Patenty so značkou «ojednocování»

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264070

Dátum: 12.05.1989

Autori: Viták Josef, Buryšek František

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: vláken, ojednocování, zařízení

Text:

...hubice od vstupního otvoru odváděcího kanálu na čelní ploše spřádací jednotky, přitrvajícím podtlaku centrálního kanálu na základě okamžitého místního snížení podtlaku přisáváním pomocnýmí otvory v samonastavitelném těsnícím nástavci během fáze oddalování tohoto nástavce.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených ąýhYwech kde na obr. l je schematicky znázor~ něna přední část spřádací jednotky bezvřetenového...

Ojednocovácí zařízení pro ojednocování vláken na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245945

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lipskij Vladimir Konstantinovie, Trojickij Igor Novopolock

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, vláken, ojednocování, stroji, dopřádacím, zařízení, bezvřetenovém

Text:

...vzduch do prostoru pod vyčeeávacím válečkem.(CSÚÍ 6 O 757). Při poměrně vysokém počtu provozně nutných otáčok vyčesávacíhoválełčku vzníkal však v těchto prüběžnýcľx, šikmo uložených kanálech tak silný viřivý účinek podporovaný trojúhelnikovýmí výstupky, že narušoval celý proces ojednocováni a snímání vláken.Vynálezsi klade za cíl odstranit uvedené nedostatky při rozvolňování vlákenného materiálu v ojednocovacim zařízení e zamezit úletu...

Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257227

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubový Miloslav, Bureš Pavel, Jaroš František, Buryšek František, Hortlík František

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, zařízení, vláken, spřádací, ojednocování

Text:

...tělesa l, v jehož válcové dutině 3 je upraven vyčesávací vâleček Q, opatřený vyčeeávacími zuby 5. V místě přívodu pramene 5 vláknitého materiálu je ve vybräní Q, propojujícím dutinu 3 s vnějším atmosférickým okolím ojednocovacího těle 5 a,ł, upraven podávací váleček 1 s váhummm plochou g. K válcové ploše Q podávacího váleěku 1 je upraven přítlačný stoleček g, opatřený přítlačnou plochou lg, která je ekvidistantní ke korespondující...

Zařízení k rozvolňování čištění a ojednocování vlákenného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255402

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horáček Ladislav, Kaplan Břetislav, Příhoda Josef, Voříšek Přemysl

MPK: D01G 9/06

Značky: ojednocování, vlákenného, čištění, materiálů, zařízení, rozvolňování

Text:

...5 s odrážecimi noži Ě a s regulačnimi lištami 1 po regulaci množstvíodpadu odlučovaného do sběrače 22. Na rozvolňovaci válec A je přisazen podtlakový snimacikondenzor Q opatřený perforovaným pláštěm 2 s pilkovým potahem lg. Nad horní části kondenzoru je uspořádán perforovaný plech ii pro nasávání vzduchu zvenčí. Uvnitř kondenzoru je uložen nehybný krycí plech lg pro vymezení sáni na perforovaném plášti g kondenzoru. Podtlak V kondenzoru je...

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245956

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ivan Ova Lidija Michajlovna, Pljanin Nikolaj Pantilejevie, Mininko Leonid Petrovie, Bobryšev Oleg Vasiljevie, Adoojev Nikolaj Michajlovie, Aršanskij Šolom Jankelevie

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, ojednocování, zařízení

Text:

...proudu vzduchu, přičemž tyto proudy přivéděného vzduchu se uusí co nejméně vzájemné ovlivňovat, aby byl zajiětěn jejích požadovaný účinek. Prevedení přitom musí být jednoduché a nenáročné na výrobu.Uvedený úkol řeší zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že edlučovací kanál přechézí před přechodem do edvéděcího kanálu do rozěířeného prostoru, kde je podobné jakoedlučovací kanál, tak odváděcí kanál vymezen spodní a horní...

Zařízení pro ojednocování cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246053

Dátum: 15.12.1987

Autor: Doležal Stanislav

MPK: B65G 47/30

Značky: ojednocování, zařízení, cívek

Text:

...zařízení 53 pro oddělování případně vlečených konců vláken nebo nítí. Oddělovací zařízení 53 pro vlákna má větší počet mígračních nůžek 54, které jsou znázorněny zejména na obr. 5 a 6. Každé mígrační nůžky 54 mají dva nůžkové nože 55, 57, navzájom spojené otočným kloubem 55. Nůžkový nůž 56 je upevněn na nekonečném řetězu 59 pohybovatelném zapojovatelným a vypojovatelným motoríckým pohonom 58. Druhýnůžkový nůž 57 je udržován pružinou 66 V...

Zařízení pro ojednocování textilních vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245357

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schnur Rodney Caughren, Subramanian, Cobb Gary Lawson, Dyczewski Edward, Omylinski Jacek, Cook Jerry Allen

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, bezvřetenové, zařízení, jednotky, textilních, vláken, ojednocování

Text:

...lg je uspořádán vyčesávací váleček 2 s pracovním potahem gł,zpravidla pilkovým. K vyčesávacímu válečku g je přiřazen podávací váleček Q s přítlačným stolečkem gł, nesoucím zahuštövací nálevku 33 a výkyvným kolem čepu 33, pružné přitlačovaným pružinou 23 - zpravidla stavitelnou - k pramenu 1 textílníoh vláken Al, na podávaoím válečku g, vytvářejíc tzv. svěrný stisk. Popsané podávací ústrojí je uspořádáno ve vstupním prostoru ll, propojeném s...

Způsob ojednocování textilních vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238155

Dátum: 01.05.1987

Autori: Tesař Oldřich, Dykast Jaroslav, Čivrný Ladislav, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: textilních, zařízení, způsobu, provádění, ojednocování, tohoto, vláken, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přídavným vzduchovým proudem vynášení ojednocovaných vláken nad rovinu čela vyčesávacího válečku, resp. pomocí tohoto vzduchového proudu nasměrovat tato vlákna do výstupního kanálu ojednocovacího tělesa spřádací jednotky. Přístup přídavného vzduchového proudu je proveden pomocí průduchu ve víku ojednocovacího tělesa nasměrovaného na prostor tvořený částí čela vyčesávacího válečku a štěrbinou mezi pracovním povrchem...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249998

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip František, Maršíček Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, spřádací, jednotky, bezvřetenové, ojednocování, vláken

Text:

...stěnu 3 pro navedení pramene 5 k ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku Q. Za naváděcí stěnou 3 je již upravena vodicí stěna łł, která přechází do dopravního kanálu Q a je protilehlá ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku 8.Za nebo na konci vodicí stěny ll tj. na počátku tzv. oblasti snímání vláken z ozubeného potahu łg vyčesávacího válečku Ě, kde je protilehlá vodicí stěna łł oddálena od uvedeného ozubeného potahu lg a přechází do...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jadnotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maršíček Zdeněk, Filip František

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, zařízení, bezvřetenové, jadnotky, spřádací, ojednocování

Text:

...je v příklad-ném provedení dle obr. 1 a 3 prodloužen v přímém směru na vnější stěnu tělesa 3 a má takvstupní část 6.1 pro přívod vzduchu do oblasti snímání vláken z ozubeného potahu lg vyčesávacího válçčku Q tj. do oblasti za koncem 33 vodicí stěny łł.Takto prevedené zařízení pro ojednocování vláken je Běžné známé. Nové je to, že za válcovým vybráním 1 pro vyčesávací váleček Ě je ve směru toku ojednocených vláken tj. v návaznosti na dopravní...

Zařízení na ojednocování vláken, zejména u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247884

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vieriková Věra, Horáček Ladislav, Kolář Jiří, Tyl Miloslav, Novák Ladislav, Andres Jiří, Chrtek Milan, Doudlebský Ctibor

MPK: D01H 1/12, D01H 7/895

Značky: ojednocování, zařízení, strojů, vláken, zejména, bezvřetenových, dopřádacích

Text:

...stroje a minimálními náklady.Podetete zařízení podle vynálezu epočívá v tom, že v tělese ojednocovaeího ústrojí je vytvořena váloová dutina, vzájemnösa překrývajici a dutĺnou, v níž je vyčeaávaoíĺváłêěahącitúova ná mezi podávacinúetroJím ą výstupnim kanálem vláken, a že veVválcové dutině Je vloženo válçová čistící vložka, v Jejimž vál covém plášti je vytvořen výřaz,-tvořici čistící zőnu, a dále pří vvodvtechno 1 ogiçkáhovzduchu a přivod...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Voborník Václav, Junek Jan, Řeháčková Božena, Jaroš František, Hortlík František, Kotrba Zdeněk, Dvořák Ladislav, Ripka Josef, Lihtarová Ludmila

MPK: D01H 7/888

Značky: zařízení, ojednocování, bezvřetenové, vláken, jednotky, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Způsob odlučovaní nečistot z dráhy ojednocených vláken mezi úsekem ojednocování a spřádacím prostorem ve spřádací jednotce.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213824

Dátum: 01.05.1984

Autor: Šafář Václav

Značky: způsob, spřádacím, úsekem, vláken, ojednocování, prostorem, dráhy, jednotce, odlučování, nečistot, ojednocených, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odlučování nečistot z proudu ojednocených vláken ve spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje. Řešení odstarňuje nevýhody dosavadních způsobů odlučování nečistot, spočívající hlavně v rozptylu nečistot, znemožňující jejich soustředění a spolehlivé odloučení, přičemž jeho podsata spočívá v tom, že nečistoty se odlučují od dráhy vláken alespoň ve dvou stupních fysikálními silami, působícími v nich na proud...