Patenty so značkou «osnovy»

Řídicí zařízení pro popouštění osnovy pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246091

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stuchlík Jioí, Štika Oldoich

MPK: D03D 49/06, D03D 49/10

Značky: osnovy, stroje, popouštění, řídící, zařízení, tkalcovské

Text:

...1 G. Podobné je určitý počet osnovních nití 17 osnovy 9 veden přes snímací váleče-k 18. Každý snímací váleček 16,18 je upevněn na listová pružině 20, která je v~ místě 19 uložena v botce 21. Botka 21 je na vodicím válci 13 Llpevněna prostřednictvím šroubového spoje 22. Botka 21 nese kromě toho čidlo 23, které je přes elektrické vedení 24 spojeno s dílčím řídicím ustrojím 25 přiřazeným dílčímu osnovnímu válu 3. Zcela podobným způsobem je...

Zařízení pro regulování napětí osnovy tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244410

Dátum: 15.07.1987

Autori: Obetko Dušan, Jurák Štefan, Hudák Pavol, Pallér Jozef

MPK: D03D 49/04

Značky: napětí, stroje, zařízení, tkacího, regulování, osnovy

Text:

...polohy B, na obr. t, takže se poměr ramen páky 11 s protizávažím větší a stupeň citlivosti ae sníží. následkem toho dochází ke stabilnímu provádění tkacího procesu, bez ohledu na změny napětí ľ osnovy I.Zkouěkami. týkjícími se tkacího procesu a založenými na napětí I osnovy 1, t. j. na velikosti protizávaží a a na poměru ramen páky 11 s protizávažím, .je možno urćit stabilně účinnou oblast z, i nestabilní, neúčinnou oblast Z 2, jak je...

Zařízení pro navádění osnovy do brda tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244114

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mahrla Zdeno, Šimko Marián, Svobodová Xénia, Zlatinský Emil

MPK: D03C 9/00

Značky: stavu, navádění, osnovy, zařízení, tkalcovského

Text:

...zdrojem hluku celeho tkalcovského stavu.K pŕekonání těchto nevýhod dl nedostatku nevrhovelo se vytvářet nítěnky na nosných drátach z plastická hmoty, Jak vyplývá z patentu USA 4 155 379, čím se snižuje hluk tkalcovského stavu.. . Přitom se vlak používa nosných drútů. což je příčinou vłtłí hmotnosti zařízení.Kroml toho musí mít hrdo-d list vltäí rozměry o podíl potřebný k montćłi nosných drátů. Toto přippívú ke zvýlení celkovú hmotnosti...

Zařízení pro popouštění osnovy tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240283

Dátum: 15.06.1987

Autori: Polák Vladimar, Zácsiková Agnesa, Klimko Jozef, Oswald Anton

MPK: D03D 49/06

Značky: osnovy, stroje, popouštění, zařízení, tkacího

Text:

...změn-ou napětí osnovy řešení podle vynálezu umožňuje použití dostatečně tuhého prsníku při současné vyšší citlivosti snímaní napětí.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znazorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný schématický pohled na tkací stroj v nárysu a obr. 2 schématickýpříčný řez tkacím strojom podle čáry Il-vI-lMezi bočnioemi 1, 2 tkacího stroje je otočně uložeąna dvojice osnovních válů 3, 4 s navinutými osnovními...

Zařízení pro oddělování nití osnovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247634

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lípa František, Klinecký Ladislav

MPK: D03D 49/22

Značky: oddělování, nití, osnovy, zařízení

Text:

...na rozhrnované nitě podstatne šetrněji a snižuje jejich přetrhovost.zařízení pro oddělování nití osnovy tvoří rám sestávající ze dvou tyčí, jejichž konce jsou ne obou stranách pevně spojeny bočními lištami. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční lišty jsou opatřeny nejměně jedním otvorom pro stavitelné uložení rámu na čepy, které jsou otočné uloženy v ložiskách, upevněných na postranicích tkacího stroje.Zadní tyč rámá má obvykle větší...

Zanašeč s útkovou cívkou u víceprošlupních tkacích stavů s hromadným zanášením útků do osnovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jirásek Josef, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: osnovy, hromadným, útkovou, víceprošlupních, zanášením, zanašeč, tkacích, cívkou, útku, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem a technickým problémem vynálezu je dodržení konstantního napětí zanášeného útku do prošlupu, které je odvozováno brzděním útkové cívky při odvíjení a pokládání útku do prošlupu po celou dobu a v celé šířce tkaniny. Problém je řešen vybráním s odstupňovaným dnem v zanašeči pod prostorem útkové cívky, kdy vybrání s prostorem cívky je spojeno s otvorem, v nímž je suvně uložen osazený čep. Na čepu je nasunuto ložisko útkové cívky V prostoru...

Zařízení na vyrovnání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228769

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nespěšný Zbyněk, Heizke Josef, Mikeš Petr

MPK: D03D 47/26

Značky: napětí, víceprošlupního, stroje, vyrovnání, tkacího, osnovy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na vyrovnávání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje, zejména se sekcionálním vlnitým prošlupem a sice napětí, které vzniká při vytváření prošlupu pro zanášení útku, případně dalšími vlivy. Podstatou zařízení je, že obrysová přímka vychyloveče 4 je tvaru alespoň jednoduché šroubovice 6, jejíž styková hrana 5 s osnovou 2 je zaoblena, a kde počet vrcholů takto vytvořené šroubovice 6 je alespoň totožný s počtem...

Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220639

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bezstarosti Ladislav, Brno, Malášek Jaromír, Vašek Vítězslav, Jansa Miloš, Novotný Jiří

Značky: zanášených, celé, zařízení, prošlupem, postupujícími, tkací, příraz, tkacích, vlnitým, útku, zanášecí, sebou, osnovy, šiřce, víceprošlupních, postupný, strojů, roviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na výceprošlupním tkacím stroji a řeší problém ovládání přírazu útkové nitě ke tkací rovině. Podstata vynálezu je v tom, že postupný příraz útků zanášených do osnovy po celé šířce tkací roviny je prováděn příraznými lamelami vytvořenými do tvaru dvouramenné páky, které jsou z klidové úvratě do přírazné úvratě vychylované ovládacími členy. Ovládacími členy jsou jednak dvojice příčně ke tkací rovině posunuté...

Zařízení pro plynulé provádění postupného přírazu útků hromadně zanášených do osnovy, zvláště u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220638

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bukač Hubert, Modrijan František, Novotný Jiří, Vašek Vítězslav, Jansa Miloš, Malášek Jaromír, Bezstarosti Ladislav

Značky: postupného, víceprošlupních, osnovy, zanášených, zvláště, provádění, přírazu, hromadné, útku, plynule, tkacích, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilního víceprošlupního tkacího stroje a řeší postupný plynulý příraz útků hromadně zanášených do osnovy. Podstatou vynálezu je zařízení pro provádění postupného přírazu zahrnující nuceně hnaný nekonečný řetěz paralelně uspořádaný s přírazovým mechanismem. Nekonečný řetěz je opatřen ovládacími členy spolupracujícími s přírazovými lamelami otočně výkyvnými kolem nosné tyče. Lamely mají nástavce pro uložení zanášečů ve vedení....

Mechanismus popouštění a napínání osnovy na tkacím stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233343

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kubajtis Zenonas Jonovič

MPK: D03D 49/12

Značky: osnovy, tkacím, popouštění, stavu, napínání, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do textilního strojírenství a týká se mechanismu uvolňování a napínání osnovy na tkacím stavu. Ke zvýšení jakosti vyráběné tkaniny v mechanismu uvolňování a napínání osnovy má brzdící dvouramenná páka umístěnou jednu proti druhé opěry z nichž jedna je upevněna na podpruženém ramenu paky a druhá podpružená a umístěná ve vodítkách na ramenu páky, nesoucí frikční brzdu konec podpruženého ramena dvouramenné páky, nesoucí svůrku je...

Způsob penetrace směsí do okrajů osnovy výztužného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218208

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šmatla Jan, Jabůrek Jiří

Značky: osnovy, způsob, způsobu, okrajů, penetrace, zařízení, materiálů, výztužného, tohoto, provádění, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu penetrace směsi do okrajů osnovy výztužného materiálu, například textilního, ocelového nebo skelného, při výrobě pneumatik u nánosování výztužného materiálu na víceválcových kalandrech. V penetrační štěrbině kalandru se přebytkem nánosové směsi zvyšuje penetrační tlak v oblasti okrajů osnovy výztužného materiálu na úroveň penetračního tlaku středu osnovy a nánosový materiál proniká do struktury výztužného materiálu v...

Zařízení pro přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217924

Dátum: 15.12.1984

Autori: Sichler Jan, Ořechov U Brna

Značky: útku, víceprošlupního, osnovy, přivádění, stroje, tkacího, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby textilních tkacích strojů. Vynález řeší bezporuchový průběh tkacího procesu při podstatném snížení tření mezi lamelami převádějícími útek do osnovy, při snížení jejich opotřebení a zvýšení hmotnosti celého tkacího mechanismu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod styčné plochy každé lamely s úložnou plochou v drážkách čepu je proveden z plastické hmoty plněné granulovaným feritem a k sobě přivrácené plochy...