Patenty so značkou «ohřevu»

Zapojenie na elektrický ohrev trakčného vedenia a spôsob vytvorenia skratovej slučky a riadenia elektrického ohrevu trakčného vedenia využívajúci toto zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7108

Dátum: 05.05.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: B60M 3/04

Značky: elektrického, ohřevu, slučky, vytvorenia, trakčného, zapojenie, využívajúci, vedenia, elektricky, spôsob, skratovej, riadenia, ohrev

Text:

...acej stanice sprostredkovaný režim ohrevu trakčného vedenia, pričom po prijatí povelu na zavedenie elektrického ohrevu trakčného vedenia digitálne nadprúdové ochrany aktivujú nadprúdové chránenie zodpovedajúce vypočítanému prúdu skratovej slučky a potlačia nastavenie nadprúdovej ochrannej funkcie platné pre normálnu prevádzku.Je výhodné, ak po vytvorení skratovej slučky elektrického ohrevu trakčného vedenia lokálne riadiace systémy...

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: kotol, užitkovej, spaľovanie, dřeva, teplej, biomasy, ohřevu, produktov, ústredného, kúrenia

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta, Lumnitzer Ervin, Badida Miroslav

MPK: B29C 35/02, C08J 11/00, B29C 35/00...

Značky: prvky, gumárenského, mikrovlnného, vyrobené, recyklátu, technológiou, kompaktné, ohřevu

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Spôsob indukčného ohrevu uskutočnený v zariadení obsahujúcom magneticky združené induktory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18577

Dátum: 19.10.2010

Autori: Maussion Pascal, Manot Gilbert, Pateau Olivier, Lefevre Yvan, Neau Yves, Ladoux Philippe

MPK: H05B 6/06, H05B 6/02

Značky: obsahujúcom, ohřevu, uskutočnený, zariadení, združené, spôsob, induktory, indukčného, magnetický

Text:

...cez induktory, sa vypočítajú Cieľové prúdy, ktoré tieto meniče majú dodávať, aby prúdy induktorov dosahovali Cieľové hodnoty zavádzané do dielca na zaistenie uvedenéhoreferenčného profilu hustoty výkonu.3.0) meraním sa určia prúdy pretekajúce cez induktory za účelom ich porovnania s uvedenými cieľovými hodnotami a stanovenia odchýlok prúdov pro ich korekcii. a vyšlú sa uvedeným ovládacím jednotám korekčné inštrukcie V závislosti od...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 900 do 1400 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4676

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/34, C21D 1/00, C21D 1/74...

Značky: materiálů, teplotný, ocele, kovov, neželezných, žíhanie, interval, kalenie, zliatin, ohřevu

Text:

...- NaCl, 35 až 25 hmotnostných °/o sódy bikarbóny - Nal-l(CO 3)2, 10 až 20 hmotnostných síranu meďnatého (skalice modrej) - CuSO., a 20 až zvyšok hmotnostných kaolinu vo forme pl avenej kriedy.Hlavnou a podstatnou výhodou soli na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 900 do 1400 °C podľa technického riešenia je, že na natavenie pre tepelné spracovanie strojárenských výrobkov žíhaním...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 350 do 900 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4675

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/74, C21D 1/34, C21D 1/00...

Značky: materiálů, neželezných, interval, ocele, zliatin, žíhanie, ohřevu, kovov, kalenie, teplotný

Text:

...kamennej kuchynskej soli a sódy bíkarbóny podľa technického riešenia, ktorá je tvorená suchou rozdrvenou rovnorodou zmesou 54 až 60 hmotnostných kamennej kuchynskej soli - NaCl, 43 až 37 hmotnostných sódy bikarbóny - Nal-l(CO 3)2, 0,1 až 2 hmotnostných síranu meďnatého (Skalice modrej) - CuSO., a 0,1 až zvyšok hmotnostných kaolínu vo forme plavenej kriedy.Hlavnou a podstatnou výhodou soli na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 150 do 350 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4674

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/00, C21D 1/34, C21D 1/74...

Značky: žíhanie, materiálů, zliatin, ocele, teplotný, neželezných, kovov, kalenie, ohřevu, interval

Text:

...ských výrobkov žihanim alebo kalením vyžaduje podstatne kratší čas oproti doteraz známym a používaným soliam na žihanie a kalenie, čo zvyšuje produktivitu tepelného spracovania strojárenských výrobkov, znižuje potrebu energií a tým i náklady na natavenie soli. Soľ podľa technického riešenia navyše neoduhličuje povrch tepelne spracovávaného kovu strojárenských výrobkov, čo je zvlášť veľmi vhodné pri kalení materialov po cementácii a...

Modul merania a ohrevu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4532

Dátum: 03.08.2006

Autori: Valent Juraj, Lauro Jaroslav

MPK: G01D 15/00

Značky: ohřevu, užitkovej, modul, teplej, merania

Text:

...rozvodom teplej úžitkovej vody, z poistného ventilu voči prekročeniu prevádzkového tlaku, z ohrievacieho bloku s elektrickou vložkou a z ovládacej skrinky so zabudovanými isteniami, časovým programátorom ohrevu a chodu čerpadla a bezpečnostným spinačom a modulovć zariadenie je výhodne opatrené cirkulačným čerpadlom napojeným k ohrievaciemu bloku.Modulové zariadenie na meranie a ohrev teplej úžitkovej vody pre centralizovaný rozvod teplej...

Zariadenie pre odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3661

Dátum: 11.12.2004

Autor: Berghänel Dietmar

MPK: F22B 1/00, F22B 27/00

Značky: pomocou, ohřevu, zariadenie, elektrického, odparovanie

Text:

...hrdla 7 odparovača 2. Voda sa ihneď na zohriatom odparovači 2 odparí a bez kvapiek, ako vysokotlaková para, je k dispozícii na pamom hrdle 8. Pritom sa odparovač 2 ochladí a pri dosiahnutí teploty, taktiež určenej pomocou regulačného kontaktu 1, napríklad 120 °C, znova regulačný kontakt 1 zopne, na vodné čerpadlo sa už neprivádza napájacie napätie 12 a vyhrievací prvok 4 sa znova zohrieva. Tento postup sa priebežne opakuje.0013 Napájacie...

Temperačná stanica ohrevu a chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3822

Dátum: 08.06.2004

Autori: Sluštík Ladislav, Kováč Ľubomír

MPK: B29C 47/36, B29C 47/78

Značky: stanica, temperačná, ohřevu, chladenia

Text:

...životnosti.Ďalšou výhodou temperačnej stanice je, že môže byt tvorená ako samostatná jednotka pre jedno technologické zariadenie, alebo navzájom Spojenými viacerými n-jednotkami zabezpečovať ohrev a chladenie súbežne pre viacero technologických zariadení.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie jednotky temperačnej stanice ohrevu a chladenia je bližšie opísané pomocou pripojeného výkresu l v schematickom zobrazení.Príklad uskutočnenia...

Spôsob tvarovania polypropylénu so zlepšenými charakteristikami opätovného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2480

Dátum: 12.03.2004

Autori: Davis John, Jenkins Stephen, Harrison David, Neal Michael

MPK: B65D 1/34, C08L 23/00, C08K 3/00...

Značky: zlepšenými, opätovného, tvarovania, ohřevu, spôsob, polypropylénu, charakteristikami

Text:

...niklu alebo ľubovoľné organické alebo anorganickě zlúčeniny s elektrochemickým potenciálom dostatočným na redukovanie uvedených kovových zlúčenin na kovový stav. Vo výhodnom uskutočnení je touto kovovou zlúčeninou triglykolát antimónu a redukčným činidlom je kyselina fosfomá.0014 Do rozsahu riešenia podľa predmetného vynálezu rovnako patria polypropylénové fľaše vyrobené z polypropylénových kompozícii obsahujúcich ćinidlá pre opätovný...

Usporiadanie nepriameho ohrevu čelného skla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 410

Dátum: 06.04.1994

Autor: Farkaš Ján

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: automobilů, čelného, nepriameho, ohřevu, usporiadanie

Text:

...približne 2 1.Plnenie výmennika tepla môže byť zabezpečené napriklad cez dlhé nalievacie hrdlo. Do okruhu môže byť zaradená aj vyrovnávacia nádržka.Podstata technického riešenia je v tom, že na čelné sklo sa pôsobí teplou vodou prúdiacou v stieračoch alebov nádržke ostrekovača. ohriatou prvým teplom odobratým z ma lého chladiaceho okruhu motora hneď za držiakom termostatu alebo z výfukového potrubia motora alebo nezávislého kúrenia. Toto...

Spôsob ohrevu sekundárnej látky teplonosnou látkou primárnou vo výmenníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279366

Dátum: 19.02.1992

Autor: Průša Josef

MPK: F28F 13/00

Značky: spôsob, látkou, ohřevu, primárnou, výmenníku, teplonosnou, látky, sekundárnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohrevu sekundárnej látky, najčastejšie vzduchu, primárnou teplonosnou látkou, najčastejšie čiastočne vychladenými splodinami alebo znečisteným horúcim vzduchom, vo výmenníku je vyššia účinnosť dosiahnutá zväčšením rozdielu medzi teplotami látky teplonosnej a látky ohrievanej. Zväčšenie rozdielu teplôt sa dosahuje ochladzovaním látky ohrievanej prídavnou chladiacou látkou.

Spôsob opätovného ohrevu odsírených dymových plynov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278096

Dátum: 15.10.1991

Autori: Schaller Werner, Marzendorfer Hans

MPK: F23J 15/00, B01D 53/34

Značky: zariadenie, opätovného, tohto, spôsobu, dymových, spôsob, vykonávanie, odsírených, plynov, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výmenníku (1) tepla sa zahrieva dymovými plynmi väčšie množstvo vzduchu, než je potrebné na spaľovanie. Prebytočný horúci vzduch sa pridá k vyčistenému a ochladenému dymovému plynu, pričom sa do druhého výmenníka (4) tepla privádza predhriatý čerstvý vzduch. Predhrievanie vzduchu sa uskutočňuje dymovými plynmi pred ich odsírením. Zariadenie sa skladá z výmenníka (1) tepla, na ktorého prvý výstup je cez prachový filter (2) a nasávacie...

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Votava Miroslav, Beran Pavel

MPK: F23C 7/06, F23C 11/02, F23N 3/00...

Značky: ohřevu, tohto, fluidnej, spôsobu, prevádzky, vykonávanie, spaľovacie, spôsob, vrstvy, zariadenie, fluidné, uvádzaní, fluidného, ohniska

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Zapojení pro programovou regulaci teploty ohřevu a vytvrzování výrobků, zejména dlouhých betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269801

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čermák Jaroslav, Makeš Jiří, Haneček Karel, Kučera Josef

MPK: B28B 15/00, C04B 15/12, B29B 17/00...

Značky: vytvrzování, betonových, prvků, regulaci, výrobků, programovou, dlouhých, zejména, ohřevu, teploty, zapojení

Text:

...dlouhý výrobek može být rozdelen ne eekce řízene zo eebou uepořúdenýmí zepojeníni podle vynúlezu.Příkledná provedení zapojení podle vynálezu je ochematíoky ąnázprnšno na výkrese.První časové relé 3 obeehuje neetavitelnou etupnicí 3. Jedním konceo je připojev no k hlavnímu relé 3 e vypínačem l e druhým koncom ke druhemu čaehvómu relé Q. které obsahuje druhou nastavitelnou etupnici Z. obě éaoovi relé 3. § jeou současně nepojena na parní...

Nosič pre špirálu elektrického ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Záň Jozef, Ondrášik Marián

MPK: H05B 3/40

Značky: špirálu, elektrického, nosič, ohřevu

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená príklady prevedenia nosiča pre špirálu elektrického ohrevu podla vynálezu pričom na obr. 1 je pohlad na samostatný okrajovŕ díelec, na ktorom je znázornený zámok pre skladanie jednotlivých dielcov, na obr. 2 je priklad prevedenia zostaveného nosiča z dvoch okrajových dielcov a jedného alebo viacerých stredovšch dielcov.0 krajovýdielec § nosiča pre äpirálu elektrického ohrevu je v tvare válce s priebežnfm...

Způsob ohřevu drátů a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269647

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Josef, Křiváček Ladislav, Jakeš Jan, Kovařík Oskar

MPK: H05B 6/10

Značky: tohoto, zařízení, způsob, drátu, provádění, způsobu, tyčí, ohřevu

Text:

...vzhledem k nízké účinnosti stávajících měničů kmitočtu přináší toto řešení výrazné úspory elektrické energie a odstraňuje nevýhody kontaktního přívodu rotujicích elektrod.Přiklad provedení vynàlezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1, 2 a 3 je znázorněno zařízení pro ohřev dvou materiálů, kdy je žádéna malá vzdálenost os ohřívaných materiálů. Na obr. 1 je řez A-A zařízením podle obr. 2, na obr. 3 je znâzorněn pohled S. Na obr. 4, 5 a...

Zařízení k měření výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268007

Dátum: 14.03.1990

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01R 21/00

Značky: měření, indukčním, zařízení, výkonu, ohřevu

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení pro měření výkonu při indukčním ohřevu v blízkosti povrchu ohřívaných těles tvořené seriově uspořádaným optoelektronickým obvodem jehož podstata je v tom, že sestává ze zdroje monochromatickćho světla, polorizátoru, měřicí sondy umístěné V měřeném střídavém elektromagnotickém polí, analyzátoru a fotodetektoruvzájemně propojených vláknovým světlovodem, přičemž zcsilovač, vyhodnocovací voltmetr ačíslicový...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šajnar Pavel, Číhal Antonín, Kučera Václav, Vilimec Ladislav

MPK: F22B 1/18

Značky: horkými, plyny, ohřevu, tekutiny, zařízení, výrobe, chladicí, páry

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Způsob ohřevu hlavního kondenzátoru a topné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267677

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stanislavskij Vladimir, Simma Fedor, Bušler Ilja, Virčenko Michail, Ioffe Vladimir, Pereverzev Anatolij, Kosjak Jurij

MPK: F01K 17/00

Značky: kondenzátorů, topné, hlavního, způsob, ohřevu

Text:

...HHKUBOFD HEPHDÄH TEHJIOBDŘ HHFPYBKH nana-w CETBBDŘ B 0111 B PeľEHEPaTHBHHñ IIOIIDFPEBETEJU 1 D HPEKPEIIIJIJIJT H 1100 MB CCIDTBETCTBVRIIIXEĚ UHHCTKH JIHGD HPOMHBKH HDÄDFPBBaTEJISl noaanw B HEFD OCHDBHOŘCHOCO 6 Harpeaa OCHOBHOFÚ KOHÄEHCäTa H CETEBOŘ BOÄH B HÚADFPEBHTEBñX TeHMOGHKaHHUHHUü GPOTYPGHHHÚŘ YUTHHDBKH HyTEM HOÄHHH CETEBOĚ BÚIIH B CGTEBNE HCIIIOFPEBGTBJIH. a ÚCHDDHTJFU KÚHÄÉHCBTH B PEFGHEPHTHBHHG HOÄOFPEBHTEJIH C OĽHĽIBPBHEHHDĚ...

Spôsob ohrevu a snímania termoelektrického článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267166

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šaling Daniel

MPK: G05D 23/22, G01K 7/02

Značky: spôsob, ohřevu, termoelektrického, článků, snímania

Text:

...impulzu je navrhnuté tak, aby počas prerušenia jednosmerného prúdu termoelektrickým článkom, nedošlo k poklesu teploty termoelektrického článku.Napájaním termoelektriokého článku jednosmerným prúdom bez zvlnenia, je zabezpečený jeho rovnomerný ohrev bez oscilácií teploty. snímanie termoelektrického napätia z termoelektrického článku sa uskutočňuje v takom krátkom čase, že pokles teploty termoelektrickâho článku je nemerateľný. Na...

Způsob ohřevu základního kondenzátu a teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266482

Dátum: 12.01.1990

Autori: Simma Fedor, Stanislavskij Vladimir, Bušler Ilja, Virčenko Michail, Pereverzev Anatalij

MPK: F01K 17/02

Značky: teplé, ohřevu, základního, kondenzátu, způsob

Text:

...15 no cewesoň Bone H nonamr B Hero uns Harpéna uacTb Hnn Becb pacxon ocnoanoro Konencama, BBHTOPO nocne perenepawuanoro noorpeBaTeną.4. Taxnm me böpasom npu nonHoM owcywcrnmn TennoBoňHarpysKH BO Bce cewepme znonorpenarenn 7, 8, 9 npeKpamamT.honaqy CGTQBOĚ-BOHH H noaňr nuz Harpena. qaçrbnnxnecbpacxoocuonnçroKoHeHcaŕa,Bs 3 Toro ñocne pereňepaTnBHoronoorpesarena 3. 10 PMHA HBOBPETEHHH Cnocoö HarpeBa OCHOBHOPO Konnencawa H ceTeBoñ...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Bosman Josef, Vavroch Otakar, Fryček Václav

MPK: C21D 9/08

Značky: deformace, rozměrných, způsob, ohřevu, omezení, součástí, kruhových

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...

Zařízení k ohřevu odvodňovacích dehtových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265034

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Urbanec František, Peterek Pavel

MPK: C10C 1/06

Značky: zařízení, dehtových, odvodňovacích, ohřevu, nádrží

Text:

...a trvae nevyušĺvaw oředetavuje v dalším ča~né teplo kondenzátu vznikajíciho z p-ry eověm pohledu značnou energetickou ztr kých zařízení.Uvedené neâostatky odstraňuñe zařízení pro ohřev odvodňova~ cích dehtových náćrěí podxc přeôloženého vynálezu, jehož podsta~ ta spočívá V tom, že vstupní část topného hada odvodšovací deh~ tové nádrže je naúséna na přívod parního kondenzátu a výstup parního kondenzátu z topného nudu je připojen potrubní...

Zapojení k ohřevu spotřebičů nízko a středně-potenciálního tepla lehkovodních jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 264217

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F25B 13/00

Značky: lehkovodních, jaderných, tepla, středně-potenciálního, spotřebičů, nízko, elektráren, zapojení, ohřevu

Text:

...ekonomický význam tepelných ztrát je realizací tepelně čerpadlového ohřevu podstatné snížen oproti případu s elektroohřevem. Přitom aspekt bezpečné obsluhy ohřátého zařízení je negován skutečnosti, že ohřívaná zařízení, jimiž jsou například velkoobjemové beztlaké zásobní nádrže bórované vody nebo tlakové hydroakumulátory, bývají umístěna v prostorech nepřístupných za provozu. Za dvanácté, strojní zařízení respektive celá technologická část...

Způsob přípravy a ohřevu válců pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263150

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fryček Václav, Bystřický Josef, Fremund František, Šlédr František, Bosman Josef, Ludvík František

MPK: C21D 1/06

Značky: kalení, ohřevu, způsob, válců, přípravy

Text:

...přičemž povroh čepů má teplotu o 150 až 400 °C nižší, než je teplota povrchu těla válců. × .Hlavní předností způeobu přípravy a ohřevu válců podle vynálezu je omezení teploty čepů při ohřevu váleů tak, že jejich teplote nepřeséhne teplotu počátku tvorby austenitu, což umožňuje kalit rozměrné válce bez rizika vzniku trhlin do vody nebo oleje. Nízka teplota čepů válců zajištuje jejich nízkou úroveň pevnosti a dobrou obrobitelnost. .Další...

Způsob ohřevu tekuté smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262715

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mojžíšek Jaroslav, Nikl František, Kaňok Eduard, Hradil Václav, Lazecký Josef

MPK: C10C 1/19

Značky: tekuté, ohřevu, způsob, smoly

Text:

...průtočných rychloatech částečky koksu, které jsou přítonné ve suole, vedou k erozi trubek, zejména v ohybech. V obou případech je důsledkeu rychlé252 715 opotřebení aparátu, přičemž trubkovnice je neopravitelní. Za pojení smoly do mezitrubkového prostoru teplosněnného aparátu mi však velké nevýhody v ton, že průtok suoly aparáten je prakticky neregulovatelný, výněna tepla nerovnoněrná. Mezitrubkový prostor se zanáší a uusí být často a...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: hořákové, licí, stěny, zařízení, vodorovném, ohřevu, ustavení, pánve

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Způsob ohřevu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261137

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Václav, Lazecký Josef, Nikl František, Kaňok Eduard, Mojžíšek Jaroslav

MPK: C10B 21/18

Značky: zařízení, ohřevu, způsob, provádění

Text:

...orgánem, zabudovaným v odběrovém potru-bí na vstupu do výměníku.Další částí zařízení je regulační obvod pro regula-cí průtoku spalín do výměníku v závislosti na teplotě smoly na výstupu z výměníku. Součástí zařízení je rovněž vratné potrubí, které vychází z mezítrubkového prostoru výměníku ta» je zavedeno do spalinovodu před jeho zaústěnísm do komína, příčemž do trasy vratného spüĺľlllbĺ je ještě zabundován hlavní ventilátor a posllující...

Způsob ohřevu venkovních stěn pěchovací skříně výtlačného stroje koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261134

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hladík Vítězslav, Zouhar Antonín, Mátl Leo

MPK: C10B 31/00

Značky: koksárenské, venkovních, stěn, baterie, způsob, stroje, skříně, výtlačného, ohřevu, pěchovací

Text:

...pěchovací skříně. Potrubí .s nasávací hubiucí se .může rovněž zaústit do mezihlavzy koksárenské baterie nebo do odstave-ní nko-ksovací komory z jprnovozu» la z nich se odvádí hor-ky vzduch.způsobem ohřev-u venkovních stěn pěcho 4vací skříně podle vynálezu se ohřívá pěchovací skříň bez nároku na paliv-o, jakým je nalfta či koks nebo elektrická energika bez nároků na obsluhu. Podstatnou výhodou je vyšší teplota získaná pro ohřev, která množí...

Zariadenie pre automatické riadenie ohrevu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259595

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: zariadenie, riadenie, ohřevu, betonů, automatické

Text:

...veličiny, ktoré sú vzájomne prepojené tak, že prívod energie potrebnej pre činnost regulátora pomocnej veličiny je ovládaný prístrojom pre signalizáciu prekročenie medznej teploty betónu.Príklad prevedenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na obrázku.Zariadenie vytvára snímač teploty betónu 1, prístroj signalizujúci prekročenie medznej teploty betónu 2, snímač pomocnej veličiny 3 a regulátor pomocnej veličiny 4, ktoré sú vzájomne...

Zariadenie pre automatické sekvenčné riadenie ohrevu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259594

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: ohřevu, riadenie, zariadenie, sekvenčné, automatické, betonů

Text:

...veličina pre prestavenie regulačného orgánu vyznačené tým, že je vytvorené snímačom pomocnej veličiny nespojitýrn regulátorom pomocnej veličiny, čitačom akčných zásahov regulátora a relé, ktoré sú vzájomne prepojené tak, že výstupná veličina čítača akčných zásahov regulátora je vstupnou veličinou pre relé, pričom prívod energie potrebnej lpre činnosť nespojítého regulátora pomocnej veličiny je ovládaný relé.Príklad prevedenia...

Zariadenie pre riadenie ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259593

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: zariadenie, betonů, párou, riadenie, ohřevu, batériách, vertikálnych, vodnou

Text:

...ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériach vyznačené tým, že pozostáva z nespojitých akčných členov na prívodu-om potrubí pary pre každú deliacu stenu alebo pre každú skupinu deliacich stien batérie, z dvoch .a viac termostatov s výhodou tepelne závislých samočinných jednopólových spínačov osadených na potrubí pre odvod kondenzátu z každej deliacej steny alebo z každej skupiny deliacich stien batérie a z prepínače prívodu...

Zařízení k ohřevu, zejména kapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 259407

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: F24B 9/04

Značky: zařízení, zejména, ohřevu, media, kapalného

Text:

...do každého z průduchů je oipatřen škrtící klapkou.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že při zvýšení účinnosti využití tepla v 1 U až 35 umožňuje regulaci teploty otápěného média. Další výhodou je jednoduchost tohoto zařízení a jeho vysoká spolehlivost a životnost.Vynález je dále blíže popsán na příklaclujeho prrovedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje po~délný řez zařízením k ohřevuužitkové vody, obr. 2 příčný řez tímto zaří...

Sposob ohrevu brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 259219

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč František, Šlesár Milan, Šimon Arpád, Štefan Blažej

MPK: C21D 8/00

Značky: spôsob, brám, ohřevu

Text:

...na teplých širokopásových tratiach pre konštrukčné zvariteľné ocele e chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 I až 0,25 t uhlíka, od 0,50 8 do 2,50 I manqánu, stopy až l kremika, eumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu od stopy až do 1 a sumúrneho obsahu hliníka, titánu, vanádu, nióbu, zirkönu stopy až 0,30 E, pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že bramy...

Způsob ohřevu a vysoušení kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258435

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gudko Nikolaj, Gubskij Igor, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: kondenzátorů, ohřevu, vysoušení, způsob

Text:

...6 ~ meHHOň~HHeHcTHMH nnaTopMaMą, npnqeu ányrpeunuň óóbeu ux onmen 6815 sancuneu Heo 5 xonHMHM Konuqecraom npoMemyTouHoro Tennonocnrena H ornaxyyunponan npn Tenneparype oxpymammeň cpe.~TexHonorun cnocoóa cocronr B cneymmeu. s Hnamůopua c ycrauosnenuuu B aqeůxax Kouneucawopanu saxawmnaerca B Ka-,Mepy, nxnmqamrcn cncremm Harpeaa n BaKyYMHp 0 BaHHH. Haqanhnuň paaorpea Moxŕ H 0 nýonanourb H npn aTMocepHoM naanenun, ecnh Marepnan usonaànu...