Patenty so značkou «otáček»

Zapojení pokojového termostatu pro řízení otáček ventilátoru akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 270688

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: kamen, otáček, pokojového, zapojení, řízení, akumulačních, ventilátoru, termostatu

Text:

...vinutí síľĺavého tranalormátoru 2. Záporný vývod dlodového ueměrňovače g je spojen a prvním vývodem termíatoru g. s prvním vývodem rezíetoru Ľ teplotní zpětné vazbry a e prvním vývodem druhého děllčového reziatoru 1. Kladný výstup dlodového usměr~ říovače g je spojen ne druhým vývodem poměrového rezístoru i. se druhým vývodem koiektorováho rezíatoru g. se druhým vývodem prvního děilčováho rezístoru Š. se druhým vývodem emitorováho reziotoru 33...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Zdeněk, Lenc Jindřich

MPK: H02K 11/00

Značky: uložení, otáček, elektromotorů, přírubovém, brzdovém, snímače

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270377

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raba František, Eichinger Miroslav, Štekl Miloslav, Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/44, B60L 3/10

Značky: protismykové, otáček, ochrany, protiskluzové, kolejových, snímač, vozidel

Text:

...ochrany za klidu bez potřeby mechanického otáčení věnce.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn snímač otáček podle vynálezu. Snímač otáček je tvořen z autodiagnostického čidla la ozubeného věnce 3, který je uchycen na nápravě kolejového vozidla.K napájecí svorce c autodiagnostického ćidla jje připojen přes prepínač gprvní napájecí vstup gnebo druhý napájecí vstupg. Nulová svorka 3 autcdíagnostického čidlał je spojena se společným...

Snímač otáček příčně vypruženého nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270376

Dátum: 13.06.1990

Autori: Štekl Miloslav, Eichinger Miroslav

MPK: G01P 1/02, B60L 3/10

Značky: kolejového, vypruženého, vozidla, příčné, ložiska, otáček, nápravového, snímač

Text:

...konstrukčních prvků ložiska e jeho příčného vypružení k vytvoření jednoduché spolehlivá konstrukce snímače otáčok pŕíčně vypruženého nápravového ložiska, který zaručuje spolehlivá snímání otáčkových poměru náprav při téměř poloviční šířce ozubeného věnce a minímálních nárocich na zastavěný prostor.Příkladné provedení předmětu vynálezu je patrné z připojeného výkresu.Na čepu nápravył je ve skříni ložiska jgumístěna dvojice vulivých ložisek s...

Zařízení pro řízení otáček pohonu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269314

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drobný Josef

MPK: G05D 13/64, G01P 3/08

Značky: řízení, dopravníku, otáček, zařízení, pohonů, pásového

Text:

...g pravá vstupní hřídel 2s pravým ozubeným kolem 2 a levá vstupní hřídel 2 s levým ozubeným kolem lg. Pastorky ll jsou otočně uloženy na tělese poháněcího bubnu l. Každý paháněcí agregát, reprezentovaný pravou vstupní hřídelí 2 A levou vstupní hřídelí Ž, je opatřen kotoučam n brzdou, tj. pravá vstupní hřídel 2 brzdou 3 ą levá vstupní hřídel Ž brzdou §. Na obr. jsou vyznsčeny i otáčky 2 poháněoího bubnu 3, pravé vstupní hřídsli 2 odpovídají...

Zapojení pro vyhodnocení okolí nulové hodnoty oboupolaritního signálu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269091

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heinrich Petr, Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: signálu, otáček, vyhodnocení, okolí, zapojení, hodnoty, oboupolaritního, motorů, nulové

Text:

...nuly,vyaezeneo nepětía prechodu báze eaítor tranzíatorů npn a pnp je výstupní logícký eígnál ehodná velíkoatí, zapojení obvodu je jednoduchá a nenáročná na další zpracování logíckýaí obvody.Na příloženán výkroeu je příklnd provedení pro vyhodnocení okolí nulová hodnoty oboupolarítního eígnálu otáčok HOÍ 0 ľUeVstupní evorka ł je epojena přes první odpor g e bází prvního tranzíatoru š typu NPN e eoučaonä a bází trenzíatoru 5 typu PMP jejichž...

Stabilizátor otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267853

Dátum: 12.02.1990

Autor: Raška Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: otáček, stabilizátor, motorů, stejnosměrného

Text:

...na obr. 2. Pulsní komparátor l je prvým vstupem připojen na řídící napětí, na druhý vstup je přes dělič 5 odpory 2 a š přivedeno tachonapětí z motoru A blokované diodou 1 ve vodívám směru z výstupu pulsního komparátoru l. Výstup pulsního komparátoru l je přes odpor Ž přípojen na bázi trenzistoru É emitorem spojeného s napájením, kolektorem s motorem A druhou svorkou uzemněným apřemostěným sériovým spojením odporu Q a kondenzátoru 9.Při...

Zapojení čelního snímače otáček ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266870

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48, B60L 3/10

Značky: zapojení, ozubeného, otáček, snímače, čelního

Text:

...vstupem g a druhým vstupem h je realizován např. tranzistorovým Sehmittovým obvodem s velmi malou hodnotou společného odporu v emitorově větvi a tvaruje výstupní napětí na svoree B výstupního napětí. Stejnosměrný zesilovač 6 s prvním vstupem e a druhým vstupem f tvořený například tranzistorovým zesilovačem je připojen na emitorový sledovač 7, který je napájen obvodem 8 první stabilizaee napětí na jehož vstup je připojena svorka A napájeeího...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sládek Milan, Novák Richard

MPK: G01P 3/36, H02H 3/48

Značky: synchronních, důlních, otáček, sledování, strojů, hřídelů, zejména, zařízení, pohonů

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...

Zapojení pro řízení otáček stejnosměrného komutátorového motoru s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266171

Dátum: 13.12.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: H02P 5/06

Značky: buzením, otáček, řízení, stejnosměrného, cizím, zapojení, komutátorového, motorů

Text:

...s výstupem tvarovaciho obvodu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že budici vinutí motorku je prvním vývodem připojeno k prvnlmu výstupu budicího zdroje a zároveň vývodem jednak prostřednictvím sériově zapojeného snimaciho odporu k druhému výstupu budicího zdroje a jednak ke vstupu tvarovacího obvodu.Při použití zapojení podle vynálezu se dosahuje obdobných vlastností regulace jako při použití impulsniho tachogenerátoru, přičemž...

Zařízení pro regulaci otáček turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265956

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Alexandr, Širokorad Jurij, Hahn Alexandr

MPK: F01D 17/00, G05D 13/00

Značky: regulaci, otáček, zařízení, turbin

Text:

...čidlo l otáček, zapojené přes tvarovací člen g na fázový závěs Š. Fázový závěs Q je pak přes frekvenčně-napětový převodník 1 zapojen na první rozdílový člen §, na který je zapojen současně i první zadávací člen É. První rozdílový člen 5 je přes regulační člen 1, druhý rozdílový člen 5, zesilovací člen g a ovládací člen lg zapojen na akční člen ll ovládajíoí přívod pracovního média do trubiny. Na akční člen ll je zapojen snímač lg polohy,...

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mičkalová Ludmila, Pokorný František, Sýkora Jindřich, Brichta Zdeněk, Bureš Zdeněk

MPK: H03K 19/00, G01P 3/44

Značky: měření, její, nadměrným, zařízení, otáček, otáčkám, zabezpečení, proti, turbiny, parní

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Zařízení pro odblokování regulátoru otáček volné turbiny proudového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265633

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jiřík Karel

MPK: F02K 11/00

Značky: regulátoru, proudového, otáček, odblokování, motorů, zařízení, volně, turbiny

Text:

...matice s koncovkou bovdenu, který je svým druhým koncem upevněn na úchytné hrídeli páky bovdenu, jež je připojena přes druhý čep ke třmenu rukojeti.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o dálkově ovládání odblokování regulátoru otáček volné turbíny přímo z kabiny vrtulníku, při chodu druhého motoru a točícím se nosném rotoru. Pomocí tohoto zařízení se odstraňuje namáhavost práce častým vstupem do prostoru motoru. Sníží...

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Veselý Karel, Novotný Miroslav, Kalášek Pavel, Drnek Vladimír

MPK: H02P 7/67

Značky: zadávání, žádaných, válcovacích, tratí, válcovací, stolic, spojité, otáček, zapojení, pohonům, řízeným, hodnot

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Zařízení pro snímání otáček trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265582

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: H03K 7/06, G01P 3/481

Značky: zařízení, snímání, trakčních, vozidel, otáček

Text:

...napřKjako tranzistorový oscilátor s oscilačním obvodem v kolektoru tranzistoru,s nímž do série je připojeno vazební vinutí Q a přes magnetický obvod tvořený tyčovým magnetickým jádrem 3 vinutí snímací cívky 5, k níž je paralelné pŕipojen kondenzátor Q. Dále sestává 2 detektoru Q se signálovým vstupem Ě a napájecím vstupem 5, který je realizován např. jako emitorový sledovač s velkým vstupním cdporem, který pracuje jako demodulátor. Tvarovací...

Zařízení pro programové řízení otáček strojů pro zkoušky cyklické únavy rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265379

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jirchovský Josef, Honců Jaroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: cyklické, únavy, zařízení, součástí, strojů, řízení, programové, zkoušky, rotujících, otáček

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.Přestavitelné rozváděcí lopatky łž otočně uložené ve vzduchovodu ll hnací turbíny lg jsou navzájem mechanicky spojený spojkami li a všechny společně prostřednictvím páky gg napojený na táhlo lg, spojené s pístem ll hydraulického válce lg. Na hydraulické vstupy hydraulického válce gg jsou připojeny výstupy elektricky řízeného elektrohydraulického převodníku Q. Snímač 1 otáček zkoušené součástí je...

Zařízení k docílení dvojích, zcela odlišných otáček točivých strojů, zejména odstředivek a k jejich brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263699

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gürtler Zdeněk, Němec Miloslav, Hauptfleisch Jarmil, Blahna Jan, Kavan Mojmír, Novotný Oldřich

MPK: B04B 9/02

Značky: zcela, brzdění, odstředivek, docílení, dvojích, jejich, točivých, odlišných, strojů, zařízení, otáček, zejména

Text:

...ůstrojím přes prevodové ústrojí, elektromotor pro dosažení vyšších otáčok je płipojen přímo. Podstata vynalezu spočíva v tom. že vzdušnice pneumatické brzdy se opírá o dutý brzdicí prstenec protékaný chladící kspalinou, zajlštěný proti otáčení a tento prstenec ee při brzdění opíra o lamelu, pevnč spojenou mhřídelí stroje.zařízení k pohonu těžkých točivých strojů, dle vynalezu, odstraňuje dosavadní nedostatkyobdobných zařízení tím, že pro...

Vícekanálový měřič otáček, zejména ke zkoušení spalovacích vznětových, případně turbínových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261621

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maule Petr, Froleš Jan, Slavík Václav

MPK: G06M 3/08

Značky: vícekanálový, zkoušení, otáček, vznětových, spalovacích, případně, motorů, zejména, měřič, turbinových

Text:

...resp. volba provozního režimu měření otáček, případně volba režimu autonomních testů, je ovladaná z ovládacího panelu 6 přes přizpůsobovací člen 8 a přes systémovou sběrnicí mikroprocesoru 3 programem. Program pro řízení mikroprocesoru 3 je uložen V pevně programovatelné paměti 4, údaje měřené a vyhodnocované jsou ukládány v proměnné juaměti 5. V čítacím členu 1 je vstu-pní elektrický signál jednotlivých snímačü polohy vybírán přes...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: motorů, děliče, stupnicového, zapojení, funkční, detektoru, fázového, kmitočtu, otáček, testování, obvodů, řízení

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Zařízení ke kontrole rozdílu otáček na kovoobráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260960

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hofmann Otto

MPK: B30B 15/28, B30B 15/14

Značky: rozdílu, kovoobráběcích, strojích, zařízení, kontrole, otáček

Text:

...npu naneauu qacwow npamenun ynpannamx ncxonorxocnmennno npyr npyra unn npn nónoume nana.Kax sunuo na mur.1, Ha Kourponnpyeuou Bany 9 Ha cwopoae npnnoa H na cmopoHe owöopa MOMHOCTH pacnonomeHo.no onnouy ynpannsmmeny nncxy 1, 2.KOHTp 0 Hb npexpameumx spamammero naueunn nosuomen raxme npn uennoů mna syó- .qawoñ nepeaqax. Ho nepxuewpy oőonx ynpannnmmmx nucuon 1, 2 pa 3 HoMepHo pacnpeeneHuÁnenecw KH. IÍKCJIO JIGIIECTKOB YITPSBJĚHIORIGPO...

Zapojení sdruženého elektronického regulátoru otáček a zatížení naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260605

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kadaník Ladislav, Pohl Jiří, Štraus Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: zatížení, motorů, regulátoru, otáček, naftových, zapojení, sdruženého, elektronického

Text:

...obsahuje následující obvodové prvky. Generátor 1 žádané hodnoty otéček naftového motoru, který je vytvořen na bazi operačních zesilovačü. Regulátor 2 buzení trakčního generátoru, který je vytvořen na bázi polovodlčových prvků, Ústřední člen 3 regulátoru naftového motoru je typu PID. Obvod 4 pro výběr minimtrje vytvořen rovněž za pomoci polovodlčových prvků. Koncový yesilovač 5 proporcipnalního akčního členu dodávky palivaŤje vytvořen...

Zařízení pro regulování otáček spalovacího motoru mobilních chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261289

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skřivan Vlastimil, Švarc Jiří

MPK: F02D 31/00

Značky: mobilních, regulování, zařízení, motorů, otáček, spalovacího, chladicích

Text:

...a nákladný.Jiný způsob regulace chladicího systému (britský patent 2 177 188) využívá závislosti na tlaku ohladiva ve výparníku, k ovládání zapínání a vypínáníkompresoru pomocí spínače,který je tvoŕen vlnovoem a spínaoími prvky. Tento způsob není však využíván u mobilního chladicího zařízení a nemá spojitost s ovládáním motoru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro regulování otáček spalovacího motoru podle vynálezu. jehož...

Zapojení spínače mezního zatížení pro přepínání otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259909

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bratránek Petr, Novák Otto, Burda Zdeněk

MPK: G01R 1/145

Značky: mezního, spínače, zapojení, zatížení, otáček, přepínání

Text:

...§, pasivní elektrické prvky a výstupní tranzistor ll na cívku spínače l mezních hodnot.Vstupními prvky pro řízení porovnávacího členu 5, je čidlo 3 a nastavovací člen 3. Obvykle je čidlo g tvořeno převodníkem výkonu nebo transformátorem proudu, jehož primární vinutí je zapojeno v obvodu jedné fáze hnacího motoru a sekundární vinutí je pŕipojeno bud přímo nebo přes usměrňovač na první vstup ggł porovnávaoího.č 1 enug. Nastavovací člen je...

Zařízení pro komparaci otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259324

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sobotka Vladimír, Hahn Alexander, Širokorad Jurij

MPK: G01P 3/48

Značky: zařízení, komparaci, otáček

Text:

...5 na svém nastavovacím vstupu lg. Logické úroveň O na výstupu lg trvá po dobu referenčního časového intervalu, který je určen číslem, na které se přestavítelný zpětný čítač ll nastavuje a kmitočtem referenčního zdroje kmitočtu Q. V případě, že periods impulsů na nastavovacím vstupu lg je kratší než referenčníčasový interval, je na výstupu lg trvale logická úroveň 0.Nástupní hrana impulsů z druhého tvarovače 5 nastavuje výstup lg časového...

Zařízení k úpravě otáček poháněcích motorů k pohonu navíjecích mechanismů, zejména pro drátotahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259310

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rýznar Jan, Večeř Jiří

MPK: H02P 5/46

Značky: mechanismu, otáček, navíjecích, zařízení, drátotahy, pohonů, úpravě, poháněcích, motorů, zejména

Text:

...drátu v průvlacíoh zůstávaji u nekorigovaných aousedních tažných váloů poměry jejich otáčivých rychlosti zachovány. zařízení dle vynálezu rovněž usnadňuje seřízení při uváděni pohonu drátotahu do chodu u zákazníka, protože při daných převodech a výstupní otáčivé rychlosti tažení drátu lze všechny potřebné parametry nastavit u výrobce pohonu.Funkce zařízení v dynamickém stavu spočívá v zapojení n operačních zesilovačů dosérie, jak...

Indukční snímač otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258983

Dátum: 16.09.1988

Autor: Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48

Značky: snímač, indukční, otáček

Text:

...pouze jednoho odporu.Indukční snímač otáček podle výnálezu je schematicky zobra zen na připojeném vyobrazení, které znázorňuje blokové uspořádání elektronických obvodů s vyznačeným obvodom pro dosažení imunity vůči chvění zubové clony.Zařízení podle vynálezu se skládá z vysokofrekvenčního oacilátoru l , jehož výstup je připojen na detekční obvod 3,který je přes prvý odpor gl připojen na vstup tvarovacího obvodu Q. Výstupní svorka V...

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nevrlý Josef, Leiter Augustin, Vlach Igor

MPK: F16H 39/04

Značky: otáček, pohon, zvláště, bubnu, zařízení, převodů, hydrostatického, regulaci, domíchávače

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Alois, Král Jan, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil, Šedý Václav

MPK: H02P 5/16

Značky: elektromotorů, provádění, tohoto, zařízení, způsobu, otáček, řízení, způsob

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Zapojení pro regulaci otáček sériově buzených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255501

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schultz Dieter

MPK: H02P 5/16

Značky: sériové, regulaci, zapojení, motorů, otáček, buzených

Text:

...3 amnraHHx 26 (t 1),OHa cwauosnwcn KpaT xonpemeuno Hnsxoomnoü H Koxeucarop samnrauun 25 paapnmaercn uepes yqacwox ynpannnmmnů snexrpo-xawo THpHcT 0 p 8 5.t 3 Konneacawop samurauun 25 qacwuqno sapnmaewcn a sanncumocrn om Harpymaenoro npamammero Momenwa nnraTens 28 Hanpaxenuem, scnencTnne KOT 0 pDFO npowexaą ewçooTneTćTBymmnü TOK uepes nuon 23 H pesncrop 24 K Konnencawopy SBXHPB na 25.Pesncwop 30, cóenuenuuü c oTpHnarenbHmM nonmcon...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: G11B 15/18, H03D 1/00

Značky: magnetofonu, kompenzaci, kolísání, zapojení, demodulátoru, vlivů, frekvenčního, otáček

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245992

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bobryšev Oleg Vasiljevie

MPK: B60T 8/00, G01P 1/02

Značky: protiskluzové, otáček, snímač, protismykové, vozidel, ochrany

Text:

...a vnitřních elektrických obvodů lll, kde elektrické obvody lll snímací kostky lpracují například na elektromagnetickém nebo fotoelektrickém principu a první, druhá, třetí svorka elektrickéhopřipojení g§, igg, llg je realizována mezi maticemi. Snímač otáček dále seatává z kovové destičky g obdélníkového tvaru s prvním, druhým, třetím a čtvrtým vnitřním kruhovým otvorem ggł,g 9 g, ggg, ggg. S prvním, druhým, třetímčtvrtýmvnějším kruhovým...

Zapojení výstupních větví měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254896

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: G11B 3/10

Značky: gramofonu, měniče, řízení, elektronické, zapojení, kmitočtu, větví, zejména, otáček, výstupních

Text:

...tranzistoru dosáhneme velmi jednoduše přesně protitaktního buzení tranzistoru vůči druhému i s jednoduchým generátorem pracovní frekvence, pracujícím s napětím v blízkosti potenciálu emitoru druhého tranzistoru. Připojením integračního kondenzátoru mezi bázi a kolektor druhého tranzistoru současně omezíme strmost náběžné a seutupné hrany výstupního napětí, takže i při relativně velkém spínaném napětí nevzniká větší vysokofrekvenční rušení....

Regulátor otáček zejména navíjecí cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254805

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šobr Petr, Hubáček Václav

MPK: G05D 13/02

Značky: cívky, navíjecí, pásového, regulátor, otáček, zejména, zavlažovače

Text:

...3 představujeágohled na navíjecí cívku pásového zavla 5 °YYm» zovace se zabudovanýňsn 1 macem z obr. 1 a 2.Regulátor otáček podle vynálezu je tvořen časovým snímačem l rychlosti posuvu neznázorněného postřikovače a je sou rV 3 zacnu částí řádkovacího mechanismu gnavíjení závlahové hadice 2 na navíjecí cívku 5 pásověho zavlažovače 2. Řádkovací mechanismus g sestává z otočného řádkovacího ramene §,se kterým je časový snímač L pevně...

Zapojení pro elektronickou regulaci otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247393

Dátum: 16.11.1987

Autori: Havelka Josef, Petrů František, Martínek Václav

MPK: G05D 13/62

Značky: otáček, elektronickou, motorů, regulaci, zapojení

Text:

...mezi první pól napájení U 1 a dmhý pól napájení U 2, 3 247393jednak přes čtvrtý kondenzátor Q a äestý odpor R 6 na výstup pro připojení motoru g s dále přes pátý kondenzátor 92 a sadmý odpor EZ na kolektor druhého tranzistoru 2 výkonováho zesilovače a na osmý odpor Q, jehož druhý vývod je připojen na třetí pól napájení m. Výstup druhého integrovaného obvodu 59 g je př-ipojen na bázi druhého tranzistoru Ľ výkonového zesilovače, jehož...

Zapojen elektronického regulátoru otáček naftového motoru, zejména kolejových hnacích vozidel s hydromechanickým přenosem výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244041

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eervenka Václav, Addle Bedoich, Beránek Jaroslav, Kichler Jioí

MPK: G05D 13/62

Značky: regulátoru, přenosem, zejména, naftového, výkonu, motorů, hnacích, otáček, hydromechanickým, elektronického, kolejových, zapojen, vozidel

Text:

...2 rychlosti vozu a druhý vstup s výstupom obvodu logického součinu 11, jehož první vstup je připojen na svorku gg odlehčení nnftováho motoru, druhý vstup obvodu logického součinu 11 je připojen přes prvni vstup vyhodnocovncího obvodusynchronizaoe 1 § s výstupom prvního převodníku Q frekvence - napětí přičemž druhý vstup vyhodnocovacího obvodu rychlosti synchronizace lg je spojen se svorkou gl volby vlivnoati výstupu prvního...

Spojka pro přesný přenos otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 234536

Dátum: 01.11.1987

Autori: Syrový, Štekl Miloslav, Hruška Jan

MPK: F16D 3/30

Značky: spojka, přesný, prenos, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky pro přesný přenos otáček mezi přístroji. Podstatou spojky pro přesný přenos otáček mezi přístroji se vzájemným axiálním posuvem a nesouosými osami rotace, která je tvořena kluznou deskou umístěnou mezi unášeči, které se o ni opírají, podle vynálezu je, že levý unášeč a pravý unášeč je ke kluzné desce přitlačován pružným elementem s tangenciálním předpětím. Pružný element přitom vytváří axiální předpětí, přičemž levý a...

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrných a střídavých motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238008

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gsela Petr, Skála Miroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: stejnosměrných, zapojení, motorů, otáček, regulaci, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení regulace stejnosměrných a střídavých motorů s velkým regulačním rozsahem se zachováním velkého krouticího momentu v celém regulačním rozsahu. Podstatou vynálezu je, že zesilovač s proměnným zesílením je svým vstupem připojen na výstup snímače otáček a výstup má připojen na výstup obvodu pro řízení a regulaci otáček motoru. Zapojení podle vynálezu lze využít při regulaci otáček peristaltického čerpadla, pro regulaci...