Patenty so značkou «okien»

Výplň otváravých rámových konštrukcií dverí a okien a pevných rámových konštrukcií dverných svetlíkov a okien s redukovaným silovým pôsobením na rámovú konštrukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7125

Dátum: 05.05.2015

Autor: Gašpárek Vladislav

MPK: E06B 3/00, E06B 5/00

Značky: pôsobením, silovým, okien, pevných, otváravých, konštrukciu, konštrukcií, redukovaným, dveří, rámových, rámovú, výplň, svetlíkov, dverných

Text:

...sa výplne a) podľa doteraj šieho stavu techniky b) podľa predkladaného technického riešenia v závislosti od teplotných zmien v zimnej a letnej sezóne, pričom interiérová strana výplne je označená int. a exteriérová ext.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 1, pozostáva z prvej povrchovej platne l, ktorou je laminoživicová platňa, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou Z tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a...

Zariadenie na zadržiavanie polo-statických krídiel okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18247

Dátum: 05.10.2012

Autori: Cappone Xavier, Robert Noël

MPK: E05C 7/04, E05C 19/02

Značky: okien, polo-statických, krídiel, dveří, zariadenie, zadržiavanie

Text:

...element vychýli zo svojej referenčnej pozície, aby zaujal pozíciu uvoľnenia vtedy, ked je mobilné okenné krídlo mimo svoje zatvorenej polohy . Z toho vyplýva, že už žiadny iný element tohto bežného zariadenia neisti polo- statické okenné krídlo vjeho zatvorenej polohe, keď je mobilné okenné krídlo otvorené.0013 Vdôsledku toho je nevýhodou tohto bežného mechanizmu to, že keď je mobilné okenné krídlo otvorené, môže dôjsť kneželanému otvoreniu...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 35/00, E02D 29/14, E05B 13/00...

Značky: křídla, uzamykacie, okien, veká, poklopy, zariadenie, najmä, dveří

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286109

Dátum: 06.03.2008

Autor: Chvostál Karol

MPK: E06B 7/16

Značky: fólie, tmelů, otvorov, spôsob, okien, pomocou, iných, dveří, oddelovacej, budov, utesňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelov a oddeľovacej fólie je technológia na odstránenie netesnosti medzi dotykovými plochami okna (2) a okenného rámu (1). Umožňuje vytvarovať presné a odolné tesnenie bez nutnosti presne opracovať dotykové plochy utesňovaného profilu, čo je dôležité pri ťažko demontovateľných alebo rozmerovo veľkých otvoroch, ako sú okná, dvere a iné otvory budov.

Tepelnoizolačný spojovací profil, predovšetkým na rámy dverí, okien, elementy fasády alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285124

Dátum: 01.06.2006

Autor: Schulz Harald

MPK: E06B 3/04

Značky: spojovací, podobně, tepelnoizolačný, fasády, dveří, elementy, okien, predovšetkým, rámy, profil

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný spojovací profil je navrhnutý hlavne na rámy dverí, okien, elementov fasád a podobne. Pozostáva z jedného vonkajšieho a jedného vnútorného kovového profilu (1, 2) a tiež z aspoň jednej izolačnej stojky (3) spájajúcej tieto kovové profily (1, 2) dohromady za vytvorenia tepelnoizolačného mosta. Izolačná stojka (3) zasahuje výhodne rybinovite sa rozširujúcimi koncovými úsekmi usporiadanými v pozdĺžnom smere a tvoriacimi pätku (4)...

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285117

Dátum: 26.05.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: E05F 15/20, A62C 2/00

Značky: bezpečnostné, zariadenie, kontrolu, otvárania, dveří, okien, automatickú, strešných

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí alebo podobne, obsahuje teleso (2) ventilu, v ktorom je vytvorená komora (5), ktorá je prepojená aspoň s plynovým servopohonom na otváranie strešného okna, ďalej piest (6) vložený vnútri komory (5) a vybavený na jednom konci kolíkom (7) a na druhom konci elastickým prvkom (8) na zaistenie svojho axiálneho pohybu piesta (6) v komore (5), ďalej tlakovú...

Zaťahovací prevod okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284022

Dátum: 16.07.2004

Autor: Goldschmidt Hans-gerd

MPK: E05C 9/12, E05D 15/524

Značky: okien, dveří, zatahovací, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Pastorok (8) je v riadiacich polohách zástrčkových tyčí aretovaný zarážkou (20) zaťažovanou pružinou zapadajúcou do zubových medzier pastorka (8). Obvyklé zubové medzery pastorka (8) majú oporu vytvorenú v mieste zarážky (20) až k vonkajšiemu obvodu pastorka (8) alebo až do jeho blízkosti.

Kľučka, hlavne na otváranie a zatváranie okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3773

Dátum: 06.04.2004

Autor: Motyka Eduard

MPK: E05B 1/04

Značky: hlavne, okien, dveří, kľučka, zatváranie, otváranie

Text:

...okna, alebo dverí..lc vhodné. aby v mieste. kde dochádza k dotyku rukoväte s dverovým alebo okenným štítkom, bol na kľučke umiestený vodiaci krúžok, ktorý slúži ako radiálne vedenie kľučky. Výhodne môže byt súčasťou výstuhy.Stykové plochy pozdĺžne rozdelenćho dreveného krycieho puzdraje možné k sebe spojit ccz iasctktt, výhodaje. že fasetka môže byt súčasťou výstuhy. Fasetka potom vytvorí na povrchu rukoväti viditeľný pozdĺžny vlys.Kladom...

Zapojenie elektrického zabezpečenia okien riadiacej kabíny dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2012

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Hanko Branislav, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Janiš František

MPK: B60J 3/00

Značky: zapojenie, dieselelektrickej, elektrického, kabiny, riadiacej, zabezpečenia, okien, lokomotívy

Text:

...motor 1 sťahovania ľavého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie l na 24 V je do môstika zaradená druhá sada spinačov Q. V priečnej vetve tohoto môstika je zaradený druhý jednosmerný motor § sťahovania pravého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie L s napätím 24 V je do môstika zaradená tretia sada spinačov §, kde v priečnej vetve tohoto môstika je zaradený jednosmerný motor 1 sťahovania rolety. Napokon medzi kladný a...

Pásové krídlové tesnenie okien, dverí a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1334

Dátum: 08.01.1997

Autor: Forstner Helger

MPK: E06B 7/23

Značky: krídlové, prvkov, tesnenie, podobných, dveří, pásové, okien

Text:

...aj poškodenie hlavovej tesniacej časti. Takto sa potom nedá zaistiť dostatočnéDoteraz známe pásové krídlové tesnenia majú viac či menej aj túto nevýhodu. Zo spisu DE G 87 11 518 je známe pásové krídlové tesnenie, kde je príložná stena uskutoćnená ako dva približne priamočiaro prebiehajúce a pod uhlom k sebe usporiadané schodové úseky, pričom v oblasti prechodu medzi obidvomi schodmi je do príložnej steny zapustené oporné vybranie, ktoré...

Zariadenie na otváranie dvoch protiľahlých skleníkových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1257

Dátum: 06.11.1996

Autor: Naďo Ján

MPK: E06B 7/02, E06B 5/02

Značky: okien, skleníkových, zariadenie, dvoch, otváranie, protiľahlých

Text:

...pknami, čo umožňuje v prípade potreby ich ručnú manipuláciu pomocou podpier.Aby bola zaručená synchronizácia stejnomerného otvárania pravého a ľavého vetracieho okna je toto zabezpečené čapom na ľavoma drážkou na pravom ramene, čo zaručuje otváranie oboch okien 0 rovnakú hodnotu.Technické riešenie je bližšie vysvetlené na výkrese, kde obr. l znázorňuje zatvorené Vetracie okná, obr. 2 maximálne otvorené,obr. 3 upevnenie celého zariadenia k...

Otvárač skleníkových a pareniskových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1180

Dátum: 03.07.1996

Autor: Suchánek Oldřich

MPK: E05B 51/02

Značky: otvárač, pareniskových, okien, skleníkových

Text:

...z jeho otvorenej strany, obr. 2 pôdorysný .pohľad naOtvárač neznázornených sklenníkových a pareniskových okien pozostáva podľa príkladu uskutočnenia z nosníka l, tvoreného napríklad masívnou pásovinou, ku ktorému je na zadnom konci pripojený zadný čap g a na prednom konci .predný čap ž. Na prednom čape à je výkyvne usporiadaná -vyklápacia dvojramenná páka gknapríklad vo forme dvochuparalelne upravených trojuholníkovitých prírezov 5, medzi...

Tesniaci spoj okien alebo dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1068

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kutáš Michal

MPK: E06B 7/23, E06B 7/22, E06B 7/098...

Značky: dvier, okien, tesniaci

Text:

...ohnutej lišty a nasunutého tesnenia a na obr. 5, obr.6 a obr. 7 sú znázornené prípadné možné tvary gumových tesneniTesniaci spoj okien alebo dvier pozostáva z gumového profilu3 alebo 9 a z hliníkového alebo plastického profilu 3 tvaruveľkého písmena C, alebo ohnutého hliníkového alebo plastickéhopásu 8, pričom obidva sú vo forme líšt. Profily 3 alebo 8 súosadené mimo rovinu zovretia okenného krídla 7 a okenného rámuQ s výhodou na okenný rám...

Usporiadanie lemovania okien, najmä strešných okien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280175

Dátum: 07.06.1995

Autor: Lindgren Claes

MPK: E06B 1/04, E04D 13/14

Značky: najmä, lemovania, usporiadanie, strešných, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie lemovania okien vrátane lemovacích prvkov (2 až 5) pripevnených na konštrukčné prvky (1) okenného rámu tak, aby vznikol vodotesný lemovací rám okolo okenného rámu. Lemovacie prvky (2, 3, 4) pripevnené na vrchný a bočné konštrukčné prvky okenného rámu sú vyrobené z profilov elasticky deformovateľného materiálu a na priereze majú tvar písmena U, pričom prvé bočné rameno (8) je pripevnené zvonka na príslušný prvok okenného rámu,...

Rohové spojenie dutých profilov rámov okien, dverí alebo priečelí, zrezaných na úkos

Načítavanie...

Číslo patentu: 279493

Dátum: 07.09.1994

Autori: Girnus Manfred, Habicht Siegfried

MPK: E06B 3/968

Značky: spojenie, profilov, okien, dveří, rámov, dutých, zrezaných, rohové, úkos, priečelí

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová spojka (1) má vnútorné komory (5, 6) otvorené na bočných plochách (7), ktoré sú rovnobežné so strednou pozdĺžnou rovinou (8) rohovej spojky (1). Pritom otvory na bočných plochách (7) sú uzatvorené jedným alebo viacerými krytmi (11) alebo tvarovou súčasťou (28, 29). V medzere, vytvorenej pomocou dištančných prvkov (15, 16) medzi bočnou plochou (7) a vnútornou hraničnou plochou dutých profilov (21, 22) je uložené lepidlo.

Rohové spojenie dutých profilov rámov okien, dverí alebo fasád, zrezaných na úkos

Načítavanie...

Číslo patentu: 281415

Dátum: 07.09.1994

Autori: Girnus Manfred, Habicht Siegfried

MPK: E06B 3/968

Značky: úkos, spojenie, fasád, okien, rohové, dutých, dveří, rámov, zrezaných, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová spojka (3, 29, 43) má v oblasti alebo susedstve čiary (12) rohu, prípadne čiary (7) úkosu žliabok (13, 49) vychádzajúci z bočných plôch (14, 39) prebiehajúcich rovnobežne s jej strednou pozdĺžnou rovinou (15, 30). Žliabok (13, 49) je spojený s rozdeľovacím kanálom (16) priečnym k strednej pozdĺžnej rovine (15, 30), ktorý je vytvorený na výšku rohovej spojky (3, 29, 43) a je ohraničený v oblasti vonkajšieho rohu rohovej spojky (3, 29, 43)...

Elektrický ovládač dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279728

Dátum: 06.07.1994

Autori: Moller Brent, Hansen Jens Finn

MPK: E05F 15/20

Značky: dveří, elektricky, okien, ovladač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický ovládač na otváranie a zatváranie dverí a okien, majúcich otvárateľný rám, medzi zatvorenou pozíciou, v ktorej je dverný alebo okenný rám zaistený vo vzťahu k hlavnému rámu zamykacími prostriedkami a príslušným zamykacím mechanizmom montovaným v jednom z rámových členov na spojenie s osadeniami alebo zasúvacími platničkami v opačnom člene hlavného rámu, a ventilačnou pozíciou, pričom zariadenie zahrnuje elektrickú pohonnú jednotku s...

Profil na tesnenie, hlavne dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 470

Dátum: 08.06.1994

Autori: Koval Zdeněk, Drexler Jiří

MPK: E04B 1/684, E04B 1/66, E04B 1/686...

Značky: dveří, okien, hlavne, tesnenie, profil

Text:

...kotviacej časti. Výhodné prevedenie tesniaceho profilu potom predstavuje varianta s šírkou pracovnej časti 6 až 10 mm o hrúbke steny 0,45 až 0,85 mm, u ktorej je dolný ú sek pracovnej časti tvorený vzperami zvierajúcimi uhol 90 °až l 80 °.Príklad prevedenia úžitkového vzoru Príkladné konštrukčné riešenie tesniaceho profilu je zná zornené na priloženom výkrese. Zobrazený tesniaci profil mápracovnú časť l tvorenú v hornom úseku dutým profilom v...

Pohon nárazovej závory okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280876

Dátum: 10.11.1993

Autor: Tönsmann Armin

MPK: E05C 9/12

Značky: dveří, okien, pohon, závory, nárazovej

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon kovania okien a/alebo dverí s tyčovou závorou, pozostávajúci z rukoväti (7) otočne uloženej na ráme krídla a z hnacieho mechanizmu umiestneného v ráme krídla s hnaným pastorkom (13) v zábere s ozubenou tyčou (15), pričom ozubená tyč je spojená s tyčami závory (27, 28), a z hnacieho pastorka (8) poháňaného rukoväťou (7), z lineárne posuvnej časti hnacieho mechanizmu v kryte alebo na kryte hnacieho mechanizmu (1) a v tejto časti hnacieho...

Zariadenie pre čistenie okien a podľahových plôch, najmä priemyselných

Načítavanie...

Číslo patentu: 246853

Dátum: 15.01.1988

Autor: Švirk Josef

MPK: A47L 1/08

Značky: čistenie, najmä, ploch, priemyselných, zariadenie, podlahových, okien

Text:

...Umožňuje sa čistiaci zásah na akékoľvek zošikmené, rovinpé plochy s plnou automatizáciou dávkovania a zberu čistiaceho média s diaľkovým ovládanim a vylúčením silového opretia o krehkú čistenü plochu.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom obr. 1 znázorňuje umiestnenie zariadenia v budove pri zavesení, resp. položeni na mostovom žeriave, alternatívne aj na streche budovy, obr. 2...

Zariadenie pre opracovanie veľkorozmerových telies, najmä okien stojanov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 245887

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svaeinka Jioí, Ditrych Zdenik

MPK: B21B 28/00, B23C 1/20

Značky: okien, stojanov, opracovanie, telies, válcovacích, velkorozměrových, najmä, zariadenie, stolic

Text:

...dosahom po najvždialenejšiu pro-tiľ-ahlú op-racovávanú stenu -bkna,zanàiaełme je funkčne vybavené autami tizovainým posunom pare obnienii rvďdorovných alebo zvislýçh. .ziáberowr rezném stroja, včítane stabilizácie posunov pre vŕtanie otvorov. Výhody vynálezu sú hlavne v možnosti kvalitnej .a časov/ic nenáiročnej cipravy stojanov na mieste ich zabudovanie, včítane výroby nových telies, .a to bez potreby ich ustavovania k stabilnémiu...

Osadzovací rám pre rámy okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230219

Dátum: 15.08.1986

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/02

Značky: osadzovací, dveří, okien, rámy

Zhrnutie / Anotácia:

Osadzovací rám pre rámy okien a dverí, medziokenných vložiek, ktoré je možné vkladať jednotlivo alebo v rade vedľa seba, prípadne nad sebou do jedného osadzovacieho rámu, vyznačujúci sa tým, že jeho priečny prierez má tvar písmena L, k jeho kratšiemu ramenu (2) je pripevnený profil (3) z hPVC s dražkami pre tesnenie (4, 5), dlhšie rameno (6) je upravené prelisom (7) pre upevnenie osadzovacích skrutiek (8) s prichytkou (9) tvarove upravená...