Patenty so značkou «optimalizovanou»

Umelá DNA sekvencia s optimalizovanou úlohou v 5′ (5′-UTR) na zlepšenú expresiu heterológnych proteínov v rastlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19353

Dátum: 27.12.2007

Autori: Marchetti Stefano, Patti Tamara, De Amicis Francesca

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82

Značky: heterológnych, 5'-utr, sekvencia, expresiu, zlepšenú, optimalizovanou, rastlinách, úlohou, proteínov, umělá

Text:

...v texte LL-TCK, viac elementov príaznivých pre génovú expresiu, napríklad repetície trinukleotidových elementov CAA v kombinácii s repetíciami dinukleotidových elementov CT, súčasne.0012 Sekvencia LL-TCK podľa predloženého vynálezu sa získala umelou syntézou a je0013 Sekvencia LL-TCK podľa predloženého vynálezu poskytuje kombináciu trinukleotidových elementov CAA s dinukleotidovými elementmi CT a modiñkáciu transláeie aktivujúcich sekvencií,...

Polymerizačný proces s optimalizovanou konštrukciou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13201

Dátum: 19.10.2006

Autori: Yount Thomas Lloyd, Windes Larry Cates, Debruin Bruce Roger

MPK: B01D 3/24, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: konštrukciou, polymerizačný, proces, reaktora, optimalizovanou

Text:

...ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovací reaktor pri zabezpečení dostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje polymerizačný proces zahŕňajúci (a) zavedenie reakčného média do polymerizačného reaktora zahŕňajúceho množinu vertikálne rozmiestnených naklonených...

Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Windes Larry Cates, Yount Thomas Lloyd, Debruin Bruce Roger

MPK: B01J 19/00, B01D 3/14, B01J 19/24...

Značky: reaktora, úpravou, polymerizácie, spôsob, optimalizovanou

Text:

...vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu...

Pyroelektrický detekční element s optimalizovanou vlastní elektrickou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270302

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cuchý Zdeněk, Šolc Václav

MPK: H01L 31/00, G01R 5/20

Značky: vlastní, detekční, konstantou, optimalizovanou, elektrickou, element, časovou, pyroelektrický

Text:

...vyznaoují nlžäi eignálovou odozvou v důsledku prilis vysoke psrmltivlty s komplikovsnejlim způeobem~pfIpravy těchto materiálů.Uvedená nevýhody odstraňuje pyroelsktrický dstekćni element e cptimelizovanou vlastni elektrickou časovcu konetantou podle vynalezu, jehož podstata spoćivá v tom, že je zhotovan na ban moňokrystellckeho germenátu olova Pb 5 Ge 3 Dn jako deskový výbrus, kolmý ke krys~ tslogratická ose z, o ploee desky l az 20 mmz a...

Zařízení s optimalizovanou opěrkou membrány, určené k výměně látek mezi dvěma proudicími kapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255055

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krásenský Pavel, Hanák Vítězslav, Bezděk Josef, Odehnal Ervín, Krejčí Jan

MPK: A61M 1/03, B01D 13/00

Značky: dvěma, látek, určené, kapalinami, optimalizovanou, opěrkou, membrány, výměně, zařízení, proudícími

Text:

...útkovými vlákny funkční části. Dále se vyznačující tím, že v oblasti vstupu nebo výstupu dialyzátu nebo vstupu nebo výstupu krve tkaná membránová opěrka obsahuje rozlisovaná útková vlákna.Nový a vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že matematíckou optimaliw zací geometrických parametrů, významných pro funkci hemodialyzátoru se určí nejlepší možné uspořádání jednotlivých prvků hemodialyzátoru tak, že hemodialyzátor má...