Patenty so značkou «odvalovací»

Odvaľovací tekutinový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282446

Dátum: 31.12.2001

Autori: Sedláček Miroslav, Hostin Stanislav

MPK: F03B 5/00

Značky: odvalovací, tekutinový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva zo zásobníka (1) tekutiny, ktorý je vybavený prítokom (2) a najmenej jednou výstupnou dýzou (3). V oblasti výstupnej dýzy (3) je na pridržovacom zariadení (4) uložený najmenej jeden rotor (5) tvorený telesom rotačného tvaru. Rotor (5) má objem rozdelený rovinou (6) najväčšieho priemeru na dve časti (9, 10) s rozdielnou veľkosťou, pričom prvá časť (9) rotora (5), privrátená k výstupnej dýze (3), má väčší objem než druhá časť (10)...

Zařízení pro upínání vyměnitelných zubových hřebenů skládané odvalovací frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256445

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florián Svatopluk, Brož Miloslav

MPK: B23C 5/22

Značky: odvalovací, vymenitelných, frézy, zubových, skládané, upínání, zařízení, hřebenu

Text:

...nosného tčlesa g, jsou na protilehlých hočních stěnách opatřeny kuželovými výstupky g. Na kuželové výstupky Q dosedají ohjímky 1, a to svými vnitřními kuželovýmí dosedacími plochami §. Ubjímky 3 jsou volně uloženy na osazených řástech 7 nosného telesa 2 vytvořených v místech jeho protilehlých čel §. Na objímky 5 dosedají matice 9 uloženéna závitech Q vytvořených na osazených částech 7 nosného tělesagľProti axiálnímu posuvu jsou zuhové...

Odvalovací válec navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246289

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasalo Iacovos Antonios, Grivsky Eugene

MPK: B65H 54/42

Značky: válec, zařízení, odvalovací, navíjecího

Text:

...navíjení mäkkých návinů obzvláště vhodných pro barvení. e obzvláště vhodné pro navíjení kuželových cívek.Příkladné provedení vynálezu je znározněno na obrázcích, kde obr. 1 představuje nárysný řez zařízením, obr. 2 nárysný řez alternativního provedení, obr. 3 příčný řezprovedení znázorněných na obr. 1 a 2, obr,4 a 5 představuje detailní řez obvodu náhonové části odvalovacího válce.Zařízení znázorněné na obr. 1 sestává z náhonového hřídele 1,...

Kotoučový odvalovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239034

Dátum: 01.11.1987

Autor: Liškutín Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: kotoučový, odvalovací, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový odvalovací dopravník, kterým jsou přepravní pomůcky s vypalovaným materiálem vedeny tunelovou pecí a jejím žárovým pásmem. Na bočních stěnách tunelu jsou pevné výstupky, po nich se volně odvalují kotouče a na nich pomocí výstupků na přepravních pomůckách je s nimi unášen i materiál určený k výpalu.

Odvalovací válec pro pohon cívky s kuželovým návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249620

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Šimůnek Josef, Svoboda Jan

MPK: B65H 59/38, B65H 54/06

Značky: pohon, odvalovací, kuželovým, návinem, cívky, válec

Text:

...podstata spočívá v tom, že střed zőny s vyšším koeficientem tření je na odvalovacím válci uspořádán posunutá směrem k velkému čelu cívky o vzdálenost odpovídající minimálně 5 šířky cívky.Uspořádání je doplněno některým ze zařízení pro cyklickou kompenzaci délky příze souhlasně s rozváděcím vodičom.Pro zpřesnění místa odvalu cívky na odvalovacím válci 3 e.u tohoto uspořádání s výhodou použito, tak Jako ve známých případech např. odvalovacího...

Odvalovací kladka s klenutým profilem odvalovací plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232385

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šedo Ivan

MPK: B66C 9/08, F02B 33/28

Značky: plochy, odvalovací, kladka, profilem, klenutým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu je možno využít u všech mechanismů s kladkou, které zajišťují odvalováním kladky vázaný pohyb dvou těles s extrémním zatížením v místě styku, např. u zdvihátek vstřikovacích zařízení pro vznětové motory a u jiných pístových hydraulických čerpadel.

Zařízení pro regulaci rychlosti posuvu v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231406

Dátum: 15.06.1986

Autori: Uhlig Jůrgen, Kress Horst

MPK: B23F 5/22

Značky: počtu, obrobků, otáček, čelní, rychlostí, frézky, závislosti, posuvu, zařízení, regulaci, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro regulaci posuvové rychlosti v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola které by mělo vlastní, na odvalovacím převodu nezávislý, plynule regulovatelný posuvový pohon. Tento úkol je podle vynálezu vyřešen tak, že k plynule regulovatelnému posuvovému motoru, z něhož vychází pohon pro radiální, axiální a tangenciální posuvový pohyb je přirazen tachometrový generátor, který je...

Několikadílná odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 227656

Dátum: 15.02.1986

Autor: Langen Hans

Značky: odvalovací, několikadílná, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Několikadílná odvalovací fréza pro výrobu velkých ozubení až do modulu zhruba 40, vyznačená tím, že sestává z nejméně jednoho kruhového kotouče /1, 2, 3/ opatřeného planparalelními čelními plochami a šroubovitými ozubenými věnci /la, 2a, 3a/ odpovídajícími stoupání frézy, přičemž ozubené věnce /la, 2a, 3a/ jsou opatřeny výměnnými otočnými destičkami /10, 11, 17, 18/ ze slinutých karbidů se střídavými zuby jako čelními a bočními břity, které v...

Složená odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216846

Dátum: 15.01.1985

Autor: Sawicky Slawomir

Značky: odvalovací, složená, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Složená odvalovací fréza, sestávající z dříku a obráběcích segmentů, umístěných v lůžkách na dříku, vyznačující se tím, že lůžko (3) obráběcího segmentu (2) ve dříku (1) odvalovací frézy je profilováno formou dvou navzájem šikmých ploch (5, 6), přičemž první z ploch (5) je tečnou k válci (7) o poloměru (r) rovném 0,4 až 0,7 poloměru (R) vnějšího obvodu odvalovací frézy a druhá plocha (6) tvoří s první plochou vnější ostrý úhel (a), větší než...

Odvalovací fréza s dělenými zubovými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217390

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: fréza, hřebeny, dělenými, odvalovací, zubovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované s dělenými zubovými hřebeny. Umožňuje dokonalejší spojení zubového hřebenu a tím i zvýšení tuhosti celé frézy. K tomu přistupuje úspora vysoce výkonných rychlořezných ocelí. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření tvarových výstupků a jim odpovídajících vybrání a přizpůsobení styčných ploch, které v souhrnu tvoří zámek pevného spojení ozubeného hřebenu a opěrného zubového hřebenu. Uvedeného...

Odvalovací fréza se vsazenými vyměnitelnými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217382

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: fréza, vsazenými, hřebeny, vyměnitelnými, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované se vsazenými vyměnitelnými hřebeny. Poskytuje dokonalejší upnutí vyměnitelných hřebenů, zvýšení přesnosti jejich profilů, zvětšením počtu zubových hřebenů a zmenšením průměru frézy při stejném počtu zubových hřebenů. Podstata vynálezu spočívá v tom že poloměry dosedacích válcových ploch základního tělesa, upínacích výstupků zubových hřebenů a hřbetních ploch mají společný střed, přičemž středy...