Patenty so značkou «ohrev»

Zapojenie na elektrický ohrev trakčného vedenia a spôsob vytvorenia skratovej slučky a riadenia elektrického ohrevu trakčného vedenia využívajúci toto zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7108

Dátum: 05.05.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: B60M 3/04

Značky: skratovej, využívajúci, trakčného, slučky, zapojenie, elektricky, riadenia, elektrického, vytvorenia, ohrev, ohřevu, vedenia, spôsob

Text:

...acej stanice sprostredkovaný režim ohrevu trakčného vedenia, pričom po prijatí povelu na zavedenie elektrického ohrevu trakčného vedenia digitálne nadprúdové ochrany aktivujú nadprúdové chránenie zodpovedajúce vypočítanému prúdu skratovej slučky a potlačia nastavenie nadprúdovej ochrannej funkcie platné pre normálnu prevádzku.Je výhodné, ak po vytvorení skratovej slučky elektrického ohrevu trakčného vedenia lokálne riadiace systémy...

Nádoba na ohrev tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6657

Dátum: 08.01.2014

Autor: Sabo Stanislav

MPK: A47J 27/00, A47J 27/02, A47J 36/16...

Značky: nádoba, ohrev, tekutin

Text:

...zo žiaruvzdomého materiálu, ktorý je pri 100 stupňoch Celzia z vnútomej strany aj z vonkajšej strany príjemný na dotyk. Dno g a Skladateľný obal gje na spodnej strane vybavený magnetmi 1 na pripevnenie dna g. Steny obalu g sú vybavené ryhovaním alebo zoslabením alebo perforovaním na preddefmované ohnutie stien pri zloženom stave obalu g. Skladateľný obal g je vyhotovený z jedného kusa alebo z viacerých kusov, pričom Skladateľný obal g...

Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6514

Dátum: 03.09.2013

Autori: Malcho Milan, Gavlas Stanislav, Jandačka Jozef

MPK: F24B 1/183

Značky: samoregulovateľnou, zariadenie, ohrev, vložku, kozubovú, teplotou, komínovú

Text:

...tepelné zdroje horúcich spalín, ako sú napríklad dieselové motory a pod.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde na obr. l je zobrazené zariadenie aplikované priamo na kozubovej vložke. Na obr. 2 je V axonometrickom pohľade mázomené samotné zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so...

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: destilačných, svetlých, rektifikačných, paliva, páleníc, infražiaričov, ohrev, ovocinárskych, riadeným, kotlov, technologický, aplikáciou, plynových, zmiešavaním

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Zariadenie na indukčný ohrev výhybiek a/alebo koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19075

Dátum: 15.10.2012

Autor: Mazac Karel

MPK: E01B 7/24, E01H 8/08, E01B 19/00...

Značky: indukčný, výhybiek, ohrev, koľajníc, zariadenie

Text:

...prvkoch výhybky, ktoré sa nachádzajú v tomto elektromagnetickom poli, resp. cez ktoré prechádzajú siločiary tohto elektromagnetického poľa, vyvolá elektrické prúdy. Tieto prúdy indukované v koľajnici alebo v konštrukčných prvkoch výhybky zapríčinia zohriatie koľajnice, resp. konštrukčných prvkov výhybky. Ide pritom o známy transformačný princíp.0012 O čo je väzba induktora a koľajnice tesnejšia, o to je rozptyl indukovaných potenciálov nižší a...

Elektrické zariadenie na ohrev z alternatívnych zdrojov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6063

Dátum: 02.03.2012

Autor: Rožňo Peter

MPK: G05F 1/00, H02J 5/00, H02J 7/35...

Značky: použitie, zariadenie, alternatívnych, elektrické, ohrev, zdrojov

Text:

...600 W, ktorý dodáva elektrické zariadenie výstupného obvodu § do elektrokotla. Ohrevom vody sa rozdiel medzi aktuálnou a nastavenou hodnotou 40 °C mení, aktuálna teplota sa zvyšuje do hodnoty, kedy dosiahne nastavenú hodnotu 40 °C. Výkon pri ohreve plynulo klesá až do výkonu 0 . Celý priebeh je trvalo zobrazený na paneli signalizačného obvodu 5. Pri odbere vody z elektrokotla a pozvoľnom ochladzovaní sa aktuálna teplota mení po stupňoch °C...

Zariadenie na regulovaný ohrev vody pomocou fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5788

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: G05F 1/67, F24D 17/00, G05D 23/19...

Značky: panelov, pomocou, zariadenie, fotovoltických, ohrev, regulovaný

Text:

...obvodov zabezpečuje stykač, ktorý je certifikovaný na spínanie jednosmerného prúdu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomená schéma zariadenia na bezpečný ohrev vody v bojleri pomocou (DC) prúdu z fotovoltických panelov.Fotovoltieké panely, s výkonom napríklad 250 W/ 1 panel, sa zapoja do série a vytvárajú zdroj DC prúdu,pri použití 4 ks panelov dostaneme výkon l kWh. Pomocou vodiča pre DC prúd pripojíme FV panely k...

Zariadenie na kombinovaný ohrev vody pomocou AC a DC prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5787

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: F24D 17/00, G05F 1/67, G05D 23/19...

Značky: prúdu, pomocou, zariadenie, kombinovaný, ohrev

Text:

...pomocou svorkovnic X 1, X 1, Q. Zároveň sa cez svorkovnice E i pripojí na zdroj jednosmemého prúdu, ktorý tvoria fotovoltaické panely. Množstvo použitých FV panelov a tým dosiałmutý výkon DC prúdu musí byť rovnaký ako výkon špirály L 2, ktorá je napojená len na fotovoltaické panely. Napríklad 4 FV panely s výkonom 250 W/l panel tvoria zdroj elektrického prúdu s výkonom max. l kWh. Špirála Q bude mať taktiež max. výkon l kWh. Termostat Ľ sa...

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Narholz Thomas, Villemin Bernard

MPK: F27B 3/18, C21C 5/52, F27D 13/00...

Značky: vsádzky, metoda, zariadenie, súvisiaca, zlievárenskej, ohrev, kovovej, prevádzke

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Výhrevné zariadenie na ohrev kovovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16672

Dátum: 16.01.2010

Autor: Salamon Ulrich

MPK: C21D 1/34, C21D 1/673, B21D 37/16...

Značky: ohrev, dosky, kovovej, výhřevné, zariadenie

Text:

...čo nosná doska0010 Tvar výhrevných plôch je obvykle prispôsobený tvaru dosky, určenej na ohriatie. Spravidla má doska tvar pravouhlej dosky s konštantnou hrúbkou. V tomto prípade majú aj výhrevné plochy oboch výhrevných jednotiek vždy zodpovedajúci pravouhlý tvar. Pritom sa ponúka vytvoriť výhrevné segmenty spravouhlou kontaktnou plochou a usporiadať raster vytvorený z niekoľkých vedľa seba vo vzájomnom odstupe položených radov tak, že...

Zariadenie na elektrický ohrev výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5304

Dátum: 07.12.2009

Autor: Semerád Pavel

MPK: E01B 7/00

Značky: výhybiek, zariadenie, ohrev, elektricky

Text:

...článok je pripevnený k rozoberateľne uloženým kovovým sálavým doskám, ktoré sú umiestnené v žľabovom podvale pod mechanizmom výhybky, predovšetkým V krytom priestore vedenia kontrolných pravítok prestavníka a pod oboma čeľusťovými závernii.Výhodou tohto riešenia je, že umožňuje akumuláciu tepelnej energie a jej lepšie usmernenie na vyhrievané mechanizmy výhybky. Ďalšou veľkou výhodou je to, že nedochádza vplyvom snehu k nefunkčnosti...

Usporiadanie bezpečnostného zariadenia systému na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 286731

Dátum: 20.03.2009

Autor: Kučera Pavel

MPK: F24D 19/00, F24H 9/20

Značky: ohrev, usporiadanie, systému, bezpečnostného, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie systému na ohrev vody, najmä pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá, obsahuje teplotne závislý akčný člen (3), ktorý je umiestnený v okruhu horúcej vody tak, že jeho výsuvne uložený čap (4) dosadá na posuvný záverový člen (2), uložený v rozvodnom telese (1), čím umožňuje vo svojej funkčnej polohe súčasné spojenie okruhu horúcej vody s odpadom a otvorenie prívodu studenej vody do systému. Rozvodné teleso (1) je...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: G05D 23/00, F17D 5/00

Značky: elektricky, riadiaceho, regulátora, ohrev, pilota

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Komínový výmenník tepla na ohrev plynov a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4069

Dátum: 04.02.2005

Autor: Michalík Peter

MPK: F24B 1/185, F23J 13/02

Značky: plynov, tepla, výmenník, kvapalín, ohrev, komínový

Text:

...technického riešeniaNa vonkajšiu stranu kominovej rúry l vyhotoveného z materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou (napr. meď) je pripevnená kovová pásovina (tiež z medi) tak, aby vytvárala špirálu 2 ako je vyobrazené na obr. 1. Opláštenie 3 kovovým plechom, príp. elastickým materiálom a je uzavreté na obidvoch koncoch 4 tak, že sa ponechajú len otvory na obidvoch koncoch pre vstup 5 a výstup 6 ohrievaného plynu (napr. vzduchu). Pre...

Zariadenie na súčasný ohrev vody a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3989

Dátum: 03.11.2004

Autori: Nagy Peter, Nagy Miroslav

MPK: F24H 6/00

Značky: súčasný, ohrev, zariadenie, vzduchu

Text:

...Aj z tohto je zrejmá vysoká variabilita predloženého riešenia, ktoré si nevyžaduje žiadne špeciálne konštrukčne riešenia, pretože v maximálnej miere využíva všetky doteraz známe poznatky z oblasti vykurovania produkcie teplej vody, len ich využíva novým, neporovnateľne úspornejším spôsobom.Teleso 1 kotla na rozdiel od súčasného stavu techniky má na svojej homej časti 7 otvory. Tieto slúžia na priechod horúceho vzduchu z vnútomého objemu...

Elektronická tepelná ochrana pre elektrické bojlery na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9310

Dátum: 21.07.2004

Autori: Latini Lucio Merloni, Fioroni Fausto, Moreci Renato, Sampaolesi Roberto Merloni

MPK: G05D 23/19, F24H 9/20

Značky: tepelná, ohrev, elektronická, ochrana, elektrické, bojlery

Text:

...svoj vlastný snímač, svoj vlastný mechanizmus otvárania elektrických kontaktov a napokon aj svoje vlastné elektrické kontakty. Na záver - bezpečnost vyžaduje, aby obatermostaty mali svoju vlastnú elektromechanickú logiku.Čo sa týka elektronických regulačných termostatov, ich použitie bolo doteraz obmedzené na výrobky vyššej triedy vzhľadom na nemožnosť odstránenia nákladov elektromechanickej tepelnej ochrany, ktorá sa okrem iného pomerne ťažko...

Kuchynský riad s dnom vhodným na indukčný ohrev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3017

Dátum: 11.09.2003

Autor: Castey Dominguez Ramon

MPK: A47J 36/02

Značky: ohrev, vhodným, kuchyňský, indukčný

Text:

...výsledný povrch dosadacej plochy nie je rovný,pretože exponované oblasti platne sú zapichnuté vzhľadom na hlavné teleso0007 Vzhľadom na doterajší stav techniky, cieľom tohto vynálezu je poskytnúť riešenie, ktorým sa dosiahne veľmi pevný a stabilný spoj, odolný proti dilatáciám a deformáciám, ktoré vznikajú na úrovni dna medzi feromagnetickou platňou adnom alumíniovej varnej nádoby, na ktorej vonkajšej strane je pripojená platňa. Osobitne...

Flexibilný elektrický okruh na ohrev obsahujúci pokovené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4222

Dátum: 12.12.2002

Autor: Ferguson Patrick

MPK: H05B 3/34

Značky: okruh, vlákna, flexibilný, obsahujúci, ohrev, pokovené, elektricky

Text:

...dalej k zníženiu šírky dráhy a k zvýšeniu odporu dráhyd) nanesenie fotorezistu (rámček 48) -jeden spôsobom nanášanie fotorezistu je nanášanie ponorením - t.j. ponorenie tkaniny do kvapalného fotorezistu, aby sa zabezpečilo regulované nanesenie kvapalného fotorezistu na všetky časti pokovených polyesterovýchvlákien a aby sa zabránilo podleptaniu leptanej dráhy kvôli nenaneseniu fotorezistu na časti niti. Krok 34 exponovania a vyvolàvania je...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24H 4/04, F24D 17/02, F24D 11/02...

Značky: túv, užitkovej, vykurovanie, najmä, budovy, tepla, teplej, zdroj, ohrev

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Spôsob a zariadenie na ohrev sklenených tabúľ pri príprave temperovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4252

Dátum: 20.09.2002

Autori: Reunamäki Pauli, Pesonen Tarmo, Vitkala Jorma, Leponen Mauri

MPK: C03B 29/00

Značky: ohrev, přípravě, tabúľ, zariadenie, temperovania, sklenených, spôsob

Text:

...vedľa seba a ktoré sú tiež vybavené otvormi na vypúšťanie prúdov vzduchu pre konvekčný ohrev medzi valce 13 (a možno tiež na valce 13). V znázomenom prípade sú spodné vyhrievacie odpory 16 pre radiačný ohrev umiestnené pod rúrkami 14 konvekčněho dúchania (dúchanie pre konvekčný ohrev), avšak je možné ich tiež umiestniť medzi rúrky alebo môžu byt štruktúme integrované. Rúrky 14 môžu byt tiež umiestnené pod odpormi 16 a vtom prípade bude vzduch...

Systém a metóda na rýchly ohrev kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7561

Dátum: 12.08.2002

Autori: Israelsohn Cedric, Van Aken Robert

MPK: F24D 17/00, F24H 1/10, F24D 19/00...

Značky: kvapaliny, systém, ohrev, metoda, rychlý

Text:

...kvapalinu a zvýšenie teploty tejto kvapaliny na vyhovujúcu úroveň v relatívne krátkej dobe pri riadených podmienkach.0009 Avšak zatiaľ čo je možné použiť ako palivový zdroj pre rýchly ohrev vody zemný plyn, nie je tento zdroj vždy ľahko dostupný. Naopak zdroj elektriny je ľahko dostupný pre väčšinu domácností vo vyspelých štátoch.0010 Skôr tu boli neefektívne pokusy vyrobiť elektrický instantný systém horúcej vody. Tieto zahŕňajú tepelný...

Zariadenie na ohrev kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4078

Dátum: 12.07.2002

Autori: Pulzer Jean-bernard, Hu Ruguo, Boussemart Christophe

MPK: A47J 31/44

Značky: ohrev, kvapaliny, zariadenie

Text:

...napríklad vrstvou emailovej farby, alebo plastu. Táto izolácia môže byť buď rúrka, alebo vrstva nevodivého materiálu.Modul na ohrev kvapaliny podľa vynálezu sa používa ako súčasť stroja na ohrev kvapaliny na prípravu nápoja. Tento vynález sa ďalej týka systému na ohrev kvapaliny, ktorý zahŕňa- čerpadlo na privádzanie uvedenej kvapaliny do- zariadenie na ohrev kvapaliny ako bolo opisané vyššie, pričom uvedená kvapalina prúdi z prívodu...

Sálavé vyhrievacie teleso, predovšetkým na ohrev sklokeramickej vyhrievacej platničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281814

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rell Andreas, Stohr Günter, Kratel Günter, Eyhorn Thomas

MPK: H05B 3/74

Značky: ohrev, platničky, sálavě, sklokeramickej, predovšetkým, těleso, vyhrievacej, vyhrievacie

Zhrnutie / Anotácia:

Sálavé vyhrievacie teleso má plochu nesúcu elektrický vyhrievací drôt, pričom táto plocha je povrchom izolačného telesa (3), ktoré pozostáva z ložiskovej vrstvy a/alebo tepelne izolujúcej mikroporéznej izolačnej vrstvy, a miskovitú obrubu (2), ktorá prstencovito obklopuje izolačné teleso (3). Ložisková vrstva a/alebo obruba, a/alebo mikroporézna izolačná vrstva obsahuje vysoko porézny, bezvláknitý anorganický materiál, napríklad vermikulit....

Elektrický odporový vyhrievací článok a modul na ohrev kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2604

Dátum: 14.08.2000

Autor: Červenák Ján

MPK: H05B 3/48, H05B 1/00

Značky: elektricky, kvapalných, ohrev, článok, médií, vyhrievací, odporový, modul

Text:

...kvapalného média sa dosiahne to, že pri prechode cez modul musí prechádzať akocez priestor medzi vonkajším plášťom a krytom modulu, tak aj cez priestor vovnútri vnútorného plášťa článku.Predložené riešenie sa vyznačuje zvýšenou účinnosťou ohrevu kvapaliny,ktorá je výsledkom jednak zväčšenej teplovýmennej plochy článku a jednak zníženia tepelných strát, v dôsledku čoho je v priestore ohraničenom vnútorným plášťom článku kvapalné...

Klimatizačné zariadenie na ohrev a chladenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2593

Dátum: 14.08.2000

Autor: Socha Peter

MPK: B60N 2/56

Značky: sedadla, chladenie, ohrev, zariadenie, klimatizačné

Text:

...na obr. 7.1 ktoré má v operadle 2 a v sedáku § sedadla 1 šplrálovito umiestnenú rurku g v molitanovej výplni Q. Na obr. 2 je znázornený v rovine A - A rez operadlom 2 sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je šplrálovito uložená rúrka 5. Na obr. 3 je znázornený v rovine B - B rez sedákom g sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je špirálovito uložená rúrka g. Obr. 4 znázorňuje detail špirálovito ulozene rúrky g v molitanovej...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Terlecký Jiří, Kotas Bohuslav

MPK: C21C 1/00, C21C 1/06

Značky: ohrev, vákuovom, zariadenie, kesóne, tekutého, rafináciu, pánve

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Zariadenie na ohrev teplonosného média, najmä vody vo vykurovacích systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2160

Dátum: 07.05.1999

Autori: Cetkovská Jana, Cetkovský Jiří, Krupko Viktor Alexejevič

MPK: F24D 3/08

Značky: najmä, systémoch, ohrev, vykurovacích, media, teplonosného, zariadenie

Text:

...eliminuje hydraulické nárazy V systéme u závislého ohrevu vody parou pri dosiahnutí minimálnych energetických prevádzkových stratách a zachovaní celkovej konštrukčnej jednoducho sti a prevádzkovej spoľahlivosti chodu zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia zariadenia sú schématicky znázornená na pripojených výkresoch, kde obr. l je základná schémazapojenia a zostavenia jednotlivých prvkov zariadenia a obr. 2...

Vysokotlakový výmenník na ohrev kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 715

Dátum: 08.02.1995

Autor: Glázer Josef

MPK: F28F 1/10

Značky: ohrev, výmenník, kvapalného, vysokotlakový, media

Text:

...média Podľa tohtm T thnickéhmmv rúrok pre výmenu tmia. Celküvá svetloJbkú vnútüŕnéhü vüľiüľüzu tühmtü vmnhajàimhma a hrúbka tenyŤrúrký.pre výmenu tepla ja üiNáäübkwm vnútnrrêhw pr výmenu tep 1 aĎalej je výhmdnéf. rühQk Pre výmenu twwlm äü 5PájkoŇą 1 Ými àlmbu xváranými gmjmi.rĺ.I rI-ąmvn .i c .unipr i eu 1 É jsňüjMiąrúrhüvniuü EÚ äm 5Iných homůr apa rią 5 eňià spočívajú predmvV Püüätätñä lepšom využití ñFimr.u vünhmjüimhuvýmwnníkm, lmbn...

Žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalením, najmä pre rýchlorezné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 611

Dátum: 05.10.1994

Autori: Hric Juraj, Hrádela Stanislav, Augustín Peter

MPK: C21D 9/22

Značky: soľná, rychlořezné, kalením, žíhacia, najmä, ocele, ohrev

Text:

...žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalenim, najmä pre rýchlorezné ocele, pre teplotný interval ohrevu od 750 do 1350 DC, obsahujúca tetraboritan disodný podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 5 až 10 hmotnostných tetraboritanu disodného a 90 až 95 hmotnostných chlo ridu vapenatého.Žihacia Soľná zmes podľa tohto technického riešenia je netoxická a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy...

Žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie najmä pre konštrukčné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 610

Dátum: 05.10.1994

Autori: Hrádela Stanislav, Hric Juraj, Augustín Peter

MPK: C21D 9/22

Značky: soľná, žíhacia, konštrukčné, žíhanie, kalením, ocele, ohrev, predohrev, najmä

Text:

...soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie, najmä pre konštrukčné ocele, pre teplotný interval ohrevu od 680 do 950 °C, obsahujúca chlorid sodný, chlorid draselný podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 30 až 40 hmotnostných chloridu sodného,30 až 50 hmotnostných chloridu draselného a 20 až 30 hmotnostných chloridu vápenatého.Žíhacia soľná zmes podľa tohto technického...

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/03, H05B 3/00

Značky: nedestilovanej, zariadenie, elektricky, ohrev, elektródový, trojfázový

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 314

Dátum: 08.12.1993

Autor: Roman Emil

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečnej, pohyb, kvapalného, prvok, media, energie, pomocou, ohrev

Text:

...úžitkového vzoru.Na obr. 1 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s troma samostatnými časťami. medzi ktorými sú priečne upravené priehradky. tvorené stenami jednotlivých častí. Na obr. 2 je znázornený variant konkrétneho vyhotovenia prvku ako celistvého telesa so samostatnými priečkami. Na obr. 3 je riešenie z obr. 2, kde priehradky sú doplnené spätnými záklopkami. Na obr. 4 je znázornené vytvorenie solárneho prvku s dvoma priehradkami...

Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 83

Dátum: 07.07.1993

Autor: Beneš Jindřich

MPK: F24J 2/04, F24D 3/02

Značky: užitkovej, vykurovanie, objektov, ohrev, zariadenie

Text:

...na stávající vytápění systémy oužívnjící topné kotle, nřiřemž není podstatné, zda topný kotol je na tuhá, kawalná nebo plynná paliva, případně jde 0 kotel s elektrickým ohřevem.Přehled obrázků na výkresechPříklad zařízení podle technického řešení je ve schěmatu znázorněn na üřipojených výkrescch, kde obr. 1 předstąvuje zařízení v režimu ohřevu užitkové vody za použití slunečního kolektoru, obr. 2 v režimu vvtůpřní ze použití slunečního...