Patenty so značkou «ohřívač»

Žebrovicový ohřívač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269410

Dátum: 11.04.1990

Autor: Švorc Václav

MPK: F28F 1/24

Značky: vzduchu, žebrovicový, ohřívač

Text:

...tělss g je ukončen až u vnějäích povrchu sousedíoích zober 2, odkud profil uměrňovuoích těles g sleduje vnější povrchy souudícfch žeber 2 až k rovine 1 .Usněršoveoi tälesą § navádějí ohřívąný vzduch směrem k trubkâm g a důsledně mezi žobra 2, tím se zlepšuje přestup teple. od teplonomáho média k ohřívenému vzduchu. Zvyěují se však také hydraulická odpory us straně. vzduchu, nebot so zúžují vstupní a výstupní průŕszy ohřívače a...

Ohřívač vzduchu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267002

Dátum: 12.02.1990

Autori: Červín Miroslav, Fabík Miroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: ohřívač, vzduchu, průmyslové

Text:

...okruh sestava z piívodu se vstupním otvorem e odvodu s vystupním otvorem, ktoré jsou navzájom propojeny přechodem, přičemž přívod,odvod i přechod mají s výhodou obdelníkový profil.Vyhodou tohoto uspožádání je nanrazení rekuperátoru jako samostatné jednotky ohřívačem vzduchu jednoduchého řešení z materiálu běžné kvality, který nezabírá větší zastavěnou plochu než samotná pec. Dvojnásobná rekuperace pak umožňuje vyuzití zbytkoveho tepla...

Elektrický ohřívač oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266657

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bouchal Josef

MPK: H05B 3/44

Značky: elektricky, oleje, ohřívač

Text:

...zatiženi, tudíž pro stejný V elektrickiý příkon jsou použity podstatné menší rozměry. Tepelná energie z těles se přenáší na olej přes hliníkový e nebo duralo~ vé těleso. V důsledku toho olej nepřicházi s tělesy do kontaktu.Jímky termostatů jsou vytvořeny vrtáním do hliníkového tělesa,takže 1 při prázdném ohřivači udržují nastavenou teplotu hliníkového tělesa ohřívače a nemůže tedy dojít ke vznícení. Malé rozměry topných těles podmiňují malé...

Elektrický ohřívač technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265632

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vaněček Bělík

MPK: F24H 3/04

Značky: plynů, ohřívač, elektricky, technických

Text:

...pro přívod plynu je ve vnitřním prostoru pláště chnuta směrem k přírubovému spoji a topné elementy jsou soustředně umístěné V jedné nebo několika vrstvách s trubkou pro přívod plynu, zatímco trubka pro odvod plynu je ohnuta směrem k druhému přírubovému spojí a topné elementy jsou soustředně umístěny v jedné nebo několika vrstvách s trubkcu pro odvod plynu,přičemž jednotlivé vrstvy topných elementů jsou mezi sebou spojené distančními...

Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: generátoru, zejména, ohrev, vzdušiny, průtočný, kondenzačního, ohřívač, aerosolů

Text:

...jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí,...

Regulátor teploty pro průtokový ohřívač paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242088

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rásocha Lubomír

MPK: G05D 23/02, G05D 27/00

Značky: průtokový, teploty, ohřívač, paliva, regulátor

Text:

...termočidla.Výhodou řešení podle vynálezu je možnost zmenšit rozměry regulátoru a tím i snížit jeho hmotnost. rPříklad provedení je znázorněn na připojeném výkresu.V tělese l regulátoru s hrdly pro průtok paliva A a s hrdly §, Q, Q pro průtok oleje je pevně uložen a těsnícími prvky gp těsněn dutý válcový rozvaděč g, po jehož obvddě jsou vytvořeny vstupní a výstupní otvory ga. Ve dně gg válcového- 2 242 uns rozvaděče přivráceném k prostoru...

Ponorný ohřívač k tavení asfaltové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251427

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tomšej František, Horák Josef

MPK: H05B 3/82

Značky: asfaltové, tavení, ohřívač, živice, ponorný

Text:

...uvnitř ochranného prstence - jsou přes svorkovnici vyvedeny nosnou trubkou, spojenou s tímto ochranným prstencem plochýmí výztuhami, k přívodnímu káblu na odvráceném konci této nosné trubky, mezi nímž a plochými výztuhami je na nosné trubce vodicí pouzdro s radiální vůlí a s fixačním prostředkem, uchycovatelné mimo prostor tavení asfaltové živice. Dále je na řešení ponorného ohřívače podle vynálezu podstatné i to, že u jeho provedení s...

Pružný elektrický ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245268

Dátum: 15.06.1987

Autor: Siegel Hardo

MPK: H01K 13/00

Značky: pružný, elektricky, ohřívač

Text:

...na napooroünon omann, Marunmnoň nam nemarnnrnoñ. C nemam unxnnnannn nexenawensaon BHC, Kowopan Hanonuwca n nocnenonawensao coennnennnx cnnpanax 5 npn npowenannn no Kaóenm I paóoqero mena, yxasaanue cnmpanm qepenymwca no ncnounennm uanunxn nenaa n npanan. Hpn awou BEC, Hanonnuue B ornenznux cnnpanzx, nsanmoynnqwoxamwca.C uensm nonumenma xecmnocwn, a waxxe ynoócwaa yxnan KE Harpenarena na nanenne, cnnpanb 5 nuuonaena óçqxooópaauoro...

Sálavý ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251227

Dátum: 11.06.1987

Autori: Krejnin Jefim, Jemeljanov Petr, Sorokin Jurij

MPK: F23D 14/02

Značky: ohřívač, sálavý

Text:

...16. 3 KCHepHMeHTanbH 0 ycTaHoBneHo, WTO npn OTHOmeHHH nnomaneň nonepeqnmx ceqeá naň HapyxHoroH cpennero Kananos 8 H 9 coowaewcrseuuo B sone Buxouoro nunuun pnqecxoro yuacTKa ueurpąnbnoü Tpyőu 6, cocTaBnammeM (l 0 ~ 15) H npu oraomeuuu ĺcyMMapHoñ nnomann ceqeauň nepnàepuůnmx oTgepcTHñ 4 nonepeunoň neperoponxu 3 Kceqennm ee uenrpanbnoro owaepcrns 5, cocranngmmem (0,5 ~ 2,0) oTMeuaeTçg awwexmnanoe cxnranne c Mnnnmanbnuu KQ 3 mnuneuToM...

Kanálový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233946

Dátum: 01.03.1987

Autori: Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Šmálek Josef, Široký Engelbert

MPK: F27D 17/00

Značky: ohřívač, kanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálový ohřívač vody je určen k využívání odpadního tepla spalin z průmyslových pecí všude tam, kde spaliny odcházejí pecními kanály do komínů a kde je nedostatek místa. Má vodní trubkové registry zabudovány výsuvně v samostatném izolovaném obtoku pecního kanálu, který je umístěn nad horizontální stropní přepážkou spalinového kanálu, přičemž napojení na pecní kanál je provedeno vstupní a výstupní komorou, které jsou opatřeny regulačním a...

Ohřívač odloučeného a nashromážděného oleje ve čpavkovém výparníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247919

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 43/02

Značky: čpavkovém, nashromážděného, oleje, odloučeného, ohřívač, výparníku

Text:

...nashromážděněho oleje ve čpavkovám výparníku, tedy v nízkotlaké části chladicího okruhu, kde je nižší koncentrace oleje v chlañivu a zmíněný problém nelze řešit způsobem popsaným u známých zařízení. .ohřev oleje umožňuje udržovat ve výparníku za provozu minimální množství oleje. takže nemůže dojít ke zmenšování teplosměnné plochy výperníku a tím ke snižování jeho výkonu. Další výhoda spočíva v tom, že ohřívací prostor ohřívače současně tvoří...

Ohřívač vzduchu nasávaného motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231451

Dátum: 15.06.1986

Autor: Prokop Vlastimil

MPK: F02M 31/12

Značky: vzduchu, ohřívač, nasávaného, motorem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění spouštění vznětových motorů za nízkých teplot. Uvedeného účelu je dosaženo tak, že vzduch nasávaný motorem prochází nejdříve ohřívačem nasávaného vzduchu motorem, kde se předehřeje. Vlivem zvýšené teploty nasávaného vzduchu je ve válci brzdy dosaženo teploty potřebné ke vznícení paliva. Ohřívač vzduchu nasávaného motorem se skládá z trubice /7/, v níž je upevněno keramické těleso s topnou spirálou /6/, v zadní části...

Sluneční plastový ohřívač média

Načítavanie...

Číslo patentu: 229757

Dátum: 01.05.1986

Autori: Brouček Jan, Pech Jaroslav, Kadava Milan, Horn Jiří, Fait Jiří

MPK: F24J 3/02

Značky: media, ohřívač, sluneční, plastový

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční plastový ohřívač média tvořený sendvičovým panelem /6,/, v němž pod vnější kompaktní vrstvou je soustav kanálků/4/, vyznačený tím, že cirkulační kanálky /4/, které v podstatě rovnoběžně probíhají v jádru o nepravidelné a dezorientované buněčné struktuře v celé ploše panelu /6/, v němž jsou přímo vytvořeny, jsou na obou koncích zaústěny do sběračů /5/, přičemž na vnější kompaktní vrstvě panelu /6/ jsou vertikálně členěné výstupky /3/.

Ohřívač lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 227753

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vančura Jan

Značky: ohřívač, láhve

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohřívače lahve daného vnějšího průměru sloužicího k přípravě tekuté kojenecké stravy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pevném plášti je umístěna nádoba, ve které je uložen vak, mezi jehož vnější stěnou a vnitřní stěnou nádoby je voda, přičemž na dně nádoby je umístěn elektrický topný článek s vnější tepelnou izolací, jenž je připojen na termostat.

Elektrický odporový ohřívač cukroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219231

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dyntar Jaroslav, Krajčovič Zdeněk

Značky: cukroviny, odporový, ohřívač, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického odporového ohřívače cukroviny, zejména pro ohřev zadinových cukrovin před jejich odstřeďováním. Ohřevem se dosáhne snížení viskozity zadinové cukroviny, což umožňuje její snadnější odstředění. Sestává z vnější a vnitřní elektrody Vnitřní elektroda je na obou svých koncích opatřena nosnými čepy uchycenými na dvou elektricky vodivých průchodných držácích, které jsou připevněny na elektricky vodivé kroužky upevněné na...

Elektrodový průtokový ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225619

Dátum: 01.07.1985

Autori: Rada Josef, Novotný František

Značky: průtokový, ohřívač, elektródový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový průtokový ohřívač, zejména pro ohřev užitkové vody, vyznačený tím, že jeho válcový plášť (l) opatřený na obou koncích instalačními přírubami (2), nese soustavu centricky umístěných, tandemově uspořádaných trubkových elektrod (6).

Protiproudý průtokový ohřívač kapalin k využití odpadního tepla chladíci jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218958

Dátum: 15.06.1985

Autori: Voznica Karel, Voznica Marian

Značky: tepla, využití, chladicí, jednotky, ohřívač, průtokový, kapalin, odpadního, protiproudý

Zhrnutie / Anotácia:

Protiproudý průtokový ohřívač kapalin k využití odpadního tepla chladicí jednotky, konkrétně zapojený na chladicí kondenzační jednotku s výparníkem, vyznačený tím, že protiproudý, průtokový ohřívač kapalin je zapojen od kompresoru (8) chladicí kondenzační jednotky výtlačným potrubím (1) par chladiva k počátku vnitřní trubky (5), která je na konci zapojena k odváděcímu potrubí (3) zkapalněného chladiva, dále připojenému na vzduchový srážník (18)...

Komínový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 221772

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Ferdinand, Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Bém Čeněk

Značky: komínový, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový ohřívač vody je vynález, který se týká především hutí. Řeší způsob využívání odpadního tepla spalin pecí za rekuperátory všude tam, kde je nedostatek místa pro vložení kotle do pecního kanálu. Podstata vynálezu spočívá v umístění trubkových registrů v samostatném izolovaném svislém obtoku komína, který má vlastní základ a je s komínem propojen vstupním a výstupním otvorem s regulačními klapkami a s další klapkou v komíně. Toto...

Ohřívač sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218447

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kovařík Jan, Rajdl Jiří, Hladík Luděk

Značky: ohřívač, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Ohřívač sypkých hmot sestávající ze zásobníku vybaveného kaskádovitě uspořádanými vodorovnými topnými články, vyznačený tím, že topné články (2) mají stříškovitý tvar a jejich spodní plocha tvoří vrchní část kanálu (6) pro odvádění páry z ohřívané sypké hmoty (5), která vytváří spodní část kanálu (6).

Ohřívač větru s vnitřní spalovací šachtou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215066

Dátum: 15.12.1984

Autor: Palz Helmut

Značky: vnitřní, větru, šachtou, spalovací, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohřívače větru s vnitřní spalovací šachtou a s komůrkovou ohřívací šachtou, vyplněnou komůrkovými cihlami a oddělenou od spalovací šachty dělicí stěnou s izolací, jehož podstata spočívá v tom, že izolace je tvořena vrstvou izolace 23, oddělenou od dělicí stěny a umístěnou v mezeře 19 mezi dělicí stěnou 6 a komůrkovými cihlami 4 v ohřívací komůrkové šachtě 3, přičemž izolace 23 je tvořena vláknitým žáruvzdorným materiálem který...