Patenty so značkou «opravy»

Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6694

Dátum: 04.03.2014

Autori: Mikláš Vladimír, Sebők Tibor, Beňo Pavol, Leždík Viliam

MPK: F16L 47/30, F16L 55/17, F16L 55/168...

Značky: vykonávanie, plynů, objímka, únikom, spôsob, delená, odbočiek, tohto, opravy, plynového, potrubia, zemného, spôsobu

Text:

...osi hlavného potrubia, ako aj detail spojenia delenej obj ímky s potrubím, obr. 3 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere kolmom na hlavnú os potrubia, ako aj detail spojenia dielov objimky navzájom.Delená tlakové objimka s tesnenim, hrdlom a zátkou na obr. l je určená na opravy odbočky 2 so spevňovacím lemom 3 resp. bez lemu plynovodného potrubia l s únikom zemného plynu.Delená objimka na vykonávanie...

Postup vykonávania opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP11

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6090

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: prívesov, vykonávania, opravy, revízie, cisternových, vozidiel, postup

Text:

...opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP ll je taký, že sa na podvozku a účelovej nadstavbe v rôznom časovom slede vykoná- kontrola tesnosti všetkých skupín a podskupín, vzduchopneumatickej sústavy (ovládacie prvky rozobrať,vymeniť O krúžky a tesnenia) výmena všetkých gumových spojov, častí a tesnení, netesnosti vzduchotlakových potrubí nie sú dovolené,- kontrola pripojenia a zaistenia všetkých skupín, celkov a dielov...

Spôsob opravy valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18163

Dátum: 28.07.2010

Autori: Deussen Jürgen, Pfeil Thorsten, Macfarlane Graham

MPK: B41F 13/20, F16C 13/02, B41F 13/08...

Značky: valca, spôsob, opravy

Text:

...umelej hmoty alebo umelohmotného kompozitného materiálu, ako uhlíkovými alebo sklenými vláknami vystuženej umelej hmoty, sa uskutočňuje v prvom kroku trieskové opracovanie poškodených ložiskových úložných prvkov,ktoré sú s oboma koncovými oblasťami valcového základného telesa spojené Iepením. Trieskové opracovanie vnútorných plôch ložiskových úložných prvkov sa uskutočňuje najmä sústružením. Trieskovým opracovaním vnútorných plôch sa...

Spôsob opravy prvku listu rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15539

Dátum: 13.04.2010

Autori: Link Torsten, Muschke Sven

MPK: F03D 1/06, B29C 70/44

Značky: listů, spôsob, prvků, opravy, rotora

Text:

...spomaleniu výrobného procesu listu rotora alebo prvku listu rotora. Okrem toho po privedení gelcoatovej zmesi samusí plynulo pokračovať vpráci, aby bola reakcia infúznej živice ačiastočne stuhnutejgelcoatovej zmesi umožnená. Keď sa po uplynutí doby spracovateľnosti čaká príliš dlho, tak sa infúzna živica a gelcoatová povrchová vrstva navzájom dostatočne nespoja, takže pevnosť tak vyrobeného prvku listu rotora prípadne listu rotora je...

Opraviteľná posuvná doska uzáveru a/alebo spodná odlievacia výlevka a spôsoby výroby a opravy opraviteľnej posuvnej dosky uzáveru a/alebo spodnej odlievacej výlevky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13962

Dátum: 14.01.2010

Autori: Helanto Erkki, Silfvenius Mikael

MPK: B22D 41/28, B22D 41/32, B22D 41/30...

Značky: doska, opravy, výlevky, posuvnej, opraviteľnej, výroby, odlievacej, spôsoby, výlevka, posuvná, odlievacia, spodnej, dosky, opraviteľná, spodná, uzávěru

Text:

...nový uvoľňovací člen. Nová objímka je upevnená do otvoru dosky a integrálne pripojená k doske pomocou malty. objímka tvorí samostatný diel, ktorý musí byť integrovaný s hlavným telesom dosky pri procese výmeny. Problém spočíva V tom, že diely sú spolu pevne spojené pomocou malty. Na Vytlačenie objimky von z otvoru hlavného telesa dosky musi byť vynaložené veľké úsilie. Je rovnako možné, že dôjdek poškodeniu dosky behom procesu...

Objímka na opravy potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5283

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 19/00, F16L 55/16

Značky: opravy, objímka, potrubia

Text:

...celková hmotnosť pri zachovaní pevnosti spoja.Výhodou objímky podľa technického riešenia v porovnaní s objirnkami so slcrutkovým spojom je výrazne vyššia pevnosť spoja pri porovnateľnej celkovej hmotnosti a jednoduchšia výroba.V porovnaní s nekovovými nedelenýrni objímkami má obj ímka podľa technického riešenia asi 3 x vyššiu pevnosť pri porovnateľnej cene.Podľa výhodnćho uskutočnenia je spojovací profil tvorený C-profilom.Podľa...

Postup vykonávania opravy a revízie nákladných motorových vozidiel T-815 CAP 6, T-815 CAPL 16, T-815 CA 18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5203

Dátum: 06.07.2009

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: t-815, vozidiel, opravy, postup, vykonávania, revízie, nákladných, motorových

Text:

...ací systém na upevnenie rezervy, prerobenie upevnenia rebríka z laminátovej nádrže na nárazník,- revízia protipožiarneho systému, vnútorných technologických priestorov, vykoná sa výmena zdroja hasiaceho média kontrola funkčnosti trubkového rozvodu),- výmena všetkých gumových častí a tesnení,- zosúladenie počtu hasiacich prístrojov s Reštrukturalizovanou Dohodou ADR,- výmena závitových koncoviek DN 80 na príjem a výdaj pohonných hmôt za...

Prístroj na opravu kazu na povrchu a spôsob opravy kazu na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286827

Dátum: 14.05.2009

Autori: Macarthur Douglas, Rawlins Philip, Lister Robert, Gutsell Graham Scott

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06, B29C 73/00...

Značky: prístroj, povrchu, opravy, opravu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prístroj (10) na opravu kazu (31) na povrchu (30), najmä v oblasti opráv skiel dopravných prostriedkov. Prístroj (10) má puzdro (11), upravené na zachytenie na povrchu (30), ktorý má byť opravený, opravné tesnenie na utesnenie medzi puzdrom (11) a okolo kazu (31), ktorý má byť opravený, na vymedzenie priestoru (65) opravy nad kazom (31). Nádržka je spojená s priestorom (65) opravy a pri použití obsahuje kvapalný opravný materiál...

Zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu a spôsob jeho nafukovania a opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286672

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lodemann Joachim Georg, Olrik Henrik-gerner, Eriksen Steen Mandsfelt

MPK: B60S 5/00, B60C 29/00, B29C 73/00...

Značky: opravy, zariadenie, nafukovania, nafukovacieho, nafukovanie, předmětů, utesňovanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu (9), vybaveného nafukovacím ventilčekom (11), hlavne pneumatiky. Zariadenie (1) obsahuje zdroj stlačeného vzduchu (2) a zásobník (3) obsahujúci tesniace činidlo (4). Ďalej zahrnuje vratný ventil (5) na otvorenie prvého spojenia medzi zdrojom stlačeného vzduchu (2) a nafukovacím ventilčekom (11) nafukovacieho predmetu (9) v prvej polohe a na otvorenie druhého spojenia...

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286236

Dátum: 12.05.2008

Autor: Krajec Pavol

MPK: E02D 23/00, E01C 23/00, E02D 29/00...

Značky: opravy, spôsob, životnosti, potrubia, predĺženia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia sa uskutočňuje bez potreby jeho vyradenia z prevádzky pomocou zariadenia nazvaného portál a s následným použitím plavenej zakládky na elimináciu napätí vznikajúcich po sekundárnom zásype opravovaného potrubia.

Mechanizmus na vyžiadanie opravy bod po bode pre systémy schopné prenosu z bodu do viacerých bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4405

Dátum: 27.07.2005

Autori: Leon David, Curcio Igor, Vedantham Ramakrishna, Walsh Rod

MPK: H04L 1/16

Značky: mechanizmus, schopné, viacerých, systémy, opravy, bodov, přenosu, vyžiadanie

Text:

...záťaže FEC, ktorý je obsiahnutý v dátovom pakete FLUTE.0016 V týchto schémach FEC, identifikáciu dátových paketov FLUTE, ktoré v prijimači neboli vôbec prijaté alebo neboli prijaté správne, možno uskutočniť pomocou ich SBN a ESI, ktoré sú obsiahnuté v identifikátore záťaže FEC (FEC Payload ID) dátových paketov FLUTE. Tieto parametre možno potom indikovať späť ako NACK do vysielača, aby sa zariadil opátovný prenos týchto...

Postup opravy in situ (na mieste) potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4817

Dátum: 01.07.2005

Autori: Le Coguic Jean, Darut Alain, Gueugnaut Dominique, Corral-hernandez Irene

MPK: B29C 65/34, F16L 47/02, H05B 3/54...

Značky: zásobníka, opravy, tohto, mieste, uskutočnenie, termoplastického, materiálů, postup, zariadenie, postupu, potrubia

Text:

...Cieľom vynálezu je navrhnúť postup opravy in situ potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu, ktorý by bol jednoducho aplikovatelný,ktorý nevytvára zvláštne náklady a ktorý umožňuje získať spoľahlivú a trvanlivú opravu dielu poškodeného potrubia alebo zásobníka, ktorý by mohol zabrániť celkovej systematickej výmene poškodeného dielu alebo zásobníka.0015 Postup vynálezu musí výhodne umožniť vykonanie opravy potrubia alebo...

Spôsob opravy vysokotlakových rozvodov a objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284479

Dátum: 30.03.2005

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 13/02, F16L 55/17

Značky: opravy, vykonávanie, vysokotlakových, objímka, spôsob, rozvodov, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy je založený na metóde tzv. teplej objímky, pri ktorej sa opravovaný montážny spoj (21) veľkopriemerových potrubí (2) prekryje drážkou (31) delenej objímky (3), ktorej diely sa spolu zvaria pozdĺžnym spojom a na okrajoch sa zvarom po celom obvode vytvoria kútové spoje (23). Kútové spoje (23) sa pritom vytvárajú za zníženého tlaku a zmenšeného prietoku média pomocou predhrevu a pozvoľného chladnutia.

Inhibítory opravy poškodenia DNA na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10502

Dátum: 30.11.2004

Autori: Jackson Stephen, Martin Niall, Smith Graeme, Ashworth Alan

MPK: A61K 31/502, A61K 31/00, A61P 35/00...

Značky: opravy, poškodenia, inhibitory, liečenie, rakoviny

Text:

...samotnej pôvodnej nukleovej kyseliny. Tak napríklad prezeranim databázy informácií o sekvencii s použitím softvéru na sekvenćnú analýzu sa môže v sekvencii nájsť zmena alebo mutácia.0026 Spôsoby podľa niektorých aspektov vynálezu môžu zahŕňať stanovenie väzby oligonukleotidovej sondy na nukleovú kyselinu získanú zo vzorky, napríklad na genómovú DNA, RNA alebo cDNA. Sonda môže zahŕňať nukleotidovú sekvenciu, ktorá sa viaže špeciñcky na...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Jonas Christophe, Sabre Serge

MPK: C04B 35/18, C10B 29/00, C04B 35/66...

Značky: stěny, žiaruvzdorná, opravy, horúcej, spôsob, žiaruvzdornej

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Spôsob opravy a/alebo impregnácie a/alebo izolácie a/alebo zosilnenia a/alebo obnovenia stenových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15069

Dátum: 07.08.2003

Autor: Canteri Carlo

MPK: E04B 1/64, E04G 23/02

Značky: zosilnenia, systémov, impregnácie, izolácie, opravy, stěnových, spôsob, obnovenia

Text:

...dosiahnutie všetkých dutín, musia byť veľmi početné, a to aj z dôvodov, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, a preto je táto operácia zdĺhavá a ťažká. Navyše sa spravidla používajú zmesi, ktoré neexpandujú alebo majú extrémne nízku mieru expanzíe, a najčastejšie sa vstrekujú pri nízkom tlaku pomocou elektrických čerpadiel alebo iných zariadení alebo gravitáciou, aby sa zabránilo riziku nevratného poškodenia steny. Vo vyššie opísaných...

Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 250

Dátum: 21.05.2003

Autori: Lamm Rolf, Kirchhoff Stefan, Blissenbach Dieter

MPK: F27D 21/00, F27D 1/16

Značky: ochrannej, opravy, prepravnej, spôsob, priemyselnej, vnútri, reakčnej, nádoby, vrstvy

Text:

...prepravnej nádoby, ktorý môže byť vykonaný automaticky pri vysokej rýchlostiIným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, pri ktorom nie sú žiadne prevádzkovéĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý využíva účelnejšie materiál pre ochrannúEšte ďalším cieľom tohto vynálezu je...

Spôsob opravy miestne poškodeného povrchu steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282603

Dátum: 20.09.2002

Autor: Van Haandel Johannes Henricus Maria

MPK: B29C 73/10, B29C 73/12

Značky: povrchu, poškodeného, spôsob, stěny, miestne, opravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opravy miestne poškodeného povrchu steny je na nej vytvorený reliéf, pričom pretlačený povrch je vyplnený plnivom, na ktorom sa potom vytvorí reliéf. Na stene s pravidelne sa opakujúcim sa reliéfom sa nájde nepoškodená časť povrchu s reliéfom zodpovedajúcim skoršiemu reliéfu poškodeného povrchu, potom sa zhotoví forma odobratím otlačenia zodpovedajúceho reliéfu, následne sa pretlačí povrch vyplnený plnivom a potom sa otlačenie na...

Spôsob opravy dopravného potrubia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279481

Dátum: 02.12.1998

Autor: Schmager Klaus

MPK: E03F 3/06, F16L 55/165

Značky: vykonávanie, tohto, spôsobu, opravy, spôsob, dopravného, zariadenie, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Do opravovaného potrubia (1) sa najskôr vloží prvá hadicová termoplastická vonkajšia vložka (3), do ktorej sa vloží hadicová termoplastická vnútorná vložka, ktorá je na svojej vonkajšej strane opatrená prostriedkami na dodržanie definovaného odstupu, čím sa vytvorí prstencový priestor medzi vnútornou vložkou a prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3). Potom sa prstencový priestor medzi prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3) a vnútornou...

Zariadenie na rýchle opravy vodovodných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 122

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chomoucký Oldřich

MPK: F16B 2/02

Značky: opravy, rychle, zariadenie, rúrok, vodovodných

Text:

...který nahradí v havarijních situacích nouzově vyráběné žlaby z trubek a podstatně zjednoduší instalaci. Přípravek má vnitřní tvar ž 1 abu.o poloměru,blížícímu se vnějšímu poloměru opravované trubky. Tělo přípravku je na podélných stranách opatřeno nálitky s otvorypro spojovací šrouby. Ze dvou přípravků umístěných proti sobě, se pomocí spojovacích šroubů vytvoří požadovaný spoj.Poškozené misto trubky se překryje pryžovou hadicí, na jedné...

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drtílek Boris, Lukáš Josef, Chrapek Pavel

MPK: B22D 41/02, B22D 43/00

Značky: vyzdívky, slitků, panví, opravy, zbytků, vytlačování, zařízení

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Žárovzdorná hmota pro opravy sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268221

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stano František, Henek Milan

MPK: C03B 5/42

Značky: opravy, pecí, hmota, žárovzdorná, sklářských

Text:

...vysokou odolnost proti alkalíckému vysokoteplotnímu korozivnímu prostředí ve skléřské peci, má mimořädně dobrou přilnavost k podkladovému zdivu a dobře se roztirá. Přídavek křemičitého úletu do keramického pojiva zlevnuje výslednou hmotu, protože zčàsti nahrazuje drahý mikromletý zirkonsilikbt, ani by se sniłovoly iyzikélně~chemick 6 a tepelné-mechanické vlastnosti hmoty. Přídavek křemičitého úletu společně s organickým pojivem dodává...

Způsob opravy kormidelního zařízení lodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266380

Dátum: 13.12.1989

Autori: Platonov Valentin, Kochan Nikolaj, Drut Vladimir

MPK: B63B 9/00

Značky: opravy, lodě, kormidelního, způsob, zařízení

Text:

...acymmurmnwnr c nunombu amuvmnora npaLmcca uepea noAnonqmMe 12 M oTaonnmMe 13 Kuuanu. ĺ|liľ 1 Il.I|lClZ 1 | 0 HhIł 2 I GÚRTGX Ú .UIEJIh VISIJĽSFNZETEHVIW - COKFIGUIEHME TPYÄIOEMKOCTM PFBMOHTH PVJNBBCIPIJ M|T.IprJ| 7 Ill 2 ľUL| l. auaamuersur-ICFIĽICIJG PGMCDHTG SGKJDHaBTCH B TľJM. ITD LušHTrllłlPč/DT oannep 1 I/l lllTblľib 3 B IZÓCIF J. (2 ITFĽFHZIM lb/WR 2. OMKCMFÄYŇT V|× OTUBHTFIVIPÚUEII-HKJB HOHDXEHMIT IC BGQUPDM B 483110 VIX...

Způsob regenerace a opravy hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 264475

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mikša Jaroslav, Staněk Milan, Havránek Jan, Lízal Petr Geolog, Nevosád Zdeněk

MPK: E04D 11/02, E04G 23/02

Značky: hydroizolace, způsob, regenerace, opravy

Text:

...Vysoká tekutost ponetrace umožňuje průnik do všech porězních struktur, jakojsou veškeré silíkáty (beton. malta keramika, oihla atp.), i dřevo. vodou ŕeditelný systémje vytvořen epoxidovou disperzí, obsahující epoxidovou pryskyřici dianového typu s molekulovou hmotností do 1 l 00, s výhodou 350 až 550, případně rozpuštěnou ve vzláčñovsdle, jako je zejména dibutyl a dioktylftalát, dibutyl malsát v množství maximálně 25 Q hmotnostnich a...

Zařízení pro opravy vodicích ploch stojanů strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263529

Dátum: 11.04.1989

Autori: Králíček Josef, Vyčichl Jaroslav, Plzeň, Mýtina Zdeněk

MPK: B21B 28/00, B21B 31/00

Značky: strojů, vodicích, stojanu, opravy, zařízení, ploch

Text:

...možností jeho přesného ustevení ve stroji. Další výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zkracuje čas potřebný k provedení opravy vodících ploch stojanu strojú,a to zejména při současné opravě většího množství strojů, např.v případech tendemových válcovacích tratí.Zařízení pro opravy vodících ploch stojanu strojů podle vynálezu je příkladně schematícky znázorněno na obr.l až A přiložených výkresů. Obr.l je bokorysný pohled a obr.2 je...

Způsob opravy povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260903

Dátum: 12.01.1989

Autori: Humpolík Leoš, Kment Miroslav, Vacek Jan

MPK: E01C 7/18

Značky: opravy, vozovky, způsob, povrchu

Text:

...se po zaválcování volný přehytek vychladlé směsi z povrchu vozovky ještě před zahájením veřejného provozu odstraní.Výhodou zpüsobu podle vynálezu je, že se dosahuje vyšší přilnavosti obaleného kameniva k nástřiku na povrchu vozovky a tím delší trvanlivosti opraveněho povrchu. Jelikož způsob podle vynálezu nevyžaduje rychlý sled nástřiku a posypu umožňuje tento způsob lepší využití pracovních sil a prostředků a tím snížení nákladů na opravu...

Způsob vyzdívání nebo opravy pohyblivého dna průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256902

Dátum: 15.04.1988

Autor: Böhme Georg

MPK: F27D 1/00, F27D 1/16

Značky: způsob, vyzdívání, pohyblivého, opravy, průmyslové

Text:

...c Mnemmeňcn nnomanbm nana.Uenb Hsoöperenun cocwour a nonmmeuun cpoka cnyxöm nonnmnux noos npoMmmmeuHux neueñ c npHMeHeHHeM nemenoro M, n o 6 meM, MMemmerocn nnocra 7 oqRoM Konaqecrse MarepHananx yrepoaKH HHH peMoHra noaepxuocrn nana.B ocuoay H 3 OÓpeTeHHR nonoxena aanaua, HOBHCHTB H 3 HOCOCTOŘKOCTb nosepxnocreü noa no ownomeunm K aucoxnn Mexaunuecxnn Harpy 3 xaM. uns sroro cnenyer noenr CHTb Mexannuecxyw npouxocrb nonepxnocrn nona H Cn 0...

Způsob opravy dílů typu hřídele s pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255529

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zajcev Demosfen, Barilovič Leonid, Kožemjako Ivan, Podgajeckij Michail, Kralja Vasilij, Kovalčuk Jurij, Melničenko Vsevolod, Klimin Vladimir

MPK: B23P 6/00

Značky: opravy, dílů, hřídele, způsob, pastorkem

Text:

...má Mawpuunnpomnaamw Koxmuecxnm nyąncoaom (nr 2) sa onuu npoxo co cxopocwsnoxonoĺI 5 OMM/cen Hpn amom ąącueT nonomnwenb- h Hon paanocmn memy nnauempou nyaacona M wexnonornqeckoro orsepcmun nponcxonm nepeMemeHneÁMeTauna om ocn Ban-mecmepnn K ee nepmçepuu no nonnoroĺsanonhenna cnoóonnoro oôwema Mąrpnum. Paauepu Marpnuu Bmnonunmw c yuemou Temnepamypnoro pacmnpeuns noccmanannuaaemon Ban-mecłepnn n Heoóxonmoro npwnycxa na ee umcmoàyw...

Spôsob opravy vodonosných konštrukcií a nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247257

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mánek Boetislav

MPK: E04G 23/02

Značky: spôsob, konštrukcií, nádrží, opravy, vodonosných

Text:

...objemových 0/0 práškového cementu, pričom množstvo do vody Vloženej zmesi je 1-10 0/0 injektačnej hmoty a vody V objemových . Počas vsakovania zmesi sa táto s výhodou premiešaVa, a pri Vsakovaní do netesností V stenáchopravovanej konštrukcie sa V nich usadzuje tesniaca hmota a tvrdne, čím sa postupne utesnia Všetky netesnosti V stenách opraVovanej konštrukcie. Pre zvýšenie účinnosti opravy sa zvyšuje tlak pôsobiacej zmesi na steny...

Způsob opravy cementobetonových vozovek cementovým betonem s přísadou disperze polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245062

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ištvan Jan, Muška Jaroslav, Uher Ludik, Šimek Jaromír, Kostroun Josef

MPK: E01C 23/06

Značky: přísadou, disperze, betonem, způsob, vozovek, opravy, polymerů, cementovým, cementobetonových

Text:

...s příměsí disperze polymeru a odpěňovače. Spojení stávajícího betonu se správkovým betonem je zajlštěno propojením častíc disperze ve správkovém betonu s disperzí penetrační. Použitá disperze polymeru nevytváří parozábranu a dostatečně zpevní povrch starého betonu,takže jej není nutno odstrañovat. Spoj mezi starým a novým betonem je dostatečně pevný, aby obě hmoty püsobily jako jednadeska. Přísada disperze polymeru do sprav.kového betonu...

Zariadenie pre pohyb telesa pre kontroly a opravy reaktorovej tlakovej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243933

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Václav

MPK: G21C 19/20

Značky: zariadenie, tělesa, tlakovej, kontroly, opravy, nádoby, reaktorovej, pohyb

Text:

...určený tvar. Nie je nutná synchronizácia pohonov. Pohon celého zariadenia je redukovaný na jeden hriadel,požadovaný účinok sa da dosiahnut jedným motorom s reguláciou otáčok, alebo dvomi motormi pre zdvih a pre otáčanie. Umožnená je dialková regulácia pohonu elektrickými veličinami.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je znázornená v reze celková zostava zariadenia, na obr. 2 je znázornený rez A-A po 4hybovou skrutkou, na obr. 3 je pohlad zhora...

Zařízení pro opravy tvaru profilu obvodových drážek kotoučů a kladek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240906

Dátum: 01.10.1987

Autor: Poláeek František

MPK: B66B 7/00

Značky: kladek, drážek, obvodových, tvaru, profilů, zařízení, kotoučů, opravy

Text:

...drážek kotoučů a kladek s obvodovou drážkou je tak bezpečně, spolehlivě, pevně a jednoduše uloženo přímo na opravovaný hnací lanový kotouč výtahového stroje, přičemž se k jeho pevné fixaci, nutné pro přesné opracovaní opravovaných dražek, využívá jeho opraco - 2 - 240396vaného obvodu. Proti nežádoucímu pohybu po obvodu opravovaného kotouče je zařízení stabilizováno pomocí jednoduché opěrky k pevnému bodu ve strojovně výtahu, zejména k...

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drkal Jan, Jelínek Václav, Kalous Jaroslav

MPK: C09J 5/00

Značky: lanky, dopravních, pryžových, studena, opravy, vrstev, prostředek, ocelovými, krycích, pásu, poškození

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Způsob opravy pryžových dopravních pásů s charakteristicky opotřebenou krycí vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242962

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Marcanová Zdeoka, Koížková Zdeoka

MPK: B29D 29/00

Značky: pryžových, dopravních, vrstvou, pásu, tohoto, opotřebenou, krycí, způsobu, provádění, zařízení, opravy, způsob, charakteristicky

Text:

...350 mm a okraje drážky jsou zkoseny pod ühlem 30 °.Nad nosnou kostrou pásu přitom züstane vrstvička pryže o tlouššce kolem 1 mm. Po odstranění pryžového prachu se plocha drážky včetně úkosů a jedna strana opravné főlie opatří nátěrem kaučukového spojovacího roztoku, připraveným na bázi přírodního kaučuku.Po zaschnutí nátěru se opravná kaučuková főlie šířky 350 mm přiloží na vyfrézovanou drâžku, přičemž tlouščka opravné főlie je o 1 mm větší...

Způsob provádění opravy nádrže z vrstveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250527

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Lucek Jiří, Průša František

MPK: C25D 17/18

Značky: způsob, nádrže, vrstveného, opravy, materiálů, provádění

Text:

...hloubce od 0,05 do 0,10 milimetru do dosud neporušené vrstvy. Válcová plocha řezu se provede ručně, například velmi ostrým prohnutým nožem, popřípadě speciálním nástrojem, kolem dokola místa praskliny, takže se odstraní v místě poruchy popraskaná vrstva stěny i s nejbližším okolím, přičemž řez zasahuje do další dosud neporušené vrstvy do hloubkyod 0,05 mm do 0,1 mm. Plocha řezu se provede s výhodou tak, že svírá s plochou stěny nádrže úhel od...

Samovulkanizující vrstvená fólie pro opravy pryžových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233263

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podešva Milan, Talaša Ladislav, Maček Augustin

MPK: B32B 25/18

Značky: materiálů, opravy, pryžových, samovulkanizující, fólie, vrstvená

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladba samovulkanizující vrstvené fólie pro opravy pryžových materiálů, která je tvořena z nosné výztužné tkaniny, opatřené na lícní nebo lícní i rubové straně zvulkanizovanou vrstvou kaučukové směsi a z kaučukové samovulkanizující směsi nanesené na rubovou stranu výztužné tkaniny sestávající z 20 až 50 hmot. % butylkaučuku, 10 až 60 hmot % ztužujících plniv, 0,1 až 5 hmot. % změkčovadel nebo látek usnadňujících...