Patenty so značkou «ohýbanie»

Zariadenie na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19716

Dátum: 25.10.2012

Autor: Hamberger Martin

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02

Značky: zariadenie, plechov, ohýbanie

Text:

...uzavreté.0007 Kontrola svetelných bodov odrazených laserových lúčov na trianguláciu sa môže výhodne uskutočniť pomocou dvoch na obe strany radu vysielačov pre laserové lúče umiestnených riadkových kamier, čo obzvlášť v oblasti matrice so sebou prináša dobré podmienky kontroly pre svetelné body.Je však tiež možné, že meracie zariadenie má len jednu riadkovú kameru v strede radu vysielačov pre laserové lúče. Také umiestnenie kamery je...

Zariadenie na ohýbanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287953

Dátum: 06.06.2012

Autori: Krejčík Miroslav, Vondráček Karel

MPK: B21D 7/022, B21D 7/024, B21D 11/00...

Značky: ohýbanie, rúrok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ohýbanie rúrok (4) alebo podobného podlhovastého materiálu obsahuje pevnú ohýbaciu hlavu (2) upevnenú k doske (1) rámu a otočnú ohýbaciu hlavu (3) usporiadanú na ramene (31) uloženom otočne okolo osi spoločnej s pozdĺžnou osou pevnej ohýbacej hlavy (2). Otočná ohýbacia hlava (3) je vybavená vonkajším ozubením (322) a pevná ohýbacia hlava (2) je vybavená vonkajším ozubením (212), pričom ozubenia (212, 322) sú vzájomne spriahnuté.

Spôsob a zariadenie na ohýbanie dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18741

Dátum: 29.06.2010

Autori: Bammer Ferdinand, Aichinger Joachim, Rau Armin, Sperrer Gerhard, Schumi Thomas, Schuöcker Dieter

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: zariadenie, spôsob, ohýbanie, dielca

Text:

...usporiadania prispôsobované dielcu, ktorý sa má ohýbať, a môže byť prípadne tiež obmedzené na čiastkový úsek ohýbacieho vybrania ohybnicového usporiadania, je jednak minimalizovaná energia žiarenia potrebná na lokálne zahrievanie spracovávaného dielca, a je tiež redukované možné ohrozenie žiarením pre užívateľa nachádzajúceho sa v okolí ohýbacieho nástroja, keďže podiel žiarenia, ktorý nedopadá z ohybnice na spracovávaný dielec, je...

Ohýbacie zariadenie a ohýbací postup pre stroj na ohýbanie a lepenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13879

Dátum: 08.01.2010

Autori: Valterio Roberto, Müller Andreas

MPK: B31B 1/54

Značky: lepenie, postup, zariadenie, ohýbací, ohýbacie, stroj, ohýbanie

Text:

...niekoľkých posuvných vodiacich llšt, ktoré sú upevnené priečne medzi dva pozdĺžne rámy. Aby sa bočná poloha pozdĺžnych nosníkov prispôsobila formátu spracovávaných výstrižkov, bočný posun každého pozdĺžneho nosnlka je zabezpečený jednou alebo niekoľkými rovnobežnými skrutkami, namontovanými s rotáciou medzi rámami, pričom sú závitové časti skrutiek príslušne zaskrutkované do priečnych otvorov so závitom pozdĺžnych nosníkov.0008 Ohnutie...

Ohýbací nástroj pre lis na ohýbanie plechu a spôsob výroby nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12373

Dátum: 25.08.2009

Autor: Fischereder Bernhard

MPK: B21D 37/20, B21D 5/02

Značky: nástroj, nástroja, ohýbací, výroby, plechů, spôsob, ohýbanie

Text:

...uskutočnenia sú opísané taktiež v nárokoch 8 až 11, EP 2 331 27 a 341 BWčim je zjednodušený výrobný proces pre tvorbu ľahkej stavebnej štruktúry ako0013 Výhodným ďalším uskutočnením opísaným v nároku 12 je stanoviteľný vzťah rôznych materiálových časti v širokých hraniciach a tým je ovládateľná potrebná pevnosť respektíve redukcia hmotnosti, o akú sa usiluje.0014 Vynálezom, ako aj výhodnými uskutočneniami opísanými v nárokoch 13 a 14, je...

Ohýbacie zariadenie pre stroj na ohýbanie a lepenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9471

Dátum: 15.01.2008

Autori: Dupertuis Roger, Cailloux Lionel

MPK: B31B 1/36

Značky: stroj, ohýbacie, zariadenie, lepenie, ohýbanie

Text:

...je ohyb vedený a podopretý počas jeho vytvárania, čo umožňuje stabilizovať polohu a geometrické vlastnostispomenutého ohybu a teda zlepšit kvalitu skladaných škatuliek.0011 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie počas opisuspôsobov uskutočnenia, opisu, ktorý sa bude odvolávať na priložené obrázky.Stručný opis zobrazených obrázkov0012 Obrázky la - 1 c sú pohľady v priečnom reze na čast výstrižku a zariadenia podľa tohto...

Zariadenie na ohýbanie sklenených dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1642

Dátum: 08.06.2004

Autori: Yli-vakkuri Erkki, Koivisto Heikki

MPK: C03B 23/02, C03B 35/00

Značky: ohýbanie, zariadenie, sklenených, dosiek

Text:

...alebo zadná stena 11 od seba oddeľuje po sebe nasledujúce predhrievacie úseky 2, 3 a niekoľko po sebe nasledujúcich ohýbacích úsekov 4 a, 4 b. Formové vozíky sú prispôsobené na prerušovanú dopravu smerom k poslednému ohýbaciemu úseku 4 b, ktorý je na svojom strope vybavený spustiteľnou a zdvinuteľnou sarnčou formou 22. Spodná dráha 21 forrnového vozíka Vedie po sebe nasledujúce formove Vozíky 9 ležiace pod homou dráhou l. Fonnový vozík 9...

Spôsob a pec na ohýbanie sklenených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2588

Dátum: 06.05.2004

Autor: Yli-vakkuri Erkki

MPK: C03B 23/02, C03B 29/00

Značky: panelov, spôsob, ohýbanie, sklenených

Text:

...pre formy prítomné v homej trati vozíkov pre formy.0010 Každý vozík 9 pre formy obsahuje ohýbaciu formu 12 podopretú vozíkom 9 pre formy. Dvojice sklenených panelov sa umiestnia na ohýbacej forme 12, zatiaľ čo vozík 9 formy je mimo pece v navážacej komore 8. Vozík 9, forma 12 a dvojica sklenených panelov určených na ohýbanie sú vyzdvihnuté výťahom umiestneným v komore 8 a, ktorá je za navážacou komorou 8, na homú trať l, pričom sa zároveň...

Spôsob ohýbania kovových strešných platní a zariadenie na ohýbanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3101

Dátum: 18.09.2002

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 11/00, B21D 5/00

Značky: strešných, spôsob, platní, kovových, ohýbanie, ohýbania, zariadenie

Text:

...ložiska 39. Tento diel ložiska 39 je V telese ložiska 38 otočný prostredníctvom guľôčkovej skrutky 41 a teleso ložiska 38 sa môže pozdĺž vedenia 37 pohybovať prostredníctvom guľôčkovej skrutky 42. Valec 18, detekčný valec, je vložený do telesa 43 a jeho polohu možno prispôsobiť guľôčkovou skrutkou 45.0009 Popri znázornenom valcovacom zariadení má toto ohýbacie zariadenie jedno vstupné zariadenie s motoricky hnanými zavádzajúcimi valcami a...

Zariadenie na ustavovanie sklenenej tabule na výrobnej linke na ohýbanie a/alebo ďalšie tepelné spracovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279849

Dátum: 13.04.1999

Autori: Harle Gérard-jean, Petitcollin Jean-marc

MPK: C03B 35/16, C03B 23/03

Značky: zariadenie, ohýbanie, tabule, výrobnej, tepelně, sklenenej, spracovanie, ustavovanie, linke

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na polohové nastavovanie na linke na ohýbanie a/alebo ďalšie tepelné spracovanie skla vzhľadom na najmenej jeden nástrojový prvok (8, 180), pričom linka obsahuje dopravník (3) na presun sklenených tabúľ zahriatych nad teplotu mäknutia, naplocho pod horným nástrojovým prvkom (8), obsahujúcim prostriedky na tvarovo a/alebo tepelne spracovávací proces na sklenenej tabuli a uspôsobeným na prevzatie sklenených tabúľ z dopravníka...

Zariadenie na ohýbanie rúrok, najmä elektroinštalačných

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2082

Dátum: 11.02.1999

Autor: Ráček Jaroslav

MPK: B21D 7/00

Značky: rúrok, ohýbanie, zariadenie, elektroinštalačných, najmä

Text:

...výhodnom riešení zariadenia je segment na obvode vybavený uhlovou stupnicou,čo obsluhe umožňuje ohnúť rúrku do vopred zvoleného uhla. Rám zariadenia môže byťvybavený výstuhami, upevnenými na okraji bočníc.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje bočný pohľad na výhodné riešenie ohýbacieho zariadenia s odňatou bočnicoua obr. 2 predstavuje čehrý rez podľa A-A z...

Ohýbací stroj na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279575

Dátum: 12.01.1994

Autor: Schubert Otto

MPK: B21D 5/02, B21D 5/04

Značky: stroj, plechov, ohýbanie, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Ohýbací stroj (1) na ohýbanie plechov (18) pozostáva z dvoch navzájom výkyvne spojených ohýbacích čeľustí (19, 20), usporiadaných vedľa seba, z ktorých aspoň jedna je usporiadaná výkyvne a spriahnutá s pohonom (24) spôsobujúcim tento výkyvný pohyb, a s jednou opornou čeľusťou (10), ležiacou oproti ohýbacím čeľustiam (19, 20) a usporiadanou lineárne pohyblivo medzi pracovnou polohou na plechu (18) a odtiahnutou polohou, na ohýbanie plechu (18) v...

Manipulačný stôl pre ohýbanie a vysúvanie rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268586

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/06

Značky: stôl, rámu, manipulačný, vysúvanie, ohýbanie

Text:

...rozmeru rámu vysúvacie zariadenie vysunie konce rámu, ktoré eštenie sú zvarené,vždy do rovnakej polohy a odpadá prestavovanie vysúvacieho zariadenia, čim sa skráti ćas prestavovania výrobného zariadenia na iný rozmer rámu. Ďalšou výhodou je, ie konce rámu po ohnuti sa oprú o polohovaciu lištu, s ktorou sú v stykui počas vysúvanio a to dotieľ,kým ich neuchopi vyberecle zariadenie. 1. Priklad vyhotovenia zariadenia podĺa vynalezu je znázornený...

Zariadenie na ohýbanie oceľových tyčí prierezu I a U za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 267089

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žilinčár Milan

MPK: B21D 7/06

Značky: tyčí, zariadenie, oceľových, prierezu, ohýbanie, studena

Text:

...jedného materiálu ohýbaného s ohýbacou zápustkou v ohýbacej zóne, ktoré spôsobuje predčasné opotrebenie klasickej zápustky. Proti zamedzeniu nadmernej deformácie tzv. zvlnenia vnútorných ohýbaných prírub oceľovej tyče l je priestor dutiny vyplnený špeciálne tvarovanými oceľovými segmentami 1, ohybnými v kľboch 5 vzájomne prepojenými ocělovým lankom g. Proti deformácii oceľovej tyče ľ v priečnej ako i pozdľžnej osi prierezu je zabudovaná...

Zariadenie pre ohýbanie rúriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258718

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kaliský Vladimír

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbanie, rúriek, zariadenie

Text:

...na obidvoch koncoćh držiakmi sa navlieka na vonkajší priemer rúrky do miesta budúceho ohybu. otáčaním jedného konca pružiny s držiakom, okolo osi pružiny a rúrky v zmysle vinutia pružiny sa dosiahne potrebného zovretia rúrky pružinou, u ktorej sa zväčší počet závltov a zmenši priemer, ,Druhý držiak pružiny je pri úkone nehybný. Rúrku je pótommmožné V mieste zovretia pružinou ohnúť okolo tŕňa,ktorého povrch môže mat rôzny tvar.Zariadenie...

Zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238521

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janík Rudolf, Janik Štefan

MPK: H05K 13/04

Značky: súčiastok, vývodov, ohýbanie, zariadenie, elektronických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru zefektívněnia práce v elektrotechnickom priemysle a rieši zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok umožňujúce jednou rukou podľa potreby plynule meniť vzdialenoť ohybu a prevádzať ohyb súčiastok. Zariadenie pozostáva zo základovej dosky a pohyblivej dosky opatrenej tlačítkom ako aj z dvoch pohyblivo usporiadaných ramien spojených s vačkami a s ohýbacími ramenami, ktoré sú v pozdľžnom smere vysunuteľné...

Zariadenie na ohýbanie rúrkových hadových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233482

Dátum: 15.09.1986

Autori: Harmady Gašpar, Nagy Peter, Pacala Jozef, Franko Michal

MPK: B21D 11/07

Značky: hadových, ohýbanie, rúrkových, zariadenie, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu rúrkových hadových systémov, šotov a vláseniek vysokotlakých ohrievákov pomocou dvoch ohýbacích jednotiek usporiadaných v dvojiciach stojanov proti sebe. Zariadenie je podľa vynálezu možné využiť v podnikoch energetického strojárenstva na výrobu rúrkových hadových systémov.

Zariadenie pre ohýbanie žiaruvzdorných rúrok pre kotly so štrbinovou vzdialenosťou súbežných vnútorných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220962

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mikulák Michal

Značky: štrbinovou, kotly, zariadenie, vnútorných, stien, žiaruvzdorných, ohýbanie, súbežných, vzdialenosťou, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ohýbanie žiaruvzdorných rúrok pre kotly so štrbinovou vzdialenosťou súbežných vnútorných stien je možné použiť v obore hutníctva. Vynález rieši spôsob ohýbania rúrok o 180° so štrbinovou vzdialenosťou vnútorných stien.