Patenty so značkou «oftalmologické»

Oftalmologické prípravky na báze BDNF (mozgového neurotrofného faktora) a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17560

Dátum: 12.11.2010

Autori: Sanso' Marco, Giovannini Luca, Domenici Luciano

MPK: A61K 38/18, A61K 9/00

Značky: mozgového, neurotrofného, báze, použitie, přípravky, oftalmologické, faktora

Text:

...V EP 0958831 je V rozsahu od 0,000 l do 0,5(hmotn/obj), tm. od 1 x 103 do 5 g/l. Uvádzané koncentračné rozsahy sú preto veľmi široké. EP 095883 l je veľmi všeobecný, pretože sa týka rôznych neurotrofných faktorov vrátane BDNF, ktoré by boli rovnako účinné v danom koncentračnom rozsahu. Je máme, že neurotrofné faktory nie sú rovnako účinné v rovnakom koncentračnom rozsahu, čoje spôsobené rôznymi hustotami a distribúciou receptorov, ktoré...

Skalpel, obzvlášť pre oftalmologické zákroky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15939

Dátum: 23.06.2010

Autori: Thimm Benedikt, Saxler Wilfried

MPK: A61B 17/3213, A61F 9/007, A61B 17/00...

Značky: obzvlášť, oftalmologické, zákroky, skalpel

Text:

...opotrebovaniu použitý viackrát. Avšak diamant je veľmi citlivý na náraz a dodatočne veľmi drahý.0021 Kovové čepele sú vhodné len obmedzene, nakoľko ich už nie je možné použiť po jednorazovom použití.0022 Čepeľ je na svojom držadle neodpojiteľne vlepená do hlavy rukoväte. Riadnym osadením držadla čepele do otvoru v hlave rukoväte postačuje kvapka sekundového lepidla na vytvorenie osadenia a pevnosti. Takto vyrobený skalpel je možné viackrát...

Oftalmologické kompozície obsahujúce PEO-PBO blokové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8975

Dátum: 10.12.2007

Autori: Ketelson Howard Allen, Mcqueen Nathaniel

MPK: C11D 3/00, C11D 3/37, C11D 1/00...

Značky: peo-pbo, obsahujúce, blokové, oftalmologické, kompozície, kopolymery

Text:

...podľa doterajšieho stavu V tejto oblasti techniky na úpravu kontaktných šošoviek, napríklad poloxaméry a poloxamíny, ako sú značky povrchových činidielrozširene uplatňovali vo výrobkoch, podľa doterajšieho stavutechniky používaných na úpravu kontaktných šošoviek. Avšak také povrchové činidlá nezvlhčovali SiH šošovky účinne.0007 US 2002/141899 (TsaoFu Pao) odhaľuje kompozíciu na dezinŕikovanie kontaktnej šošovky, obsahujúcu účinné...

Stabilizované a konzervované ketotifénové oftalmologické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9858

Dátum: 24.08.2006

Autor: Tsao Fu-pao

MPK: A61K 9/00, A61K 31/4535

Značky: oftalmologické, konzervované, ketotifénové, kompozície, stabilizované

Text:

...CMC do ketotiľćnovýeh kompozícii obsahujúcich HPMC formulovanýeh pri pH, ktoré stabilizuje kctotifćn proti oxidácii peroxidom vodíka, zlepšuje upokojenie stabilizovaných kompozícii po aplikácii do oka. Stabilizované ketotifénové kompozície obsahujúce tak HPMC, ako aj CMC,majú aj partičný koeficient, ktorý je asi trikrát väčší než v kompozíciách ketotiľén/peroxid vodíka obsahujúcich glycerol (pozri príklady 1 a 3), čo naznačuje, že...

Oftalmologické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285220

Dátum: 09.08.2006

Autor: Di Napoli Guido

MPK: A61K 31/715, A61K 38/12, A61K 9/08...

Značky: oftalmologické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Oftalmologický prostriedok vo forme vodného roztoku obsahuje cyklosporín, kyselinu hyalurónovú alebo jej soľ a polysorbat 80.

Grafické užívateľské rozhranie pre oftalmologické chirurgické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4237

Dátum: 30.11.2005

Autor: Boukhny Mikhail

MPK: G06F 3/033, A61B 19/00, A61F 9/007...

Značky: užívateľské, systémy, chirurgické, grafické, oftalmologické, rozhranie

Text:

...14 a rýchlosť konštantného odsávania 23 cc/min 16 použitím šípok ll hore/dole. Okamžité hodnoty ultrazvukovejenergie, vákua a rýchlosti odsávania sú ukázané v poliach 20, 22a 24. Systém, založený na vybraných parametroch, je potom ovládaný nožným pedálovým ovládačom k diaľkovo ovládaným chirurgickým nástrojom.0007 Ako ďalší príklad, ukázaný na obrázku 23, chirurg ručne vyberie použitie energetického režimu, ktorý bude lineárny pulzačný režint...

Oftalmologické kompozície obsahujúce synergickú kombináciu dvoch polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14217

Dátum: 08.06.2004

Autori: Chowhan Masood, Chen Huagang

MPK: A61K 47/38, A61K 47/36, A61K 9/08...

Značky: kompozície, oftalmologické, kombináciu, obsahujúce, dvoch, synergickú, polymérov

Text:

...a hydroxyetylcelulózu3 EP 2116227 obsahujúce jednu z uvedených kombinácií polymérnych látok sú výhodne použité ako umelé slzy a môžu rovnako slúžiť ako vehikulá oftalmologických liečiv.Vynález je založený na zistení, že uvedené kombináciedvoch polymérov vykazujú synergické účinky na viskozitu.Pokiaľ nie je uvedené inak, koncentrácie všetkých uvedených zložiek sú uvádzané ako percentuálne hodnoty hmotnosť/objem ( hm./obj.).Oftalmologické...

Oftalmologické kvapky s protizápalovým účinkom na báze širokospektrálneho antibiotika a lokálneho glukokortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2845

Dátum: 10.05.2001

Autori: Ambró Jozef, Jančuš Vladimír, Slučiaková Elena

MPK: A61K 31/00

Značky: protizápalovým, oftalmologické, širokospektrálneho, účinkom, lokálneho, antibiotika, báze, kvapky, glukokortikoidu

Text:

...látka azidamfenikol je syntetický analóg širokospektrálneho antibiotika chloramfenikolu so zhodným antimikrobiálnym spektrom. Je liposolubilný, difunduje bakteríálnou membránou a viaže sa na ríbozómy, inhibíciou peptidovej syntetázy brzdí bakteriálnu proteosyntézu. Pôsobí bakteriostaticky na široké spektrum mikroorganizmov, vo vyšších dávkach a na niektore citlivé mikroorganizmy až baktericídne. Vznik rezistencie je minimálny....

Oftalmologické kvapky s antimikrobiálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2101

Dátum: 12.03.1999

Autori: Ambró Jozef, Slučiaková Elena

MPK: C07D 498/06, A61K 31/535, A61K 9/08...

Značky: účinkom, antimikrobiálnym, kvapky, oftalmologické

Text:

...do sterilných fľaštičiek a uzavrie sterilnými uzávermi. Uzavreté fľaštičkysa etiketujú a balia do predpísaných obalov.Množstvá zložiek výrobnej šarže sú lineámou závislosťou množstiev na jedno balenie, t.j. 10 ml.a) Zloženie najedno balenie ofloxacín 0,00500 g hydrogénfosforečnan sodný 0,05000 g dihydrogénfosforečnan sodný 0,04000 g bromid karbetopendecínia 0,00005 g Sterilizovaná destilovaná voda ad 10,00 mlb) Zloženie na jedno balenie...

Zařízení pro oftalmologické operace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263480

Dátum: 11.04.1989

Autori: Solovjev Sergej, Degtěv Jevgenij, Fedorov Svjatoslav, Karavajev Alexandr, Ivašina Albina

MPK: A61F 9/00

Značky: operace, oftalmologické, zařízení

Text:

...yČTaHoBJĺeHHbĺMH ÍISDaHJTBHbHO LKDYF IIDYPY Ha OCHX 4, HQPHGHHH KYJIHPHbIX HHOCKOCTH pexcymero HHCTDYMEHTH 9.PaöoTaeT ycrpoňcrso cnenymmum oöpasomz onepauHu, ycTaHaHnHBamT Ha OCH 4 ynopa 2.pa-samenxn 6, ycTaHaBnuBamT-ynop 2 Taxnm oőpa 3 oM,rancn B nnocxncru, pacnonomennąü nonb HHOCKOCTH pemymero HHCŤDYMeHTa 9,3 a nnBąeT aanonnuo c HOBÉDXHOCTBM Kynauxa 5. Hocne sworo mamehcTpyMeHT nOMHOCTbm norowosnen K onepaunu. .3 aTeM npncTynamT K nauecennm...