Patenty so značkou «odstranění»

Způsob odstranění kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270486

Dátum: 13.06.1990

Autori: Trolerová Martina, Šťastná Miroslava, Špaček Václav

MPK: C02F 1/76, C02F 1/58

Značky: odstranění, kyanidů, odpadních, způsob

Text:

...formě vodného roztoku, v takovem množství, že na jeden molarní díl železa, přítomného v odpadní vode, připadají alespoň dva molární díly mčdi, načo ss vyloučene sraženina od odpadní vody eddelí.Z výše uvedeného vyplýva, že se odbourání kyanidů v odpadní vodě provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se najprve odstraní komplexní kyanid železa vysražením va formě cuzřel (cN)6 Z H 20 přidaním ve vodě rozpustné sloučaniny mědí. vyloučená...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malec Zdeněk, Piroutek Jan

MPK: H01C 3/12

Značky: lokalizace, rezistorů, odstranění, meandru, výrobe, způsob, odporového, tenkovrstvých, poruchy

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Způsob odstranění trojmocného železa z roztoku sloučenin trojmocných lanthanidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 268858

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vokřál Václav, Tran Duc Hiep

MPK: C01F 17/00

Značky: sloučenin, železa, yttria, odstranění, roztoku, lanthanidů, trojmocného, trojmocných, způsob

Text:

...i na konkrétních pracovních podmínkách. Regenerace funkčních skupin se snadno provádí desorpcí ionto Fea minerálními kyselinami o koncentraci 1 až 3 mol/1 například kyselinou chlorovodíkovou nebo dusičnou. Po regeneraci se chelatační sorbent znovu používá.Následující příklady blíže objasňujig ale neomezuji předmět vynálezu.Pokus Vyšel z podvojných dusičnenů trojmocných iontů vzácných zemin získaných z kolského apatitu. Procentuálni...

Způsob odstranění deformace ozubených tyčí řízení při kondukčním kalení zejména pro osobní automobily a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268731

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš Pavel, Paukner Jaromír

MPK: C21D 9/32, C21D 1/42

Značky: zejména, způsob, zařízení, kondukčním, provádění, tohoto, automobily, ozubených, tyčí, odstranění, řízení, kalení, osobní, deformace, způsobu

Text:

...jejímu povrchu přitlačovány. Ozubená tyč ll řízení se předehne přes výškově stavitelné podpěry 2, 25. V takto předehnutám stavu následuje vysokoírekvenční ohřev a po jeho ukončení následuje rychlé ochlazení ozubená tyče ll řízení. Po ukončení kalicí operace je zakalená ozubená tyč ll řízení rovná.Rovnací zařízení se skládá z upínacího pneumatického válce l, který je upevněn na konzole 3, která je součástí pevného rámu kalicího stroje. Konzola...

Zařízení pro odstranění stínicího opletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267683

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: zařízení, odstranění, stínicího, opletení

Text:

...10. yxpennennuä B aamnnax 9. nonaercn Ha noHuHn ospasowxu H KOHTaKTHPYeT cuauana co merxoä 6. Hrmu B merxu 6 pacnmeľanr Merammnqecxyn axpanupymmyn onnerxy npoaona 10 no Bceñ nmnne COHPHKÚCHOBEHHH HľJI B C HPUBDJIOH 1 U II DTFHGHDT BHHS KOHEL npoaona H PBCHJIETEHHHE HHTH HJIOTHIJM uyuxon (oHr.3 a). Hnmee npouon 10 C nonombn maronoro xouneäepa nnnaeTcn na nnanuun uonnuľxn era mewxoü 7. npu aron sec» nywox Hnreñ H ownmennuň Kuneu nponnna 1 U...

Způsob společného odstranění mono- a diolefinů ze sirných aromatických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267972

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klempa Vladimír, Hable Kurt, Švajgl Oldřich, Cibíček Jozef, Kollárčik Einar

MPK: C10G 45/08

Značky: koncentrátů, diolefinů, mono, způsob, aromatických, společného, sirných, odstranění

Text:

...150 ° C do teploty 320 až 4 oo° C s prodlevamí v rozmezí teplot 100 až 150 ° C. 300 až 250 ° C a při 320 až 350 ° C do průniku sirovodíku kotalytíckým ložem.Rozborem nového způsobu vyniknou hlavní nové rysy, z nichž nejvýznečnější je využití trime~ talíckého ketalyzátoru ve formě sulfídů kovů, ktoré Jsou vpreveny na áktívní nosič dvěma způsoby. Tím se dosáhne bifunkčností katalyzàtoru způsobující odaířoní a hydrogenací olefínů, přičemž vysoká...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266653

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zářiču, námrazy, odstranění, zejména, zařízení, mikrovlnných, antén

Text:

...vibrační zařízení.NPři výhodném provedení vynálezu je vibraůní zařízení tvoře~ no elektromagnetíckým nebo pneumatiekým vibrátorom.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pouze dielektrických krytů, zajištuje správnou funkci záŕiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutnosti ručního odstraňování námrazy, vody, ledu nebo sněhu, čím přispívá k zvýšení...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266652

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zářiču, zejména, zařízení, antén, mikrovlnných, námrazy, odstranění

Text:

...v tom. že zářič mikrovlnné antény je opatřen dielektrickým krytom, vytvořeným z pružné dieloktrické folia, a vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pevných dio 1 ek~ trických krytů, zajištuje správnou funkci zářiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutností ručního odstraňování...

Způsob odstranění vlivu interference světla při kontaktní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264377

Dátum: 12.07.1989

Autori: Suchomel Milan, Fejt Jaromír

MPK: G03B 27/28

Značky: způsob, odstranění, světla, vlivů, kontaktní, expozici, interference

Text:

...během expozice k posouvání interferenčních proužků a záznam jejich maximiaespm minim,je tím znemožněn. Kopírovaná struktura je naexponovaná bez místních rozdílů v rozměru motívu a současně zachovává celkové rozměry motívu.. Výhody popsaného způsobu expozice spočívají V tom, že kolísavý přítlak působící na tlouštku separační mezery vyloučí záznam maxim a minim interferenčnich proužkůo Navíc umožní použitím separační mezery kopirování.mezi...

Zařízení k zachycení a odstranění olejovitých aerosolů odstředivým způsobem s výměnnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262146

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: B01D 45/14

Značky: zachycení, výměnnými, zařízení, odstranění, odstředivým, aerosolů, způsobem, kazetami, olejovitých

Text:

...rotačního odstraňovače jsou umístěny otvory s vstupem čistého íplynného média, přitom je čelni prostor Irotačłnírho »odstraňovače uzavřen víčkem. zároveň je »rotační odstriaňovač umístěn ve statoru. Zařízení rovněž sestává -z meziprostoru vyplněného látřkou s atktiąvním povrchem z drceného živnočišného uhlí.Působením odstředivé síly vytvářené rotujícím tělesem odístraňovače jsou z čistého plynného média zachycovány olejovité aerosoly na...

Zařízení k odstranění závislosti údaje o rozměru součástí na rychlosti třídění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261371

Dátum: 10.02.1989

Autori: Košvica František, Keller Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: součástí, údaje, třídění, závislosti, rozměrů, zařízení, odstranění, rychlostí

Text:

...211, 221,, Ek úrovňových tolerančních jednotek21, g 2,, Ik. Každá z úrovňových tolerančních jednotek E 1,I 2,, Qk je svým výstupem 212, 22,, Eka připojena ke vstupu 111, Z 21,, Ek, vytřidovacích magnetů 11, Z 2,, Ľk,opatřených vzájemné propojenými napájecími body 112, Q 22,, lke. Výstup Q 2 prahové úrovňové jednotky Q je spojen se vstupy § 11,§ 21 obvodů Q 1, QQ pro generování nulovacích impulsů, přičemž výstup § 12 prvního obvodu Q, pro...

Způsob odstranění tri-n-butylfosfátu ze subjednotkové vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261301

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brouček Jaroslav, Danihelková Hana

MPK: A61K 39/42

Značky: subjednotkové, odstranění, způsob, tri-n-butylfosfátu, vakcíny

Text:

...oddělení na základě různých specifických hmotnosti TNBF a vody (Neurath. 1976, US patent 3 962 421), pomocí chromatografíe (Rubin a Tint,1975, Progr. Med. Virol. 21, 144 až 157), nízkoobrátkové centrifuqace s následnou qelovou Eiltrací (Collins, 1978, J. Virol, 26 (2), 457 až 467) či dialýzou (Neurath, 1970, Microbios 2 (7 až 8), 209 až 224 Rubin a Tínt, 1975, Progr. Med. Virol. 21, 144 až 157) jsou zdlouhavé, relativně složitě, při vyšších...

Zařízení pro odstranění přenášení rázů od pohonu do navíjecího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259132

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vacík Petr, Pilous Václav

MPK: F16D 3/64

Značky: zařízení, pohonů, rázů, přenášení, navíjecího, odstranění

Text:

...jsouvolně vloženy mezi první žebra na hnaci částí spojky a druhá žebra na hnané části spojky. WNavržené zařízení podle vyná 1 ezu,tedy pružné spojeni, umož- 7ňuje částečnýaxiá 1 nI posuv obou dvou polovin pružné spojky a částečně vyrovnání osové mimoběžnosti hnaoího a hnaného hřideleAza současného zvýšenížívotnošti konstrukce tŕnu a zvýšení- 2 vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu pří kladu jeho provedení podle příloženého...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chramosta Jan, Harant Valentin, Konfršt Jan, Mlynář Jiří

MPK: D03D 51/00

Značky: odstranění, nitě, zařízení, tkacích, hydraulických, způsob, strojů, prostoru, doletu, měřicího, zbytků, útkové, kontrolu

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro odstranění rušivého vlivu akustické zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257726

Dátum: 15.06.1988

Autor: Šmíd Radislav

MPK: H04R 5/04

Značky: akustické, odstranění, rušivého, zpětné, zařízení, väzby, vlivů

Text:

...zesilovače je připojen na pásmovou propust,která je připojena nareproduktor.Výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že se jim zamezí vlivu akustickě zpětně vazby,která způsobuje oscilace celého ozvučovacího systému.Zařízení podle příkladného provedení je znázorněno jako blokové schema na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestava 2 kmitcčtového korektoru 3 na jehož výstup je připojena zpoždovací linka 3 a na výstup zpožäovací linky...

Zapojení pro odstranění rušivé složky elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257328

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trunec Václav, Křivánek Emanuel

MPK: H04B 1/10

Značky: odstranění, zapojení, signálu, elektrického, rušivé, složky

Text:

...zesilovače. iVýhodou tohoto řešení je jednak jeho jednoduchost, jednak vysoká přesnost, s níž je rušivý signál elimínován.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Zapojení sestává z operačního zesilovače Q, kondenzátoru Q, potenciometru 3 a dvou svadových odporu 51, B 2. Přitom je k jednomu vstupu operačního zesilovače Q připojen přes kondenzátor Q jeden konec potenciometru 3 a ke druhému vstupu operačního...

Zařízení k odstranění přetlaku v pouzdru uzavíracího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257270

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meyer Walter, Gikadi Theo

MPK: F16K 39/00

Značky: odstranění, uzavíracího, přetlaku, pouzdru, zařízení

Text:

...Dno 5 i čelní stěna g jsou opatřeny vždy jedním kanálem lg, ll s těsnioími plochamivlg, ll, které obklopují vstupní otvory příslušných kanálů lg, ll. kanály lg, lljsou tlakovýmpotrubím lg, 1 spojeny 5 přípojnými hrdly g, 5 uzavíracího zařízení l. Do boční stěny gg komory ústí další tlakové potrubí ll, které je zaústěno do vnitŕního prostoru pouzdra g uzavíracího zařízení l. Vnitřní prostor komory V tělese 1 je valec lg, V němž je posuvně...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bártek Jiří, Podval Jaroslav, Mokrá Miluše, Veselá Ludmila, Bartel Vlastimil, Payer Vladimír, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: interference, proudových, odstranění, tepla, způsob, elektrochemické, trubkových, ochraně, výměníku, protielektrod

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Zařízení pro odstranění prachových částic z plynů, vyhodnocovaných technickými přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242665

Dátum: 01.04.1988

Autor: Pavlíeek Jioí

MPK: B01D 47/06

Značky: vyhodnocovaných, prachových, plynů, odstranění, zařízení, částic, přístroji, technickými

Text:

...druhýa koncee na potrubí lg eouetavy elektrických anslyzátoro lg. kterou čerpadlo gg z kouřovodu l odsává kouřove plyny. Mezi 242 665kružnin proetorem vytvořenýn přivodni trubkou g chledici vody. vloženou mezi trubku 1 plynové cesty a pléšř lg sondy g proudi chladici voda, činž je doseženo účinného ochlezováni žebra lg e přilehlé části plášte lg sondy 3, vystavsným vysokýa teplotám. V trubce 3 plynové cesty je vloženo přivodni trubka §...

Zapojení pro odstranění nežádoucích signálů ze sdělovacího kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255801

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dejmal Petr

MPK: H04R 1/20

Značky: sdělovacího, nežádoucích, kanálu, zapojení, signálu, odstranění

Text:

...výše popsnného způsobu k úplnějšímu odstranění nežádoucích signálu bez omezení šířky přenášeného pásma. Nejsou kladeny zvláštní požadavky na shodnost mikrofonních systémů a přesnost výroby. Zařízení je přitom levné a jednoduché, snadno aplikovatelné. Nedochází k hyqienickým problémům.Na výkrese je uveden příklad konkrétního zapojení pro snímáni řeči v hlučném prostředí. Oba mikrofony l a Q nejlépe stejného typu jsou umístěny v jedné rovině ve...

Způsob odstranění látek na bázi derivátů přírodních galaktomananů z odpadních vod, zejména z tisku koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242596

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mucha Jioí, Martinek Jioí

MPK: C02F 1/58

Značky: odstranění, galaktomananů, koberců, tisku, způsob, bázi, derivátů, zejména, látek, odpadních, přírodních

Text:

...linek pro tisk koberců instalovaných v ČSSR, které jsou vybaveny bubnovými pracími stroji firmy Fleissner, vznikají koncentrovaně odpadní vody v prvním stupni praní potištěných koberců,neboř koberec, vyoházející z pařáku je ostřikován malým množstvím vody a veden přes vakuové odsávací zařízení, kde se jeho vlasová strana zbavuje zbytků tiskací pasty. Tyto cdpadní vody obsahují 33 60 - 80 veškerého organickěho znečištění vody z tisku...

Prostředek k odstranění korozních usazenin na kovovém potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254892

Dátum: 15.02.1988

Autor: Metzger Richard

MPK: C23F 15/00

Značky: prostředek, kovovém, korozních, odstranění, potrubí, usazenin

Text:

...sodný převádí nerozpustný CaC 0 a vázané ve vodě nad povolenou mez. Nezmění se senzorické vlastnosti vody. Je bez barvy, pachu anemá žádnou nepříjemnou příchuť a ani nedráždí pokožku. Slabé roztoky hydroqenuhličitanu sodného mají.za přítomnosti C 02 ve vodě reakci neutrální až mírně alkalickou. Při koncentracích používaných k úpravě vody pro čištění má roztok na ocel inhibiční účinky. Voda dále potrubí nenapadá.Nový účinek vynálezu...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: tavenín, odstranění, chladičů, směsi, alkalických, dusitanů, dusičnanu, inkrustací, uhličitanových, způsob

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Způsob odstranění šestimocného chromu Cr .sup.6+.n. při likvidaci odpadu popouštěcích solí alkalicko-oxidačního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243274

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ševeík Pavel

MPK: C01G 37/14

Značky: odstranění, sup.6+.n, chromu, solí, alkalicko-oxidačního, likvidaci, způsob, odpadů, šestimocného, popouštěcích

Text:

...vodným roztokem hydrazinového odpadního produktu z jaderné energetiky, a to ve stechiometrickém poměru chromu Crö hydrazinu N 2 H 4 při hodnotě pH 11 až 14 za teploty místnosti a atmosférickěho tlaku a reakci vysrážený hydroxid chromitý CrOH 5 se oddělí, například filtrací a po zneutralizování, například chloridem vápenatým CaCl 2 se likviduje v koncentracích odpovídajících normám.Výhodou řešení podle vynálezu je jedno duchost průběhu,...

Zařízení k odstranění nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239010

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jedlička Josef, Dittert Ivan, Čech Vladimír

MPK: A01J 7/00

Značky: nežádoucí, současné, synchronní, zařízení, činnosti, dojicích, pracujících, strojů, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyloučení, případně potlačení možné nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů se využije v zemědělské živočišné výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z elektronického zdroje řídicích pulsů a elektronických řídicích jednotek jednotlivých dojicích strojů připojených paralelně k hlavnímu společnému dvouvodičovému vedení od elektronického zdroje řídicích pulsů o konstantní frekvenci a různé...

Zařízení pro odstranění radionuklidů z odpadního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240907

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krákora Ladislav, Kristen Jioí, Starý Vladimír

MPK: G21F 9/00, G21F 9/02

Značky: zařízení, radionuklidu, plynů, odstranění, odpadního

Text:

...účinek vynálezu je dán tím,že zařízení je jednodušší než dosud používaná,a tím ekonomičtěj ší,při tom odstranění radionuklidů z plynu je vysoké. Dvoj stupňová vysoce účinná filtrace zaručuje bezpečné odstranění alfa zářiče plutonia. Vyšší účinnost zařízení podle vynálezu vyplyne z následujících příkladů Příklad lOdpadní plyn z laboratorní solidifikace obsahující Cs o koncentraci 0,03 łzg/l značené 137 Cs byl veden na laboratorní čistící...

Stříhací přípravek zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235272

Dátum: 01.10.1987

Autori: Navrátilová Marie, Ivičič František, Müllerová Jindřiška

MPK: H02G 1/12

Značky: odstranění, střihací, zařízení, vodičů, elektrických, přípravek, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, kterým se stříhají elektrické vodiče v přesných vzdálenostech od začátku jeho odizolované části provedené zařízením pro odstranění izolace elektrických vodičů. Řeší se jím dosavadní problémy vznikající při vytváření přesných délek odizolovaných konců vodičů, potřebných například při ovíjení špiček konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zařízení pro odstranění izolace je přestavitelně uložena...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bueko Michal, Bárta Miroslav, Jirůtka Vladimír, Hano Alexander, Kolman Bohumil, Mikláš Emil, Doležal Jioí

MPK: C01C 1/10, C02F 9/00

Značky: způsob, odpadních, čpavku, průmyslových, odstranění

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Způsob odstranění fosforu z oxidu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C01G 25/00

Značky: odstranění, zirkoničitého, způsob, fosforu, oxidů

Text:

...s výhodou 3 ai 7 S platnosti uhlíku s smšs ss přsäíhá při teplot 800 al l 35.9 °C, s výhodou při teplote 350 az 900 °c.Oxid kŕsmičitý je totił sa vyěěích teplot schopen působit jako poměrně silná kyselina a vytěsñujs ionty tosroru s oxidu zirkoničitćho vs tormá oxidu rostorsćnćho. Teplota počátłm tohoto děje vsak m až nad I 150 °c.Přídavkem uhlíku a tím se při výpalu tvořícím silně redukčním psostřsdím. se věak tato teplota snižuje a k...

Způsob biotechnologického odstranění nečistot z textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246119

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oezník Jan, Kotrbatý Jioí, Verner Ladislav, Hejl Vladimír, Princ Miloš, Humár Anton, Kueera Zdenik, Havel Václav

MPK: D06L 1/12

Značky: nečistot, odstranění, způsob, materiálů, textilních, biotechnologického

Text:

...přírodními šlichtsmi.Uvedená nevýhody odstraňovaní hečietot z textilních materiálů vyvářkou nebo její kombinací s použitím enzymů odstraňuje způsob podle vynálezu, kde využitím stabilizované kultury Scotobakterií, průwslově Vyráběné, se biotechnologiclçy famentují nečistoty na bázi glycidů, bílkovin, pektinů a tuků, které pak přacházejí do extrahovadla. Výhodou použití stabilizované kultury Scotobaktarií je pak to, že fermentace nečistot...

Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245677

Dátum: 15.09.1987

Autori: Navrátil Václav, Miklas Zdenik

MPK: H02J 3/24

Značky: kondenzátorů, vyhlazovacím, zbytkového, náboje, odstranění, obvod

Text:

...napájení. Před omezovací. odpor zkretuje výstupní svorlq zdroje a vybíje náboj ne vyhlezovacích kondenzátorech, čímž zkrátí dobu poklesu napětí na minimum. Další předností obvodu podle vynálezu je jeho zanedbetelný odběr při normální chodu napájenáho přístroje.Na připojenem výłzreeu je znňsorněn príklad obvodu podle vynálezu.Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátor-u napájecího zdroje po přerušení dodávky...