Patenty so značkou «opierka»

Výkyvná opierka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17759

Dátum: 27.07.2011

Autor: Akyildiz Alisan

MPK: B60N 2/48

Značky: hlavy, opierka, výkyvná

Text:

...hlavy a v predloženom pripade dva prídržné prostriedky 3, tu pridržné tyče 3. Tieto pridržné tyče môžu byť uložené v operadle chrbta sedadla motorového vozidla alebo v karosérii,napríklad V poličke na klobúky. Výhodne je prvok 2 na doľahnutie hlavy usporiadaný výškovo prestaviteľne, najmä tak, aby sa prídržné prostriedky 3 pohybovali hore a dole. Ďalej potom je opierka l hlavy vybavená tučným ovládačom 5, ktorý za účelom odblokovania...

Opierka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20968

Dátum: 17.06.2011

Autori: Lettenmayer Lars, Bagin Juraj

MPK: B60N 2/48, B60N 2/68

Značky: hlavy, opierka

Text:

...výhodne sa táto zahnutá oblasť spojí s rámom vozidlovćho sedadla alebo s karosćriou vozidlalaserovým zváraním. Laserový lúč sa pritom zameria s výhodou na túto zahnutú oblasť.S výhodouje tento uchytný p iedok vyrobený z kovu, najmS výhodou je úchytný aj spojovací prostr7. oceľového plechu alebo z vytlačovanej ocele.Ďalej bude vynález objasneíiý na základe obrázkov l a 2.Obrázok 2 znázorňuje vytvorenie jednodielneho úehytného a spojovacieho...

Opierka hlavy, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17315

Dátum: 08.06.2011

Autori: Völker Henrik, Schmitz Andreas

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, najmä, hlavy, motorové, vozidlo

Text:

...je otáčavý pohyb čalúneného dielu okolo v podstate horizontálne prebiehajúcej osi otáčania. Tým je pri prestavovaní čalúneného dielu jednoduchým spôsobom umožnenáĎalej je podľa vynálezu výhodné, ked prestavovacia sila, potrebná na pohyb čalúneného dielu v smere zjeho prvej polohy do jeho druhej polohy je v oblastí krajnej polohy usporiadané ako zväčšená, resp. ked čalúnený diel je nastaviteľný do väčšieho počtu zablokovaných...

Opierka hlavy so zaistením proti pootočeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19936

Dátum: 03.05.2011

Autor: Stein Alexander

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, zaistením, pootočeniu, hlavy, proti

Text:

...výhodne je po obidvoch stranách telesa opierky hlavy jednodielne vytvarovaná alebo natvarovaná vždy ukladacia oblasť na telese opierky hlavy. Tým je vyrobiteľne teleso opierky hlavy so zníženými nákladmi a s vynaloženým časom, obzvlášť vo výrobe veľkýchUkladacia oblasť pre tyče opierky hlavy je vytvarovaná v telese opierky hlavy spôsobom,zodpovedajúcim tyčiam opierky hlavy. U výhodnej formy uskutočnenia zahŕňa ukladacia oblasť...

Spôsob výroby opierky hlavy pre sedadlo vozidla a takáto opierka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19835

Dátum: 03.05.2011

Autori: Geisinger Eugénie, Plozner Michele, Fritsch Christophe

MPK: B60N 2/48, B60N 2/58

Značky: výroby, vozidla, hlavy, opierky, takáto, sedadlo, opierka, spôsob

Text:

...na prvý šev tak, aby zadná strana proñlového prvku ukončovala vjednej rovine alebo takmer vjednej rovine svojou koncovou oblasťou obidva vzájomne zošite úseky poťahu, pričom profilový prvok sa zošije pomocou druhého švu s už vzájomne zošitými úsekmí, pričom tento druhý ševprebieha v oblasti prednej strany profilového prvku.V treťom spôsobovom kroku sa voľný koniec predného úseku zavedie okolo prednej strany a homej strany proñlového prvku a...

Opierka hlavy a sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15292

Dátum: 14.09.2010

Autor: Dillinger Thomas

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, sedadlo, hlavy, vozidla

Text:

...nárazovej traumy.Podľa vynálezu je týmto prostriedkom medzera medzi piestom a stenou valca fluidnéhosystému. Táto medzera prepája prvý a druhý rezervoár fluida. Pre komfortné prestavenieprúdi touto medzerou tluidum. Pre prípad, že však na piest pôsobí náhle zaťaženie, ktoré nastáva napríklad pri nehode, je táto medzera tak malá, že dôjde len k veľmi malej výmene ñuida medzi prvým a druhým rezervoárom, ak vôbec k tejto výmene dôjde, takže...

Opierka proti putovaniu koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5370

Dátum: 08.03.2010

Autor: Černica Milan

MPK: E01B 9/00

Značky: proti, opierka, koľajníc, putovaniu

Text:

...požadované vlastnosti z hľadiska veľkosti odporu alebo zlého technického riešenia.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť univerzálne opierky pre všetky druhy koľajníc, a veľkosť odporu sa niekoľko násobne zvyšuje voči predpísanemu.Opierka pozostáva z dvoch oproti sebe v jednej rovine uložených oceľových čeľusťových príchytiek, tvaru kopírujúceho pätu koľajnice. Príchytky sú...

Opierka hlavy, obzvlášť pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11453

Dátum: 13.08.2009

Autor: Niehues Andreas

MPK: B60N 2/48

Značky: hlavy, obzvlášť, vozidla, opierka, sedadlo

Text:

...je poťah aspoň čiastočne umiestnený na jednej z obidvoch krycích dosiek. To môže0013 Ďalšia výhodná forma vyhotovenia navrhuje, že poťah je umiestnený na základ nom telese.0014 Základné teleso obklopuje aspoň čiastočne nosnú tyč. Nosné tyče sú obzvlášť priliatí, stríekaní alebo tlakovom liatí základného telesa aspoň čiastočne obklopované0015 V nasledujúcom texte je vynález vysvetlený v súvislostí s vyobrazeniami l až 5.Tieto vysvetlenia sú...

Nárazom aktivovaná opierka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12830

Dátum: 12.12.2008

Autori: Bharambe Sachin, Hesterberg Joshua, Werner Hans-georg, Gross Bernd

MPK: B60N 2/48

Značky: aktivovaná, hlavy, opierka, nárazom

Text:

...polohy so západkovými prostriedkami na nosnom diele opierky hlavy. Ak narazí hlava sediaceho pasažiera na nosný diel opierky hlavy,vykonajú západkové prostriedky na klznom uložení pri premiestnení nosného dielu opierky hlavy zpolohy, stanovenej designom opierky, do bezpečnostnej polohy, pohyb vzhľadom k západkovým prostriedkom na nosnom diele opierky hlavy a zapadnú do tej bezpečnostnejpolohy, ktorú dosiahol nosný diel opierky hlavy. Pri...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15405

Dátum: 27.08.2008

Autori: Hasler Alexander, Fröse Ernst-otto, Dillinger Thomas

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, hlavy, vozidlo

Text:

...vynálezu je ďalej výhodné, že pohyb blokovacieho kolika je realizovaný ovládacím prvkom prostredníctvom mechanizmu so šikmými plochami. Tým je obzvlášť jednoduchým spôsobom možné stabilné mechanické spojenie medzi blokovacím kolíkom a ovládacímĎalej je podľa vynálezu výhodné, že relatívnym pohybom čiastkových častí je otáčanie okolo osi otáčania, V podstate rovnobežné so smerom premiestňovania. Tým je možné obzvlášťjednoduché a stabilné...

Opierka hlavy pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20077

Dátum: 27.08.2008

Autor: Werner Hans-georg

MPK: B60N 2/48

Značky: vozidla, opierka, sedadlo, hlavy

Text:

...závitovková valcová pružinas predĺženýmí koncami, ktorá je výhodne predpätá buď za účelom nehodou podmieneného premiestnenía prvej čiastkovej časti do bezpečnostnej polohy, alebo je jednoducho predpätápre nastavenie v smere úžitkovej polohy. Obrázky predstavujú príkladne a schematicky znázomené rôzne uskutočnenia vynálezu.obrázok l sedadlo vozidla s opierkou hlavy, obrázky 2 a až 2 d rezy hnacím zariadením, usporiadaným pre vsadenie...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14887

Dátum: 27.08.2008

Autori: Fröse Ernst-otto, Hasler Alexander, Dillinger Thomas

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, vozidlo, hlavy

Text:

...časť vykazuje aspoň jednu prvú šikmú plochu a druhá čiastková časť aspoň jednu druhú šikmú plochu resp. že tretia čiastková časť vykazuje aspoň jednu tretiu šikmú plochu a druhá čiastková časť aspoň jednu štvrtú šikmú plochu, pričom aspoň časť šikmých plôch prebieha v podstate V tvare skrutkovice okolo osiotáčania a vyvoláva pri relatívnom pohybe druhej čiastkovej časti okolo osi otáčania pohyb prvejresp. druhej čiastkovej časti v smere...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14442

Dátum: 27.08.2008

Autori: Dillinger Thomas, Hasler Alexander, Fröse Ernst-otto

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, vozidlo, hlavy

Text:

...prevádzkových situáciách ľahko idúci a tým bezpečnostným požiadavkám vyhovujúci pohyb opierky hlavy resp. časti opierky hlavy.Podľa predloženého vynálezu je ďalej výhodné, ked je upravený obojstranný účinok prvej a druhej šikmej plochy a/alebo obojstranný účinok tretej a štvrtej šikmé plochy. Tým je možné, že V podstate každému posuvnému nastaveniu prvej čiastkovej súčasti opierky hlavy zodpovedá pomeme dobre definované otočné resp. otočné...

Aktívna opierka hlavy pre zadné lavice osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12873

Dátum: 09.04.2008

Autori: Klein Bernd, Nölke Olaf, Bannack Robert, Schönborn Steffen

MPK: B60N 2/48

Značky: hlavy, osobných, opierka, lavice, zadné, aktívna, automobilov

Text:

...na snímanie tlaku, ktoré je umiestnené vo vnútri operadla, sú teda rôzneho druhu, pretože optimálna bezpečnosť je týmto systémom zaručenáiba za absolútne ideálnych, resp. normálnych podmienok.Zo stavu techniky sú tiež známe systémy, ktoré sa spustia elektronicky. Ich nevýhodou je, že môžu priniesť určité zmenšenie vzdialenosti medzi hlavou a opierkou hlavy len vobmedzenom meradle, alebo sú nehospodárne, pretože nie sú napríklad po náraze...

Odnímateľná opierka nohy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285833

Dátum: 17.08.2007

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/00

Značky: opierka, stolu, operačnému, odnímatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Opierka pozostáva z dvoch pier (1, 2) s aretáciou, pričom prvé pero (1) je jedným koncom výkyvne a otočne ukotvené v prvom mieste (3) kotviaceho svorníka (4) a druhé pero (2) je jedným koncom výkyvne a otočne ukotvené v druhom mieste (5) kotviaceho svorníka (4). Druhé konce pier (1, 2) so svojimi ovládacími mechanizmami (6, 7) sú spriahnuté s tyčovým nosičom (8).

Zadná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6074

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 15/00

Značky: zadná, opierka

Text:

...o požiadavku, aby detská stolička mala vysokú a prispôsobiteľnúopierku, aby sa zamedzilo trhnutiu dieťaťa dozadu a poraneniu jeho chrbtice alebo jehoZ dokumentu DE 9612828 je známa kombinácia zadnej opierky a čalúnenej dosky sedadla na použitie v detskej stoličke podobnej skôr opisanej stoličke. Táto kombinácia má zadnú opierku s vrchnou časťou Vybiehajúcou nad operadlo a zadnou objímkou na zaskrutkovaniedo operadla, alternatívne klopami...

Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4566

Dátum: 07.09.2006

Autori: Mihalus Branislav, Turoň Anton

MPK: A61G 5/00

Značky: najmä, výškovým, nastavovaním, vozík, úhlovým, opierka, invalidný, elektricky

Text:

...a na obr. 3 vyobrazená kompletná opierka ruky v zloženom stave. Ďalej je na pripojenom obr. 4 zobrazené držadlo a uhlovo natočený segment technického riešenia, ktorého otočná príruba, ktorého vedenie a ďalšie časti opierky rúk podľa technického riešenia sú zobrazené na obr. 5 a nakoniec na obr. 6 sú zobrazené časti opierky ruky zaisťujúce prestavenie a zaistenie uhlovej polohy držadla podľa technického riešenia.Opierka ruky s uhlovým a...

Opierka hlavy, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7083

Dátum: 22.03.2005

Autor: Hartlaub Silvio

MPK: B60N 2/48

Značky: motorové, hlavy, najmä, opierka, vozidlo

Text:

...častí voči sebe má podľa vynálezu ako translačnú zlož ku, tak aj rotáciu konštrukčných častí voči sebe.Konštrukčná časti sú tak pôsobením prvej sily usporiadané na otáčanie voči sebe, pričom pomocou šikmej plochy (šikmých plôch) je možné spôsobiť translačný relatívny pohybPodľa jedného zvláštneho uskutočnenia vynálezu je hnacie zariadenie vybavené aspoň troma voči sebe pohyblivými konštrukčnými časťami, 2 ktorých je stredná...

Odnímateľná opierka nohy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3447

Dátum: 04.02.2003

Autori: Oravec Vladimír, Kriho Ján

MPK: A61G 13/02

Značky: odnímatelná, operačnému, stolu, opierka

Text:

...konštrukcia veľmi stabilnou a ktorou sa zároveň docieli podoprenie nohy a aj jej ñxácia. Napokon výhodou je aj variabilnosť odnímateľnej opierky nohy k operačnému stolu, ktorá sa dosahuje jednoduchou výmenou nadstavby, pre požadované ñxácie nohy.Prehľad obrázkov na výkresochOdnimateľná opierka nohy k operačnému stolu bude bližšie ozrejmená pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je v axonometrii zobrazená napriamená konštrukcia opierky. Na obr....

Výklopná opierka zadného automobilového sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2404

Dátum: 14.02.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: B60N 2/00

Značky: výklopná, opierka, sedadla, automobilového, zadného

Text:

...kotviace prvky sú vnefunkčnom stave vhodne uložené v tvarových vybratiach, dutinách na vnútornej časti prednej výklopnej častiopierky, odkial sa vpripade potreby ľahko uvoľnia.Podstatným znakom riešenia výklopnej opierky podľa technického riešenia je aj konkrétna voľba kotviaceho prvku,ktorým môže byt reťaz potiahnutá plastovou fóliou, ktorá je ukončená kotviacim okom alebo kotviacim čapom alebo plochá spojka, ktoré slúžia na uchytenie o...

Opierka rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1190

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kasanický Jozef

MPK: E06C 7/48

Značky: rebríka, opierka

Text:

...časti rebrika a umožnenie epoľahliveho opretia o telesá roznychtvarov a různorodých povrchov. Opierka rebríka je vhodne hlavnepre opretie na teleeá e povrchom herovhým, alebo indiferentným,ako napríklad v prípade vetiev stromu a hory kmeňa. Riešenie je nenáročné na výrobu a zvyšuje bezpečnoeť pri praci vo výškach. Uvedene je uekutočniteľhe najma vtedy, ak hlava základného telesa je vytvorena z výetelu umelej hmoty a jej etyková časť z...

Opierka mikrotelefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 853

Dátum: 07.06.1995

Autor: Miko Rastislav

MPK: H04M 1/11, H04M 1/04

Značky: mikrotelefónu, opierka

Text:

...v priečnom smere obojstranne skosená tak, že uhol a. ktorý zvierajú tietoOpierka podľa predloženého technického riešenia je konštrukčne veľmi jednoduchá a jej upevnenie na mikrotelefón - napr. pomocou adhéznej vrstvy nanesenej na spodnej ploche opierky - je záležitosťou krátkeho času. Veľmi jednoduché a úplne zrejmé je aj použitie opierky, ktoré spočíva v tom, že telefonujúca osoba si vrchnú plochu opierky položí na plece a miernym...

Kolesová opierka pre transportné vozidlá na prepravu cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 833

Dátum: 07.06.1995

Autori: Graaff Wolfgang, Seidenstücker Bernhard, Eckbrett Horst

MPK: B61D 45/00, B60P 3/077

Značky: prepravu, opierka, kolesová, vozidla, vozidiel, transportné, cestných

Text:

...podľa úžitkového vzoru sa dosiahne konštrukčné zhotovenie mimoriadne jednoduchej kolesovej opierky, ktorá je okrem toho súčasťou systému, ktorý zahrňuje aj konštrukciu úložnej plochy transportného vozidla, ktorým môže byť buď koľajové alebo cestné vozidlo, aj keď sa s ohľadom na problematiku a jej riešenie predpokladá v prvom rade využitie u koľajového vozidla, pretože kolesová opierka sa dá hospodárne využiť hlavne vtedy, ak...

Hydraulická samostavitelná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257103

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulická, opierka, samostavitelná

Text:

...opierky podľa vynálezu sa dosiahlo to, že sílu aretačnélvo klina možno nastaviť veľmi presne, so zaručenou stálosť-ou nastavenia,a to, že funkcia hydraulickej samostavitel 4Príklad koušâtrukčného usporiadania hydraulickej samostavitelnej opierky podľa vynálezu je znázornený vo výkresovej časti V reze nárysného pohľadu.Hydraulické samostavitelná opierka je vytvorená z telesa 4 Liholníkového tvaru, ktorého jedno rameno je upravené pre pružné...

Opierka pre nemocničné ložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256093

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hrachovský Jozef

MPK: A61G 7/04

Značky: lôžka, nemocničné, opierka

Text:

...kde na obr. 1 je znázornený axionometrický pohľad na opierku a na obr. 2 je znázornený detail odklápacieho zariadenia v. reze.Opierka pre nemocničné lôžka, podľa vynáiezu pozostáva z rámu 1 opatreného čalúnením 7, na ktorého jednom konci je vy 4tvorená pevná úchytka 2 a na druhom konci je vytvorená odkiápacia úchytka 3, ktorá je opatrená odkiápacím zariadením 4. Odkiápacie zariadenie 4 pozostáva z kĺbu 6 naiisovaného do rámu 1 a zo...

Opierka držiaka zapisovacieho hrotu registračného kompresiomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239502

Dátum: 01.06.1987

Autor: Eapka Martin

MPK: G01L 23/32

Značky: opierka, držiaka, hrotu, kompresiomeru, zapisovacieho, registračného

Text:

...po šikmej hraneipierky a zapisovací hrot je pritlačovaný tvarom ramena držiaka k registračnej karte. Pri pohybe zapisuje na registračnú kartu krivku o priebehu tlaku. Šikmým nábehom opierky sa zabezpečuje oddialenie zapisovaeieho hrotu od registračnej karty, dosiahne sa zlepšenie manipulácie s registračnou kartou a na nosiči nemusia byť vytvo řéhě nábehové hrany. Pri vkladaní a vyber-ani registračnej kartyz nosiča nie je zapisovsci hrot v...

Opierka rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218746

Dátum: 01.06.1985

Autor: Michalka František

Značky: opierka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka opierky rúk so snímaním zaťaženia rúk pre simulátor ručných a mechanizovaných montážnych pracovísk. Účelom vynálezu je snímanie zaťaženia rúk v simulátori ručných a mechanizovaných montážnych pracovísk. Uvedeného účelu sa dosiahne opierkou rúk, ktorá pozostáva z ramena nesúceho puzdro so základnou doskou a telesa opierky, opatreného podperou, ktorej podstatou je, že na základnej doske je súoso uložená kotevná doska, na ktorej sú...