Patenty so značkou «orientáciu»

Zapojenie riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269032

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skokánek Peter

MPK: H02K 23/66

Značky: orientačnú, riadenia, kruhovej, motora, jednosmerného, orientáciu, zapojenie, dosky, hranu

Text:

...na jednosmerný motor.zapojenia riadenia jednosmerného motora aa docieli jednoduchým riešením zabezpečiť presné zoricntovanie kruhovej dosky na orientačnú hranu o použití bežne známych enímao čov a dvojhodnotovým výstupnýw signálom.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená blokova schéma zapojenia riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená bloková schéma...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 266088

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/02

Značky: súčiastok, orientáciu, zariadenie, tvaru

Text:

...a výrobne nenáročné. Výhodou je tiež, že zariadením sa dosiahne vysoká spo ľahlivosť orientácie.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U s výrezom na ohybe je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v pôdoryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z z obr. 1 vo zväčšenej mierke, na obr. 5 je nakreslený pohľad V smere C z obr....

Zariadenie na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 264188

Dátum: 13.06.1989

Autori: Augustín Ján, Havalec Ján

MPK: B23Q 3/12, B23H 1/04

Značky: nástrojových, najmä, zariadenie, upínanie, orientáciu, elektrod

Text:

...telese. Na upinacom telesa sú vytvorené rovnobežne s osou otáčania upínacieho telesa aspoň dve referenčné plochy vzájomne na seba kolmé.Výhodou zariadenia na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektrod pre elektroiskrové obrábanie je presné a rýchle u 2stavanie elektród prostredníctvom referenčných plôch do upinacich telies zariadenia. Referenčné plochy na upínacom telesa elçrigtröd. umožňujú polohovaciemu systému stroja uvedenie na...

Zariadenie na prívod a orientáciu najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262793

Dátum: 11.04.1989

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: najmä, sifónových, bombičiek, zariadenie, přívod, orientáciu

Text:

...rez rovinou AA z obr. 1.Zariadenie na prívod a orientáciu sifónových bombičiek pozostáva z frémy 1, na ktorej sú uchytené unášacie valce 4. Na unáša 4cích valcoch 4 je horizontálne uložený do pravný kotúč 2. Na Íréme 1 vedľa dopravného kotúča 2 je uložený násypný zásobník 17,v ktorom je vytvorený oproti vnútornému povrchu dopravného kotüča 1 odv-ádzací otvor 11. Vnútorný povrch dopravného kotúča 1 je -opatrený vynášacíml lištami 5. Pod...

Zariadenie na orientáciu a prísun súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258660

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: přísun, zariadenie, orientáciu, súčiastok

Text:

...sú opatrene snímaačmi naplnenie a vyústujú do komôr, do ktorých zasahujú oddeľ-ovače súčiastok. Na komory sú vymeniteľné pripojené vzdu-chové dopravné kanály spájajúce komory s hlavicou technologickej jednotky.Výhodou zariadenia na orientáciu na prísun súčiastok podľa vynálezu je, že zariadením sa docieli privádzanie súčiastok v poradí podľa lubo-voľnej požiadavky. Ďalšou výhodou je tiež zvýšenie produktivity práce a zníženie...

Zariadenie na orientáciu plochých súčiastok na jednej ploche opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255331

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urbanová Emília, Tinka Stanislav

MPK: B23Q 7/12

Značky: orientáciu, plochých, ploché, súčiastok, zariadenie, opatřených, jednej, drážkou

Text:

...151. Z ľavej strany je kontrolné lôžko 5 tvorené výkyvným odpruženým palcom 21, oproti ktorému z pravej bočnej strany je tvorené piestnicou 1 D v-yhadzovacieho valca Si. Z ľavej bočnej strany oproti piestnici lil vyhadzovacieho valca 9 je priečne na dopravnú dráhu 2 pripojená vratná dráha 8 vyústujúca na dopravnú dráhu 2 v-o vibračnom zásobníku 1. Nad kontrolné lôžk-0 5 zasahuje dutá piestnica 4 kontrolnej jednotky 3 svojim odpruženým...

Zariadenie na orientáciu valcovitých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243798

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eesenek Radomír

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/02

Značky: súčiastok, zariadenie, válcovitých, orientáciu

Text:

...pri posune v osovom smere a prakticky sa toto zariadenie už nedá použit. , Vyššie uvedené nevýhody sú z veľkej časti odstránené zariadením na orientáciu valcovitých súčiastok, ktorých pomer dĺžky ku priemeru je menší ako jedna, podľa vynále 4zu, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z dvoch kotúčov upevnených v konštantnej vzdialenosti od seba, ktorá je väčšia ako dĺžka a menšia ako priemer valcovitej súčiastky na hriadeli otočne uloženom...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Šmerda František

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/18

Značky: zariadenie, súčiastok, válcových, orientáciu, drážkou, opatřených, dopravu

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Zariadenie na orientáciu súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253925

Dátum: 17.12.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, orientáciu, súčiastok

Text:

...do zbernice tvaru vidlice obopinajúcej hnacie koleso,pričom vonkajší rozmer zbernice je menší ako vnútorný rozmer súčiastky tvaru zovre 4tého U. Hnacíe a hnané koleso môžu byť vytvorené ako remenice, alebo reťazové kolesá a ťažný prostriedok môže byť vytvorený ako remeň, alebo reťaz.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje orientáciu súčiastok tvaru zovreteho U a ich nasunutie na sklz stroja pri vysokej účinnosti. Zariadenie je konštrukčne...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242549

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Dagmar, Danik Jaroslav, Špaldonová Radmila

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/20

Značky: zariadenie, kuželových, jednom, válcových, súčiastok, konci, orientáciu

Text:

...vibračného zásobníka v pôdoryse so správne orientovanýml súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na o-br. 3 je nakreslenä časť bokorysu so správne zorientovanou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslená časť vibračné 4ho zásobníka v pôdoryse s nesprávne zorientovanými süčiastkaml a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľovývch, v konkrétnom prípade...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupňovanými vnútornými priemermi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252535

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/12

Značky: krúžkov, zariadenie, súčiastok, orientáciu, odstupňovanými, priemermi, tvaru, vnútornými

Text:

...malých rozdíeloch priemerov orientovaných súčiastok.Zariadenie ria orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s oidstupňovanými vnútornými priemermi je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ąnakreslené zariadenie pri pohľade zhora, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B~B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupñovanými vnútornými priemermi pozostáva...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok aspoň s dvoma dopravnými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242210

Dátum: 15.09.1987

Autor: Medvidiv Jurij Sergejevie

MPK: B23Q 7/10

Značky: drahami, aspoň, zariadenie, dvoma, orientáciu, súčiastok, dopravu, dopravnými

Text:

...a dopravu súčiastok aspoň dvomi dopravnými dráhami sa docieli jedným vibračným zásobníkom orientovať veľký počet súčiastok súčasne, čo je zvlášť výhodné pri paletizácii súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne riešenie zariadenia so štyrmi dopravnými dráhami, kde na obr. 1 je nakreslený pôdorys a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A~A z obr. 1.Zariadenie na orientáciu a dopravu süčias~ tok pozostáva z vibračného...

Zariadenie na orientáciu, dopravu a odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241600

Dátum: 15.09.1987

Autori: Enocson Âke, Béky Edde

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: dopravu, zariadenie, odoberanie, súčiastok, orientáciu

Text:

...zo šikmo uloženého gravitačného sklzu tvoreného ľavou iorientačnoulištou 1 a pravou orientačnou lištou 2. V hornej časti gravitačného sklzu je pripevnená spodná lišta 3.V ďalšej časti gravitaičného sklzu, kde nie je uložená spodná lišta 3, .ľavé orientačná lišta 1 a pravá orientačná lišta 2 vytvárajú prenpad 5 pre závitov-ý čap puzdra a plynuleklesajníioi prepad pre -vailcovü časť puzdra vytvorený v ľavej a pravej orientačanej lište 1, 2,...

Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240468

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stransky Werner

MPK: B23Q 7/10, B65G 47/24

Značky: zariadenie, súčiastok, telies, najmä, orientáciu, cievok

Text:

...odbere súčiastok. Ďalšou výhodou zariadenia je, že je konštrukčne i výrobne jednoduché a v prevádzke nenáročné na obsluhu.Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená časť orientačného zariadenia v ná 4ryse s orientovanými súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 2.Zariadenie na»...

Zariadenie na orientáciu najmä brokových nábojov pred ich balením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252392

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/02, B65G 29/00

Značky: orientáciu, nábojov, balením, zariadenie, najmä, brokových

Text:

...na obr. 1 je nakrre-slený pôdorys na obr. 2 je nakreslený pôdorys otočného držiaka V reze .a na obr. 3 je nakreslený bokorys z obr. 2 v čiastočnom reze.Zariadenie na orientáciu brokových nábojov pred ich balením pozostáva z privádzacej dráhy 1, ktorá vyústuje na podávaci rotor 2. Na obvode podávacieho rotora 2 sú vytvorené lôžka 3. Vedľa podávacieho rotozra 2 je uložený prekladaci ľrotor 4. Prekladaci r-otor 4 je po obvode opatrený šiestimi...

Zapojenie elektropneumatického rozvádzača zariadenie na orientáciu a podávanie súčiastok pod závitoreznú hlavicu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232017

Dátum: 01.04.1987

Autori: Drobný Jozef, Kukla Vladimír

MPK: B23Q 7/10

Značky: súčiastok, orientáciu, zapojenie, závitoreznú, hlavicu, elektropneumatického, rozvádzača, podávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia elektropneumatického rozvádzača zariadenia a podávanie súčiastok pod závitoreznú hlavicu. Elektropneumatický rozvádzač napojený na prívod stáleho tlaku je paralelne pripojený vývodným potrubím tlakového média cez prvý škrtiaci člen na jednočinný pneumatický valec a dávkovač oleja. Výstupný otvor dávkovača oleja je pripojený vývodným potrubím oleja na zaolejovaniu trysku. Na prívod stáleho tlaku je pripojené paralelne s...

Zariadenie na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234662

Dátum: 01.01.1987

Autor: Cingálek Ján

MPK: B65G 47/14

Značky: orientáciu, výstupkom, opatřených, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom je spoľahlivo a bezporuchovo tieto súčiastky orientovať a v takovejto polohe ich privádzať do ďalšieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom, ktorého podstatou je, že v mieste orientovania je v orientačnej dráhe vytvorená orientačná drážka. Spodná orientovacia lišta je v mieste orientovania zahnutá smerom do stredu vibračného...

Zariadenie na orientáciu súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234661

Dátum: 01.01.1987

Autor: Cingálek Ján

MPK: B65G 47/14

Značky: drážkou, opatřených, zariadenie, súčiastok, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na orientáciu súčiastok opatrených drážkou je spoľahlivo a bezporuchovo tieto súčiastky orientovať a v takejto polohe ich privádzať do ďalšieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu súčiastok opatrených výstupkom, ktorého podstatou je, že v mieste orientovania je na orientačnej dráhe pevne pripevnený orientačný výstupok. Nad orientačným výstupkom vpravo je na orientačnej lište pevne pripevnená...

Zariadenie na orientáciu dutiniek, najmä s malým rozdielom čelných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235811

Dátum: 01.12.1986

Autori: Janošovský Ľudovít, Potfaj Jaroslav

MPK: B65G 35/02

Značky: dutiniek, zariadenie, čelných, malým, otvorov, rozdielom, najmä, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať a dopraviť do pracovného stroja o vysokom výkone požadované množstvo dutiniek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu dutiniek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní trysiek tlakového vzduchu nad vnútorným povrchom dopravného venca.

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: dopravu, súčiastok, strojoch, rotorových, hlavou, orientáciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na orientáciu najmä ľahkých dutiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224024

Dátum: 15.04.1986

Autori: Janošovský Ľudovít, Potfaj Jaroslav

Značky: najmä, zariadenie, dutiniek, orientáciu, ľahkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu najmä ľahkých dutiniek, pozostávajúce z dopravného venca, otočne uloženého okolo horizontálnej osi, ktorý má na vnútornom obvode vytvorené lôžka opatrené orientačným členom, vyznačujúce sa tým, že čelo orientačného člena (3) zasahuje pod ústie lôžka (2) maximálne o polovicu výšky dopravovanej dutinky (6).

Zariadenie na orientáciu dutých valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221665

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kadlec Jan

Značky: orientáciu, dutých, válcových, zariadenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je orientácia súčiastok do požadovanej polohy pred vstupom do montážneho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením, ktorého podstatou je, že v domčeku upevnenom na fréme sú pevne uložené ložiská. V ložiskách je otočne uložený hriadeľ, na jednej strane opatrený remenicou a na druhej strane vo vnútornom obvode dopravného venca aspoň jedným pružným členom. Pružný člen svojím činným koncom tvorí spolu s vnútorným obvodom...

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222100

Dátum: 15.07.1985

Autori: Drobný Jozef, Tlstovič Tomáš

Značky: konci, súčiastok, súosým, osadením, jednom, orientáciu, opatřených, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením, alebo vybraním, pričom súčiastky sú privádzané zoradené za sebou v prívode vyznačujúce sa tým, že je tvorené dávkovacím hriadeľom (18), priečne otočne uloženým na nosiči (5) posuvne uloženom vo vedení (7) pevne uloženom na fréme (1), pričom na jednom konci v dávkovacom hriadeli (18) je pod prívodom (20) súčiastok (21) vytvorené lôžko (2), pod ktorým je na dávkovacom...

Zariadenie na orientáciu elektronických prvkov s valcovým puzdrom s axiálnymi prívodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218645

Dátum: 01.06.1985

Autori: Tomík Ján, Turan Ján

Značky: axiálnymi, valcovým, prvkov, elektronických, puzdrom, zariadenie, prívodmi, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na orientáciu najmä elektronických prvkov s valcovým puzdrom a axiálnymi prívodmi pri ich meraní, kódovaní a balení. U tohoto zariadenia sa rieši spôsob orientácie, usporiadanie dráhy orientovania a funkčných plôch. Podstatu vynálezu vidieť z obr. 1, 2 a 3. Spočíva v tom, že medzi hornú dosku 1 a dolnú dosku 2, v ktorých sú vytvorené prepadové otvory 3 a 9 sú vhodne umiestnené skrutkovicové segmenty 7, 8, 10 a 11 a...

Zariadenie na orientáciu tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216416

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kukla Vladimír, Drobný Jozef

Značky: orientáciu, tranzistorov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického priemyslu. Vynález rieši orientáciu tranzistorov pred vstupom k ďalšej operácii. Podstatou vynálezu je, že dráha misy vibračného zásobníka je v mieste orientácie zúžená tak, že sa jej šírka rovná vzdialenosti ťažiska tranzistora od najdlhšej strany podstavy tranzistora. K mise vibračného zásobníka je na vnútornej strane prichytená prestaviteľná pridržiavacia lišta zahnutá smerom k stene misy. Súčasne z...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227077

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: válcových, zariadenie, najmä, orientáciu, súčiastok, bombičiek, sifónových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z frémy, na ktorej je uložený násypný zásobník súčiastok a dutý valec, uložený na unášacích valcoch, vyznačujúci sa tým, že na vnútornej ploche horizontálne uloženého dutého valca /1/ sú v smere jeho osi pripojené vynášacie lišty /5/, pričom z vnútra dutého valca /1/ nad jeho horizontálnou osou, je uložená prídržná lišta /2/ súčiastok /8/ v hornej časti...

Zariadenie na orientáciu a dávkovanie najmä ĺahkých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225246

Dátum: 01.12.1984

Autor: Potfaj Jaroslav

Značky: orientáciu, súčiastok, ľahkých, dávkovanie, zariadenie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dávkovanie najm( ľahkých súčiastok pozostávajúce z vibračného zásobníka a odoberacieho kotúča vyznačujúce sa tým, že časť odoberacieho kotúča /5/ je uložená cez priechodziu drážku /6/ plášťa /2/ pod vyústením dopravnej dráhy /4/ vo vnútri vibračného zásobníka /1/.

Zariadenie na orientáciu plochých súčiastok s výrezom, zvlášť vhodné pre strmeňové krúžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214642

Dátum: 01.07.1984

Autor: Paulech Silvester

Značky: krúžky, výrezom, zariadenie, strmeňové, vhodné, orientáciu, plochých, súčiastok, zvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizácie montáže súčiastok. Vynález rieši orientáciu plochých súčiastok s výrezom. Podstatou vynálezu je, že zariadenie pozostávajúce z vibračného zásobníka, na ktorého vnútornej stene misy je vytvorená vodiaca dráha, ku ktorej je pripojená orientačná lišta, má orientačnú lištu k vodiacej dráhe pripojenú tak, že oproti nej je výškovo presadená nad jej vrchnú plochu. Orientačná lišta má vytvorený nábeh a od vnútornej steny...

Zariadenie na orientáciu a presúvanie pracovných plošín na montážnych linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 214641

Dátum: 01.07.1984

Autor: Michalka Vladimír

Značky: pracovných, presúvanie, linkách, orientáciu, montážnych, plošín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presúvanie plošín z priameho dopravníka na jednotlivé jeho vetvy a orientácia pracovných plošín s ohľadom na umiestnenia obsluhy. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na reťazové kolesá unášacej reťaze na jednej strane prepojovacieho dopravníka sú uchytené hnané členy zubovej spojky, pod ktorými sú oproti privádzaciemu montážnemu dopravníku na jednej strane a oproti priľahlému odvádzaciemu montážnemu dopravníku na oboch...

Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215199

Dátum: 15.10.1982

Autor: Paulech Silvester

Značky: súčiastok, hlavou, orientáciu, driekom, kuželovou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom pozostávajúce z vibračného zásobníka a dráhy, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha /3/ je k stene misy /2/ vibračného zásobníka /1/ pripojená tak, že medzi vnútornou stenou misy /2/ vibračného zásobníka /t/ a vodiacou dráhou /3/ je vytvorený vodiaci žľab /5/ hláv /10/ súčiastok /9/ a ku koncu vodiacej dráhy /3/, ktorá sa od miesta orientácia /4/ postupne skláňa smerom ku dnu...