Patenty so značkou «okrouhlého»

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/78, D04B 15/68

Značky: maloprůměrového, okrouhlého, prostředky, ovládání, jehel, pletacích, stroje, pletacího

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kejnovský Bohumil, Štork Otakar, Pavlík Vladimír

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, soustava, okrouhlého, stroje, pletacího

Text:

...postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266940

Dátum: 12.01.1990

Autor: Zahrádka Pavel

MPK: D04B 15/16

Značky: stroje, okrouhlého, pletacího, zařízení, pohonné

Text:

...skříně 30.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Směr otáčení obou elektromotorů 10, 13 je opačný. Při rotačním pletení se elektromotor 10 otáčí vždy vyššími otáčkami než elektromotor 13. Prostřednictvím zmíněných ozubených kol 8, 5, 4, resp. 11, 7, 6 pohání oba elektromotory 10, 13 ozubené satelity 3, které potom otáčí pomocí trubky 2 jehelním válcem 1. Otáčky jehelního válce 1 tedy vyplývají z rozdílu otáček elektromotorů 10, 13....

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266089

Dátum: 14.11.1989

Autori: Turecký František, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/94

Značky: zařízení, okrouhlého, stroje, pletacího, pohonné

Text:

...motoru a je uspořádaná jako volnoběžná a to na kuličkáqh 3, které jsou uložený V pouzdru A upevněném na Lmínčné trubce.Na náboji řemenice 2 je axiálně posuvně uložen přitlačný prslenec Ž. Jeho axiální poloha je zajiščována čtyřmi tlačnými pružinami Q zasunutými do čepů 1. Druhé konce tlačných pružin 5 jsou nasunuty na stavěcí šrouby g, které jsou našroubovány do pouzder 2 pevně uspořádaných v řemenici 3. Zminěne čepy 1 jsou...

Přístroj okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265025

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, prístroj, okrouhlého, pletacího

Text:

...Q.Počet.těchto drážek 2 je roven jedné čtvrtíně počtu pletaoích jeheljehelního válce. V každé drážce g přístroje jsou v příklednem provedení umístěny dvě navěšovaoí platíny 3 4, jejichž konceNavěšovací pletiny rg jsou opatřeny kolénky 5, kterésynchronně 3 jehelním válcem neznázorněným hnacím úotrojím,které může být tvořeno například soustavou čelních nebo kuže lových ozubenýoh kol, poprípade ozubeným řemenem 5 príslušnými.Přístroj podle...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel, Chládek Otokar, Uhlířová Jarmila, Nováček Jindřich, Piálek Josef

MPK: D04B 15/34

Značky: pletacího, okrouhlého, soustava, stroje, zámková

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Zámek pletacího stroje, zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263747

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, zejména, pletacího, okrouhlého, zámek

Text:

...tohoto způsobu upevnění je nutnost přesného vrtání závitového otvoru pro pŕipevňovací šroub, otvoru pro vyjimatelný kolik ve dráž~ ce v nosiči zámků, nutnost výroby vložky do otvoru pro vyjimatelný kolik v nosiči zámků a výroby vlastního vyjímatelného koliku.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zámkem podle vynálezu sestávajicím ze zámkové desky se zámky, zámková deska sezámky je upevněna na nosiči zámků,v němž je provedena obvodová drážka a...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Zahrádka Pavel, Smítal František

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, okrouhlého, pletacího, soustava, dvouválcového, stroje

Text:

...uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: zařízení, stroje, pohonné, okrouhlého, pletacího

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: pletacího, rozkazovacího, zařízení, postrkové, okrouhlého, bubnu, stroje

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263035

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kejnovský Bohumil, Piálek Josef, Procházková Růžena, Pavlík Vladimír, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, soustava, okrouhlého, stroje, pletacího

Text:

...Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Krulová Jarmila, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zařízení, punčochového, okrouhlého, zboží, stroje, výrobu, pletacího

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Štork Otakar, Pavlík Vladimír, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, soustava, zámková

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256426

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šídlo Eduard, Šustr Václav, Dočekal Petr, Paar Miroslav, Andó Ján

MPK: D04B 15/92, D04B 35/10

Značky: soustavy, ústrojí, okrouhlého, pneumatické, hlídací, pletacího, stroje

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že se jednoduše, spolehlivě a velmi přesně hlídá bezkontaktním způsobem velikost podtlaku v odtahové trubici zařízení pro odtah úpletů.Další znaky hlídacího zařízení pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu.Dkrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový jednovál- covýje opatřen jehelním válcem 1 , V jehož drážkách jsou uložený očkotvorné...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255813

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Kollmann Jan, Zoňa Jan

MPK: D04B 15/00, D04B 9/46

Značky: hustotové, pletacího, zařízení, stroje, okrouhlého

Text:

...je naproti pistu 2 stavěcí šroub lg pro vymezení výkyvu páky 3. Držák ll je upevněn V neznázorněném rámu stroje. Pneqmatický válec lg je napojen na napájecí ventil ll, který je ovládán elektromagnetem ll, který je k němu přiřazen. Elektromagnet ll je zapojen na řídící zařízení stroje, např. na mikropočítač. Na napájecí ventil lg je dále napojen přes škrticí ventil lg zdroj lg tlakovéhoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Při...

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk, Čermák Stanislav, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/32, D04B 9/54

Značky: pletacího, dvouválcového, stroje, okrouhlého, zařízení

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: okrouhlého, pletacího, proužkovací, stroje, zařízení

Text:

...uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255035

Dátum: 15.02.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, okrouhlého, hustotové, stroje, pletacího

Text:

...nitě podávané k jehlám zapojené na řídící mikropočítač stro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že hodnoty rychlosti dodá vané čidlem do řídícího mikropočítače jsou zde během platení porovná vjány s rychlostmi jzapsanými pro ten který úsek pletení v programa na základě tohoto porovnání jsou pak vysílány povely do elektrické-Áho motoru, který ovlivnuje nastavení hustotového zámku automaticky během platení. oZařízení podle vynálezu je...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Čurda Otakar, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/94

Značky: pohonné, jednoválcového, stroje, pletacího, okrouhlého, zařízení

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 9/02, D04B 9/46

Značky: hustotové, pletacího, zařízení, stroje, okrouhlého

Text:

...pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Baláž Anton, Vallo Július, Nemeeek Václav

MPK: D04B 9/46, D64B 15/00

Značky: zařízení, stroje, hustotové, okrouhlého, pletacího

Text:

...ovládací páky §, 2, lg a lg mechanicky spřaženy a spolu s pákou lg a tyčí lg tvoří první mechanický převod ovládaný rozkazovacím bubnem lg, pro ovládání všech zatahovacíoh zámků l až A obou pletacích systémů. ovládací páky §, g, li, łä jsou výkyvně uloženy na zámkovém plášti §.Dále pro ovládání pravých zatahovacích zámků g a 5 je tu uspořádán druhý mechanický převod, ktorý sestává z níže popsaných členů. Vedle ovládací páky lg je...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fučík Milan, Fišer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacího, proužkovací, zařízení, stroje, dvouválcového, okrouhlého

Text:

...§, které určují pracovní polohy vodičů ll ~~ ł 5 jsou na stejné úrovni, kdežto konce drážek 11 - 15 určující252 905 nepracovní polohy vodičů ll ~ ł 5 D 6380 na stejné Úr°Vnĺ tedy dé 1 KYdrážek 11 - 15 se postupně od nejspodnější prodlužují. Drážka 15 je nejdelší a ostatní délky se postupně zkrucují s ohledem na postavení vodičů ll - ł 5 V nepracovních polohách,a to kvůli stříhacím nožům nůžek 2. Konce drážek 11 - 15 pro nepracovní...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 9/46, D04B 15/78

Značky: zařízení, stroje, pletacího, volbu, okrouhlého, jehel

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Pletací ústrojí jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252257

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jahoda Josef, Pavelka Jiří

MPK: D04B 9/00

Značky: pletací, okrouhlého, ústrojí, stroje, jednoválcového, pletacího

Text:

...použitím odhozových platin o nejméně stejné tloušřce jako je tloušíka hlavy jehly, čímž je dosaženo příznivěâšího poměru délky nitě v platínovém obloučku k délce nitě v jehelním očku. Zpravidla se volí tloušřka odhozové platiny větší než je tlouščka hlavy pletaci jehlyo- 2 252 257 Úpravou odhozové platiny je dosaženo vyšší roztažnooti pleteniny oproti pletenině, Eterá je vyráběna pi použití stávajících vzájomných poměrů tlouěłkynpletací...

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šustr Václav, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Šídlo Eduard, Dolíhal František, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Musil Ivan

MPK: D04B 15/32

Značky: ovládání, převěšovacích, pletacího, okrouhlého, soustava, platin, zámková, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Krulová Jarmila, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, prístroj, okrouhlého, pletacího, jednoválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251593

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chládek Otokar, Nechvátal Jiří, Málek Lubomír

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, hustotové, zařízení

Text:

...B-B podle obr. 1.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem l uloženým axiálně posuvně na nosném pouzdře 3, poháněném neznázorněným převodem od elektromotoru stroje. Nosné pouzdro g je uloženo na ložiskách Q a 3 V desce § stroje. Zespodu je k desce § připevněna příruba É s vnitřním závitem, ve kterém je našroubován hustotový šroub 1. Do vnějšího ozubení hustotového šroubu 1 zabírá šnek §...

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klumpar Karel, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, mazání, zejména, zařízení, stroje, pletacího

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251388

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, mazací, stroje, pletacího, zařízení

Text:

...tomto nie je v ní z boku vyvrtán otvor la.Naproti tomuto otvoru 131 je uspořádán konec regulačního lroubu u (obr. 2) sh-oubovaného v kostce 4. Spodní konec trubičky L 2, je upevnén do tlakové komory 11 a ustí do jejího vnitřku. Vnitřek tlakové komory 1 je prostřednićtvím jednocestného uzavíracího ventilu 14 propoJen s nádobou 1.ventil 11 propouätí olej i pouze do tlakové komory u. která Je ponořana pod hladinu oleje jj. Na horní konec...

Pneumatická soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243191

Dátum: 15.07.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Kröbl Jaromír

MPK: D04B 15/92

Značky: pneumatická, soustava, okrouhlého, stroje, pletacího

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je schematicky znázorněna pneumatické soustava jednoválcového okrouhlého pletacího stroje bez víka skříně filtru, na obr. 2 je detail uchycení skříně filtru, a na obr. 3 je axonometrické schéma skříně filtru.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového, respektive punčochového zboží je opatřen jehelním válcem ł, ve kterém je uložena odtahová trubka 5, na kterou navazuje vedení 3 tvorené známou...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: proužkovací, pletacího, zařízení, okrouhlého, stroje, dvouválcového

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Piálek Josef, Oliva Jiří, Dyntar Miloš, Kučera Jaromír, Kollmann Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: stroje, pletacího, bubnu, zařízení, rozkazovacího, postrkové, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Zapojení elektronických a elektrických bloků u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248753

Dátum: 12.02.1987

Autori: Musil Ivan, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard, Andó Ján

MPK: D04B 9/00

Značky: bloků, zapojení, pletacího, elektronických, okrouhlého, elektrických, stroje

Text:

...válcem jednoválcového okrouhlého pletacího stroje s nosnými prostředky a se znázorněním jednotlivých funkčních částí, které jsou uspořádány okolo jehelního válce a na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých bloků elektroniky a výkonových elektrických blokůJednoválcový okrouhlý pletací stroje sestává z otočného jehelního válce l, na jehož vnějším povrchu jsou podélné jehelní drážky g k posuvnému uložení pletacích jehel g a platin A. Vlastní...

Stahovač okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248621

Dátum: 12.02.1987

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, stroje, okrouhlého, sťahovač

Text:

...spodní hrane, která na pevné části z sestává z vodorovné hrany 24.1 a sestupně hrany 2.4 a 3.2. Sostupní hrane 2.3 je ne vodorovnou hranu 24 nepojene spojovacím obloukem a. a sestupná hrane 24,2 se setupnou hranou 2,3 pomocí přechodového oblouku 3,3.Na pevnou část g etehoveče nevezuje pohyblivé část | a tyto vzájemné ne. sebe nevazují pomocí terbizxy 2, obr. 2, která svírá s tečnou v místě jejich vzájomného napojení ostrý úhel o«. Funkční Seek...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247756

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Čermák Stanislav

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, dvouválcového, zámková, soustava

Text:

...stahovacího zámku 1 zasahuje-do takové vzdálenosti, že horní kolénka .11 jsou stažena pod úroveň pice leváho, resp.pravého zatehovacího zámku g, é, v jeho nejnižší poloze, tj. při největší hustote. Jinými slevy je to vzdálenost větší, než je vzdálenost mezi hcrními hrsnsmi kolánek 3 L, Ľ měŕená od ěpice levého či pravého zotahovacího zámku 5 § směrem dolů.Funkce výše popsenáho uspořádání je následující. Při rotečním platení ve směru §...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234918

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havránek Milan, Musil Ivan Ing, Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, okrouhlého, pletacího, stroje, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje, obsahující pletací jehly a stopry, sadu zvedačů stoprů a na ně přímo nebo přesazeně navazující zvedače pletacích jehel, které jsou uspořádány tak, že pletací jehla je společně se stoprem zvedána pouze o část celkového zdvihu pletací jehly.

Zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234912

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šloun Vladimír, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, mazání, zařízení, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, které má rotační část s elementy pro nasávání a výtlak oleje, uspořádané v pevné části upravené pro napojení vedení oleje k mazacím místům a k nádobě s olejem. Vynález řeší aplikaci zařízení do mechanismu stroje bez speciálního ovládáni tím, že rotační část je pohybově spojená s jehelním válcem stroje.

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dolíhal František, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Andó Ján, Buček Pavel, Havránek Milan, Šustr Václav, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/18

Značky: snižování, pletacího, talíře, okrouhlého, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Talířová zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233144

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hanton Alois

MPK: D04B 15/32

Značky: talířová, soustava, stroje, pletacího, zámková, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Talířový zámkový blok je na upínací ploše opatřen dvěma vodicími otvory a nosič talířových zámků je opatřen dvěma ustavovacími kolíky, radiální rozteč kolíků odpovídá radiální rozteči vodicích otvorů, obvodová rozteč kolíků je větší než šířka zámkových dílů a krytů, kryty upevněné na zámkových blocích uzavírají mezery mezi zámkovými bloky a vylučují pronikání nečistot a cizích předmětů do prostoru mezi zámkové bloky. Talířový zámkový blok je...