Patenty so značkou «odvádzač»

Odvádzač tepla a elektrický zásobník energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20396

Dátum: 16.02.2011

Autori: Öttinger Oswin, Schmitt Rainer, Langer Werner, Hudler Bastian, Wurm Calin

MPK: H01M 10/0525, H01M 10/625, H01M 10/617...

Značky: energie, elektricky, zásobník, odvádzač, tepla

Text:

...má plochý materiál v smere hrúbky spätné odpruženie 0,5 EP 2 537 204 35672 lT15 , prednostne 1 - 10 a zvlášť prednostne 4 - 10 , vztíahnuté na svoju východiskovú hrúbku, čím sa odvádzač tepla pri zmenšení objemu batériových článkov v uvoľňujúcom sa priestore môže rozširovať. Pod východiskovou hrúbkou je pritom potrebné rozumieť hrúbku plochého materiálu bez vonkajšieho plošného tlaku, teda v nestlačenom alebo nestiahnutom stave pred montážou...

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: kondenzátu, dvojmembránovým, riadeným, termočlánkom, odvádzač, termodynamickým, odporom, parného

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: termicky, parného, odvádzač, medziprírubový, kondenzátu

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: membránový, parného, odvádzač, termicky, kondenzátu

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosková Jana, Kosek Jiří

MPK: F25B 39/04, F25B 45/00

Značky: kontrakciou, odvádzač, kondenzátu, riadenou, prietoku

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Univerzálny prstencový odvádzač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220902

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pšenka Gejza

Značky: univerzálny, kondenzátu, odvádzač, prstencový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pri použití v rôznych tlakoch, teplotách a množstvách univerzálnosť použitia, značné zníženie poruchovosti a zlepšenie oddeľovania kondenzátu a pary. Uvedeného účelu sa dosiahne zvonovým plavákom (4) spojeným s prstencovým posúvačom (3) uloženým na odvádzacej rúrke (2) na konci uzavretej a opatrenej odvádzacími otvormi (10), pričom prívod kondenzátu je vyústený prívodnou rúrkou (1) pod zvonový plavák (4) podľa obrázku. Plavák...