Patenty so značkou «opracovanie»

Poľnohospodárska frézka na opracovanie násypu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19742

Dátum: 12.11.2013

Autor: Hermeler Thomas

MPK: A01B 33/04

Značky: frézka, poľnohospodárska, opracovanie, násypů

Text:

...odstup aspoň jednej škrabky od aspoň jednej steny, čo zaisťuje optimálne pôsobenie škrabky na zeminu v priebehu jej odstraňovania od steny. Aby aspoň jedna škrabka obiehala bez zadrhávania, ráta sa sumiestnením aspoň jedného kolieska a/alebo aspoň jedného prevodového kolesa škrabky na aspoň jeden kryt. Koliesko a/alebo prevodové koleso sa prednostné nachádza mimo aspoň jeden kryt.0008 Vsúlade s nárokom 2 je výhodné, aby aspoň jedna...

Brúska a spôsob na vnútorné opracovanie kokíl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16445

Dátum: 03.09.2012

Autor: Johann Karl-peter

MPK: B24B 27/04, B24B 27/00, B24B 19/20...

Značky: opracovanie, bruska, kokil, vnútorné, spôsob

Text:

...kokily za následokpomerne dlhe doby brúsenia alebo kefovania. Ďalšie náklady vzniknútým, že na otáčanie kokily musí byt trvale k dispozícií žeriavovézariadenie resp. nákladné otáčacie alebo kladičkové stoly.0006 Predložený vynález si tak kladie za úkol navrhnúť brúsku ako i spôsob na vnútorné opracovaníe kokíl, ktorá resp. ktorý umožní zjednodušene opracovaníe a tým rýchlejšie a lacnejšie brúsenieradiálnej vnútornej plochy kokily.0007 Tento...

Viacnástrojový dýzový prístroj pre opracovanie povrchu produktov z tvrdého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20756

Dátum: 19.01.2012

Autor: Lovato Claudio

MPK: B24C 5/02

Značky: tvrdého, dýzový, prístroj, opracovanie, povrchu, materiálů, produktov, viacnástrojový

Text:

...môžu byť získané iba zmenou ciest pohybu celej hlavy, čo spôsobuje vyššiu prevádzkovú tuhosť.0014 Ďalším obmedzením riešenia z doterajšieho stavu techniky je, že do nástrojov je privádzaná horľavá kvapalina spoločným kanálom, ktorý má koncové vetvy pre napájanie jednotlivých dýz, čo zabraňuje používaniu rôznych pracovných kvapalín.0015 V tomto ohľade tiež dokument EP 2105275 poskytuje isté Vylepšenia oproti doterajšiemu stavu techniky, s...

Zariadenie na opracovanie elektród na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18826

Dátum: 21.01.2010

Autor: Fahnenstich Stefan

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: zváranie, elektrod, zariadenie, opracovanie, bodové

Text:

...spracovávať elektródy na bodové zváranie,respektíve zhluky elektród na bodové zváranie s rôznymi priemermi.0015 Vodiace zariadenie je možné s frézovacou hlavou spojiť takým spôsobom, že menované vodiace zariadenie počas frézovania rotuje okolo elektródy na bodové zváranie, respektíve zhluku elektród na bodové zváranie, alebo vodiace zariadenie môže byť alternatívne namontované tak, že vodiace zariadenie počas frézovania nerotuje okolo...

Spôsob a zariadenie na opracovanie zložených drevených dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12310

Dátum: 23.12.2009

Autor: Oldorff Frank

MPK: B44C 5/04

Značky: spôsob, dosiek, zariadenie, opracovanie, dřevěných, zložených

Text:

...je výrazne znížené množstvo materiálu. ktoré potrebuje byť na sklade a priestorové požiadavky na zariadenie. Zároveň sa môžu rýchlo a nekomplikovane realizovať rôzne úpravy vlastnosti výrobku, napr. hladkost povrchu, odolnost proti kyselinám alebo proti oteru. Okrem toho je možné používanie vysoko reaktlvnych živičných zmesi, pretože už nie je nutné dočasné skladovanie potiahnutých platní z dreveného materialu, ale namiesto toho sa...

Ručný nástroj na opracovanie plochy obrobku alebo konštrukčného dielu uberaním materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11258

Dátum: 08.05.2009

Autori: Holzmann Markus, Meister Gottfried

MPK: B24B 55/05, B24B 23/04, B24B 23/02...

Značky: dielů, ručný, nástroj, plochy, opracovanie, materiálů, uberaním, obrobků, konštrukčného

Text:

...Vybranie môže byt usporiadané na homej strane nosnej dosky alebo časti puzdra alebo na príslušnej obvodovej strane. V závislosti od polohy a stvárnenia vybrania sa ochranný prvok najskôr nasadí zhora alebo sa nasunie zboku. Pri nástrčnom, zvieracom alebo západkovom spojení nie sú potrebné žiadne prídavné upevňovacie prostriedky, ako skrutky alebo kolíky. Výhodné je vybranie na vsadenie líšt kefových prvkov alebo profilových dielov stvámiť...

Rezná hrana na opracovanie bodových elektród, frézovacie nástroje a frézy na čiapočky zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12524

Dátum: 29.01.2009

Autor: Lutz Peter

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: rezná, frézy, čiapočky, elektrod, frézovacie, bodových, opracovanie, nástroje, hrana, zváracích

Text:

...Takéto povrchové úpravy môžu slúžiť ako ochrana pred opotrebením, a to tak, že zlepšenou tepelnou vodivosťou a/alebo znížením trenia sa zabraňuje lokálnemu nárastu teploty.0019 Ďalej môžu mať zariadenia na odvádzanie priehlbinu napr. v tvare korýtka alebo3 žliabku, ktorá umožňuje jednoduchšie odstraňovanie odfrézovaného materiálu z bodových elektród. Podľa vynálezu je povrch zariadenia na odvádzanie V jednom smere rovný(nevykazuje...

Zariadenie na opracovanie jazdných profilov kolies dvojkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286041

Dátum: 02.01.2008

Autori: Čubr Jaromír, Krejčík Roman, Zábranský Václav, Brabec Pavel

MPK: B23B 5/00

Značky: opracovanie, kolies, jazdných, zariadenie, dvojkolesia, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie jazdných profilov kolies (K) koľajových vozidiel pozostáva z páru kladiek (31) na pohon každého kolesa (K). Skriňa (3') jednej kladky (31') je pevná a medzi skriňami (3) kladiek (31) a rámom (1) je usporiadané prítlačné ústrojenstvo (4). Pod kladkami (31, 31') je proti jazdnému profilu kolesa (K) nožová hlava (5) s nástrojom (51).

Obrábací stroj na mechanické opracovanie symetrických a asymetrických predmetov a strojový obrábací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285656

Dátum: 27.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 1/26, B23Q 1/25

Značky: opracovanie, obrábací, strojový, symetrických, stroj, systém, predmetov, asymetrických, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obrábacieho stroja na mechanické spracovanie symetrických a asymetrických obrábaných predmetov. Tento systém obrábacieho stroja sa skladá z troch základných modulov, upínacieho lôžka (3), magneticky podperného a upnuteľného upínacieho zariadenia (7) a magnetického kruhového držiaka (11). V upínacom lôžku (3) sa nachádzajú upínacie elementy (6), ktoré sú prednostne vyrobené ako hybridové magnety, t. j. ktoré svojím spôsobom...

Obrábací nástroj na povrchové opracovanie produktov z kamenného materiálu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15614

Dátum: 20.09.2006

Autor: Lovato Claudio

MPK: B24B 7/22, B24B 41/047, B28D 1/18...

Značky: produktov, obrábací, kamenného, povrchové, podobně, nástroj, materiálů, opracovanie

Text:

...naposledy uvedené sa môžu taktiež posúvať vo vertikálnom smere a otáčať okolo troch osi, na sebe nezávisle.0014 Toto známe zariadenie však potrebuje samostatné prostriedky pohonu pre každý nástroj, aby sa umožnilo ich otáčanie, čo má za následok zložitejšie usporiadanie a obtiažnejšie riadenie prevádzkových parametrov. 0015 Ďalej musí byť nosná konštrukcia vždy pripevnená na kĺznom tráme, aby umožňovala posun nástrojov vrovine rovnobežnej...

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: obrábacie, zariadenie, stranách, čelných, opracovanie, hrany, polotovarov, doskovitých

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

MPK: B23B 5/00, B21D 22/00, B23K 11/30...

Značky: zariadenie, obrobkov, plochami, opracovanie, rotačnými

Text:

...tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý...

Opracovanie platne z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13048

Dátum: 06.09.2003

Autor: Oldorff Frank

MPK: B44C 5/04, B44C 1/24, B27N 7/00...

Značky: materiálů, platne, dřevěného, opracovanie

Text:

...farba absorbovaná nosnou doskou, ako by tomu bolo v prípade bez povlakovej vrstvy, pretože nosná doska ako taká je nasiakavá. Pomocou povlakovej vrstvy sa dekoratívna farba udrží na povrchu a spojí tak, že dekoratívna vrstva na povrchu zostane a vytvorí presný, jasný a viditeľný dekor. Ochranná vrstva z melamínovej živice nahradí známe vrstvenie, ktoré je ukladané pri známom spôsobe opracovávania na dekoratívny papier. Následným zlisovaním...

Spôsob a zariadenie na automatické podávanie kovových profilov tyčového tvaru do systémov na ich opracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2334

Dátum: 23.04.2003

Autor: Miglioranza Aronne

MPK: B21D 43/00

Značky: automatické, podávanie, profilov, zariadenie, tyčového, systémov, spôsob, kovových, tvaru, opracovanie

Text:

...V rámci tohto ciela je predmetom tohto vynálezu poskytnutie spôsobu a zariadenia, ktoré umožnia stanoviť správny počet profilov, ktorý sa má odobrať a vložit do stroja podla výrobných požiadaviek.0011 Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť zariadenie, ktoré umožúje uskutočniť uvedený spôsob s pomocou konštrukcie, ktorej princip je jednoduchý,ktorej prevádzka je nepochybne spolahlivá a použitie všestranné, ktoré mánízke náklady a je...

Sonotróda na opracovanie obrobkov rezaním a zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 154

Dátum: 13.12.2002

Autor: Szucher Attila

MPK: B26D 1/14, B26D 7/08, B29C 65/08...

Značky: rezaním, zváraním, sonotróda, opracovanie, obrobkov

Text:

...súčasne rezanie a zváranie. Vtom je podstatný rozdiel avýhoda oproti doterajšiemu stavu techniky, lebo v pripade dokumentu uvedeného v úvode sa vykonávalo iba posuvné vratnérezanie, pričom ale nebolo možné súčasne vykonávať zváranie.0012 Vďaka technickým znakom podľa vynálezu je teraz k dispozicii távýhoda, že môžu byt proti sebe navzájom kontinuálne zvárané tkaniny, alebomôžu byt navarované na plastový diel, a súčasne počas zvárania môžu...

Použitie solí poloamidov kyseliny alkenyljantárovej ako pomocných prostriedkov na opracovanie kovov a pomocné prostriedky tieto látky obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 280809

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lorke Horst, Kremer Gernot

MPK: C23F 11/14, C10M 133/16

Značky: alkenyljantárovej, obsahujúce, poloamidov, kyseliny, použitie, solí, opracovanie, látky, pomocných, tieto, kovov, pomocné, prostriedkov, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie solí poloamidov kyseliny alkenyljantárovej s imidmi vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti ako pomocných prostriedkov na opracovanie kovov, obzvlášť ako ochranných prostriedkov proti korózii a emulgátorov, vo vodných a/alebo olej obsahujúcich prípravkoch, prípadne v kvapalinách na opracovanie kovov. Ďalej sa týka pomocných prostriedkov obsahujúcich tieto látky.

Zariadenie na opracovanie pôdy v sadoch a vinohradoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268568

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pusztay Dezider

MPK: A01B 13/04

Značky: pôdy, zariadenie, vinohradoch, opracovanie, sadoch

Text:

...tiahla je uchytený na druhej strane otočného nosiča.Výhodou zariadenia podiu vyrxálezu je možnost použitia pri práci vo voĺkosedooh a vinohrndocłx, postačuje v smere len Jedna cesta, pri ktorej sa opreouje poda. na oboch stranách radu v konštantnej äirke. Podĺe potreby je možné na. nosiči použit nástroje na kypronie, kosenie, mulčovaxxio, a to pasívne alebo aktívne.Prikladnó prevedenie zariadenia vynálezu je znázornená na pripojenom...

Prestaviteľné zariadenie na opracovanie vnútorných plôch veľkorozmerných telies na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 267780

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kužel Tibor

MPK: B21B 31/00, B21B 31/02

Značky: zariadenie, opracovanie, vnútorných, telies, velkorozměrných, mieste, přestavitelné, ploch

Text:

...na hriadeĺ čelného rezného nástroja. S výhodou je os hrindeĺn čelného rezného nástroja Výstrodne uložená Voči osi telesa vrstenika, a to v smere k zvislej stene rámu oprnoovnnćho telesa. s. čelný rezný nástroj presahuje okraj telesa vrata nik.Výhody vynálezu sú hlavne v kvalitnej a časovo nenáročnej renováoie zabudovaných zariadeni na. mieste ako stojanov vnloovaoíoh stolio, kovaoioh lisov, nnvtijnčiok, s v-y-užitim vlastnej tuhosti oelku...

Zariadenie na opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243790

Dátum: 15.01.1988

Autori: Musil Bohumil, Plchot Evžen, Hlavatý Jaroslav, Zeman Jaroslav

MPK: B24B 11/06

Značky: valivých, opěrných, ložísk, lapovacích, opracovanie, kotúčov, guľky, zariadenie

Text:

...a musia sa kotúče demontovať z lapovacieho stroja a znova opracovat dražky. Tým vzniká ďalšia manipulácia kotúčov pri montáži a demontáži na lapovacom stroji a na stroji pre opracovanie drážok.Horeuvedené nedostatky sú odstránené zariadením na súčasné opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk upevnených v otočnej hnacej jednotke na pozdĺžnych ložíach, spojenej s posuvnoujednotkou a po-suvného suportu nožového...

Zariadenie pre opracovanie veľkorozmerových telies, najmä okien stojanov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 245887

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svaeinka Jioí, Ditrych Zdenik

MPK: B21B 28/00, B23C 1/20

Značky: válcovacích, zariadenie, velkorozměrových, stojanov, opracovanie, telies, najmä, stolic, okien

Text:

...dosahom po najvždialenejšiu pro-tiľ-ahlú op-racovávanú stenu -bkna,zanàiaełme je funkčne vybavené autami tizovainým posunom pare obnienii rvďdorovných alebo zvislýçh. .ziáberowr rezném stroja, včítane stabilizácie posunov pre vŕtanie otvorov. Výhody vynálezu sú hlavne v možnosti kvalitnej .a časov/ic nenáiročnej cipravy stojanov na mieste ich zabudovanie, včítane výroby nových telies, .a to bez potreby ich ustavovania k stabilnémiu...

Automatický stroj na opracovanie obrobkov počiatočnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252541

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 37/00

Značky: operáciami, počiatočnými, automatický, opracovanie, obrobkov, stroj

Text:

...nástrojov,pretože je vybavená veľkým počtom rezných britov. K úplnému opracovaniu svojich oboch strán absolvuje každý obrobokna otočnom stole dve obrátky, avšak s ohľadom na súčasné upnutie dvoch obrobkov v každom upínači, odoberie manipulátor z príslušného upínača, po každom delení otočného stola, jeden úplne opracovaný obrobok z oboch alebo viacej strán. Tým sa dosiahol vysoký výkon stroja.Príklad koncepčného usporiadania stroja je...

Zariadenie na opracovanie zápichov v prieniku ramien do ojničného čapu klukového hriadela

Načítavanie...

Číslo patentu: 251973

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kraus Jozef

MPK: B23B 5/12, B23B 5/18

Značky: ramien, ojničného, zápichov, prieniku, zariadenie, hriadeľa, čapu, opracovanie, kľukového

Text:

...kusovej výrobe neboli kapacitne využité. Zariadenie súčasne opracuváva dva zápichy, čim sa zvyšuje produktivita práce a kapacitné využitie stroja.Príklad prevedenia zariadenia na opracovanie zápichov podla vynálezu je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysnom pohľade zobrazené zariadenie a spôsob upnutia k obrobku, na obr. 2 je zariadenie zobrazené v pôdorysnom pozdĺžnom reze s vyobrazením mechanizmuvysúvania nožov a...

Zariadenie na opracovanie válcových ploch a obvodových drážok armatúr a tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 251515

Dátum: 16.07.1987

Autori: Toman Eduard, Melioris Štefan

MPK: B23Q 9/02

Značky: opracovanie, armatur, ploch, nádob, válcových, tlakových, drážok, zariadenie, obvodových

Text:

...nádobu, -vycentrovaitim vzhľadom na.plochu určenú k oprancovaniu a -strojnýlm opralcovaním dosiahneme podstatne lepšej kvality povrchu ako ručným ojpracovanírm brúskou, podstatné zníženie ľudskej námahy, zníženie obsahu plrašných a alktivnych newčiastot V ovzduší na pracovisku a slúlčalsne sú vytvorené hrany V opracovanej wdrážke na opätovné zvarenie.Pripojený výkres znázorňuje konštrukčnéusporiadanie zariadenia. Obr. 1 ,predstavuje...

Zariadenie na opracovanie obrobkov zo smeru s obtiažnou prístupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237704

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/26, B23Q 37/00

Značky: obrobkov, zariadenie, směru, prístupnosťou, opracovanie, obtiažnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je návrh zariadenia, ktoré umožní opracovať obrobok na JÚS s otočným stolom, zo strany výbehu nástrojov hlavného operačného smeru. Podstatou vynálezu je nosný rám (4) s hydraulickým valcom (1) a valcovým vedením (6), po ktorom sa presúva do rezu operačná hlava (5) s pracovnými vretenami (7), pričom nosný rám (4) je upevnený na veku (9) rotačného rozvodu (10) ot. stola (13) a mostom (8) ponad upínač (11) o tunelovú frému (12)...

Zariadenie pre opracovanie tesniacich plôch prírub tlakových nádob a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237875

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šiška Stanislav, Tomana Eduard

MPK: B23Q 1/00

Značky: nádob, potrubí, zariadenie, přírub, ploch, tesniacich, tlakových, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie tesniacich plôch prírub tlakových nádob a potrubí pozostáva z rotačného stola, kompletu základovej dosky a vloženého radiálno-axiálneho ložiska. Na rotačnom stole je upevnený horizontálny suport s držiakom pre zvislý suport, na ktorom je osadená upínacia hlava pre uchytenie rezného nástroja. Nepohyblivá základová doska je dvojdielna: -pevná časť je vybavená pohonovou jednotkou pre rotačný pohyb stola -výmenná časť, na...

Zariadenie na tepelné opracovanie koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 235892

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žatko Jozef, Tomek Ľuboslav, Kollár Rastislav

MPK: C14B 1/56

Značky: opracovanie, koží, tepelně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia na tepelné opracovanie koží za účelom získania nubukového líca hotovej usne. Zariadenie pozostáva z nosného dopravníka (2), ktorého horná vetva je uložená na vyvýšenom podpernom valci (19). Nad klesajúcou časťou hornej vetvy nosného dopravníka (2) sú v smere pohybu naloženej holiny (H) naprieč umiestnené postupne rozhrňovací valec (5), zavádzacia lišta (6), štrbinový horák (4) a prítlačný dopravník (7), nad...

Stroj na opracovanie koncov obrobkov pred hlavnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235202

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 3/30

Značky: hlavnými, obrobkov, koncov, operáciami, stroj, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že operačné hlavy (2) protibežných pracovných jednotiek, z ktorých jedna je prestaviteľná (18), sú vybavené priamočiaro usporiadanými vretenami (8, 9, 10, 11) osadenými nástrojmi v technologickom slede operácií, medzi ktorými sa v takte stroja pohybuje nosič obrobkov s obrobkami (17), vytvorený nekonečným pásom (6), opatreným príchytkami (16) obrobkov (17) a hnacím krokovacím zariadením (15) . K pracovným...

Obrábací stroj na opracovanie obrobkov počiatočnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248096

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dobrota Milan, Walter Jozef

MPK: B23B 39/22, B23Q 37/00

Značky: obrábací, operáciami, opracovanie, obrobkov, počiatočnými, stroj

Text:

...puzdra 4 vretena 24 k prevodovsj skrini 3 frézovacleho vretenika, má valcovü vodiacu plochu 23 s .perom 18 pre prírubu i 19 piestnice 16, pričom v dutine piestnice 16 s .piest-om, sú uložené radiálno-axiálne ložiská 8, 17 vretena 24, v prednej časti ktorého je vytvorená kuželová dutina 9 s perovou idrážkou 13, do ktorej je zasunutý êfrézovací tŕň 12 s perom, z čelnej strany ktorého je nasunutá pred frézu 11 »dobrus-ovacia podložka 10,...

Automat na opracovanie obrobkov listového tvaru s malými vzdialenosťami obrábaných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: 223663

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: listového, malými, opracovanie, tvaru, automat, obrobkov, miest, obrábaných, vzdialenosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu automatu na opracovanie obrobkov listového tvaru, u ktorých minimálna vzdialenosť obrábaných miest je menšia, než minimálna montážna rozteč vretien. Podstatou vynálezu je také usporiadanie stroja a také upínanie obrobku, ktoré umožňuje súčasné obrábanie obrobku z oboch strán. K upínaniu sa využíva prítlačný prstenec, axiálne pulzujúci v rytme stroja na vodiacich čapoch, pôsobením kruhovo usporiadaných hydraulických...

Zariadenie na opracovanie čiel segmentových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226216

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrkút Ján, Muška Leonard

Značky: zariadenie, čiel, opracovanie, segmentových, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie Biel segmentových obrobkov, najmä polkruhových pánvi klzných ložísk, pozostávajúce z hlavy v ktorej drážke je upevnený, kruhový preťahovací nástroj s rovnými alebo tvarovanými reznými zubmi vyznačujúce sa tým, že hlava /1/ preťahovacieho nástroja /4/ je pevne spojená s hriadeľou /10/, otočne usporiadanou v krokovacom ústrojí.

Zariadenie na opracovanie pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 219691

Dátum: 01.12.1985

Autori: Brťka Milan, Moravčíková Mária, Villár Karol, Richterová Elena

Značky: pások, opracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na opracovanie pások, zvlášť textilných, gumotextilných a usňových, používaných pri výrobe obuvi. Rieši problém zvýšenia produktivity a vykonania viacerých opracovacích operácií na tomto zariadení. Podstatou vynálezu je, že k tlakovému rozvodu sú cez jednotlivé rozvádzače pripojené podávací valec, na ktorého piestnici je upevnené nosné teleso s prítlačným valcom, a presúvací valec, na ktorého piestnej tyči je upevnený...

Uloženie horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214913

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bakalík Jozef

Značky: uloženie, stroja, opracovanie, kotúča, teliesok, ložiskových, horného, guľkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovno merného rozloženia pracovného tlaku pri opracovaní guľkových ložiskových teliesok. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou uloženia horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok, ktoré pozostáva z dvojdielného púzdra tvoreného hornou častou 4 a dolnou časťou 5. Tieto sú opatrené závitom 8 pre upevnenie v otvore nosiča 6 a vnútornou guľovou plochou 9 pre uloženie guľovej nosnej časti 3...

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216255

Dátum: 15.05.1984

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

Značky: otvorov, rozstupmi, hlava, opracovanie, otočná, operačná, malými

Zhrnutie / Anotácia:

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi v jednej pracovnej stanici obrábacieho stroja bez zmeny polohy obrobku vyznačená tým, že v operačnej otočnej hlave (3) sú uložené dvojice pracovných vretien (1, 2), z ktorých vretená (1) sú na polomere (r1) a vretená (2) sú na polomere (r2) od osi otáčania otočnej hlavy (3), pričom osi pracovných vretien sú s ňou rovnobežné a vzájomná poloha vretien (1, 2) je daná uhlom natáčania...

Zariadenie na tepelné opracovanie obuvníckych dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215390

Dátum: 29.02.1984

Autori: Hubinský Ľudovít, Nyitrai Daniel

Značky: dielov, opracovanie, obuvníckych, zariadenie, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie tepelnej účinnosti zariadenia a rozšírenía technologických možností jeho použitia. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením vzduchovej medzery medzi pracovnou komorou, zásobnou nádržou a elektrickým rozvádzačom, vložením zvislých prepážok medzi zásuvky v pracovnej komore a úpravou predných a zadných čiel zásuviek s tesnením čelnej steny pracovnej komory. V hornej časti pracovnej komory sú umiestnené tepelné žiariče....