Patenty so značkou «orgánů»

Zariadenie na pripevnenie prstencového upevňovacieho orgánu tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285950

Dátum: 26.10.2007

Autor: Meier Ulrich

MPK: B25B 27/02, B21D 39/04, B25B 25/00...

Značky: zariadenie, orgánů, tlakom, upevňovacieho, prstencového, pripevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na pripevnenie prstencového upevňovacieho orgánu tlakom pomocou lisovacieho nástroja (61), ktorý má viac lisovacích čeľustí (70), usporiadaných do kruhu, ktorých predné časti ležia na kružnici a sú na zmenšenie priemeru kružnice, a tým na stlačenie upevňovacieho orgánu uložené posuvne vo svojom radiálnom smere. Lisovací nástroj (61) je pripojený k riadiacemu zariadeniu (1) na nastavenie, vymedzenie a meranie dráhy...

Prevaskularizované konštrukty transplantátov tkaniva na rekonštrukciu ľudského alebo zvieracieho orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9065

Dátum: 28.02.2007

Autori: Wirth Manfred, Ram-liebig Gouya

MPK: A61L 27/38

Značky: prevaskularizované, tkaniva, rekonštrukciu, orgánů, zvieracieho, konštrukty, transplantátov, ľudského

Text:

...biologických konštrukcií, ktoré sa majú implantovať in vivo. Je známe, že fenotypy výstelkových buniek sa silne menia v závislosti od typu cievy a orgánu, a že tátošpeciñckosť tkaniva hrá dôležitú úlohu v lokálnej fyziológii orgánov (Jam a kol., 2005).0008 Schultheiĺà a kol. opisujú v Biological vascularized matrix for bladder tissue engineering matrix preparation, reseeding technique and short-term implantation in a porcine model,...

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Jan, Roubal Petr, Pavlíček Viktor

MPK: A61M 1/00, A61B 5/14, A61B 16/00...

Značky: kadaverů, odber, zařízení, určených, orgánů, transplantaci

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...

Zařízení pro regulaci hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269135

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tachecí Milan, Škola Jan, Příhoda Zdeněk, Hainc Stanislav, Kušička Bohumil, Hoblík Jaromír

MPK: A01B 63/111, A01C 7/04

Značky: zařízení, strojů, zemědělských, hloubky, regulaci, orgánů, pracovních

Text:

...nosič Q pracovních orgánů 3. Ne čepu 5 nosiče § je výkyvně umístěna vidlice Q s čepem Z před niho opěrného kole §. V horní části vidlice § je umístěn další čep g vidlice §, ve kterém je nakloubeno táhlo lg. Druhý konec táhla lg je naklouben na čep ll vahadla lg,přičemž vahadlo lg je výkyvně uloženo na čepu lg držáku lg vytvoreného v zadní části nosiče Q. Vahadlo lg je opatřeno výřezem lg, ve kterém je výkyvně a suvně uložen kámen lg, u...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořák Jiří, Svoboda Karel, Vondrák Jiří

MPK: F16N 1/00, F16H 57/04, A01D 69/12...

Značky: orgánů, zejména, mazání, zařízení, žacích, rotačních, soukolí, prevodových

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Zařízení pro pohon přímočarého vratného orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266181

Dátum: 13.12.1989

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Jirásko Petr, Moc Václav

MPK: B65H 54/32, B65H 54/36

Značky: zařízení, orgánů, vratného, pohon, přímočarého

Text:

...důsledcich zvyšnji opotřebeni a hlučnost mechanismuS cílem odstranění výše uvedených nevýhod je zařízení s vačkovým ústrojím a vahadlem pro pohon vratnéha orgánu ušpořádáno podle vynálezu tak, že k vahadlu je prostřednictvím táhla připojena výkyvná páka uložená jedním koncem axiálně posuvné na přestavitelném kamenu a druhým koncem spojená 5 třmenem posuvným na vodicí tyčí uspořádané paralelné s přímočarýmvratným orgánem připojeným k...

Zařízení pro připojení pracovních orgánů a skupin k rámu zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263078

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kušička Bohumil, Tachecí Milan, Příhoda Zdeněk, Jindra Miloslav, Škola Jan

MPK: A01B 59/06

Značky: orgánů, zemědělských, skupin, rámu, zařízení, strojů, pracovních, připojení

Text:

...hmotnosti stroje a vzhledem k velké šířce záběru, kdy se stroj přepravuje napříč a rám je rovněž nosným elementem pro přepravu se s výhodou využije zařízení dle vynálezu. Vyššího účinku se dosahuje tím, že jednoduchým způsobem umožňuje rozebiratelným směrným spojem připojit pracovní pracovní orgány e další skupiny k nosnému rámu širokozáběrového zemědělského stroje.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. 1 je...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jarkovský Jiří, Fessl Jaromír

MPK: G05B 13/02

Značky: orgánů, regulačního, omezení, průběžnou, identifikaci, necitlivé, zapojení, regulátoru

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zařízení pro upevnění pracovních orgánů diskového půdozpracujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244761

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zenzinger Kurt, Nepala Miloslav, Dvooák Vladimír, Hrneío Pavel

MPK: A01B 7/00

Značky: půdozpracujícího, upevnění, stroje, pracovních, zařízení, diskového, orgánů

Text:

...kotouči g a distančními rozpčrkami §umístěny ještě4, 2441 n 1 styčné pŕiložky ga (obr. 2). Na jednom konci hŕidele L je uspořád dán závit ii, na němž je nasazena matice gg, s výhodou korunové s jištěním neznázorněnou závlačkou. Pod matioi łg je případně uspořádána podložka g. Dále je pod, resp. za matici łg uspořádána alespoň jedna styěná opěra §, dolěhajici na alespoň jednu taliřovou pružinu 5. Taliřových pružin 5 může být i více,...

Dekontaminační vana zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: orgánů, regulačních, zejména, dekontaminační, pohonů, dekontaminaci, jaderného, reaktoru

Text:

...dálezvyšuje provozní spolehlivost i efektivnost dekontaminace.Jako konkrétní příklady jsou na dvou přiložených výkresech schematicky znázorněna řešení dekontaminačních van s výše uvedenou intenzifikací proudění, přičemž na obr. 1 je řešení pro variantu dekontaminační vany 5 vnějšími spádovými trubkami, zatímco na obr. 2 je řešení pro variantu vany s vnitřní stěnou.Na obr.1 je zjednodušeně nakreslen svislý osový řez dekontaminační vanou l a...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: vaňa, orgánů, dekontaminační, dekontaminaci, zejména, jaderného, pohonů, regulačních, reaktoru

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Řídicí zapojení elektromagnetického regulačního orgánu pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256937

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poppe Hans-uwe, Baar Gerhard, Hainisch Jörg

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, zapojení, regulačního, řídící, elektromagnetického, orgánů, textilní

Text:

...Karýmxa 7 co csonn pyruu nonmcou coenuueua c KODUYCOM. nynxr B B npyrom nyrn Toxa uepes conpornaneHne 10 coennnen c xonnexwopou rpauaucwopa 11, SMHTTED KOTOPOFO coenuuen c KODHYCOM. COHDOTHBHQHHE 10 onuoàpeneuuo aanxercn H samnrnuu conporunneuuen TpaH 3 HCTODOB 6 H 11. Hanna S 2 K öasncy Tpanancropa 11 coenneua c KonneucaTODOM 13, KoTopmň Ha npyroů cropoue coenuueñ c xopnycon. B nynxwe C x nnnun 12 pyraa nnuun 14 nonxnmqeua, KOT 0 p 8...

Zapojení hydraulické soustavy pro využití kinetické energie pracovních orgánů hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256537

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: využití, kinetické, orgánů, zapojení, stroje, hydraulické, soustavy, energie, hydraulického, pracovních

Text:

...dále potrubím g je napojen na vstup hydraulického převodníku 1. Potrubí 2 je propojeno s potrubím A přes jédnosměrný ventil 32 a přes první rozvaděč j, kte rý má kanály ,by ve střední poloze na výstupu propojeny. Alter- - knativně mohou být kanály A, g ve střední poloze uzavřerąy. První rozvaděč 1 jarna vstupu-napojen na první łąydrogenerátor 21 dalších pracovních orgánů. Píst prvního rozvaděče 1 je potrubím 3 § napojen na řídící rozvaděč...

Zařízení pohonu souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256031

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Rudolf, Sigl František

MPK: B65B 9/12

Značky: orgánů, vratných, plynulou, pohonů, délky, balení, zařízení, funkčních, souběžně, regulaci

Text:

...při zmenách rozmeru baleni.Příklad uspořádání zařízení podle vynàlezu pro pohon souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení je na obrázku, který představuje schbma hlavních mechanických principů.Hnacim kolem Q se šikmým ozubením je pohàněno hnane kolo g se šikmý ozubením spojene posuvné vodicím perem Q s vačkovým hřídelem §, na kterém jsou upevnůny vačky Q s korespondujícími profily, jež udilejí souběžný vrstný...

Zařízení pro nastavení výšky pracovního orgánu, zejména u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255660

Dátum: 15.03.1988

Autori: Veverka Josef, Hunal František

MPK: A01B 63/32

Značky: orgánů, zejména, zemědělských, zařízení, nastavení, strojů, výšky, pracovního

Text:

...kolem čepu, jímž je uchycen ke konzole. Nastavená výška je určována natočením pracovního orgánu ve vazbě na polohu tvarovaného plazu, přičemž poloha konzoly S rozvodovkou není ovlivněna a tím se ani nemění poloha kloubového hřídele. Řešení je odolné proti poškození i v extrémních podmínkách a pracovní orgán lze zavěšovat na běžný tříbodový závěs stroje bez jakékoli úpravy.Podle dalšího význaku lze uchycení pracovního orgánu na konzole...

Závěs pracovního orgánu dřevařského těžebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255536

Dátum: 15.03.1988

Autori: Savin Ivan, Kolobov Jevgenij, Šuršin Jurij, Kušljajev Valerij, Paněv Vladimir

MPK: A01G 23/08

Značky: těžebního, pracovního, závěs, dřevařského, orgánů, stroje

Text:

...mmeewcpopmy IcBamaTa IG. Ha crarcane I 5 Balcpennen rpm IIOMOIIIJI cnapaoro coemneans orpannrmwem 17 ymonoro nepemememm paóoqero oprana 18 -n ropnsonmamuoň mnocnocwn, rcoropuñ Icowrązcwnpyem o ynopom 19 mopnyca I nomeczcn. Crazcan 15 caaómen orpanvxqnremnm 20 n 21 IIDBÓDOTa padouero oprana IB B Beprmcamnoü IIJIOCKOCTH, KQTOPHG sazcpenmmcs na marca-ľ He Iäpnanpumep npn nomoum doménu coemneanü 22,11 KOHTaIcTnpymT o rcopnycom paóoqero oprana IB....

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: ustavování, řezné, orgánů, rozpojovacích, měřidlo, důlních, geometrie, měření

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Armatura se stupňovitým otevíráním a uzavíráním uzavíracího orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236283

Dátum: 01.02.1988

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: uzavíráním, armatura, uzavíracího, orgánů, otevíráním, stupňovitým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukční úpravu armatury se stupňovitým otevíráním a uzavíráním uzavíracího orgánu, zejména pro systémy pracující s vysokými tlaky dopravovaného média. Podstatou vynálezu je, že u armatury sestávající z pohonu, víka a tělesa, v němž je uloženo a zatěsněno vřeteno s uzavíracím orgánem sestávajícím z děleného hlavního klínu tvořeného těsnícími deskami uloženými v hlavním prstenci a opatřeným uzavíratelnými...

Zapojení obvodu pro snímání polohy regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254704

Dátum: 15.01.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: G21C 7/12

Značky: zapojení, regulačního, polohy, obvodů, orgánů, snímání

Text:

...z tažné na ferromagnetické jádro by mohl v případě mechanické poruchy nebo zadření zablokovat pohyb tažné tyce a vyřadit ji z činnosti regulační, což by mělo za následek havarii jaderné~ ho reaktoru s nedozírnými následky. Naproti tomu, jsou-li veličiny potřebné pro ukazatel polohy regulačního orgánu měŕeny bezkontaktně a zpracovány elektricky s numerickým čtením,lze shora uvedené nedostatky odstranit a dosáhnout optimálnějších výsledků...

Zařízení k samočinné kontrole dodržování nastavené hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254495

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kozák Karel, Horyna Václav, Hrubant Ladislav, Vík Věnceslav, Jizba Miroslav

MPK: A01B 63/111

Značky: zemědělských, dodržování, strojů, samočinně, nastavené, zařízení, pracovních, orgánů, kontrole, hloubky

Text:

...pracovními orgány je na rámu upevněn tenzometrický převodník, k němuž je přichycen pružný hmatač, jehož spodní konec je v úrovni spodního pracovního orgánu. Tenzometrický převodník je propojen s vyhodnocovačem výstupního orgánu.Zařízení podle vynálezu přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnější spočívají v tom,že zařízení umožňuje kontrolu požadované hloubky orby a tím provedení v časné korekce vyskytnuvších se odchylek od optimální hloubky...

Zařízení proti přetížení pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254075

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Miroslav, Procházka Václav

MPK: A01B 61/04

Značky: orgánů, pracovních, proti, strojů, zařízení, přetížení, zemědělských

Text:

...schopnosti redlice e zvýšení měrného odporu půdy při orbě.Z ekonomického hlediska jsou pořizovecí náklady a údržba těchtoUvedené funkční a ekonomické nedostatky odstraňuje mechanické jistíoí zařízení radlic podle vynálezu.Na připojených výkresoch je schematicky znázorněn příklad provedení podle vyná 1 ezu,přičemž obr. 1 je nárys mechanického jistícího zařízení v pracovní poloze e obr. 2 je půdorysem, kde je znázorněno připojení k rámu...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01D 69/12

Značky: převodů, zařízení, žacích, orgánů, mazání, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Zařízení pro jištění půdozpracujících orgánů zemědělského stroje proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240866

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zvioina Karel, Szabó Josef, Stanik Miloslav

MPK: A01B 61/04

Značky: zemědělského, stroje, přetížení, zařízení, orgánů, jištění, půdozpracujících, proti

Text:

...něj dojít k úniku oleje. Pŕípadné provozní netěsnosti a menší únik tlakového vzduchu může být snadnonahrazen zevzduchotlakového, stále doplňovaného systému traktoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkresu.Za neznázorněným traktorem je připevněn nebo připojen zemědělský stroj 1 nebo nářadí. K jeho rámu g je upevněn vzdušník §, který může přímo tvořit 1 součást rámu g. Ze vzdušníku Q...

Ustavovací a měrný nůž pro přesné navařování nožových držáků rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246492

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heinrich Petr, Svoboda Karel

MPK: E21C 35/18

Značky: nožových, orgánů, nůž, rozpojovacích, držáku, navařování, měrný, přesné, ustavovací

Text:

...špička a v jeho spodní části je vyměnitelně upevněna stopke ustavovaxcího nože.Ustavovaci nůž má prednosti vi tom, želze s jeho pomocí jednoduše a rychle ustavovat správně nož-ově držáky na rozpojovacím orgánu, je jednoduchý pro obsluhu. Uyąçląnájçpřednpsti nmajilza následek zvýšení živbtndstisunolžů o nožových- dlľžáků a tím úsporu materiálu pro výrobu novžů a nožových držálků, zvýšení výkonu kombajn-u, zvýšení přesností při řeązání,...

Zařízení pro posuv pracovních orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253628

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mára Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: B27L 1/00

Značky: posuv, pracovních, zařízení, orgánů

Text:

...kompaktní trojkolo je otočně uloženo v unašeči spojeným s pístnicí přímočarého motoru a svými postranními ozubenými koly shodného poloměru je v záběru s pevnými ozubenými tyčemi spojenými s rámem stroje. Střední ozubené kolo kompaktního trojkola je v záběru s pohybovou ozubenou tyčí spojenou s pracovním orgánom.Poměr poloměrů bočních ozubených kol a středního ozubeného kola kompaktního trojkola umožňuje volbu délky posuvu a síly do» sažené...

Zařízení pro nastavování pracovních orgánů kypřiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241715

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdina Jioí, Semonský Miroslav

MPK: A01B 63/10, A01B 13/08

Značky: kypřiče, zařízení, pracovních, orgánů, nastavování

Text:

...přejíždění, navíc byly zcela odstraněny ztrátové časy potřebné pro přestavění pracovních orgánů kypřiče do pracovní nebo přepravní polohy. Automatické sklápění podle vynálezu vylučuje možnost ovlivnit kvalitu podrýváni obsluhou negativním směrem. Další předností pracovních orgánů zařízení,které probíhá postupně, to znamená, že nejdříve se zapraví do půdy čepele radlice a s menšín časovým zpožděním daným kon 4strukcí zařízení podle vynálezu,...

Zabezpečovací ústrojí proti přetížení pracovních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243426

Dátum: 14.08.1987

Autori: Weidinger Zdenik, Tschamper Otto

MPK: B66F 17/00, B66F 9/22

Značky: orgánů, pracovních, zabezpečovací, ústrojí, přetížení, proti

Text:

...vozíku, kde klopw aoaeut od błaaene uloietho ne vidlicích je adolvcan dvojící příaočarých hgdrouotorů 1,6 od sebe hwdraulicky oddälených napr. bydrauliokjai zlaty.V tento prípade je kaldj z dvojice pŕíaočarýcn mdroaotord 1.6 spojen se na .L 2(obr. 3) pŕedstavujícím nosąý díl pracovního orgánu. V každém zaväsu JJ je s vůlí suvnä ,ulozene teleso az łąydrsulickâho jednočinneho valce 1 L. teleso az je pevně spojene s dvojicí roman 23.Teleso za...

Zapojení koncového členu pro ovládání regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251447

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bojanovský Josef, Špringer Jan

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: ovládání, zapojení, členu, koncového, orgánů, regulačního

Text:

...s referenčním vstu~ pem signálověho převodníku, s výstupom referenčníhozdroja a se vstupom druhého předvolbováho obvodu. Výstup druhého předvolbového obvodu je spojon se čtvrtým signálovým vstupom analogového přepínsös. Skupinový řídící vstup analogového přepínaöe je spojon se skupinovým přepínaoím výstupom řídíoího logiokěho obvodu, jehož blokovaoí výstup je spojen s řídíoím vstupom analogového pamětového obvodu. Výstup analogového...

Rychloupínač pracovního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240696

Dátum: 01.06.1987

Autor: Vobooil Jioí

MPK: E21C 25/08, E02F 3/96

Značky: rýchloupínač, orgánů, pracovního

Text:

...a vlastní výměna pracovního orgánu je dána čaeeu cca 45 sec bez závislosti na velikosti a hmotnosti pracovního nástroje. U současně známých upínačů je nntné,při nasazování a upínání pracovních orgánů hmotnosti větší,než která je předepsdno pro manuelní práci ohs 1 uhy,používat další nechanizace a celý Pľoces trvá až 30 uinut o více.Príklad provedení rychloupínačo pracovního orgánu je schenatioky znízorněn no pripojených výkresoch. kde obr....

Nosný rám podvozku pro uložení pracovních orgánů nebo adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243012

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dostál Ludik, Prossr Otto, Poláeek Antonín

MPK: A01B 59/048

Značky: uložení, orgánů, podvozku, adaptéru, nosný, pracovních

Text:

...samostavitelnými, před nimiž mohou být uspořádány děliče j porostu. K základnímu pŕednímu nosnému příčníku |je pripojene svým předním konoem jedno postranní pevné podelné romane ,L a jedno postranní Výkyvné podálná rameno ž, spojené se základním předním nos ným příčníkem 1 pomocí spojovacího čepu Q.Na zadním konci postranního pevného podélnéhc, ramene g a poštrenního výkyvnáho podelného ramenejsou uspořádána zadní nosná kola 1, l opět s...

Zařízení pro perfuzi a chlazení transplantovaných orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237493

Dátum: 15.01.1987

Autor: Řehák Jaroslav

MPK: A61M 1/14

Značky: orgánů, zařízení, chlazení, perfuzi, transplantovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro perfuzi a chlazení transplantovaných orgánů, a to jednak v tělě dárce, a jednak po jeho odebrání. U zařízení je mezi zásobník (2) perfuzního roztoku a zásobník (1) chladicí kapaliny zařazen chladič (3) perfuzního roztoku s nesterilním okruhem chladicí kapaliny a sterilním okruhem perfuzního roztoku, tvořeným průtokovou spirálou (4). Na vstup (41) spirály (4) je připojen přes čerpadlo (5) výstup zásobníku (2)...

Zařízení pro výkyv pracovního orgánu, například postřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232358

Dátum: 01.01.1987

Autor: Augustin Václav

MPK: A01G 25/09

Značky: výkyv, pracovního, postřikovače, orgánů, zařízení, například

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výkyv pracovního orgánu a jeho návrat do původní polohy je vynálezem, který se týká všech oborů, kde je potřeba výkyvu pracovního orgánu a jeho návrat do původní polohy. Podmínkou je napojení takového orgánu do hydraulického okruhu. Řešený problém spočíval v tom, že dosavadní systémy neřešily samočinný návrat do původní polohy. Podstata spočívá v tom, že hydraulický válec, jistící dvouramennou páku, je připojen k hydraulickému...