Patenty so značkou «optoelektronický»

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Trutz Marián, Ondriš Lubomír, Buzáši Ján, Ondrejkovič Peter, Rusina Viktor

MPK: G01F 23/292, G01C 5/04

Značky: světelným, optoelektronický, lomeným, zväzkom, snímač, hydronivelačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Reflexní optoelektronický snímač se světlovodnými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270471

Dátum: 13.06.1990

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G02B 6/10, G01N 21/47

Značky: reflexní, optoelektronický, snímač, vlákny, světlovodnými

Text:

...průměr je roven dvojnásobku průměru evětlovodných vláken 3 a. 4. V kruhovém otvoru lobjímky l jsou. vedle světlovodných vlákenł aí umíetěny vymezovací válce si a§, jejichž průměr je roven jedné třetině průměru kruhového otvorugobjímkyl ve výhodněm provedení má opjímkał část vnějšího tvaru válcovou přičemž válcová část je eouosá e kruhovým otvoremg.oäjímkył, Vymezovací válce§a§mají polohu světlovodných vláken a gtakovou, že epojníoe jejich...

Zapojení optoelektronicky řízeného bezrozdělovačového zapalování pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269241

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02P 9/00

Značky: motory, spalovací, zážehové, řízeného, optoelektronický, zapojení, zapalování, bezrozdělovačového

Text:

...ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor gg spojen ee epoušteoi elektrodou tyristoru I§ e výstup fotočlánku g je epojen e bázi trensietoru I§, jehož kolektor je připojen ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor §łQ připojen ne spoušteci elektrodu tyrietoru I§, výstup fotočlánků ćł, gł je připojen na bázi treneietoru Ił, kolektor je připojen ne zdroj 45 V e emitor je připojen přes odpor §ł ne bázi treneietoru Ig e jeho enitor je uzemněn e...

Optoelektronický důlní registrační kovergometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267601

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ševčík Jiří, Macek Tomáš, Bortlík Břetislav

MPK: E21B 47/02, G01C 7/06

Značky: registrační, důlní, optoelektronický, kovergometr

Text:

...je upevněna kódovací lišta lg. Zespodu do vnějšího plášte 1 se zasouvá spodní díl konvergometru §,který je opatřen kloubovou připojovací hlavicí 2. Krycí objímka lg chrání připojovací konektor propojovacího kabelu ll, který zajištuje přenos dat z optoelektronického zařízení, umístěného uvnitř konvergometru, do koncentrátoru dat 5.Konvergometr je mezi strop a počvu nebo mechanizovanou výztuž upevněn pomocí kloubových přípojovacích hlavic 2. 0...

Optoelektronický snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264821

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mráz Vladimír, Galajda Miroslav

MPK: G01B 11/14

Značky: vzdialenosti, optoelektronický, snímač

Text:

...ziskom. osilñovača §.čov 5, 1 sú privedené na vstupy rozdielováho ztora Q, ktorého výstup je pripojený5 je pripojený na vstup detek účasne na riadiaci vstup druhéhoVýstup súčtového obvodu s riadeným ziskom a siaoi vstup prvého zosilňovače 3 s riadeným ziskom.na riad zosilňovače gvstup rozdielového zosiükwmča Q je pripojený na vstup synchronného detektora 1.Na snímaný predmet 9 dopadá pod presne defino a vynálezu je nasledovná aielača...

Optoelektronický snímač útkové niti pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261145

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/38

Značky: tkací, snímač, vzduchové, optoelektronický, stroje, útkové

Text:

...zavedení dot ejektoru, čímž se zvyšuje odjpad ütkových ní í.Uvedené nedostatky zdosavadních řešeníjsou odstraněny u optoelektronického snímače útkové -niti podle v-ynäilezu, kde optoelektronicky snímač ojpa-třený vysíltačem a přijímačem světelněxho záření pro vytvoření Idetekční zóny je přestavitelně uložen na ~d~ržáku o tento je opět přesta-viteině upev,něn na pevné části tkacího stroje. Optoelektronioky snímač je ustaven tak, aby jeho...

Optoelektronický infračervený snímač na meranie odchylok menovitých rozmerov a drsnosti povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256711

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volčko Jaroslav, Volčko Vladimír

MPK: G01B 11/30

Značky: optoelektronický, snímač, odchylok, infračervený, meranie, povrchu, menovitých, rozmerov, drsnosti

Text:

...a je nasledovnáMeranie rozmerovej odchýlky podľa obr. k2 je založené na zákone omu a odrazu svetla, ktorý závisí od rozmeru súčiastky. Zdrojom infračerveněho žiarenia 9 je napr. luminiscenčná dióda, ktorá je umiestnená vo voliteľnej vzdialenosti pod osou obrobku. Voľbou vzdialenosti sa zväčšuje alebo zmenšuje rozsah meraní-a. Povrch obrobku odráža dopadajúci lúč na vyhodnocovací fotodetektor 11, ktorého poloha zodpovedá danému uhlu...

Optoelektronický zobrazovač na principu LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 253397

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Vladimír, Kudrna Stanislav

MPK: H01L 31/00

Značky: princípu, optoelektronický, zobrazovač

Text:

...barvive typu Zaponeoht, na přiklad Zaponecht BE, Zaponechtoranž 3 GI, nebo typu Neozapon,na příklad Neozupongrün 3 GI. Konkrétní hodnota.maximá 1 ni spektrální emise jednbtlivých druhů LED závisí na technologii přĺpravy jejich struktur a nemůže být přesně zadána předem. Proto při konstrukcí zobrazovàče je vždy nutné nejprve konkrétně stanovit změřením maximum vyzařovaného světla v závislosti od vlnové délky a zjištěná hodnotě přizpůsobit...

Kompenzovaný optoelektronický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 243814

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fuchsig Zdenik

MPK: H02M 5/04

Značky: optoelektronický, kompenzovaný, převodník

Text:

...a stárnutí součástek, jsou kompenzovány prostřednictvím referenčni části a integračního komparátoru.Přitom dobré dynamické vlastnosti základní optoelektronické části tím zůstávají neovlivněny. Základní optoelektronická část tak zajišťuje vynikající dynamické vlastnosti převodníku, referenění část prostřednictvím integračního komparátoru a součtového členu přesnost a nezávislost jeho charakteristiky.Přiklad praktického provedení předmětu...

Linearizovaný optoelektronický prevodník s indikáciou nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 231283

Dátum: 01.03.1987

Autori: Oetter Juraj, Fedor Jozef

MPK: G02F 7/00

Značky: linearizovaný, indikáciou, optoelektronický, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je linearizácia prevodovej charakteristiky izolačného člena s optrónmi bez potreby výberu vhodných, spárovaných dvojic optrónov a tiež zvýšenie citlivosti pri indikácii nulovej hodnoty vstupného signálu. Tento účel sa dosiahne zapojením dvoch náhodne vybraných dvojíc optrónov a to jednej dvojice antiparalelne spojenými žiaričmi na výstup napäťovoprúdoveho prevodníka a druhej dvojice antiparalelne spojenými žiaričmi medzi výstup...

Optoelektronický spínač pro vysoká napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234715

Dátum: 01.03.1987

Autori: Resl Jaroslav, Sopko Bruno, Vosecký Milan

MPK: H01L 31/00

Značky: napětí, spínač, vysoká, optoelektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač je tvořen 2 až 100 PN přechody, zařazenými za sebou, s výhodou v sendvičovém uspořádání. Spínač je vhodný pro generaci jak vysoko, tak i nízkonapěťových impulzů.

Linearizovaný optoelektronický prevodník s nulovým indikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235239

Dátum: 15.02.1987

Autor: Oetter Juraj

MPK: G02F 19/14

Značky: optoelektronický, linearizovaný, nulovým, indikátorom, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je linearizovať prevodovú charakteristiku izolačného člena s dvomi optrónmi rozdielnych vlastností a tiež citlivo indikovať nulovú hodnotu vstupného signálu. Dosiahne sa to pripojením dvoch nesúhlasných vývodov prijímačov oboch optrónov (6, 7) na vstup prúdového zosiľňovača (12), pričom budič vstupného optrónu (6) je pripojený na jednosmernú stranu diódového mostíka (5), ktorého striedavá strana je pripojená medzi výstup a...

Linearizovaný analógovo-logický optoelektronický prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231543

Dátum: 15.12.1986

Autor: Oetter Juraj

MPK: G02F 7/00

Značky: linearizovaný, převodník, analógovo-logický, optoelektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je linearizovať prevodovú charakteristiku opto-izolačného člena bez potreby párovania optrónov a tiež citlivo indikovať znamienka, aj nulovú hodnotu vstupného signálu. Dosiahne sa to recipročným spojením vstupného a výstupného optrónu s budičmi v sérii na jednosmernej strane diódového mostíka, pripojeného na invertujúci operačný zosilňovač, ktorý má v spätnej väzbe zapojený vstup druhého diódového mostíka, na ktorého...

Bezkontaktní optoelektronický spínač střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235775

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wainer Pavel, Klápště Jaroslav

MPK: H02M 5/22, H03K 17/78

Značky: střídavého, proudu, bezkontaktní, spínač, optoelektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem spínače podle vynálezu je oddělení řídícího obvodu od obvodu silového a zjednodušení řídicího obvodu. Uvedených vlastností spínače se dosáhne jeho zapojením podle vynálezu, kde spínací prvek v sérii se zátěží je připojen paralelně ke zdroji střídavého napětí. Spínací proud řídicí elektrody je ovládán pomocí fotoodporu, který je zapojen mezi předředny kondenzátor antiparalelně zapojené omezovací Zenerovy diody.

Optoelektronický teplomer na meranie nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 229257

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bartl Ján, Bartok Karol

MPK: G01K 11/20

Značky: teploměr, optoelektronický, meranie, nízkých, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický teplomer je určený na meranie nízkych teplôt v metrológii. Podstata teplomera spočíva v tom, že pozostáva zo svetelnej luminiscenčnej diódy, spojenej s fotodetektorom pomocou svetlovodu. Pritom fotodetektor je pripojený na merací prístroj elektrického napätia alebo prúdu. Optoelektronický teplomer možno využiť v rámci kriogénnej techniky a mikroelektroniky v odvetviach priemyslu spracúvajúcich materiály pri veľmi nízkych...

Zapojení kódovacího obvodu pro optoelektronický vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234400

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvach Jaroslav

MPK: H04B 9/00

Značky: kódovacího, zapojení, obvodů, optoelektronický, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že výstup Smittova klopného obvodu 1 je připojen na vstup hradla 2 pro vstup TTL, se kterým tvoří vstupní a přepínací obvody, jejichž výstup je připojen jednak na derivační obvod 3 pro spouštění prvního monostabilního klopného obvodu 5a a pro klopný obvod 4, a dále na D vstup klopného obvodu 4, pro přepínání kódovacích impulsů do jednotlivých zdrojů proudu, přičemž výstup derivačního obvodu 3 je připojen jednak na...

Optoelektronický prvok s dvojitou heteroštruktúrou na báze polovodičov typu A3B5

Načítavanie...

Číslo patentu: 225191

Dátum: 15.04.1986

Autori: Srnánek Rudolf, Kováč Jaroslav, Jakabovič Ján

Značky: dvojitou, heteroštruktúrou, báze, prvok, optoelektronický, polovodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický prvok s dvojitou heteroštruktúrou na báze polovodičov typu A3B5, vyznačujúci sa tým, že vrstva (1) ležiaca na dvojitej heteroštruktúre je vytvorená z polovodičového materiálu In2-xSn1-xO3-y.

Optoelektronický zobrazovač souřadnic s kapalným krystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217587

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michalička Jan, Doubek Jan, Pokorný Vladimír

Značky: optoelektronický, souřadnic, kapalným, krystalem, zobrazovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optoelektronického zobrazovače souřadnic s kapalným krystalem zejména maticového typu, u kterého je překročen kritický počet řádků a sloupců. Pro zobrazování například souřadné soustavy je využito křížového jevu. Při připojení pracovního napětí na i-tý řádek a j-tý sloupec se zobrazí bod v průsečíku těchto elektrod a dále body v průsečících ostatních elektrod s i-tým řádkem a j-tým sloupcem tvořící ramena kříže vycházející z...

Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213601

Dátum: 01.03.1984

Autori: Musil Petr, Pírko Jan, Dubánek Jan, Novotný Otakar

Značky: optoelektronický, tkacího, stroje, spínač, upravovačem, kontrolu, signálu, víceprošlupního, útku, vlnitým, prošlupem

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, do něhož jsou útky pokládány pomocí zanašečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráze určené pevným paprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prošlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotačním paprskem vytvořeným kotoučovými přírazy lamelami a v krajích...