Patenty so značkou «opracování»

Nožová hlava na opracování konců tyčového materiálu do kuželového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270684

Dátum: 12.07.1990

Autor: Stupka František

MPK: B23B 3/26, B23B 5/38

Značky: hlava, tvaru, konců, materiálů, tyčového, opracování, kuželového, nožová

Text:

...pro ustavení nožové hluvy do středu opracovávané tyče nebo trubky. Podélny přísun obstarává posuvová jednotka gg vybavená narážkovou lištou 32 a zakotvená na podstavci ŽL. Celé uspořádání stroje je dále doplněno svěrákem, zásobníkem materiálu, obkládacím stolom a příslušnými hydraulickými agregáty a elektrorozváděči 5 rozvody, včetně rozvodů chlazení a mazání. Tyto skupiny závislé na dimensi délky a průměru materiálu zpracovávaného na...

Zařízení na opracování spár a trhlin v živičných a betonových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269950

Dátum: 14.05.1990

Autor: Michna Stanislav

MPK: E01C 23/04

Značky: trhlin, plochách, spár, zařízení, opracování, živičných, betonových

Text:

...a nízká pořizo vecí náklady. vynález bude dále podrobněji popsán podle pŕiloženého výkresu, na němž je znázorněno pří.kladné provedení zařízení na opracovní spár e trhlin v živicných a betonových plochách podlevynálezu. Zařízení na obrázku je tvořené rámem L, na němž jsou uloženy výškově nastavitelnými ří dítky 2 opatřená pohonná jednotka 2 s převcdovkou 5 a protizávažím 3. S výstupním hřídelem 5 převodovky 1 je v záberu řezací...

Způsob opracování diamantů laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267691

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vogel Gabriela, Wojciech Hans-joachim, Tzscheutschler Bernhard

MPK: B23K 26/00

Značky: laserovými, opracování, způsob, diamantu, paprsky

Text:

...oazexrnaa. ooxycupynuero naaepuuň myq. cocranmaew or 30 un no 50 MM.Ľornacuo pyrony npnauaxy naospereuun soxoue noaepxuocru ucnepnnaaenoro Kouyca MOFYT eur» npononmenu aa noaepxuocrn annaaa nocpeacraon Aonomunrennno ycrauoanenąux aepxan.Cnocos cornacuo uaooperennn ocecneqnaaer csepmenue Knuuqecxux nuxpooraepcrnñ c nnanerpon sepmnnu xonyca nanes 0.020 H H nansombmeñ ancoroä Heposuocreü npoonnn soxoaoü noaepxnocru Meuee 0.005 H n annasax ae...

Zařízení pro opracování elektromontážních vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267682

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: vodičů, zařízení, opracování, elektromontážních

Text:

...npoonmanmencu nnumcuuu npnmuua 22 C BucTynDM 47 ameao CFHG npoaona 39 KoHTaKTHpyeT co CKOCDH 49. a 3 aTeM c Knnuouapaauun TOPHÚM Bucryna. B pesynbware aroro Bsaunoneñcrnnñ MGCTO crnua npouona snnuaerca Kmuuooopaauuu TUPHUM uucryna 47 (our.5) B npononbuuñ naa 5 numuero uanpanmnnmero aneneura 4.Hpn aron BGTBK npouona 39 (wur.6) momarca noeepx meuex 50. ornoan nx. Taxnn unauon. MBCTO crnaa nponona 39 oxauunaerca xpenxo aamaruu uemny aucrynon 47 n...

Zařízení k opracování začátků závitů velkých šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267609

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kollrossová Věra, Přibyl Zdeněk

MPK: B23P 17/02

Značky: šroubu, veľkých, opracování, závitů, začátku, zařízení

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch. Na nich predstavuje obr. l pohled na opracovaný začátek závitu. obr. 2 podćlný osový rez zařízením a obr. 3 celní pohled na zarízení.Jak je z výkrcsú patrno, sestává zarízení k opracování zaćàtků závitú velkých šroubú podle tohoto príkladu 2 vodicího a nosného pouzdra gg, nasroobovanćho na opracovávaný Šroub 12, přičemž toto pouzdro jí je spojeno pomocí úchytných elementů lg s pŕírobou...

Zařízení na opracování jednoho konce válcové papírové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266950

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hanus Rudolf, Bartoň Jiří, Halbrštát Jaroslav

MPK: B31C 1/00

Značky: jednoho, konce, zařízení, válcové, papírové, dutinky, opracování

Text:

...vysekávání a vysekávací hlava 8 se střižným nástrojem najede na opracovávaný konec dutinky 1, provede výsek pro zálohu, a to orientovaně vzhledem k nejvyššímu místu na čele dutinky 1. Po provedení výseku pro zálohu se vysekávací hlava 8 vráti zpět do výchozí polohy. Ještě před vrácením vysekávací hlavy 8 do výchozí polohy, tj. v době, kdy je tato nasunuta na dutinky 1 a její střižnice vysekávacího nástroje ve tvaru trnu 3 utěsňuje vnitřní...

Pracovní stůl pro rozmístění výrobků při explozivním opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266474

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rykov Jurij, Kuzněcov Jurij

MPK: B21D 26/06

Značky: opracování, stůl, rozmístění, pracovní, explozivním, výrobků

Text:

...HHEDHHOHHOŘ MECCOĚ 3 COCŤ 8 BHTnoü sneprnn Kopnycà, ynnomenupň Ha Kosmmuunenw coownomeuua Macc. m m . w K - ľĺpH nanbneňmem nnmxcenun Kopnyca 1 H unepmonuoñ Maccm 3 (HD 0614) arms, ca aHeTHHÉCKH SHBDPHK KODHYCH Í HEDGXOEHT B YHPYPYW sneprum-cmawna aMODTH 3 aTOMHepuHoHHaH Macca 3 - npoőb, nepememaacp na Bennvmny 8 oTHocHTenbHokopfnyčà ľcroneącoynapxerrcn c Humneň noàąpxuocmzo zcopnyca 1 a OÍIHŤB nponcxoąnräeyłiľ pyrnñ ynap H nepexon aueprjyn...

Zařízení pro opracování vývrtů stojanů víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265280

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nový Josef, Kopp Jan

MPK: B21B 28/00, B21B 31/00

Značky: stolic, zařízení, víceválcových, válcovacích, vývrtů, opracování, stojanu

Text:

...k suportu. Obr.4 je nárysný pohled v podélném svislém řezu brousícím vřeteníkem a obr.5 je bokorysný pohled V příčném svíslém řezu A-A, proloženém stavěcím šnekem brousícího vřeteníku.Zařízení podle vynálezu sestává z přemístitelného lože L,na kterém je suvně uložen suport 3, ke kterému jsou upevněna a přesně ustavena pomocí čepu § a dosedacích ploch 2 nosné ložiska 1. V půlkruhových vybráních L 2 nosných ložísek 1 jsou upínacímí víky li...

Způsob oxidačního opracování skopovicových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264780

Dátum: 12.09.1989

Autori: Exner Rudolf, Kubec Karel, Petříček Karel

MPK: C14C 1/00

Značky: kůži, způsob, oxidačního, skopovicových, opracování

Text:

...prostředí je vhodné použít biologicky odhouratelný dispergátor,produkt kondenzaoe kyseliny chlorolejové a produktu alkalické desintegrace kolagenu. Po tomto opracování následuje rozrážení vlasu, stříhání, mízdření. Na skopovice zbavené mázdry a nečistot Hpůsobíme ve vodním prostředí enzymatickým prostředkem, degradované mezivláknité bílkoviny vypereme a kožky dále zpracováváme dle sortimentní technologie. Konečný efektem je snížené hmotnost...

Zařízení pro čelní opracování nábojů v symetricky otočných součástech, zvláště v kuželových kolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264017

Dátum: 12.05.1989

Autori: Prick Manfred, Dietl Bernard, Krause Bodo

MPK: B23B 29/06

Značky: otočných, nábojů, čelní, kuželových, kolech, zvláště, opracování, symetrický, zařízení, součástech

Text:

...cynnopw 2, K KOTOpOMý omaocnwca Bpamawmeecn nepwuxanbno nepememaeuoe nýncnocoönenue nn KDEHHGHHH pemymeľo HHCTDYMEHTQ 4.Hą HHCTpyMeHTaHbHOM cynnopre 2 saxpennen epmawens 6, na BHYTDGHHBŘ nonepxHOCTH KOTODQTO pacnonomeua Hanpaannmman rnnbsa 7, UpHqeMCKDHb 3 Hme H KOHqeHTpnqHo no orñomennm K npncnocoöneuum uns KPEHBEHHH HHCTpyMeHTa 4.B Hnmnmm uacwb Bnemnero Kouwypa Hanpasnammeň PHHb 3 H 7 ynHpaeTCH ynop Pnyönnm ropuesaunx 8 c perynnpoaoqnmmn...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Topinka Petr, Tesař Václav

MPK: A21B 1/26

Značky: přívod, opracování, výrobků, potravinářských, horkého, pracovního, prostoru, plynů, tepelně

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Zařízení k automatickému opracování konců tyčí nebo trubek zejména z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263012

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holiš Vlastimil, Šíma Josef, Kartušák Antonín, Kubalák Luděk

MPK: B29C 57/04, B29L 23/00

Značky: automatickému, plastů, zařízení, konců, trubek, opracování, zejména, tyčí

Text:

...válci ll mezi válci a stěnami zásobníku jsou čtyři štěrbiny, do nichž se jednotlivej trubice řadí. Otáčení rozřaäovacích válců ll pri tom znemoäní vytvoření klenby z trubic a zajistí jejích plynulé řazení do sloupcü. Ve spodní části zásobníku je odebírací mezídeska lg a spodní deska j. Obě desky jsou opatřeny podélnými výřezy, které spolu svírají ostrý úhel. Při pootočení mezidesky 1 se výřezy obou desek dostanou do souhlasné polohy a...

Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261476

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Stanislav, Vítek Jiří

MPK: B21C 25/04

Značky: dutých, trubek, zaslepovací, nástavec, tyčí, otvorů, opracování

Text:

...sniženi spotřebniłmotností materiálu a snížení hlučnosti na pracovišti tlumenim rezonanci. Další výhodou je možnost zaslepeni potřebné části opracovávaná duté tyče nebo trubky i v průběhu jejího relativniho pohybu vůči nástavci. k němuž dochází při tvářeni s prodlužovánim. Rozpináni a vraceni pružné membrány je ovladatelné tlakem výplachového media.vynález bliže objasni přiložený výkres. kde je znázorněn nárys zaslepovaciho nástavce trnu....

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261391

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jarka Jaroslav, Schula Miroslav

MPK: B24B 9/12

Značky: upínací, sklenených, hlava, předmětů, upínání, dutých, opracování

Text:

...1.Podstatnou části upínací hlavy l je členitá skříň g,nesená dutou hřídelí 2, v níž je kluzák 5 ovládaný nezná~ zorněným pneumatickým válcem. Ve skříni g je uložen dutý válec Q. Dutý válec Ž je soustavou otvorů § v tělese ekří~ ně g napojen na neznázorněný zdroj tlakového vzduchu.V dutém válci Ž je uložená tlačná pružina 1. Vnitřní obvod dutého válce Ž je opatřen vnitřním závitem § a vnějšíobvod dutého válce Ž je opatřen ozubením 2. V ose...

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260695

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schula Miroslav, Jarka Jaroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 9/12

Značky: sklenených, upínání, hlava, předmětů, opracování, upínací, dutých

Text:

...podstatně omezí upínací hlavou podle tohoto vynálezu, jehož ppdstata spočívá v tom že dutý válec je na vnějším obvodu opatřen ozubením s šíkmými huby, do něhož zapadají šikmé zubypantorků uložených na středních částech hřídelí, ne jejichžkoncíoh, opatřených na výstupu ze skříně těsněním, jsou u~pevněna výkyvná ramena nesoucí upínací čelisti. Osy hřídelíijsou rovnoběžně s osou dutého válce.Výhodou tohoto vynálezu je spolehlivá upínání při...

Tavné lepidlo zejména pro uchycení součástek při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261255

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buchta Jaroslav, Valenta Zdeněk, Bardoň Otakar, Daníček Zdeněk

MPK: C09J 3/26

Značky: uchycení, opracování, součástek, lepidlo, tavné, zejména

Text:

...směsi 50 až 95 8 z hnotnostních surového nebo rafinovaného montánního vosku a 5 až 50 S hmotnostních eeterifikované kalafuny s bodem měknutí 60 až 130 °c.Při použití tavného lepidla podle vynálezu je možno pracovat při teplotě až o 12 °C vyšší, což umožňuje uvolñcvání většího tepelného výkonu při leštění a tím lepší náběh chemické reakce.Výsledkem je rychlejší a úplnější průběh leštění, tj. kvantitativně i kvalitativně dokonalejší odstranění...

Způsob a úprava součástek měkkých pro opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260038

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hochmuth Roland, Kussatz Hermann, Haselbauer Gerhard, Böhm Siegmar

MPK: D04B 39/00, A41H 15/00

Značky: opracování, měkkých, způsob, součástek, úprava

Text:

...nuemrcn npnxum na uenposonmero anexrpnqecxuü TOK Mawepnana,KoTopme onnpamrcx na sepxumm qacrb Tpaaepcm caoeň ropusouranbnoñ nonepxuocTbm, H Hanpaanennue anna qacTu c oöenx cwopou Tpanepcu npoaucaąw, nucwynan 5 akou nonomennn sa Tpanepcy, Bxmqan npoaonoxy.Hnmuue Kpan npnmunos npamue unu cxbmeunue. B ropusdnwanbnoň qacru npnnua nmemwcn OTBEDCTHH, sa KOTODHB sanennnmrcn Hanpannsmme crepmnn, qToöu upnxnm cxonbaun snonb Hanpannxmmero crepxnn...

Ovládací zařízení stroje pro opracování kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259403

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanáček Josef, Janírek Vladislav, Mičulka Zdeněk

MPK: C14B 1/02

Značky: stroje, ovládací, opracování, kůži, zařízení

Text:

...přídavným škrticím ventilem, jenž je vřazen V přídavné větvi elektromagnetického rozváděče, na jehož elektromagnet je připojen spínač, který je ovládán výwkyvnýmpohybom přítlačného rámu. do pracovní poulohy. Délku časové prollevy mezi sepnutím spínače a přestavením elektromagnetického rozváděče lze .nastavit čas-divacím obvordem. Příklad provedení ovládacího zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1...

Zařízení pro opracování brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258793

Dátum: 16.09.1988

Autor: Charousek Zdeněk

MPK: B23B 5/04

Značky: zařízení, obložení, brzdového, opracování

Text:

...a eliminují se tak i výrobní tolerance těchto dílů. Zkrátí se nebo i zcela vyloučí potřeha dodatočného zalícování jízdou. nebezpečí vadné-funkce brzdpse snižuje. Využití zařízení dle vynálezu přináší časové a energetické úspory, prodlužuje životnost brzdového systému a pro svou funkci nepotřebuje žádné zvláštní strojní vybavení.Příklad konkrétního provedení zařízení dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu,kde na obr. 1 je stranový...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: zviditelnění, opracování, hrany, desek, způsob, tvaru, kvality, křemíkových

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Způsob opracování stahovacího kruhu kotvy točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245915

Dátum: 01.07.1988

Autor: Budek Reiner

MPK: H02K 15/02

Značky: stroje, elektrického, stahovacího, opracování, kotvy, způsob, kruhu, točivého

Text:

...v přípravku pod lisem a pak se přenesl na soustruh,tkde se provedlo opraoování stahovacího kruhu. Pak se rotorový evazek vrátil pod lis, na němž se na hřídel nasadila zděr a lisem ee dotlačila. Po phládnutí zděře se přípravek sejmul a mohlo se začít s výrobou dalšího rotoru. Aby se v době dopravy a opracování stahovacího kruhu na soustruhu mohly vyrábět další retory,bylo zapotřebí více přípravků pro tentýž typ rotoru.Ž V Uvedené nevýhody,...

Způsob opracování rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245206

Dátum: 01.07.1988

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: B24B 9/08

Značky: nástroj, provádění, způsob, tohoto, ploch, způsobu, opracování, sklenených, mnohostěnů, rovinných

Text:

...výrobné jednoduchý.Předmět je podrobněji popsán s použitím vyobrazení, kde na obro 1 e schéma celkové dis ozice zařízení na obro 2 e nákres J jednoho z možných provedení nástroje.Způsob opracování rovinných ploch li sklenených mnohostěnů läbrousenim nebo leštěn 1 m.čelni činnou plochou 3 rotačního nástroje spočivá v tom, že množina sklenených mnohostěnü (alespoň tři, tvo vicí rovinu obráběni) je upevněna ne stroji 3 pod činnou plochou...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří, Hampl Jan

MPK: B23Q 15/04

Značky: automatickém, povrchu, korekcí, polohování, obecně, obraběcího, ploch, nástroje, opracování, zařízení, křivých

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Zařízení k jemnému opracování sférických nebo rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244795

Dátum: 01.06.1988

Autori: Klobuenak Jozef, Baea Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: sférických, rovinných, ploch, opracování, jemnému, zařízení

Text:

...plochou lg. Na horní stěně tělesa nástroje l je kolem upínací části lg, pomocí které je nástroj fixován k nenaznečenému rameni lešticího stroje, vytvořena nasávací komůrkeg. Její spodní část je rozšířena tak, že horní vnitřní okraj gł boční stěny gg, ohraničující nasávací komůrkug, překrývá v čelním pohledu ve směru šípky§ celý objem otvoru gg, kterých může být v celém obvodu nasávecí komůrky g více e z nichž všechny ústí na povrch...

Zařízení na opracování předmětů s konvexními plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255720

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vácha Pavel

MPK: B24B 17/02

Značky: konvexními, plochami, zařízení, předmětů, opracování

Text:

...tyčí a s pohybovým šroubem, dále z přítlačné äablony umístěné po obvodu zařízení, jehož podstata spočíváv tom, že ne pohybovém šroubu je umístěn vzor ve tvaru konečného obrobku. Vzor přiléhá k dráze odpovídající brusnemu kotouěi.Výhodou zarízení podle vynálezu je možnost broušení předmětů s nestejnou výškou broků při doeažení stejného konečného tvaru všech opracovaných kusů. Polotovary pro broušení pak nemusí být hrubovánz a tím je...

Zařízení pro hydraulické nastavování mezery pro opracování kůže a odlehčování během opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255012

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Jiří, Zeidler Jaroslav

MPK: C14B 17/04

Značky: hydraulické, během, nastavování, kůže, mezery, opracování, odlehčování, zařízení

Text:

...spojen přes rozvaděč s přívodem tlakového media.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že jedním hydrau lickým válcem e mechanickým převodem se plní dvě funkce.V pracovním prostoru, kde je velmi agresivní prostředíje méně mechanických částí e tím klesne nárok na údržbu a materiálový nárok na korozivzdorné materiály. Ovládací elementy jsou mimo-pracovní prostor a lépe přístupné, což usnadní bbsluhu a údržbu stroje.Prostory pod a nad pístem...

Zařízení pro opracování tělesa horolezeckých karabin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254632

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvořák Dalibor

MPK: B23Q 37/00, B23B 11/00

Značky: zařízení, karabin, opracování, horolezeckých, tělesa

Text:

...tři vačky ggÉ dosedá na rolnu gg, kterou je opatřena páka gl, otočná kolem Čepu 7se stojanem lg a jejíž druhý konec je přes spojovací člen §§ a táhlo §§ spojen s vrtacím Vřetenikem Al. Druhá vačka 52 dosedá na rolnu 53 páky §§. Otočné kolem čepu Élvpevně spojeného se stojanem ÄŠ a jejíž druhý konec je přes spojovací člen zá a táhlo Q spojen se struži cim Vřeteníkem Aj.Třetí vačka 55 dosedá na rolnu lg, kterou je opatřena na svém konci páka Z...

Zařízení pro první opracování a obnovování pracovní polohy rozvodových vaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 254401

Dátum: 15.01.1988

Autori: Galambos Tibor, Pordán Mihály, Téringer Imre, Bogisich Ferenc, Ördögh Antal, Kövári Pál

MPK: B23Q 35/00

Značky: vaček, obnovování, rozvodových, zařízení, opracování, polohy, první, pracovní

Text:

...mimořádně pružným způsobem a v míře, jíž nebylo dosud schopno dosáhnout žádné zařízení. Zařízení podle vynálezu současně umožňuje obnovení opotřebovanć pracovní plochy klíčů brzd motorových vozidel, čímž tyto klíče nabývají vyšší užitné hodnoty než byla jejich původní hodnota.Vynález je blíže vysvětlen s odvolaním na výkresy, na nichž je znázorněn příklad jednoho provedení zařízení podle vynálem. Na výkresech značí obr. 1 jeden z...

Způsob opracování rotačních vydutých zakřivených ploch s souprava vrtáků k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240801

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kováeik Peter, Pilát Jozef

MPK: B23B 41/00

Značky: rotačních, způsobu, vrtáků, provádění, ploch, souprava, vydutých, způsob, zakřivených, opracování, tohoto

Text:

...vrtáku.Způsob je dále popsán v aplikaci na výrobu lůžka se zakřivenou plochou, kterou tvoří část kulové plochy, jejíž největší vnější průměr měřeny na obvodu je označen D. V základním materiálu se nejdříve známým šroubovitým vrtákem předvrtá otvor o průměru alespoň 0,2 D. Předvrtaný otvor se v druhé fázi rozšíří kopinatým vrtákem známého provedení s přímočarýmíbřityàa s průměrem alespoň 0,8 D. V třetí fázi se tento otvor rozšíří...

Nosná deska pro přesně opracování tenkých vysoce planparalelních elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243097

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jasovský František

MPK: B28D 5/00

Značky: deska, nosná, elementů, planparalelních, vysoce, tenkých, přesné, opracování

Text:

...nikterak kriticke, je však výhodné,.blíží-li se .šířce, rýhy. Ani tvar, rýhy není ni. jak rozhodující, výhodné jsou rýhy pravoúhlého průřezu.Výhoda nosné desky podle vynálezu tkví v tomgže na. ní vznikají tmelící plošky, na nichž tahy tuhnoucího tmele jsou minimální a i vrstva tmele se pohybuje jen kolem 0,5 m a navíc je umožněno i přesné natmelení opracovávaných elementů co do planparalelity pod 1 um, čehož u plné nosné desky nelze...

Způsob třískového opracování ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243056

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrška Milan

MPK: B24B 1/00

Značky: způsob, ploch, třískového, opracování, součástí, strojních

Text:

...ploch provede brousicími lamelovými kotouči brousicím zrnem 150 až 320, přítlakem 2 až B N na cm šířky.k-oxtquěa, úběrem 0.0002 až 0,002 mm na p 10 chu na jeden průchrod brousicí rychlostí 30 až 50 m/s, posuvovou rychlostí 10 až 30 m za minutu.Výhodou způsobu třísk-ového obrábění ploch str-ojních součástí podle vynálezu je to, že se dosáhne požadované drsností povrchu jednoduchým přídavným zařízením pro dokončovací opracování nebo suportovou...

Zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236385

Dátum: 01.11.1987

Autor: Fornůsek Antonín

MPK: B27G 17/08, B27G 13/04

Značky: kruhových, strany, vnitřní, opracování, otvorů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nůž (l) s vyhnutým ostřím (3) je suvně uložen v trubce (2), na jejímž dolním konci je vytvořeno vybrání pro vyhnutí ostří (3), zatímco na jejím opačném konci je vytvořeno osazení (5), na které dosedá svým jedním koncem pružina (4), jejíž druhý konec je pevně uchycen na horní válcové části nože (l), přičemž v pracovní poloze je trubka (2)...