Patenty so značkou «olejů»

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40...

Značky: olejů, způsob, dehtu, fenolové, oddělení

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Limmer Heinz, Bohlmann Dieter, Frohn Werner, Poppen Hans, Zimmermann Werner, Lindner Horst, Dietrich Detlev, Franke Hermann, Höpfner Eberhard, Schütter Hartmut, Müller Henner, Matthey Reinhard

MPK: C10G 9/00

Značky: použitelných, olejů, zbytků, svetlých, běžné, způsob, zpracování, výroby, topných, produktů

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob čištění perfluorpolyéterových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269985

Dátum: 14.05.1990

Autori: Raiola Alfonso, Calloni Enzo, Valente Maurizio

MPK: C10M 175/06

Značky: perfluorpolyéterových, čištění, způsob, olejů

Text:

...filtru.Pertluorpolyether nebo minerální olej je možno po filtraci při použití filtru s tangenoiálnĺm průtokem podle vynálezu přímo použít ve vakuových čerpadlech, nebo je možno jej ještě neutrallzovat k odstranění látek kyselé nebo zásadité povahy, které jsou případně v o leji pžítomny. zejména je možno provést neutralizaci olejů 3 nečistotami kyselě povahy průchodem vrstvou aktlvovaného oxidu hlinitého, aktivního uhlíku nebo...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pokorný Petr, Lang Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: olejů, rostlinných, plodů, způsob, získavání

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Způsob oddělování použitých odmašťovadel od mazadel a olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266923

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubín Zdeněk

MPK: B01D 17/02

Značky: oddělování, způsob, mazadel, odmašťovadel, olejů, použitých

Text:

...l je znázorněno blokové schéma po. stupu oddělování odmašťovadel od mazadel. a olejů, které je složeno ze zásobníku í odpadních odmašťovadel, várné nádoby 2, odvodu 3 a odmašťovadla, odlučovače 4, zásobníku 5 od- ~mašťovadla, varné nádoby 6 olejů a mazadel,odvodu 7 olejů, zásobníku 8 olejů, odvod 9 mazadla, filtr 10 pro čištění mazadla a zásobník 11 mazadla. Znečištěnâ odpadní odmašťovadla,mazadlem a olejem jsou dopravena ze zásobníku 1...

Přísada do kalicího prostředí na bázi minerálních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266415

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Miloslav

MPK: C21D 1/58

Značky: minerálních, bázi, prostředí, kalícího, prísada, olejů

Text:

...nebo dikarbonové kyseliny jako dispergátoru. US-PS 3, 495 850 chrání použití 2 až 15 produktu vzniklého reakcí síry nebo sirných sloučenin s alkylfenolem. Další US patent č. 2,866 729 udává.použití směsi cykloalkadienu, 1, 2 až 3 kyseliny linoleové, 2 petrosulfonátu barnetého a 5 polyglykolesteru.Tyto typy adítívovaných olejů mají řadu nevýhod jsou značně citlivé na teplotu kalící lázně a některé z nich vytváŕejí na povrchu kalených dílců...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneke Herbert, Peter Siegfried, Stadelhofer Jürgen, Seekamp Marc

MPK: C10C 1/18

Značky: fenolů, dehtových, extrakci, olejů, bázi, černouhelných, oddělování, způsob

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Přísada pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů s obsahem olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265005

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrabák Václav, Vejnar Pavel, Bumbálek Václav, Krajňák Pavol, Malák Ladislav, Greňa Ján, Mikloš Ladislav, Blišťan Miroslav, Weigner Ĺuboš, Petrovický Jiří

MPK: C22B 1/242

Značky: obsahem, zpracování, materiálů, prísada, kovonosných, jemnozrnných, olejů

Text:

...OU 5 se měč získava elektrolyticky. Obdobně podle autorského osvědčení SSSRK 62 O 217 se zpracovává měděná surovina loužením ve vodném roztoku tvořeném hydroxidem emonným a amonnou solą např. uhličitanem amonným nebo síranem amonným, za přitomnosti okysličovadla. Měč se od ostatních kovů oddělí extrakoi a získá elektrolyticky. Podle všech uvedených postupů zpracování neutraliaačních kalů, případně surovín obsahuaicích měč,se nejprve tato měč...

Prostředek ke stabilizaci perfluorpolyetherových olejů a mazadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262668

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gavezotti Piero, Strepparola Ezio

MPK: C10M 137/12

Značky: perfluorpolyetherových, prostředek, stabilizaci, olejů, mazadel

Text:

...způsob sledování fluoračního procesu V důsledku fyzikálne chemických charakteristík reakčních složek a vedlejších produktů SF 4 a som, kterých se používá jako zk-oumaných sloučenin pro kontrolu průběhu reakce tato posléze uvedena nevýhoda značí-ně snižuje možnost reaktoru a vede k neúplným konverzím, což vyžaduje rektifikační zařízení k oddělení výchozích látek od reakčního produktu, který má velmi blízke fyzikalně-chemické...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kunz Milan, Kotas Jan, Hodinka Jaromír, Ambrož Jaroslav, Floder Jiří, Vařeková Irena

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: výroby, olejů, mazacích, způsob

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: způsob, olejů, lehké, rozpouštědlo, výroby, isoalkanické, rostlinných, extrakci

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Zušlechťující přísada do rafinovaných ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244365

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kalous Zdenik, Netolický Zdenik, Žák Pavel

MPK: C10M 127/06

Značky: zušlechťující, ropných, prísada, olejů, rafinovaných

Text:

...ai 70 hlctnoatních izopropyldifenylu se dvĺna až deseti propylênovýni skupinami.Zuälechřujfcf přfsada, jejfĺ pcuľitf je zvlâľtĺbýhodnêv množství 1 až 50 hmotnoatnfch k ropnênu ratinâtu,nâ příiý vliv na snfienf anilinovêho bodu. Přidânfh zuälechľujícf přfbady do ratinovaných ropných olejů se zvýšf obsah aronatických uhlovodíků v oleji, potlsčf ae tfh extrakce a naopak docflf se tfi nfrnêho nabobtnânf pryiových e 1 esentů,pkterê je pro správně...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Floder Jiří, Ambrož Jaroslav, Kotas Jan, Vařeková Irena, Klapalová Milada, Hodinka Jaromír

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: olejů, mazacích, způsob, výroby

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Činidlo pro orientační kontrolu čísla kyselosti průmyslových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255262

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marek Vladislav, Nováček Vladimír

MPK: G01N 33/26

Značky: kyselosti, olejů, kontrolu, orientační, činidlo, průmyslových, čísla

Text:

...jehož podstata podla vynálezu spočíva v tom, že sestava z 90 až 98 S hmot. ethylalkoholu, 1 až 10 9 hmot. benzinu, 0,003 až 0,1 Q hmot. bromthymolové modři a 0,06 až 0,8 S hmot. hydroxidu alkalických kovů, například hydroxidu draselného.Výhoda činidla pro orientační kontrolu čísla kyselosti prúmyslových olejů podle vynálezu je především v tom, že se zjednosuší způsob stanovení a současně odstraní nutnost používat nezbytné laboratorní vybavení....

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Forman Luboš, Hájek Karel, Bandžuch Jan

MPK: B01F 3/08

Značky: olejů, způsob, přípravy, disperzí, ředitelných, pryskyřic, vodou, polymerů

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Univerzální komplexní směsná zušlechťující přísada pro přípravu multigradovaných motorových olejů stálých ve viskozitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240186

Dátum: 01.06.1987

Autori: Wunderlich Wolf, Sarajev Anatolij Vasiljevie, Voronov Anátolij Addejevie, Berežnoj Viktor Vasiljevie, Drokin Viktor Vladimirovie, Nikolajev Jevgenij Petrovie

MPK: C09K 3/14

Značky: směsná, zušlechťující, prísada, stálých, komplexní, univerzální, multigradovaných, motorových, olejů, viskozitě, přípravu

Text:

...a kromě toho tato směsná přisada zahrnuje komplexné všechny potřebné dilčí přísady, což pŕispivá k zjednodušení a levnění výroby motorových olejů a k zjednodušeni a úeporám v manipulaci a uskledňováni přisad. K docileni potřebné dané vlakozitni třídy SAE stači event. jen relativně malá kotekčni přísada jednoho typu modifikátoru viekozity. Univerzálnost této směsné přísady spočivá v tom, že žádouci výkonovou třídu oleje lze a ni dosáhnout...

Zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236961

Dátum: 01.10.1986

Autori: Burda Karel, Bajorek Radomír

MPK: B01D 29/04

Značky: úsad, olejů, získavání, vzorků, minerálních, zařízení, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů a je určen zejména pro laboratoře a zkušebny minerálních olejů. Zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů sestávající z válcové nádoby opatřené odnímatelným víkem přívodem tlakového plynného media ve své horní části a filtrem pozůstávajícím z kovového sítka a filtračního papíru uložených v dolní části vnitřního prostoru válcové nádobky se...

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228120

Dátum: 15.07.1986

Autori: Helwert Rainer, Lorke Horst

Značky: emulgovatelné, olejů, koncentráty, kovů, opracování, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů se skládají ze směsi jakožto složky A, v hmot. množství 30 až 50 %, skládající se z reakčních produktů připravených reakcí sulfochloridů alkylaromatických, cykloalifatických alkylcykloalifatických celkem asi o 12 až 24 atomech uhlíku buď s amoniakem nebo s primárními nižšími alifatickými aminy za vzniku příslušných alkylsulfonamidů a pak s halogenkarboxylovými kyselinami o 2 až 11...

Zařízení k zjišťování stupně znehodnocení mazacích olejů příměsí paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 228360

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bohuslávek Zdeněk

Značky: stupně, palív, zařízení, olejů, příměsí, mazacích, zjišťování, znehodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se uplatní při rychlé diagnostické metodě, užívané mimo laboratorní podmínky přímo v provozní praxi. Zařízení umožňuje nepřímou metodou zjistit procentický podíl paliva v mazacím oleji. Jeho podstata spočívá v tom, že nádoba se zkoumaným olejem, jejíž ohřev je řízen termostatem, je opatřena přívodem vzduchu a únikovým otvorem, v němž je umístěno čidlo úniku par, které je napojeno na zdroj kontaktního proudu a vyhodnocovací obvod.

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229780

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bednář Václav, Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B01D 33/38

Značky: zařízení, odloučených, odstraňování, filtru, olejů, gravitačního, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z pásového gravitačního filtru, opatřeného přetokovým otvorem a vtokovou komorou, spojenou filtračním vedením včetně filtračního čerpadla s pomocnou komorou dvoudílné emulsní nádrže, vyznačující se tím, že sestává jednak z přetokové komory (24), přiřazené k přetokovému otvoru (18) a spojené přetokovým vedením (20)s pomocnou komorou (12) dvoudílné emulsní nádrže (10) a jednak z přepouštěcí komory (8),...

Zařízení pro odstraňování odloučených olejů z emulzní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229483

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šůla Ladislav, Bednář Václav, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 45/02, C02F 1/40

Značky: odloučených, olejů, odstraňování, nádrže, zařízení, emulzní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit odstraňování odloučených olejů včetně nečistot z emulze a tak zabránit případnému znehodnocování výrobků, např. vyválcovaných a žíhaných pásů, atd. Uvedeného účelu se dosáhne zařazením pomocného čerpadla mezi vertikálně přestavitelnou nornou nádobu uspořádanou v pomocné komoře nádrže a vstupní komoru nádrže. Olejovitá vrstva včetně nečistot je tak z pomocné komory nádrže neustále převáděna do vstupní komory nádrže,...

Způsob výroby olejorozpustného alkylarylsulfonátu vápenatého a nebo hořečnatého z ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226992

Dátum: 01.01.1986

Autori: Přibyl Miroslav, Štěpina Václav, Kostúrová Alice

Značky: olejů, výroby, vápenatého, horečnatého, alkylarylsulfonátu, způsob, olejorozpustného, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ropného olejorozpustného alkylarylsulfonátu vápenatého, nebo hořečnatého, vyznačený tím, že olejorozpustné kyseliny, vytvořené sulfonací aromaticko-cyklanických podílů olejové frakce plynným kysličníkem sírovým nebo oleem, se přímo neutralizují alkalickou rezervou bázického sulfonátu vápenatého nebo (hořečnatého) ve směsí, do niž se přidá 0,1 až 5,0 % hmot. optimálně 0,5 až 2,0 % hmot vody, a v níž se obě složky zvolí v poměru...

Způsob čištění odpadních vod, zejména s obsahem tuků a olejů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224526

Dátum: 15.12.1985

Autor: Poledne Jaroslav

Značky: tuků, provádění, olejů, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, obsahem, odpadních, čištění, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadních vod, zejména s obsahem dispergovaných tuků a minerálních olejů, metodou flotace, adsorpce a koagulace, případně s přídavkem koagulačních a adsorpčních činidel, jako jsou modifikace vápna, aktivovaného kalu, solí železa, hliníku a polyelektrolytů, vyznačený tím, že odpadní voda se sytí proudovým způsobem vzduchem, vzniklá vodovzdušná směs se rovnoměrně disperguje pod tlakem O,05 až 1 MPa a rozděluje po celém průřezu...

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227240

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šauša Igor, Körbl Jiří, Karabinoš Jozef, Martínek Jaroslav, Frimm Richard, Úradníček Dušan, Jančik Fedir, Lomjanský Jozef

Značky: přípravky, hydrofilní, sypké, olejů, biologicky, účinných, základ

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů se používá převážně ve veterinární praxi, a to hlavně ve vitaminových koncentrátech a krmných dolňcích. Lze ho také po menších úpravách užít i pro humánní medicinu. Podstatu hydrofilního základu tvoří z 80 % polyvinylalkohol, škrob (kukuřičný) a škrobový sirup, přičemž se při výrobě pracuje pod teplotou mazovatění škrobu, tj. v rozmezí 40 až 70 °C.

Antikorozívní nátěrové hmoty na bázi přírodních nebo syntetických pojiv, olejů, polymerů nebo pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220359

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hovorka František, Luňák Stanislav, Vícha Bronislav, Birklen Radomír

Značky: olejů, syntetických, polymerů, bázi, antikorozívní, pojiv, pryskyřic, nátěrové, hmoty, přírodních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozívních nátěrových hmot na bázi pojiv typu přírodních nebo syntetických olejů, polymerů nebo pryskyřic. Podstatou vynálezu je použití antikorozívních směsných inhibitorů na bázi aminů a jejich solí s karboxylovými kyselinami a epoxidových sloučenin v nátěrových hmotách na bázi přírodních a syntetických pojiv. Nátěrové hmoty lze vyrábět běžnou technologií popisovanou v průmyslu nátěrových hmot a lze je použít ve všech...

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220007

Dátum: 15.10.1985

Autori: Doubek Rudolf, Bechtold Ludvík, Korvas Eduard, Kršňák František, Raif Zdeněk, Ulmer Karel, Brzokoupilová Věra, Smrž Rudolf

Značky: lubrikační, olejů, textilních, preparačních, složka, vláknařských

Zhrnutie / Anotácia:

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů na bázi esterů mastných kyselin, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 70 až 95 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a 5 až 30 % diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10.

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225800

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubišta Přemysl, Popl Milan, Vít Ivan, Kolář Jan, Vintner František

Značky: tvorby, snížení, vznikající, olejů, obráběcích, aerosolů, strojích, přípravek, prací, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích, tvořící složku těchto řezných olejů, vyznačený tím, že se skládá 0,1% hmot, až 4 %hmot, polyizolbutylenu se střední molekulovou hmotností 100 000 až 1 500 000 a rafinovaného minerálního oleje o viskozitě 4 až 15 mm2/s při 50 °C.

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Döhler Erhard, Wittkopf Manfred, Lorenz Christian, Sachse Jürgen, Wrabetz Günter, Pohl Dietrich, Köhler Richard, Limmer Heinz, Berrouschot Hans-dieter, John Heino, Hergeth Heinz, Becker Karl, Franke Hermann, Bierwagen Hans, Rebbe Manfred, Shütter Hartmtu

MPK: C10G 45/04

Značky: hydrogenační, vysokovroucích, uhlovodíkových, olejů, způsob, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Způsob komplexniho zpracování pyrolyzních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217164

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cír Jaroslav, Petráš František Ing, Černý Jaroslav, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík, Pošíval Jaromír, Schöngut Jiří

Značky: zpracování, pyrolyzních, způsob, olejů, komplexního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexního zpracování pyrolyzních olejů jako těžkého a lehkého pyrolyzního oleje, při němž se těžký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí 245 až 500 °C, případně ve směsi s jinými uhlovodíkovými surovinami v podobném destilačním rozmezí, podrobí parciální oxidaci směsí kyslíku a vodní páry, a vzniklým vodíkem, nebo/a vodíkem vyrobeným konverzí produktu parciální oxidace, se hydrogenuje lehký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí...

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 225209

Dátum: 01.12.1984

Autor: Plundrák Pavel

Značky: olejů, odlučovač, odpadních, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod tvořený odlučovací a akumulační komorou, které jsou od sebe odděleny dělící stěnou, dále jímkou na odloučený olej oddělenou od odlučovací a akumulační komory přepadovou stěnou a prostorem čisté vody odděleným od akumulační komory nornou stěnou vyznačený tím, že přepadová stěna (6) oddělující odlučovací komoru (1) a akumulační komoru (2) od odběrného žlabu (5) jímky (3) na odloučený olej, je opatřena...

Způsob výroby sypkých přípravků s vysokým obsahem biologicky účinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224966

Dátum: 01.12.1984

Autori: Frimm Richard, Šauša Igor, Körbl Jiří Praha, Spálený Jiří, Lomjanský Jozef

Značky: přípravků, obsahem, vysokým, způsob, účinných, olejů, biologicky, výroby, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sypkých přípravků s vysokým obsahem biologicky účinných olejů, zejména olejových roztoků vitaminů A, B a D, jejich směsí nebo jejich olejových koncentrátů, s přísadou stabilizátorů, antioxidačních a chelátotvorných látek, fluidním sušením disperze těchto olejů v hydrofilním základě, zejména na bázi ve vodě rozpustných polysacharidů nebo jejich derivátů, například dextrinu, vyznačující se tím, že se před fluidním sušením v základu...