Patenty so značkou «ohýbání»

Zařízení k ohýbání trubky, například pro libelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269713

Dátum: 14.05.1990

Autori: Křivánek Emanuel, Trunec Václav

MPK: C03B 23/06

Značky: ohýbání, libelu, trubky, zařízení, například

Text:

...upreveny symetricky okolo hlavníchVýhodou tohoto zařízení je jeho konatrukční jednoduchost, protože všechny jeho hlavní prvky, to jest ram a čela, jsou provedena jako rovinné deekové útvary. Také . topné téleeo je výrobné jednoduchého tvaru, přičemž jeho uložení v zařízení zaručuje rovnomšrné ohřátí trubky. Konstrukce zařízení přitom umožňuje i vizuální měření dosaženěho průhybu, takže na témže zařízení lze ohnout trubky do různých...

Zařízení k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266885

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pšenica Jan, Červenka Juraj, Horák Miroslav, Horák Jiří

MPK: B21D 9/07

Značky: trubek, zařízení, ohýbání

Text:

...vnějším konci hlavního lože 6 je upevněna po 3honová jednotka, která je pohybovým šroubem kinematicky spojena s tlačným vozíkem. I( roItovćnttt konci hlavního ložc 6 je se strany v pravćnt úhlu připevněitý rohový konec p 0 niocnőlto lOÝF 7 s jmstívttč tlložcnýní snportcttt K.Stavčci ústrojí sestava z telesa 9, nn ktcrćttl jsou přcstavitelttć ttpravcítć vodicí kladky 5,mczi nintiž je valivč ttložcrta osovč přcsuvná trubka l o vnčjšínt průměru...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266841

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hebelka Josef, Kadlec Jiří, Vraný Miloš, Stupka František

MPK: B21D 7/04

Značky: ohýbání, materiálů, profilového, tvarovací, poloautomatický, stroj

Text:

...osazeným rotující kladkou lg, která společně s opěrným ramenem É (viz obr. 4) vytváří vnější radius, na ohýbaném tyčovém materiálu ll. K udržení nezvlněného povrchu bočních částí profilu ohýbaného materiálu slouží kalibrické rotační štěrbiny, vytvořené na bocích kopírovacího disku gg. Silové sevření deskové skladby celé tvarovací hlavy 5 provádí přitahovací válec gl s krátkým zdvihem pístní tyče gg, osazenéve spodní části perem 31 vsazeným...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání trubek a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264688

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pešek Zdeněk, Vraný Miloš, Kadlec Jiří, Šetek Čeněk

MPK: B21D 7/16

Značky: ohýbání, trubek, tyčí, tvarovací, poloautomatický, stroj

Text:

...zásobníku 14,umístěného v přední části skříně 1.K ovládání tvarovacího stroje slouží dvojiceobsluhujícím pracovníkem. Stejně dobře je přístupné i stop tlačítko 13. Elektroovládání je Soustřetlěno ve schránce elektropřístrojů 10,která v horní části přechází v kontrolní a signální skříñku ll. Schránka elektropřístrojů lt) je vol rýta rzamykatelným prachotěsríým víkení,ohdotníýrtí jako jc víko rozvaděčů 9. které zakrývti uvnitř skříně l...

Zařízení na ohybání výstřižků lopatek oběžných ventilátorových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 259340

Dátum: 17.10.1988

Autor: Voleman Radko

MPK: B21D 7/03

Značky: výstrižku, ohýbání, zařízení, lopatek, ventilátorových, obežných

Text:

...možno provést ohnutí a dotváření jazýčků výstřižků lopatek současně u všech lopatek kola z obou stran ve dvou krocích po době jdoucích. Prípadné je možno ohnutí a dotváfení provâdět pouze u určitého podílu jazýčků výstřižků lopatek v různých po sobě jdoucich cyklech. Je možno různým tlakem při dotváření provést různé utažení jazýčků lopatek kola a provést různou tuhost spoje. V zařízení je tímto způsobem zaručene stejná tuhost spoje u jednoho...

Zařízení pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257893

Dátum: 15.06.1988

Autori: Baloun Václav, Zahrádka Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: trubek, ohýbání, kovových, materiálů, zařízení, ruční

Text:

...aby postavení obvodové drážky segmentu k opěrce odpovídalo průměru ohýbané trubky.Zařízení umožňuje vytvářet snadno přenosné sestavy pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů, různých průměrů a různých poloměrů chybu.zařízení je znázorněno na přiloženýoh výkresech, kde na obr. 1 je tvarovací segment, na obr. 2 je tělo tvsrovacího segmentu, na obr. 3 je čep pro připevnění tvsrovací vidlice. na obr. 4 je čep pro připevnění tvsrovacího...

Nástroj pro ohýbání velkorozměrných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244271

Dátum: 11.05.1988

Autori: Suchánek Jaroslav, Thiemel Dieter, Formánek Jan

MPK: B21D 5/12

Značky: desek, velkorozměrných, nástroj, ohýbání

Text:

...délky válců dolní tvářecí části , kde délka tlačného dílu, doléhajícího na váleo horní tvářeoí části, je v rozmezí 0,2až 0,6 jeho délky, přičemž vnější-průměr válce je v rozmezí 1,5 až 3 násobku vnějšího průměru válců dolní tvářecí části.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že uchycením váloů v podpěrných díleoh se zmenšuje jejich průhyb a že dále lze použít větší tvářecí sílu, čímž je umožněnoeohýbat silnější desky při nižší tvářecí teplotě...

Zařízení pro ohýbání, zejména armovacích svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240635

Dátum: 15.09.1987

Autori: György Lajos, Zára Erzsébet

MPK: B21D 11/12

Značky: armovacích, svařovaných, zařízení, ohýbání, zejména, sítí

Text:

...bezporuchové a odpovídá tak plně těžkým podmínkám stavební výroby.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkresu.Zařízení vychází z tuhého oceľového rámu, na němž je uložena pevná lišta l, na které jsou upevněny jednotlivé ohýbací trny 3, přes které jsou ohýbány jednotlivé pruty armovacích sítí. obě strany pevné lišty l jsou opatřeny čelem §, v němž jsou uložena ložiska Ě, v nich je uložen čep A...

Zařízení na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252281

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dunovský Jaroslav

MPK: B21D 7/14

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Text:

...svůj vnější průměr Q o něco větší (hodnota g na obr. 3) než jsou dvalpoloměry Lgbhybu osy trubky 4 l.1,a to z toho důvodu, aby radiusová drážka M byąla zapuštěna do kotouče 2 hlouběji (hloubka g naobr. 3),než- je polovina průměru ü trubky u. Konec drážky je rozšířen o úhel gł. Tím se docílí, že boky drážlq g nedovolí vytvoření ovál-u na průměru ohýbané trubky - ohýbané trubka je z boku podepřena. Do drážlqy L 4 zasahuje svým zkoaeným čelem...

Zařízení na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250239

Dátum: 15.04.1987

Autor: Molz Theodor

MPK: B21D 9/08

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Text:

...je zařízení opatřeno upínkami 46, uspořádanými nad páskovitým pružně tvarovatelným dílem 12 šablony. Každá upínka 46 je pomocí dvojice táhel 44 spojene s dvojici upínacích válců 5 G. Při naplnění upínacích válců 50 tlakovým olejem přenášĺ se tažné sila pomocí matic 52 na upínky 46. Při odlehčenĺ upínacích válců 50 odtlačí tlačné vinuté pružiny 54 upínku 4 MB směrem vzhůru.bla straně, odvrácené od trubky 14 se upínka 46 opírá o vrchní...

Zařízení na ohýbání tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233891

Dátum: 01.04.1987

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B21D 53/06

Značky: trubek, tyčí, ohýbání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na ohýbání tyčí a trubek, zejména trubkových elektrických topných těles, pomocí ohýbací jednotky, jejíž součástí je hřídel s ozubeným kolem, která je ve své zesílené horní části opatřena vodicí drážkou, do které zapadá čep šroubu. Toto zařízení umožňuje použít tolik ohýbacích jednotek, kolik je nutno provést ohybů na ztvarování tyče nebo trubky. Ohýbání lze provádět z obou konců tyče nebo trubky, čímž mohou pracovat dvě...

Zařízení pro ohýbání kovových vývodů dílů zalitých v umělé hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232240

Dátum: 01.03.1987

Autor: Füllsack Jindřich

MPK: B21D 5/02

Značky: hmotě, zařízení, umělé, dílů, ohýbání, vývodu, kovových, zalitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění mechanického namáhání dílu zalitého v umělé hmotě při ohýbání jeho kovových vývodů a zlepšení přesnosti ohybu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že kruhový pohyb ohybadla je odvozen od pohybu vodících čepů ohybadla v půlkruhovém výřezu vodícího tělesa, na kterém je ohybadlo nasazeno,ve vodícím tělese je upevněn ohýbací trn, jehož funkční hrana je umístěna v místě budoucího ohybu, které je zároveň středem otáčení...

Samostatný pohon ohýbacích válců u strojů na ohýbání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244532

Dátum: 10.02.1987

Autori: Fukal Ladislav, Roubalová Alena, Míeko František, Kasafírek Evžen

MPK: B21D 5/14

Značky: ohýbání, strojů, pohon, válců, samostatný, ohýbacích, plechů

Text:

...m nsauuoneücrayem onnonpeueuHO qepea coomnewcwnywmme carenunmu c couneuauu Kouecou Gonnmero qncaa ayusen M aaxonmrca B sauenuenum c cmuonuu aauunauueu qepea cnasannoe nnympeauuu aauenneuueu coennnumennuyn nrynny c 3 mynKoñ,saxpenneHHoñ na onopnoñ meñue rmöoqnux nanxoa. Oöa c nnemnun aauenneuneu ćonnequux Koueca coenmaeuu c uymron cuennesun, nowopue nuecme npnnonamca om nnmramenn qepes npoueàymoąuym.cmynean ą napnannuü náà. Guennue umwu...

Zařízení na ohýbání kovové zárubně vytvořené z vně otevřeného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrabák František, Gattringer Richard, Hodek Václav

MPK: B21D 11/18

Značky: kovové, zařízení, zárubně, profilů, vytvořené, otevřeného, ohýbání

Text:

...tak jako lisy ll lemů. S polohou pevného suportu 3 a posuvného suportu l jsou vázány jednak polohy uložení obou hŕídelů Ž a ga, jednak polohy obou nárazníků lg. Na koncích otočných žlabů 1 jsou upevněny dva lisy ll spojky, a prahová spojka ll je založena v mechaniokém svěráku ll.Prostřižený přímý profil lg se vloží postupně do obou otočných žlabů 1 a obou neotočných žlabů lg ve směru A nebo B. Tyto části tvoří dohromady vodicí žlab ohýbacího...

Způsob ohýbání tvarově složitých výlisků, zejména zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Burda Svatopluk, Barteček Roman, Elfmark Jiří, Grégr Miroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: složitých, zejména, zalomených, ohýbání, způsob, hřídelů, tvarově, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení deformace a tím i spotřeby kovů a celkových výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla z tvarového předkovku (3) v ohýbacím nástroji, kde na plochách tvarového předkovku (3), které jsou při ohýbání namáhány takovým napětím, se v místech, kde se soustřeďuje hlavní část plastické deformace, zhotoví vybrání (4), popř. i (5), jejich hloubka je 0,1 až 0,5násobkem tloušťky...

Způsob zkušebního zjišťování náchylnosti nerezavějící oceli ke vzniku trhlin při ohýbání trub za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235840

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šandera Josef, Dobřichovický Jiří, Kalous Josef, Kazda Miroslav, Kašpar Milan, Benda Otokar

MPK: G01N 19/10

Značky: náchylnosti, trhlin, způsob, tepla, vzniku, zjišťování, oceli, zkušebního, ohýbání, nerezavějící

Zhrnutie / Anotácia:

Využití zkušebního postupu přichází v úvahu ve strojírenství před ohýbáním trub, např. rozměrů a tloušťky průměr 219 mm/12,5 mm nebo průměr 273 mm/14,2 mm do tvaru kolen pro potrubí dílce. Z každé tavby a z každého průměru a tloušťky trubky se odeberou dvě zkušební tyče. První tyč se podrobí tahové deformaci, shodné s deformací krajního vlákna ohýbané trubky při teplotě tváření. Druhá tyč se nejprve podrobí deformaci o 3 až 5 % při 20 °C a po...

Stroj k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239318

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zá?ura František, Honzátko Vladimír, Kopoiva Jaroslav, Eihák Josef, Sonek Jindoich, Šebor Václav

MPK: B21D 9/00, B21C 47/02

Značky: ohýbání, stroj, trubek

Text:

...ycrauomenm na uzavrieme 14. ľlzrarzýopma 14 cBasaHa c upuemm yorpoücrnou 8 ma námóaemnc mpyć qepea oóunñ peaepounuuñ upne 1211113291491 » HM o Beamuuuoü uonau uo coornomenun Sl 2 . rue S 2 - BQJIIWKHB uepeuemeum upuemuoro yorpo crna ua uruóaenm rpyd, R 1 u B 2 - uazcomamunjł u uuananmmpaunycu uomaemx dym. L 1 -mmaa uonomta no oueąvrmem pOJMKa. L 2 -mmna uommca .no yoraaoąaueuuoro-ua nou orpaauqurem uepeuemenuu mdoqaom panna.00 m upne I 5...

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Urbanke Siegfried, Steinicke Horst, Tangermann Hasko, Neubauer Adolf, Siewert Peter, Hellmuth Werner, Schmicker Harald

MPK: B21D 26/08

Značky: způsob, provádění, způsobu, výrobků, zařízení, pomocí, látky, tohoto, ohýbání, výbušné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález patří do oblasti techniky zpracování výbuchem. Cílem vynálezu je zkrácení času na výrobu a cenu a snížení odchylek od požadovaného tvaru při ohýbání polotovarů. Úkol vynálezu spočívá v odstranění nedostatků známých způsobů zpracování výbuchem a vytvoření způsobu a zařízení na ohýbání polotovarů za studena pomocí výbušné látky, vhodné pro požití v sériové...

Univerzální ohýbací přípravek na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226682

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalina Otakar

Značky: ohýbání, trubek, univerzální, přípravek, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální ohýbací přípravek na ohýbání trubek, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1), na kterém je upevněn vyměnitelný segment (2), na němž je natáčivě uchycena výstředníková páka (3), opatřená výstředníkovým ramenem (19), které svojí upínací plochou dosedá na vyčnívající válcovou část přenášecího kolíku (17), upevněného v upínací čelisti (5), výkyvně uchycené prostřednictvím čepu (4) v tělese (1), ve kterém je přestavitelně uložen...

Induktor pro postupný ohřev trubek středofrekvenčními proudy pro tváření, zejména pro ohýbaní trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223279

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šandera Josef, Prokop Bohumír, Kašpar Milan

Značky: proudy, ohrev, zejména, středofrekvenčními, ohýbání, tváření, postupný, trubek, induktor

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vynálezu je zejména pro ohýbání trubek na strojích se středofrekvenčním ohřevem. Je tvořen děleným prstencem, který je pevně spojen s přívody středofrekvenčních proudů. Prstenec je na obvodě výstupní hrany vnitřního průměru prstence opatřen otvory pro průchod chladicí vody, které začínají na obou stranách ve vzdálenosti 5 % od společné osy přívodů středofrekvenčních proudů. Kruhový tvar vnitřního průměru prstence je zvětšen v místě,...

Zařízení pro ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220827

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jordánek Jaroslav, Kovář Josef, Odstrčil Jiří

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lehkého zařízení pro ohýbání trubek (hlavně slabostěnných a plášťovaných) za studena, kde se ohýbání provádí postupně a ohyb začíná vždy na doposud nedeformovaném průřezu. Zařízení je zvlášť vhodné pro ambulantní ohýbání plášťovaných trubek na stavbách při provádění topenářských instalačních prací. Nevyžaduje žádný zdroj energie.

Způsob ohýbání plechů a zařízení k provádení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220329

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zeman Hans

Značky: způsobu, zařízení, plechů, tohoto, způsob, ohýbání, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ohýbání plechů s tvarovým profilem probíhajícím v jednom směru, například plechů s lichoběžníkovým nebo pravoúhlým profilem. Aby se dosáhlo průmyslového ohýbání těchto plechů bez snížení jejich pevnosti, vytvoří se v plechu během ohýbání podélné žlábky, alespoň v oblasti pěchování materiálu, nastávajícího při ohýbání, to je v oblasti tlakových napětí, případně se již existující žlábky zvětší. K provádění způsobu podle...

Způsob ohýbání tvarovaných plechů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222651

Dátum: 15.09.1985

Autor: Näslund Gustav

Značky: tvarovaných, ohýbání, plechů, způsobu, způsob, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenské technologie, zejména do problematiky technologie zpracování plechu. Vynález řeší problém ohýbání tvarovaných plechů, jejichž tvar je složen ze střídavých, vzájemně rovnoběžných vyvýšenin a úžlabí, přičemž každá vyvýšenina a sousední úžlabí jsou navzájem spojeny společnou boční stěnou. Ohýbání se provádí kolmo na směr tvarování. Problém je podle vynálezu řešen tak, že do dna každého úžlabí se vylisovávají...

Stroj k ohýbaní trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233338

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nikolajenko Sergej Vasiljevič, Iljaševič Anatolij Andrejevič, Čuženěnko Alexandr Vasiljevič, Kovtun Jakov Semenovič, Grebennikov Valerij Ivanovič, Suchovjev Oleg Afanasjevič, Bederov Savelij Petrovič, Sevasťjanov Anatolij Nikolajevič, Gedmin Leonard Fedorovič, Akopjan Vladimír Leonovič

MPK: B21D 7/12

Značky: trubek, stroj, ohýbání

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na ohýbání trubek patří do oblasti ohýbání trubek způsobem navíjení nebo zakulacení. Cíl vynálezu je automatizace vykládání ohnutých trubek na stroji na ohýbání trubek. Stroj na ohýbání trubek obsahuje ohýbací mechanismus se šablonou, ve vodítkách umístěné saně podélného posunu trubky. Novým na stroji je to, že je vybaven otočným nosníkem, sestaveným na saních tak, že jeho osa otáčení je umístěna rovnoběžně s osou podélného posunu a na...

Rámová propadová forma k ohýbání skleněných tabulí s rovinnými okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218434

Dátum: 15.03.1985

Autori: Lederer Jiří, Szokolai Karel

Značky: sklenených, rámová, ohýbání, forma, rovinnými, tabulí, propadová, okraji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby plochého skla a řeší problém konstrukce ohýbací formy k výrobě ohýbaných skleněných tabulí s rovinnými okraji, příp. následně tvrzených. Podpěrný rám pro skleněnou tabuli, upevněný na nosném rámu, je dvoudílný a skládá se ze dvou rovnoběžných, ve stejné horizontální rovině umístěných dílů, vnitřního a vnějšího. Na dvoudílný podpěrný rám se skleněnou tabulí se přikládá odnímatelný zatěžovací rám, jehož čepy zapadnou do...

Zařízení k ohýbání páskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 215596

Dátum: 15.04.1984

Autori: Travenec Stanislav, Hlaváček Antonín Boršice, Snášel Josef

Značky: ohýbání, zařízení, páskové, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ohýbání páskové oceli, zejména při tvarování sekacích nožů, s ohýbacími nástroji, jež jsou uspořádány nad pracovním stolem a sestávají z pevně uložené matrice a z razníku uloženého na vratně posuvném tělese hydraulických válců, jejichž pístnice jsou pod pracovním stolem oboustranně vetknuty v říčnících, které jsou spojeny s bočnicemi rámu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na styčných plochách příčníku 21 matrice 61...