Patenty so značkou «odsávání»

Přístroj na odsávání tělních tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268255

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stein Karel, Oplt František

MPK: A61M 1/00

Značky: tekutin, prístroj, odsávání, tělních

Text:

...spojen s membránovým zvonem, v nčmž je nasunuto teleso x ventíly, spojené přes měříč podtlaku se zàsobní nádobou, ke které je přípojena přes spojovací hadíčku ínjekční jehla, příčemž v elektríckém obvodu elektromagnetíckê cívky je zapojen sítový vypínač. jíVýhody přístroje pro odsàvàní tčlních tekutín spočívají odstranuje výše poosanà rizika, leašuje cílenost zákroku, zmenšuje traumatízací tkáně a míníaatízuje nož anos( dalších komplíkací....

Zařízení pro odsávání nečistot z kolektorů a energokanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266937

Dátum: 12.01.1990

Autori: Černý Josef, Šikýř Jaroslav

MPK: F24F 7/06, B08B 5/04

Značky: odsávání, nečistot, energokanálů, zařízení, kolektoru

Text:

...rám víka vstupního otvoru do kolektoru, je možné ji osadit též na otvor bez zabudovaného rámu víka. Celý vnitřní profil protilehlé strany kolektoru,ve kterém není znečištěný vzduch je opatřen demontovatelnou těsnicí clonou.Předností tohoto zařízení pro odsávâní nečistot z kolektoru je trvalé zabezpečení hygienícky nezávadného prostředí v celém pracovním prostoru, zároveň umožňuje zrušení původních pracovních přcstávck, čímž sc podstatně...

Zařízení pro odsávání svařovacích dýmů při svařování v ochranných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265714

Dátum: 14.11.1989

Autori: Branný Edvard, Zwierzyna Eduard

MPK: B23K 9/16

Značky: dýmu, ochranných, svařování, atmosférách, zařízení, odsávání, svařovacích

Text:

...vzrostlyna hodnotu, při které by účinnost odsávání klesla pod únosnou mez.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení pro odsávání svařovacích dýmů odsávacími dýzami zabudovanými v tělese hořáků svařovacích pistolí, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno vývěvovým blokom, sestávajicím z vývěv a společné pohonné jednotky,přičemž obě vývěvy jsou paralelné připojeny k odsávacímu potrubímu systému.Zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro ofukování a odsávání textilního prachu z funkčních částí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264893

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kovář Stanislav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03J 1/00

Značky: odsávání, ofukování, částí, funkčních, tkacího, zařízení, textilního, stroje, prachu

Text:

...1 schematické znázornění tkacího stroje v čelním pohledu s ofukovacími a odsávacími hubicemi, smer jejich pohybu je naznačen šípkami, obr. 2 totéž jako obr. l v půdorysu,obr. 3 pohled na tkací stroj z boku se znázorněnou ofukovací a odsávací hubicí, šípky znázorňují směr ofukování a odsávání.Zařízení l podle vynálezu pro ofukování a odsávání textilního prachu z tkacích strojů sestává z alespoň jedné ofukovací a odsávací hubice g uložené...

Zařízení k odsávání plynů a prachových částic kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264789

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrozek Jiří, Forst Pavel

MPK: B05C 15/00

Značky: odsávání, plynů, částic, prachových, zařízení

Text:

...o takovém úhlu, aby odrážené častice nastřikávaného kovu směřovaly do sání.Dále je funkční komora A tvořeno bočními rovnými stěnami lg a lg, které jsou ukončenésměrem ke stříkanému válci radiusem. zadní stěna łł a boční rovné stěny łg a 53 jsou spojeny horní rovnou stěnou 13. Spodní stěna 15 funkční komory 1 je uspořádána ve tvaru hrdla a ústí do tvarového nástavce g. Tvarový nástavec 3 je vsunut mezi těsnici lišty gł sběrného kanálu 3. Shěrný...

Zařízení k odsávání škodlivin od pálicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264534

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jílek Jaroslav, Večerek Jaromír, Smetana Josef

MPK: B23K 7/00

Značky: pálicích, zařízení, strojů, odsávání, škodlivin

Text:

...rychlostní pole nad celým roštem, které zaručuje odsávání škodlivin i při velmi malém relativním zakrytí roštu páleným materiálem. Další výhodou je možnost vytvoření stolu o větších rozměrech než dosud při zachování rovnoměrnosti odsávání po celé ploše. Použití kapalinové ná lně mezi štěrbinami zajišťuje s výhodou och azování horkých produktůpálení a granuluje vytavený kov, přičemž tento k 0 v může být využít znovu jako druhotnâ...

Zařízení pro odsávání aerosolů z beztlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263654

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiedler Jan, Kučera Jiří

MPK: F03B 13/00

Značky: beztlakových, prostoru, odsávání, aerosolů, zařízení

Text:

...a to jednak přímým stykem s kapalinovou mlhou v odpadním prostoru hydraulické turbíny a jednak kapalinovou mlhou dopravovanou otvory v hřídeli pomocí čerpaoího účinku rotujícího hřídele, płičemž tato tlaková kapalina je odebírána z tlakového systému, z jehož beztiakového prostoru ventilátor odsává.Výhodou ventilltoru podle vynálezu ja, že jako pohonné kapaliny se použije tlakové kapaliny hydraulického systému, z něhoz ventilátor odsáva...

Zařízení pro odsávání a odfukování nečistot z textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255703

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kašpar Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: nečistot, odfukování, textilních, odsávání, strojů, zařízení

Text:

...víření prachu ve filtrační komoře a jejím okolí3 255 703 pri vyprszdňovánío Isvýhodou tohoto zařízení však je, že plně nsvyužívá kinetické energie vzduchu poudícího z ofukoveoí trysky, zsjmens pro odlučování nečistot s velkou přilnavostíTuto nevýhodu odstraňuje nařízení podle vynálezu, které sestává z ventílátorové komory e nejméně jedné filtrační komory, v níž je umístěn filtr vzduchu válcovitého tvaru, k jehož vnitřnímu povrchu je ustavena...

Zařízení k odsávání škodlivin, zejména při plazmovém dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255600

Dátum: 15.03.1988

Autor: Langoš Michal

MPK: B23K 37/00

Značky: odsávání, škodlivin, materiálů, plazmovém, zařízení, dělení, zejména

Text:

...prostoru a vstupním hrdlem ventilátoru je umístěna spojka, například z asbestové tkaniny, spojená se vstupním hrdlem ventilátoru a odsávacím hrdlem odgávacího prostoru objímkami.Podstatou vynálezu je také, že vana je ve své spodní části opatřena vypouštěcím hrdlom e zátkou a že dno vany je opatřeno výztuhami.Konečně je podstatou vynálezu, že obvodové stěny odsávacího prostoru jsou vyztuženy stojinami.Vyšší účinek vynálezu se projevuje...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246814

Dátum: 01.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Machálek Antonín

MPK: B21B 13/00, B21B 31/00

Značky: odsávání, stolic, výparů, válcovacích, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že odsávací potrubí. uspořádaná nad arnaturami po obou stranách stojanu válcovací stolice, jsou jedněmi konci pavně spojene e nosným rámom. upevněným k horní částí stojanu a jejich druhé konce jsou opa I třsny držáky s opěrnymí kladkamí. operné kladky jsou pak vtrvalém dotyku s vodícímí listami odeávacích klobouků. které jsou prostřednictvím závěsných a opěrných elenentů u 1 ožanwpojezdněna vodících...

Zařízení pro odsávání a odfukování nečistot z textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255136

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chejn Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: textilních, zařízení, odsávání, odfukování, nečistot, strojů

Text:

...vyprazdňovacĺ klapky filtrační komory. vhodným uspořádanĺm je možno dosáhnout postupného odvalovdní rouna nečistot z vnějšího povrchu filtru. Tím dojde k účrnnému snmočištěnifiltru bez nepřiznivě velkého viření prachu ve filtrační komoře a jejím okoli pri vyprazdňoFŕikladné provedení zařízení podle vynálezu je schemutlcky znazorněno na pŕilozenýchresech. Na obr. 1 je schematícky znázorněno celkové uspořádání jednotlivých uzlů zařízení při...

Zařízení pro odsávání a čištění spalin obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242095

Dátum: 01.02.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: C10B 27/04

Značky: koksárenské, odsávání, obsazovacích, batérií, plynů, čištění, spalin, zařízení

Text:

...vzestupná část zařízení obsahuąící patrově uspořádané odlučovací že-V luzie a komínek a dáie sestává z vodního oddílu obsahujícího vodní nádrž spojenou potrubím se sběrným prostorem pláště sestupně s ýzestupné části, přičemž k vodní nádrži přehrazené sítem je připojeno čerpadlo s výtlačným potrubím naústěným jednak na hydroinjektážní trysky e jednak na oplachové trysky zaústěného horního prostoru vzestupně části nad odlučovacími žaluziemi.....

Zařízení k odsávání znečištěného vzduchu z pracovních míst mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246299

Dátum: 15.12.1987

Autori: Braun Franz, Güthlein Werner, Kuhr Manfred

MPK: B65G 17/12

Značky: dopravníku, znečištěného, odsávání, mezioperačního, zařízení, vzduchu, pracovních, míst

Text:

...z pracovních jmíst, mezi- . ,operačního dopravníkuí, kterýsestáva z ramen, jež jsou uzpůsobena, prtfpřerušovanýlzamezuje nežádoucímu odsáváni čistéhovzduchu z okolí odsávaného pracovního místa. Pro utěsněni otevřených stěn obou polokabin slouží pružné manžety. Přisávacív štěrbína výhodně uzpůsobuje proudění acelkovou výměnu vzduchu V prostoru mezi polokabinami.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zohrazen na výkrese,...

Přídavné zařízení pro řízené odsávání plynů z plynotěsných průběžných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244226

Dátum: 15.12.1987

Autor: First Miroslav

MPK: F27B 9/04, F27D 7/06

Značky: řízené, odsávání, zařízení, průběžných, pecí, plynů, přídavné, plynotesných

Text:

...zőně pece, napojeno na odsávací rozvod.Pokrok vynálozu lze apetřovat v tom, že do značné míry stabilizuje nezbytnou rychlost prouděni plynu chladící zónou poco, noliujo eníłit potřebu duziku, onozujo vliv zcplněni vypalovacího kanálu na kolísání obsahu kysliku v chledicí zóně a umožňuje lepší využití pece při nižším rozptylu sledovaných vlastností výrobků.Na výkreau je schematicky znázorněna chladici zona płynotěsné prüběžné pece,...

Zařízení pro odsávání výparů u strojů pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ditrych Zdenik, Suran Pa- Vol

MPK: B21B 31/07, B21B 31/00

Značky: pracovního, zařízení, výparů, souboru, odsávání, strojů

Text:

...řeší velmi dobře problém přístupnosti do pracovního prostoru stroje, avšak vyžadují vodicí dráhu o délce, rovnající se minimálně dvojnásobku šířky odsávacího klobouku. To zvětšuje pochopitelně hmotnost bud odsávacího potrubí, nebo se zvětšuje hmotnost stroje o hmotnost nosného rámu, na kterém jsou vytvoreny vodicí dráhy, pro pojezdně uložení odsávacích klobouků. Jelikož odsávací klobouky je v tomto případě nutno na odsávací potrubí...

Zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 239794

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pavelková Helena

MPK: E21F 7/00

Značky: zařízení, plynujících, stropem, důlních, odsávání, vrstev, metanových

Text:

...až 2 000 m 3 se využije v průmyslu, jako zdroj energie s minimálními náklądy.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladně provedení zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl podle vynálezu, kde obr. 1 značí příčný řez důlním dílem se zabudovaným zařízením, obr. 2 znázorňuje příčný řez dutým tělesem, vedeným rovinou A - A z obr. 3, na kterém je znázorněn půdorys dutého tělesa obr. 2, na...

Zařízení pro zabezpečení zimního provozu pojezdového mostu nebo samonosné soustavy pro shrabování nebo odsávání kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235445

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mecnarowski Vladislav

MPK: C02F 11/00

Značky: zabezpečení, pojezdového, zařízení, zimního, mostů, odsávání, shrabování, provozu, soustavy, samonosné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čistíren odpadních vod a úpraven vod a jeho účelem je zlepšení funkce pojezdových zařízení u obdélníkových dosazovacích nádrží během zimního provozu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že podélné vedení 1 pojížděcího podvozku 11 pojezdového zařízení nebo samonosné soustavy je duté a na jednom konci připojené na výtlačné potrubí 21 čerpadla 2, na druhém konci na odtok 3. Ke spouštěcímu zařízení čerpadla 2 je připojen snímač...

Zařízení pro odsávání výparů galvanických lázní s vývinem aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229727

Dátum: 01.05.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: C25D 21/04

Značky: vývinem, lázni, aerosolů, odsávání, galvanických, zařízení, výparů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob snížení odsávaného množství vzdušiny od galvanických lázní s vývinem aerosolu tak, že je sací štěrbina odsávacích rámů tvořena částečným zákrytem a přepážkami zasahujícími do hladiny lázně a umístěnými co nejblíže středu vany, čímž se sníží skutečně odsávaná plocha. Při tomto uspořádání lze výhodně pod takto vzniklou štěrbinu umístit na přepážku trysky postřikového systému všude tam, kde je to vzhledem k technologii...

Zařízení k vytlačování a odsávání kapaliny požadovaného měnitelného objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223196

Dátum: 15.03.1986

Autor: Urbášek Jan

Značky: objemu, odsávání, zařízení, požadovaného, vytlačování, kapaliny, měnitelného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit jednoduchý způsob dávkování kapaliny požadovaného měnitelného objemu do určeného prostoru a její zpětné odsátí. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že ve válci je suvně vložen píst, napojený na zdroj posuvu. Píst je spojen s uzavíracím prvkem ventilu, proti němuž je umístěn stavitelný vývod s průchozím otvorem, opatřeným sedlem ventilu. Stavitelným vývodem je odváděna dávkovaná kapalina, která je umístěna ve válci...

Zařízení pro odsávání výparů z kalicí vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 221366

Dátum: 15.02.1986

Autori: Burda Karel, Bajorek Radomír

Značky: odsávání, zařízení, výparů, kalicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odsávání výparů z kalicí vany nebo jí podobných technologických zařízení pracujícím s kapalnými náplněmi a vyvozujícím při provozu plynné výpary a je vhodné zejména pro kalírny s řadovou zástavbou kalicích van. Odsávání výparů z kalicí vany opatřené dvoukřídlovým příklopem vany, kde každé křídlo tohoto příklopu je usazeno na otočně upravené hřídeli se vyznačuje podle vynálezu tím, že k duté hřídeli připojené ke skříni odsávacího...

Zařízení k odsávání spalin nad podavačem z pracovního prostoru dávkovače mazadla lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220386

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mikšovic Zdeněk

Značky: zařízení, podavačem, odsávání, spalin, mazadla, pracovního, prostoru, dávkovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsávání spalin z pracovního prostoru dávkovače mazadla při lisování trub, sestávající ze zaváděcího kolena, napojeného na odsávací kanál, přičemž v zaváděcím kolenu je nad podavačem proveden otvor, na který je napojen odsávací kanál, který je vyveden pod pracovní plošinu dávkovače mazadla a zaústěn do odtahové komory lisu.

Zařízení k sacímu separátnímu větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219980

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ogorek Zdeněk, Ivan Lubomír, Kristl Rudolf, Dombrovský Zdeněk, Lichý Michael

Značky: odsávání, větrání, škodlivého, zařízení, sacímu, zejména, aerosolů, kombajnem, zneškodňování, řazení, separátnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k sacímu separátními větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že krátké sací potrubí je vedeno na kombajnu, mezidopravníku, závěsné drážce a je na ně napojen zásobník luten a hlavní sací potrubí. V krátkém sacím potrubí může být umístěn první ventilátor a první odlučovač aerosolu. V hlavním sacím potrubí může být zapojen druhý odlučovač...

Zařízení k odsávání škodlivin vzniklých zejména při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225915

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jílek Jaroslav, Bureš Josef

Značky: svařování, odsávání, škodlivin, vzniklých, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsávání škodlivin vzniklých zejména při svařování, vyznačující se tím, že je tvořeno odsávací spirální skříní (1), umístěné na pracovní rovině svářečského stolu, sestávající ze stěny (2) ve tvaru hyperbolické spirály, zakřivené plochy (3) a náběhové plochy (5), jež jsou opatřeny společnými bočními tvarovanými stěnami (4), v nichž je proveden první výstup (8) a druhý výstup (9) pro odsávání škodlivin, přičemž vnitřní povrch stěny (2)...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225407

Dátum: 01.10.1984

Autori: Tupý Zdeněk, Elleder Pavel

Značky: výparů, odsávání, válcovacích, stolic, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic sestávající nejméně z jednoho odsávacího klobouku s příslušného odsávacího potrubí, pevně spojeného s horní částí stojanu válcovací stolice, vyznačující se tím, že odsávací klobouk (1) je opatřen závěsnými a opěrnými elementy (3,4), jejichž prostřednictvím je pojezdně uložen na vodicích drahách (5,6), vytvořených na korespondujícím odsávacím potrubí (2), jehož nosná část je rovna minimálně...

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214116

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matouš Zdeněk, Křižka Josef, Zavadil Jaroslav

Značky: výtlačného, kapaliny, potrubí, zařízení, odsávání, pístových, odměřovacích, sloupce, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel. Účelem vynálezu je snížit možnost znečištění povrchu obalu při jejich plnění kapalinami. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou čela pístu odměřovacího čerpadla s neřízenými ventily a stálou vnější úvratí pístu, kterou se dosáhne otevření výtlačného ventilu v první fázi sacího zdvihu a tím odsátí části kapaliny z výtlačného potrubí - plnící...