Patenty so značkou «odsířování»

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Enžl Jiří, Kočí Jan, Bumbálek Václav, Najmr Stanislav, Pětioký Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: režimu, teplotního, využití, způsob, způsobem, spalin, tepla, úpravy, magnezitovým, odsířování

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/34

Značky: spalin, fluidní, spalování, odsířování, uhlí, směs, hnědého

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: F23B 7/00, B01D 53/00

Značky: sirného, nízkovýhřevného, způsob, uhlí, cirkulačního, odsířování, spalování

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Způsob odsiřování nebo/a denitrifikace plynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270319

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skácel Štěpán, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, plynné, odsířování, směsi, denitrifikace

Text:

...nad l 2 oo °C a mohou být přspálsny. takłs ztrácsjí rssktívlhn s S 02. ro vls vsdo kks snlžování odslřovacího slsktu s ks zvylsnő spotřsbi adltlvs. s tsdy l k skonomlckým ztrátám.Výis uvsdsnó nsvýhody odstraüujs způsob odslřovćní nsbola dsnltrlílkacs plynná smůsl obsshulící oxloy síry nohe/s ozldy lusíku pomocí olspsrss sbsorbsnu podls vynálssu. shoł podststou ls. ls äástlos sbsorbsntu rosptýlsns v plynulá smlsl jsou vystsvsny účlrlkům...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, odpadních, způsob, plynů, zvláště, uhlí, odsířování

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Zařízení k odsiřování spalin za použití páleného nebo/a hašeného vápna jako suchého aditiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265580

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: hašeného, zařízení, vápna, použití, aditiva, suchého, odsířování, páleného, spalin

Text:

...spalinovýoh trysek ve funkcí vyhřívačü 1. Mezi výpust Ě a vstup 1, dále mezi výstup 2 a napojení gg. a konečně na zpětném potrubí E poblíž třídiče 3 jsou zapojeny tři parní trysky ve funkci přístroje gg pro pohon směsi plynu a prachu, napojené na zdrojg suché vodní páry, kterým je parní kotel, jehož ohniště je zdrojem il spalín hnědého uhlí. Mezi výpustí É a vstupem 1 do třídiče 3 je zapojen ventilátorový drtič lg. Mezi napojením lg a...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbek Jiří, Šíl Karel, Pokorný Jaromír, Hubená Jarmila, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: ztrát, odpadních, plynů, způsob, iontů, sodného, snížení, odsířování

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob oddělování nečistot při odsiřování spalin magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262519

Dátum: 14.03.1989

Autori: Najmr Stanislav, Kůstka Miroslav, Brothánek Zdeněk, Píša Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: oddělování, technologii, spalin, nečistot, odsířování, způsob, magnezitovou

Text:

...by bylo možné spojit V jeden technologický celek,který by zahrnoval jak dvoustupňovou absorpci spalin,.tak kyselou rafinaoí. Docílilo by se tím zřejmě oddělení všech nečistot z odsiřovacího procesu, ale znamenalo by to neúměrně složité a zbytečně náročné zařízení. Proto se také toto řešení nepoužíva.Výše uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem oddělovánínečístot při odsiřování spalín magnezítovou technologií podle...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: síranu, spalin, koncentrace, způsob, snižování, horečnatého, odsířování

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Způsob odsiřování spalin magnetizovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261761

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůstka Miroslav, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: magnetizovou, odsířování, spalin, způsob, metodou

Text:

...procesu, což znamená značné zjednodušení a zhospodárnění odsiřovací metody /úspory energie, ínvestičních a provozních nákladů/. Dalšího vyššího účinku oproti dosavadnim odsiřovauím metodám se způsobem podle vynálezu dosáhne využitím dvojmocného železa obsaženého v nepáleném magnezitu jako redukční složky při kalcinaci siřičitanu hořečnatého, obsahujícího příměs nežádoucího síranu hořečnatého. Nepálený magnezit totiž obsahuje 2 až 5...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří, Pokorný Josef

MPK: C02F 1/62, C10K 1/08

Značky: detoxikace, způsob, odsířování, odpadních, koksárenského, arsenových, plynů

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Zařízení k odprašování a odsiřování horkých kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258801

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kapinus Jan

MPK: B01D 47/02

Značky: horkých, plynů, zařízení, odsířování, kouřových, odprašování

Text:

...odlučovačem prachu a zbytek exhalátů v odlučovači mokrém, spojeném vzdjemně zakřiveným tunelem.Přiklad praktického provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeněm výkresu V podélném řezu.za známým odlučovačem popílku 3 je na bocích mokrého odlučovače 1 zakłivený tunel 1,uzavřený na obou bocích a opatřený svislou příčkou Q, pro kluzné vedení plovoucího a plochého drátěného filtru g. Vyústění zakřiveného tunelu 1...

Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256455

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karásek Viktor, Černoch Milan, Jílek Pavel, Rott Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: zejména, způsobem, plynů, odsířování, způsob, suchým, spalin

Text:

...vynálezu na zapojení, při kterém je nejjemnější podíl sorpčního materiálu, dávkovaného do fluidní vrstvy a unášeného proudem spalín z fluidni vrstvy, zaohycován v následně zařazeném mechanickém odlučovačí a vracen opět do fluidní vrstvy. pVýhodou tohoto způsobu je zejména možnost použití sorpčního materiálu, ktorý by nebylo nutné složitým způsobem třídit pro dosažení určitého minimâlního e maximálního rozměru při dávkování3 256 455 sorpčního...

Způsob odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří, Jára Vladimír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, odsířování, spalin

Text:

...a rozptýleného v ní na suspenzi s 10 hmot. M 30. Reakcí vzniklý siřičitan hořečnatý byl unášen spalinami a oddělil se z nich před zavedením do komína v průmyslovém filtru jako suchý, sypký prášok. odsířeníspalin bylo lepší než 80 .Za podmínek, specifikovaných v příkladu 1 se do spalín v rozprašovacím reaktoru nastřikovale suspenze hydratovaného oxidu hořečnatého v množství, odpovídajícím minimálně 0,75 kg M 50 na 1 kg S 02 ve spalinách....

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: F28C 3/12

Značky: současné, odsířování, spalin, aglomerovaného, odpadního, aditiva, výroby, tepla, kouřových, využití, slínku, cementů, křemičitanového, plynů, způsob

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Markalous František, Chvatík Jiří, Vejvoda Josef, Prokleška František, Čermák Karel, Hegner Pavel, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: magnezitovou, způsob, plynů, technologii, odsířování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob odsiřování kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246913

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlaváe Jaroslav, Jeník Vladim3r, Bubenaeek Josef, Eliáš Rudolf

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, odsířování, plynů, kouřových

Text:

...může být postupu podle vynálezu použito i při výstavbě nových odsiřovacích zařízení tam, kde dosud nejsou instalována a kde to je z hlediska emisí oxidu síry žádoucí. Investiční náklady na výstavbu zařízení potřebných pro aplikaci tzv. suché aditivní metody nejsou vysoké a postup podle vynálezu vyžaduje navíc jen instalaci zařízení na rozstřikování vody do prou âdících plynů, což lze poměrně shtdno realizovat různými způsoby.Kromě...

Způsob odsiřování plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míšek Tomáš, Vejvoda Josef, Praha, Haman Jiří, Kočí Jan, Prášek Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, způsob, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Proces magnezitové vypírky oxidu siřičitého z plynů, uspořádaný tak, že suspenze po absorpci se dělí na tekutý podíl, obsahující převážně síran hořečnatý, a na tuhý podíl obsahující převážně siřičitan hořečnatý a inertní složky. Procesní proud se síranem hořečnatým se použije pro výrobu čistého oxidu hořečnatého jako suroviny k výrobě hutnické keramiky, procesní proud se siřičitanem hořečnatým se využije k tepelné výrobě oxidu siřičitého pro...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jerman Zdeněk, Vejvoda Josef, Najmr Stanislav, Škrna Stanislav, Králíček Jaroslav

MPK: C01F 5/42

Značky: metodou, vznikajícího, spalin, siřičitanu, způsob, magnezitovou, odsířování, horečnatého, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů a klasifikační krystalizátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235654

Dátum: 01.06.1986

Autori: Míšek Tomáš, Šebor Václav, Kočí Jan, Klička Vladimír, Kordovský Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, regenerace, odpadních, kryštalizátor, absorpční, kapaliny, plynů, provádění, tohoto, magnezitovém, klasifikační, způsobu, odsířování, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů, například spalin, řeší problém získávání siřičitanu horečnatého s podstatně sníženým obsahem inertů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že suspenze přiváděná z procesu absorpce se gravitačně dělí na tří frakce - A, B, C - tak, že u frakce A jsou zahuštěny popílek a inerty, u frakce B je zvýšena koncentrace nezreagovaného magnezitu a zárodků krystalů siričitanu...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230126

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan, Gondár Viliam

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, směs, odsířování, hnědého, spalin, spalování, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt směs, která umožňuje optimální vyhoření uhlí kvality Severních Čech. Tohoto se dosáhne směsí, která obsahuje 0,5 až 20 % hmot. hnědého uhlí, kysličník vápenatý o zrnění do 5 mm v množství daném molárním poměrem Ca : s = 1 až 3 a z písku velikosti částic do 3 mm. Uhlí má zrnitost do 50 mm, výhřevnost do 16000 kJ/kg a obsah síry nad 0,5 % hmot.

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223916

Dátum: 15.11.1985

Autori: Novák Emil, Ouhrabka Miloslav, Jílek Pavel

Značky: odsířování, aktivované, způsob, aditivum, plynů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů, vyznačené tím, že sestává z aditiva v pevné formě, tvořeného alespoň jedním oxidem, hydroxidem, uhličitanem, hydrouhličitanem nebo siřičitanem kovu alkalických zemin, a dále z roztoku aktivační látky, kterou je alespoň jedna anorganická nebo organická kyselina nebo jedna sůl silné anorganické nebo organické kyseliny alkalického kovu, amonia nebo kovu alkalických zemin, nebo oxid nebo hydroxid...

Způsob mimopecního odsiřování vysocelegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219250

Dátum: 15.08.1985

Autori: Malý Ladislav, Svárovský Vratislav, Adelt Vlastimil, Váchal Josef, Beneš Vladimír

Značky: odsířování, oceli, způsob, mimopecního, vysocelegovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mimopecního odsiřování vysocelegovaných ocelí, jako jsou oceli rychlořezné nebo oceli nerezavějící. Podstata vynálezu je v tom, že se přehřátá ocel naleguje kovovým hliníkem ve hmotnostním množství na obsah 0,040 - 0,2 %. Pak se provede stažení kyselé pecní strusky a odpich do neutrálně nebo zásaditě vyzděné pánve, ve které je odsiřovací směs. Přechodným zvýšeným obsahem hliníku jsou splněny všechny podmínky k průběhu...

Způsob odsiřování surového železa hořčíkovým koksem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216908

Dátum: 15.01.1985

Autori: Hausen Peter, Schulz Klaus-dieter

Značky: hořčíkovým, koksem, surového, železa, odsířování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsiřování surového železa hořčíkovým koksem. Vynálezem je řešen problém, jak ekonomicky dosáhnout cílevědomé výroby ocelí s minimálními obsahy síry při použití hořčíkového koksu pro odsíření surového železa. Řešením je způsob podle vynálezu, který záleží v tom, že se hořčíkový koks zavádí ponorným zvonem do železné lázně, za současného míchání lázně vháněným neutrál ním plynem, v němž se pokračuje i nadále po zreagování...

Zařízení k odsířování spalin mokrou vápencovou nebo vápnovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215900

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Černoch Milan, Brychta Miroslav, Vejvoda Josef, Bečka Ladislav, Hoššo Antonín

Značky: metodou, spalin, odsířování, vápencovou, mokrou, zařízení, vápnovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsířování spalin vápencovou nebo vápnovou metodou za současného získávání roztoku kyselého siřičitanu vápenatého k přípravě varné kyseliny při výrobě buničiny kalciumbisulfitovou technologií, vyznačené tím, že mezi mokrý chladič (1) spalin a absorbér (3) odsířovacího zařízení se začlení alespoň jeden další absorbér (2) ke zkrápění ochlazených a odpopílkovaných spalin kalem odpadajícím z odsířování spalin.

Způsob odsiřování spalin a odpadních plynů mokrými vápennými a/nebo vápencovými metodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217111

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Rott Jiří, Černoch Milan, Weigel Pavel

Značky: plynů, odpadních, mokrými, způsob, vápennými, odsířování, metodami, vápencovými, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odsiřování spalin mokrými vápennými a/nebo vápencovými metodami.Vynález se týká způsobu odsiřování odpadních plynů vápennými, respeptive vápencovými metodami. Řeší problém zvýšení množství zachyceného kysličníku siřičitého z odpadních plynů. Podstatou způsobu podle vynálezu je to,že vodná suspenze absorbentu, vystupující z absorpčních nebo oxidačních zařízení, se vstřikuje do proudu odsiřovaných plynů o teplotě vyšší než 100 °C na vstupu...