Patenty so značkou «organické»

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok obsahujúcich mokré organické zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20548

Dátum: 18.10.2012

Autor: Gasser Urs

MPK: C04B 7/48, F23G 5/04, C04B 7/44...

Značky: spôsob, spracovanie, mokré, zariadenie, zložky, odpadových, organické, obsahujúcich, látok

Text:

...energie na látkovú premenu v takýchto zaradeniach sa uskutočňuje prívodom paliva do rotačnej pece a do kalcinátora. Vzduch zohrievaný v chladiči slinkov sa čiastočne vedie ako takzvaný sekundámy vzduch do rotačnej pece a čiastočne sa vedie ako takzvaný terciámy vzduch do kalcinátora. Odpadové plyny rotačnej pece sa vedú cez vstupnú komoru pece a nad ňou sa nachádzajúce škrtenie prúdenia, takzvaný materiálový uzáver, do kalcinátora, prúdia cez...

Nanočastice schopné redukovať organické plynné škodliviny pôsobením viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6181

Dátum: 03.07.2012

Autor: Ratajský Petr

MPK: C09D 1/00, C09D 7/12, B01J 33/00...

Značky: organické, škodliviny, pôsobením, redukovať, světla, viditelného, plynné, nanočastice, schopné

Text:

...kovu pri laboratómej alebo zvýšenej teplote (výhodne pri teplote do 150 °C) samostatne alebo v prítomnosti vhodných plnív alebo pigmentov.Časticami plniva môžu byt výhodne, ale nie nevyhnutne, častice aktívne z hľadiska reakcie pri vytvrdzovani hmoty - predovšetkým častice aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej slínok, lupok, metakaolín, zeolit, mastek, sľudu, wollastonit, sklo, vysokopecnú trosku, kremeň, kaolín, diatomit a...

Systém tenzid-rozpúšťadlo na kvapalné organické kompozície, kvapalná kompozícia, spôsob jej výroby, spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín a použitie systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 287130

Dátum: 27.11.2009

Autori: Johann Gerhard, Schnabel Gerhard, Maier Thomas, Würtz Jochen

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/30...

Značky: výroby, použitie, spôsob, kvapalné, nežiaducého, tenzid-rozpúšťadlo, kompozícia, systému, organické, systém, kvapalná, potláčania, rastu, rastlín, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy tenzid-rozpúšťadlo na organické kompozície (prípravky), ktoré obsahujú jeden alebo viac tenzidov na báze aromátov a ako rozpúšťadlo jeden alebo viac čo najpolárnejších, zároveň však vo vode nerozpustných alebo vo vode rozpustných v množstve do 5 g/l, celkom esterifikovaných organických fosfátov a/alebo fosfonátov, sú vhodné na výrobu emulgovateľných koncentrátov a príslušných od nich odvodených kvapalných prípravkov na použitie ako...

Organické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16701

Dátum: 03.08.2009

Autori: D'souza Anne-marie, Press Neil John, Watson Simon James, Baettig Urs, Hunt Peter

MPK: C07C 311/48, A61K 31/18, A61P 29/00...

Značky: organické, zlúčeniny

Text:

...3- až IO-člennú karbocyklickú skupinu a 3- až IO-člennú heterocyklickú skupinu, pričom každá z alkylových skupin a každý z kruhových systémov sú prípadne substituované skupinou OH, halogénom, Ci-C alkylom a C 1-C 3 alkoxyskupinouX je CR alebo NZ je nezávisle vybraná zo súboru zahŕňajúceho OH 3- až IO-člennú karbocyklickú skupinu 3 až IO-člennú heterocyklickú skupinu benzyl Cl-Ce alkyl prípadne substituovaný jedným aleboviacerými atómami...

Organické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15379

Dátum: 06.12.2008

Autor: Li Peng

MPK: C07D 491/00

Značky: zlúčeniny, organické

Text:

...ďalej inhibuje aktivitu proteínfosfátu-1 (PP-1), čím zvyšuje stav fosforylácie substrátových proteínov, ako je progesterónový receptor (PR),vedúci k indukcii fyziologických odpovedí. Štúdie o hlodavcoch navrhujú, že indukovanie CAM a CGMP syntézy aktiváciou dopamínového D 1 alebo progesterónového receptora zvyšuje progesterónovú signalizáciu, súvisiacu s rôznymi fyziologickými odpoveďami, zahŕňajúcimi odpoveď lordózou súvisiacou s...

Povrchovo mineralizované organické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13588

Dátum: 02.12.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Blum René Vinzenz

MPK: D21C 9/00, C09C 1/02, C01F 11/18...

Značky: vlákna, mineralizované, organické, povrchovo

Text:

...prostriedky na zvyšovanie retencie, atď. Uvádza sa, že retenčný účinok plnív je možné zvýšiť ich zmiešaním s jemnou frakciou vlákien a pridaním retenčných činidiel, ako je napríklad škrob tak, aby s jemnými vláknami vytvorili aglomeráciu.0013 W 0 98/35095 opisuje spôsob výroby papiera, ktorý zahrnuje miešanie vodnej kaše minerálneho plniva s vodnou kašou drevených vlákien a prídavok tlokulačných činidiel,v ktorom je základná časť plniva vo...

Vodné mikroemulzie obsahujúce organické insekticídne zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10735

Dátum: 07.08.2008

Autori: Meier Wolfgang, Bratz Matthias, Raab Jens, Taranta Claude

MPK: A01N 53/00, A01N 25/04, A01N 37/38...

Značky: vodné, mikroemulzie, zlúčeniny, organické, insekticídne, obsahujúce

Text:

...na vyvinutie stabilného mikroemulzného prípravku na vodnej báze. Vyššie uvedené problémy sú osobitne výrazné vpripade pyretroidovýchWO 90/06681 opisuje mikroemulzné prípravky obsahujúce 0,01 až 1,0 roztoku obsahujúceho jeden alebo viacero syntetických pyretroidov, 02-03 alkoxylovaný nonylfenol, lineárny dodecylbenzénsulfonát vápenatý,polyoxyetylénsorbitan monolaurát azmes organických rozpúšťadiel avodu do 100.WO 99/66300 opisuje vodnú...

Organické optoelektronické zariadenia a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6252

Dátum: 01.05.2006

Autori: Carroll David Loren, Namboothiry Manoj, Liu Jiwen

MPK: H01L 51/42

Značky: zariadenia, použitie, organické, optoelektronické

Text:

...mat dĺžku približne 1 m až približne 1 mm. Vďalšom uskutočnení vláknité jadro môže mat dlžku približne 10 m až približne 100 m.0024 Vláknité jadrà podľa niektorých uskutočnení vynálezu môžu ďalej zahmovat jeden alebo viac vzostupných zmiešavačov. Ako je známe odborníkom vdanej oblasti techniky. vzostupný zmiešavač je materiál, ktorý dokáže emitovat elektromagnetické žiarenie. ktorého energia je vyššia, ako je energia elektromagnetického...

Spôsob a zariadenie na úpravu zmesí látok obsahujúcich organické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285015

Dátum: 22.03.2006

Autori: Widmer Christian, Müller Patrick

MPK: C05F 17/02, B01F 13/00

Značky: látok, zariadenie, spôsob, úpravu, organické, zmesí, látky, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi látok (2) obsahujúcej štrukturálne zložky a organické látky, ktorá je získavaná vo forme sypkého alebo voľne uloženého materiálu a ktorá je podrobená aeróbnemu sušeniu v reaktore pomocou toku prevádzkového vzduchu cez materiál a/alebo pridávaniu vylúhujúcej kvapaliny, takže sú vypúšťané rozpustné organické zložky. Zmes látok (2) je vystavená impulznej alebo periodickej aplikácii stlačeného vzduchu s tlakom viac ako 200...

Organické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12348

Dátum: 03.11.2005

Autori: Mutz Michael, Koch Bernd, Hoehn Pascale

MPK: C07D 498/22

Značky: organické, zlúčeniny

Text:

...formy N-benzoylstaurosporínu.0017 Obr. 4 znázorňuje röntgenový difraktogram prášku v podstate amorfnej formy N benzoyl-staurosporínu.0018 Ak nie je uvedené inak, všetky technické a vedecké výrazy používané v tomto dokumente majú rovnaký význam ako je všeobecne známe odbomíkoví V odbore, do ktorého predkladaný vynález patrí. Hoci môžu byť použité pri praktickom uskutočňovaní alebo testovaní predkladaného vynálezu všetky spôsoby a materiály...

Organické zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14289

Dátum: 28.07.2004

Autori: Rakoczi Ferenc Jozsef, Hug Jean-louis

MPK: A01N 1/00

Značky: zmesí, organické

Text:

...nádobách slúžiacich ako obaly sa po otvorení ľahko vytvárajú hrudky, ale vyvoláva to aj chemickú degradáciu, ktorá znižuje čas použiteľnosti granúl. Z tohto dôvodu sa vyžaduje kompozícia, ktorá nielen že v podstate neobsahuje vodu, ale je aj dostatočne hydrofóbna, abysa mohla dlhodobo skladovať.Veľkosť granúl by nemala byt príliš malá, aby užívateľ mohol vidieť, aká plocha je nimi ošetrená a/alebo aby sa umožnilo ich ľahké odstránenie. Na...

Organické zlúčeniny ako prostriedky na terapiu chorobných stavov sprostredkovaných aldosteronom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2151

Dátum: 06.08.2003

Autor: Mc Kenna Jeffrey

MPK: A61P 5/00, A61K 31/551, A61K 31/519...

Značky: prostriedky, terapiu, organické, sprostredkovaných, zlúčeniny, stavov, chorobných, aldosteronom

Text:

...použitých pre opis zlüčenín. podľa predloženého vynálezu. Tieto definície sa týkajú výrazov, ako sa použili v opise, pokiaľ nie sú inak obmedzené v špeciálnych prípadoch, buď individuálne alebo ako súčasćVýraz prípadne substituovaný alkyl znamená nesubstituované alebo substituované alkylovê skupiny s nerozvetveným alebo rozvetveným rećazcom, majúce 1-20 atómov uhlíka, výhodne 1-7 atómov uhlíka. Príklady nesubstituovaných alkylových skupín...

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282682

Dátum: 10.10.2002

Autori: Klein Vladimír, Guizon Jozef, Tallo Eugen, Stredanský Ľubomír, Kiss Gabriel, Slobodník Jaroslav

MPK: C05F 3/00, C02F 11/12, C02F 1/52...

Značky: spracovania, spôsob, zariadenie, hnojivo, odpadov, organické, spôsobu, vykonávanie, kvapalných, tohto, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, charakterizovaného chemickou úpravou kvapalného odpadu s obsahom sušiny 1 až 10 % hmotn., so síranom železitým, následným oddelením a odvodnením kalu v separačnom zariadení, pomocou aniónaktívneho polymérneho flokulantu s tým cieľom, aby filtrát zo separačných zariadení sa dočistil na biologickej čističke tak, aby mohol byť...

Organické nitráty, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280513

Dátum: 13.03.2000

Autori: Hütter Joachim, Sandrock Klaus, Noack Eike

MPK: A61K 31/27, C07C 323/22, A61K 31/21...

Značky: obsahom, nitráty, spôsob, organické, výroby, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sa skladajú z nitrátov vyšších karboxylových kyselín, aminokyselín obsahujúcich síru alebo z peptidov. Substituenty uvedené vo všeobecnom vzorci (I) majú význam uvedený v patentových nárokoch. Spôsob výroby organických nitrátov kondenzáciou zodpovedajúcich nitrátokarboxylových kyselín všeobecného vzorca (A) vo forme ich voľnej kyseliny alebo ich reaktívnych halogenidov, amidov alebo esterov a/alebo...

Uhlíkaté organické hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278552

Dátum: 05.10.1994

Autori: Zaťko Ľudovít, Královič Ján, Emrich Jozef, Senko Dušan, Weismann Ľudovít Akademik, Bakoš Dušan, Lapčík Ľubomír

MPK: C05F 11/02

Značky: hnojivo, organické, uhlíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo na báze lignitu je tvorené lignitovým substrátom s priemernou zrnitosťou zložiek 0,1 až 10,0 mm, s obsahom 79 až 88% hmotn. organických látok v sušine, z čoho je minimálne 20% hmotn. humínových kyselín, s minimálnym obsahom vápnika 0,7% hmotn. a minimálnym obsahom horčíka 0,2% hmotn., s obsahom chrómu do 24 ppm, arzénu do 5 ppm, olova do 3 ppm a kadmia do 1 ppm.

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: obsahující, látky, vzorků, organické, přípravy, uhlí, tepelný, kalorimetrické, rozklad, zejména, způsob, bombě, popeloviny

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Organické lignocelulózové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264824

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tvarožek Vlastimil, Bezuch Bohuslav, Faltys Jindřich, Kostka Anton, Lajčiak Silván

MPK: C05F 7/02

Značky: hnojivo, lignocelulózové, organické

Text:

...materiálov a tým realizácie bezodpadovej technológie pri výrobe celulőzy a papiera je preto žiadúce spracovávať Mhm s inými samostatne nevyužiteľnými materiálmi.Úloha kôry (resp. pilín) pri kompostovaní kalov tvorených krátkymi celulôzovými vláknami je iné ako pri kompostovaní biokalu (t.j. kalu z biologických čistiarni odpadových vôd obsahujúceho hlavne bunky rozmnožených mikroorganizmov), alebo iného materiálu chudobného na uhlík.V...

Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245347

Dátum: 15.12.1988

Autori: Staub Theodor, Eberle Jürg, Urech Pierre

MPK: C07D 251/00

Značky: zmesný, organické, systém, rozpúšťadlový, syntézy

Text:

...pár, čo spôsobuje nebezpečie tvorby výbušných zmesí.I keď je chlórbenzén relatívne dobre dostupný a nie velmi drahý, je ho možné nahradiť. je to potrebné hlavne V prípadoch,ked sú dodávatelske ťažkosti a má to význam aj z cenového hladiska.Zmesný rozpúštadlový system pre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 C pozostáva z halogénovaných uhľovodíkov nasýtených alebo .nenasýtených s počtom uhlíkov V molekule až 4 so špecifickou...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Herdová Ludmila, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Duchek Petr, Hladeček Miloslav

MPK: C02F 1/28

Značky: způsob, polyméry, obsahujících, odpadních, organické, čištění, bentonitem

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Prostředek pro združené odmašťování a organické fosfátování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247209

Dátum: 01.08.1988

Autor: Oezanka Tomáš

MPK: C23C 22/3

Značky: združené, odmašťování, prostředek, organické, fosfátovaní

Text:

...procesu je zkrácení doby ponoru na 30-60 sekund i doby zasychání na557 minut. Dosažena je podstatně vyšší ochranná účinnost,především na venkovní atmosféře s působením deště, než se dosahuje u fosfátů získaných z vodního prostředí.~ Prostředek pro sdružené odmaštování a organické fosfátování na základě příkladu provedení ve složení v objemových procentech potvrdil shore uvedené výhody17 - pojiva tvořeného l dílem roztoku nitrocelulőzy,...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Láska Jan, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 125/063

Značky: organické, rozpouštědlo-voda, systému, stabilizace, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, způsob

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szücs Ladislav, Klucho Pavol, Fančovič Karol, Horváth Vladimír, Maťaš Michal

MPK: C07F 5/02

Značky: přípravy, organické, spôsoby, zlúčeniny, obsahujúce

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Zařízení na dělení organické směsi odloučené z plavicích a pracích cukrovarnických vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236261

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dyntar Jaroslav, Dušek Stanislav

MPK: A23N 12/00

Značky: plavicích, organické, směsi, pracích, odloučené, zařízení, dělení, cukrovarnických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se používá k rozdělení organické směsi na část vhodnou ještě pro zpracování cukrovarnickou technologii na cukr a melasu což jsou kořínky a kousky řepy a na část nezpracovatelnou na cukr, jako jsou malé kořínky, řepný chrást a plevele či traviny. Sestáva z rámu, z poháněcího a napínacího bubnu a třídicího pásu. Pod horní větví třídicího pásu je umístěno otáčivé těleso.

Organické urýchlovače vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254154

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrachovcová Mária, Orlík Ivo, Trnečka Vladimír, Humplík Antonín

MPK: C08J 3/24, C08C 19/20, C08K 5/39...

Značky: organické, vulkanizácie, urychlovače

Text:

...dietyl, alebo etylfenylditiokarbamidovej kyseliny), poskytujú požadované -vlastnosti surovým zmesiam a tiež príslušným vulkanizátom, avšak v priebehu prípravy a spracovania zmesí, t. j, v prie 4behu miešania, vytlačovania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relativne vysoke koncentrácie chemických škodlivín, ktoré zhoršujú pracovné prostredie gum. prevádzok. V exhalatoch sú prítomné najmä sírouhlík, karbonylsulfid a pod.Okrem toho mnohé z...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: síry, katalyzátor, krakovací, fluidizovatelný, organické, sloučeniny, obsahujících, pevný, uhlovodíkových, nástřiků, vhodný, krakování

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Organické rozpúšťadlo a/alebo riedidlo farieb a lakov a/alebo jeho zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240329

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lapeš František, Modrijan František, Kakáe Karel, Malášek Jaromír, Pohanka Josef, Šlegr Josef, Brandstätter Miroslav, Hájek Jan, Doležal Miroslav, Albrecht Jaroslav

MPK: C09D 7/00

Značky: lakov, riedidlo, rozpúšťadlo, organické, zložka, farieb

Text:

...C 5 až C 6,1 až 60 hmot. cyklických ketuónov C 5 a Cu,0,1 až 20 0/0 hmot. aldehydov C 5 až C 6,0,1 až 10 hmot. vody.jednou z rozhodujúcich vlastností roz 4.púšťadiel a riedidiel je ich prchavost. Preväčšinu druhov farieb a lakov sa požaduje široký teplotový rozsah prchavosti, ktorýje msožné dosiahnut prípravou vhodnéhodidla. Frakciu predných alkoholových podielov je výhodné používat ako tažšiu prchavú zložku zmesného rozpúštadla...

Způsob stabilizace koloidních a senzorických vlastností nápojů obsahujících organické složky, zejména piva, vína a ovocných nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Škach Josef, Basařová Gabriela, Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír

MPK: C12H 1/04

Značky: nápojů, piva, ovocných, koloidních, způsob, složky, obsahujících, zejména, organické, vlastností, stabilizace, vína, senzorických

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na nápoj působí po dobu 1 až 80 minut při teplotě -2 až 80 °C sorbentem na bázi blokového kopolymeru polyetylenoxidu a poly-6-kaprolaktamu v práškové porézní formě, s obsahem 1 až 40 hmot. % polyetylenoxidových jednotek, o měrném povrchu od 0,1 do 80 m2/g, s výhodou o středním poloměru póru od 1 do 600 nm, objemu pórů od 0,1 do 2,5 ml/g a pórozitě od l do 60 %.

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kačín Jan, Bareš Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Mikyška Stanislav, Bartuška Miroslav

MPK: B01J 20/10

Značky: organické, hrubé, kapaliny, nepolární, způsob, čištění, materiálů, polární, keramických, obsahujících, porézních, hydrofobizace

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nesterenko Nellialina, Kociszewski Marian, Balasiewicz Michal, Kwiatkowski Sylwester, Buslowicz Jerzy, Ormaniec Wladyslaw, Mynar Leszek

MPK: C23G 1/02, C09K 3/00

Značky: usazenin, minerálních, prostředek, kyseliny, bázi, kotelního, odstraňování, organické, kamene, zvláště

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Způsob regenerace extraktové organické fáze obsahující kyselinu dialkylfosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237615

Dátum: 16.02.1987

Autori: Haman Jiří, Hořák Václav, Sehnálek František, Matouš Karel, Bumbálek Václav

MPK: B01D 11/02

Značky: kyselinu, regenerace, fáze, organické, extraktové, dialkylfosforečnou, obsahující, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organická fáze, vznikající např. při chemické úpravě hořečnatých surovin na kysličník nebo hydroxid hořečnatý se reextrahuje nejméně v jednom extrakčním stupni vodným reextrakčním činidlem obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, případně rozpustné soli, zejména chlorid hořečnatý, a přitom výsledný reextrakt obsahuje nejméně 1 g.l-1 volné kyseliny chlorovodíkové. Reextrakt se kontaktuje s látkou obsahující aktivní kysličník nebo hydroxid hořečnatý...

Modifikované organické nitráty a/alebo zmesi s obsahom organických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248081

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimun Andrej, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Zemanová Eva

MPK: C06B 25/00

Značky: zmesí, obsahom, organických, modifikované, nitrátov, organické, nitráty

Text:

...a deriváty trifenylfosfatu s jednou až tromi izopropylskupinami na niektorom z fenylov tento zmesný triarylľosfát je V ČSSR vyrábaný ,pod firemným označením RETAR 131 a obsahuje 7 až 8 hmot. fosforu - pre dokumentáciu V rámci tohto vynálezu je .použitá frakcie RETAR 131 s obsahom 7,48 0/0 hmot. tosforu.Ďalej je k dispozícii odvodnená nitrocelulöza s obsahom 29,8 9/0 hmot. etylalkoholu a obsahom 12,6 hmot. dusíka V sušine....

Způsob dispergace organické monomerní fáze obsahující hydroxyalkylmethakryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vykoupil Jiří, Víška Jarmil, Slavíková Alena

MPK: C08F 2/18

Značky: monomerní, hydroxyalkylmethakryláty, dispergace, organické, fáze, způsob, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní suspenzní kopolymery nacházejí uplatnění ve vysoce účinné kapalinové chromatografii. Požadované velikosti kulových částic v oboru 3 až 25 ?m je podle vynálezu možno dosáhnout bez přílišných nároků na dispergaci a na stabilizátory disperze polymerací za přítomnosti aduktu ketonu s hydrogensiřičitanem nebo ketonu a siřičité sloučeniny jako disiřičitanu, hydrogensiřičitanu, siřičitanu, kysličníku siřičitého a látek siřičité sloučeniny...

Zařízení ke zpracováí odpadních vod, obsahujících organické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221541

Dátum: 15.02.1986

Autor: Stähler Theo

Značky: obsahujících, látky, odpadních, zpracováí, zařízení, organické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke zpracování odpadních vod, obsahujících organické látky, jež se skládá z provzdušňovací nádrže, obsahující duté těleso ve tvaru bubnu, otočné kolem středové vodorovné osy hřídele, které z naplněné nádrže částečně vyčnívá a má směrem ven otevřené reakční komory, rovnoběžné s osou otáčení, jejichž radiální přepážky vykazují na vnějších, volných koncích krycí můstky, vybíhající na obou stranách v obvodovém směru dutého tělesa, přičemž...

Spôsob úpravy vôd obsahujúcich organické látky pre pitné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219572

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hässler Jozef, Rippa Fedor, Brtko Juraj, Zekeová Zdena

Značky: obsahujúcich, organické, látky, úpravy, spôsob, pitné, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka úpravy vôd obsahujúcich organické látky pre pitné účely využitím biologicko-sorpčných vlastností rôznych sorbentov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že upravovaná voda sa kontinuálne privádza do styku so sorbentom vo fluidnej vrstve udržovanej vo vznose prúdom vzduchu a vody. Ako sorbent sa používa aktívne uhlie, styrén-divinylbenzénový kopolymér, sorbent na báze polyesteru, alebo sorbent na báze chemicky mazaných n-alkánov s...

Způsob čištění průmyslových odpadních vod obsahujících oxidovatelné nečistoty, jak organické, tak anorganické a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222653

Dátum: 15.09.1985

Autor: Fiala Bohuslav

Značky: anorganické, zařízení, organické, obsahujících, oxidovatelné, průmyslových, nečistoty, způsob, odpadních, provádění, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění průmyslových odpadních vod, obsahujících oxidovatelné nečistoty jak organické, tak anorganické katalytickou oxidací vzduchem za současného usazování vzniklého kalu v prvním stupni, vyznačující se tím, že se odpadní vody nejprve souproudně oxidují ozónem, popřípadě se tato oxidace opakuje zbylým ozónem v dalších stupních stejného druhu, a teprve pak se odpadní vody podrobí vločkování.

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218975

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zámek Miroslav, Franta Pavel, Vaňura Petr

Značky: obsahující, organické, regenerace, 8-chinolinolového, způsob, fáze, oximového, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu podle vynálezu řeší regeneraci činidel využívaných při extrakcích mědi a niklu z roztoků, obsahujících také kobalt, jaké se vyskytují jakožto meziprodukty při hydrometalurgickém zpracování rud. Extrakce probíhají v alkalickém prostředí a extrakční činidlo se nasycuje úměrně počtu realizovaných extrakčních cyklů stále více trojmocným kobaltem, který značně...