Patenty so značkou «opotřebení»

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: diskovými, dopravních, měření, pneumatické, zařízení, opotřebení, zvláště, brzdami, kolejových, prostředků

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Způsob navařování materiálu odolného proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267663

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koreňkova Olga, Ivinskij Vasilij, Šiljajev Alexej, Šarin Jurij

MPK: B23K 9/04

Značky: materiálů, proti, navařování, odolného, opotřebení, způsob

Text:

...nyru non cnoen onnca 9 H Ba 36 ymnaeT B Heň ynnrpaasykosue KOH 8 GaHHñ.Hnexrponyrnaan Hannauxa npousaonnnacn na oapasue crann. CT. 45 anexrpuuoñ npouumoxoñ Ca-OBA Auanerpon 2.8 MH non cmoeu tanca AH-34 A. CKDPUCTD nonaun amexrponoä npoaonoxu 450 M/H. CKOPUCTL nepeuemnuun cruma C oópasuou 42 M/H. Hanpameuue nyru óuuo 40 B, cnua Tuka u uyre 750 A. TeMnePaTvPa ayra 6 UÚO°C.B anuy pacnuannenuoro Heranna Ha pacTonHHH 9-11 HH UT 3 meKTpunHoñ...

Způsob stanovení opotřebení nebo koroze strojních součástí s využitím radionuklidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264605

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brychta Jaroslav, Tendera Petr, Kosina Zdeněk, Kosinová Marcela

MPK: G01N 23/222

Značky: radionuklidu, koroze, součástí, způsob, stanovení, opotřebení, využitím, strojních

Text:

...záŕení gma a spektrum záření mama tohoto neznámého vzorku, přičemž se k měření využívá spektrometrie se scintilačním detektorem Naľ/Tl/. Každé z etalonových spekter je lineární kombinací spekter vytvořených izolovaných radionuklidů a spektrum neznámého vzorku je lineární kombinací těchto etalonových spekter. Ke zjištění hmotnostníhozastoupení složek ve směsi materiálů se určí koeficienty lineární kombinace tak, že seprovede dekompozice...

Ocel na odlitky s vysokou houževnatostí a odolností proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262384

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jelínek Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Matějska Miroslav, Vysocký Ladislav, Vávra Jaroslav, Šetek Jaroslav

MPK: C22C 38/44

Značky: houževnatostí, opotřebení, vysokou, odlitky, abrazivnímu, odolností, proti

Text:

...poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení 3 Lje max. 1,7.Uvedené nedostatky odstraňuje ocel ne odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení s vysokou rázovou houževnatostí a vyšší odolnosti proti abrazivnímu opotřebení, obsahující v hmotnostní koncentraci 0,30 až 0,40 S uhlíku, 0,60 až 0,90 S manganu, 0,20 až 0,50 i křemíku,0,80 až 1,10 S chromu, 0,90 až 1,25 E niklu, 0,15 až 0,25 5 molybdenu, 0,01 až 0,028 B fosforu, 0,01 až 0,028 0...

Způsob měření opotřebení tvarově složitých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261378

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Luboš

MPK: G01B 5/26

Značky: měření, tvarově, složitých, součástí, opotřebení, strojních, způsob

Text:

...Zhotoví se příčné řezy obou od litků v týchž místech, jejichž plochy se přenesou na milimetrový papír a zplanimetrují se. Poté se plochy převedou na obdýLníky o společné základné a z jejích rozdílu.se usuzuje navelikost opotřebení měřené strojní součástí.Výhodou tohoto způsobu je, že dovoluje velmi rychle a přesně stanovít celkový stav měřené součástí po určité době provozu, a to i v několika částech součástí. Lze názorně a přehledně...

Způsob výroby dutých součástí s vnitřním povrchem odolným proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261356

Dátum: 10.02.1989

Autor: Komárek Josef

MPK: B24C 5/04

Značky: opotřebení, součástí, povrchem, proti, dutých, výroby, způsob, odolným, vnitřním

Text:

...odolného proti opotřebení. Takto připravené jádro se opatří obalem. tvořícím konečný tvar trysky. Vlastní jádro se odstraní například vytryskáním, odleptáním nebo vytavením.Tryeka vyrobená podla vynálezu je zobrazena v příkladnám provedení na výkresu, kde na obr. l je naznačena v osovém řezu tryska. která se vyrábí tak,že se vytvoří duté jádro l, na jehož vnější povrch se nenese například plazmovým hořákem vrstva korundu 3 o tloušřce do...

Ukazatel mezního opotřebení brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260002

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16D 66/02

Značky: brzdového, opotřebení, mezního, obložení, ukazatel

Text:

...anenenr ynnorneuna 18 Hnopmens 10 5 caoeň okpyxuocrn uueew KOHTRKT c Kopnýcou 1 ronnxo qepes sne Menw ynnowneuun 20. ~Hopmuenoü prox 6 cnnsau c npyxnnoä 17, cuna Kowopoü neücmayew npoŕua cu nu uopmun 8 unu 10. nna npuneneuna B neňcmnne Heuaoöpaxennoro snexrpouexaunqecxoro unu pyro ro summqarenn HODMGHL 8 CÉHS 8 H c nonnnno pacnonoxennum 5 Kopnyce 1 H suHoxaàauu cnenymme paöouue nonoxeuun 1. Topuos ownymeu 3 T 0 paöoqee nonoménne...

Hmota s vysokou odolností proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259119

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kainrath Otakar, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/10

Značky: vysokou, opotřebení, hmota, proti, odolností

Text:

...plnivem, tj. technickým úletovým preohovým oxidem křemičitým s úzkým rozdělením velikosti kulovitých částic o velikosti do l um, popř. jejich-agregáty. Uvedeným požedavkům plně vyhověl úletový prachový oxid křemičitý vznikajíoipři výroběčistého křemíku. Hmots podle vynálezu byla úepěšně odzkoušena pro ucpávky automobilového vodního čerpadla, kde prekázala podstatně vyšší životnost a těsnici účinek. Při jejím použití na součásti...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/06

Značky: řidiče, závěru, zařízení, kabiny, opotřebení, zámku, polohy, kombinovaného, indikátoru

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, nástrojů, poškození, opotřebení, obrábění, kontrolu

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Tvárná litina pro součásti odolné adhezivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258910

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hloušek Čestmír, Dorazil Eduard, Pacal Bohumil

MPK: C22C 37/06

Značky: součástí, odolné, tvárná, litina, opotřebení, adhezivnímu

Text:

...řešení podle Vynálezu spočívá v tom, že uveďnnýn chemickým složením tvárné litiny a optimální strukturou její matrice se dosáhne ve srovnání 5 dosud používanou mosazí některých významných předností. Je to především zvýšení odolnosti proti opotřebení součástí za podmínek kluzného tření a snížení jejich hmotnosti v průměru 0 cca 12 , úspory mědi a podstatně vyšší zhospodárnění výroby.Odlitky klece axiálního soudečkového ložiska o...

Slitina pro děrovací trny se zvýšenou odolností proti opotřebení za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239025

Dátum: 01.11.1987

Autor: Valenta Dalibor

MPK: C22C 38/44

Značky: tepla, odolností, proti, slitina, zvýšenou, opotřebení, děrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina určená k výrobě děrovacích trnů, používaných při výrobě ocelových bezešvých trub. Kromě železa a obvyklých nečistot obsahuje 0,2 až 0,4 % uhlíku, 0,2 až 0,7 % manganu, 0,2 až 0,8 % křemíku, fosforu max. 0,035 % max. 0,04 % síry, 0,6 až 1,4 % chrómu, 3,0 až 7,0 % niklu, 0,01 až 2,5 % molybdenu, 0,001 až 0,02 % boru a 0,001 až 0,07 % hliníku, vše uvedeno v procentech hmotnosti.

Komplexní směs k povrchové ochraně kovových předmětů proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C10M 103/00

Značky: kovových, směs, opotřebení, povrchové, předmětů, proti, ochraně, vibračnímu, komplexní

Text:

...v jednotlivých bodech dotyku, 3 253107čímž by bylo vibraění opotřebení zcela potlačeno. Kromě toho lze oleje použít pouze u součástí s hybným, popř. přechodným uložením. Přítomnost oleje na třecích plochách vede však k jeho účasti na chemické reakci,jejímž výsledkom může být i vznik oxidačních produktů maziva, které se pak zúčastní abrazivního procesu s oxidy vzniklými reakcí kovu s kyslíkem. Z provozních zkušenosti vyplývá, že Vliv...

Způsob tepelného zpracování součástí vystavených účinkům abrazivního opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pooický Ivan, Miller Vladimír, Kadlueková Anna, Nováková Zdeoka

MPK: C21D 1/18, C21D 9/00, C21D 9/22...

Značky: vystavených, tepelného, součástí, účinkům, zpracování, abrazivního, způsob, opotřebení

Text:

...MPa.Při provozování součástí v podmínkách abrazivního opołłobení, dochází v tenké povrchové vrstvě k tranaformaci metastabilního austanitu na martonzít. Tato transfer-once je doprovázena objemovou změnou v povrchové vratvě, vyvolávnjící tlakové pnutí, jejichž velikostje dána vztahy 1,2, 3, 4E 5 3(1-ą.~ kde AV je poměrná změna objemu E modul pružnosti,tvPoiasonova konatanta v vm - va, 2 kde vm je max-ný objem martanzítu VB je měrný objem...

Způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy proti kavitačnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251270

Dátum: 11.06.1987

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: galvanoplasticky, přípravy, vzorků, kavitačnímu, opotřebení, způsob, proti, vrstvy, zkoušení, odolností, vyloučené

Text:

...vrstvy ani průběh opotřebení na rozhraní se základním materiálem 4Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplastic~ ky vyloučené vrstvy proti ksvitačnímu opotřebení pomocí rotujícího disku o průměru 25 mm a o tlouščce 5 mm podle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že se galvanoplsstická funkční vrstva o tloušřce od 0,8 do 3 mm nanese po předchozí chemické a elektrochemické .úpravě na...

Způsob výroby součástek odolných proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251202

Dátum: 11.06.1987

Autori: Naumann Manfred, Schmitz Otto, Pietzsch Heinz, Heinrich Wilm, Rodegast Karlheinz, Bühling Dieter

MPK: B22C 1/04

Značky: odolných, součástek, způsob, proti, výroby, opotřebení

Text:

...coepxameň Bcero 1 no 50 pp Kncnopona n asc wa. B Kaqecrae samnrnoro raąá npennoqrurenbuo Hcnonbsyercn oúnmennmä apron. Henecooöpasno BMECTO Tnwaaoaoro nopomxa npuMeHHTb nopomok H 3 rnnpnna Tnwana, npuqeu ownpeccoagnnaà ewanb npn weunepawype or 800 no 1100 °C sa 1 no 5 qaconnonnepraercn Tepmoočpaőorxe 3 woü me awMocmepe,uTo H npn cnexannn. Hpu srbn npoucxonr repMuuecKoe pasnomenne rnnpna rnrana, a Hmemmnňca sucoxopeaxrusuuü soopon...

Ocel odolná v litém stavu proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250146

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střelba Jan, Tykal Vladimír, Smrkovský Evžen, Liška Josef, Kostohryz Miloslav

MPK: C22C 38/22, C22C 38/24

Značky: eroznímu, opotřebení, proti, abrazivnímu, litém, stavu, odolná

Text:

...Inožnost jejich použití.Uvedenéďiedostatky odstraňuje ocel naodlitky podle vynálezu, odolná V item stavu proti abrazívnímu a eroznímu opotřebe 4ní, která kromě železa obsahuje V 9/0 hmot ností° 0,85 až 1,2 0/13 llhlĺku, 0 v 4 až 0,8 0/0młaíígalííí, 0,2 až 0,5 0/0 křemíktí, 1,5 až 2 0/0 ćhítoíñíi, .nejjuýšye 0,05 0/0 fosloru, nejvýše 005 0/0 sírý, 0,1 až 0,2 0/0 Céru, 0.3 až 0,5 0/0 molybdenu a 0,3 až 0,5 0/0 vanadu, přičemž celkový obsah...

Způsob sledování opotřebení břitu nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247895

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kepka Jiří, Houdek Josef, Kolář Jan

MPK: G01B 11/30

Značky: sledování, opotřebení, nástroje, břitů, způsob

Text:

...rozptylu. schematicky je princíp naznačen na výkŕesu.vopotřebenł břiłu se projevuje změnou důložitého kvalitatív ního parametru obrobku, drsnosti jeho povrchu. S rostouci dobouT obráběn 1 narůstà drsnost obrobeného povrchu od hodnoty Ra 1 tj. drsnost povrchu obrobeného ostrým nàstrojem do hodnot 7 ARaz. Přitom iLrovnoměrnosťvdrsností charakterígovaně směrodat-QV E 3 odchylkou êín roste v prvni fázi relativně máLo.Teprve po břekročeni...

Dvojvrstvá ocelová roura s vnitřní vrstvou odolnou proti erozivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247867

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dřevíkovský Jiří, Sehnal Vlastislav, Hamža Zdeněk, Slaný Stanislav

MPK: C22C 38/18

Značky: vnitřní, dvojvrstva, ocelová, odolnou, proti, erozivnímu, roura, opotřebení, vrstvou

Text:

...kalenávnější nprchou a popouětěná zá účelém dosažení tvrdosti.vnitř- ,ního povrchu nejméně 500 HV, jejíž vnější vrstva jejz oceli- V chemickéhos 1 ožení uhlík 0,07 až 0,12 mangan 0,50 až 0,75 3,6 hřenĺk 0,20 až 0,30 max.fosf 0 r 0,040 a max. sira 0,035V na která má podle vynálezu vnitřní vrstvu vyrobenu z oceli obsa-hujci kromě železa a obvyklýchadoprovodných nečistot 0,50 až 0,75 uhlíkug 0,50 až 0,75 manganu 0,30 až 0,50 křemíku ą 0,50...

Způsob výroby maziva proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234133

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hlaváček Ivo, Brázda Miroslav

MPK: C10M 5/20

Značky: opotřebení, maziva, výroby, způsob, vibračnímu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby maziva, zejména proti vibračnímu opotřebení, obsahujícího v konečném stavu alkanicko-cyklanický olej, vápenatou sůl vyšší mastné kyseliny o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až C20, kondenzační produkt trietanolatminu a vyšší mastné kyseliny a alespoň 25 % hmotnostních hydratovaného kysličníku vápenatého. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že vstupní reakční směs obsahující 15 až 48 % alkanickocyklanického oleje,...

Litina na odlitky s vyšší houževnatostí a odolností proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232940

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jankovič Jan, Kunka Antonín, Smílek Vladislav, Mička Josef, Uhlár Josef, Lesňák Štefan, Stuchlík Jaromír, Ecler Miroslav, Blaškovič Pavel

MPK: C22C 37/06

Značky: proti, odolností, litina, opotřebení, vyšší, houževnatostí, eroznímu, abrazivnímu, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Litina obsahuje 1,6 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,6 až 2,6 % hmot. manganu, 0,2 až 1,0 % hmot. křemíku 20 až 25 % hmot. chrómu, 0,008 až 0,045 % hmot. síry, 0,008 až O,05 % hmot. fosforu a zbytek železo. Podle vynálezu dále obsahuje O,05 až 0,2 % hmot. vanadu s 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku. Litina jo obzvlášť vhodná pro vysoce namáhané strojní součásti ventilátorových mlýnů na mletí uhlí.

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kratochvíl Jiří, Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: opotřebení, vlivů, komposit, součástí, snížení, vibračního, plastový, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...

Součástky odolné proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Illgen Lothar, Heinrich Wilm, Rodegast Karlheinz, Naumann Manfred, Bühling Dieter, Fiedler Werner, Müller Peter

MPK: B02C 17/18, C22C 14/00

Značky: součástky, proti, odolné, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Součástky odolné proti opotřebení. Součástky s vysokou odolností proti otěru se podle vynálezu skládají ze základního tělesa, opatřeného povrchovou vrstvou z titanu nebo ze slitiny na bázi titanu, legované kyslíkem a dusíkem v rozpuštěném stavu.

Modifikovaná manganová austenitická ocel odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229062

Dátum: 15.04.1986

Autori: Špunda Josef, Vocel Milan

MPK: C22C 38/04

Značky: manganová, odolná, modifikovaná, austenitická, opotřebení, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manganové austenitické oceli odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro výrobu odlitků při nedostatečném zpevňování funkční povrchové vrstvy součásti v podmínkách intenzivního opotřebení. Ocel o hmotnostním složení 1 až 1,5 % uhlíku, 10 až 15 % manganu, 1 až 3 % chrómu je modifikovaná křemíkem v rozsahu 0,81 až 1,6 %, bórem v rozsahu 0,001 až 0,005 % a zirkonem v rozsahu 0,002 až 0,2 %, případně s dalším přídavkem vanadu v...

Zařízení pro automatické měření opotřebení funkčních ploch kol kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220643

Dátum: 15.12.1985

Autori: Valenta Vladimír, Zehnula Karel

Značky: kolejového, automatické, měření, zařízení, funkčních, opotřebení, vozidla, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení, zrychlení a zefektivnění měření opotřebení funkčních ploch kol kolejových vozidel. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení pro měření opotřebení umožňuje automatické měření. Snímače pro měření opotřebení jsou uchyceny na snímacím mechanismu, který je umístěn na kolejnici. Výstupní signál ze snímačů polohy je upraven v elektronické části měřiče a přiveden do systému pro zpracování počítačem. Toto zařízení pro...

Mazivo proti vibračnímu opotřebení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220627

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hlaváček Ivo, Sláma Vladimír, Brázda Miroslav

Značky: vibračnímu, mazivo, opotřebení, proti, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziva proti vibračnímu opotřebení součástí, zejména pro vysoké tlaky, na bázi solí vyšších mastných kyselin s alkalickými kovy a kovy žíravých zemin. Mazivo dále obsahuje 20,0 až 48,0 % hmotn. alkanicko-cyklanických olejů vroucích nad 280 °C, 0,1 až 59,0 % hmotn. kysličníků žíravých zemin a jejich hydrátů a 0,1 až 40,0 procent hmotn. kovové práškové mědi.

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225563

Dátum: 30.09.1985

Autori: Martoňák Pavel, Vávra Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Spurný Jiří, Jelínek Jaroslav, Filip Vlastimil, Vysocký Ladislav, Zíka Vladimír

Značky: opotřebení, abrazivnímu, tepelného, proti, odlitky, zpracování, odolné, litiny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení o složení 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu, 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry a 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku, případně 0,4 až 1,2 % hmot. niklu, vyznačující se tím, že se litina v litém stavu ohřeje na teplotu od...

Třecí materiál odolný proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225774

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novák Jiří, Libotovský Ladislav

Značky: materiál, třecí, opotřebení, odolný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí materiál odolný proti opotřebení, určený pro obložení spojek a brzd, složený z anorganického vlákenného vyztužení, pojiva, plnidel, modifikátoru tření a modifikátoru opotřebení, vyznačující se tím, že modifikátor opotřebení je zastoupen ve třecím materiálu podílem 26 až 38 % celkové hmotnosti a je tvořen z 24,5 až 34,5 hmotnostních dílů plněné ho drceného kaučuku, 0,5 až 1,5 hmotnostních dílů železného prášku a 1 až 2 hmotnostních dílů...

Zařízení pro stanovení odolnosti hadic proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225627

Dátum: 01.07.1985

Autor: Odstrčil Jaroslav

Značky: zařízení, stanovení, opotřebení, hadíc, proti, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stanovení odolnosti hadic proti opotřebení metodou odírání povrchu hadice ocelovým břitem vyznačené tím, že volný konec páky (8) nesoucí ocelový břit (7) je zachycen do táhla hydraulického tlumiče (10) připevněného k nosné konstrukci (11) zkušebního zařízení.

Zařízení pro indikaci opotřebení obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218680

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vintner František, Luhan Pavel

Značky: obraběcího, nástroje, opotřebení, zařízení, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nástrojů pro soustružnické nebo vyvrtávací obráběcí stroje. Řeší se zařízení pro bezprostřední kontinuální indikaci zvoleného limitního opotřebení obráběcího nástroje s vyměnitelnou řeznou destičkou, nebo jeho lomu. Podstatou vynálezu je uložení řezné destičky na podložné destičce, která je opatřena průběžnou drážkou pro uložení čidla s koncem v určité vzdálenosti od hřbetu obou destiček. Kovové čidlo plného nebo...

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226261

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jelínek Jaroslav, Vávra Jaroslav, Konývka Zdeněk, Filip Vlastimil, Stuchlík Jaromír

Značky: litina, odolná, odlitky, proti, opotřebení, abrazivnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení obsahující 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu. 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry, 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 hmot. hliníku.

Mazivo proti vibračnímu opotřebení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217147

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hlaváček Ivo, Sláma Vladimír, Brázda Miroslav

Značky: vibračnímu, součástí, opotřebení, proti, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziva proti vibračnímu opotřebení strojních součástí na bázi vyšších mastných kyselin s alkalickými kovy s kovy žíravých zemin, které obsahuje přídavek 20,0 až 48,0 % hmot. alkanicko-cyk1anických olejů o teplotě varu nad 280 °C a 26,0 až 69,0 % hmot kysličníků žíravých zemin a jejich hydrátů. Dále může toto mazivo obsahovat ještě 0,1 až 1,6 % hmot. kondenzačních produktů trietanolaminu s vyšší mastnou kyselinou o počtu atomů...

Způsob sledování tření a opotřebení ložisek, valivých a kluzných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227095

Dátum: 01.01.1985

Autori: Stupka Květoslav, Šefl Jaroslav, Merta Václav, Merta Jiří, Macháček Vilém, Svoboda Václav, Manhalter Pavel

Značky: způsob, systému, kluzných, opotřebení, tření, valivých, sledování, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování tření a opotřebení ložisek, valivých a kluzných systémů, založeného na principu sledování akustické emise. Jeho podstata spočívá v tom, že signál akustické emise ze sledovaného objektu vystaveného působení komplexu provozních nebo zkušebních podmínek je zachycován snímačem akustické emise a po zesílení registrován a vyhodnocován aparaturou ve vztahu ke stimulu akustické emise, kdy časový průběh parametrů...

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224077

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šimčák Peter, Bugár Tibor, Sinay Juraj

Značky: opotřebení, způsobu, presnosti, zdvihového, kontroly, zařízení, jeřábu, mechanismu, způsob, tohoto, montáže, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu, vyznačující se tím, že se změří hodnota změny velikosti svislé složky reakce v ložiskovém domku bubnu a tato hodnota se porovná s dovolenou hodnotou zjištěnou empiricky.

Způsob nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu, vzdorujících opotřebení, na výrobky ze slinutých tvrdých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217645

Dátum: 15.09.1984

Autori: Minkevič Anatolij Nikolajevič, Pikunov Dimitrij Valentinovič, Tone Ella Robertovna, Zacharov Boris Vladimirovič

Značky: karbidu, tvrdých, slitin, vzdorujících, karbonitridu, povlaků, opotřebení, způsob, slinutých, nanášení, výrobky, titanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemicko-tepelné úpravy kovů a slitin, jež se používá ve strojírenství a obrábění kovů za účelem zvýšení životnosti kovových výrobků, zejména způsobu nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu na výrobky ze slinutých tvrdých slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v předmětném způsobu podle vynálezu upravují uvedené výrobky v uzavřeném prostor u za tlaku 133.10-2 až 133 Pa a při teplotě 1100 až 1250 °C....

Litina odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214651

Dátum: 15.09.1984

Autori: Morgačev Ivan Grigorjevič, Stojko Valerij Pavlovič A Ivanov Anatolij Petrovič, Bessarabov Sergej Pavlovič, Popov Vjačeslav Nikolajevič

Značky: proti, litina, opotřebení, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Litina odolná proti opotřebení, sestávající z uhlíku, křemíku, manganu, chromu, niklu a železa, vyznačující se tím, že navíc obsahuje titan, přičemž uvedené složky jsou v litině obsaženy v níže uvedeném hmot. množství, a to uhlík 3,0 až 3,5%
křemík 0,6 až 1,5 %
mangan 0,8 až 1,5 %
chrom 23,0 až 27,0 %
nikl 3,0 až 3,5 %
titan 0,6 až 1,0 %
železo a příměsi zbytek do 100,0 %.

Vanad – manganová litina s vysokou houževnatostí a odolností proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214288

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zimmermann Theobald, Stuchlík Jaromír, Dědoch Jan

Značky: litina, houževnatostí, proti, vysokou, odolností, manganová, opotřebení, vanad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vadad - manganové litry s vysokou houževnatostí a odolností proti opotřebení, která je zvlášť vhodná pro vysoce dynamicky namáhané strojní součásti vystavené intenzivnímu abrazivnímu, nebo erozivnímu opotřebení. Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení obsahuje v hmotnostní koncentraci 1,5 až 3 % uhlíku, 2 až 8 % vanadu, 7 až 15 % manganu, 0,01 až 0,06 % síry, 0,01 až 0,06 % fosforu a 0,2 až 0,09 %...