Patenty so značkou «otáčanie»

Zlepšené manipulačné zariadenie na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10725

Dátum: 30.12.2008

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B65G 49/04, B62D 65/18

Značky: předměty, dodávok, zlepšené, kabin, motorových, zavedenie, spracovateľských, manipulačné, kovové, nádob, zariadenie, nádrží, karoserií, otáčanie, vozidiel, kamiónov

Text:

...príslušnou hnacou retazou 13, ktorá je ovládané ovládacim pastorkom 14.0025 Konkrétne dva pastorky 14 sú naklinované na prevodovom alebo hnacom hriadeli 16, ktorý je ďalej hnaný motorom s prevodovkou 15.0026 Na výkyvnej plošine 32, spojenej s hriadeľom 11, sú usporiadané nosné Iižiny 21, ktoré nesú karosériu 30 motorového vozidla, ktorá sa má spracovávať v spracovateľskej nádrži 31.0027 Čiže pretože laná alebo pásy 9 sú posuvne hnané vo...

Zariadenie indikujúce otáčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16729

Dátum: 21.08.2008

Autor: Marczynski Michael

MPK: F16B 39/10, F16B 1/00, F16B 31/02...

Značky: zariadenie, otáčanie, indikujúce

Text:

...Avšak,odbornikovi v danom odbore by bolo zrejmé, že ďalšie silikónové kaučuky, ďalšie syntetické kaučuky, ako je butylkaučuk alebo nitrylová guma a iné pružné materiály s vhodnými vlastnosťami môžu byť vybrané z mnohých iných, ktoré sú komerčne dostupné.0008 Vynález má potenciál pre široké uplatnenie vo vzťahu k akémukoľvek zariadeniu pre montáž na šesťhranné matice alebo hlavy skrutiek, a tiež pokiaľ ide o zariadenia pre montáž na rôzne...

Ovládacie zariadenie na umiestnenie, ponorenie a otáčanie automobilových karosérií a kabíny nákladných automobilov a kovových predmetov plavidiel v procesných nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8111

Dátum: 23.03.2007

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B66F 7/02, B62D 65/18

Značky: umiestnenie, ovládacie, automobilov, automobilových, predmetov, zariadenie, otáčanie, nákladných, nádržiach, plavidiel, kabiny, karoserií, kovových, ponorenie, procesných

Text:

...uhlov otáčania, ktoré sú rotačne otáčané hriadeľom 11, otáčaný šikmým ozubeným súkolesím, vrátane ozubených kolies 12 a 13.0022 Presnejšie ozubené koleso alebo pastorok 12, zaberá s ozubeným kolesom alebo kolesom 13 aje spojené shnacím hriadeľom 14 ovládaným motorom sredukciou alebo s ozubenou prevodovou jednotkou 15.0023 Ako je uvedené, na vyklápacej platforme 32 spojenej s hriadeľom 11 je usporiadaná klzná lišta 21 nesúca karosériu...

Pomocné zariadenie na otáčanie aspoň jedného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5919

Dátum: 17.11.2006

Autori: Samour Eric, Sampedro Angel

MPK: B65G 7/00

Značky: jedného, aspoň, otáčanie, pomocné, zariadenie, kontajnera

Text:

...medzi ložiskom a západkou a povrch vačky vymedzenej v druhom prvku medzi ložiskom a západkou, kde bežec sa posúva po povrchu vačky- rameno obsahuje náboj a osový čap, náboj je pevne spojený so manipulujúcou vetvouramena, otáčavý vložisku okolo osi ramena apreniknutý pozdĺžnou lineárnouštrbinou rozprestierajúcou sa pozdĺž tvoriacej krivky rovnobežnej s osou, čap sa osovo posúva vnábojí a je pevne spojený so zaisťovacou západkou, odisťovací...

Zariadenie na otáčanie hromady materiálu vo forme listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4874

Dátum: 22.02.2003

Autor: Brizzi Nicolas

MPK: B65H 15/00

Značky: hromady, otáčanie, zariadenie, formě, materiálů, listov

Text:

...priložených nákresov, ktoré zobrazujúschematicky a na príkladoch, spôsob uskutočnenia zariadenia naotáčanie hromady materiálu vo forme listov, predmet predloženého0010 Obr. 1 je pohľad V bokoryse na zariadenie vo fáze0011 Obr. 2 až 6 sú zjednodušene schémy zariadenia zobrazenéhona obr. 1, určené na opis rôznych etáp cyklu otáčania hromady.0012 Zariadenie na otáčanie hromady zobrazené na obr. 1 obsahuje rám J. všeobecne vo forme...

Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3361

Dátum: 06.11.2002

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 5/06, A22B 5/08, A22B 7/00...

Značky: horizontálneho, zariadenie, ohrebla, naparovacej, hriadeľa, otáčanie

Text:

...mechanizmu.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bližšie objasňuje výkres, na ktorom obr. č. 1 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zboku a obr. č. 2 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zhora.Príklad...

Zariadenie na otáčanie visiaceho bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279099

Dátum: 03.06.1998

Autori: Ivančo Vladimír, Lemesányi Ladislav

MPK: B66C 13/08

Značky: otáčanie, bremená, visiaceho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otáčanie bremena visiaceho na háku zdvíhacieho alebo dopravného zariadenia okolo zvislej osi. Otáčanie bremena nastáva účinkom gyroskopického momentu vznikajúceho pri naklápaní dvoch roztočených zotrvačníkov.

Zariadenie pre otáčanie plošiny o 180 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259261

Dátum: 17.10.1988

Autori: Belan Vladimír, Feteke Michal

MPK: B66F 9/14

Značky: zariadenie, otáčanie, plošiny, stupňov

Text:

...bude rýchlosť otáčania minimálna a v priebehu otáčania niekoľkonásobne vyššia. Pracovné vôle medzi jednotlivými dielami sú minimálne a v koncových polohách sa vyrušia opretim o dorazy minimálnou rýchlosťou. Stavebná výška zariadenia je minimálna.Nakoľko otočná sila pôsobí na veľkom ramene, nie je potrebne používat valce velkých priemerov a ani vysoké tlaky hydraulickej kvapaliny, čo vplýva na zjednodušenie hydraulického obvodu a zníženie...

Zariadenie pre otáčanie ovládacej skrutky pásovej brzdy kotvového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259238

Dátum: 17.10.1988

Autori: Árendás Ladislav, Orlík Vladimír

MPK: B63B 21/16

Značky: otáčanie, pásovej, ovládacej, skrutky, kotvového, zariadenie, brzdy, vrátků

Text:

...hydraulického agregátu. V elektromagnetickom rozvádzači, ktorý-je v kľudovom stave v strednej polohe, sú v jeho strednej polohe navzájom prepojené prvé V výtlačné hrdlo s druhým výtlačným hrdlom a výstupným apätným hrdlom. Poistný ventil je nastavený na nižší tlak ako poistný ventil druhý.Navrhnuté zariadenie je technicky pokrokové v tom, že nie je potrebné rodne prestavovat režim automatického ovládanie na ručné ovládanie a opačne otváraním...

Zariadenie na otáčanie súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236211

Dátum: 01.02.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/06, F17C 1/00

Značky: zariadenie, súčiastok, najmä, bombičiek, sifónových, otáčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie súčiastok, ich spoľahlivé uchytenie pri otáčaní a okamžité uvoľnenie po otáčaní. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na otáčanie súčiastok, ktoré je tvorené telesom v dutine ktorého je na rozpernej pružine uložené šmýkadlo, na spodnom konci opatrené kladkou otočne uloženou na čape. V drážke vytvorenej v telese je uložené vodiace pero upevnené na čape kladky. Na hornom konci telesa je vytvoreny držiak na ktorom je...

Hnacie zariadenie pre plynulé otáčanie prekladacieho zariadenia automatického ukladacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243769

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prepsl Jioí, Jurajda Drahomír, Duda Stanislav

MPK: B65G 67/14, B65G 61/00

Značky: ukladacieho, zariadenia, plynule, zariadenie, otáčanie, automatického, prekladacieho, hnacie, stroja

Text:

...zapadá a je spojený s piestnou tyčou priamočiareho hydraulického motora.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zmenou priebehu rýchlosti otáčania zo strmého na plynulý, sadosahuje podstatného skrátenia času potrebneho na otočenie prekladacieho zariadenia,pričom nedochádza k vypadávania prekladaných výrobkov z uchopovacich čelustí prekladacieho zariadenia.Na výkrese je naznačená schéma navrhovaného zariadenia.Piest...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: B65G 57/081

Značky: párov, vytváraním, otáčanie, predmetov, zariadenie, stupňov, tenkostenných, rovinných

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

Manipulátor, najmä na otáčanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234241

Dátum: 01.03.1987

Autori: Václav Štefan, Ondrejovič Anton

MPK: B23Q 7/00

Značky: otáčanie, manipulátor, súčiastok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upínanie, zdvíhanie, otáčanie súčiastok o 180°, uloženie na pôvodné miesto a uvoľnenie z upínacích čeľustí. Uvedeného účelu sa dosiahne manipulátorom, najmä na otáčanie súčiastok, ktorého podstatou je, že pod nosníkom je umiestnený rám spojený vodiacimi tyčami posuvne uloženými v nosníku. Vodiace tyče sú na hornom konci opatrené stavacími maticami. V ráme sú otočne uložené dve dvojramenné páky, ktorých jeden koniec je spojený...

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mach Antonín, Ďuratný Miloslav, Sliviak Peter, Kavka Jaroslav

MPK: B66F 7/04

Značky: zariadenie, skládok, tehál, zdvíhanie, otáčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Adamka Jozef, Dubáň František, Hrušovský Ivan, Šomský Peter

Značky: bubnových, upnutie, nastavenie, prípravok, čelustí, brzdových, otáčanie, zváraných

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...