Patenty so značkou «odvádzanie»

Klapka na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20154

Dátum: 23.06.2011

Autor: Van Leuven Tom

MPK: F24F 11/00, F24F 13/02, A62C 2/12...

Značky: odvádzanie, klapka

Text:

...zaisťovací mechanizmus použiteľný v klapke na odvádzaniedymu v rôznych polohách uvedeného zaisťovacieho mechanizmu.Systém na odsávanie dymu budovy zvyčajne zahŕňa nasávacie vzduchové potrubie a výfukové vzduchové potrubie, ktoré sú v plynulom spojení s rôznymi podlažiami danej budovy vedľajšími potrubiami, pričom aspoň vo výfukovom vzduchovom potrubí sú poskytnuté prostriedky vytvárajúce nútené prúdenie vzduchu (vytvárajúce podtlak v...

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Blažek Jiří, Novotný Jiří

MPK: B24B 55/10, B25F 5/02

Značky: ručný, stroj, krytom, obrábací, prachu, prípojkou, odvádzanie, ochranným

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Zariadenie na odvádzanie vzduchu pre vozidlo, dopravný prostriedok alebo pre podobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10517

Dátum: 15.11.2006

Autori: Dalmasso Giovanni, Germanino Giuseppe

MPK: B60H 1/26, B60J 1/00

Značky: odvádzanie, dopravný, vozidlo, podobně, zariadenie, vzduchu, prostriedok

Text:

...a to aj v daždi, a bez poškodenia dizajnu vozidla.0011 V prednostných uskutočneniach vynálezu je možné eventuálne použit jedno a/alebo ďalšie z nasledujúcich usporiadaní- vstupný otvor pre vstup vzduchu a výstupný otvor pre výstup vzduchu sú od- vstupný otvor a Výstupný otvor sú uložené v dostatočnej vzdialenosti od seba aby sa predišlo účinkom vzájomného viazania a pre udržanie podmienok z hľadiska prúdenia vzduchu v úrovni výstupného otvoru...

Zariadenie na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285154

Dátum: 19.06.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: E05F 15/20, E05C 17/00, E05F 15/00...

Značky: zariadenie, odvádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia (1) na odvod dymu, ktoré obsahuje základňu (2), ktorá vymedzuje otvor (3), vytvorený v konštrukcii budovy, ďalej obsahuje poklop (4), ktorý pri svojom otváraní a uzatváraní spolupracuje so základňou (2), prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) na otáčanie poklopu (4), zabezpečovacie prostriedky (7), určené na blokovanie poklopu (4) v jeho uzatvorenej polohe, mechanický uzáver (8), určený na blokovanie poklopu (4) v jeho...

Zariadenie na odvádzanie vzduchu pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2918

Dátum: 13.12.2005

Autori: Perot Patrick, Donascimento Silvino, Brault Christophe

MPK: B60H 1/24

Značky: zariadenie, motorové, vzduchu, odvádzanie, vozidlo

Text:

...protiľahlom okraji vytvorená priečna drážka, uvedený západkový mechanizmus je prispôsobený na to, aby mohol byt použitím sily do uvedenej drážky na protiľahlom okraji vložený. Takto, vloženímzápadkového mechanizmu do drážky, je tento ukotvený na voľnom okraji, a tento spôsob jePodľa ešte iného osobitne výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu, uvedený priečny nosník auvedená zaisťovacia príložka sú vytvarované spoločne z jedného kusa...

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284737

Dátum: 23.09.2005

Autori: Dányi István, Dányi Zoltán, Sipos László

MPK: E03F 5/26, E03F 5/22

Značky: odvádzanie, zhromažďovanie, viacfázových, zariadenie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd, ktoré má nádrž (17) a tá má prívodnú a odvodnú rúrku (18, 19) a v nádrži (17) umiestnenú čerpadlovú strojovú jednotku, pričom čerpadlová strojová jednotka má elektrický motor (2) umiestnený a tesne oddelený v spoločnom plášti a dve hydraulické jednotky upevnené na jeho hriadeli, pričom jedna hydraulická jednotka je vytvorená ako čerpadlo (3) a druhá ako miešačka (4). Hriadeľ...

Pracovná hlava na katétri na nasávanie, fragmentáciu a odvádzanie odstrániteľného materiálu z krvných ciev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10633

Dátum: 03.03.2005

Autor: Straub Immanuel

MPK: A61B 17/22

Značky: odstrániteľného, katétri, hlava, odvádzanie, pracovná, nasávanie, materiálů, krvných, fragmentáciu

Text:

...patentového nároku l.0012 Katétre s vnútri a vonku usporiadanými rotormi vybavenými ostrím avykonávajúce otáčavý pracovný pohyb okolo osi katétra majú nevýhodu, ktorá spočíva V tom, že spôsobujú zvírenie krvi aj materiálu tvoriaceho uzáver cievy, následkom čoho môže krv prúdiaca od proximálneho k distálnemu koncu odplavovať uvoľnené častice, ktoré potom V iných oblastiach krvného riečiska, predovšetkým v drobných krvných cievach, môžu opät...

Zariadenie na odvádzanie moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9733

Dátum: 14.10.2004

Autori: Dobrowolski Zygmunt, Zurek Aleksy

MPK: A61F 5/453, A61F 5/44

Značky: odvádzanie, moču, zariadenie

Text:

...sa vrecka na odvod tekutín z ľudského tela. Má opakovane použiteľné Vonkajšie vrecko obsahujúce vnútorný vačok na jedno použitie, obsahujúci zodpovedajúce množstvo hydroñlnćho materiálu, výhodne s antibakteriálnymi a antiseptíckými vlastnosťami. Do vnútorného vačku je zhora vloženáprívodová hadička, cez ktorú pretekajú telesné tekutiny. Prívodová hadička nad vačkom mátrojsmerný ventil, ktorý otvára alebo zatvára prietok telesných...

Zariadenie na odvádzanie a chladenie sypkého materiálu s využitím dopravníkového pása, vybaveného dierovanými a okrídlenými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3604

Dátum: 19.02.2003

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23J 1/02

Značky: vybaveného, okrídlenými, zariadenie, odvádzanie, pása, sypkého, materiálů, chladenie, využitím, dierovanými, doskami, dopravníkového

Text:

...sypkéhomateriálu pre kotle s fluidným lôžkom podľa tohtoobr. 2 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom,vybaveným štrbinami na umožnenie priechodu chladiaceho vzduchu do vrstvy dopravovanêhoobr. 3 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom, ktorého dosky sú vybavené čapmi na zvýšenie účinnostiobr. 4 znázorňuje schematický pohľad na úsek dosiek poháňacích...

Jednotka na odvádzanie odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4433

Dátum: 18.01.2003

Autori: Lock Graham Robin, Self James Edward

MPK: E03C 1/22, E03C 1/26

Značky: jednotka, odvádzanie, odpadovej

Text:

...jednotka obsahuje základný prvok, ktorý je umiestiteľný na spodnej strane sprchovej vaničky na zakrytie odpadového otvoru, a upínací prvok, ktorý je umiestiteľný na hornú stranusprchovej vaničky a ktorý je spojiteľný so základnýmprvkom na upnutie základného prvku k spodnej strane sprchovej vaničky, pričom upinaci prvok je opatrený otvorom, ktorým môže odpadová voda zo sprchovej vaničky prechádzať do základného prvku, filtraćnýnl prvkom, ktorý...

Zariadenie na odoberanie alebo odvádzanie tepla s tepelným prepojením so zemou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 280

Dátum: 18.01.2003

Autor: Waterkotte Klemens

MPK: F24J 3/00

Značky: prepojením, odvádzanie, tepelným, tepla, zemou, zariadenie, odoberanie

Text:

...rovnako ako zpraxe taktiežznáme zvárané alebo letované spoje medzi dielcami, sú pri zarážani chúlostivéa majú sklon ku pretrhnutiu a s tým Spojenými netesnostami. Rezanie závitov. zváranie alebo tetovanie všetko vedie ku nepriaznivým lokálnym zmenám štruktúry a tvrdosti materiálu dielcov drieku sondy a tým k potenciálnym slabýmmiestam, z ktorých môžu skôr alebo neskôr vychadzat trhliny alebo zlomy.0007 Úlohou predloženého vynálezu je...

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278826

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kozák Juraj

MPK: E03C 1/12, E03C 1/28, E03C 1/284...

Značky: zariadenie, odpadových, zdravotechnických, zariadení, odvádzanie, vypúšťanie, najmä, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z telesa (1), ktoré má zvádzaciu časť (2) tvorenú hlavným kanálom (21), pričom súbežne s ním je aspoň jeden bočný kanál. Vedľa takto usporiadanej zvádzacej časti je zápachová komora (3), ktorá vyúsťuje odtokovým hrdlom (31), v ktorom je clonka (32) zasahujúca do štvrtiny až polovice priemeru odtokového hrdla (31). Takto usporiadaná zvádzacia časť (2) a zápachová komora (3) sú v spodnej časti spojené spodnou zvádzacou časťou...

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 427

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kozák Juraj

MPK: F04F 10/00

Značky: zdravotechnických, zariadenie, odvádzanie, vypúšťanie, odpadových, tekutin, najmä, zariadení

Text:

...do zariadenia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojených výkresoch je znázornená niekoľko uskutočnení zariadenia na odvádzanie a vjpúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení, kde na ebrą 1 je priečny rez zariadenia, obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na zariadenie s dvoma bočnými kanálmi a obr. 3 pozdĺžny rez B-B zariadenia cez zvádzaciu časť z obr. l. Ha obr. 4 sú zná 3zornené v reze dve uskutočnenia spodnej rozvádzacej...

Zariadenie na odvádzanie dažďových vod zo stokovej siete do recipientu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254691

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: E03F 5/10

Značky: recipientu, zariadenie, odvádzanie, siete, dažďových, stokovej

Text:

...dochádza V prepojovacích žlaboch, kde sa navzájom narázajü a tlrnia dva prúdy vody, ktorá po náraze prepadáva cez prepady prepojovacích žllabov, a to V smere prúdenia i proti hlavnému prúdu. Tlmiaci účinok sa ďalej dosahuje i V dôsledku toho, že strop prechodných otvorov v deliacej stene je pod úrovňou kóty hrán prepadových žilabov a prepiadové žlaby sú pri deliacej stene prikryté vodorovnou doskou.Prikliadné prevedenie zariadenia podľa...