujícího, nářadí

Text:

...bokoryaným detaile vypíuací drážky.VŇa neznázorněnen malotraktoru je uohyoen, nepř. ponocí zívěao ných äepů 1, úohytný rán 3, který neae lože §pod 61 n 6 ho otočnůho čepu,g, k něnnž je uchyceno otočné nářadí §. V úchytnén ránu g je uložeh příčný hřídel Q, na něnž je uložena dvouraneuná ovládacípáka 1. Její první rameno § je určeno pro manuální ovládání, její druhé rameno g je opatřeno vypínací úložnou drážkou gg příčného ovládacího čepu łł....

Zařízení pro upínání a otáčení válcového tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256832

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pernica František

MPK: B25B 5/04, B23D 45/04

Značky: zařízení, válcového, materiálů, tyčového, otáčení, upínání

Text:

...materiálu v částečném řezu, na obr. 2 je znázorněn nárye hnaciho válce v částečnémřezu, na obr. 3 je znázorněn hnací válec vřezu vedenémVrovinou AnA z obr. 2, na obr. 4 je znázorněn nárye opěrnékladky v částečnám rezu e na obr. 5 je znázorněn řez vedený° 3 ° 25 a 332 Zařízení pro upináni a otáčení válcového tyčového materíá~lu podle vynálezú sestává z pevné čelistí 1. Pevná čelíet Á je upevněna na neznázorněném podstavci rozbrušovacího...

Spojka omezující kroutící moment při jednom směru otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242683

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slanina 1udovat

MPK: F16D 1/00

Značky: omezující, otáčení, moment, spojka, směru, jednom, krouticí

Text:

...přes lemelovou spojku zeohováno. .Kroutíoí moment potřebný k proklouznutí lamelové spojky je v této poloze vlivem stlačení pružin poněkud vyšší, což je výhodné z hlediska rozjezdu.Na přiloženém výkrese je znézorněna spojka podle vynálezu spojené s rotačním motorem e pohybovým šroubem s matioí. Na čepu ljspojeném s pohybovým šroubem gďje neotočně uložen pevný kotouč zubové spojky 13Pohyblivý kotouč zubové spojky je opstřen vnitřním drážkováním...

Zařízení na automatické opětné otevření kyvných nebo posuvných dveří vozidel ovládaných sloupkem otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255858

Dátum: 15.03.1988

Autori: Molnár Imre, Lécz Sándor, Macz Ernö

MPK: E05F 15/00

Značky: automatické, dveří, opětné, zařízení, vozidel, otevření, ovládaných, otáčení, sloupkem, posuvných, kyvných

Text:

...je umístěno kyvnou osou a otočnou jednotkou, a na obr. 10 je řez zařízením vedenýPohyb otočného sloupku Ž a tím také dveřního křídla É je ovládán pohybem otočné pákyQ, která je spojovacím kloubem Ä spojena 5 pístnicí 3 pneumatického pracovního válce 1.nveřní křídlo Q je opatřeno omezovací jednotkou Ě pro omezování zavírací síly a pro automatické opětné otevřeni dveří, uloženou v pouzdře Z. Pouzdro 1 je připojeno čepem § k pracovnímu válci...

Zařízení na otáčení nosníku profilu T

Načítavanie...

Číslo patentu: 255298

Dátum: 15.02.1988

Autor: Barta Alfréd

MPK: B21B 39/20, B21B 39/24, B65G 57/18...

Značky: nosníků, otáčení, profilů, zařízení

Text:

...fázi otáčení Spodní část otáčeného nosníku 9.Tato dvojice ramen g je pevne spojene s nosným hřídelem §, na kterém je mezi rameny 3 otočné uloženo další rameno 3, tvořící svou boční opěrnou plochou Q opatřenou kladičkami,boční opěru stojiny přetáčeného nosníku 2. Rameno 3 je spřažené s motorem Q, například přímočarým hydromotorem otočně upevněným na rámu základu g. Rameno g je pak spřažené s druhým motorem 1, například rovněž přímočarým...

Převod pro změnu smyslu otáčení dvou výstupních hřídelů, zejména pro dvoušnekové vytlačovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236301

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kiessling Claus, Mader Leo

MPK: F16H 25/00

Značky: změnu, stroje, výstupních, převod, vytlačovací, otáčení, dvoušnekové, hřídelů, smyslu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Převod sestává ze dvou paralelních převodových větví s výstupními hřídeli z hnacího hřídele s pastorkem a z obraceče pro změnu smyslu otáčení. První převodová větev je v trvalém záběru s pastorkem hnacího hřídele. Pro pohon druhé převodové větve je ve skříni převodu uložen přestavitelně zasouvací hřídel s vloženým kolem buď v mezilehlé rovině převodu, kdy uložené kolo je v záběru se základními koly obou převodových větví a pohání druhou...

Zapojení pro indikaci zpětného otáčení zejména rotoru čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241866

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tupý Miloslav

MPK: F22D 5/32

Značky: zapojení, rotoru, otáčení, indikaci, čerpadla, zejména, zpětného

Text:

...§ tak, že první vstup §ł součinového hradla § je připojen na výstup ll bistabilního klopného obvodu l, druhý vstup ggŠdčinového hradla § je připojen prostřednictvím invertoru 2 na výstup Qgprvního monostabilního klopného obvodu Qa výstup Qâ součinového hradla Q je zapojen na vstup il releového bloku A. VV případě klidu měřeného rotoru lg nevznikají taktovací impulsy a na všech výstupech je neaktivní úroveň signálu, dle elektrického návrhu...

Zapojení pro vyhodnocování rychlosti otáčení, zejména asynchronního motoru s kroužkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241208

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helinger Jioí, Trojan Miroslav

MPK: G01P 3/44

Značky: vyhodnocování, zapojení, zejména, motorů, rychlostí, kroužkovou, asynchronního, otáčení, kotvou

Text:

...s obvodem rotoru, která vyhodnocuje rychlost otáčení sledovaním rotorového skluzového napětí. .Príklad provedení vynâĺeząuuje schematíc-ky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 jeblokové schéma zapojení vyhodnocovací aparatury podle vynálezu a na obr. 2 je grafické znäzornění průběhu napěťových signálu na číselné označených vstupech a výstupech. . .zapojení vyhodnocovací aparatury obsahuje usmerňovať, 2, filtr 3, součtový...

Zařízení pro otáčení výložníku s rozpojovacím orgánem razicích kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240736

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kuderavý Vladimír, Eep Hynek, Topel Ján

MPK: E21C 31/10, E21C 27/02

Značky: rozpojovacím, orgánem, otáčení, výložníku, razicích, zařízení, kombajnu

Text:

...motorem a převodovou skříní rozpojovacího orgánu, ve které je převodové ústrojí, jehož prvek je napojen na hnací jednotku, přičemž přenos krouticího momentu z hnäcího motoru na převodovou skříň a tím na rozpojovací orgán je proveden upravenou spojkou.Vyšší účinek zařízení pro otáčení výložní « ku s rozpojovacím orgánem razících kom 4 bajnů spočíva hlavně v tom, že umožňuje plynulou změnu polohy - rozpojovacíhoorgánu, natáčením kolem osy...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252284

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dolinár Michal, Novák Miroslav, Škola Jan, Procházka Václav, Jindra Miloslav

MPK: A01B 3/30

Značky: půdozpracujícího, otáčení, zařízení, nářadí

Text:

....23, která se při výkyvu páky § opře o podložku 1 § a tím lze nastavit velikost výkyvu dvonramenné páky á. Na čepu j je otočně upevněna. západka 1 , která je pružinou l v klidové poloze netočene. tak, že Její konec směřuje do osy otáčení g. Ha pevné části zařízení l je vytvořena vodící dráhe. západky 16 se zarážkou 17. vodící dráha 16 slouží k vychýlení západky i a zarážke. 11 slouží k zamezení zpětněho otáčení otočné části 2.zařízení k...

Mazací zubové čerpadlo pro oba směry otáčení hřídele pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238206

Dátum: 01.06.1987

Autor: Držmíšek Jaroslav

MPK: F04C 15/00

Značky: pístového, čerpadlo, otáčení, zubové, mazací, kompresoru, směry, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je zařazení přídavné desky mezi sací a výtlačný otvor čerpadla a sací a výtlačný kanálek víka čerpadla. V přídavné desce je alespoň jedna dvojice propojujících kanálků. Jedna dvojice má přímé kanálky, druhá mimoběžné kanálky, které se vzájemně křížují. Oba druhy kanálků mohou být na jedné přídavné desce, vzájemně otočené kolem středu přídavné desky, každá z jedním druhem kanálků.

Mechanismus pro zamezení zpětného otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238384

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szécsényi György Budapešť, Drescher József, Vadász József Ing

MPK: A01K 89/02

Značky: mechanismus, zpětného, zamezení, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu pro zamezení zpětného otáčení v závislosti na úhlové rychlosti a na úhlovém zrychlení úplným záběrem spolupracujících součástí, například pro automatické zamezení zpětného chodu rybářského navijáku nebo pro ruční okamžité zamezení zpětného otáčení i při nulové úhlové rychlosti. Řešením podle vynálezu je udice zabezpečena i při otevřeném brzdicím prostředku. Při intenzívním hodu návnady se otáčí otočný díl, nesoucí...

Zařízení k otáčení pluhu lineárním hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Václav, Novák Miroslav

MPK: A01B 3/30

Značky: otáčení, hydromotorem, pluhu, zařízení, lineárním

Text:

...je připevnéna neznázorněným tříbodovým závěsem k neznázorněnému traktoru, je točně uložená klika 3, ve které jsou vytv-ořeny otvory 15. K zadnímu konci kliky 3 je pevné připojena otočná část pluhu 2. V nosné části pluhu 1 je dále upevněn hřídel 5, na kterém je Výkyvné uložená páka 4 s klíny 16.Výkyvný pohyb páky 4 s klíny 16 je V krajních polohách omezen pevnými dorazy 14 a, 14 b.V nosné části pluhu 1 je dále suvně uložena odpružená...

Zařízení pro mazání pomaluběžných stupňů planetových převodovek s vodorovnou osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232250

Dátum: 01.03.1987

Autori: Menšík Vladimír, Rottenberg Augustin

MPK: F16H 57/04

Značky: pomaluběžných, otáčení, zařízení, mazání, převodovek, stupňů, planetových, vodorovnou

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit domazávání pomaluběžných planetových stupňů s vodorovnou osou otáčení bez použití pomocného čerpadla pro oběh oleje. Vynález řeší tento úkol tím, že unašeč satelitů je opatřen nejméně jednou nádobou rozvodu oleje, která zasahuje ve spodní části planetového stupně do olejové náplně.

Zařízení pro doplňování úbytku oleje ve víceprostorové převodovce s vodorovnou osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237637

Dátum: 16.02.1987

Autor: Menšík Vladimír

MPK: F16H 57/04

Značky: víceprostorové, oleje, doplňování, vodorovnou, otáčení, zařízení, převodovce, úbytku

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit potřebnou výšku hladiny olejové náplně bez nutnosti utěsnění dvou sousedních vnitřních prostorů převodovky s různou výškou hladiny oleje. Vynález řeší tento úkol tím, že otáčející se část převodovky v prostoru s nižší polohou hladiny oleje, tvořená například unašečem, je opatřena nejméně jednou vynášecí kapsou, navazující vyústěním na záchytnou kapsu s výtokem do prostoru s vyšší polohou hladiny oleje.

Brzda rychlosti otáčení rotujících součástí, zvláště kol motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235060

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nordström Torbjörn Lennart, Blomberg Folke Ivar

MPK: B60T 8/12

Značky: otáčení, brzda, zvláště, motorového, součástí, rotujících, vozidla, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Brzda sestává z hlavního hydraulického válce, z elektrického snímače nadměrné intenzity brzdění a z protiblokovacího ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzda dále sestává z nejméně jednoho regulačního ventilu předpjatého pružinou vzhledem k sedlu, umístěného ve skříni a zapojeného v potrubí mezi protiblokovacím ústrojím a brzdou. Regulační ventil je proveden v několika konstrukčních alternativách, a jeho účelem je dosažení postupného...

Způsob výroby rotačních nádrží uložených v ose otáčení, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248256

Dátum: 12.02.1987

Autori: Scharon Dieter, Steffens Eberhard, Zibebart Siegfried, Tausche Frank, Ribke Helmut, Hein Horst, Schmidt Kurt, Thiers Eberhard, Van Der Seylberg Hans-peter, Kothe Jost

MPK: B02C 17/00

Značky: způsob, uložených, mlýnů, bubnových, rotačních, otáčení, nádrží, výroby, zejména

Text:

...nsoöperemum. . VCooraercwaenno naoöperenm cnapnnaeŕcs cuepaaogna na oöenà őoxonux qacTeň 1, cnaőxeanx nenrpanbmuu uocanounu ornepcrueu, nnoünoüvcrenm C onopHoñ nrynxoü 2 n na ôopre c onopuu KOHBĽOM 3, nocne nero aropan óoxosaa uacwa 1 Haenaerca na onopnym nrynKy 2 H càuum oôpason coennnewcn csroň nwynxoů, a wamme c onopnm xonbnou-3. Hpn srou Moxno BH 6 paTh, Kax Lnsoöpamaewcn 5 mHr.l, nam pasnouepnoe paccrozue őokoaux uacweä l Vpyr K...

Zařízení pro regulaci počtu otáček stejnosměrného elektromotoru v obou směrech jeho otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248255

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gräf Heinz, Emmerling Frank

MPK: H02P 5/16

Značky: počtu, zařízení, otáčení, stejnosměrného, otáček, směrech, elektromotorů, regulaci

Text:

...pepepcon Hanpannenun-Bpameuna. Hs-sa sworo Taxue ycTpoñcTnaHe orneqamw Tpeöonaaunu, npebannnenmu K ömcrpo pearupymmnm npunoan, B qacTHocTn K npusonam nonayn c BCTDOBHHHM KoHTy p 0 M perynnpoaanua nosuunouuponanuauerannópexymnx crauxoz.Hšłłšlüěłâłžšäčüenb usoöpewenna cocfonr B cunmeunn Texuuuecxnx 3 aTpaT, Tpeöymmxca nn ycrpoňcrna, H B oöecneueuun ömcrpoeäcrnymmero perynuponauun qucna oôopo-.TOB ĽBHPaTEHH HOCTOHHHOFO TOKH B OĎOHX HQHDQBHEHHRX...