Patenty so značkou «osobné»

Osobné dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18288

Dátum: 16.09.2011

Autori: Matheisl Michael, Heinemann Gerd, Krampl David, Novacek Thomas

MPK: B66B 23/00, B66B 21/00

Značky: zariadenie, osobné, dopravné

Text:

...prvku a slúži súčasne pre horizontálne vedenie dopravných prvkov pri chode dopredu. Jazdné dráhy pre valčeky dopravných prvkov a reťazové valčeky slúžia súčasne ako vystuženie bočnej steny. Súčasť na vystuženie bočnej stenyna dolnom konci slúži tiež ako vedenie v horizontálnom smeredopravných prvkov pri spätnom chode.S viacfunkčnými súčasťami a s usporiadaním rebier na vonkajšej strane bočnej steny je osobné dopravné zariadenie...

Osobné dopravné zariadenie, najmä pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7302

Dátum: 17.10.2006

Autori: Stoiber Gerhard, Blondiau Dirk, Wiesinger Josef, Steindl Günter

MPK: B66B 25/00

Značky: chodník, osobné, najmä, zariadenie, dopravné, pohyblivé, pohyblivý, schody

Text:

...dosiek tlačených spojov, k pomerne vysokým finančným nákladom. Ďalšia nevýhoda spočíva v tom, žepri výpadku riadiacej jednotky musi byt obstaraná náhradnáriadiaca jednotka s práve platnými prevádzkovými dátami, ktoráčasto nie je na mieste k dispozícii.Vynález si kladie za úlohu navrhnút osobné dopravné zariadenie, u ktorého by sa zjednotenim súčasti riadiaceho systému dosiahli úspory nákladov pri výrobe týchto súčasti.Mimo to by mala byt...

Osvetľovacie zariadenie na osobné prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282464

Dátum: 04.01.2002

Autori: Schöneweiss Klaus, Knoop Eckhard, Höfling Peter

MPK: B66B 23/22

Značky: zariadenia, zariadenie, prepravné, osvetľovacie, osobné

Zhrnutie / Anotácia:

Osvetľovacie zariadenie na osobné prepravné zariadenia, ako sú pohyblivé schody a chodníky, vytvorené konkrétnejšie v oblasti hmatadla a/alebo obruby osobného prepravného zariadenia, pozostávajúce z najmenej jedného svetelného vodiča orientovaného v smere prepravy osobného prepravného zariadenia v podstate spojito, ktorý v oblasti prinajmenšom jedného zo svojich koncov môže prijímať úzky svetelný zväzok zo svetelného zdroja.

Sklopné vnútorné spätné zrkadlo pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 260180

Dátum: 15.12.1998

Autor: Halúz Tibor

MPK: B60R 1/02

Značky: zrkadlo, automobily, špatně, vnútorné, osobné, sklopné

Text:

...vodiča je pritláčací gombik a z druhej strany pružina a poistný krúžok,pričom sklopné rameno na hriadeii je spojené s pružinou.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva najmä v tom, že sklopné vnútorné spätné zrkadlo vo večerných a nočných hodinách,keď je sklopené ku telesu karosérie osobné ho automobilu neoslňuje vodiča a tým sa, jazda stane bezpečnejšie a pohodlnejšie. Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená zrkadlo v otvorenom stave...

Dezén behúňa pneumatiky na osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277915

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, automobily, dezén, behúňa, osobné

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorený pásom stredových blokov (3) a dvoma pásmi vnútorných blokov (4) oddelených od seba navzájom vnútornou drážkou (2) a pozdĺžnou ramennou drážkou (5), kde každý vnútorný blok (4) opatrený vnútorným priečnym zárezom (10) je na jednej strane ohraničený vnútornou drážkou (2) od stredového bloku (3) a na druhej strane pozdĺžnou ramennou drážkou (5) od ramenných blokov (6) opatrených ramenným priečnym zárezom (11) a ramennou priečnou drážkou...

Plášť pre osobné antomobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245340

Dátum: 15.12.1988

Autori: Réczey István, Palócz László, Szölösi Katalin Kovács, Bornemissza Edde, Kubó Sándor, Korda Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: antomobily, osobné, plášť

Text:

...pravidelne po obvode bloko-vými figúrami ll v tvare nepravidelného viacuholnika. Medzi strednou o-bvodovou drážkou 2 a dvoma priamymi pozdĺžnymi obvodovými drážkami 3 sú umiestnené bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú od seba oddelené šikmýmí priamými drážkami 5,li a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi.Následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky B. Bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené...

Dezén bežnej plochy plášťa pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 253433

Dátum: 12.11.1987

Autori: Drábik Jaroslav, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: bežnej, plochy, dezén, osobné, plášťa, automobily

Text:

...14 plášte a dezén bežnej plochy 15 plášťa.Dezén bežnej plochy 15 plášta je tvorený stredovou asymetricky lomenou obvodovovu drážkou 1 prechádzajúcou osou plášťa x a.neprepojenou s ostatnými drážkami. súbež ne s ňou prebiehajú dve výraznejšie krajné obvodové drážky 2 umiestnené po oboch stranách stredovej obvodovej drážky 1. Z krajných obvodových drážok 2 vybiehajú smerom k stredovej obvodovej dražke 1 nepriechodné drážky 3. Tieto vytvárajú...

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Charvát Marián, Juhás Ondrej, Kastel Pavol, Petrík Juraj, Klučiar Rudolf

Značky: páky, automobily, komplet, najmä, osobné, radiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...