Patenty so značkou «omezení»

Zařízení k omezení vibrací navíjecího rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270636

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pešík Lubomír, Hanzl Jaroslav

MPK: B65H 54/54

Značky: zařízení, omezení, navíjecího, vibrací, rámu

Text:

...uložen na ćepu třeoího kamene navíjeeího rámu, oož je výhodná z hlediska konstrukčního. Velikost třeeí síly prídavného třeoího kamene při náhlém pohybu navíjené eívky od navíjecího válce lze zvýši setrvaćnou hmotou připojenou k jeho závěeu. Zmenou polohy setrvsčná hmoty na závěsu prídavného třeoího kamene lze měnit velikost třecí síly a tím ůčinnost omezení vibrací navíjeoího rámu.Na výkreeumje. uveden příklad provedení zařízení k omezení...

Zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unášecího vřeteníku od hrotu orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269609

Dátum: 11.04.1990

Autor: Motl Josef

MPK: B24B 53/047, B24B 53/12

Značky: úchylky, vřeteníku, unášecího, diamantu, vzdálenosti, hrotu, zařízení, orovnávacího, omezení

Text:

...provedení zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unáäecího vřeteníku od hrotu orovnávacího díanantu je znázornčn na přilołených výkreaech, kde ne obr. 1 je nárysný pohled na zařízení, na obr. 2 je půdorysný pohled na zařízení, kdy stůl unàšeciho vřateníku není defornován e na obr. 3 je půdorysný pohled na zařízení, kdy je stůl unášecího vřeteníku deľornovún.Jak vyplýva z obr. 1 a 2, ae ke stolu l unášecího vřeteníku 3...

Způsob omezení povrchového lomu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ramamurthy Arakalgud Venkatapathia

MPK: C08F 210/02, C08J 5/18

Značky: taveniny, povrchového, způsob, omezení

Text:

...č. 3 920 782. Podle této metody, povrchový lom taveniny vzniklý během vytlačování polymerních materiálů se eliminuje chlazením vnější vrstvy materiálu, přičemž jinde se udržuje hmota taveniny při optimální pracovní teplotě. Avšak tato metoda se dá obtížně použít a řídit.vynález popeený v US patentu č. 3 382 535 spočívá v použití úhlu vytvářejícího kužel takže se dosáhne křívkové trysky (obr. 6 a 7 z patentu). sbíhave ve směru toku...

Obvod pro omezení napěťových rozkmitů impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267856

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: napěťových, impulsního, obvod, rozkmitu, spínače, omezení

Text:

...napětí. Dovod podle vynálezu je zachycen na příklaoech zapojení na obr. l a na obr. 2.Na obr. 1 je znázornen príklad provedení, kde impulsni spínač g je pŕedstavován polovodíćovým prvkem, tranzístorem s typem vodivosti NPN. Napájecí zdroj ł napětí může být tvořen sítovým usměrñovaćem, akumulátorovou baterií nebo jiným zdrojem napětíĺ Impulsní spínač 3 je pŕípojen pres primární vinutí É transformátoru k napájecímu zdroji l napětí. K...

Kuličková pojistná spojka pro přenos a omezení rozdílných krouticích momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266864

Dátum: 12.01.1990

Autor: Koníček Josef

MPK: C25C 3/20

Značky: pojistná, momentu, omezení, kuličková, krouticích, rozdílných, spojka, prenos

Text:

...otočné uložených na unâšcčích, přičemž vnitřní plocha pouzder a tvarovaných Linášečů tvoří klínová vedení. ve kterých jsou takć Lispořádány unášeci prvky.Výhoda tohoto řešení je zejména v tom, že podle směru otáčení je ve funkci vždy jen jeden 7. dvojice tvarovavých unášećü, který přenášíkrouticí moment na príslušnou pojistnou soustavu kuliček. Základní rozdíl jíštěných kroutících momentů jc dítn počtem kuličck v jednotlivých pojistných...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Fryček Václav, Vavroch Otakar, Bosman Josef

MPK: C21D 9/08

Značky: rozměrných, ohřevu, kruhových, omezení, způsob, součástí, deformace

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jedlička Jiří, Kyslík Václav, Studnický Miroslav

MPK: F16H 57/00

Značky: zapojení, soustavy, omezení, regulátoru, převodové, rázů, skříní, regulované

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: zapojení, regulátoru, průběžnou, orgánů, identifikaci, necitlivé, omezení, regulačního

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 3/08

Značky: omezení, měniče, pulsního, řízení, regulačního, rozsahu, zařízení, tyristorového

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...

Zařízení k omezení rychloposuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258272

Dátum: 16.08.1988

Autor: Sekerka Jiří

MPK: B24B 27/06

Značky: rychloposuvu, zařízení, omezení

Text:

...příklad provedení zařízení dle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněn podélný řez zařízením, upevněným na krytu rozbrušovacího kotouče. Obr. 2 znázorňuje řez zařízením v místě třecího plechu. Na obr. 3 je znázorněn ukončený řez, na obr. 4 řez neukončený.Uvnitř vedení l je vodicí tyč 2, tlačená tlačnou pružinou Q do krajní polohy, omezené kolíkem lg v drážce ll. vodicí tyč 3 je na hornín konci upravena pro zapínání mikrospínače 1, na druhém konci...

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: tepelného, zařízení, kalení, omezení, indukčním, spádu

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Způsob omezení tvorby nánosů při tlakovém loužení rud, zejména uranových, kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257663

Dátum: 16.05.1988

Autor: Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: tlakovém, tvorby, zejména, nánosu, omezení, sírovou, loužení, kyselinou, způsob, uranových

Text:

...vždy více síranu vápenatěho než je jeho rozpustnost při teplotě procesu 150 ° C. Aktuální koncentrace síranu vápenatého V roztoku při teplotä 150 ° C jev pak vyšší než rovnovážná koncentrace síranu vápenatěho v roztoku. Tento rozdí 1,nazývaný také přesycení roztoku, je hlavní príčinou vzniku nánosu sírenu vápenatého e jeho růstu na plochách, kteró.jsou v kontaktu s reakční směsí. Zpočátku roston nánosy na exponovaných plochách jen velmi poma...

Zařízení k omezení vytáčení čísel u telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256919

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popov Naumov

MPK: H04M 1/66

Značky: čísel, vytáčení, telefonního, omezení, prístroje, zařízení

Text:

...pene I. Paóoqee onraxwuoe nepo 12 nepennmuammero xonwaxra 10 coe-. mnneno co BTopmM nuaoon oónorxu Marnroynpaannenoro pane I, a Hopuąnnno samxnywoe KOHTBKTHOE nepo 13 nepexnmuammero KOHTBKTB 10 c HMHYHBCHNM KOHTSKTOM 5 Honeponaönparennoro Mexannana, uenwpupymmmň KOHTBKT 5,k 0 T 0 pHŘ non Knwwen nocnenoaarenbuo K MarnnroynpannneMoMypene I.neñcwnue ycrpoücrna cnenymmee. Hpn nonoxennon MMxpoTene®oHnoM rapnumype renemonnoro annapara...

Zařízení k omezení vytáčení čísel u telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256918

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popov Naumov

MPK: H04M 1/66

Značky: telefonního, čísel, zařízení, vytáčení, prístroje, omezení

Text:

...KOHTEKT 10 nepaoro Marnroynpannnemoro pene l H paöouero KOHTHKTB 70 sroporo Marmroynpasnnemoro peha 7 npH npHönHxeHHH K HHM nocrónnnoro MQFHHT 8 3. Swo paccroaue Meubmee Muaunanbnoro pać~ cronnnn, npuqen cpañoranmue nocpecwnou caonx oöuorox nepàoe H nmopoe Maruroynpannneume pene l H 7 ownyckamw coownercrseàno cnou nepeKnmqawHňxoHraxr 10 H paóouuü konraxr 70 npu yanenu or max nocroannoro Marnura 3., Upg cnnron Mnxporenemonnón rapaurype...

Zařízení pro omezení výchylky směrového kormidla letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256269

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hráček Zdeněk, Kolačný Jiří, Dostál Jaroslav, Jančařík Drahomír

MPK: B64C 13/16

Značky: směrového, omezení, kormidla, zařízení, výchylky, letounu

Text:

...motorech a obr. 2 zařízení při vysazení jednoho z motorů. dNa táhlo gg řízení směrového kormidla je připevněn konec dvouremenné páky ł. Její druhý konec, na kterém je upravene dotyková plocha je umístěn mezi dvěma hydraulickými válci łg, ll s pístnicemi g, 2, opatřenými epínači Q, 1 spojenými se světelným indikátorem §. Oba hydraulické válce łá, 1 jsou epojeny s tlakovoujvětvírłg a odpadní větví łi hydraulického systému tak, že prostor pod...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Antonín, Kyjovský Vladislav, Uhlík Alexander

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: kolejových, účinků, napětí, výstroje, obvodů, omezení, napájecího, vysokého, zdroje, zapojení, ohrožujících

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Atonín, Kyjovský Vladislav, Uhlík Alexander

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: zapojení, napájecího, zdroje, účinků, omezení, výstroje, ohrožujících, napětí, kolejových, obvodů

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Booivoj, Martinát Antonín

MPK: H02M 3/315, H02M 3/10

Značky: zdroje, napájecího, obvodů, omezení, stejnosměrného, zapojení, zvlnění, napětí, filtračního, proudu

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu třífázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255566

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 1/12, H01F 27/34

Značky: zapínacího, třífázového, proudu, omezení, transformátoru, zapojení

Text:

...zapínací proud třífázového transformátoru a necitlivý na případný zkrat jeho zátěže. Protože většina transformätorů v oblasti nízkeho napětí nemá vyveden střed primárního vinutí, plně vyhovují pouze dva vzduchové reaktory k omezení proudu ve všech třech fázích. Proud je omezován jak indukční, tak odporovou složkou impedance reaktorů, které proto vychází podstatně menší než ekvivalentní odpory, přitom však mají díky tepelné kapacitě vinutí...

Zapojení pro zajištění měkkého omezení výstupního signálu zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254416

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: H03F 1/02

Značky: zesilovače, měkkého, omezení, zajištění, zapojení, signálu, výstupního

Text:

...komparátorový vstup rozdělen na dva samostatné vstupy. . iPodstata činnosti a účinku zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že při detekci prahu přebuzení se s napájecím napětím porovnáva výstupní napětí zesilovače, kterć je velke, na rozdíl od známého zapojení, které pracuje se vslupním napětím, které je male, čímž je dosaženo větší citlivosti obvodu a podstatne lepšího potlačení vlivu teplotní závislosti prvků detekčního obvodu na...

Zařízení k omezení síly vzniklé nárazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246730

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Jaroslav, Uher Miroslav

MPK: G05G 5/04

Značky: nárazem, zařízení, omezení, síly, vzniklé

Text:

...stlačování pružiny.zařízením podle vynálezu se podstatně sníží nebo vyloučí účinky nárazu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněíio na výkresech, na nichž obr. 1 značí boční pohled a částečně řez ocelového nebo jiného tlakového válce a obr. 2 příčný řez tohoto válce.Ocelový nebo jiný tlakový valec 1, na jehož jedné straně je upevněna stabilní dražkovaná hřídel 2, opatřená souběžnýmí draž 4kami 3 a spirálovýmí drážkami...

Způsob omezení řezacího pohybu brusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242425

Dátum: 01.12.1987

Autor: Genov Nikolaj Georgiev

MPK: B24B 27/06

Značky: zařízení, způsobu, provádění, omezení, tohoto, řezacího, brusky, způsob, pohybu

Text:

...dřívějším chodem kotouče hhxboko pod spodní hranu qdříznutého málítku. Zařízení podle Vynálezu je konstrukčnč jednoduché a provedene zkoušky prokázaly jeho provozní spolehlívost. Podstatnou výhodou způsobu a zařízení podle vynálezu je.příznívý vlív na zvýšení bezpečnosti a hygieny práce ve slévárenských provozech.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schenatioky znázorněn na připojeném vyobrazení. které představuje pohled...

Zapojení pro omezení vlivu indukovaných rušivých napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236153

Dátum: 01.12.1987

Autor: Horský Petr

MPK: H02H 3/52

Značky: napětí, indukovaných, rušivých, omezení, vlivů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezit vliv rušivých napětí ze sítě elektrického silového rozvodu nebo do této sítě zpětně indukovaných. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že v průběhu napětí na jednom, případně několika vodičích sítě elektrického silového rozvodu lze odvodit signál, určující okamžiky přítomnosti indukovaných rušivých napětí a zpracování měřeného průběhu vhodným způsobem modifikovat v závislosti na přítomnosti tohoto signálu, například po...

Zařízení k omezení stranového výkyvu spodních táhel traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244008

Dátum: 16.11.1987

Autori: Lombardino Joseph George Niantic, Kollár János

MPK: A01B 63/04

Značky: táhel, zařízení, stranového, výkyvu, traktoru, omezení, spodních

Text:

...vynálezu kvalitetivnl vyšší uiitnou hodnotu. uZařízení k omezení atranovdho výkyvu spodních táhel je znázornčno na přilołexxych výkreeech, kde na obr. 1 je zakreelena plnou čdrou polohe aemezující výkyv spodníoh tahel vlevo při připojení nářadí a nenlí delkou oey zdväeu a čárkovaně poloha zabraňující výwvu spodních táhel vpravo při připojení nářadí e vłtlí délkou oey zavieu.Na obr. 2 je zekreelene dorazová polohe příčného elementu při...

Zapojení integrátoru pro přesné omezení výstupního napětí na zvolených mezích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238009

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zubkovský Jiří, Čechura Josef

MPK: G05F 1/46

Značky: omezení, mezích, výstupního, integrátoru, zapojení, napětí, přesné, zvolených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze využít všude tam, kde se používá integrátor a kde je nutno omezovat jeho výstupní napětí. Například v energetice, chemickém průmyslu, automatizaci těžkého průmyslu apod. Řeší zapojení integrátoru pro přesné omezení výstupního napětí na zvolených mezích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na invertující vstup operačního zesilovače jsou společně připojeny první odpor a integrační kondenzátor, druhý a třetí odpor. Na druhý konec...

Zapojení pro omezení vlivu účinnosti kladek břemenového mechanismu na správnou činnost omezovače nosnosti zdvihacího zařízení zejména jeřábu s výložníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252762

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: B66C 23/90

Značky: jeřábu, výložníkem, omezení, zapojení, nosnosti, zdvihacího, mechanismu, zejména, kladek, správnou, vlivů, zařízení, činnost, břemenového, účinnosti, omezovače

Text:

...vstupu je připojen svým výstupem blok referenčního napětí a jehož výstup je připojen ke druhým vstupům obou komparátorů.Výhodou tohoto řešení je to, že kompenzece nepříznivého vlivu mechanické účinnosti kladek břemenového meohanismu je uskutečněna elektrickou cestou v aparatuře omezovače nosnosti,přičemž samotné zapojení pro tuto kompenzaci je konstrukčně jednoduthé.Příklad provedení vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na připojeném...

Zařízení pro omezení přehřívání pláště tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240929

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vurm Vladimír

MPK: F28F 13/06

Značky: tepelného, výměníku, přehřívání, pláště, zařízení, omezení

Text:

...dvojitého dutého víka je vytvořena alespoň jedna řada horníeh vstupích otvorů a v patních ěásteoh tohoto víka jsou vytvořeny petní výstupní otvory. Tyto jmeované otvory mají rovněž za účel umožnit proudění chladícího média dutinou dvojitého dutého víka. Proto jsou výstupí otvory vytvořeny ve stínicí stěně vodicího kanálu, patní výstupní otvory jsou vytvořeny ve stínící stěně výstupního kanálu a horní vstupní otvory jsou vytvořeny v nosné...

Způsob omezení vzniku mikrotrhlin a zlepšení rovnoměrnosti struktury pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252551

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štípek Čestmír, Šargon František, Frtusová Soňa

MPK: C04B 38/04

Značky: pórobetonu, omezení, způsob, rovnoměrnosti, zlepšení, vzniku, struktury, mikrotrhlin

Text:

...tlak, jsou pöry s menším objemem pevnější,poněvadž síla působící na jejich stěny je menší.Z uvedeného vyplývá, že hliníková zrníčka stejné velikosti, neboli úzké granulometrie,dávají vzniknout zárodečné pőry stejné velikosti a jejich další vývoj vlivem uvolňujícího se tepla z hydratujícího vápna je rovnoměrný, a stejný je i průběh nakypřování V celém objemu pôrobetonové hmoty. Z malých zrníček pak vznikají malé zárcdečné pőry, které mohou...

Zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252443

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rozprým Jan, Piech Vladislav, Kapča František

MPK: G10K 11/00

Značky: omezení, měření, mechanického, hluku, technologického, nářadí, ručního, zařízení

Text:

...samotného výrobku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí e přímočarým pohybom nástroje dle vynálezu. jehož podetata epočívá v tom. že eestává zo zékladové dee ky opatřené několika pružnýmí výstelkamí pro uložení zku šebního materiálu a z přítlačné desky příléhající k-základové deece. . ý «Použitím zařízení dle vynálezu lze při měření modelo řvéním nahradit...

Zapojení pro omezení budicího proudu v tyristorových měničích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kechajov Georgi Stojanov, Martini Horst

MPK: H02P 1/16

Značky: zapojení, tyristorových, omezení, proudu, měničích, budicího

Text:

...omazovače je zapojena odporová jednotka napájená napětovým zdrojemVýhodou zapojení pro omezení budicího proudu podle vynálezu je skutečnost, že budicí proud stejnosměrného motoru nemůže zakmitâvat pod hodnotu, která odpovídá nastavení napěčąvěho diodového omezovače, což zaručuje, že v žádném případě nebude uvedena do činnosti ochrana minimálního budicího proudu a nedojde k odstavení válcovací stolice a přerušení výroby.Provedení zapojení k...