Patenty so značkou «ohýbania»

Spôsob ohýbania nosníka horizontálnych žalúzií a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6362

Dátum: 02.01.2013

Autor: Kúdela Miroslav

MPK: E06B 9/323, B21D 7/08

Značky: spôsob, ohýbania, nosníka, spôsobu, zariadenie, horizontálnych, vykonávanie, žalúzií

Text:

...má v priečnom reze tvar U, kdepredné rameno L nosníka je dlhšie ako zadné rameno g. Na prednom ramene l z vnútomej strany na jeho voľnom konci je vyhotovený domec g v tvare hranatého písmena C, pričom toto písmeno C je otvorené do vnútra nosníka. To znamená, že drážka 4 tvorená písmenom Cje priebežná po celej dlžke nosníka, Šírka domca s je menšia ako šírka dna i nosníka. Na prednom ramene 1 sú do domca g vyhotovené minimálne dva...

Spôsob ohýbania prírodných dýh metódou postformingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287712

Dátum: 17.06.2011

Autor: Láska Emil

MPK: B27N 7/00, B29C 63/04

Značky: prírodných, ohýbania, metodou, postformingu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania prírodných dýh metódou postformingu je založený na tom, že sa na základnú konštrukčnú dosku pomocou kontaktného lepidla odolného proti vode nalisuje hrubá prírodná dyha presahujúca okraje konštrukčnej dosky, ktorá sa pred samotným ohýbaním v požadovanom bode ohybu nasýti v krátkom čase do 3 min. vopred upravenou kvapalinou, vstupuje do strojového zariadenia, kde sa v súčinnosti tepla, rýchlosti posuvu a vlhkosti zruší hranica...

Spôsob ohýbania a ohýbacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16472

Dátum: 04.05.2011

Autor: Schott Michael

MPK: B21D 5/04, B21D 19/08

Značky: zariadenie, ohýbacie, ohýbania, spôsob

Text:

...ohýbaciemu lisovníku. Je však rovnako mysliteľnépremiestňovať relatívne voči sebe navzájom ako matricu, tak ajUkázalo sa, že spôsobom podľa vynálezu sa umožní aj napriek lineárnemu relatívnemu pohybu matrice a ohýbacieho lisovníka veľmi mäkké tvárnenie plechu. Riziko tvorby trhlín pri ohýbaní sa tým môže znížiť. Predovšetkým je spôsobom podľa vynálezu možnéuskutočňovať aj väčšie uhly ohybu v jednej pracovnej operácii.Prvé uskutočnenie...

Zariadenie a spôsob ohýbania súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18299

Dátum: 28.06.2010

Autori: Aichinger Joachim, Sperrer Gerhard, Holzinger Bernhard, Schumi Thomas, Schuöcker Dieter, Bammer Ferdinand

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: zariadenie, ohýbania, súčastí, spôsob

Text:

...nároku 1 alebo zostavou ohýbacích zápustiek podľa patentového nároku 15.0008 Tým, že je zostava blokov laserových diód na generovanie žiarenia pripevnená vo vnútri základného telesa nástroja a bloky laserových diód sú aspoň približne rovnomerne usporiadané pozdĺž pozdĺžneho smeru ohýbacieho vybratia za výstupným otvorom lúčov v základnom telese nástroja, je energeticky bohaté žiarenie, potrebné pre zahriatie súčasti, vo vzťahu k...

Spôsob ohýbania pozdĺžnych kovových plechov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286741

Dátum: 01.04.2009

Autori: Döhren Hans-jürgen, Kahlert Wilfried, Metzdorff Bernhard

MPK: B21D 7/00

Značky: spôsob, ohýbania, kovových, pozdĺžných, spôsobu, tohto, vykonávanie, zariadenie, plechov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohýbania pozdĺžnych kovových plechov (100) v podstate s plochou časťou (101) s dvoma protiľahlými lemami (102) pozdĺž svojich strán sú obidva lemy (102) stláčané v bodoch, ktoré sú symetricky umiestnené proti sebe. Pričom tlak je postupne vyvíjaný od začiatku ku koncu plechu (100), ktorý má byť zakrivený, a plech (100) je postupne nútený k ohýbaniu v častiach, kde sú stlačené body. Opísané je tiež zariadenie na ohýbanie pozdĺžnych...

Spôsob ohýbania rúrok, tyčí, profilovaných častí a podobných surových výliskov, a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9793

Dátum: 21.05.2008

Autori: Gemignani Roberto, Strano Matteo

MPK: B21D 7/12, B21D 7/024

Značky: zariadenie, surových, podobných, spôsob, profilovaných, příslušné, tyčí, výliskov, ohýbania, částí, rúrok

Text:

...upinacieho puzdra 114 (obrázok 38) a- koncové pásmo 110, ktoré vznikne počas pohybu (otáčania) ohýbacej kladky 116 z pracovnej polohy do neutrálnej polohy, zatial čo upínacie puzdro 114 stále tlači rúrku 110 dopredu (obrázok 3 G).Upínacie puzdro 114 môže uskutočňovať aj otáčavý pohyb okolo osi X rúrky 110 za dosiahnutia trojrozmerných ohybov, konkrétne ohybov so špirálovitým priebehom.Spôsob ohýbania do oblúka poskytuje výhodu v tom, že...

Piezoelektrické systémy na zbieranie vibračnej energie zahŕňajúce režim zbierania energie z parametrického ohýbania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12453

Dátum: 21.03.2008

Autori: Wu Junru, Andosca Robert

MPK: H01L 41/113, H01L 41/047

Značky: piezoelektrické, parametrického, zbierania, režim, ohýbania, zahŕňajúce, energie, systémy, vibračnej, zbieranie

Text:

...miniatúrne palivové články, boli žiaduce pre mnoho WSN.0006 Takéto alternatívne samostatné zdroje napájania by sa typicky spoliehali na získavanie (alebo zbieranie) energie z okolitého prostredia bezdrôtového senzorového uzla. Ak je napríklad bezdrôtový senzorový uzol vystavený dostatku svetla, mohol by alternatívny samostatný napájací zdroj obsahovať fotoelektrické alebo solárne články. Alternatívne, ak je bezdrôtový senzorový uzol...

Zariadenie a spôsob pre montáž dielcov prostredníctvom ohýbania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5698

Dátum: 18.12.2006

Autor: Denoual Pascal

MPK: B21D 39/02

Značky: zariadenie, montáž, dielcov, spôsob, prostredníctvom, ohýbania

Text:

...pomocou zariadenia pre zrnontovanie dielcov sledujúc charakteristiky podľa patentového nároku 1, teda ohýbaním okraja prvého panela na okraj najmenej druhého panela, zariadenie obsahuje rameno nosiace nástroj určeného k tomu, aby vyvinul silu na okraji prvého panela, ktorá by umožnia ohnúť okraj prvého panela smerom k jednému alebo viacerým okrajom jedného alebo viacerých panelov a aby sa potom pripevnil okraj prvého panela na jeden...

Spôsob ohýbania sklenených tabuľovitých dielcov nasávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9714

Dátum: 15.12.2005

Autori: Balduin Michael, Ollfisch Karl-josef, Radermacher Herbert, Labrot Michael, Schall Günther

MPK: C03B 23/035, C03B 35/14, C03B 23/03...

Značky: ohýbania, nasáváním, dielcov, spôsob, sklenených, tabuľovitých

Text:

...obmedzenie rozsahuvynálezu, zdá sa, že nasávanie smerom hore odstraňuje podstatnú častvzduchu medzi na sebe uloženými tabulovitými dielcami a prispieva k lepšiemu vzájomnému združeniu na sebe uložených tabuľovitých dielcov. To má za následok, že iabulovité dielce sú oba lepšie unášané smerom k dolnej konkávnej forme počas nasávania/ohýbania na dolnej forme. Zdá sa totiž, že prítomnost zvyškového vzduchu medzi tabuľovitými dielcami by mohla...

Spôsob ohýbania obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2160

Dátum: 13.07.2004

Autor: Rosenberger Gerhard

MPK: B21D 43/04, B21D 7/00

Značky: ohýbania, obrobkov, spôsob

Text:

...toho môže odpadnúť doterazbežné upínacie zariadenie. prípadne doterajšie upínacie privodné zariadenie.Po ohnutí určité oblasti možno obrobok uchopiť pomocou robota, pripadne jeho úchopného ramena, aby mohol byť zasa napr. obrátene priamo upnutý v ohýbacom zariadení, prípadne jeho ohýbacej hlave, aby sa mohol obrobiť napríkladiný koniec obrobku. Toto nie je pri doterajších spôsoboch ohýbania možné.Obrobok sa pritom pomocou robota odoberá zo...

Ohýbací stroj a metóda ohýbania pásu materiálu na vytvorenie strižnej matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4471

Dátum: 08.07.2004

Autori: Scott Wesley, Slovak Alois, De La Merced Marcus

MPK: B21D 53/00, B21D 37/20, B21D 1/00...

Značky: pásu, ohýbací, strižnej, vytvorenie, matrice, materiálů, stroj, ohýbania, metoda

Text:

...tak, aby mohol priviesť materiál z kotúča.0015 Konkrétne je vyrovnávací stroj tvorený radom predných azadných valčekov, každý zo zadných valčekov je inštalovaný na vložke, pričom vzdialenosť medzi prednými azadnými valčekmi je nastaviteľná pomocou upínacej matice namontovanej na vložke.0016 .le najlepšie, ak je vyrovnávacie zariadenie tvorené vyklápacím vekom,pričom otvorením tohto veka sa zabezpečí prístup kpredným azadným valčekom, otvorenie...

Spôsob ohýbania plastových rúrok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283005

Dátum: 16.12.2002

Autor: Schulte Franz

MPK: B29C 53/08

Značky: plášťových, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, rúrok, tohto, ohýbania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohýbania rúrok z plastov, pri ktorom sa ohýbaná rúrka najskôr ohreje na teplotu, pri ktorej sa nechá plasticky deformovať, potom sa vloží do dvojdielneho ohýbacieho nástroja, ktorého obidve časti obsahujú žliabky vytvorené v styčných plochách dvoch rozťahovateľných čeľustí a tvoria rúrkovitý kanál, pričom pozdĺžny priebeh žliabkov zodpovedá požadovanému priebehu ohybu a ich polomer zodpovedá polomeru rúrky, v ohýbacom nástroji sa po...

Spôsob ohýbania kovových strešných platní a zariadenie na ohýbanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3101

Dátum: 18.09.2002

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 11/00, B21D 5/00

Značky: ohýbanie, kovových, ohýbania, strešných, zariadenie, platní, spôsob

Text:

...ložiska 39. Tento diel ložiska 39 je V telese ložiska 38 otočný prostredníctvom guľôčkovej skrutky 41 a teleso ložiska 38 sa môže pozdĺž vedenia 37 pohybovať prostredníctvom guľôčkovej skrutky 42. Valec 18, detekčný valec, je vložený do telesa 43 a jeho polohu možno prispôsobiť guľôčkovou skrutkou 45.0009 Popri znázornenom valcovacom zariadení má toto ohýbacie zariadenie jedno vstupné zariadenie s motoricky hnanými zavádzajúcimi valcami a...

Spôsob ohýbania plošného skleneného dielca a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281438

Dátum: 11.07.1995

Autor: Morin Claude

MPK: C03B 23/03, C03B 23/035, C03B 23/025...

Značky: ohýbania, dielca, plošného, skleněného, vykonávanie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa najprv ukladá zahriaty plošný sklenený dielec na konkávnu prstencovú opornú formu, na ktorej spočinie svojimi obvodovými okrajmi, zatiaľ čo v zvyšnej ploche sa plošný sklenený dielec nechá prehnúť vlastnou tiažou bez dotyku s pevnými telesami, na získanie čiastočne ohnutého predvýrobku, a plošný sklenený dielec podporovaný prstencovou opornou formou sa zdvihne k plnej konvexnej forme, nakoniec sa pritlačia obvodové oblasti...

Spôsob ohýbania rúrok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279558

Dátum: 19.02.1992

Autor: Grobbenhaar Hermanus Gerhardus

MPK: B21D 9/07

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsob, tohto, rúrok, ohýbania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ohýbaní viacnásobnej rúrky (6), ktorá je vybavená viacerými oddielmi (7, 8), súbežne vedľa seba usporiadanými v pozdĺžnom smere rúrky v ohýbacej rovine, sa ohýbacie miesto postupne relatívne posúva pozdĺž rúrky (6) a počas ohýbania je do každého oddielu (7, 8) v mieste ohýbania vložené jadro (12, 13), ktoré sa môže počas ohýbania voľne pohybovať pôsobením pružných síl v pozdĺžnom smere rúrky (6). Zariadenie (6) je vybavené ohýbacím blokom...

Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244982

Dátum: 15.11.1987

Autori: Arcikov Alexadd Danilovie, Nesterenko Tichon Tichonovie, Krasavcev Igor Nikolajevie

MPK: B21D 7/06

Značky: hlavne, spôsob, rúrok, prevádzanie, ohýbania, kruhového, spôsobu, zariadenie, prierezu, tohoto

Text:

...nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po...

Spôsob ohýbania rúr za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243910

Dátum: 15.11.1987

Autori: Charvát Jioí, Tvrdek Jioí

MPK: B21D 9/15

Značky: studena, ohýbania, spôsob

Text:

...zhotovi slepá diera, ktorá sa naplní kvapalinou a takto pripravená rúra sa zatemovaným koncom vloží do zápustky, v ktorej je vytvorená priebežné dutina takého t-varu do akého potrebujeme ohnút rúru. Tlakom tŕňa na. otvorený koniec rúry, ktorého osadený koniec má priemer menší ako jevnútorný priemer vohýbanej rúry avšak väčší ako je priemer slepej diery, sa rúra vtlačí do zakrivenej časti dutiny zápustky.Výhoda ohýbanie rúr spôsobom podľa...

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: vykonávanie, spôsob, uzavretých, ohýbania, profilov, rúrok, tenkostenných, napr, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.