Patenty so značkou «okenní»

Okenní křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264654

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lafar Bohumil, Vítkovský Jan, Šedivý Josef

MPK: E06B 3/58

Značky: krídlo, okenní

Text:

...sklon vnější profilové lišty vůči rovině skla svírá tupý úhel.Výhody popsaného způsobu zasklení spočí CS 264 (754 Blproti působení povětrnostních vlivů a tím je zaínczcno zkázc nátčrujakož i konstrukce křídlu narušovánín) rohového spoje. Výhody jsou dá» ll vc vymćttitelutosli liší, klvrć, jsou ntliííiííntclné. Itapř. u čtyřúltelníkovélto křídla obě postranní a horní lišta. Sklo lišty svírá výhodné vůči rovinč úhel vhodný pro zamezctíí vnikání...

Okenní rám pro izolační soustavu skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263259

Dátum: 11.04.1989

Autor: Paska František

MPK: E06B 3/64

Značky: okenní, izolační, soustavu

Text:

...jednoduchého otevřeného profilu s malým momentem setrvačnosti v torsi u rámu podle vynálezu umožňuje jednak průběžný pianový těsnicí závěs, který při montáži do strojně frézované drážky základního rámu zajišťuje přesné usazení, a jednak spražená závora, která rám na několika místech přitlačuje současně a nedovolí jeho křížení. Tyto předpoklady poskytují potřebnou funkci výrobku, který je materiálově velmi úsporný a výrobné jednoduchý.Průběžný...

Okenní stěrač a stříkací hlava pro jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261877

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schiesser Walter

MPK: B29C 47/12

Značky: okenní, výrobu, hlava, stěrač, stříkací

Text:

...vynálezu probíhá tedy obtékání nosného pásu ve dvou etapach1. Pokrytí horní strany nosného pásu, zatímcco je na jeho Spodní straně úplně podpírán dosednutím v průchodu 31horní strana je podeprrína gumovým materiálem, ji pokrývajícim.ľřni je nosný pás pri celém VYUHČUVAHCÍHÍI ději úplně chráněn ~pred pľOhnutĺm.Pritom je třeba Joznanienat, že ruosný pás je pri první etape poháněn vytlačovaným gumovým materiálem. Za těchto okolností je za trnem...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: vodorovných, okenní, vnější, rolety, lišt, dvojice, izolační, prítlačných, těsnicích

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Kovový okenní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 244605

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sykes Richard Brook, Parker William Lawrence

MPK: E06B 1/18, E06B 3/14

Značky: okenní, kovový

Text:

...druhom kovovoho profilu a dutina Man jo vyplnlna topolnl iaolalní ho tou, kdy Jodon o kovových profild al prianí prdroo vo tvaru u, johol konca roaon lou oho ty oalroa domu a druhý kovový profil od płíčný prdrso tvaru c, johol roaona lou olmnto von kolmo ko stojinł a konca ramon Jaou dílo vyhnuty saöron von.Výhodou kovovoho okonního roku padlo vynňlozu ls Jednoducho výrobní technologio, ovltĺoní joho topolnoho odporu a avýloní tuhosti rlaovć...

Okenní dílec lehkého obvodového pláště se samonosným základním rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251352

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fischer Viktor, Brož Karel

MPK: E06B 1/04

Značky: rámem, pláště, lehkého, okenní, základním, samonosným, obvodového, dílec

Text:

...s nosnym rámom okenního dílce, při dodržaní vsech ostatních závazných parametrů platných pro okenní dílec.Přehled provedení dla vynálezu .je nnázornün na přiloženych obrázcích, kde na obr. 1 je celkový pohled na Okenní dílec, obr. 2 znázorňuje svialý řez okanní části, obr. 3 vodorovný řez Okenní části lehkćho obvodového plášte s přerušeným tepelným mostom.l( záklednímu rámu obvodového dílce jj, .je přivařen tenkoatěnny uzavřený profil li a...

Tepelně izolující okenní roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 242786

Dátum: 15.05.1987

Autori: Karas Zdenik, Fingr Jaroslav

MPK: E06B 7/16

Značky: roleta, okenní, izolující, tepelně

Text:

...atd.Příklad konkrétního provedení je zřejmý z přiloženého výkresu. Na obr. l je znázorněn celkový pohled na tepelně izolující okenní roletu, na obr. 2 jsou ve svislém řezu detaily odizolování vrchní a spodní části okenního otvoru roletou, na obr, 3 je ve vodorovném řezu detail odizolování bočních stran okenního otvoru.Tepelné izolující okenní roleta sestává z izolační vrstvy l, umístěné na rolovacím zařízení 3 tak, že tato při stažení...

Těsnicí lišta pro vnitřní izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 250817

Dátum: 14.05.1987

Autori: Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

MPK: E06B 9/20

Značky: lišta, vnitřní, okenní, těsnicí, izolační, rolety

Text:

...stažení rolety se vnitřní křídla zavřou a tím na nich upevněné přítlačné lišty přilehnou na boční strany rozvinuté roletoviny, přitlačí je k pevným těsnícím lištám a tím dojde k utěsnění rolety a vytvoření další tepelně izolující vrstvy příslušného okenního otvoru,funkčné obdobné úpravě dvojitého okna na trojité. Tepelné ztráty okenního otvoru tak lze snížit asi o třetinu.Zařízení je uzpůsobeno tak, že příalušné lišty k sobě přiléhají i V...

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: okenní, rámy, její, dveřní, chlopeň, způsob, výroby, válcová, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Nosná konstrukce ze slitiny hliníku pro dveřní zárubně, okenní rámy, dveřní a okenní křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250115

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek František, Hanzl František, Šmejcký Jindřich

MPK: E06B 1/32

Značky: dveřní, slitiny, rámy, konstrukce, nosná, okenní, křídla, zárubně, hliníku

Text:

...uzavřenými dutýmí profily 1 čtveroového průřezu, jehož horní strany jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny hornímí vodorovnými výčnělky 3, zakončenými hornímí svislými stojinkamí 4, dolní strany dutých uzavřených profílů 1 jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny dolními vodorovnými .výčnělky 5 s dolními svislými stojinkami E, kteréžto dolní svislé stojinky 6 jsou směrem dolů procllouženy a směrem od izolační vrstvy 2 jsou k ním...

Okenní konstrukce s tepelně izolační a těsnicí vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234761

Dátum: 15.01.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: E06B 3/28

Značky: těsnicí, konstrukce, okenní, izolační, vložkou, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní konstrukce je určena pro bytové a občanské stavby, pro snížení jejich tepelných ztrát prostupem a infiltrací. Podstatou je osazení transparentní fólie mezi rámy pohyblivých křídel zdvojených oken, přičemž fólie svými přesahy pružně utěsňuje drážky mezi pohyblivými křídly a pevným rámem. Princip řešení lze výhodně využít pro úpravy všech stávajících okenních konstrukcí v celém rozsahu současného bytového fondu.

Pneumatický zákryt okenní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 229566

Dátum: 15.09.1986

Autor: Morávek Petr

MPK: E06B 3/28

Značky: konstrukce, okenní, pneumatický, zákryt

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický zákryt okenní konstrukce, skládající se z fólií umělých hmot, vyznačený tím, že je tvořen soustavou vysoce transparentních fólií (1) hermeticky uchycenou k obvodovému ztužujícímu a těsnicímu žebru (2) z kontinuální hadice fólie předepnuté tahovými silami od vnitřního přetlaku vzduchu.

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné

Načítavanie...

Číslo patentu: 221540

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pfeiffer Jürgen, Bischlipp Klaus, Kannert Paul

Značky: profilů, sdružených, výrobu, rámy, izolačních, fasády, okenní, zejména, dveřní, zařízení, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné. Vynález se týká kooperační výroby pro stavebnictví a řeší se jím jednoduché a levné zařízení, vhodné pro hospodárnou výrobu izolačních sdružených profilů, které jsou opatřeny nejméně dvěma nad sebou v odstupu uspořádanými izolačními jádry oddělenými vzájemně dutými prostory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zařízení na výrobu izolačních...

Dvojsklo,zejména okenní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222331

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kubík Josef

Značky: okenní, dvojsklo,zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvojsklo, u něhož se řeší opatření k zabránění možnosti prolomení skleněných tabulí v důsledku působení kolísavého atmosférického tlaku a teploty, a to při užití obyčejného tabulového skla. Obě skleněné tabule dvojskla jsou přilepené po obvodě ke stěnám rozpěrného rámu, takže je mezi nimi mezera, a takto vytvořený plynotěsně uzavřený vnitřní prostor dvojskla je naplněný vzduchem nebo jiným plynem o tlaku nižším než je...

Izolační okenní roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226590

Dátum: 15.11.1985

Autori: Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

Značky: roleta, okenní, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační okenní roleta vyznačená tím, že sestává z tepelně a zvukově izolační rolovací vrstvy (4), jež je uchycena v horní části na stahovacím zařízení (1) a je izolována v horní části těsnicí planžetou (5) spojenou ovládacím zařízením (6), např. lankovým vedením se sklopnými izolačními lištami (3), spolupůsobícími s pevnými vodicími lištami (2) po stranách a ve spodní části izolačním páskem (9), uchyceným na spodní straně stahovací lišty (8)...

Okenní panel pro objekty s okenními pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226888

Dátum: 01.10.1985

Autor: Urbancová Vladimíra

Značky: pásy, panel, okenní, objekty, okenními

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní panel pro objekty s okenními pásy, kde okenní pásy se skládají buď z oken, nebo oken a meziokenních izolačních vložek, vyznačen tím, že se skládá nejméně ze dvou dílů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a meziokenních izolačních vložek (2) v libovolné kombinaci jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislými stranami prostřednictvím distančních lišt (3), kde v horních částech distančních spar a na...

Elektricky vyhřívané okenní sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219864

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kuiff Siegfried, Ueberwolff Heinz

Značky: vyhřívané, elektricky, okenní

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky vyhřívané okenní sklo, zejména zadní sklo pro vozidla, opatřené detektory vlhkosti, které ovládají elektrické vyhřívací prvky a jsou tvořeny systémem elektrod, které jsou uloženy souběžně tak, že elektrody sestávají z rovnoběžných vodičů, uložených vertikálně a zasahujících mezi sebe a vně zóny účinnosti vytváří napájecí vodiče drážku, odvádějící kapky z horní horizontální časti snímače. Vyhřívací prvek je s výhodou tvořen odporovými...

Okenní rám pro vícekřídlové okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 215818

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pokorný Antonín

Značky: okenní, vícekřídlové

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní rám pro vícekřídlové okno z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou, vyznačený tím, že v horní a ve spodní části mezi plnými rohy (11) je opatřen jedním nebo více trojramennými zkrácenými příčníky (1) armovanými nebo nearmovanými, popřípadě lepenými, umístěnými zrcadlovitě a spojenými za sebou vodorovně a proti sobě svisle dutými profily (3) z umělé hmoty,...