Patenty so značkou «osvetlenie»

Energeticky úsporné polovodičové verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6812

Dátum: 02.07.2014

Autor: Babický Stanislav

MPK: F21S 9/00, H01L 31/042, H02J 5/00...

Značky: úsporné, verejné, osvetlenie, energeticky, polovodičové

Text:

...tým, že riadiaca jednotka je ďalej pripojená k napojeniu na verejnú elektrickú rozvodnú sieť.Riadiaca jednotka je určená na riadenie toku elektrickej energie z fotovoltických panelov, jej akumuláciu a spotrebu v polovodičovom osvetlení.Výhodné vyhotovenie energeticky úspomého polovodičového verejného osvetlenia podľa technického riešenia umožňuje dodávať elektrickú energiu do verejnej elektrickej rozvodnej siete, a tým dosahovať...

Osvetlenie vnútorného priestoru tašiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6702

Dátum: 04.03.2014

Autor: Pilip Peter

MPK: A45C 15/06

Značky: tašiek, osvetlenie, priestoru, vnútorného

Text:

...tašku otvorí pri dostatočne intenzívnom dennom osvetlení počas slnečného dňa alebo v noci pri dostatočnom umelom osvetlení.Ďalším podstatným znakom riešenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek podľa tohto úžitkového vzoru je fakt, že do elektrického obvodu je zaradený solámy nabíjací obvod batérie umiestnený na vhodnom vonkajšom mieste tašky. Pre potreby zámemého odstavenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek môže byť do elektrického...

Luminiscenčné osvetlenie kamenného koberca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6641

Dátum: 08.01.2014

Autor: Šoka Ondrej

MPK: C04B 26/02, C04B 22/00

Značky: osvetlenie, luminiscenčné, kamenného, koberca

Text:

...epoxidového laku a druhá vrstva je z číreho epoxidového laku s obsahom luminiscenčného pigmentu na báze fosforu v množstve 10 - 40 hmotn. vzhľadom na množstvo epoxidového laku.Luminiscenčne podsvietený sklený koberec je zhotovený vo forme samostatných prefabrikovaných kusov alebo je luminiscenčne podsvietený sklený koberec priamo súčasťou kamenného koberca.Luminiscenčná vrstva je tvorená čírym epoxidovým lakom s prímesou luminiscenčného...

Inteligentné pouličné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6592

Dátum: 04.11.2013

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: B60R 21/00, G08G 1/095, G08G 1/07...

Značky: inteligentné, pouličné, osvetlenie

Text:

...opísaná skôr umožňuje meniť spôsob osvetlenia priechodu pre chodcov V závislosti od toho,či je priechod práve používaný, alebo je v pokoji. Medzi aktívnym režimom a režimom pokoja môže byť značný rozdiel v spotrebe energie. Dôsledkom prepínania do aktívneho režimu iba v čase prítomnosti chodca bude, najmä na menej frekventovaných miestach, značná energetická úspora v pokojovom režime a zároveň zvýšenie bezpečnosti v aktívnom...

Stropné osvetlenie s uchytením panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19708

Dátum: 06.06.2012

Autor: Curic Andrija

MPK: F21S 2/00, E04B 9/00, F21S 8/06...

Značky: uchytením, stropné, osvetlenie, panelov

Text:

...boli tixované pavúkovitou zostavou prídržných ramien, ktorá drží časti svetelného panelu na vzájomne susediacich vnútorných stranách. Tiažové sily častí svetelného panelu sú zachytávané zvnútra prípadne pavúkovitou zostavou prídržných ramien svetelného panelu, takže aj pri veľkoplošných svetelných paneloch pôsobia na časti svetelného panelu len obmedzené ohybové momenty, čo zasa umožňuje použitie tenších časti svetelného panelu a nepodmieňuje...

Osvetlenie schodiska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5325

Dátum: 07.12.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: E04F 11/02

Značky: schodiska, osvetlenie

Text:

...vytvoriť také osvetlenie schodiska, ktoré bude spĺňať všetky predpísané bezpečnostné vlastnosti. Uvedenú úlohu spĺňa a uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje osvetlenie schodiska zdrojom svetla v tvare svietiaceho pásu a/alebo bodov, ktoré sú umiestnené na spodnej strane nástupníc.Je výhodné, keď zdroj svetla v tvare svietiaceho pásu je umiestnený v žliabku vytvorenom na spodnej strane nástupnice.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické...

Rozdeľovač napätia na schodišťové osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5242

Dátum: 07.09.2009

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H01H 43/00, H05B 37/02

Značky: schodišťové, rozdělovač, napätia, osvetlenie

Text:

...napätia zdroja Z 2 je prepojený s časo obvodom ČO a s kontaktom relé RE 2, ktorého druhý vývod je prepojený na Štart časového obvodu 3,3 druhý pól zdroja Z 2 je pripojený na časový obvod ČO, ku ktorému je pripojená s jedným aj druhým vývodom ovládacia cievka relé REl, ďalej prepínaní kontakt prepínača Prl je prepojený s odporom R 3, s vývodom diódy D 4, ktorej druhý vývod je prepojený s ovládacou cievkou RE 2 a s kondenzátorom C 2,...

Zariadenie na osvetlenie alebo signalizáciu zahŕňajúce plochu na vedenie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19175

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dubosc Christophe, De Lamberterie Antoine

MPK: F21S 8/10, F21W 101/10

Značky: osvetlenie, zariadenie, zahŕňajúce, signalizáciu, plochu, vedenie, světla

Text:

...šírenia, kolmých k ploche medzi odrazovým úsekom a výstupným úsekom, aodrazový úsek je vytvorený tak, aby roviny odrazeného šírenia boli orientované vzhľadom k optickej osi tak, aby osvetľovacie zariadenie mohlo vyžarovať lineámyzväzok svetelných lúčov, pozdĺž všeobecne pozdĺžne prebíehajúcej optickej osi.Podľa iných charakteristických znakov vynálezusú roviny odrazeného šírenia rovnobežne s optickou osou osvetľovacieho zariadenia sú...

LED osvetlenie, ktoré má kontinuálnu a nastaviteľnú teplotu farby (CT) pri dodržaní vysokého CRI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7764

Dátum: 12.12.2006

Autori: De Clercq John, Thielemans Robbie

MPK: H05B 33/00

Značky: kontinuálnu, vysokého, teplotu, dodržaní, osvetlenie, farby, nastaviteľnú

Text:

...ktoré obsahuje LED modul systém podľa predloženého vynálezu Obr. 7 A a 7 B znázorňuje prvý a druhý perspektívny pohľad, prípadne zostavu PCB prevytvorenie LED modul systému podľa predloženého vynálezuObr. 8 znázorňuje rozvinutý pohľad modulámeho LED zariadenia, ktoré obsahuje LEDmodul systém podľa predloženého vynálezuObr. 9 znázorňuje rez modulárnym zariadením LED, ktoré obsahuje LED modul systém podľa predloženého vynálezuObr. 10...

Úchytné zariadenie na ukotvenie aspoň jedného vodiaceho lana tieniaceho alebo osvetlenie regulujúceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3803

Dátum: 04.05.2006

Autori: Diekmann Bernd, Niemeier Oliver, Schewemann Heide

MPK: E04F 10/00, F16B 9/00

Značky: aspoň, zariadenia, regulujúceho, tieniaceho, ukotvenie, zariadenie, osvetlenie, úchytné, vodiaceho, jedného

Text:

...upevnené na príslušnom upínačilán pomocou zvierky, ktorá je zaťažiteľná pomocou akumulátora síly.0009 Každé vodiace lano sa môže upevniť pred tým, než je fixovaná poloha ramena vzhľadom k upevňovacej prirube pomocou blokovacieho zariadenia. Zvierka upevňujúca každé vodiace lano je upevnená na vodiacom lane ešte v nenapnutom stave vodiaceho Iana. To umožňuje otočenie ramena vzávislosti od otočného ložiska, pretože sa rameno môže najskôr...

Zapojenie bezdrôtového rozhlasu cez verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4412

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sedláková Alena, Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: verejné, rozhlasu, osvetlenie, bezdrôtového, zapojenie

Text:

...a vypinať mestské časti verejného osvetlenia podľa potreby. Podobne je možné samostatne zapínat a vypínat svetlá vianočnej výzdoby, prípadne reklamných alebo informačných tabúľ.Prenos zvukového signálu môže byt V priamej napäťovo akustickej forme a to vtedy, ked svetlá verejného osvetlenia nesvietia, to znamená, že vo vedení neexistuje žiadnych 230 V. Ďalšou možnosťou je zvukový signál poslat pomocou modulovanej nosnej, výhodne vyššej...

Zariadenie na osvetlenie znaku výrobcu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4405

Dátum: 02.03.2006

Autor: Reiff Miroslav

MPK: B60Q 1/26, B60Q 3/00

Značky: vozidiel, zariadenie, výrobcu, osvetlenie, znaků, motorových

Text:

...vozidiel, ktoré je tvorené najmenej jedným elektrickým obvodom motorového vozidla s najmenej jedným elektrickým zdrojom, ktorého podstata spočíva v tom, že na elektrický obvod je pripevnená najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vonkajšej strane motorového vozidla.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vnútomej strane...

Svetlomet tlmených svetiel a osvetlenie zákrut pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1350

Dátum: 27.07.2004

Autor: Ravier Jean-paul

MPK: B60Q 1/14

Značky: vozidlo, zákrut, svetiel, tlmených, motorové, osvetlenie, světlomet

Text:

...čo krajné zdroje splochým obmedzením sú rozsvietené iba v priebehu fáz zatáčania.0012 Výhodne sú svetelné zdroje tvorené modulmi s elektroluminiscenćnoudiódou alebo s elektroluminíscenćnými diódami. Predmetom vynálezu je tiežmotorové vozidlo vybavené aspoň jedným svetlometom, takým, ako bol0013 Okrem vyššie uvedených znakov vynález zahrňuje určité ďalšie znaky, ktorými sa bude zaoberať najma nasledujúci text týkajúci sa príkladu...

Zariadenie na osvetlenie náhrobníkov a hrobov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3110

Dátum: 07.01.2002

Autori: Menegotti Carlo, Janec František, Menegottiová Eva

MPK: H05B 35/00

Značky: hrobov, náhrobníkov, osvetlenie, zariadenie

Text:

...jednosmerný elektrický prúd s napätím 0,5 až 48 V napojený na svietidlo v Iampáši náhrobníka alebo hrobuTaktiež je výhodné, ak je svietidlom tlejivka pripojená na rozvod energie tvorený striedavým elektrickým prúdom s napätím 0,5 až 240 VĎalej je výhodné, ak rozvod energie pozostáva z rozvodu svetla zo svietidlanapojeného na rozvod elektrického prúdu do lampáša náhrobníka alebo hrobu.Súčasne je výhodné, ak svietidlom je svetelná dióda alebo...

Zariadenie na osvetlenie znaku výrobcu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2951

Dátum: 11.09.2001

Autor: Reiff Miroslav

MPK: B60Q 1/56, B60Q 3/06

Značky: vozidiel, výrobcu, osvetlenie, motorových, zariadenie, znaků

Text:

...obvodu motorového vozidla s najmenej jedným elektrickým zdrojom, ktorého podstata spočíva vtom, že na elektrický obvod je pripevnená najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vonkajšej strane motorového vozidla.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená navnútornej strane motorového vozidla.Prehľad obrázkov na výkrese Technické...